manual Makita UH6580

Vezi mai jos un manual pentru Makita UH6580. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Makita
  • Produs: Trimmer de gard viu
  • Model/denumire: UH6580
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Engleză, Germană, Polonez, Cehă, Română, Slovacă, Maghiară, Ucrainean, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Daneză, Grec

Cuprins

Pagina: 0
1
GB Hedge Trimmer Original Instruction Manual
UA Ланцюгова пила для підрізування живоплоту Оригінальний посібник з експлуатації
PL Nożyce do żywopłotu Oryginalna instrukcja obsługi
RO Maşină de tuns gard viu Manual de instrucţiuni al producătorului
DE Original-Bedienungsanleitung
HU Sövényvágó Eredeti használati útmutató
SK Nožnice na živé ploty Pôvodný návod na obsluhu
CZ Zastřihovač živých plotů Originální návod k obsluze
UH5580
UH6580
UH7580
Heckenscher
Pagina: 24
25
ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale)
Explicitarea vederii de ansamblu
1-1. Declanşator întrerupător B
1-2. Declanşator întrerupător A
1-3. Declanşator întrerupător C
5-1. Ansamblu cârlig
5-2. Cablu maşină
5-3. Prelungitor
6-1. Suport
6-2. Cablu
7-1. Suport
7-2. Cârlig de braţ pentru cablu
11-1. Direcţie de tundere
11-2. Înclinaţi lamele
11-3. Suprafaţa gardului viu care va fi
tunsă
16-1. Apăsaţi
16-2. Recipient de resturi
16-3. Piuliţă
16-4. Lamă de forfecare
17-1. Piuliţă
17-2. Prinzător de ramuri
18-1. Cârlige
18-2. Introducerea cârligelor în canelură
18-3. Caneluri
19-1. Apăsarea cârligelor de pe ambele
părţi
19-2. Deblocarea cârligelor
20-1. Şuruburi
20-2. Apărătoarea pânzei
21-1. Capac inferior
21-2. Apărătoarea pânzei
22-1. Capac carcasă angrenaj
23-1. Pârghie cotită
24-1. Şuruburi
24-2. Lamă de forfecare
25-1. Pârghie cotită
26-1. Elipsă lamă de forfecare
28-1. Elipsă lamă de forfecare
28-2. Pârghie cotită
29-1. Pârghie cotită
SPECIFICAŢII
Model UH5580 UH6580 UH7580
Lungime lamă 550 mm 650 mm 750 mm
Curse pe minut (min
-1
) 1.500 1.500 1.500
Lungime totală 970 mm 1.049 mm 1.157 mm
Greutate netă 4,3 kg 4,4 kg 4,6 kg
Clasa de siguranţă /II
• Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
• Specificaţiile pot varia în funcţie de ţară.
• Greutatea este specificată confom procedurii EPTA-01/2003
END220-4
Simbol
Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament.
Asiguraţi-vă că înţelegeţi sensul acestora înainte de
utilizare.
・ Citiţi manualul de utilizare.
・ IZOLAŢIE DUBLĂ
・ Nu expuneţi la ploaie.
・ Scoateţi fişa din priză imediat, în cazul
în care cablul este deteriorat sau tăiat.
・ Doar pentru ţările din UE
Nu eliminaţi echipamentele electrice la
fel ca reziduurile menajere !
Conform cu Directiva Europeană
2002/96/EC privitoare la echipamente
electrice şi electronice scoase din uz şi
conform cu legile naţionale,
echipamentele electrice care au ajuns
la finalul duratei de viaţă trebuie să fie
strânse separat şi trebuie să fie
transmise la o unitate de reciclare.
ENE014-1
Destinaţia
Maşina este destinată tunderii gardurilor vii.
ENF002-1
Sursă de alimentare
Maşina se va alimenta de la o sursă de curent alternativ
monofazat, cu tensiunea egală cu cea indicată pe
plăcuţa de identificare a maşinii. Având dublă izolaţie,
conform cu Standardele Europene, se poate conecta la
o priză de curent fără contacte de împământare.
ENG102-3
Emisie de zgomot
Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în
conformitate cu EN60745:
Nivel de presiune acustică (LpA) : 86,5 dB (A)
Nivel de putere acustică (LWA): 94,5 dB(A)
Eroare (K): 0,7 dB(A)
Purtaţi mijloace de protecţie a auzului
ENG231-1
Vibraţii
Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali)
determinată conform EN60745:
Mod de funcţionare: tundere garduri vii
Emisia de vibraţii (ah): 4,4 m/s2
Incertitudine (K): 1,5 m/s2
Pagina: 25
26
ENG901-1
• Nivelul de vibraţii declarat a fost măsurat în
conformitate cu metoda de test standard şi poate fi
utilizat pentru compararea unei unelte cu alta.
• Nivelul de vibraţii declarat poate fi, de asemenea,
utilizat într-o evaluare preliminară a expunerii.
AVERTISMENT:
• Nivelul de vibraţii în timpul utilizării reale a uneltei
electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat,
în funcţie de modul în care unealta este utilizată.
• Asiguraţi-vă că identificaţi măsurile de siguranţă
pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe
o estimare a expunerii în condiţii reale de utilizare
(luând în considerare toate părţile ciclului de
operare, precum timpii în care unealta a fost oprită,
sau a funcţionat în gol, pe lângă timpul de
declanşare).
ENH021-4
Numai pentru ţările europene
Declaraţie de conformitate CE
Noi, Makita Corporation ca producător responsabil,
declarăm că următorul(oarele) utilaj(e):
Denumirea utilajului:
Maşină de tuns gard viu
Model nr./ Tip: UH5580, UH6580, UH7580
Specificaţii: consultaţi tabelul "SPECIFICAŢII".
sunt produse în serie şi
Este în conformitate cu următoarele directive
europene:
2000/14/CE, 98/37/CE până la 28 decembrie 2009
şi în continuare cu 2006/42/CE de la 29 decembrie
2009
Şi este fabricat în conformitate cu următoarele
standarde sau documente standardizate:
EN60745
Documentaţiile tehnice sunt păstrate de reprezentantul
nostru autorizat în Europa care este:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia
Procedura de evaluare a conformităţii prevăzută de
Directiva 2000/14/CE a fost în conformitate cu anexa V.
Nivel putere acustică măsurată: 94,5dB
Nivel putere acustică garantată: 96dB
30 ianuarie 2009
000230
Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONIA
GEA010-1
Avertismente generale de
siguranţă pentru unelte electrice
AVERTIZARE Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea acestor
avertizări şi instrucţiuni poate avea ca rezultat
electrocutarea, incendiul şi/sau rănirea gravă.
Păstraţi toate avertismentele şi
instrucţiunile pentru consultări
ulterioare.
GEB041-6
AVERTISMENTE PRIVIND
SIGURANŢA PENTRU MAŞINA
DE TUNS GARDUL VIU
1. Ţineţi maşina electrică doar de suprafeţele de
prindere izolate, deoarece lama tăietoare
poate intra în contact cu fire ascunse. Lamele
tăietoare care intră în contact cu un fir sub
tensiune vor pune sub tensiune şi componentele
metalice expuse ale maşinii electrice, existând
pericolul ca operatorul să se electrocuteze.
2. Ţineţi-vă toate părţile corpului departe de lama
tăietoare. Când lamele sunt în mişcare, nu
îndepărtaţi materialul tăiat şi nici nu ţineţi
materialul care va fi tăiat. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul este în poziţia oprit atunci când
curăţaţi materialul blocat. Un moment de
neatenţie în timpul utilizării maşinii de tuns gardul
viu poate avea ca rezultat rănirea gravă.
3. Transportaţi maşina de tuns gardul viu de
mâner cu lama tăietoare oprită. Când
transportaţi sau depozitaţi maşina de tuns
gardul viu, montaţi întotdeauna apărătoarea
dispozitivului de tăiere. Manipularea corectă a
maşinii de tuns gardul viu va reduce posibilitatea
rănirii persoanei de către lamele tăietoare.
4. Ţineţi cablul departe de zona de tăiere. În
timpul utilizării, cablul poate fi ascuns în tufe şi
poate fi tăiat accidental de lamă.
5. Nu utilizaţi maşina de tuns gardul viu în ploaie,
condiţii de umezeală sau de umezeală foarte
ridicată. Motorul electric nu este etanş la apă.
6. Cei care utilizează pentru prima dată maşina de
tuns gardul viu trebuie să lucreze împreună cu un
utilizator cu experienţă care să le arate cum să
folosească maşina de tuns gardul viu.
7. Maşina de tuns gardul viu nu trebuie folosită de
copii sau adolescenţi cu vârstă mai mică de 18 ani.
Adolescenţii cu vârstă mai mare de 16 ani pot fi
exceptaţi de la această restricţie în cazul în care
beneficiază de instructaj sub supravegherea unui
expert.
8. Utilizaţi maşina de tuns gardul viu numai dacă vă
aflaţi într-o stare fizică bună. Dacă sunteţi obosit,
Pagina: 26
27
atenţia vă va fi redusă. Fiţi atent în special la
finalul zilei de muncă. Executaţi fiecare lucrare cu
calm şi cu atenţie. Utilizatorul este responsabil
pentru toate distrugerile provocate unor terţe părţi.
9. Nu utilizaţi niciodată maşina de tuns sub influenţa
alcoolului, drogurilor sau medicamentelor.
10. Verificaţi pentru a vă asigura că tensiunea şi
frecvenţa sursei de alimentare corespund cu
specificaţiile date pe plăcuţa de identificare. Vă
recomandăm utilizarea unui întrerupător de circuit
acţionat de curentul rezidual (întrerupător de
circuit de defectare a împământării) cu un curent
de declanşare de 30 mA sau mai mic, sau o
protecţie la scurgerile de curent prin
împământare.
11. Mănuşile de lucru din piele rezistentă sunt
componente ale echipamentului de bază al
maşinii de tuns gardul viu şi trebuie să fie purtate
întotdeauna când lucraţi cu aceasta. De
asemenea, purtaţi pantofi rezistenţi şi cu tălpi
antiderapante.
12. Înainte de a începe lucrul, verificaţi pentru a vă a
asigura că maşina de tuns este în stare bună şi
sigură de funcţionare. Asiguraţi-vă că apărătorile
sunt montate corect. Înainte de a începe lucrul,
verificaţi cablul şi înlocuiţi-l dacă este necesar.
Maşina de tuns gardul viu nu trebuie utilizată dacă
nu este asamblată complet.
13. Ţineţi cablul departe de zona de tăiere. Lucraţi
întotdeauna astfel încât cablul prelungitor să fie în
urma dumneavoastră.
14. În cazul în care cablul este deteriorat sau tăiat,
scoateţi imediat ştecherul din priză.
15. Înaintea utilizării, asiguraţi-vă că aveţi o bază
sigură de sprijinire a picioarelor.
16. Ţineţi ferm maşina atunci când o utilizaţi.
17. Nu acţionaţi maşina în gol în mod inutil.
18. Opriţi imediat motorul şi scoateţi ştecherul din
priză dacă dispozitivul de tăiere vine în contact cu
un gard sau cu un alt obiect tare. Verificaţi
dispozitivul de tăiere şi, dacă este deteriorat,
reparaţi-l imediat.
19. Înainte de a verifica dispozitivul de tăiere, de a
remedia defecţiunile sau de a scoate materialul
prins în dispozitivul de tăiere, opriţi întotdeauna
maşina de tuns şi scoateţi ştecherul din priză.
20. Înaintea efectuării oricărei activităţi de întreţinere,
opriţi maşina de tuns şi deconectaţi şi asiguraţi
ştecherul.
21. La mutarea maşinii de tuns la o altă locaţie,
inclusiv în timpul lucrului, scoateţi întotdeauna
ştecherul din priză. Nu căraţi sau transportaţi
niciodată maşina de tuns cu dispozitivul de tăiere
în funcţiune. Nu apucaţi niciodată dispozitivul de
tăiere cu mâinile.
22. După utilizare şi înainte de a o depozita pentru o
perioadă lungă de timp, curăţaţi maşina de tuns
gardul viu şi în special dispozitivul de tăiere.
Ungeţi puţin cu ulei dispozitivul de tăiere şi puneţi
apărătoarea. Apărătoarea furnizată cu unitatea
poate fi agăţată pe perete, oferind un mod practic
şi sigur de depozitare a maşinii de tuns gardul viu.
23. Depozitaţi maşina de tuns gardul viu cu
apărătoarea pusă, într-o cameră uscată. Nu o
lăsaţi la îndemâna copiilor. Nu depozitaţi niciodată
maşina în exterior.
PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
AVERTISMENT:
NU permiteţi comodităţii şi familiarizării cu produsul
(obţinute prin utilizare repetată) să înlocuiască
respectarea strictă a normelor de securitate pentru
acest produs. FOLOSIREA INCORECTĂ sau
nerespectarea normelor de securitate din acest
manual de instrucţiuni poate provoca vătămări
corporale grave.
DESCRIERE FUNCŢIONALĂ
ATENŢIE:
• Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a o regla sau de
a verifica starea sa de funcţionare.
Acţionarea întrerupătorului
Fig.1
Pentru siguranţa dumneavoastră, maşina este echipată
cu un sistem cu comutare triplă. Pentru a porni maşina,
apăsaţi două din cele trei declanşatoare A, B şi C.
Pentru a opri maşina, eliberaţi unul din cele două
declanşatoare apăsate. Secvenţa de comutare nu este
importată pentru că maşina porneşte numai când
ambele întrerupătoare sunt activate.
Tăiere dreaptă
Fig.2
Pentru a tăia drept gardul viu, trageţi declanşatoarele A
şi B.
Tăiere verticală
Fig.3
Tăiaţi în sus trăgând cu ambele mâini declanşatoarele
de întrerupere B şi C şi mutând maşina în faţa corpului.
Tăiere în zonele îndepărtate
Fig.4
Pentru a tăia gardul viu din zonele îndepărtate, trageţi cu
ambele mâini declanşatoarele de întrerupere A şi C.
MONTARE
ATENŢIE:
• Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
deconectat-o de la reţea înainte de a efectua vreo
intervenţie asupra maşinii.
Pagina: 27
28
Cuplarea cablului prelungitor
ATENŢIE:
• Asiguraţi-vă că, prelungitorul de cablu este scos
din priză.
Fig.5
Când cuplaţi cablul prelungitor, fixaţi-l de cablul maşinii
cu ansamblul cârlig. Montaţi cârligul la circa 100 – 200
mm de la conectorul cablului prelungitor. În acest mod
va fi prevenită deconectarea accidentală.
Cârlig de brâu pentru cablu
ATENŢIE:
• Nu prindeţi suportul cârligului de brâu pentru cablu
decât de cablul prelungitor. Nu-l prindeţi într-o
poziţie aflată mai aproape de maşină, în spatele
ansamblului cârlig. În caz contrar se pot produce
accidente sau răniri.
• Prindeţi ferm un cârlig din ansamblul cârlig la
cablul maşinii, iar celălalt la cablul prelungitor.
Utilizarea unei maşini având ataşat doar un singur
cârlig poate produce accidente sau răniri.
Utilizarea cârligului de brâu pentru cablu ajută la
minimizarea riscului de tăiere neaşteptată a cablului
prelungitor, cauzată de slăbirea acestuia.
1
2
3
4
5
6
7
009316
Împingeţi sau trageţi cordonul prin deschiderea
suportului.
Fig.6
ATENŢIE:
• Nu forţaţi deschiderea suportului. În caz contrar se
poate produce îndoirea şi deteriorarea acestuia.
Cârlig de braţ pentru cablu (accesoriu)
ATENŢIE:
• Nu prindeţi suportul cârligului de braţ pentru cablu
decât de cablul prelungitor. Nu-l prindeţi într-o
poziţie aflată mai aproape de maşină, în spatele
cârligelor ansamblului cârlig. În caz contrar se pot
produce accidente sau răniri.
• Prindeţi ferm un cârlig din ansamblul cârlig la
cablul maşinii, iar celălalt la cablul prelungitor.
Utilizarea unei maşini având ataşat doar un singur
cârlig poate produce accidente sau răniri.
Utilizarea cârligului de braţ pentru cablu ajută la
minimizarea riscului de tăiere neaşteptată a cablului
prelungitor, cauzată de slăbirea acestuia.
Fig.7
Ataşaţi ferm cârligul de braţ în jurul braţului şi treceţi
cablul prelungitor prin suport. Lungimea curelei cârligului
de braţ este reglabilă.
NOTĂ:
• Nu treceţi cablul prelungitor prin bandă.
• Nu forţaţi deschiderea suportului. În caz contrar se
poate produce îndoirea şi deteriorarea acestuia.
• Utilizarea cârligului de braţ împreună cu cârligul de
brâu este mult mai utilă.
FUNCŢIONARE
ATENŢIE:
• În timpul tunderii, aveţi grijă să nu atingeţi
accidental un gard metalic sau alte obiecte tari.
Lama se va sparge şi poate produce răniri grave.
• Întinderea cu o maşină de tuns gardul viu, în
special de pe o scară, este extrem de periculoasă.
Nu lucraţi de pe nimic instabil sau lipsit de
fermitate.
Nu încercaţi să tăiaţi ramuri mai groase de 10 mm cu
această maşină de tuns. Acestea trebuie mai întâi tăiate
cu foarfecele până la nivelul maşinii de tuns gardul viu.
Fig.8
ATENŢIE:
• Nu tăiaţi copaci uscaţi sau alte obiecte similare
dure. În caz contrar, maşina poate fi deteriorată.
Ţinând maşina cu ambele mâini, trageţi declanşatoarele
de întrerupere A şi B şi mutaţi-o în faţa corpului.
Fig.9
Ca o operaţie de bază, înclinaţi lamele în faţă spre
direcţia de tundere şi deplasaţi-le calm şi lent la o viteză
nominală de 3 - 4 secunde pe metru.
Fig.10
1. Agăţătoare
2. Maşină
3. Cablu maşină
4. Ansamblu cârlig
5. Prelungitor
6. Suport
7. Cârlig de brâu pentru cablu
Pagina: 28
29
Fig.11
Pentru a tunde uniform partea superioară a unui gard viu,
vă va ajuta legarea unei sfori la înălţimea dorită a
gardului viu, şi tunderea de-a lungul acesteia, utilizând-o
ca linie de referinţă.
Fig.12
Montarea unui recipient de resturi (accesoriu) pe maşină
atunci când tundeţi drept gardul viu poate evita
proiectarea în aer a frunzelor tăiate.
Fig.13
Pentru a tunde uniform o faţă a gardului viu, vă va ajuta
să tundeţi de jos în sus.
Fig.14
Tundeţi merişorul sau rododendronul de la bază spre
partea superioară pentru un aspect plăcut şi pentru un
lucru bine făcut.
Fig.15
Montarea sau demontarea recipientului de
resturi (accesoriu)
ATENŢIE:
• Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi
deconectată înainte de a monta sau demonta
recipientul de resturi.
NOTĂ:
• Atunci când înlocuiţi recipientul de resturi, purtaţi
întotdeauna mănuşi astfel încât mâinile şi faţa să
nu intre în contact direct cu lama. În caz contrar se
poate produce rănirea.
• Înainte de a monta recipientul de resturi,
asiguraţi-vă întotdeauna că scoateţi apărătoarea
lamei.
• Recipientul de resturi primeşte frunzele tunse şi
uşurează colectarea frunzelor proiectate. Acesta
poate fi instalat pe oricare latură a maşinii.
Fig.16
Apăsaţi pe recipientul de resturi pe lamele de forfecare
astfel încât decupajele sale să se suprapună cu piuliţele
de pe acestea. În acest timp, asiguraţi-vă că
recipientul de resturi nu atinge prinzătorul de ramuri la
partea superioară a lamelor de forfecare.
Fig.17
Totodată, recipientul de resturi trebuie instalat astfel
încât cârligele sale să intre în canelurile unităţii lamelor
de forfecare.
Fig.18
Pentru a scoate recipientul de resturi, apăsaţi maneta sa
pe ambele părţi astfel încât cârligele să se deblocheze.
Fig.19
ATENŢIE:
• Dacă recipientul de resturi este montat,
apărătoarea lamei (dotare standard) nu poate fi
montată pe maşină. Înaintea transportului sau
depozitării, demontaţi recipientul de resturi şi apoi
montaţi apărătoarea lamei, pentru a evita
expunerea acesteia.
NOTĂ:
• Înaintea utilizării, verificaţi dacă recipientul de
resturi este fixat corespunzător.
• Nu încercaţi niciodată să demontaţi recipientul de
resturi, cu cârligele blocate în canelurile
ansamblului lamei, prin intermediul unei forţe
excesive. Utilizarea forţei excesive poate deteriora
recipientul.
ÎNTREŢINERE
ATENŢIE:
• Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a efectua
operaţiuni de verificare sau întreţinere.
Curăţarea maşinii
Curăţaţi maşina, ştergând praful cu o lavetă uscată sau
înmuiată în săpun.
ATENŢIE:
• Nu utilizaţi niciodată gazolină, benzină, diluant,
alcool sau alte substanţe asemănătoare. În caz
contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.
Întreţinerea lamei
Ungeţi lama înainte de utilizare şi o dată pe oră în timpul
utilizării, cu ulei de maşină sau un alt ulei similar.
După utilizare, îndepărtaţi praful de pe ambele feţe ale
lamei cu o perie de sârmă, ştergeţi cu o lavetă şi apoi
aplicaţi suficient ulei cu vâscozitate scăzută, cum a fi
uleiul de maşină, etc. şi uleiul de lubrifiere de tip spray.
ATENŢIE:
• Nu spălaţi lamele în apă. În caz contrar, maşina
poate fi deteriorată sau poate rugini.
Demontarea sau montarea lamei de forfecare
ATENŢIE:
• Înainte de a demonta sau monta lama de forfecare,
asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi
scoasă din priză.
• Atunci când înlocuiţi lama de forfecare, purtaţi
întotdeauna mănuşi fără a demonta apărătoarea
lamei astfel încât mâinile şi faţa să nu intre în
contact direct cu lama. În caz contrar se poate
produce rănirea.
NOTĂ:
• Nu ştergeţi vaselina de pe angrenaj şi pârghia
cotită. În caz contrar, maşina poate fi deteriorată.
• Pentru metode speciale de demontare şi montare
a lamelor de forfecare consultaţi verso-ul
pachetului acestora.
Demontarea lamelor de forfecare
Întoarceţi maşina şi slăbiţi patru şuruburi.
Pagina: 29
30
Fig.20
NOTĂ:
• Aveţi grijă să nu vă murdăriţi pe mâini, deoarece în
zona de acţiune a lamei de forfecare este aplicată
vaselină.
Scoateţi capacul inferior.
Fig.21
Scoateţi capacul carcasei angrenajului.
Fig.22
Fixaţi pârghia cotită la unghiul indicat în figură cu o
şurubelniţă cu cap crestat.
Fig.23
Scoateţi cele două şuruburi ale lamelor de forfecare şi
unitatea lamei de forfecare va fi trasă în afară.
Fig.24
ATENŢIE:
• Readuceţi angrenajul în poziţia iniţială, în care ar fi
fost instalat dacă ar fi fost scos din greşeală.
Montarea lamei de forfecare
Pregătiţi cele 4 şuruburi scoase (pentru capacul inferior),
2 şuruburi (pentru lama de forfecare), capacul carcasei
angrenajului, capacul inferior şi lamele noi de forfecare.
Reglaţi poziţia pârghiei cotite ca în figură. În acest
moment aplicaţi vaselina furnizată cu noile lame de
forfecare la marginea pârghiei cotite.
Fig.25
Suprapuneţi gaura ovală din lama superioară cu cea
dintr-o lamă inferioară.
Fig.26
Scoateţi apărătoarea lamei de la lamele de forfecare
vechi şi montaţi-o pe cele noi pentru o manipularea mai
uşoară la înlocuirea lamelor.
Fig.27
Aşezaţi lamele de forfecare noi pe maşină astfel încât
găurile ovale din lamele de forfecare să se potrivească
pe pârghia cotită. Suprapuneţi găurile din lamele de
forfecare cu găurile pentru şurub din maşină şi apoi
fixaţi-le cu două şuruburi.
Fig.28
Verificaţi rotirea uşoară a pârghiei cotite cu o şurubelniţă
cu cap crestat.
Fig.29
Montaţi carcasa angrenajului şi capacul inferior pe
maşină. Strângeţi ferm şuruburile.
Demontaţi apărătoarea lamei şi apoi porniţi maşina
pentru a verifica dacă se mişcă adecvat.
NOTĂ:
• Când lamele de forfecare nu funcţionează
corespunzător, există o nepotrivire între lame şi
pârghia cotită. Reluaţi de la început.
Depozitarea
Gaura pentru cârlig din partea inferioară a apărătorii
lamei este convenabilă pentru agăţarea maşinii de un
cui sau şurub de pe perete.
Fig.30
Puneţi apărătoarea pe lamele de forfecare astfel încât
lamele să nu fie expuse. Depozitaţi maşina departe de
raza de acţiune a copiilor.
Depozitaţi maşina într-un loc care nu este expus la apă
şi ploaie.
Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii,
reparaţiile, schimbarea şi verificarea periilor de carbon,
precum şi orice alte operaţiuni de întreţinere sau reglare
trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service
autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.
ACCESORII
ATENŢIE:
• Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare
recomandate pentru maşina dumneavoastră în
acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau
piese auxiliare poate cauza vătămări. Folosiţi
accesoriile pentru operaţiunea pentru care au fost
concepute.
Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii
referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local
de service Makita.
• Apărătoare lamă
• Ansamblu cârlig
• Ansamblu lamă de forfecare
• Cârlig de brâu pentru cablu
• Cârlig de braţ pentru cablu

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Makita UH6580.

Pune o întrebare despre Makita UH6580

Ai o întrebare despre Makita UH6580 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Makita UH6580. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Makita UH6580 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.