manual Makita BO5031

Vezi mai jos un manual pentru Makita BO5031. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Makita
  • Produs: Sander
  • Model/denumire: BO5031
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Daneză, Grec, Polonez, Cehă, Română, Slovacă, Maghiară, Ucrainean

Cuprins

Pagina: 14
15
ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale)
Explicitarea vederii de ansamblu
1-1. Comutator
2-1. Rondelă de reglare a vitezei
4-1. Sac de praf
5-1. Duză de praf
6-1. Duză de praf
7-1. Canelură
7-2. Placă de fixare frontală
7-3. Partea frontală a sacului de praf din
hârtie
8-1. Clichete
8-2. Partea superioară
9-1. Crestătură
9-2. Ghidaj
11-1. Aripioară de reţinere
12-1. Cutie de praf
12-2. Duză de praf
13-1. Zăvor
13-2. Duză de praf
SPECIFICAŢII
Model BO5030 BO5031
Mărime hârtie 125 mm 125 mm
Rotaţii pe minut (min
-1
) 12.000 4.000 - 12.000
Dimensiuni (L x l x H) 153 mm x 123 mm x 153 mm 153 mm x 123 mm x 153 mm
Greutate netă 1,3 kg 1,3 kg
Clasa de siguranţă /II /II
• Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
• Specificaţiile pot varia în funcţie de ţară.
• Greutatea este specificată confom procedurii EPTA-01/2003
ENE052-1
Destinaţia de utilizare
Maşina este destinată şlefuirii suprafeţelor mari de lemn,
plastic şi metal precum şi a suprafeţelor vopsite.
ENF002-1
Sursă de alimentare
Maşina se va alimenta de la o sursă de curent alternativ
monofazat, cu tensiunea egală cu cea indicată pe
plăcuţa de identificare a maşinii. Având dublă izolaţie,
conform cu Standardele Europene, se poate conecta la
o priză de curent fără contacte de împământare.
Pentru modelul BO5030
ENG104-2
Emisie de zgomot
Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în
conformitate cu EN60745:
Nivel de presiune acustică (LpA) : 80 dB (A)
Eroare (K): 3 dB(A)
Nivelul de zgomot în lucru poate depăşi 80 dB (A).
Purtaţi antifoane.
ENG211-2
Vibraţii
Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali)
determinată conform EN60745:
Mod de funcţionare: şlefuire placă metalică
Emisia de vibraţii (ah): 4,5 m/s2
Incertitudine (K): 1,5 m/s2
Pentru modelul BO5031
ENG104-2
Emisie de zgomot
Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în
conformitate cu EN60745:
Nivel de presiune acustică (LpA) : 80 dB (A)
Eroare (K): 3 dB(A)
Nivelul de zgomot în lucru poate depăşi 80 dB (A).
Purtaţi antifoane.
ENG211-2
Vibraţii
Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali)
determinată conform EN60745:
Mod de funcţionare: şlefuire placă metalică
Emisia de vibraţii (ah): 4,0 m/s2
Incertitudine (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Nivelul de vibraţii declarat a fost măsurat în
conformitate cu metoda de test standard şi poate fi
utilizat pentru compararea unei unelte cu alta.
• Nivelul de vibraţii declarat poate fi, de asemenea,
utilizat într-o evaluare preliminară a expunerii.
AVERTISMENT:
• Nivelul de vibraţii în timpul utilizării reale a uneltei
electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat,
în funcţie de modul în care unealta este utilizată.
• Asiguraţi-vă că identificaţi măsurile de siguranţă
pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe
o estimare a expunerii în condiţii reale de utilizare
(luând în considerare toate părţile ciclului de
operare, precum timpii în care unealta a fost oprită,
sau a funcţionat în gol, pe lângă timpul de
declanşare).
Pagina: 15
16
ENH101-13
Numai pentru ţările europene
Declaraţie de conformitate CE
Noi, Makita Corporation ca producător responsabil,
declarăm că următorul(oarele) utilaj(e):
Destinaţia utilajului:
Şlefuitor cu rotaţie excentrică aleatoare
Modelul nr. / Tipul: BO5030,BO5031
este în producţie de serie şi
Este în conformitate cu următoarele directive
europene:
98/37/CE până la 28 decembrie 2009 şi în
continuare cu 2006/42/CE de la 29 decembrie
2009
Şi este fabricat în conformitate cu următoarele
standarde sau documente standardizate:
EN60745
Documentaţiile tehnice sunt păstrate de reprezentantul
nostru autorizat în Europa care este:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia
30 ianuarie 2009
000230
Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONIA
GEA010-1
Avertismente generale de
siguranţă pentru unelte electrice
AVERTIZARE Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea acestor
avertizări şi instrucţiuni poate avea ca rezultat
electrocutarea, incendiul şi/sau rănirea gravă.
Păstraţi toate avertismentele şi
instrucţiunile pentru consultări
ulterioare.
GEB021-4
AVERTISMENTE DE
SECURITATE ŞLEFUITOR
1. Folosiţi întotdeauna viziere sau ochelari de
protecţie. Ochelarii obişnuiţi sau ochelarii de
soare NU sunt ochelari de protecţie.
2. Ţineţi bine maşina
3. Nu lăsaţi maşina în funcţiune. Folosiţi maşina
numai când o ţineţi cu mâinile
4. Această maşină nu este etanşă la apă, prin
urmare nu folosiţi apă pe suprafaţa piesei de
prelucrat.
5. Ventilaţi corespunzător spaţiul de lucru atunci
când executaţi operaţii de şlefuire.
6. Unele materiale conţin substanţe chimice care
pot fi toxice. Aveţi grijă să nu inhalaţi praful şi
evitaţi contactul cu pielea. Respectaţi
instrucţiunile de siguranţă ale furnizorului
7. Folosirea acestei maşini pentru şlefuirea
anumitor produse, vopsele şi tipuri de lemn
poate expune utilizatorul la substanţe
periculoase. Folosiţi protecţie respiratorie
adecvată.
8. Asiguraţi-vă că nu există fisuri sau rupturi pe
taler înainte de utilizare. Fisurile sau rupturile
pot provoca vătămări corporale.
PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
AVERTISMENT:
NU permiteţi comodităţii şi familiarizării cu produsul
(obţinute prin utilizare repetată) să înlocuiască
respectarea strictă a normelor de securitate pentru
acest produs. FOLOSIREA INCORECTĂ sau
nerespectarea normelor de securitate din acest
manual de instrucţiuni poate provoca vătămări
corporale grave.
Pagina: 16
17
DESCRIERE FUNCŢIONALĂ
ATENŢIE:
• Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a o regla sau de
a verifica starea sa de funcţionare.
Acţionarea întrerupătorului
Fig.1
ATENŢIE:
• Înainte de a conecta maşina, asiguraţi-vă
întotdeauna că maşina este oprită.
Pentru a porni maşina, apăsaţi comutatorul în poziţia "I
(ON)" (pornit). Pentru a oprit maşina, apăsaţi
comutatorul în poziţia "O (OFF)" (oprit).
Rondelă de reglare a vitezei
Numai pentru BO5031
Fig.2
Viteza maşinii poate fi reglată continuu între 4.000 şi
12.000 rotaţii pe minut prin rotirea rondelei de reglare.
Vitezele mai mari se obţin prin rotirea rondelei în direcţia
numărului 5; vitezele mai mici se obţin prin rotirea
rondelei în direcţia numărului 1.
Consultaţi figura pentru relaţia dintre numerele de
reglare de pe rondela de reglare şi tipul de lucrare.
Domeniul A: Pentru lustruire
Domeniul B: Pentru şlefuire de netezire
Domeniul C: Pentru şlefuire normală
1 2 3
Setarea rondelei
Rotaţii
pe
minut
4.000
12.000
4 5
A
B
C
003291
NOTĂ:
• Figura prezintă aplicaţiile standard. Acestea pot fi
diferite în anumite condiţii.
MONTARE
ATENŢIE:
• Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
deconectat-o de la reţea înainte de a efectua vreo
intervenţie asupra maşinii.
Montarea sau demontarea discului abraziv
Fig.3
Pentru a ataşa discul abraziv, îndepărtaţi toate
impurităţile şi materiile străine de pe taler. Apoi detaşaţi
hârtia suport de pe discul abraziv şi ataşaţi discul
abraziv pe taler. Aveţi grijă să aliniaţi perforaţiile din
discul abraziv cu cele de pe taler.
ATENŢIE:
• Dacă detaşaţi discul abraziv de pe taler, aderenţa
acestuia va slăbi. Nu încercaţi niciodată să-l
reataşaţi pe taler pentru folosire ulterioară.
Instalarea sacului de praf
Fig.4
Montaţi sacul de praf pe maşină astfel încât emblema
Makita de pe sac să fie în poziţie verticală corectă (nu
inversată).
Golirea sacului de praf
Fig.5
Când sacul de praf s-a umplut până la circa jumătate din
capacitate, opriţi şi deconectaţi maşina. Demontaţi sacul
de praf de pe maşină. Apoi demontaţi duza de praf de pe
sacul de praf după ce aţi deblocat-o printr-o uşoară
rotire în sens anti-orar. Goliţi sacul de praf aplicându-i
lovituri uşoare.
După golirea sacului de praf, instalaţi duza de praf pe
sacul de praf. Rotiţi uşor duza de praf în sens orar
pentru a o fixa. Apoi instalaţi sacul de praf pe maşină în
modul descris la ''Instalarea sacului de praf''.
Fig.6
Instalarea sacului de praf din hârtie
Fig.7
Amplasaţi sacul de praf din hârtie pe suportul acestuia
cu partea frontală orientată în sus. Introduceţi placa de
fixare frontală a sacului de praf din hârtie în canelura
suportului acestuia.
Apoi apăsaţi partea superioară a plăcii de fixare frontale
în direcţia săgeţii pentru a o cupla pe clichete.
Fig.8
Introduceţi crestătura sacului de praf din hârtie pe
ghidajul suportului acestuia. Apoi instalaţi ansamblul
suport al sacului de praf din hârtie pe maşină.
Fig.9
Fig.10
Montarea sacului filtrant din hârtie
Fig.11
Asiguraţi-vă că emblema de pe protuberanţa plăcii de
fixare şi emblema de pe cutia de praf sunt pe aceeaşi
parte, apoi instalaţi sacul filtrant din hârtie prin
introducerea protuberanţei plăcii de fixare în canelura
fiecărei aripioare de reţinere.
Fig.12
Asiguraţi-vă că emblema de pe protuberanţa plăcii de
fixare şi emblema de pe duza de praf sunt pe aceeaşi
parte, apoi montaţi duza de praf pe cutia de praf.
Scoaterea cutiei de praf şi a sacului filtrant din hârtie
Fig.13
Scoateţi duza de praf apăsând cele două zăvoare.
Pagina: 17
18
Fig.14
Scoateţi mai întâi sacul filtrant din hârtie prin plierea
părţii cu emblema pe protuberanţa de pe partea sa a
plăcii de fixare, apoi trăgând în jos protuberanţa plăcii de
fixare pentru a o scoate din aripioara de reţinere a cutiei
de praf.
FUNCŢIONARE
Operaţia de şlefuire
Fig.15
ATENŢIE:
• Nu porniţi niciodată maşina atunci când aceasta se
află în contact cu piesa de prelucrat, deoarece
poate vătăma operatorul.
• Nu folosiţi niciodată maşina fără disc abraziv.
Puteţi avaria serios talerul.
• Nu forţaţi niciodată maşina. O presare excesivă
poate reduce eficienţa şlefuirii, poate deteriora
discul abraziv sau scurta durata de exploatare a
maşinii.
• Folosirea maşinii cu muchia talerului în contact cu
piesa de prelucrat poate avaria talerul.
Ţineţi maşina ferm. Porniţi maşina şi aşteptaţi să atingă
viteza maximă. Apoi aşezaţi cu grijă maşina pe
suprafaţa piesei de prelucrat. Menţineţi talerul orizontal
pe piesa de prelucrat şi aplicaţi o uşoară presiune
asupra maşinii.
ATENŢIE:
• Talerul de şlefuit se roteşte în sens orar pe durata
funcţionării sub sarcină, însă se poate roti în sens
anti-orar pe durata funcţionării în gol.
ÎNTREŢINERE
ATENŢIE:
• Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a efectua
operaţiuni de verificare sau întreţinere.
Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii,
reparaţiile, schimbarea şi verificarea periilor de carbon,
precum şi orice alte operaţiuni de întreţinere sau reglare
trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service
autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.
ACCESORII
ATENŢIE:
• Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare
recomandate pentru maşina dumneavoastră în
acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau
piese auxiliare poate cauza vătămări. Folosiţi
accesoriile pentru operaţiunea pentru care au fost
concepute.
Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii
referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local
de service Makita.
• Discuri abrazive
• Sac de praf din hârtie
• Suport pentru sac de praf din hârtie
• Cutie de praf
• Sac filtrant din hârtie

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Makita BO5031.

Pune o întrebare despre Makita BO5031

Ai o întrebare despre Makita BO5031 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Makita BO5031. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Makita BO5031 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.