manual Microlife NC 100

Vezi mai jos un manual pentru Microlife NC 100. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Microlife
  • Produs: termometru
  • Model/denumire: NC 100
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cuprins

Pagina: 95
82
Citiţi instrucţiunile cu atenţie înainte de a utiliza
acest aparat.
Partea aplicată - de tip BF
Acest termometru Microlife este un produs de înaltă cali-
tate, care încorporează cea mai nouă tehnologie, fiind
testat în concordanţă cu standardele internaţionale. Cu
tehnologia sa unică, acest termometru poate oferi citiri
sigure, fără interferenţe cauzate de căldură, la fiecare
măsurare. Instrumentul efectuează un autotest de fiecare
dată când este pornit, pentru a garanta întotdeauna
precizia specificată a măsurătorilor.
Acest termometru Microlife este destinat măsurării şi moni-
torizării periodice a temperaturii corpului uman.
Acest termometru a fost testat clinic şi s-a dovedit a fi
sigur şi precis în cazul utilizării conform manualului
său de utilizare.
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie, astfel încât să
înţelegeţi toate funcţiile sale şi informaţiile privind siguranţa.
Microlife Termometru digital non-contact NC 100 RO
1 Senzor de măsurare
2 Lumina de control
3 Butonul START
4 Afişaj
5 Butonul Pornit/Oprit
6 Modul Switch
7 Capacul compartimentului pentru baterie
8 Toate segmentele afişate
9 Memoria
AT Gata pentru măsurare
AK Măsurare terminată
AL Modul Corp uman
AM Modul Obiect
AN Indicator baterie descărcată
AO Comutare între grade Celsius şi Fahrenheit
AP Modul reapelare
AQ Reapelarea ultimelor 30 citiri
AR Temperatura măsurată prea mare
AS Temperatura măsurată prea mică
BT Temperatura ambientă prea mare
BK Temperatura ambientă prea mică
BL Afişaj funcţie eroare
BM Afişaj gol
BN Baterie descărcată
BO Înlocuirea bateriei
Pagina: 96
83
NC 100 RO
Cuprins
1. Avantajele acestui termometru
2. Instrucţiuni de siguranţă importante
3. Cum măsoară temperatura acest termometru
4. Afişaje şi simboluri de control
5. Schimbarea între modul (de măsurare) Corp uman sau
Obiect
6. Instrucţiuni de utilizare
7. Comutare între grade Celsius şi Fahrenheit
8. Modul de reapelare a 30 citiri în Modul memorie
9. Mesaje de eroare
10.Curăţarea şi dezinfectarea
11.Înlocuirea bateriei
12.Garanţia
13.Specificaţii tehnice
14.www.microlife.com
Fișa de garanţie (vezi coperta spate)
1. Avantajele acestui termometru
Măsurare în câteva secunde
Tehnologia în infraroşu, tehnologie inovativă, permite măsu-
rarea temperaturii chiar fără a atinge obiectele. Acest lucru
garantează securitatea şi igiena măsurătorii în secunde.
Utilizare multiplă (Gamă largă de măsurare)
Acesttermometruoferăogamălargădemăsurare,dela0 °C
la 100,0 °C (32,0 °F la 212,0 °F); cu alte cuvinte, aparatul
poate fi utilizat ca termometru pentru a măsura temperatura
corpului, dar poate fi utilizat de asemenea pentru a măsura
temperatura suprafeţei următoarelor obiecte:
 Temperatura la suprafaţa laptelui din biberonul bebeluşului
 Temperatura la suprafaţa apei din baia bebeluşului
 Temperatura ambientă
Precis şi sigur
Construcţia remarcabilă a sondei de măsurare, care
include un senzor modern de infraroşii, asigură precizia şi
siguranţa fiecărei măsurători.
Plăcut şi uşor de utilizat
 Design-ul ergonomic permite utilizarea simplă şi uşoară
a termometrului.
 Acest termometru poate fi utilizat chiar şi în cazul unui
copil dormind, fără a fi nevoie de trezirea acestuia.
 Acest termometru este rapid şi de aceea adecvat utilizării
la copii.
Afişarea automată a ultimei valori memorate
Ultima citire este afişată automat timp de 2 secunde la
pornirea aparatului.
Reapelarea citirilor multiple
Utilizatorii pot să reapeleze ultimele 30 citiri la intrarea în
modul reapelare, permiţând astfel urmărirea eficientă a
variaţiilor de temperatură.
Sigur şi igienic
 Fără contact direct cu pielea.
 Nu există riscul de a se sparge sticla sau de înghiţire a
mercurului.
 Complet sigur pentru utilizarea la copii.
 Curăţarea sondei de măsurare poate fi efectuată cu o
cârpă de bumbac înmuiată în alcool, astfel încât acest
termometru devine complet igienic pentru utilizarea de
către întreaga familie.
Alarmarea în caz de febră
10 bip-uri scurte şi o lumină de fond roşie a ecranului aver-
tizează pacientul că are temperatura egală cu sau mai
mare de 37,5 °C.
2. Instrucţiuni de siguranţă importante
 Acest instrument poate fi utilizat numai pentru scopul
descris în această broşură. Producătorul nu poate fi făcut
răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă.
 Nu introduceţi niciodată acest instrument în apă sau
în alte lichide. Pentru curăţare vă rugăm să urmaţi
Pagina: 97
84
instrucţiunile din secţiunea «Curăţarea şi dezinfec-
tarea».
 Nu utilizaţi instrumentul dacă aveţi impresia că este
deteriorat sau observaţi ceva neobişnuit la el.
 Nu demontaţi niciodată instrumentul.
 In primele faze ale febrei poate să apară un efect fizio-
logic normal denumit vasoconstricţie, având ca rezultat
răcirea pielii. Din acest motiv, temperatura măsurată cu
acest termometru poate fi neobişnuit de mică.
 Dacă rezultatul măsurării nu concordă cu constatarea
pacientului sau este anormal de mic, repetaţi măsură-
toarea la fiecare 15 minute sau verificaţi-l printr-o altă
măsurare a temperaturii corpului.
 Acest instrument include componente sensibile şi trebuie
tratat cu atenţie. Respectaţi condiţiile de păstrare şi func-
ţionare descrise în secţiunea «Specificaţii tehnice»!
 Aveţi grijă să nu lăsaţi instrumentul nesupravegheat la
îndemâna copiilor; unele părţi componente sunt sufi-
cient de mici pentru a putea fi înghiţite.
 Protejaţi-l împotriva:
- temperaturilor extreme
- impactului şi căderii
- murdăriei şi prafului
- razelor solare directe
- căldurii şi frigului
 În cazul în care instrumentul urmează a nu fi utilizat o
perioadă mai lungă de timp, bateriile trebuie scoase.
 ATENŢIE: Utilizarea acestui instrument nu este
destinată ca o substituire a consultaţiei la medicul
dvs. Acest instrument NU este impermeabil, de
aceea NU trebuie cufundat în lichide
3. Cum măsoară temperatura acest termometru
Acest termometru măsoară energia infraroşie radiată de
pielea frunţii, dar şi pe cea iradiată de obiecte. Această
energie este colectată prin intermediul lentilelor şi conver-
tită într-o valoare de temperatură.
Măsurarea temperaturii obţinută prin scanarea zonei de
deasupra sprâncenei asigură cele mai precise rezultate.
4. Afişaje şi simboluri de control
 Toate segmentele afişate 8: Apăsaţi butonul Pornit/
Oprit 5 pentru a porni aparatul, toate segmentele vor fi
afişate timp de 2 secunde.
 Memoria9: Ultima citire va fi indicată pe afişaj automat
timp de 2 secunde.
 Gata pentru măsurare AT: Când aparatul este gata
pentru măsurare, pictograma «°C» sau «°F» va clipi
continuu; în acelaşi timp se va afişa pictograma modului
de măsurare (corp sau obiect).
 Măsurare terminată AK: Citirea va apărea pe afişaj 4
împreună cu pictograma «°C» sau «°F» şi cu cea a
modului de măsurare, afişate neîntrerupt. Aparatul este
gatapentruurmătoareamăsurareimediat cepictograma
«°C» sau «°F» clipeşte din nou.
 Indicator baterie descărcată AN: La pornirea apara-
tului, pictograma bateriei va clipi continuu pentru a
reaminti utilizatorului să înlocuiască bateria.
5. Schimbareaîntre modul(de măsurare)Corp
uman sau Obiect
Pentru a schimba din modul Corp uman în modul Obiect
împingeţi comutatorul Switch 6 la marginea termome-
trului în jos. Pentru a trece înapoi în modul Corp uman
împingeţi comutatorul Switch înapoi.
6. Instrucţiuni de utilizare
Măsurarea în modul Corp uman
1. Apăsaţi butonul Pornit/Oprit 5. Afişajul 4 este activat
pentru a afişa toate segmentele timp de 2 secunde.
2. Ultima citire măsurată va fi indicată pe afişaj automat
timp de 2 secunde cu pictograma «M» 9.
Pagina: 98
85
NC 100 RO
3. Când pictograma «°C» sau «°F» clipeşte, se aude un
bip şi termometrul este gata de utilizare AT.
4. Poziţionaţi termometrul în centrul frunţii la o distanţă
nu mai mare de 5 cm. Dacă zona respectivă este acope-
rită cu păr, transpirată sau murdară, îndepărtaţi mai întâi
obstacolul pentru a îmbunătăţi precizia măsurării.
5. Apăsaţi butonul START 3 şi mişcaţi încet termome-
trul din mijlocul frunţii către tâmplă (la aproximativ 1 cm
deasupra sprâncenei). Lumina albastră de control acti-
vată va indica zona de măsurare. După 3 secunde un
semnal sonor lung va semnala finalizarea măsurătorii.
Dacă incă nu s-a ajuns până în zona tâmplei înainte de
auzirea semnalului sonor lung, măsuratoarea trebuie
repetată ca mai sus, dar mişcarea termometrului trebuie
realizată ceva mai repede.
6. Citiţi temperatura măsurată pe ecran.
Măsurarea în modul Obiect
1. Urmaţi paşii 1-3 de mai sus, după care fixaţi termometrul
la centrul obiectului la o distanţă nu mai mare de 5 cm.
Apăsaţi butonul START 3. După 3 secunde un semnal
sonor lung va semnala finalizarea măsurătorii.
2. Citiţi temperatura măsurată pe ecran.
 NOTĂ:
 Pacientul şi termometrul trebuie să stea la tempera-
tura camerei cel puţin 30 de minute.
 Nu măsuraţi temperatura unui sugar în timpul sau
imediat după alăptare.
 Nu utilizaţi termometrul în medii cu umiditate ridicată.
 Pacienţii nu vor bea, mânca şi nu vor face exerciţii fizice
înainte de / în timpul măsurătorii.
 Nu îndepărtaţi instrumentul de pe zona de măsurare
înainte de a auzi bip-ul de final.
 Folosiţi o compresă cu alcool pentru a curăţa cu grijă
sonda şi aşteptaţi 15 minute înainte de o nouă măsurare.
 10 bip-uri scurte şi o lumină de fond roşie a ecranului
avertizează pacientul că are temperatura egală cu sau
mai mare de 37,5 °C.
 Măsuraţi întotdeauna temperatura în acelaşi loc, întrucât
valorile de temperatură pot varia de la o zonă la alta.
 Doctorii recomandă măsurarea temperaturii rectale la
sugarii pana la 6 luni, deoarece alte tipuri de măsurare a
temperaturii ar puteadarezultateambigue. Dacăfolosiţiun
termometru non contact pentru sugari, vă recomandăm să
verificaţi măsurarea temperaturii şi printr-o metodă rectală.
 În următoarele situaţii se recomandă să fie măsurată
temperatura de trei ori şi cea mai mare valoare să fie
luată în considerare:
1. Copii cu vârsta sub trei ani cu un sistem imunitar
compromis şi la care prezenţa sau absenţa febrei
este critică.
2. În cazul în care utilizatorul învaţă cum să utilizeze
termometrul pentru prima dată, până se familiari-
zează cu instrumentul şi obţine citiri corecte.
3. Dacă valoarea măsurată este surprinzător de mică.
 Măsurarea temperaturii în diferite zone ale corpului
uman nu trebuie comparate, deoarece temperatura
corpuluivariazădelaozonălaaltaşichiarintimpulzilei,
fiind cea mai mare seara şi cea mai mică înainte de trezire.
Temperatura normală a corpului:
- Axilar: 34,7 - 37,7 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Oral: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Rectal: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 100: 35,4 °C - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
7. Comutare între grade Celsius şi Fahrenheit
Acest termometru poate afişa temperatura măsurată fie în
grade Celsius, fie Fahrenheit. Pentru a comuta afişajul
între °C şi °F, trebuie doar să stingeţi aparatul, apăsaţi şi
ţineţi apăsat butonul START 3 timp de 5 secunde; Când
nu mai ţineţi apăsat butonul START 3 după 5 secunde,
scala curentă de măsurare (pictograma «°C» sau «°F») va
clipi pe afişaj AO. Comutaţi scala de măsurare între °C şi °F
prin apăsarea butonului START 3 din nou. După ce scala
de măsurare a fost aleasă, aşteptaţi 5 secunde şi aparatul
va intra automat în modul gata de măsurare.
Pagina: 99
86
8. Modul de reapelare a 30 citiri în Modul
memorie
Acest termometru poate reapela ultimele 30 citiri.
 Modul reapelare AP: Apăsaţi butonul START 3 pentru
a intra în Modul reapelare când aparatul este oprit.
Pictograma memoriei «M» clipeşte.
 Citirea 1 - ultima citire AQ: Apăsaţi şi eliberaţi butonul
START 3 pentru a reapela ultima citire. Se afişează 1
împreună cu pictograma memoriei.
 Citirea 30 - citiri succesive: Apăsaţi şi eliberaţi în mod
repetat butonul START 3 pentru a reapela ultimele 30
citiri, una după alta.
Apăsând şi eliberând butonul START 3 în continuare
după ce ultimele 30 citiri au fost reapelate, se va relua
secvenţa de mai sus de la citirea 1.
9. Mesaje de eroare
 Temperatura măsurată prea mare AR: Se afişează
«H» dacă temperatura măsurată este mai mare de
42,2 °C / 108,0 °F în modul corp uman sau 100 °C /
212 °F în modul obiect.
 Temperatura măsurată prea mică AS: Se afişează
«L» dacă temperatura măsurată este mai mică de
34,0 °C / 93,2 °F în modul corp uman sau 0 °C / 32 °F
în modul obiect.
 Temperatura ambientă prea mare BT: Se afişează
«H» împreună cu în cazul în care temperatura
ambientă este mai mare de 40,0 °C / 104,0 °F.
 Temperaturaambientăprea mică BK:Seafişează«L»
împreună cu dacă temperatura ambientă este mai
mică de 16,0 °C / 60,8 °F în modul corp uman sau
5,0 °C / 41,0 °F în modul obiect.
 Afişaj funcţieeroareBL: Sistemul funcţioneazădefectuos.
 Afişaj gol BM: Vă rugăm verificaţi dacă bateriile a fost
montată corect. De asemenea verificaţi polaritatea bate-
riile (<+> şi <->).
 Indicator baterie descărcată BN: Dacă acest semn
«» este singurul semn care apare pe ecran bateriile
trebuie înlocuite imediat.
10.Curăţarea şi dezinfectarea
Utilizaţi un tampon cu alcool sau o cârpă înmuiată în alcool
izopropilic 70% pentru a curăţa carcasa termometrului şi
sonda de măsurare. Aveţi grijă să nu pătrundă nici un fel de
lichid în interiorul termometrului. Nu utilizaţi niciodată
agenţi de curăţare abrazivi, diluanţi sau benzen pentru
curăţare, şi nu introduceţi niciodată instrumentul în apă sau
alte lichide de curăţare. Aveţi grijă să nu zgâriaţi suprafaţa
lentilelor sondei de măsurare şi afişajul.
11.Înlocuirea bateriei
Acest aparat se livrează cu 2 baterii noi long-life de 1,5 volti
mărimea AAA. Bateriile trebuie schimbate când semnul
«» BN este singurul semn care apare pe ecran.
Folosiţi o şurubelniţă pentru a deschide capacul bateriei BO.
Înlocuiţi bateriile – verificaţi polaritatea corectă aşa cum
prezintă simbolurile din interiorul compartimentului.
Bateriile şi instrumentele electronice trebuie salu-
brizate în concordanţă cu reglementările locale în
vigoare, şi nu împreună cu deşeurile menajere.
12.Garanţia
Acest instrument are o perioadă de 2 ani garanţie de la data
achiziţionării.Garanţiaestevalabilădoarlaprezentarea fişeide
garanţiecompletatădedistribuitor(veziverso)caresăconfirme
data cumpărării, sau cu chitanţa/factura de cumpărare.
 Garanţia acoperă instrumentul, în timp ce bateria şi
ambalajul nu sunt incluse.
 Deschiderea sau modificarea instrumentului anulează
garanţia.
 Garanţia nu acoperă daunele cauzate de manipularea
necorespunzătoare, baterii descărcate, accidente sau
nerespectarea instrucţiunilor de utilizare.
Vă rugăm contactaţi Service-ul Microlife.
Pagina: 100
87
NC 100 RO
13.Specificaţii tehnice Acest dispozitiv îndeplineşte cerinţele Directivei 93/42/
CEE privind dispozitivele medicale.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.
În conformitate cu «Medical Product User Act» (Legea utiliza-
torilor de instrumente medicale), se recomandă o verificare
tehnică de două ori pe an în cazul utilizatorilor profesionişti.
Vă rugăm respectaţi reglementările în vigoare privind salubri-
zarea.
14.www.microlife.com
Informaţii detaliate pentru utilizatori cu privire la termome-
trele şi aparatele noastre de măsurare a presiunii arteriale,
precum şi despre serviciile noastre pot fi găsite la
www.microlife.com.
Tip: Termometru digital non-contact NC 100
Domeniulde
măsurare:
Modul Corp uman: 34,0-42,2 °C (93,2-108,0 °F)
Modul Obiect: 0-100,0 °C (32-212,0 °F)
Rezoluţie: 0,1 °C / °F
Precizia
măsurătorii:
Laborator:
0,2 °C, 36,0  39,0 °C
(0,4 °F, 96,8  102,2 °F)
Afişaj: LCD (cu cristale lichide), 4 cifre plus picto-
grame speciale
Sunete: Aparatul este pornit şi gata de măsurare:
1 bip scurt
Terminarea măsurătorii: 1 bip lung (1 sec.)
dacă valoarea rezultată este mai mică de
37,5 °C (99,5 °F), 10 bip-uri scurte dacă
valoarea rezultată este mai mare sau egală
cu 37,5 °C (99,5 °F).
Eroare de sistem sau defecţiune: 3 bip-uri
scurte.
Memoria: Afişare automată a ultimei temperaturi măsurate
Reapelare a 30 citiri în modul memorie
Lumina de
fond:
Afişajul se va colora în VERDE timp de
4 secunde, la pornirea instrumentului.
Afişajul se va colora în VERDE timp de
5 secunde, la terminarea unei măsurători cu
o valoare mai mică de 37,5 °C (99,5 °F).
Afişajul se va colora în ROŞU timp de
5 secunde, la terminarea unei măsurători cu
o valoare egală sau mai mare de 37,5 °C
(99,5 °F).
Temperatura
de funcţio-
nare:
Modul Corp uman: 16-40,0 °C (60,8-104,0 °F)
Modul Obiect: 5-40,0 °C (41-104,0 °F)
Temperatura
de păstrare:
-20 °C la +50 °C (-4 °F la 122 °F)
15-95 % umiditate relativă maximă
Oprire auto-
mată:
La aproximativ 1 minut după efectuarea
ultimei măsurători.
Bateria: 2 baterii de 1,5 V; format AAA
Dimensiuni: 150 x 40 x 39 mm
Greutate: 81 g (cu baterii), 56 g (fără baterii)
Standarde
de referinţă:
ASTM E1965;
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Microlife NC 100.

Pune o întrebare despre Microlife NC 100

Ai o întrebare despre Microlife NC 100 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Microlife NC 100. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Microlife NC 100 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.