manual Medisana BU 514

Vezi mai jos un manual pentru Medisana BU 514. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Medisana
  • Produs: sphygmomanometru
  • Model/denumire: BU 514
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: , , , , , , , , , , , , , ,

Cuprins

Pagina: 15
Ÿ Aparatul este destinat numai uzului privat. Dacă aveţi dubii privitoare de
sănătate, vă rugăm să discutaţi cu medicul dumneavoastră.
Ÿ Folosiţi aparatul numai în conformitate cu destinaţia sa, indicată în instruc-
ţiunile de utilizare. În cazul utilizării în alte scopuri, dreptul de garanţie îşi pierde
valabilitatea.
Ÿ Dacă suferiţi de o boală, ca de exemplu endarterită obliterantă, discutaţi cu
medicul dumneavoastră înainte de utilizare.
Ÿ Aparatul nu are voie să fie utilizat pentru controlul frecvenţei contracţiilor unui
stimulator cardiac.
Ÿ Femeile însărcinate trebuie să întreprindă măsurile de precauţie necesare şi
să aibă în vedere capacitatea de efort; dacă este cazul, luaţi legătura cu
medicul dumneavoastră.
Ÿ Pentru mai multe informații asupra tensiunii dumneavoastră arteriale adresați-
vă medicului. Autodiagnosticarea și automedicația pe baza rezultatelor
măsurate poate fi periculoasă. Urmați în permanență recomandările medicului
dumneavoastră.
Ÿ Dacă, în timpul unei măsurări, apar senzaţii de disconfort, ca de exemplu
durere la braţ sau alte neplăceri, apăsaţi tasta START/STOP , pentru a
obţine o dezaerare imediată a manşetei. Desfaceţi manşeta şi luaţi-o de pe
braţ.
Ÿ Aparatul funcţionează corect numai cu manşeta potrivită.
Ÿ Aparatul nu este adecvat pentru copii.
Ÿ Copiii nu au voie să utilizeze aparatul. Produsele medicale nu pot fi utilizate ca
jucării!
Ÿ Nu păstraţi aparatul la îndemâna copiilor.
Ÿ Nu aşezaţi furtunul de aer în jurul gâtului deoarece există pericol de asfixiere.
Ÿ Ingerarea pieselor mici, precum materialul de ambalaj, bateria, capacul
compartimentului bateriilor etc. poate provoca asfixierea.
Ÿ Înainte de utilizarea aparatului, utilizatorul este obligat să verifice dacă
aparatul funcţionează sigur şi corect.
Ÿ Este permisă numai folosirea manşetei din pachetul de livrare. Înlocuirea sau
schimbarea acesteia cu altă manşetă este interzisă. Manşeta are voie să fie
înlocuită numai cu una de exact acelaşi tip.
Ÿ Este interzisă utilizarea aparatului în încăperi cu radiaţii intense sau în preajma
aparatelor cu radiaţii intense ca de ex. emiţătoare radio, telefoane mobile sau
cuptoare cu microunde.Astfel pot apărea disfuncţionalităţi sau valori măsurate
incorecte.
Ÿ Nu utilizaţi aparatul în apropierea gazelor inflamabile (de ex. gaz de anestezie,
oxigen sau hidrogen) sau lichidelor inflamabile (de ex. alcool).
Ÿ Nu efectuaţi modificări la aparat.
Ÿ În cazul unor defecţiuni, nu reparaţi aparatul prin mijloace proprii. Încredinţaţi
reparaţiile numai centrelor de service autorizate.
Ÿ Feriţi aparatul de umiditate. Dacă în aparat pătrunde totuşi lichid, trebuie să
scoateţi imediat bateriile şi să evitaţi folosirea în continuare a aparatului. În
acest caz, luaţi legătura cu reprezentantul comercial sau informaţine direct.
Ÿ Pentru curăţarea aparatului nu utilizaţi în niciun caz diluant (solvent), alcool
sau benzină.
Ÿ Protejaţi aparatul împotriva loviturilor şi nu-l lăsaţi să cadă.
Ÿ Nu utilizați telefoane mobile în apropierea aparatului. Aceasta poate cauza
funcționarea lui necorespunzătoare.
Ÿ Înlăturaţi bateriile dacă nu folosiţi aparatul un timp mai îndelungat.
Punerea în funcţiune
Introducerea/schimbarea bateriilor
Înainte de a putea folosi aparatul, trebuie să introduceţi bateriile din pachetul de
livrare. Pe partea inferioară a aparatului se află capacul locaşului pentru baterii .
Deschideţi-l şi introduceţi cele 4 baterii de 1,5 V, tipAALR6, din pachetul de livrare.
Acordaţi atenţie polarităţii corecte (conform marcajului din locaş). Închideţi din nou
locaşul bateriilor. Schimbaţi bateriile dacă apare simbolul corespunzător
pe display-ul sau dacă pe display nu se maiafişează nimic după conectarea
aparatului.
6
8
r
6.
7.
Valorile măsurate sunt salvate automat în memoria selectată ( sau ) în
prealabil. În fiecare memorie pot fi memorate până la 90 de valori măsurate
cuoră şi dată.
Rezultatele măsurării rămân pe ecran. Dacă nu mai apăsaţi nicio tastă,aparatul
se deconectează automat după aprox. 180 secunde sau se poatedeconecta cu
tasta START/STOP .
4
4
1 2 3
6
4 5
7
8 9
q
0 w
e r
z
t
u
Aparatul şi afişajul cu LCD
tensiometru Tasta MEM
capac compartiment de baterii
(interogarea memoriei) Tasta START/STOP Tasta SET
Compartimentul bateriei (la partea inferioară) Legătură cu fişă
pentrufurtunul de aer Afişajul cu LCD Afişajul datei/orei
Afişajul presiunii sistolice Afişajul presiunii diastolice Simbolul de puls
Afişajul frecvenţei pulsului Simbolul de schimbare a bateriei
Afişajul de aritmie (Deranjament al ritmului inimii) Numărul poziţiei de
memorie Simbol de memorie
Indicatorul tensiunii arteriale (verde - galben - portocaliu - roşu)
Memorie utilizator 1 / 2
i
o
Aplicarea manşetei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Înainte de utilizare, introduceţi capătul furtunului de aer în orificiul de pe partea
stângă a aparatului .
Introduceţi partea deschisă a manşetei prin cadrul de metal, astfel încât
închizătorul cu scai să se afle pe partea exterioară şi să ia naştere o formă
cilindrică (fig.1). Introduceţi manşeta pe braţul stâng.
Poziţionaţi furtunul de aer pe mijlocul braţului, în prelungirea degetului mijlociu
(fig. 2) (a). Marginea inferioară a manşetei trebuie să se afle la 2 - 3 cm
deasupra cotului (b). Strângeţi manşeta rigid şi închideţi partea cu scai (c).
Măsuraţi pe partea descoperită a braţului.
Aşezaţi manşeta la braţul drept numai dacă aşezarea la braţul stâng este
imposibilă. Măsurările se vor realiza întotdeauna la acelaşi braţ.
Poziţia de măsurare corectă şezând (fig.3).
7
Afişarea valorilor memorate
Acest aparat dispune de 2 memorii separate cu câte 90 de locaţii de memorie.
Rezultatele sunt înregistrate automat în memoria selectată. Pentru apelarea
valorilor măsurate memorate, apăsaţi tasta MEM cu aparatul deconectat. Pe
afişaj apar toate valorile medii. Dacă apăsaţi din nou tasta MEM
este afişată ultima măsurare memorată. La o nouă apăsare a tastei MEM
se afişează valorile de măsură precedente. Dacă aţi rămas la ultima înregistrare şi
nu apăsaţi nicio tastă, aparatul se comută automat după aprox. 8 secunde în
modul Interogare memorie. După apăsarea tastei START/STOP , puteţi părăsi
în orice moment modul Interogare memorie şi puteţi deconecta aparatul oricând.
Dacă în memorie sunt stocate 90 de valori de măsură şi se stochează o valoarea
nouă, va fi ştearsă valoarea cea mai veche.
3
3
3
4
Ştergerea valorilor memorate
Dacă sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi definitiv toate valorile memorate,
apăsaţi de şapte ori tasta SET cu aparatul deconectat, pană cand apare
CL.Apăsaţi tasta START/STOP , CL se aprinde intermitent de trei ori in
timp ce memoria se goleşte. Dacă apăsaţi in continuare tasta MEM , apare
pe display M şi „no”, ceea ce inseamnă că memoria nu conţine date.
3
5
4
RU/RO
2. Setarea anului:
În continuare se aprinde intermitent poziţia de introducere pentru an.Apăsaţi tasta
MEM până când este afişat anul ales. Pentru confirmarea anuluia păsaţi tasta
SET .Apoi ajungeţi la setarea lunii şi zilei.
3
5
3. Setarea lunii şi zilei:
În continuare se aprinde intermitent poziţia de introducere pentru lună. Apăsaţi
tasta MEM până când este afişată luna aleasă. Pentru confirmarea lunii apăsaţi
tasta SET . Continuaţi cu setarea zilei. Procedaţi identic ca la setarea lunii.
Apăsaţi tasta MEM până când este afişată ziua aleasă. Pentru confirmarea zilei
apăsaţi tasta SET .Apoi ajungeţi la setarea orei din zi.
3
5
3
5
Setarea
1. Setarea utilizatorului:
Cu aparatul deconectat, apăsaţi tasta SET . Pe display se afișează sau
. Apăsând tasta MEM se poate selecta utilizatorul sau . Pentru
confirmarea utilizatorului apăsați tasta SET . În continuare ajungeți la setarea
anului.
5
3
5
4. Setarea orei din zi:
În continuare se aprinde intermitent poziţia de introducere pentru oră. Apăsaţi
tasta MEM până când este afişată ora aleasă. Pentru confirmarea orei apăsaţi
tasta SET . În continuare se aprinde intermitent poziţia de introducere pentru
minute. Procedaţi identic ca la setarea orei. În continuare se afișează CL. Cu
acesta se pot șterge eventualele valori salvate - a se vedea capitolul „Ștergerea
valorilor salvate“.Apăsați tasta SET pentru a ieși din meniul setări.
La schimbarea bateriilor setările se pierd şi trebuie efectuate din nou.
3
5
5
RO
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire care urmează,
în special indicaţiile de securitate, înainte de a utiliza
aparatul şi păstraţi instrucţiunile de folosire pentru
întrebuinţări ulterioare. Dacă încredinţaţi aparatul
unui terţ, predaţi-i neapărat şi aceste instrucţiuni de
folosire.
Indicaţii de securitate
Explicaţia semnelor
IMPORTANT
Nerespectarea acestei instrucţiuni
poate duce la vătămări grave sau la
deteriorarea aparatului.
AVERTIZARE
Aceste indicaţii de avertizare trebuie
să fie respectate, pentru a împiedica
posibile vătămări asupra utilizatorului.
ATENŢIE
Aceste indicaţii trebuie să fie respec-
tate, pentru a împiedica posibile
deteriorări ale aparatului.
INDICAŢIE
Aceste indicaţii oferă informaţii
suplimentare utile privind instalarea
sau exploatarea.
Clasificare aparat: tip BF
Număr LOT
Producător
Dată de producţie
Cauze generale pentru o măsurare greşită
•Înainte de măsurare odihniţi-vă 5-10 minute şi nu
consumaţi alimente, alcool, nu fumaţi, nu faceţi efort
fizic şi nu faceţi baie. Toţi aceşti factori pot influenţa
rezultatul măsurării.
Îndepărtaţi ceasul şi bijuteriile de pe mâna, la care
se efectuează măsurarea.
Măsuraţi întotdeauna la aceeaşi mână ( în mod
normal stânga).
Măsuraţi-vă tensiunea arterială regulat, zilnic, la
aceeaşi oră, deoarece aceasta se modifică pe
parcursul zilei.
Toate încercările pacientului de a-şi sprijini braţul,
pot cauza creşterea tensiunii arteriale.
Asiguraţi-vă o poziţie relaxată şi confortabilă şi nu
încordaţi în timpul măsurării niciun muşchi al
braţului, la care se efectuează măsurarea.
La nevoie folosiţi o pernă de sprijin.
Dacă încheietura mâinii se află sub sau peste
înălţimea inimii, se obţine o măsurare greşită.
Manşetă liberă sau deschisă cauzează o măsurare
greşită.
În urma măsurărilor repetate sângele se
acumulează în braţ ceea ce poate duce la un
rezultat greşit. Măsurările succesive ale tensiunii
arteriale trebuie făcute cu pauze de 1 minut sau
după ce braţul a fost astfel ţinut în sus, încât
sângele acumulat s-a putut scurge.
•
•
•
•
•
•
•
•
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ BATERII
Ÿ Nu demontaţi bateriile!
Ÿ Schimbaţi bateriile, când apare simbolul de baterii pe display.
Ÿ Scoateţi bateriile slabe imediat din compartimentul de baterii, pentru că se pot
scurge şi pot deteriora aparatul!
Ÿ Pericol mărit de scurgere, evitaţi contactul cu pielea, ochii şi mucoasele! În caz
de contact cu acidul de baterie spălaţi locul afectat imediat cu multă apă curată
şi adresaţi-vă medicului!
Ÿ Dacă a fost înghiţită o baterie, adresați-vă imediat medicului!
Ÿ Schimbaţi întotdeauna în acelaşi timp toate bateriile!
Ÿ Folosiţi doar baterii de acelaşi tip, nu folosiţi tipuri diferite de baterii sau baterii
utilizate şi baterii noi împreună!
Ÿ Introduceţi bateriile corect, respectaţi polaritatea!
Ÿ Scoateţi bateriile dacă, nu mai folosiţi aparatul minim 3 luni.
Ÿ Nu păstraţi bateriile le îndemâna copiilor!
Ÿ Nu reîncărcaţi bateriile! Există pericol de explozie!
Ÿ Nu scurtcircuitaţi bateriile! Există pericol de explozie!
Ÿ Nu aruncaţi bateriile în foc! Există pericol de explozie!
Ÿ Bateriile folosite şi acumulatoarele nu sunt gunoi menajer, puneţi-le la deşeuri-
le speciale sau predaţi-le la un punct de colectare de baterii din magazinele
specializate!
Mai întâi verificaţi dacă, aparatul este complet. Pachetul de livrare conţine:
• 1 aparat MEDISANA BU 514 de măsurat tensiunea arterială
• 4 baterii (tip AA, LR6) 1,5V • 1 casetă de păstrare
• 1 Manşeta cu furtun de aer • 1 Manual de utilizare
Pachetul de livrare
Dacă identificaţi în timpul despachetării defecţiuni cauzate de transport,
contactaţi imediat magazinul specializat.
Ce este tensiunea arterială?
Tensiunea arterială este presiunea, ce se formează în vase la fiecare bătaie a
inimii. Atunci când se strânge inima (= sistolă) şi pompează sânge în artere
presiunea creşte. Valoarea cea mai mare a acesteia se numeşte tensiune sis-
tolică şi este prima valoare măsurată la măsurarea tensiunii arteriale. Atunci
când muşchiul cardiac se relaxează pentru a prelua sânge, scade de asemenea
tensiunea în artere. Dacă vasele sunt relaxate, se măsoară cea de a doua
valoare - tensiunea diastolică.
Cum funcţionează măsurarea?
Aparatul MEDISANA BU 514 este un tensiometru destinat măsurării tensiunii
arterialepe braţ. Măsurarea are loc prin intermediul unui microprocesor, care
evaluează printr-un senzor de presiune oscilaţiile de tensiune, care se formează la
nivelul arterelor la umflarea şi dezumflarea manşetei.
AVERTIZARE
Tensiunea arterială prea joasă reprezintă de asemenea un
pericol pentru sănătate! Ameţelile pot cauza situaţii
periculoase (de ex.: pe trepte sau în trafic)!
Influenţarea şi evaluarea măsurărilor
• Măsuraţi-vă tensiunea arterială de mai multe ori, salvaţi rezultatele şi com-
paraţi-le apoi. Nu trageţi concluzii dintr-un singur rezultat. i
Valorile tensiunii arteriale trebuie evaluate întotdeauna de către un medic,
care cunoaşte istoricul dvs. medical. Dacă folosiţi aparatul regulat şi
înregistraţi rezultatele pentru medicul dvs., trebuie să îl informaţi cu privire la
acestea la intervale regulate. i
La măsurarea tensiunii arteriale aveţi în vedere faptul că, valorile zilnice
depind de mulţi factori. Astfel fumatul, consumul de alcool, medicamentele şi
efortul fizic influenţează în mod diferit valorile măsurate. i
Măsuraţi-vă tensiunea arterială înainte de mese. i
Înainte de a vă măsura tensiunea arterială trebuie să vă odihniţi minim 5 -10
minute. i
Dacă valoarea sistolică sau diastolică măsurată vi se pare neobişnuită în
ciuda utilizării corecte a aparatului (prea mare sau prea mică) şi aceasta se
repetă, informaţi medicul dvs. Aceasta este valabil de asemenea, în cazurile
rare când un puls prea neregulat sau prea slab nu permite o măsurare. i
•
•
•
•
•
Clasificare tensiune arterială conform WHO
(Organizaţia mondială a sănătăţii)
Aceste valori au fost stabilite de către Organizaţia mondială a sănătăţii (WHO)
fără a lua în considerare vârsta.
Tensiune arterială joasă sistolic <100 diastolic <60
Tensiune arterială normală (zona verde de afişaj )
sistolic 100 - 139 diastolic 60 - 89
Formele hipertensiunii arteriale
Hipertensiune arterială uşoară (zona galbenă de afişaj )
sistolic 140 – 159 diastolic 90 – 99
Hipertensiune arterială medie (zona orange de afişaj )
sistolic 160 – 179 diastolic 100 – 109
Hipertensiune arterială avansată (zona roşie de afişaj )
sistolic ≥ 180 diastolic ≥ 110
i
i
i
i
1.
2.
3.
4.
5.
Porniţi aparatul prin apăsarea tastei START/STOP .
Dacă apăsaţi tasta START/STOP , se emit două beep-uri scurte şi pe display
apar toate caracterele. Prin acest test, se verifică dacă afişajulprezintă toate
indicaţiile.
Aparatul este pregătit pentru măsurare şi cifra 0 se aprinde intermitentaprox. 2
secunde. El pompează automat în manşetă, pentru a vă măsura tensiunea
arterială. Pe display este afişată tensiunea crescătoare.
Aparatul pompează în manşetă, până când se atinge o presiune suficientă
pentru măsurare. Apoi aparatul elimină lent aerul din manşetă şi execută
măsurarea. Imediat ce aparatul înregistrează un semnal, simbolul-puls
începe să se aprindă intermitent pe display. Pentru fiecare zgomot cardiac pe
care îl recepţionează aparatul este emis un beep.
După încheierea măsurării se emite un beep lung şi manşeta se deza-
erează.Tensiunile arteriale maximă şi minimă, precum şi valoare pulsului apar
pe display-ul . În funcţie de clasificarea tensiunii arteriale conform WHO, se
afișează indicatorul tensiunii arteriale de lângă barele grafice aferente
colorate. Dacă aparatul a depistat un puls neregulat, se afișează şi indicatorul
de aritmie .
Măsurarea tensiunii arteriale
După ce aţi aplicat manşeta corect, puteţi începe măsurarea.
4
4
8
t
i
AVERTIZARE
Nu luaţi măsuri terapeutice pe proprie răspundere în baza unei
măsurări efectuate de dvs.
Nu modificaţi niciodată doza unui medicament prescris.
Întreruperea măsurării
Dacă este necesar să întrerupeţi măsurarea tensiunii arteriale din orice motiv (de
ex. indispoziţia pacientului), puteţi să apăsaţi oricând tasta START/STOP .
Aparatul dezaerează imediat automat manşeta.
4
E-1
E-2
E-3
E-5
Semnal slab sau
tensiunea se
schimbă brusc
Perturbaţie externă
puternică
Eroare la umflare
Tensiune arterială
neobişnuită
Baterie slabă
Aşezaţi manşeta corect. Repetaţi
măsurarea în mod corect.
În apropierea unui radiotelefon sau unui
alt aparat de înaltă frecvenţă măsurarea
poate fi greşită.
Nu vă mişcaţi şi nu vorbiţi pe parcursul
unei măsurări.
Aşezaţi manşeta corect.
Asiguraţi-vă că racordul este fixat corect
în aparat.
Măsuraţi din nou.
Repetaţi măsurarea după o fază de
odihnă de 30 de minute. Dacă obţineţi de
trei ori la rând rezultate neobişnuite con-
sultaţi medicul dumneavoastră.
Bateriile sunt prea slabe sau epuizate.
Înlocuiţi toate cele patru baterii cu baterii
noi de 1,5 V LR6 de tip AA.
Simbol Cauză Remediere
Defecţiuni şi remediere
Afişaj defecţiune
La măsurări neobişnuite apare următoarele simboluri pe display:
Remedierea defecţiunilor
Problema Verificarea Cauza şi soluţionarea
Lipsă putere
Umflarea nu se
produce
Apare Err şi
măsurarea se
întrerupe
Manşetă
neetanşă
Verificaţi starea bateriei.
Verificaţi poziţia
bateriilor.
Verificaţi dacă racordul
este corect. Verificaţi
dacă racordul este rupt
sau neetanş.
Verificaţi dacă aţi mişcat
braţul la umflare.
Verificaţi dacă aţi vorbit
pe parcursul măsurării.
Verificaţi dacă manşeta
este fixată prea liber.
Verificaţi dacă manşeta
este deteriorată.
Introduceţi baterii noi.
Introduceţi bateriile conform
prescripţiilor.
Introduceţi ferm racordul.
Utilizaţi o manşetă nouă.
Staţi liniştit.
Nu vorbiţi pe parcursul
măsurării.
Fixaţi ferm manşeta.
Utilizaţi o manşetă nouă.
Dacă nu puteţi soluţiona o problemă contactaţi producătorul. Nu dezasamblaţi
aparatul prin mijloace proprii.
Curăţare şi întreţinere
Scoateţi bateriile înainte de a curăţa aparatul. Curăţaţi aparatul şi manşeta cu o
lavetă moale, umezită cu apă şi săpun. În niciun caz nu folosiţi substanţe de
curăţare acide, alcool, naftalină, diluanţi sau benzină etc. Nu introduceţi aparatul
şi nici componentele sale în apă. Aveţi grijă să nu pătrundă umiditatea în aparat.
Utilizaţi aparatul abia după ce este complet uscat. Umflaţi manşeta doar atunci,
când este aplicată în jurul încheieturii mâinii. i
Nu expuneţi aparatul radiaţilor solare directe, protejaţi-l de murdărie şi umiditate.
Nu expuneţi aparatul căldurii sau frigului extrem. Atunci când nu folosiţi aparatul,
păstraţi-l în ambalajul original. Păstraţi aparatul la un loc curat şi uscat.
Înlăturare
Aparatul nu are voie să fie înlăturat împreună cu gunoiul menajer. Fiecare
consumator este obligat, să predea aparatele electrice sau electronice, in-
diferent dacă conţin sau nu substanţe toxice, la un punct de colectare din
localitate, astfel încât să fie înlăturate în mod ecologic. Scoateţi bateriile îna-
inte de a înlătura aparatul. Bateriile folosite nu sunt gunoi menajer, puneţi-le
la deşeurile speciale sau predaţi-le la un punct de colectare de baterii din magazi-
nele specializate! Pentru înlăturare adresaţi-vă autorităţilor locale sau magazinului.
Directive şi norme
Acest tensiometru corespunde prescripţiilor din normele UE pentru tensiometrele
neinvazive. El este certificat conform directivelor CE şi prevăzut cu
simbolul CE (semnul de conformitate) „CE 0297“. Tensiometrul corespunde
prescripţiilor europene EN 1060-3, EN 81060-1 şi EN 81060-2. Prescripţiile
directivei
UE “93/42/ CEE a consiliului din 14 iunie 1993 privind produsele medicale”
sunt indeplinite.
Compatibilitatea electromagnetic: (Vezi fişa separată anexată)
Nume şi model
Sistem de afişaj
Locuri de memorie
Metodă de măsurare
Alimentare cu tensiune
Domeniu de măsurare tensiune
arterială
Domeniu de măsurare puls
Abatere maximă măsurarea
tensiunii statice
Abatere maximă de măsurarea
valorilor pulsului
Generare presiune
Evacuare aer
Oprire automată
Condiţii de funcţionare
Condiţii de depozitare
Dimensiuni (aparat)
Manşeta
Greutate
Număr articol
Număr EAN
Accesorii speciale
MEDISANA Tensiometru BU 514
afişaj digital
2 x 90 pentru date de măsurare
oscilometric
6 V = , 4 x 1,5 V baterie AA LR6
0 – 299 mmHg
40 – 199 bătăi/min.
± 3 mmHg
± 5 % din valoare
automat prin pompă
automat
după aproximativ 180 secunde
+5 °C până la +40 °C,
15 până la 85 % umid. rel. max.
-20 °C până la +55 °C,
10 până la 85 % umid. rel. max.
aprox. 130 x 109 x 60 mm
22 - 36 cm pentru adulţi
aprox. 333 g fără baterii
51165
40 15588 51165 3
- Manşeta M 22 – 36 cm pentru adulţi cu
circumferinţă medie a braţului
Nr. articol 51168 / EAN 40 15588 51168 4
- Manşeta L 32 - 42 cm pentru adulţi cu
circumferinţă pentru braţ puternic
Nr. articol 51169 / EAN 40 15588 51169 1
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Date tehnice
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice sau de design în cadrul
îmbunătăţirilor produsului.
Redactarea actuală respectivă a acestor instrucţiuni de utilizare să
găseşte la www.medisana.com
În caz de garanţie adresaţi-vă magazinului specializat sau direct punctului de ser-
vice. Dacă trebuie să trimiteţi aparatul, menţionaţi defectul şi anexaţi o copie a
chitanţei.
La aceasta sunt valabile următoarele condiţii de garanţie:
1. Produsele MEDISANA au o garanţie de 3 ani de la data achiziţiei.
Data achiziţiei se dovedeşte în cazul garanţiei cu chitanţa sau factura.
2. Defecţiunile de material sau de producţie se remediază gratuit în cadrul perioadei
de garanţie.
3. Prin lucrările gratuite de reparaţie în cadrul perioadei de garanţie nu se acordă o
prelungire a perioadei de garanţie pentru aparat sau piesele schimbate.
4. Excluse de la garanţie sunt:
a. toate defecţiunile cauzate de utilizare necorespunzătoare, de ex.
nerespectarea instrucţiunilor de utilizare.
b. Defecţiunile cauzate de reparaţii sau intervenţii efectuate de către cumpărător
sau de terţe persoane neautorizate.
c. Defecţiunile de transport cauzate în timpul transportului de la producător la
consumator sau la expedierea către punctul de service.
d. Accesoriile supuse unei uzuri normale, precum bateriile ş.a.m.d.
5. O răspundere pentru daunele directe sau indirecte, cauzate de aparat este
exclusă chiar şi atunci, când defecţiunea aparatului este recunoscută ca fiind
un caz de acordarea garanţiei.
Garanţie / condiţii de reparare
MEDISANA GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS,
GERMANIA
În caz de service, pentru accesorii sau piese de schimb adresaţi-vă:
Medisana Service
Tel.: 00800 633 472 62
e-mail: service.ro@medisana.com
51165 09/2018 Ver.1.2
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
q
w
e
r
t
0
z
u
i
o
Tensiometru BU 514
RO Aparat şi afişaj LCD
Utilizarea conformă cu destinaţia
Contraindicaţie
•Aparatul este destinat măsurării tensiunii
arteriale la nivelul braţului la adulţi.
•Aparatul nu se pretează la măsurarea tensiunii
arteriale la copii. Pentru utilizarea la copii mai
mari, adresaţi-vă medicului dvs.
Persoanele cu aritmie, diabet, probleme de
circulaţie sau accident vascular cerebral trebuie
să folosească aparatul conform indicaţiilor
medicului.
•
IP21 Indicarea tipului de protecţie contra
particulelor străine şi apei
Instrucţiuni de utilizare
Vă rugăm citiţi cu atenţie!

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Medisana BU 514.

Pune o întrebare despre Medisana BU 514

Ai o întrebare despre Medisana BU 514 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Medisana BU 514. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Medisana BU 514 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.