manual Makita BO3711

Vezi mai jos un manual pentru Makita BO3711. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Makita
  • Produs: Sander
  • Model/denumire: BO3711
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Engleză, Germană, Polonez, Cehă, Română, Slovacă, Maghiară, Ucrainean, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Daneză, Grec

Cuprins

Pagina: 0
1
GB Finishing Sander INSTRUCTION MANUAL
UA Шліфувальна машина кінцевої обробки ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
PL Szlifierka oscylacyina INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO Şlefuitor cu vibraţii MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
DE Schwingschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG
HU Rezgőcsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK Elektrická leštiaca brúska NÁVOD NA OBSLUHU
CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE
BO3710
BO3711
Pagina: 14
15
ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale)
Explicitarea vederii de ansamblu
1-1. Buton de blocare
1-2. Trăgaciul întrerupătorului
2-1. Rondelă de reglare a vitezei
4-1. Placă de perforare
4-2. Hârtie abrazivă fără găuri perforate
5-1. Maşină de înşurubat
5-2. Şurub
6-1. Hârtie abrazivă
6-2. Taler
7-1. Garnitură inelară
8-1. Duză de evacuare a prafului
8-2. Sac de praf
9-1. Aripioară de reţinere
10-1. Cutie de praf
10-2. Duză de praf
11-1. Zăvor
11-2. Duză de praf
SPECIFICAŢII
Model BO3710 BO3711
Dimensiunea tălpii 93 mm x 185 mm
Dimensiunea hârtiei abrazive 93 mm x 228 mm
Rotaţii pe minut (min
-1
) 11.000 4.000 - 11.000
Lungime totală 253 mm
Greutate netă 1,6 kg
Clasa de siguranţă /II
• Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
• Specificaţiile pot varia în funcţie de ţară.
• Greutatea este specificată confom procedurii EPTA-01/2003
ENE052-1
Destinaţia de utilizare
Maşina este destinată şlefuirii suprafeţelor mari de lemn,
plastic şi metal precum şi a suprafeţelor vopsite.
ENF002-1
Sursă de alimentare
Maşina se va alimenta de la o sursă de curent alternativ
monofazat, cu tensiunea egală cu cea indicată pe
plăcuţa de identificare a maşinii. Având dublă izolaţie,
conform cu Standardele Europene, se poate conecta la
o priză de curent fără contacte de împământare.
ENG104-1
Numai pentru ţările europene
Emisie de zgomot
Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în
conformitate cu EN60745:
Nivel de presiune acustică (LpA) : 72 dB (A)
Eroare (K): 3 dB(A)
Nivelul de zgomot în lucru poate depăşi 80 dB (A).
Purtaţi antifoane.
ENG211-2
Vibraţii
Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali)
determinată conform EN60745:
Mod de funcţionare: şlefuire placă metalică
Emisia de vibraţii (ah): 3,5 m/s2
Incertitudine (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Nivelul de vibraţii declarat a fost măsurat în
conformitate cu metoda de test standard şi poate fi
utilizat pentru compararea unei unelte cu alta.
• Nivelul de vibraţii declarat poate fi, de asemenea,
utilizat într-o evaluare preliminară a expunerii.
AVERTISMENT:
• Nivelul de vibraţii în timpul utilizării reale a uneltei
electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat,
în funcţie de modul în care unealta este utilizată.
• Asiguraţi-vă că identificaţi măsurile de siguranţă
pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe
o estimare a expunerii în condiţii reale de utilizare
(luând în considerare toate părţile ciclului de
operare, precum timpii în care unealta a fost oprită,
sau a funcţionat în gol, pe lângă timpul de
declanşare).
ENH101-12
Declaraţie de conformitate CE
Noi, Makita Corporation ca producător responsabil,
declarăm că următorul(oarele) utilaj(e):
Destinaţia utilajului:
Şlefuitor cu vibraţii
Modelul nr. / Tipul: BO3710,BO3711
este în producţie de serie şi
Este în conformitate cu următoarele directive
europene:
98/37/CE până la 28 decembrie 2009 şi în
continuare cu 2006/42/CE de la 29 decembrie
2009
Şi este fabricat în conformitate cu următoarele
standarde sau documente standardizate:
EN60745
Documentaţiile tehnice sunt păstrate de reprezentantul
nostru autorizat în Europa care este:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia
Pagina: 15
16
30 ianuarie 2009
000230
Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONIA
GEA010-1
Avertismente generale de
siguranţă pentru unelte electrice
AVERTIZARE Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea acestor
avertizări şi instrucţiuni poate avea ca rezultat
electrocutarea, incendiul şi/sau rănirea gravă.
Păstraţi toate avertismentele şi
instrucţiunile pentru consultări
ulterioare.
GEB021-3
AVERTISMENTE DE
SECURITATE ŞLEFUITOR
NU permiteţi comodităţii şi familiarizării cu produsul
(obţinute prin utilizare repetată) să înlocuiască
respectarea strictă a normelor de securitate pentru
acest produs. Dacă folosiţi această maşină incorect
sau fără a respecta normele de securitate, puteţi
suferi vătămări corporale grave.
1. Folosiţi întotdeauna viziere sau ochelari de
protecţie. Ochelarii obişnuiţi sau ochelarii de
soare NU sunt ochelari de protecţie.
2. Ţineţi bine maşina
3. Nu lăsaţi maşina în funcţiune. Folosiţi maşina
numai când o ţineţi cu mâinile
4. Această maşină nu este etanşă la apă, prin
urmare nu folosiţi apă pe suprafaţa piesei de
prelucrat.
5. Ventilaţi corespunzător spaţiul de lucru atunci
când executaţi operaţii de şlefuire.
6. Unele materiale conţin substanţe chimice care
pot fi toxice. Aveţi grijă să nu inhalaţi praful şi
evitaţi contactul cu pielea. Respectaţi
instrucţiunile de siguranţă ale furnizorului
7. Folosirea acestei maşini pentru şlefuirea
anumitor produse, vopsele şi tipuri de lemn
poate expune utilizatorul la substanţe
periculoase. Folosiţi protecţie respiratorie
adecvată.
8. Asiguraţi-vă că nu există fisuri sau rupturi pe
taler înainte de utilizare. Fisurile sau rupturile
pot provoca vătămări corporale.
PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
AVERTISMENT:
Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea
regulilor din manualul de instrucţiuni poate cauza
vătămări personale grave
DESCRIERE FUNCŢIONALĂ
ATENŢIE:
• Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a o regla sau de
a verifica starea sa de funcţionare.
Acţionarea întrerupătorului
Fig.1
ATENŢIE:
• Înainte de a branşa maşina la reţea, verificaţi dacă
trăgaciul întrerupătorului funcţionează corect şi
dacă revine la poziţia "OFF" (oprit) atunci când
este eliberat.
Pentru a porni maşina, trebuie doar să acţionaţi
întrerupătorul. Eliberaţi întrerupătorul pentru a opri
maşina.
Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi întrerupătorul şi
butonul de blocare.
Pentru a opri maşina din poziţia blocată, acţionaţi la
maxim întrerupătorul, apoi eliberaţi-l.
Rondelă de reglare a vitezei
Numai pentru BO3711
Fig.2
ATENŢIE:
• Dacă maşina este operată continuu la viteze mici,
motorul va fi suprasolicitat şi se va încălzi.
• Rondela de reglare a vitezei poate fi rotită numai
până la poziţia 5 şi înapoi la poziţia 1. Nu forţaţi
rondela peste poziţiile 5 sau 1, deoarece funcţia de
reglare a vitezei se poate defecta.
Turaţia maşinii poate fi reglată continuu, între 4.000 şi
11.000 rotaţii pe minut, prin rotirea rondelei de reglare a
turaţiei, care este marcată cu 1 până la 5. Turaţiile mai
mari se obţin prin rotirea rondelei în direcţia numărului 5,
iar cele mai mici prin rotirea ei în direcţia numărului 1.
Reglaţi turaţia dorită a maşinii pentru tipul de lucrare.
MONTARE
ATENŢIE:
• Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
deconectat-o de la reţea înainte de a efectua vreo
intervenţie asupra maşinii.
Pagina: 16
17
Montarea sau demontarea hârtiei abrazive
Pentru hârtie abrazivă convenţională cu găuri
perforate (echipament standard):
Fig.3
Împingeţi în jos pârghia de strângere (1 în figură) şi,
ţinând-o apăsată, glisaţi-o spre maşină (2 în figură), iar
clema va fi eliberată.
Introduceţi capătul hârtiei între clemă şi talpă, aliniind
perforaţiile hârtiei cu cele de pe talpă. Apoi readuceţi
pârghia de strângere în poziţia iniţială pentru a o fixa.
Eliberaţi cealaltă pârghie de strângere prin repetarea
aceleiaşi proceduri.
Trăgând hârtia abrazivă pentru a menţine întinderea
corectă, introduceţi şi fixaţi celălalt capăt al acesteia
între o altă clemă şi talpă şi readuceţi pârghia de
strângere în poziţia iniţială.
Pentru a scoate hârtia, eliberaţi clema conform celor de
mai sus.
Pentru hârtie abrazivă convenţională fără găuri
perforate (disponibilă în comerţ):
Fig.4
Împingeţi în jos pârghia de strângere 1 şi cu aceasta
apăsată în jos glisaţi-o spre maşină 2, iar clema va fi
eliberată.
Introduceţi capătul hârtiei între o clemă şi talpă, aliniind
marginile hârtiei uniform şi paralel cu laturile tălpii. Apoi
readuceţi pârghia de strângere în poziţia iniţială pentru a
o fixa.
Eliberaţi cealaltă pârghie de strângere prin repetarea
aceleiaşi proceduri.
Trăgând hârtia abrazivă pentru a menţine întinderea
corectă, introduceţi şi fixaţi celălalt capăt al acesteia
între o altă clemă şi talpă şi readuceţi pârghia de
strângere în poziţia iniţială.
Aşezaţi placa de perforare (accesoriu opţional) peste
hârtie, astfel încât ghidajul plăcii de perforare să fie
aliniat cu laturile tălpii. Apoi apăsaţi placa de perforare
pentru a perfora hârtia.
Pentru a scoate hârtia, eliberaţi clema conform celor de
mai sus.
Pentru hârtie abrazivă de tip arici cu găuri perforate
(accesoriu opţional):
ATENŢIE:
• Folosiţi întotdeauna hârtie abrazivă de tip arici. Nu
folosiţi niciodată hârtie abrazivă sensibilă la
presare.
Fig.5
Demontaţi talpa pentru hârtie abrazivă convenţională de
pe maşină cu o şurubelniţă. Instalaţi talpa pentru hârtie
abrazivă de tip arici (accesoriu opţional) pe maşină.
Strângeţi şuruburile pentru a fixa talpa.
Fig.6
Îndepărtaţi toate impurităţile şi materiile străine de pe
talpă. Ataşaţi hârtia la talpă, aliniind perforaţiile hârtiei cu
cele de pe talpă.
Fig.7
ATENŢIE:
• La scoaterea tălpii, garnitura inelară poate ieşi din
maşină. Dacă se întâmplă acest lucru, readuceţi
garnitura inelară în poziţia iniţială şi instalaţi apoi
talpa.
Sac de praf (accesoriu opţional)
Fig.8
Ataşaţi sacul de praf pe duza de evacuare a prafului.
Duza de evacuare a prafului este conică. Când ataşaţi
sacul de praf, împingeţi-l ferm pe duza de evacuare a
prafului, până la capăt, pentru a preveni desprinderea
acestuia în timpul utilizării.
Pentru rezultate optime, goliţi sacul de praf atunci când
se umple până la circa jumătate din capacitate,
aplicându-i lovituri uşoare pentru a elimina cât mai mult
praf posibil.
Instalarea filtrului (accesoriu opţional)
Fig.9
Asiguraţi-vă că emblema de pe protuberanţa plăcii de
fixare şi emblema de pe cutia de praf sunt pe aceeaşi
parte, apoi instalaţi filtrul prin introducerea protuberanţei
plăcii de fixare în canelura fiecărei aripioare de reţinere.
Fig.10
Asiguraţi-vă că emblema de pe protuberanţa plăcii de
fixare şi emblema de pe duza de praf sunt pe aceeaşi
parte, apoi montaţi duza de praf pe cutia de praf.
Scoaterea cutiei de praf şi a filtrului.
Fig.11
Scoateţi duza de praf apăsând cele două zăvoare.
Fig.12
Scoateţi mai întâi filtrul prin plierea părţii cu emblema pe
protuberanţa de pe partea sa a plăcii de fixare, apoi
trăgând în jos protuberanţa plăcii de fixare pentru a o
scoate din aripioara de reţinere a cutiei de praf.
FUNCŢIONARE
Operaţia de şlefuire
Fig.13
ATENŢIE:
• Nu folosiţi niciodată maşina fără hârtie abrazivă.
Puteţi avaria serios talerul.
• Nu forţaţi niciodată maşina. O presare excesivă
poate reduce eficienţa şlefuirii, poate deteriora
hârtia abrazivă sau scurta durata de exploatare a
maşinii.
Ţineţi maşina ferm. Porniţi maşina şi aşteptaţi să atingă
viteza maximă. Apoi aşezaţi cu grijă maşina pe
suprafaţa piesei de prelucrat. Menţineţi talerul orizontal
pe piesa de prelucrat şi aplicaţi o uşoară presiune
asupra maşinii.
Pagina: 17
18
ÎNTREŢINERE
ATENŢIE:
• Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a efectua
operaţiuni de verificare sau întreţinere.
Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii,
reparaţiile, schimbarea şi verificarea periilor de carbon,
precum şi orice alte operaţiuni de întreţinere sau reglare
trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service
autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.
ACCESORII
ATENŢIE:
• Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate
pentru maşina dumnavoastră în acest manual.
Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare
poate cauza vătămări. Folosiţi accesoriile pentru
operaţuinea pentru care au fost concepute.
Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii
referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local
de service Makita.
• Hârtie abrazivă (cu găuri perforate)
• Hârtie abrazivă de tip arici
• Placă de perforare
• Placă suport (pentru utilizare cu hârtie abrazivă de
tip arici)
• Placă suport (pentru utilizare cu hârtie abrazivă
convenţională)
• Sac de praf
• Cutie de praf
• Filtru
• Furtun

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Makita BO3711.

Pune o întrebare despre Makita BO3711

Ai o întrebare despre Makita BO3711 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Makita BO3711. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Makita BO3711 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.