manual Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi

Vezi mai jos un manual pentru Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Eurom
  • Produs: Plită
  • Model/denumire: Alutherm Baseboard Wi-Fi
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: , , , , , , , ,

Cuprins

Pagina: 143
144
Mulţumim
Vă mulţumim pentru că aţi ales un dispozitiv EUROM. Aţi făcut o alegere bună!
Sperăm că va funcţiona spre deplina dvs. satisfacţie.
Pentru a profita la maxim de dispoziti, înainte de a-l utiliza asiguraţi-vă că parcurgeţi
cu atenţie şi înţelegeţi aceste instrucţiuni. Acordaţi atenţie specială instrucţiunilor de
siguranţă; acestea sunt destinate a vă proteja pe dvs. personal şi mediul în care
trăiţi!
Păstraţi instrucţiunile pentru a le putea reciti la nevoie. Păstrați de asemenea
ambalajul: aceasta este cea mai bună protecție a dispozitivului în timpul stocării în
afara sezonului. Dacă daţi şi altcuiva aparatul, nu uitaţi să-i daţi şi instrucţiunile şi
ambalajul.
Vă dorim multă distracție cu Alutherm Baseboard!
Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden
info@eurom.nl
www.eurom.nl
Acest manual a fost compilat cu maximă atenție. Cu toate acestea, ne rezervăm
dreptul de a optimiza și de a modifica din punct de vedere tehnic aceste instrucțiuni
de utilizare în orice moment. Imaginile folosite pot diferi.
Explicația simbolică
Nu acoperiți dispozitivul!
Atenție importantă
Acest aparat este rezistent la picurare / stropire și poate fi utilizat în
băi și alte încăperi umede. Pentru a preveni contactul cu apă,
aparatul trebuie instalat în băi și încăperi umede la o poziție fixă la
cel puțin 100 cm de robinetele de apă și rezervoarele de apă.
Utilizarea dispozitivului pe picioare nu este permisă în băi și în
încăperi umede.
Pagina: 144
145
Date tehnice
Curent de alimentare 220-240V~50Hz
Putere 2000 W
Posibilități de reglaj 800-1200-2000 W
Termostat +
Temporizator pe zile +
Temporizator ăptămânal +
Încercuiți clasa de zolare IP24
Dimensiuni Montată pe perete
Fără picioare
10 x 112,5 x 17 cm
13,7 x 112,5 x 21,3 cm
Greutate 4,0 kg
Avertismente radiatoare electrice
Avertismente de siguranță - generalități
1. Înainte de utilizarea aparatului (și instalarea lui, dacă este cazul),
citiți integral și cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Păstrați
instrucțiunile de utilizare pentru a le putea parcurge din nou în viitor
și pentru a le da noului utilizator, dacă va fi cazul.
2. Înainte de a utiliza noul dvs. aparat (incl. cablul și ștecherul),
verificați dacă acesta prezintă deteriorări vizibile. Nu puneți în
funcțiune un aparat defect, restituiți-l furnizorului spre înlocuire.
3. În caz de utilizare sau instalare incorectă, există pericol de
electrocutare și/sau incendiu.
Poziția de avertizare a dispozitivului cu montare pe perete
1. Nu folosiți acest aparat înainte de a fi instalat complet, după cum se
descrie în aceste instrucțiuni de utilizare. Nu folosiți niciodată în
picioare, sprijinit de ceva, etc.! Nu introduceți ștecherul în priză
înainte ca aparatul să fie instalat corect, la locul său definitiv.
2. La instalare, luați în considerare cel puțin distanțele minime:
Distanța minimă până la plafon: 150 cm
Distanța minimă până la pereții laterali: 30 cm
Distanța minimă până la sol: 10 cm
Distanța minimă până din față: 50 cm
3. Aerul din jurul aparatului trebuie să poată circula liber. Nu instalați
așadar aparatul prea aproape de obiecte mari sau sub un blat,
dulap, perdele, ș.a. Distanțele minime de la obiecte mari precum
blaturi, dulapuri, ș.a. până la partea de sus, lateralele și partea de
jos ale aparatului sunt egale cu distanțele minime specificate mai
sus până la plafon, pereții laterali respectiv sol.
Pagina: 145
146
4. Acest aparat este în principiu adecvat utilizării în spații umede sau
cu vapori precum camere de băi, spălătorii, etc. (IP24). Aparatul
poate fi folosit în camera de baie dacă este montat într-un loc fix și
aparatul este la o distanță de cel puțin 100 centimetri de robineți
sau rezervoare de apă ( robinet, baie, duș, toaletă, chiuvetă,
piscină, ș.a.). Asigurați-vă că aparatul nu poate cădea niciodată în
apă și că nu intră niciun pic de apă în aparat. Dacă totuși intră apă
în aparat, scoateți mai întâi ștecherul din priză! Nu mai folosiți un
aparat în care a intrat apă ci dați-l la reparat. Nu scufundați
niciodată aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau alte lichide și nu
atingeți niciodată aparatul cu mâinile ude.
5. Când aparatul este instalat în camera de baie, acesta trebuie
instalat de așa natură încât întrerupătoarele și alte posibilități de
comandă a aparatului să nu poată fi atinse de către o persoană care
se află în vană sau sub duș.
6. Peretele sau plafonul de care se montează aparatul și plafonul și
pereții pe o rază de 1 m de aparat trebuie să fie fabricați din
materiale ignifug sau greu inflamabil. Materialul trebuie să reziste în
orice caz la o temperatură de minim 200°C, fără a se aprinde, topi,
deforma sau afuma. Verificați cu regularitate dacă peretele și
plafonul nu se supraîncălzesc; acest lucru poate fi periculos!
7. Folosiți aparatul doar când este foarte bine fixat.
8. Asigurați-vă că folosiți întotdeauna materialele de fixare potrivite
suprafeței: consultați un expert, dacă e nevoie. La montarea pe
perete a aparatului: nu blocați niciodată spațiul dintre aparat și
perete.
9. Când acest aparat se conectează direct la cablajul instalației dvs.
electrice, el trebuie instalat de un specialist autorizat, ținând cont
de legislația și reglementările în vigoare și de instrucțiunile
companiilor de electricitate.
Poziția de avertizare a dispozitivului cu utilizare liberă
1. Folosiți aparatul doar când picioarele/roțile îi sunt montate.
Folosirea aparatului fără picioare / roți prezintă un risc ridicat de
incendiu. Când montați/demontați aparatul, scoateți întotdeauna
ștecherul din priză.
2. Nu folosiți aparatul în vecinătatea directă a unei căzi de baie, duș
sau piscine.
3. Acest aparat este rezistent la picurare / stropire și poate fi utilizat în
băi și alte încăperi umede. Pentru a preveni contactul cu apă,
aparatul trebuie instalat în băi și încăperi umede la o poziție fixă la
Pagina: 146
147
cel puțin 100 cm de robinetele de apă și rezervoarele de apă.
Utilizarea dispozitivului pe picioare nu este permisă în băi și în
încăperi umede.Nu amplasați niciodată aparatul în apropierea
robineților sau rezervoarelor de apă. Asigurați-vă că aparatul nu
poate cădea niciodată în apă și că nu intră niciun pic de apă în
aparat. Dacă totuși intră apă în aparat, scoateți mai întâi ștecherul
din priză! Nu mai folosiți un aparat în care a intrat apă ci dați-l la
reparat. Nu scufundați niciodată aparatul, cablul sau ștecherul în
apă sau alte lichide și nu atingeți niciodată aparatul cu mâinile ude.
4. Aerul din jurul aparatului trebuie să poată circula liber. Nu așezați
așadar aparatul prea aproape pereți sau de obiecte mari sau sub un
blat, dulap, perdele, ș.a. La amplasarea aparatului, luați în
considerare cel puțin distanțele minime:
Partea din față, distanța liberă minimă 50 cm
Partea din spate, distanța liberă minimă 30 cm
Părțile laterale, distanța liberă minimă 50 cm
Partea de deasupra, distanța liberă minimă 100
5. Așezați aparatul întotdeauna pe o suprafață robustă, perfect la
orizontală.
6. Baza pe care se așează aparatul trebuie să fie din material ignifug
sau greu inflamabil. Trebuie să reziste în orice caz la o temperatură
de minim 125°C, fără a se aprinde, topi, deforma sau afuma.
Verificați cu regularitate dacă baza nu se supraîncălzește; acest
lucru poate fi periculos!
7. Nu așezați aparatul pe suprafețe moi precum un pat sau covor cu
păr lung, care pot acoperi deschiderile aparatului.
Alte poziții de avertizare ale dispozitivului
1. Nu / loc instalați acest aparat în apropierea unei uși sau lângă o
fereastră deschisă, unde poate fi udat de ploaie.
2. Nu așezați aparatul în apropierea, dedesubtul sau orientat înspre
prize și așezați-l departe de flacără deschisă sau surse de căldură.
3. Nu folosiți aparatul în apropierea sau orientat spre mobilier, animale
de companie, prosoape, perdele, hârtie, îmbrăcăminte, lenjerie de
pat sau alte obiecte inflamabile. Țineți-le la o distanță de cel puțin 1
metru de aparat!
4. Nu folosiți aparatul în exterior sau în spații mai mici de 15m³.
5. La interior, aparatul este prevăzut cu componente fierbinți și/sau
care iradiază și produc scântei. Nu-l folosiți așadar în medii în care
se păstrează combustibili, vopsea, lichide inflamabile și/sau gaze,
etc. Nu folosiți aparatul în medii cu pericol de incendiu precum
Pagina: 147
148
butelii de gaz, conducte de caz sau aparate de aerosoli. Poate
apărea pericolul de explozie și incendiu!
Avertismente pentru utilizare
1. Nu folosiți la radiator adăugiri/accesorii nerecomandate sau
nelivrate de producător.
2. Folosiți aparatul exclusiv în scopul în care a fost conceput și în
modalitatea descrisă în prezentul manual de instrucțiuni.
3. Anumite componente ale acestui aparat se înfierbântă foarte
tare și pot cauza arsuri. Este nevoie de atenție specială dacă
în preajma aparatului se află copii, persoane vulnerabile sau
animale de companie. Nu îi lăsați niciodată singuri cu
aparatul în funcțiune.
4. Nu acoperiți și nu blocați niciodată aparatul; astfel, el se
supraîncălzește și există pericol de incendiu. Nu întindeți și nu
așezați niciodată pe aparat obiecte precum îmbrăcăminte,
prosoape, pături, perne, hârtie, etc. Respectați întotdeauna
distanța minimă de 1 metru între aparat și materialele inflamabile.
Deschiderile de ventilație nu au voie să fie blocate în niciun fel,
pentru a preveni incendiile. Nu folosiți niciodată aparatul pentru
uscarea hainelor sau pentru a așeza ceva pe el. Nu sprijiniți
niciodată nimic de aparat!
5. Acest aparat este destinat exclusiv folosirii uzuale în gospodărie.
Folosit aparatul doar pentru încălzire (suplimentară) în casă.
6. Curentul de alimentare și frecvența specificate pe aparat trebuie să
corespundă cu cele ale prizei care urmează să fie folosită. Priza
folosită trebuie să fie prevăzută cu împământare și instalația
electrică trebuie să fie prevăzută cu întreruptor automat de curent
diferențial rezidual de 30 mA. Trebuie să existe în orice moment
acces la priza pe care o folosiți, pentru ca în situații de urgență să
puteți scoate rapid ștecherul din priză.
7. Pentru a evita suprasolicitarea instalației și arderea siguranțelor, nu
conectați nicio altă aparatură la aceeași priză sau la același grup
electric ca și cel la care este conectat aparatul.
8. Desfășurați cablul electric al aparatului complet înainte de a
introduce ștecherul în priză și asigurați-vă că nu ajunge nicăieri în
contact cu părțile fierbinți ale aparatului și că nu se poate
înfierbânta în niciun alt mod. Nu treceți cablul electric pe sub covor,
nu-l acoperiți cu preșuri, rogojini sau altele și țineți cablul departe
de ruta pietonală. Asigurați-vă că nu se trece pe deasupra lui și că
nu se așează mobilier pe cablu. Nu treceți cablul electric peste
Pagina: 148
149
colțuri ascuțite și, după utilizare, nu îl înfășurați prea strâns! Evitați
contactul cablului electric cu ulei, solvenți și obiecte ascuțite.
Verificați cablul electric și ștecherul cu regularitate, pentru a vedea
dacă prezintă deteriorări. Nu răsuciți sau pliați cablul și nu-l
înfășurați în jurul aparatului; acest lucru poate distruge izolația!
9. Nu recomandăm folosirea prelungitoarelor, deoarece aceasta duce
la supra-încălzire și aprindere. Dacă folosirea unui prelungitor este
inevitabilă, asigurați-vă că folosiți un prelungitor nedeteriorat,
omologat, cu o secțiune minimă de 3x2,5 mm² și o putere minim
admisă de 2500 Watt. Desfaceți întotdeauna întreg cablul
prelungitorului de pe rolă, pentru a preveni supraîncălzirea.
10. Aparatul trebuie conectat doar la o priză cu împământare. Nu
folosiți o cutie de distribuție / priză de masă, ș.a.
11. Pe durata utilizării, ștecherul se poate încălzi ușor; acest lucru este
normal. Dacă se înfierbântă foarte tare, probabil problema este la
priză. Luați în acest caz legătura cu electricianul dvs.
12. Opriți întotdeauna aparatul mai întâi și după aceea scoateți
ștecherul din priză. Nu opriți niciodată aparatul scoțând ștecherul
din priză!
13. Evitați pătrunderea de corpuri străine prin deschiderile
radiatorului/ventilației sau de evacuare a aerului. Aceasta poate
duce la electrocutare, incendii sau poate defecta aparatul.
14. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când plecați, ci opriți
aparatul și scoateți ștecherul din priză. Dacă nu folosiţi aparatul,
scoateţi întotdeauna ștecherul din priză! Pentru a scoate ștecherul
din priză, prindeți de ștecher, nu trageți niciodată de cablul electric!
15. Acest aparat, pe lângă comanda manuală, poate fi acționat și cu
temporizator sau cu o aplicație (app). Indiferent de modul în care îl
puneți în funcțiune, asigurați-vă în orice moment că s-au respectat
instrucțiunile de siguranță! Nu utilizați dispozitivul cu un
temporizator suplimentar, temporizator, control al volumului sau
orice alt dispozitiv care pornește automat dispozitivul.
16. Acest aparat se înfierbântă pe durata utilizării. Nu atingeți aparatul
în timpul sau imediat după folosire: vă veți arde.
17. Nu operați niciodată aparatul cu mâinile ude.
Cine are voie să folosească aparatul
1. Copiii cu vârste de sub 3 ani trebuie ținuți departe de aparat dacă
nu-i puteți supraveghea continuu.
2. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani au voie să pornească sau oprească
aparatul doar atunci când acesta este amplasat sau instalat în locul
Pagina: 149
150
normal și atunci când sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni
legate de modul de utilizare în siguranță a aparatului și înțeleg
pericolele la care se expun. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani nu au
voie să introducă ștecherul în priză, să regleze sau curețe aparatul
sau să efectueze lucrări de întreținere la acesta.
3. Copiii peste 8 ani și persoanele cu dizabilități fizice sau psihice sau
care nu au experiență și și cunoștințe legate de acesta au voie să
folosească aparatul doar sub supraveghere și după ce au primit
instrucțiuni legate de modul de utilizare în siguranță a aparatului și
înțeleg pericolele la care se expun.
4. Copiii nu au voie să curețe și să întrețină aparatul nesupravegheați.
5. Copii, interdicție de a se juca cu aparatul.
Avertismente întreținere
1. Păstrați întotdeauna aparatul curat. Praful, murdăria și/sau
depunerile din aparatul dvs. sunt cel mai frecvent motiv de
supraîncălzire. Asigurați-vă că sunt îndepărtate cu regularitate.
2. Opriţi întotdeauna aparatul, scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi
aparatul să se răcească atunci când:
- doriți să curățați aparatul.
- doriți să întrețineți aparatul.
- atingeți sau mutați aparatul.
3. Nu puneți aparatul în funcțiune dacă observați deteriorări ale
aparatului, cablului electric sau ștecherului sau când aparatul
funcționează defectuos, scoate sunete neobișnuite, miroase sau
vedeți fum, a căzut pe jos sau prezintă alte tipuri de defecțiuni.
Scoateți imediat ștecherul din priză. Returnați întregul aparat
furnizorului sau dați-l unui electrician autorizat la verificat și/sau
reparat. Cereți întotdeauna piese originale.
4. Aparatul poate fi deschis și/sau reparat exclusiv de către personal
autorizat și calificat în acest scop. Nu încercați să-l reparați singur,
poate fi periculos! Reparațiile executate de persoane neautorizate
sau modificările aduse aparatului afectează etanșeitatea la praf și
apă a aparatului și duc la anularea garanției și răspunderii
fabricantului.
5. În cazul în care cablul electric este stricat, acesta trebuie schimbat
de către producător, de angajatul de service al acestuia sau de
către personal calificat, pentru a preveni pericolele.
Nerespectarea instrucțiunilor de la punctele 3, 4, 5 poate cauza
defectarea aparatului, aprinderea și/sau vătămări corporale. Acestea
duc la anularea garanției și furnizorul, importatorul și/sau producătorul
Pagina: 150
151
nu își vor asuma nicio răspundere pentru urmări.
Descriere
1. Grilaj evacuare căldură
2. Grilaj aspirație aer
3. Panou de comandă și afișaj LED
4. Întrerupător principal
5. Picioare
6. Telecomandă
7. Senzor de temperatură suplimentar
de conectare
(senzor de termostat separat inclus)
Afișajul LED (3) are 4 rânduri:
rândul 1:
- 3 simboluri soare, care indică dacă
radiatorul funcționează la
capacitate minimă, medie sau
maximă.
- Simbolul Wi-fi Dacă aveți conexiune
wi-fi, acest simbol luminează
constant.
- “P”: funcționare cu termostat sau
funcționare cu temporizator
săptămânal.
- “M”: funcționare la capacitatea
setată.
Pagina: 151
152
rândul 2:
- SET indică faptul că se poate seta data sau ora.
- ON indică faptul că radiatorul este pornit.
- OFF indică faptul că radiatorul este oprit de butonul stand-by sau de siguranța
anti-răsturnare.
- Cifrele indică temperatura
rândul 3:
- Ora: atât ora curentă cât și orele setate pentru temporizatorul săptămânal.
- Pictograma detectare fereastră deschisă
rândul 4:
- Zilele săptămânii: 1 = luni, 2 = marți, etc.
Instalare
 Îndepărtați toate ambalajele și nu le țineți la îndemâna copiilor. După ce-l
scoateți din ambalaj, verificați ca aparatul să nu prezinte deteriorări sau semne
de erori/defecțiuni/deranjamente. Dacă aveți îndoieli, nu folosiți aparatul, ci
adresați-vă furnizorului pentru verificare / înlocuire.
 Alegeți un loc potrivit pentru montarea aparatului (pe perete sau pe
stativul propriu), ținând cont de toate avertismentele din aceste
instrucțiuni de utilizare
 Atenție: pentru utilizare autonomă: Utilizați dispozitivul numai atunci
când picioarele sunt montate. Utilizarea dispozitivului fără picioare este
în special inflamabilă.
Pagina: 152
153
Montaj pe perete
 Fixați 2 suporturi de suspendare pe perete. Alegeți un suport pe stânga și unul
pe dreapta și fixați-i cu culisa în sus, (vezi și imaginile). Forează 2 găuri în
perete, cu orizontală distanța între ele de 535 mm la o distanță de cel puțin
Pagina: 153
154
12,5 cm deasupra podelei și perfect orizontal una față de cealaltă. Introduceți
diblurile în găurile forate și înșurubați suporturile în perete cu 2 șuruburi mari.
 Suspendați radiatorul în ambele suporturi de suspendare și lăsați-l să se așeze în
culise.
 Verificați dacă radiatorul dvs. este suspendat exact la orizontală și fără să se
miște, cu distanțele minime corecte până la podea, plafon și eventual pereții
laterali.
Pe stativul propriu
Fixați piciorușele livrate separat în pachet sub radiator (vezi figura):
 Întoarceți radiatorul cu capul în jos. Așezați o pătură sau ceva similar dedesubt,
pentru a-l proteja împotriva deteriorării.
 Așezați piciorușele la locul lor în partea de dedesubt; orificiile filetate se suprapun
acum perfect.
 Fixați ferm piciorușele de radiator cu ajutorul șuruburilor autofiletante livrate în
pachet (2x2).
 Așezați radiatorul din nou în picioare.
 Asigurați-vă întotdeauna că radiatorul în funcțiune este așezat întotdeauna pe o
bază stabilă, robustă și perfect orizontală. Covorul cu peri lungi nu este potrivit.
Punere în funcțiune și funcționare
 Verificaţi dacă întrerupătorul principal de pe partea inferioară a sobei este pe O
(OFF).
 Verificați dacă radiatorul este suspendat stabil și la verticală, conform
instrucțiunilor.
 Introduceţi ştecherul într-o priză de 220/240V cu pământare.
 Setați întrerupătorul principal pe I (pornit/on). Pe afișaj, apare ‘OFF’.
Pagina: 154
155
Conectarea și metoda senzorului de temperatură externă
• Deoarece senzorul de temperatură este în sobă,
măsurarea nu este foarte precisă. Pentru măsurători mai
precise, conectați termostatul separat furnizat conectând
fișa la dispozitiv și scoțând senzorul la 2 metri de
încălzitor. Când ați conectat termostatul separat, acesta
va prelua automat funcționarea termostatului.
Funcționare de la panoul de comandă:
Panoul de comandă (3) are 6 butoane:
MOD / SET / WEEK / + / - / on-off
 Pentru a porni radiatorul, apăsați butonul ON/OFF. Afișajul se iluminează și
radiatorul poate fi operat.
 Setați data și ora. Apăsați mai lung pe SET până când SET este afișat pe ecran.
Numerele aferente zilelor săptămânii (rândul 4) luminează intermitent. Căutați
cu butoanele + și – ziua corectă (1 – luni, 2 = marți, etc.) și confirmați cu SET.
Acum, indicatorul orei luminează intermitent. Căutați cu butoanele + și – ora
corectă și confirmați cu SET. Acum, minutele luminează intermitent. Căutați cu
butoanele + și – minutele corecte și confirmați cu SET. Data și ora sunt acum
setate.
Atenţie:
o Setarea datei și orei dispare atunci când radiatorul este oprit de la
întrerupătorul principal sau este scos din priză; dacă opriți de la butonul
on/off, aceste setări rămân salvate.
o Dacă nu setați o dată și o oră, radiatorul va presupune că este ziua 1 și ora
00:00.
o Ecranul se stinge automat după două minute și poate fi reiluminat prin
apăsarea oricărui buton.
 Apăsați acum pe MOD pentru a seta dacă doriți ca radiatorul să funcționeze
conform funcției M sau funcției P.
La Funcția M, cu butoanele + și – (telecomandă: cu butonul bară) setați o
capacitate la care să funcționeze radiatorul continuu: redusă, medie sau ridicată.
Termostatul nu poate fi setat.
 La funcția P puteți seta, de la butoanele + și –, temperatura dorită pe care
radiatorul va încerca să o mențină. Radiatorul alege automat capacitatea
corectă: încălzire 1 sau 2 = capacitate redusă, încălzire 3, 4 sau 5 grade =
capacitate medie și încălzire 6 sau peste 6 grade = capacitate ridicată. Când s-a
atins temperatura dorită, radiatorul se decuplează automat și recuplează din nou
când aerul se răcește.
 La funcția P puteți seta temporizatorul săptămânal. Apăsând WEEK, puteți seta
sau verifica informațiile temporizatorului săptămânal. Atenție! Pentru a seta
temporizatorul săptămânal, trebuie să fi introdus corect mai întâi data și ora!).
Pagina: 155
156
Setarea temporizatorului săptămânal:
 Țineți lung apăsat butonul WEEK. Pe ecran apare intermitent “01”. Alegeți cu
butoanele + și – setarea “01” (setare unică) sau “][“ (setarea pe care o creați se
va rula în fiecare săptămână). Confirmați cu SET.
Atenție: setarea (setările) pe care le faceți la ‘unic’ (01) trebuie să cadă în
săptămâna curentă. Duminica (ziua 7) la ora 24:00 se setează toate setările unice
pe inactiv. O setare pe care o faceți marți pentru sâmbătă va funcționa, așadar. O
setare pe care o faceți sâmbătă pentru marți nu fa funcționa.
Atenție: o setare unică (01) va fi rulată de către radiator o singură dată, dar
setarea temporizatorului rămâne inactivă în memorie și va ocupa una dintre cele
patru setări posibile pentru ziua respectivă. Prin urmare, este de preferat să o
ștergeți, vezi mai jos.
Atenție: dacă selectați ‘unică sau repetitivă’, această opțiune se va aplica tuturor
setărilor temporizatorului!
 “01 SET ON” apare pe ecran, semn că puteți seta prima oră de pornire (‘ON’).
Acum puteți selecta cu tastele + și – ziua săptămânii pentru setare. Apăsați SET
când ajungeți la ziua dorită.
 Acum este afișată temperatura (valoare standard 25°) intermitent pe ecran. Cu
butoanele + și – puteți seta temperatura între 0 și 37°C. Confirmați cu SET.
 Acum, indicatorul orei luminează intermitent. Selectați ora dorită și confirmați cu
SET.
 Acum, minutele luminează intermitent. Selectați minutele dorite și confirmați cu
SET. Prima oră de pornire este acum introdusă.
 Afișajul arată acum “01 SET OFF”, semn că trebuie să setați ora de oprire. Faceți
acest lucru în aceeași modalitate ca și la cele 2 puncte de mai sus. Prima setare
este acum finalizată.
 Pe ecran apare “02”. Puteți crea în aceeași modalitate o a doua oră de pornire și
oprire, în total 4 pe zi, 28 pe săptămână. Dacă nu doriți, așteptați până ecranul
revine la imaginea standard.
Atenție! Toate setările timer-ului (max. 28 pe săptămână) vor fi finalizate cu
succes. Asigurați-vă așadar că acestea nu conțin contradicții!
 Opriți acum radiatorul de la butonul on/off. Pe ecran se afișează P și OFF, semn
că s-a programat o oră de pornire, dar momentan radiatorul nu este pornit. La
ora introdusă, el va porni și respectiv se va opri din nou.
 Datele introduse ale temporizatorului vor rămâne salvate și după oprirea
aparatului de la întrerupătorul principal sau după scoaterea lui din priză.
 Când apăsați scurt pe WEEK de câteva ori, vi se afișează succesiv setările
următoare ale temporizatorului:
- Setare unică sau repetitivă
- Setare termostat
- Ora pornire din temporizator (Timer-on time)
- Oră oprire din temporizator (Timer-off time)
- Următoarea setare a temporizatorului
 Când doriți să ștergeți o anumită setare, apăsați lung pe WEEK și apoi căutați
setarea temporizatorului pe care doriți să o ștergeți. Pentru a face acest lucru,
treceți mai întâi prin 01- ][ și on/off apăsând scurt pe SET. Când este afișat
Pagina: 156
157
numărul setării temporizatorului pe care doriți să o ștergeți, apăsați mai lung pe
SET. Veți auzi un scurt bip și setarea selectată este ștearsă.
 Când doriți să ștergeți toate setările temporizatorului, țineți mai întâi apăsat
butonul WEEK ceva mai lung. Apoi apăsați mai lung pe butonul MOD și SET,
până când auziți un bip. Pe ecran apare 88:88, semn că toate setările au fost
șterse.
Atenție: puteți șterge simultan toate setările temporizatorului doar cu butoanele de
la panoul de comandă, nu și din telecomandă!
 Când doriți să păstrați setările temporizatorului dar nu doriți să folosiți
temporizatorul o anumită perioadă, țineți butonul WEEK apăsat mai lung și apoi
țineți apăsat mai lung MOD până când ‘TIME’ dispare de pe ecran, pentru a
indica faptul că datele sunt salvate dar nu sunt active. Apăsând din nou pe MOD
până când ‘TIME’ este afișat din nou, reactivați temporizatorul.
Protecţie ecran: Dacă la un radiator în funcțiune nu se schimbă nimic la setări timp
de 2 minute, afișajul LED se va stinge, dar ON rămâne aprins. Din momentul în
care apăsați un buton, acesta se va ilumina din nou. Dacă radiatorul este oprit de la
butonul on/off, OFF va rămâne aprins pe ecran.
Funcționarea din telecomandă:
Telecomanda (5) are aceleași 6 butoane ca și panul de comandă (MOD = MODE) și,
în general, funcționează cam în același fel, dar:
 Din telecomandă (în modul M) nu puteți regla capacitatea cu butoanele + sau –.
Folosiți în acest scop butonul bară.
 Telecomanda are un buton ECO pentru modul economie de energie; radiatorul
menține spațiul la 16°C. Pe ecran apare “EC”. Anulați modul economie
apăsând din nou pe ECO. În acest mod nu mai puteți face nicio altă
setare. Dacă radiatorul funcționează în modul ECO și între timp se
activează o setare a temporizatorului, atunci radiatorul va începe să
funcționeze conform setării temporizatorului. Dacă temporizatorul oprește
radiatorul, acesta nu va reveni la modul ECO ci se va opri.
 Telecomanda are și detector de fereastră deschisă; când alegeți această funcție,
radiatorul se va deconecta automat atunci când temperatura din cameră
scade cu 8 sau mai multe grade în decurs de 15 minute. Porniți
radiatorul de la butonul on/off. Dacă apăsați încă o dată, el se oprește la
loc. Radiatorul începe să funcționeze după programul presetat. Când
radiatorul funcționează conform unui program săptămânal presetat și
activați detecția fereastră deschisă, aceasta va funcționa doar pe durata
perioadelor de funcționare setate ale programului săptămânal.
Pagina: 157
158
Funcționarea folosind app-ul, prin Wi-fi:
Puteți opera radiatorul și cu smartphone-ul dvs., de pe app-ul instalat. În acest
scop, radiatorul trebuie să fie conectat la un modem Wi-fi. Activând app-ul și
selectând aparatul, puteți da comenzi radiatorului. Nu este nevoie să setați data
sau ora, acestea vor fi setate automat (atât pe app cât și pe display).
Cu app-ul puteți porni și opri aparatul puteți regla temperatura și capacitatea și
puteți porni modul ECO și detector de fereastră deschisă. În plus, app-ul oferă
posibilitatea setării a 20 porniri și opriri zilnice pe temporizatorul săptămânal.
Dacă aparatul este conectat la Wi-fi și este pornit, afișajul arată (la
protecție ecran) simbolul Wi-fi + ON. Dacă aparatul este conectat la Wi-fi
dar este oprit, pe display apare simbolul wifi + OFF.
Atenție: setările temporizatorului făcute cu app-ul nu sunt vizibile pe display;
setările temporizatorului făcute de la panoul de comandă sau din telecomandă nu
sunt vizibile în app! Din momentul în care există conexiune wifi nu mai puteți face o
setare nouă a temporizatorului săptămânal de la panou sau din telecomandă
(butonul WEEK- & SET sunt dezactivate); setările temporizatorului săptămânal deja
existente vor rămâne active și cu Wi-fi. Prin urmare, nu amestecați cele două
modalități de setare a temporizatorului!!!
Când radiatorul este logat la Wi-fi, când porniți radiatorul conexiunea se va face
automat. Simbolul Wi-fi luminează constant. Dacă simbolul Wi-fi luminează
intermitent rapid, atunci nu există (încă) o conexiune.
Puteți reseta setările Wi-fi apăsând lung pe butonul MODE. Conexiunile existente
vor fi șterse, simbolul Wi-fi va începe să lumineze intermitent rapid și se poate face
din nou conexiunea.
Puteți opri conexiunea Wi-fi (si simbolul Wi-fi care luminează intermitent) apăsând
lung butonul on/off. Dacă auziți un bip lung, conexiunea Wi-fi este oprită; simbolul
Wi-fi se stinge. Apăsând încă o dată lung pe on/off, auziți din nou un bip și
conexiunea Wi-fi este restabilită. Simbolul Wi-fi se iluminează din nou.
Avertisment: După pornirea sau oprirea radiatorului, este posibil să auzi un ușor
zgomot. Acest lucru este normal şi nu este un motiv de îngrijorare. Are de-a face cu
dilatarea și contractarea materialului în timpul încălzirii și răcirii.
Utilizarea Wi-Fi și a aplicațiilor:
Aparatul de încălzit poate fi de asemenea utilizat cu o aplicație. Pentru a face acest
lucru, aparatul de încălzit trebuie să fie conectat la un modem Wi-Fi.
Descărcați aplicația Eurom Smart
- Scanați inteligent codul QR de mai jos sau căutați "Eurom Smart" în App Store
sau Google Play și urmați instrucțiunile de descărcare.
Pagina: 158
159
- Aplicația Eurom Smart va fi adăugată.
- Pentru mai multe informații despre aplicație, consultați:
www.eurom.nl/nl/manuals.
Măsuri de siguranță
Siguranță și utilizarea de la distanță
Aparatul dvs. de încălzit Eurom poate fi utilizat cu ușurință, prin aceeași rețea
WLAN, prin intermediul altei rețele WLAN sau prin rețeaua mobilă 3G sau 4G.
Acest lucru permite controlul de la distanță al aparatului de încălzit fără
supraveghere directă. Rețineți că, chiar și atunci când utilizați aparatul de
încălzit de la distanță, toate măsurile de siguranță din manualul de utilizare
furnizat trebuie să fie respectate. Citiți și înțelegeți aceste măsuri de siguranță și
asigurați-vă că toate măsurile de siguranță sunt respectate și în cazul utilizării
la distanță.
Siguranța și setarea cronometrului
Aplicația Eurom Smart are un "cronometru inteligent" care vă permite să
setați un program cu ore și zile când aparatul de încălzit se pornește și se
oprește automat. Atunci când datele sunt introduse cu temporizatorul aplicației
Eurom Smart, aceste date sunt stocate în aparat de încălzit. Aceasta înseamnă
că, atunci când ați introdus date temporizatoare, iar aparatul de încălzit pierde
conexiunea cu modemul Wi-Fi, aparatul de încălzit se va activa și dezactiva în
momentele stabilite de dvs. Stocarea datelor temporizatorului în aparat de
încălzit este o caracteristică de siguranță. Chiar și fără conexiune Wi-Fi,
programul de pornire / oprire pe care l-ați setat va fi finalizat. De aceea,
aparatul de încălzit nu se va încălzi în mod neașteptat când se pierde (temporar)
conexiunea Wi-Fi.
Datele cronometrului inteligent rămân stocate chiar și atunci când aparatul de
încălzit este oprit și / sau ștecherul de alimentare este deconectat. Setarea
datelor cronometrului inteligent poate fi verificată numai prin aplicație și
poate fi eliminată numai din aplicație. Fiți conștienți de acest lucru când
introduceți datele de temporizare în cronometrul inteligent. Datele
cronometrului inteligent nu sunt vizibile pe aparat de încălzit. Verificați
periodic în aplicație dacă datele cronometrului inteligent introduse sunt încă
corecte. Un ghid de utilizare extensiv al aplicației Eurom Smart poate fi consultat
cu codul QR de mai jos:
sau website: http://www.eurom.nl/nl/manuals
Pagina: 159
160
Dispozitive de protecție
Anti-răsturnare
Radiatorul este prevăzut cu protecție anti-răsturnare, care decuplează radiatorul dacă
se răstoarnă. Dacă apoi îl așezați din nou în picioare, el își reia funcționarea. Este
bine să îl opriți mai întâi, să scoateți ștecherul din priză și să verificați dacă radiatorul
nu prezintă deteriorări. Dacă găsiți deteriorări sau radiatorul funcționează defectuos,
nu continuați să-l folosiți ci dați-l la revizie/reparat!
Siguranța împotriva supraîncălzirii
Siguranța împotriva supraîncălzirii decuplează radiatorul atunci când se înfierbântă
pe interior. Acest lucru se poate întâmpla atunci când radiatorul evacuează într-o
măsură insuficientă căldura produsă sau când nu poate aspira suficient aer rece.
Cauza este, de obicei, acoperirea (parțială) a aparatului, înfundarea grilajelor de
absorbție și/sau evacuare, poziționarea prea aproape de un perete, etc. După răcire,
radiatorul va recupla automat, dar dacă nu ați îndepărtat cauza s-ar putea ca
problema să se repete, cu toate pericolele aferente. În caz de supraîncălzire trebuie
să opriți radiatorul și să scoateți ștecherul din priză. Lăsați timp radiatorului să se
răcească, îndepărtați motivul supraîncălzirii și doar după aceea repuneți radiatorul în
funcțiune. Când problema revine sau nu găsiți motivul supraîncălzirii, opriți imediat
radiatorul și scoateți ștecherul din priză. Luați legătura cu service-ul pentru reparații.
Curățare și întreținere
Păstrați radiatorul curat. Pătrunderea prafului și murdăriei în aparat este un motiv
frecvent al supra-încălzirii! Prin urmare, îndepărtați cu regularitate praful și
murdăria. Înainte de curățare sau întreținere, opriţi întotdeauna aparatul, scoateţi
ştecherul din priză şi lăsaţi-l să se răcească.
 Ștergeți cu regularitate exteriorul radiatorului cu o lavetă uscată sau umedă dar
bine stoarsă. Nu folosiți obiecte substanțe corozive, săpunuri, pulverizatoare sau
substanțe abrazive, detergenți sau alte soluții chimice!
 Când radiatorul este suspendat, curățați și partea din spate și spațiul din spatele
radiatorului. În acest scop, trebuie să dați puțin jos radiatorul de pe perete, vezi
„Instalare“.
 Aspirați cu atenție cu aspiratorul praful și murdăria din grilaje și verificați dacă
admisia de aer și gurile de evacuare sunt curate. În timpul curățării, asigurați-
vă că nu atingeți sau deteriorați componentele din interior!
 Radiatorul nu mai are alte componente care să necesite întreținere.
 Dacă doriți să depozitați la loc radiatorul la sfârșit de sezon, așezați-l în
ambalajul original. Așezați-l în picioare, într-un loc răcoros, uscat și fără praf.
Pagina: 160
161
Eliminare
În UE această pictogramă indică faptul că acest produs nu poate
fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. Echipamentele vechi
conțin materiale valoroase care pot fi reciclate. Aceste materiale
trebuie făcute disponibile pentru reutilizare în vederea prevenirii
efectelor negative asupra sănătății și mediului înconjurător
datorită colectării nereglementate a deșeurilor. Ca urmare, vă
rugăm să duceți echipamentele vechi la punctele de colectate
desemnate, sau contactați furnizorul original, care poate asigura
reciclarea cât mai multor componente posibil.
Declarația CE
Vezi pagina 162

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi.

Pune o întrebare despre Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi

Ai o întrebare despre Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.