manual Gardena 1787-20

Vezi mai jos un manual pentru Gardena 1787-20. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Gardena
  • Produs: pompă
  • Model/denumire: 1787-20
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Germană, Italiană

Cuprins

Pagina: 12
Produktbezeichnung:
Description of the product:
Désignation du produit :
Beschrijving van het product:
Beskrivning av produkten:
Beskrivelse af produktet:
Tuotteen kuvaus:
Descrizione del prodotto:
Descripción del producto:
Descrição do produto:
Opis produktu:
A termék leírása:
Popis výrobku:
Popis produktu:
Περιγραφή του προϊόντος:
Opis izdelka:
Opis proizvoda:
Descrierea produsului:
Описание на продукта:
Toote kirjeldus:
Gaminio aprašas:
Izstrādājuma apraksts:
EU-Richtlinien:
EC-Directives:
Directives CE :
EG-richtlijnen:
EU-direktiv:
EF-direktiver:
EY-direktiivit:
Direttive UE:
Directiva CE:
Diretivas CE:
Dyrektywy WE:
EK-irányelvek:
Předpisy ES:
Smernice EÚ:
Οδηγίες ΕΚ:
Direktive EU:
EC direktive:
Directive CE:
Директиви на ЕО:
EÜ direktiivid:
EB direktyvos:
EK direktīvas:
2011/65/EC
2014/30/EC
2014/35/EC
Harmonisierte EN-Normen /
Harmonised EN:
EN 60335-1
EN 60335-2-41
Tauchpumpe/Schmutzwasserpumpe

Submersible Pump/Dirty Water Pump

Pompe d’évacuation pour eaux claires/
Pompe d’évacuation pour eaux chargées
Dompelpomp/Vuilwaterpomp
Dränkbar pump/Spillvattenpump
Dykpumpe/Dykpumpe til urent vand
Uppopumppu/likavesipumppu
Pompa sommersa/
Pompa sommersa per acqua sporca
Bomba sumergible/
Bomba para aguas sucias
Bomba submersível/
Bomba para águas sujas
Pompa zanurzeniowa/
Pompa do brudnej wody
Merülőszivattyú/Szennyvízszivattyú
Ponorné čerpadlo/Kalové čerpadlo
Ponorné čerpadlo/kalové čerpadlo
Βυθιζόμενη αντλία/Αντλία Ακαθάρτων

Potopna črpalka/črpalka za umazano vodo

Potopna crpka/crpka za otpadnu vodu

Pompa submersibilă/Pompă de apă murdară

Потопяема дренажна помпа/
Помпа за мръсна вода
Uputatav pump/Reoveepump
Panardinamas siurblys/
Purvino vandens siurblys

Iegremdējamais sūknis/Netīrā ūdens sūknis
Anbringungsjahr der
CE-Kennzeichnung:
Year of CE marking:
Année d’apposition du ­
marquage CE :
Installatiejaar van de CE-aanduiding:
Märkningsår:
CE-Mærkningsår:
CE-merkin kiinnitysvuosi:
Anno di applicazione della
­certificazione CE:
Colocación del ­
distintivo CE:
Ano de marcação pela CE:
Rok nadania ­
oznakowania CE:
CE-jelzés elhelyezésének éve:
Rok umístění značky CE:
Rok udelenia značky CE:
Έτος σήματος CE:
Leto namestitve CE-oznake:
Godina dobivanja CE oznake:
Anul de marcare CE:
Година на поставяне на
CE-маркировка:
CE-märgistuse ­
paigaldamise aasta:
Metai, kada pažymėta CE-ženklu:
CE-marķējuma uzlikšanas gads:  2007
Ulm, den 22.01.2016
Ulm, 22.01.2016
Fait à Ulm, le 22.01.2016
Ulm, 22-01-2016
Ulm, 2016.01.22.
Ulm, 22.01.2016
Ulmissa, 22.01.2016
Ulm, 22.01.2016
Ulm, 22.01.2016
Ulm, 22.01.2016
Ulm, dnia 22.01.2016
Ulm, 22.01.2016
Ulm, 22.01.2016
Ulm, dňa 22.01.2016
Ulm, 22.01.2016
Ulm, 22.01.2016
Ulm, dana 22.01.2016
Ulm, 22.01.2016
Улм, 22.01.2016
Ulm, 22.01.2016
Ulm, 22.01.2016
Ulme, 22.01.2016
Der Bevollmächtigte
Authorised representative
Le mandataire
De gevolmachtigde
Auktoriserad representant
Autoriseret repræsentant
Valtuutettu edustaja
Persona delegata
La persona autorizada
O representante
Pełnomocnik
Meghatalmazott
Zplnomocněnec
Splnomocnený
Ο εξουσιοδοτημένος
Pooblaščenec
Ovlaštena osoba
Conducerea tehnică
Упълномощен
Volitatud esindaja
Įgaliotasis atstovas
Pilnvarotā persona
Reinhard Pompe
Vice President
Produkttyp:
Product type:
Type de produit:
Producttype:
Produkttyp:
Produkttype:
Tuotetyyppi:
Tipo di prodotto:
Tipo de pro-
ducto:
Tipo de produto:
Typ produktu:
Terméktípus:
Druh výrobku:
Typ produktu:
Τύπος προϊόντος:
Vrsta izdelka:
Vrsta proizvoda:
Tip produs:
Тип продукт:
Tootetüüp:
Gaminio tipas:
Produkta veids:
21000 inox
20000 inox
Artikelnummer:
Article number:
Référence :
Artikelnummer:
Artikelnummer:
Artikelnummer:
Tuotenumero:
Codice articolo:
Referencia:
Número de
referência:
Numer katalogowy:
Cikkszámok:
Objednací číslo:
Objednávacie číslo:
Κωδικός είδους:
Številka izdelka:
Kataloški broj:
Cod articol:
Артикул номер:
Artiklinumber:
Dalies numeris:
Artikula numurs:
1787
1802
Hinterlegte Dokumentation: 	
GARDENA Technische ­
Dokumentation,
M. Kugler 89079 Ulm
Deposited Documentation:	
GARDENA Technical ­
Documentation,
M. Kugler 89079 Ulm
Documentation déposée: 	
Documentation technique GARDENA,
M. Kugler 89079 Ulm
164

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Gardena 1787-20.

Pune o întrebare despre Gardena 1787-20

Ai o întrebare despre Gardena 1787-20 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Gardena 1787-20. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Gardena 1787-20 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.