manual Huawei Watch GT

Vezi mai jos un manual pentru Huawei Watch GT. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Huawei
  • Produs: ceas
  • Model/denumire: Watch GT
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cuprins

Pagina: 29
27
Ghid de pornire rapidă
1. Încărcarea
Conectați ceasul la cablul de reîncărcare, conform figurii de mai jos. Aliniați și atașați portul de încărcare la
magneții suportului de încărcare. Nivelul bateriei va fi afișat pe ecran.
• Înainte de încărcare, uscați prin ștergere mufa de încărcare.
• Utilizați cablul de reîncărcare dedicat care vă este furnizat împreună cu ceasul pentru a o încărca.
2. Descărcare Huawei Health
Pentru a descărca și instala aplicația Huawei Health, scanați codul QR din partea dreaptă sau
căutați Huawei Health în Google Play Store sau Apple App Store.
3. Asocierea ceasului cu telefonul dvs
4. Solicitați ajutor
Din lista de dispozitive a aplicației Huawei Health, selectați ceasul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru
a finaliza asocierea.
Pentru mai multe informații despre conexiune și funcții, precum și sfaturi de utilizare, vizualizați Ajutor online
în aplicația Huawei Health.
Buton de alimentare
Apăsați lung butonul
de alimentare pentru
a porni, a opri sau a
reporni ceasul.
Buton funcțional
Senzor de
monitorizare a
ritmului cardiac
Port de încărcare
Pagina: 30
28
Drept de autor © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Toate drepturile rezervate.
ACEST DOCUMENT ARE EXCLUSIV UN SCOP INFORMATIV ȘI NU REPREZINTĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE.
Mărci comerciale și permisiuni
, și sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Huawei Technologies Co., Ltd.
Cuvântul Bluetooth®
și emblemele sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare
a acestora de către Huawei Technologies Co., Ltd. se face sub licență.
Alte mărci comerciale, produse, servicii și nume de companii menționate pot aparține proprietarilor respectivi.
Politica de confidențialitate
Pentru a înțelege mai bine modul în care vă protejăm informațiile personale, vă rugăm să consultați politica de
confidențialitate la http://consumer.huawei.com/privacy-policy sau să citiți politica de confidențialitate și termenii
serviciului utilizând aplicația după ce o asociați cu telefonul dvs.
Detonatoare și zone explozive
• Opriți telefonul sau dispozitivul fără fir în zonele în care au loc detonări sau care sunt marcate cu semnele
pentru închiderea „aparatelor de emisie-recepție” sau a „dispozitivelor electronice”, pentru a evita
interferențele cu operațiile de detonare.
Operare și siguranță
• Utilizarea unui încărcător sau a unei baterii incompatibile sau neaprobate poate produce incendii, explozii sau
alte situații periculoase.
• Temperaturile ideale sunt cuprinse între 0°C și 35°C.
• Unele dispozitive fără fir ar putea afecta performanța aparatelor auditive sau a stimulatoarelor cardiace.
Consultați furnizorul dvs. de servicii pentru mai multe informații.
• Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă să se păstreze o distanță minimă de 15 cm între un
dispozitiv și stimulatorul cardiac, pentru a evita eventualele interferențe cu stimulatorul cardiac. Dacă folosiți
un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul în partea opusă față de stimulatorul cardiac și nu purtați dispozitivul
în buzunarul din față.
• Feriți dispozitivul și bateria de căldură excesivă și de bătaia directă a razelor de soare. Nu le așezați pe sau în
dispozitive de încălzit, cum ar fi cuptoare de microunde, mașini de gătit sau radiatoare.
• Respectați legile și reglementările locale atunci când folosiți dispozitivul. Pentru a reduce riscul producerii
accidentelor, nu folosiți dispozitivul fără fir în timp ce șofați.
• Pentru a împiedica avarierea pieselor sau circuitelor interne ale dispozitivului dvs., nu îl utilizați în medii cu
Pagina: 31
29
praf, fum, umede sau murdare sau în apropierea câmpurilor magnetice.
• Nu folosiți, nu depozitați și nu transportați dispozitivul în locurile în care sunt depozitate substanțe inflamabile
sau explozive (de exemplu în benzinării, depozite de combustibil sau uzine chimice). Utilizarea dispozitivului
în astfel de medii crește riscul de explozii sau incendii.
• Eliminați acest dispozitiv, bateria și accesoriile conform reglementărilor locale. Acestea nu trebuie eliminate
împreună cu deșeurile menajere obișnuite. O baterie necorespunzătoare poate provoca incendii, explozii sau
alte situații periculoase.
• Dispozitivul a fost supus testelor și a demonstrat o rezistență la apă și praf în anumite medii.
• Dispozitivul are o baterie încorporată, care nu se scoate, nu încercați să scoateți bateria, în caz contrar
dispozitivul dvs. poate fi avariat. Pentru înlocuirea bateriei, duceți dispozitivul la un centru de service autorizat.
• Dacă bateria prezintă scurgeri, asigurați-vă că electrolitul nu vă ajunge pe piele sau în ochi. În cazul în care
electrolitul ajunge pe piele sau vă sare în ochi, spălați-vă imediat ochii cu apă curată și consultați medicul.
• La încărcarea dispozitivului, asigurați-vă că încărcătorul este conectat la o priză din apropierea dispozitivelor
și este ușor accesibil.
• Scoateți încărcătorul din priza electrică și din dispozitiv atunci când nu este utilizat.
Informații referitoare la eliminare și reciclare
Simbolul pubelă cu roți tăiată de pe produs, baterie, documentație sau de pe ambalaj vă reamintesc
faptul că toate produsele electronice și bateriile trebuie depuse la puncte de colectare selectivă a
deșeurilor la finalul perioadei acestora de folosire; acestea nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile
menajere. Utilizatorul are responsabilitatea eliminării echipamentului prin intermediul unui punct de
colectare selectivă sau al unui serviciu pentru reciclarea selectivă a deșeurilor de echipamente
electrice și electronice (DEEE) și a bateriilor, în conformitate cu legislația locală.
Colectarea și reciclarea corespunzătoare a echipamentelor dvs. asigură reciclarea deșeurilor provenind din
echipamente electrice și electronice (EEE) într-un mod care conservă materialele valoroase și protejează
sănătatea umană și mediul; manipularea incorectă, ruperea accidentală, avarierea și/sau reciclarea incorectă
la finalul duratei de utilizare a acestora pot fi dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător. Pentru
mai multe informații privind locul și modul în care să eliminați deșeurile EEE, vă rugăm să vă adresați
autorităților locale, distribuitorilor sau serviciului de eliminare a deșeurilor menajere sau să vizitați site-ul web
http://consumer.huawei.com/en/.
Reducerea substanțelor periculoase
Acest dispozitiv și toate accesoriile electrice sunt conforme cu regulile locale aplicabile privind restricționarea
Pagina: 32
30
utilizării anumitor substanțe periculoase în cadrul echipamentelor electrice și electronice precum UE REACH,
RoHS și reglementările privind bateriile (dacă sunt incluse) etc. Pentru declarații de conformitate privind REACH
și RoHS, vizitați site-ul nostru web http://consumer.huawei.com/certification.
Conformitatea cu reglementările UE
Cerințe privind expunerea la RF
Informații importante de siguranță, referitoare la expunerea la radiație de radiofrecvență (RF).
Recomandările privind expunerea la RF impun ca acest dispozitiv să fie purtat numai pe încheietură.
Nerespectarea acestei recomandări poate duce la depășirea limitelor de expunere la RF.
Declarație
Prin prezenta, Huawei Technologies Co., Ltd. declară că acest dispozitiv FTN-B19 este în conformitate cu
reglementările esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.
Cea mai recentă și valabilă versiune de DoC (Declarație de Conformitate) poate fi vizualizată la
http://consumer.huawei.com/certification.
Acest dispozitiv poate fi utilizat în toate statele membre ale UE.
Respectați reglementările naționale și locale din zona în care este utilizat dispozitivul.
Acest dispozitiv poate fi restricționat la utilizare, în funcție de rețeaua locală.
Benzi de frecvență și putere
(a) Benzile de frecvență în care funcționează echipamentele radio: Este posibil ca unele benzi să nu fie disponibile
în toate țările sau în toate zonele. Pentru mai multe detalii, contactați-vă operatorul local.
(b) Puterea maximă de radio-frecvență transmisă în benzile de frecvență în care funcționează echipamentele
radio: Puterea maximă pentru toate benzile este mai mică decât cea mai mare valoare limită specificată
Standardul armonizat corespunzător.
Benzile de frecvență și limitele nominale ale puterii de transmisie (radiate și/sau conduse) aplicabile acestor
echipamente radio sunt după cum urmează: FTN-B19: Bluetooth: 10 dBm
Informații despre accesorii și software
Se recomandă folosirea următoarelor accesorii:
Suport de andocare pentru încărcare: AF38-1 Cablu de reîncărcare
Versiunea software-ului produsului este FTN-B19: 1.0.0.10
Producătorul va lansa actualizări de software, pentru a remedia probleme sau pentru a îmbunătăți funcții
după lansarea produsului. Toate versiunile de software lansate de către producător au fost verificate și sunt în
conformitate cu regulile corespunzătoare.
Toți parametrii de RF (de exemplu, intervalul de frecvență și puterea de ieșire) nu sunt accesibili utilizatorului și
Pagina: 33
31
nu pot fi modificați de către acesta.
Pentru cele mai recente informați despre accesorii și software, vă rugăm să consultați DoC (Declarația de
conformitate) la http://consumer.huawei.com/certification.
Accesați Setări > Despre > Informații de reglementare (Settings > About > Regulatory Information) de pe
dispozitiv pentru a vizualiza ecranul cu eticheta electronică.
Vă rugăm să vizitați http://consumer.huawei.com/en/support/hotline pentru linia de asistență actualizată recent și
adresa e-mail din țara sau regiunea dvs.
Declarația de conformitate cu reglementările FCC
Cerințe privind expunerea la RF
Informații importante de siguranță, referitoare la expunerea la radiație de radiofrecvență (RF).
Recomandările privind expunerea la RF impun ca acest dispozitiv să fie purtat numai pe încheietură.
Nerespectarea acestei recomandări poate duce la depășirea limitelor de expunere la RF.
Declarație FCC
Acest echipament a fost testat și este considerat a fi în conformitate cu limitele pentru dispozitivele digitale din
Clasa B, conform Părții 15 din Reglementările FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi protecție rezonabilă
împotriva interferențelor dăunătoare în medii casnice. Acest aparat generează, utilizează și poate emite frecvențe
radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare
comunicațiilor radio. Nu există totuși nicio garanție că nu vor apărea interferențe la o anumită instalare. Dacă acest
echipament cauzează interferență periculoasă recepției radio sau de televiziune, lucru ce poate fi determinat prin
oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai
multe dintre măsurile următoare:
--Reorientați sau repoziționați antena de recepție.
--Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
--Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
--Contactați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru a primi asistență.
Acest dispozitiv îndeplinește cerințele Părții 15 din Reglementările FCC. Funcționarea trebuie să fie în conformitate
cu următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv
trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.
Atenție: Orice schimbări sau modificări efectuate asupra acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres
de Huawei Technologies Co., Ltd. ca fiind conforme pot duce la retragerea autorizării utilizatorului de a utiliza
echipamentul.

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Huawei Watch GT.

Pune o întrebare despre Huawei Watch GT

Ai o întrebare despre Huawei Watch GT dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Huawei Watch GT. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Huawei Watch GT cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.