manual Huawei P8 lite

Vezi mai jos un manual pentru Huawei P8 lite. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Huawei
  • Produs: smartphone
  • Model/denumire: P8 lite
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Engleză, Olandeză, Germană, Italiană, Polonez, Română, Slovacă, Grec, Maghiară, Croat, Spaniolă, Franceză, Portugheză, Turc

Cuprins

Pagina: 147
144
Telefonul pe scurt
Mai întâi, vă prezentăm câteva informaţii de bază privind telefonul.
Apăsaţi lung butonul de alimentare pentru a porni sau opri telefonul.
Pentru a porni forţat telefonul, apăsaţi lung butonul de pornire până când
telefonul vibrează.
Mufă pentru căşti Microfon
Difuzor Microfon
Cască
Ecran
principal
Revenire
Recente
Indicator
de stare
Senzor de
lumină
Cameră
frontală
Buton de
volum
Buton de
alimentare
Port micro USB
Fantă pentru
cardul microSD
Fantă pentru
cartela micro-SIM
Română
Pagina: 148
145
Să începem
Urmaţi instrucţiunile din următoarele figuri pentru a vă configura telefonul. Nu
introduceţi sau scoateţi o cartelă SIM atunci când telefonul este pornit.
Manifestaţi atenţie atunci când utilizaţi acul de scoatere a cartelei SIM
pentru a evita rănirea degetelor sau deteriorarea telefonului. Depozitaţi
acul într-un loc sigur, departe de accesul copiilor, pentru a evita înghiţirea
acestuia sau rănirea lor accidentală.
Pagina: 149
146
Pentru mai multe informaţii
Citiţi Ghidul de pornire rapidă care însoţeşte dispozitivul dvs.
Deschideţi HiCare pentru a citi ghidul de utilizare şi informaţiile de service sau
pentru a obţine ajutor prin intermediul forumului online.
Mergeţi la http://consumer.huawei.com/en/ pentru a descărca ghidul de
utilizare pentru dispozitivul dvs. (inclusiv informaţiile privind siguranţa) şi citiţi
întrebările frecvente, politica de confidenţialitate, dar şi alte informaţii.
Mergeţi la Setări > Despre telefon > Informaţii de ordin juridic pentru a citi
informaţiile legale.
Vizitaţi http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/ pentru cele mai
recente informaţii de contact pentru ţara sau regiunea dvs.
Aviz juridic
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015.
Toate drepturile rezervate.
ACEST DOCUMENT ARE EXCLUSIV UN SCOP INFORMATIV ŞI NU REPREZINTĂ
NICIUN FEL DE GARANŢIE.
Politica de confidenţialitate
Pentru a înţelege cum protejăm informaţiile personale, consultaţi politica de
confidenţialitate la http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
Informaţii despre siguranţă
Această secţiune conţine informaţii importante despre exploatarea aparatului
dumneavoastră. De asemenea, conţine informaţii despre utilizarea în siguranţă
a dispozitivului. Citiţi aceste informaţii cu atenţie înainte de a folosi dispozitivul.
Dispozitive electronice
Nu utilizaţi dispozitivul dacă este interzis acest lucru. Nu folosiţi dispozitivul
atunci când utilizarea acestuia cauzează pericole sau interferenţe cu alte
dispozitive electronice.
Interferenţe cu echipamentul medical
•Consultaţi doctorul dvs. şi producătorul dispozitivului pentru a afla dacă
utilizarea unui telefon poate deranja funcţionarea dispozitivului dvs.
medical.
Pagina: 150
147
•Urmaţi normele şi regulamentele stabilite de către spitale şi unităţile
sanitare. Nu utilizaţi dispozitivul în locurile în care este interzis.
•Unele dispozitive fără fir ar putea afecta performanţa aparatelor auditive
sau a stimulatoarelor cardiace. Consultaţi furnizorul dvs. de servicii pentru
mai multe informaţii.
•Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă să se păstreze o distanţă
minimă de 15 cm între un dispozitiv şi stimulatorul cardiac, pentru a evita
eventualele interferenţe cu stimulatorul cardiac. Dacă folosiţi un stimulator
cardiac, utilizaţi dispozitivul în partea opusă faţă de stimulatorul cardiac şi
nu purtaţi dispozitivul în buzunarul din faţă.
Protejarea auzului la folosirea căştilor
• Pentru a preveni posibila deteriorare a auzului, nu ascultaţi
sunetul la un volum ridicat perioade lungi de timp.
•Utilizarea căştilor la volum ridicat vă poate afecta auzul. Pentru a reduce
riscul, fixaţi volumul căştilor la un nivel sigur şi confortabil.
•Expunerea la un volum ridicat al sunetului în timp ce conduceţi vă poate
distrage atenţia şi poate creşte riscul producerii unui accident.
Medii cu pericol de explozie
Opriţi dispozitivul în orice zonă cu pericol de explozie şi respectaţi toate
indicatoarele şi instrucţiunile. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în
care vi se solicită oprirea motorului vehiculului. Producerea de scântei în astfel
de zone ar putea cauza explozii sau incendii, provocând răniri sau chiar decese.
Nu porniţi dispozitivul în puncte de realimentare cum sunt staţiile de
combustibil. Respectaţi restricţiile privind utilizarea echipamentelor radio în
depozitele de combustibil, în zonele de depozitare şi distribuţie şi în uzinele
chimice. În plus, conformaţi-vă restricţiilor din zonele în care se derulează
operaţiuni de detonare. Înainte de a utiliza dispozitivul, verificaţi dacă nu vă
aflaţi într-un mediu cu pericol de explozie; acestea sunt marcate clar în
majoritatea cazurilor, însă nu întotdeauna. Astfel de zone includ cabinele de
Pagina: 151
148
sub punte ale ambarcaţiunilor, unităţile de transfer sau depozitare a
substanţelor chimice şi zonele în care aerul conţine substanţe chimice sau
particule cum ar fi granule, praf sau pulberi metalice. Întrebaţi producătorii de
vehicule care utilizează gaz petrolier lichefiat (cum ar fi propanul sau butanul)
dacă acest dispozitiv poate fi utilizat în siguranţă în vecinătatea acestora.
Siguranţa în trafic
•Respectaţi legile şi reglementările locale atunci când utilizaţi dispozitivul.
Pentru a reduce riscul producerii accidentelor, nu utilizaţi dispozitivul fără
fir în timp ce şofaţi.
•Concentraţi-vă asupra şofatului. Prima dumneavoastră responsabilitate este
să şofaţi în siguranţă.
•Nu ţineţi în mână dispozitivul în timp ce şofaţi. Utilizaţi accesorii hands-free
(mâini libere).
•Când trebuie să efectuaţi sau să preluaţi un apel, mai întâi ieşiţi în afara
benzii carosabile şi parcaţi.
•Semnalele de radiofrecvenţă (RF) pot afecta sistemele electronice ale
autovehiculelor. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi producătorul
autovehiculului.
•În autovehicule, nu poziţionaţi dispozitivul peste airbag sau în zona de
degajare a airbagului. Dacă procedaţi astfel, vă puteţi răni din cauza forţei
deosebite cu care este expulzat airbagul.
•Nu utilizaţi dispozitivul atunci când vă aflaţi la bordul unei aeronave sau
înainte de îmbarcare. Utilizarea dispozitivelor wireless într-o aeronavă
poate întrerupe reţelele wireless, poate prezenta un pericol pentru
funcţionarea aeronavei sau poate fi ilegală.
Mediul de utilizare
•Evitaţi mediile cu praf, umezeală şi murdărie. Evitaţi câmpurile magnetice.
Utilizarea dispozitivului în aceste medii poate duce la defecţiuni la circuite.
•Nu utilizaţi dispozitivul în timpul furtunilor cu descărcări electrice, pentru a
proteja dispozitivul de riscul fulgerelor.
Pagina: 152
149
•Temperaturile ideale de funcţionare sunt între 0 °C şi 35 °C. Temperaturile
ideale de depozitare sunt între -20 °C şi 70 °C. Căldura extremă sau frigul
extrem pot deteriora dispozitivul sau accesoriile.
•Nu expuneţi dispozitivul în bătaia directă a razelor de soare (cum ar fi pe
bordul unei maşini) pentru perioade lungi de timp.
•Pentru a proteja dispozitivul sau accesoriile sale de riscul şocurilor electrice
sau al incendiilor, evitaţi ploaia şi umezeala.
•Feriţi dispozitivul de sursele de căldură şi flacără, cum ar fi un radiator, un
cuptor cu microunde, încălzitor de apă sau o lumânare.
•Nu amplasaţi obiecte ascuţite de metal, cum sunt agrafele, lângă difuzor.
Difuzorul poate atrage aceste obiecte şi pot rezulta leziuni.
•Dacă dispozitivul este supraîncălzit, opriţi utilizarea sau sau a aplicaţiilor
pentru o perioadă. Dacă pielea este expusă la un dispozitiv supraîncălzit o
perioadă mai lungă de timp, pot apărea simptome de arsuri la temperaturi
mici, cum ar fi pete roşii sau o pigmentaţie mai închisă.
•Nu utilizaţi bliţul camerei de la dispozitiv direct în ochii persoanelor sau al
animalelor favorite. În caz contrar, se pot produce pierderea temporară a
vederii sau leziuni ale ochilor.
•Nu atingeţi antena dispozitivului. În caz contrar, calitatea comunicaţiilor se
poate reduce.
•Nu permiteţi copiilor sau animalelor de casă să muşte din dispozitiv sau din
accesorii. Procedând astfel, se poate ajunge la stricăciuni sau explozii.
•Respectaţi legislaţia şi reglementările locale şi respectaţi drepturile legale şi
intimitatea altor persoane.
Siguranţa copiilor
•Respectaţi toate precauţiile referitoare la siguranţa copiilor. Dacă lăsaţi
copii să se joace cu dispozitivul sau accesoriile, se poate crea o situaţie
periculoasă. Dispozitivul include piese detaşabile care prezintă risc de
sufocare dacă sunt înghiţite. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.
Pagina: 153
150
•Dispozitivul şi accesoriile nu sunt destinate a fi folosite de copii. Copii pot
folosi dispozitivul doar sub supravegherea adulţilor.
Accesorii
•Utilizarea unui încărcător sau a unei baterii incompatibile sau neaprobate
poate produce incendii, explozii sau alte situaţii periculoase.
•Alegeţi doar accesorii aprobate pentru utilizarea cu acest model de către
producătorul dispozitivului. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu poate
duce la anularea garanţiei, poate reprezenta o încălcare a reglementărilor şi
legislaţiei locale şi poate fi periculoasă. Luaţi legătura cu magazinul de
desfacere pentru informaţii despre disponibilitatea accesoriilor aprobate
disponibile în zona dvs.
Siguranţa în ceea ce priveşte încărcătorul
•Pentru dispozitivele conectabile la reţeaua electrică, priza de curent trebuie
instalată în apropierea dispozitivelor şi trebuie să fie uşor accesibilă.
•Scoateţi încărcătorul din priza electrică şi din dispozitiv atunci când nu este
utilizat.
•Nu scăpaţi pe jos încărcătorul şi nu îl supuneţi la şocuri.
•În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat (de exemplu cordonul
este expus sau întrerupt) sau dacă mufa se slăbeşte, încetaţi imediat să îl
mai utilizaţi. Folosirea în continuare poate produce şocuri electrice,
scurtcircuite sau incendii.
•Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile ude şi nu trageţi de cablu pentru
a deconecta încărcătorul.
•Nu atingeţi dispozitivul sau încărcătorul cu mâinile ude. În caz contrar, se
pot produce scurtcircuite, şocuri electrice sau funcţionare defectuoasă.
•Dacă încărcătorul a fost expus la apă, alte lichide sau umiditate excesivă,
duceţi-l la un centru de service autorizat pentru inspecţie.
•Aveţi grijă ca încărcătorul să respecte cerinţele Clauzei 2.5 din IEC60950-1/
EN60950-1/UL60950-1 şi să fie testat şi aprobat în conformitate cu
standardele naţionale şi locale.
•Conectaţi dispozitivul doar la produse cu sigla USB-IF sau care au
certificarea pentru programul de conformitate USB-IF.
Pagina: 154
151
Siguranţa în ceea ce priveşte bateria
•Nu conectaţi bornele bateriei cu materiale bune conductoare, cum ar fi
cheile, bijuteriile sau alte obiecte metalice. Dacă procedaţi astfel, se poate
produce scurtcircuitarea bateriei şi se pot produce leziuni sau arsuri.
•Nu ţineţi bateria la căldură excesivă sau în bătaia directă a razelor de soare.
Nu puneţi bateria pe dispozitive de încălzit, cum ar fi cuptoarele de
microunde, cuptoare sau radiatoare. Dacă este supraîncălzită, bateria
poate să explodeze.
•Nu încercaţi să modificaţi bateria, să introduceţi obiecte străine în ea, să o
scufundaţi în apă sau în alte lichide. Procedând astfel se pot produce
incendii, explozii sau alte situaţii periculoase.
•Dacă bateria prezintă scurgeri, asiguraţi-vă că electrolitul nu vă ajunge pe
piele sau în ochi. În cazul în care electrolitul ajunge pe piele sau vă sare în
ochi, spălaţi-vă imediat ochii cu apă curată şi consultaţi medicul.
•În cazul în care bateria se deformează, îşi schimbă culoarea sau se
supraîncălzeşte în timpul încărcării sau depozitării, opriţi imediat utilizarea
dispozitivului şi scoateţi bateria. Folosirea în continuare poate produce
scurgerea bateriei, incendii sau explozii.
•Nu aruncaţi bateriile în foc întrucât acestea pot să explodeze. De asemenea,
bateriile stricate pot să explodeze.
•Depozitaţi corect la deşeuri bateriile uzate, în conformitate cu
reglementările locale. Utilizarea necorespunzătoare a bateriei poate
produce incendii, explozii sau alte situaţii periculoase.
•Nu permiteţi copiilor sau animalelor de casă să muşte din baterie.
Procedând astfel, bateria se poate strica sau poate exploda.
•Nu sfărâmaţi bateria şi nu o supuneţi la presiuni externe mari. Procedând
astfel, se poate produce un scurtcircuit sau bateria se poate supraîncălzi.
•Nu scăpaţi pe jos dispozitivul sau bateria. Dacă dispozitivul sau bateria sunt
scăpate pe jos, în special pe o suprafaţă tare, se pot strica.
Pagina: 155
152
•Dacă perioada în care dispozitivul stă în aşteptare se scurtează semnificativ,
înlocuiţi bateria.
•Dispozitivul are o baterie încorporată, care nu se scoate. Nu încercaţi să
scoateţi bateria, pentru că riscaţi să stricaţi dispozitivul. Pentru înlocuirea
bateriei, duceţi dispozitivul la un centru de service autorizat.
Curăţarea şi întreţinerea
•Menţineţi dispozitivul şi accesoriile uscate. Nu încercaţi să le uscaţi cu o
sursă externă de căldură, cum ar fi un cuptor cu microunde sau un uscător
de păr.
•Nu expuneţi dispozitivul sau accesoriile la condiţii extreme de temperatură.
Un mediu de acest gen poate interfera cu funcţionarea corespunzătoare şi
poate conduce la incendii sau explozii.
•Evitaţi lovirile, pot conduce la o funcţionare defectuoasă, supraîncălzire,
incendii sau explozii.
•Înainte de a curăţa sau întreţine dispozitivul, opriţi utilizarea, închideţi toate
aplicaţiile şi deconectaţi cablurile de la dispozitiv.
•Nu utilizaţi niciun fel de detergenţi, pudră sau alţi agenţi chimici (cum ar fi
alcoolul sau benzenul) pentru a curăţa dispozitivul sau accesoriile. Aceste
substanţe pot strica piesele sau prezintă risc de incendiu. Folosiţi o lavetă
curată, moale şi uscată pentru a curăţa dispozitivul şi accesoriile.
•Nu aşezaţi lângă dispozitiv carduri cu bandă magnetică, cum sunt cardurile
bancare sau cele telefonice, pentru o perioadă lungă de timp. În caz
contrar, benzile magnetice de la carduri pot fi deteriorate.
•Nu demontaţi şi nu remanufacturaţi dispozitivul şi accesoriile acestuia.
Acestea anulează garanţa şi eliberează producătorul de răspunderea
pentru defectarea dispozitivului. În cazul oricărei defecţiuni, contactaţi un
centru de service autorizat pentru asistenţă sau reparaţii.
•Dacă ecranul dispozitivului se sparge în urma unui şoc mecanic, opriţi
imediat utilizarea dispozitivului. Nu atingeţi şi nu încercaţi să demontaţi
piesele sparte. Contactaţi imediat un centru de service autorizat.
Pagina: 156
153
Apeluri de urgenţă
Disponibilitatea de a efectua apeluri de urgenţă depinde de calitatea reţelei
celulare, politica furnizorului de servicii şi legile şi reglementările locale. Nu vă
bazați niciodată numai pe dispozitiv pentru comunicații critice, cum ar fi
urgențele medicale.
Informaţii referitoare la eliminare şi reciclare
Acest simbol (cu sau fără o bară solidă) de pe dispozitiv, baterii
(dacă sunt incluse), şi/sau ambalaj indică faptul că dispozitivul şi
accesoriile sale electrice (de exemplu, căşti, încărcător sau
cablu) şi bateriile nu trebuie eliminate ca şi deşeuri menajere
obişnuite. Aceste articole nu trebuie aruncate împreună cu
deşeurile menajere nesortate, ci trebuie duse la un punct de
colectare certificat pentru reciclarea sau eliminarea
corespunzătoare.
Pentru informaţii detaliate despre reciclarea dispozitivului şi a bateriilor,
contactaţi primăria, serviciul de colectare a deşeurilor menajere sau un
magazin de desfacere.
Eliminarea dispozitivului şi a bateriilor (dacă sunt incluse) se supune
prevederilor Directivei de reformare DEEE (Directiva 2012/19/UE) şi Directivei
privind bateriile (Directiva 2006/66/CE). Motivul separării bateriilor şi deşeurilor
electronice şi electrocasnice de alte deşeuri este minimizarea impactului
substanţelor periculoase asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
Reducerea substanţelor periculoase
Acest dispozitiv este conform cu Regulamentul REACH [Regulamentul Nr.
1907/2006 (CE)] şi Directiva RoHS (Directiva 2011/65/UE). Bateriile (dacă sunt
incluse) sunt conforme cu Directiva privind bateriile (Directiva 2006/66/CE).
Pentru informaţii actualizate despre conformitatea cu directivele REACH şi
RoHS, vizitaţi site-ul web http://consumer.huawei.com/certification.
Pagina: 157
154
Conformitatea cu reglementările UE
Utilizarea în apropierea corpului
Dispozitivul respectă specificaţiile privind frecvenţele radio atunci când este
folosit lângă ureche sau la o distanţă de 1,5 cm faţă de corp. Asiguraţi-vă că
accesoriile dispozitivului, cum ar fi husele sau tocurile, nu sunt confecţionate
din componente metalice. Păstraţi dispozitivul la distanţă de corp, pentru a
îndeplini cerinţele privind distanţa.
Informaţii despre certificare (SAR)
Dispozitivul respectă recomandările privitoare la expunerea la unde radio.
Dispozitivul dumneavoastră funcţionează ca emiţător şi receptor de unde radio
de mică putere. Conform recomandărilor internaţionale, dispozitivul este
proiectat pentru a nu depăşi limitele de expunere la unde radio. Aceste
recomandări au fost dezvoltate de organizaţia ştiinţifică independentă
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) şi
include măsuri în vederea asigurării siguranţei tuturor utilizatorilor, indiferent
de vârstă sau de starea sănătăţii.
Rata specifică de absorbţie (SAR) este unitatea de măsură pentru cantitatea de
energie de radiofrecvenţă absorbită de corp în timpul utilizării unui dispozitiv.
Valoarea SAR este determinată la puterea maximă atestată în condiţii de
laborator, însă nivelul SAR real al dispozitivului în timpul funcţionării poate fi
mult mai mic decât această valoare. Se întâmplă astfel deoarece dispozitivul
este conceput să utilizeze energia strict necesară pentru a accesa reţeaua.
Limita SAR adoptată şi de Europa are valoarea medie de 2,0 W/kg pe 10 grame
de ţesut, iar cea mai mare valoare SAR pentru acest dispozitiv se încadrează în
această limită.
Cea mai mare valoare SAR raportată pentru acest tip de dispozitiv este de
0,390 W/kg când este testat la ureche şi de 1,020 W/kg când este purtat corect
lângă corp.
Declarație de conformitate
Prin prezenta, Huawei Technologies Co., Ltd. declară că acest dispozitiv este în
conformitate cu reglementările esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE şi Directivei 2011/65/UE.
Pentru declaraţia de conformitate, vizitaţi site-ul web
http://consumer.huawei.com/certification.
Pagina: 158
155
Următorul marcaj este inclus în produs:
Acest dispozitiv poate fi utilizat în toate statele membre ale UE.
Respectaţi reglementările naţionale şi locale din zona în care este folosit
dispozitivul.
Acest dispozitiv poate fi restricţionat la utilizare, în funcţie de reţeaua locală.
Restricţii în banda de 2,4 GHz:
Norvegia: Această subsecţiune nu se aplică pentru zona geografică cu o rază
de 20 km de la centrul Ny-Ålesund.
Declaraţia de conformitate cu reglementările FCC
Utilizarea în apropierea corpului
Dispozitivul respectă specificaţiile privind frecvenţele radio atunci când este
folosit lângă ureche sau la o distanţă de 1,0 cm faţă de corp. Asiguraţi-vă că
accesoriile dispozitivului, cum ar fi husele sau tocurile, nu sunt confecţionate
din componente metalice. Păstraţi dispozitivul la distanţă de corp, pentru a
îndeplini cerinţele privind distanţa.
Informaţii despre certificare (SAR)
Acest dispozitiv este proiectat pentru a îndeplini şi cerinţele privind expunerea
la undele radio stabilite de Federal Communications Commission (FCC) (USA).
Limita SAR adoptată de S.U.A. are valoarea medie de 1,6 W/kg pe un gram de
ţesut. Cea mai mare valoare SAR raportată către FCC pentru acest tip de
dispozitiv se încadrează în această limită.
Cea mai mare valoare SAR raportată către FCC pentru acest tip de dispozitiv
este de 0,78 W/kg la utilizarea la ureche şi de 0,65 W/kg când este purtat
corect lângă corp, iar la folosirea funcţiei hotspot Wi-Fi este de 0,70 W/Kg.
Declaraţie de conformitate FCC (Federal Communications Commission)
Acest echipament a fost testat şi este considerat a fi în conformitate cu limitele
pentru dispozitivele digitale din Clasa B, conform secţiunii 15 din
Reglementările FCC. Aceste limite sunt menite să ofere o protecţie rezonabilă
contra interferenţelor dăunătoare în cazul instalării la domiciliu. Acest aparat
Pagina: 159
156
generează, utilizează şi poate emite frecvenţe radio şi, dacă nu este instalat şi
utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate cauza interferenţe dăunătoare
comunicaţiilor radio. Nu există totuşi nicio garanţie că nu vor apărea
interferenţe la o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează
interferenţă periculoasă recepţiei radio sau de televiziune, lucru ce poate fi
determinat prin oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să
încerce să corecteze interferenţa printr-una sau mai multe dintre măsurile
următoare:
--Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de recepţie.
--Creşteţi distanţa dintre echipament şi receptorul bruiat.
--Conectaţi echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este
conectat receptorul.
--Contactaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă pentru a
primi asistenţă.
Acest dispozitiv îndeplineşte cerinţele Părţii 15 din Reglementările FCC.
Funcţionarea trebuie să fie în conformitate cu următoarele două condiţii:
(1) acest dispozitiv nu poate provoca interferenţe dăunătoare şi (2) acest
dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţe primite, inclusiv interferenţe
care pot provoca o funcţionare nedorită.
Atenţie: Orice modificări efectuate asupra acestui dispozitiv care nu sunt
aprobate în mod expres de Huawei Technologies Co., Ltd. ca fiind conforme
pot duce la retragerea autorizării utilizatorului de a opera echipamentul.
Toate fotografiile şi ilustraţiile din acest ghid, incluzând dar fără a se limita
la culoarea telefonului, dimensiunea şi conţinutul afişat, sunt cu caracter
informativ. Produsul în sine poate fi diferit. Nimic din acest ghid nu
constituie o garanţie de niciun fel, expresă sau implicită.

Întrebare & răspunsuri

Nu stiu ce setari am modificat, dar acum culorile afisate nu mai sunt cele reale. Sunt totala aiurea, apar alte nuante. Ce as putea sa fac sa le readuc inapoi? Multumesc anticipat.

Publicat pe acum 2 ani de Liviu

Buna ziua! Va rog sa ma ajutati sa readuc pe ecranul telefonului pictograma camerei foto. Camera foto apare in Setari/ Aplicatii insa nu o pot accesa.Ma intreb daca e posibil sa o fi tras copilul inspre cosul de gunoi si nu stiu cum as putea sa reinstalez softul. Va multumesc!

Publicat pe acum 2 ani de Alina Radu

Am un huawei p8 lite si nu gasesc banda 38 TDD sau FDD cum reusesc sa deblochez

Publicat pe acum 2 ani de Daniel

Îmi arăta castiile in bara de sus iar cand raspund trebuie sa dau pe difuzor ca sa aud ce sa fac?

Publicat pe acum 2 ani de Ana Pascu

Pune o întrebare despre Huawei P8 lite

Ai o întrebare despre Huawei P8 lite dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Huawei P8 lite. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Huawei P8 lite cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.