manual DeWalt DWD522KS

Vezi mai jos un manual pentru DeWalt DWD522KS. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: DeWalt
  • Produs: Bormașină
  • Model/denumire: DWD522KS
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Slovacă, Maghiară, Română, Indoneziană, Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Norvegiană, Finlandeză, Turc, Grec

Cuprins

Pagina: 0
DWD522
DWD524
DWD525
DWD530
D21570
402111-84 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
Pagina: 4
5
MAŞINĂ DE GĂURIT CU PERCUŢIE ŞI
DOUĂ VITEZE DWD522, DWD524, DWD525,
DWD530, D21570
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţii tehnice
DWD522 DWD524 DWD525 DWD530 D21570
Tensiune Vc.a.
230 230 230 230 230
Regatul Unit şi Irlanda Vc.a.
– 230/115 230/115 230/115 230/115
Tip 1 1 1 1 1
Putere absorbită W 950 1100 1100 1300 1300
Turaţie în gol min-1
0–1250 / 0–1250 / 0–1250 / 0–1250 / 0–1250 /
0–3500 0–3500 0–3500 0–3500 0–3500
Diametru inel mm 43 43 43 43 43
Capacitate maximă mandrină mm 13 13 13 13 16
Burghie
găurire în metal la viteză redusă mm 13 13 13 16 16
lemn, burghie mm 40 40 40 40 40
plate, găurirea în zidărie
optim mm 5–10 5–10 5–10 5–10 5–10
maxim mm 20 22 22 22 22
carote diamantate mm – – – – 127
Greutate kg 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0
LPA
(presiune sonoră) dB(A) 95 95 94 93 93
KPA
(marjă presiune sonoră) dB(A) 3 3 3 3 3
LWA
(putere sonoră) dB(A) 106 106 105 104 104
KWA
(marjă putere sonoră) dB(A) 3 3 3 3 3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor la ah
Găurirea în metal
ah,D
= m/s² 5,5 5,5 4 7 –
Marjă K = m/s² 4,3 4,3 1,5 4,8 –
Valoarea nivelului vibraţiilor la ah
Găurirea în beton
ah,ID
= m/s² 18 18 15 16 16
Marjă K = m/s² 6,3 6,3 1,9 4,6 4,6
Valoarea nivelului vibraţiilor la ah
Găurirea în beton
ah,DD
= m/s² – – – – 13
Marjă K = m/s² – – – – 6,8
Pagina: 5
6
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei. Totuşi,
în cazul în care unealta este utilizată
pentru aplicaţii diferite, cu accesorii
diferite sau întreţinute necorespunzător,
emisia de vibraţii poate diferi. Acest
fapt poate mări semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore sau
medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
26.06.2010
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Pagina: 6
7
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
e) Nu vă întindeţi pentru a lucra cu unealta.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control
mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-
vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
Pagina: 7
8
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă stare
ce ar putea afecta operarea uneltelor
electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de
unelte electrice întreţinute necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului sigur
al uneltei de lucru.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
maşinile de găurit cu percuţie
• Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi în cazul utilizării maşinilor de găurit
cu percuţie. Expunerea la zgomot poate
determina pierderea auzului.
• Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări personale.
• Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriul de
debitat poate atinge cabluri ascunse sau
propriul cablu de alimentare. Tăierea unui
cablu sub tensiune de către accesoriul de
debitat va determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
• Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe
o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat
în mână sau sprijinită de corp, aceasta va
fi instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
• Purtaţi protecţii pentru urechi atunci
când efectuaţi operaţii de găurire cu
ciocanul pe perioade îndelungate de timp.
Expunerea prelungită la zgomot de înaltă
intensitate poate determina pierderea auzului.
Pierderea temporară a auzului sau vătămarea
gravă a timpanelor poate rezulta ca urmare
a nivelurilor ridicate de sunet generate de
operaţiile de găurire cu ciocanul.
• Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de dăltuire şi găurire pot determina
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate pot
cauza vătămarea definitivă a ochilor. Purtaţi
o mască de praf sau un respirator pentru
aplicaţii care generează praf. Este posibil să
fie necesar echipament de protecţie pentru
urechi pentru majoritatea aplicaţiilor.
• Utilizaţi întotdeauna mânerele laterale
furnizate împreună cu unealta. Strângeţi
bine mânerul lateral înainte de utilizare.
Ţineţi întotdeauna ferm unealta. Nu
încercaţi să operaţi această unealtă fără
a o ţine cu ambele mâini. Operarea acestei
unelte cu o mână va determina pierderea
controlului. Străpungerea sau întâlnirea
materialelor dure precum barele metalice
poate fi, de asemenea, periculoasă.
Pagina: 8
9
• Verificaţi întotdeauna carotele înainte
de utilizare. Nu utilizaţi niciodată carote
deteriorate.
• Accesoriile ciocanului şi uneltele devin
fierbinţi în timpul utilizării. Purtaţi mănuşi
atunci când le atingeţi.
• Purtaţi încălţăminte care nu alunecă pentru
a preveni vătămările atunci când staţi sau
mergeţi pe suprafeţe alunecoase.
• Utilizaţi doar accesorii de tăiat concepute
pentru această unealtă. Utilizarea unor
accesorii nerecomandate pot conduce la
vătămări datorate pierderii controlului.
• Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate de
acţiunea ciocanului pot fi periculoase pentru
mâinile şi braţele dvs. Folosiţi mănuşi pentru
a oferi o amortizare suplimentară şi limitaţi
expunerea făcând pauze de odihnă dese.
• Orificiile de aerisire acoperă adesea
componentele în mişcare şi trebuie să fie
evitate. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
maşinilor de găurit:
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriilor.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
lemnului.
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (h), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de găurit cu percuţie
1 Mâner lateral
1 Tijă pentru adâncime
1 Cheie de mandrină (numai D21570K)
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1, 4)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare personală.
a. Întrerupător de declanşare
b. Manetă inversoare
c. Mandrină
d. Selector viteză/mod
e. Mâner lateral
f. Lumină indicatoare (DWD530, D21570)
g. Mâner principal
h. Cod dată
i. Cheie mandrină (D21570)
j. Buton de blocare
Pagina: 9
10
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maşina dvs. de găurit cu percuţie pentru regim
greu a fost concepută pentru aplicaţii profesionale
de găurire şi găurire cu percuţie.
D21570 a fost concepută pentru operaţiunile
profesionale de găurire uscată cu burghie
diamantate în zidărie.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste maşini de găurit cu percuţie pentru regim
greu sunt unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
ÎNTRERUPĂTORUL DE DECLANŞARE (FIG. 3)
Pentru a porni maşina de găurit cu percuţie,
apăsaţi întrerupătorul de declanşare (a). Pentru
a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
VITEZA VARIABILĂ (FIG. 3)
Viteza variabilă permite controlul vitezei. Cu cât
este apăsat mai mult întrerupătorul de declanşare
(a), cu atât este mai mare viteza maşinii de găurit.
Dacă este necesar, apăsaţi butonul de blocare (j)
pentru funcţionare continuă şi eliberaţi butonul.
Butonul de blocare funcţionează numai la viteză
maximă şi în sensul de rotire înainte.
Pentru a opri operarea continuă a uneltei, apăsaţi
scurt întrerupătorul şi eliberaţi-l. Opriţi întotdeauna
unealta atunci când aţi terminat lucrul şi înainte de
a o deconecta.
NOTĂ: Folosiţi viteze reduse pentru începerea
găurilor, pentru găurirea în materiale plastice sau
ceramică sau pentru introducerea şuruburilor.
MANETA DE INVERSARE (FIG. 3)
Maneta inversoare (b), situată deasupra
întrerupătorului de declanşare, schimbă direcţia de
rotire a maşinii de găurit cu percuţie şi se foloseşte
atunci când trebuie scoase şuruburi şi burghiele
blocate.
Pentru a utiliza unealta în modul de rotire inversă,
eliberaţi întrerupătorul de declanşare (a) şi
împingeţi maneta la stânga (privind dinspre capătul
mandrinei).
Pentru a utiliza unealta în modul de rotire înainte,
eliberaţi întrerupătorul de declanşare şi împingeţi
maneta la dreapta (privind dinspre capătul
mandrinei).
Readuceţi maneta inversoare în poziţia înainte
după ce aţi finalizat toate operaţiunile în modul de
funcţionare inversă.
UTILIZAREA LA VITEZĂ MARE/MICĂ (FIG. 1, 5)
Transmisia în două trepte cu care este dotată
maşina de găurit cu percuţie permite utilizarea
acesteia într-o gamă largă de aplicaţii şi cu un
număr mai mare de tipuri de accesorii.
Pentru operaţiunile la VITEZĂ MICĂ, rotiţi inelul (d)
la simbolul burghiului pentru poziţia 1 de găurit.
Pentru operaţiunile la VITEZĂ MARE, rotiţi inelul
(d) la simbolul burghiului pentru poziţia 2 de găurit.
Angrenajul cu roţi zimţate a fost conceput pentru
a putea fi comutat doar atunci când sistemul
este oprit. Poate fi necesar, totuşi, să rotiţi uşor
mandrina cu mâna pentru a alinia roţile dinţate în
timp ce rotiţi inelul.
OBSERVAŢIE: NU ÎNCERCAŢI SĂ
SCHIMBAŢI VITEZELE rotind inelul
atunci când unealta este în funcţiune.
Făcând acest lucru veţi deteriora
angrenajul.
SELECTORUL DE MOD: GĂURIRE CU PERCU-
ŢIE/GĂURIRE (FIG. 1, 5)
Pentru a trece unealta din modul de găurire în cel
de găurire cu percuţie (sau invers) rotiţi inelul (d)
spre simbolul corespunzător, conform figurii 5.
Rotiţi inelul (d) spre simbolul burghiului pentru
găurire sau spre cel al ciocanului pentru găurire cu
percuţie, conform figurii.
AMBREIAJUL DE LIMITARE A CUPLULUI
Această unealtă este dotată cu un ambreiaj
limitator de cuplu care reduce reacţia de cuplu
maxim transmisă către operator în cazul blocării
unui burghiu. Această caracteristică previne, de
asemenea, blocarea angrenajului şi a motorului
electric. Ambreiajul de limitare a cuplului a fost
setat din fabrică şi nu poate fi ajustat.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (FIG. 4)
DWD530, D21570
Este posibil ca maşina dumneavoastră de găurit
DEWALT să vină echipată cu un sistem electronic
numit E-CLUTCH Anti-Lock Control™. Acesta este
conceput pentru a vă ajuta să controlaţi unealta
în cazul în care s-ar bloca şi de a evita să vă fie
smulsă din mâini. Acest lucru se poate întâmpla
atunci când efectuaţi operaţiuni de găurire în metal
sau folosiţi burghie cu diametru mare în lemn.
În cazul apariţiei unui blocaj, motorul efectuează
câteva cicluri de pornire/oprire pentru o perioadă
determinată de timp. Aceasta reduce reacţia
cauzată de blocare şi vă permite să menţină
maşina de găurit sub control. Eliberarea
întrerupătorului resetează funcţia E-Clutch şi
Pagina: 10
11
unitatea va funcţiona în mod normal atunci când
întrerupătorul este apăsat din nou.
Sistemul E-CLUTCH Anti-Lock Control™ are şi
o protecţie la suprasarcină concepută pentru a ca
unealta să nu devină prea fierbinte pe parcursul
aplicaţiilor cu încărcătură mare.
În cazul în care unealta devine excesiv de fierbinte
pe parcursul operaţiunii, aceasta caracteristică
va opri motorul. Aceasta va continua să oprească
motorul în cazul în care unealta este repornită şi
băgată în sarcină mare înainte de a se fi răcit.
Figura 4 descrie eticheta cu instrucţiuni (n),
amplasată pe carcasă. Există două moduri de
alertare.
1. Modul Angrenat: Atunci când apare o situaţie
de blocaj, lumina se va aprinde şi va rămâne
aprinsă în timp ce motorul va efectua o serie
de cicluri pornit/opri pentru o perioadă
prestabilită de timp înainte ca E-CLUTCH Anti-
Lock Control™ să oprească complet unealta.
Atunci când unealta funcţionează în mod
normal, lumina rămâne stinsă.
2. Modul Problemă: O serie de licăriri continue
apărute atunci când întrerupătorul este
tras indică faptul că sistemul electronic nu
mai funcţionează. Unealta poate continua
să funcţioneze şi fără ajutorul sistemului
E-CLUTCH Anti-Lock Control™, dar trebuie
reparată cât mai curând posibil.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
Acest produs trebuie folosit împreună
cu un transformator de siguranţă
fabricat conform cu standardele
BSEN61558 şi BS4343. Nu lucraţi
niciodată fără acest transformator
montat.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu 3
conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm2
;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Mânerul lateral (fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale, operaţi
ÎNTOTDEAUNA unealta cu mânerul
lateral instalat corect. Nerespectarea
acestor instrucţiuni poate conduce la
alunecarea mânerului lateral în timpul
utilizării şi la pierderea ulterioară
a controlului. Ţineţi unealta cu ambele
mâini pentru a maximiza controlul.
Pagina: 11
12
Această unealtă este furnizată împreună cu un
mâner lateral (e). Acesta se prinde de partea
frontală a cutiei de viteză aşa cum este în figura
2 şi poate fi rotit la 360° pentru utilizarea cu mâna
dreaptă sau stângă.
După ce mânerul lateral a fost rotit pe poziţie,
acesta trebuie împins spre spate până când
canelurile (k) de pe marginea acestuia sunt aliniate
şi complet angrenate în urechiuşele proeminente
(m) de pe partea inferioară a cutiei de viteze.
Mânerul lateral se fixează apoi în siguranţă
rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până este
strâns.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente dau
accesorii.
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile
de siguranţă şi reglementările
aplicabile.
• Pentru a reduce riscul de
vătămare personală, asiguraţi-
vă ÎNTOTDEAUNA că piesa de
prelucrat este ancorată sau fixată
bine. În cazul găuririi de materiale
subţiri, folosiţi o bucată suplimentară
de lemn pentru a preîntâmpina
deteriorarea materialului.
• Pentru a reduce riscul de vătămări
personale, operaţi întotdeauna
unealta cu mânerul lateral
instalat corect. Nerespectarea
acestor instrucţiuni poate conduce
la alunecarea mânerului lateral
în timpul utilizării şi la pierderea
ulterioară a controlului. Ţineţi unealta
cu ambele mâini pentru a maximiza
controlul.
• Nu încercaţi să strângeţi sau să
slăbiţi burghiele (sau orice alt
accesoriu) apucând de partea din faţă
a mandrinei şi pornind unealta. Acest
fapt poate conduce la deteriorarea
mandrinei şi la vătămare personală.
• Pericol de arsuri. Purtaţi
ÎNTOTDEAUNA mănuşi când
schimbaţi accesoriile. Componentele
metalice accesibile pe unealtă şi
accesoriile pot fi extrem de fierbinţi
în timpul utilizării. Bucăţile mici de
material spart pot leza mâinile goale.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 6)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA unealta ferm
pentru a fi pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (e) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (g).
Mandrina rapidă (fig. 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
Modelele DWD522, DWD524, DWD525 şi
DWD530 sunt prevăzute cu o mandrină rapidă
(c) pentru a schimba burghiele într-un mod mai
practic. Pentru a introduce un burghiu sau un alt
accesoriu, urmaţi paşii enumeraţi mai jos.
1. Prindeţi partea din spate a mandrinei cu
o mână şi folosiţi cealaltă mână pentru a roti
jumătatea din faţă în sens invers acelor de
ceasornic, conform ilustraţiei din figura 7.
Rotiţi destul de mult astfel încât mandrina
să se deschidă suficient pentru a permite
introducerea accesoriului dorit.
2. Introduceţi burghiul sau alt accesoriu circa
19 mm (3/4") în mandrină şi strângeţi bine
ţinând de jumătatea din spate a mandrinei
şi rotind porţiunea din faţă în sensul
acelor de ceasornic. Când mandrina este
aproape strânsă, veţi auzi un clic. După 4–6
clicuri, mandrina este strânsă bine în jurul
accesoriului.
3. Pentru a scoate un accesoriu, repetaţi pasul 1
menţionat mai sus.
AVERTISMENT: Nu încercaţi să
strângeţi burghiele (sau orice alt
accesoriu) apucând de partea din faţă
a mandrinei şi pornind unealta. Acest
fapt poate conduce la deteriorarea
mandrinei şi la vătămare personală.
Pagina: 12
13
DEMONTAREA MANDRINEI FĂRĂ CHEIE
(FIG. 8)
Strângeţi mandrina în jurul capătului mai scurt al
unei chei imbus (nefurnizate), cu dimensiunea mai
mare sau egal cu 6 mm (1/4"). Folosind un ciocan
uşor sau o bucată de lemn, loviţi capătul mai lung
în sens invers acelor de ceasornic. Aşa se va
slăbi mandrina astfel încât să poată fi deşurubată
manual.
INSTALAREA MANDRINEI FĂRĂ CHEIE (FIG. 9)
Înşurubaţi mandrina cu mâna până la capăt.
Strângeţi mandrina în jurul capătului mai scurt
al unei chei hexagonale de 1/4" (6 mm) sau mai
mari (nu este furnizată). Loviţi cu un ciocan moale
capătul mai lung în sensul acelor de ceasornic.
Mandrină cu cheie (fig. 1)
D21570
Modelul D21570 este prevăzut cu o mandrină cu
cheie (c). Pentru a introduce un burghiu sau un alt
accesoriu, urmaţi paşii enumeraţi mai jos.
1. Strângeţi manşonul mandrinei cu mâna.
2. Poziţionaţi cheia mandrinei în fiecare dintre
cele trei orificii şi strângeţi în sensul acelor
de ceasornic. Este important să strângeţi
mandrina de la toate cele trei orificii. pentru
a preveni alunecarea.
Pentru a scoate burghiul, rotiţi cheia de
mandrină în sens invers acelor de ceasornic
doar de la un orificiu, apoi desfaceţi mandrina
cu mâna.
Orice centru de service autorizat DEWALT poate
monta o mandrină rapidă în locul celei cu cheie.
Tija pentru adâncime (fig. 2)
PENTRU A REGLA TIJA DE ADÂNCIME (L):
Slăbiţi mânerul (e) şi mişcaţi tija astfel încât
distanţa dintre capătul acesteia şi capătul
burghiului să fie egală cu adâncimea de găurire
dorită. Atunci când găuriţi cu tija de adâncime,
opriţi-vă atunci când capătul acesteia ajunge la
suprafaţa materialului.
Găurirea
Rotiţi inelul spre simbolul burghiului pentru
găurire sau spre cel al ciocanului pentru găurire
cu percuţie. Montaţi şi strângeţi burghiul dorit în
mandrină.
OPERAŢIA DE GĂURIRE
Selectaţi intervalul dorit de viteză/cuplu de
strângere folosind selectorul de viteză, pentru
a potrivi viteza cu cuplul de strângere adecvat
pentru operaţia planificată.
1. Pentru LEMN, folosiţi burghie elicoidale,
burghie cu şurub de ghidare, burghie spiralate
de mare putere sau carote de găurire. Pentru
METAL, utilizaţi burghie elicoidale de oţel sau
carote de găurire. Folosiţi un lubrifiant pentru
debitare atunci când găuriţi metale. Excepţiile
sunt fonta şi alama care trebuie găurite uscat.
Pentru ZIDĂRIE, utilizaţi accesorii cu vârfuri
sinterizate sau speciale pentru zidărie. Ieşirea
egală şi constantă de pulbere indică faptul că
găurirea este efectuată la viteza corectă.
2. Apăsaţi întotdeauna în linie dreaptă cu
burghiul. Folosiţi o presiune suficientă pentru
a păstra burghiul în material, însă nu apăsaţi
atât de tare încât să blocaţi motorul sau să
îndoiţi burghiul.
3. Ţineţi unealta ferm cu ambele mâini pentru
a controla acţiunea de rotire a maşinii de
găurit.
AVERTISMENT: Unealta se poate
bloca dacă este supraîncărcată,
cauzând o răsucire bruscă. Fiţi
întotdeauna vigilenţi în acest sens.
Ţineţi unealta ferm cu ambele mâini
pentru a controla acţiunea de rotire şi
a evita vătămarea.
4. ÎN CAZUL ÎN CARE MAŞINA DE GĂURIT
SE BLOCHEAZĂ, acest fapt survine de
obicei datorită faptului că este supraîncărcată
sau utilizată necorespunzător. ELIBERAŢI
IMEDIAT ÎNTRERUPĂTORUL, scoateţi
burghiul din material şi determinaţi cauza
blocării. NU ACŢIONAŢI ÎNTRERUPĂTORUL
ÎN POZIŢIA PORNIT ŞI OPRIT ÎN
ÎNCERCAREA DE A PORNI O MAŞINĂ
DE GĂURIT BLOCATĂ — ACEST LUCRU
POATE DETERIORA MAŞINA DE GĂURI.
5. Pentru a reduce la minim blocarea sau
ruperea în material, reduceţi presiunea
aplicată pe maşina de găurit pentru a facilita
pătrunderea burghiului prin porţiunea finală
a găurii.
6. Ţineţi motorul în funcţiune atunci când
retrageţi burghiul din gaură. Acest fapt va
preîntâmpina blocarea.
7. Cu maşinile de găurit cu viteză variabilă, nu
este necesar să folosiţi un punctator pentru
a începe operaţia de găurire. Folosiţi o viteză
mică pentru a începe gaura şi acceleraţi
apăsând mai tare pe întrerupător atunci când
gaura este suficient de adâncă încât burghiul
să nu alunece în afară.
Pagina: 13
14
OPERAŢIA DE GĂURIRE CU CIOCANUL
1. Atunci când găuriţi, folosiţi suficientă forţă pe
ciocan pentru a-l face să nu salte excesiv
sau mişcarea în sus a accesoriului. O forţă
excesivă va genera viteze mai mici de găurire,
supraîncălzirea şi un randament de găurire
redus.
2. Găuriţi drept, ţinând accesoriul în unghi drept
pe piesa de prelucrat. Nu aplicaţi presiune
laterală pe accesoriu în timpul găuririi
deoarece acest lucru va determina blocarea
canalelor accesoriului şi o viteză de găurire
inferioară.
3. Atunci când faceţi găuri mari, dacă viteza
ciocanului începe să se micşoreze, trageţi
parţial accesoriul din gaură, cu unealta încă
în funcţiune, pentru a ajuta la scoaterea
reziduurilor din gaură.
4. Pentru zidărie, utilizaţi accesorii cu vârfuri
sinterizate sau speciale pentru zidărie. Ieşirea
egală şi constantă de pulbere indică faptul că
găurirea este efectuată la viteza corectă.
GĂURIREA DIAMANTATĂ
D21570
Modelul D21570 este conceput pentru găurire
diamantată uscată cu diametre de până la 127 mm
în zidărie.
Pentru găurirea diamantată în zidărie, cu diametre
mai mari de atât şi pentru găurirea diamantată
în zidărie şi beton cu diametre medii şi mari, vă
sfătuim să utilizaţi maşinile de găurit cu carote
diamantate DEWALT D21580, D21582 sau
D21583.
Utilizaţi viteza a 2-a atunci când lucraţi cu carote
diamantate cu diametrul cuprins între 22-68 mm.
Folosiţi întotdeauna viteza a 1-a atunci când
utilizaţi carote diamantate cu diametrul cuprins
între 68 mm şi 127 mm.
Urmaţi recomandările producătorului sau cele
înscrise pe carotă pentru utilizarea accesoriilor.
NOTĂ: Utilizaţi întotdeauna carote cu sistem
integrat de centrare.
1. Introduceţi burghiul de centrare în portburgiul
aflat în centrul carotei.
Găuriţi la viteză mică până când carota
penetrează suprafaţa aproximativ 5–10 mm.
2. Scoateţi accesoriul şi deconectaţi unealta.
3. Scoateţi burghiul de centrare din portburghiu.
4. Conectaţi unealta şi introduceţi carota în piesa
de prelucrat.
5. Începeţi să găuriţi, crescând viteza la maxim şi
găuriţi până la adâncimea dorită.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Lubrifierea
Unealta dumneavoastră a fost lubrifiată
corespunzător înainte de a ieşi din fabrică. După
două până la şase luni, în funcţie de regimul de
lucru, duceţi sau trimiteţi unealta la un centru
de service autorizat pentru o curăţare completă,
inspecţie şi lubrifiere. Uneltele utilizate constant
în procesul de producţie vor trebui lubrifiate mai
des. De asemenea, uneltele care nu au funcţionat
perioade lungi de timp vor trebui lubrifiate înainte
de a fi utilizate din nou.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
Pagina: 14
15
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea lor cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
zst00189148 - 20-09-2012
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la DeWalt DWD522KS.

Pune o întrebare despre DeWalt DWD522KS

Ai o întrebare despre DeWalt DWD522KS dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul DeWalt DWD522KS. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu DeWalt DWD522KS cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.