manual Makita VC2010L

Vezi mai jos un manual pentru Makita VC2010L. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Makita
  • Produs: Aspirator
  • Model/denumire: VC2010L
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Rusă, Română, Franceză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Cehă, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat

Cuprins

Pagina: 9
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
67
Makita VC2010L
Indicaţii importante de siguranţă
Înainte de a pune în funcţiune aparatul citiţi neapărat acest document şi păstraţi-l la îndemână.
Scopul de utilizare al aparatului
Aparatul
–
– are voie să fie utilizat numai de persoane, care sunt instruite în manipularea lui şi care au fost
însărcinate în mod expres cu deservirea lui
–
– are voie să fie exploatat numai sub supraveghere
–
– nu are voie să fie utilizat de copii
Aparatele descrise în aceste instrucţiuni de funcţionare sunt adecvate
–
– pentru aspirarea praf si lichide
–
– pentru utilizarea profesională, de ex. în hoteluri, şcoli, spitale, fabrici, magazine, birouri şi unităţi
comerciale închiriate
–
– pentru separarea de praf cu o valoare limită de expunere mai mare de 1 mg/m3
(clasa de praf L)
Exploatarea aparatului este supusă dispoziţiilor naţionale în vigoare. În afară de instrucţiunile de
funcţionare şi regulile obligatorii, în vigoare în ţara unde se utilizează aparatul, pentru prevenirea acci-
dentelor trebuie respectate şi regulile tehnice de specialitate recunoscute pentru un lucru în siguranţă
şi corespunzător.
În cazul desprăfuirii trebuie să existe în încăpere o rată suficientă de schimb de aer, dacă aerul uzat
al aparatului este evacuat înapoi în încăpere (aveţi în vedere în această privinţă dispoziţiile naţionale
valabile pentru dumneavoastră).
Următoarele materiale nu au voie să fie aspirate:
–
– materiale fierbinţi (ţigări incandescente, cenuşă fierbinte ş.a.m.d.)
–
– lichide inflamabile, explozive, agresive (de ex. benzină, solvenţi, acizi, leşii ş.a.m.d.)
–
– pulberi inflamabile, explozive (de ex. pulbere de magneziu ş.a.m.d.)
Înainte de punerea în funcţiune
Personalul operator al aparatului trebuie informat înainte de lucru în privinţa
–
– manipulării aparatului
–
– pericolelor care provin de la materialul de aspirat
–
– îndepărtării în siguranţă a materialului aspirat
Asiguraţi-vă că voltajul indicat pe placa de rating corespunde cu tensiunea de la reţeaua de alimentare
cu energie locale. Este recomandat pentru a vă conecta la unitate cu un disjunctor pentru a vă proteja
împotriva vina curent. Verificaţi cu regularitate că cablu de conectare a sectorului arată nici o deterio-
rare, P. ex. fisuri sau semne de imbatranire. În cazul în care cordonul este deteriorat el trebuie, înainte
de a continua să folosească echipamente, înlocuirea de Makita sau electrician, pentru a evita riscurile.
Înlocuiţi ombilical numai de către un cablu de tipul celor menţionate în instrucţiunile de utilizare. Nu
folosiţi de aspirator în cazul în care filtrul este deteriorat.
Aspirarea de lichide
Înainte de aspirarea de lichide trebuie principial îndepărtat sacul de filtrare. Verifica funcţia de plutind.
În cazul formării de spumă, încetaţi imediat lucrul şi goliţi recipientul de impurităţi.
Curăţarea elementului de filtrare
Dacă puterea de aspiraţie scade:
1.	 Conectaţi aparatul.
2.	 Obturaţi cu palma orificiul duzei sau orificiul furtunului de aspiraţie.
Pagina: 10
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
68
Makita VC2010L
3.	 Apăsaţi de trei ori butonul de acţionare pentru curăţarea filtrului. Lamelele elementului de filtrare
sunt curăţate de praful depus prin curentul de aer care se produce.
Conectarea aparatele electrice
Priza pentru aparate este destinată numai pentru scopurile menţionate în instrucţiunile de funcţionare
Racordarea altor aparate poate conduce la daune materiale.
1.	 Înainte de introducerea unui aparat în priză deconectaţi aspiratorul şi aparatul de racordat.
Citiţi instrucţiunile de funcţionare ale aparatului de racordat şi respectaţi indicaţiile de siguranţă din
aceste instrucţiuni.
F Întreţinere
Numai întreţinere de lucru, care, în instrucţiunile de operare. Întotdeauna deconectaţi de la reţeaua
principală priză înainte de curăţare şi întreţinere a aparatele. Nu de apă de pe partea superioară a
aspiraţie. Pericol pentru persoane, riscul de scurt circuit.
La întreţinerea şi curăţarea aparatului, acesta trebuie manipulat astfel încât să nu se producă pericole
pentru personalul de întreţinere şi alte persoane. În zona de întreţinere
–
– utilizaţi aerisiri forţate filtrate,
–
– purtaţi îmbrăcăminte de protecţie,
–
– curăţaţi zona de întreţinere astfel încât să nu pătrundă în mediul înconjurător substanţe periculoa-
se.
La lucrările de întreţinere şi reparaţie, toate piesele impurificate, care nu au putut fi curăţate suficient
trebuie
–
– ambalate în pungi impermeabile
–
– îndepărtate în concordanţă cu prevederile în vigoare pentru îndepărtarea deşeurilor.
Utilizarea de piese de schimb şi accesorii neoriginale poate prejudicia siguranţa aparatului. Utilizaţi
numai piese de schimb şi accesorii de la Makita. Utilizaţi numai periile livrate cu aparatul sau periile
specificate în instrucţiunile de funcţionare.
Trebuie să se execute cel puţin o dată pe an de către service-ul Makita sau de o persoană instruită, o
verificare tehnică în privinţa prafului, de ex. în privinţa deteriorării filtrului, etanşeităţii la aer a aparatu-
lui şi funcţia dispozitivelor de control.
Predaţi aparatul la un centru de revalorificare
Conform directivei europene 2002/96/CE în privinţa aparatelor vechi electrice şi electronice,
aparatele electrice uzate trebuie colectate separat şi revalorificate fără poluarea mediului.
Garanţia pentru produse
Pentru garanţie şi prestarea garanţiei sunt valabile condiţiile noastre comerciale.
Accesorii suplimentare
Element de filtrare P-70219
Sac de filtrare (5 bucăţi) P-72899
Sac pentru îndepărtarea impurităţilor (5 bucăţi) P-70297
Pagina: 11
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
69
Makita VC2010L
Date tehnice
VC2010L
EU CH GB AU US
Tensiune reţea Volt 230 240 120
Frecvenţă reţea Hz 50/60 60
Siguranţe reţea electrică A 16 10 13 10 15
Putere absorbităIEC
Watt 1100 840
Valoare de racordare pentru priza
pentru aparate
Watt 1900 1200 1900 1300 600
Valoare racordare totală Watt 3000 2300 3000 2400 1440
Curent volumetric aer m³/h 216 127 cfm
Subpresiune hPa 180 73 in
Nivel presiune sonoră la 1 m distanţă,
EN 60704-1
dB(A) 70
Nivel zgomot pe timpul lucrului dB(A) 67
Cablu de racordare: lungime m 7,5 10 7,5 6,2
Cablu de racordare: tip H05RR-F 3G1,5 mm²
SJTW
AWG 14/3
Clasa de protecţie I
Felul protecţiei IP X4
Grad deparazitare EN 55014-1
Clasa de praf L
Volum recipient de impurităţi l 19 5,0 gal
Lăţime mm 377 14,8 in
Adâncime în spate mm 371 14,6 in
Înălţime mm 501 19,7 in
Greutate kg 7,35 16,2 lb
Declaraţie de conformitate CE
Noi declarăm pe proprie răspundere că acest produs este în conformitate cu Directivele Consiliului
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/CE şi cu următoarele standarde sau documente standard:
EN ISO 12100-2 (2004)	 EN 61000-3-2 (2006)
EN 60335-2-69 (2004)	 EN 61000-3-3 (2005)
EN 55014-1 (2006)	
Tomoyasu Kato 2009-02-23
Director
Responsabil producător
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Reprezentant autorizat în Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes
Bucks MK 15 8JD, England

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Makita VC2010L.

Pune o întrebare despre Makita VC2010L

Ai o întrebare despre Makita VC2010L dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Makita VC2010L. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Makita VC2010L cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.