Magnifica S ECAM 2... manual
manual DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Manual pentru DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B în Română. Acest manual PDF are 18 pagini.

PDF 18 1.1mb
manual DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B
Pagina anterioară

Vezi mai jos un manual pentru DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

MANUALSCAT | RO

Întrebare & răspunsuri

Ai o întrebare despre DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.

dupa ce rasnita macina, apare pe ecran reduce-ti doza de cafea, apoi apare alarma generala.

ion 2020-11-23

dupa ce rasnita macina, apare pe ecran reduce-ti cantitatea de cafea, apoi apare alarma generala.

ion 2020-11-23

Pune o întrebare despre DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Pagina: 1
268 CUPRINS 1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANŢĂ............................................ 269 2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ................ 270 2.1 Simboluri utilizate în instrucţiunile de faţă.270 2.2 Utilizarea conform destinaţiei....................270 2.3 Instrucţiuni de utilizare..............................270 3. INTRODUCERE........................................ 270 3.1 Litere în paranteze.....................................270 3.2 Probleme şi soluţii......................................270 4. DESCRIERE............................................. 271 4.1 Descrierea aparatului ................................271 4.2 Descrierea panoului de comandă...............271 4.3 Descrierea accesoriilor................................271 4.4 Descrierea recipientului pentru lapte.........271 5. OPERAȚIUNI PRELIMINARII..................... 271 5.1 Verificarea aparatului.................................271 5.2 Instalarea aparatului..................................271 5.3 Conectarea aparatului................................272 5.4 Prima punere în funcţiune a aparatului......272 6. PORNIREA APARATULUI.......................... 272 7. STINGEREA APARATULUI......................... 272 8. SETĂRI DIN MENIU.................................. 273 8.1 Decalcifiere................................................273 8.2 Reglarea orei..............................................273 8.3 Stingerea automată...................................273 8.4 Autoaprinderea..........................................273 8.5 Setarea temperaturii..................................273 8.6 Economie energetică..................................273 8.7 Setarea durităţii apei..................................274 8.8 Setarea limbii.............................................274 8.9 Instalarea filtrului......................................274 8.10 Îndepărtarea filtrului..................................274 8.11 Înlocuirea filtrului......................................274 8.12 Valori fabrică (reset)...................................274 8.13 Funcţia de statistică...................................274 9. LIMPEZIREA........................................... 274 10. PREGĂTIREA CAFELEI.............................. 274 10.1 Selectarea gustului cafelei.........................274 10.2 Selectarea cantităţii de cafea din ceaşcă....275 10.3 Reglarea râşniţei........................................275 10.4 Sfaturi pentru o cafea mai caldă.................275 10.5 Prepararea cafelei folosind cafea boabe.....275 10.6 Pregătirea cafelei utilizând cafeaua pre- măcinată....................................................276 11. PREGĂTIREA BĂUTURILOR CU LAPTE........ 276 11.1 Umplerea şi introducerea recipientului pentru lapte...........................................................276 11.2 Reglarea cantităţii de spumă......................276 11.3 Pregătire cappuccino..................................276 11.4 Pregătirea laptelui spumat (fără cafea)......277 11.5 Pregătirea laptelui nespumat (fără cafea)..277 12. CURĂŢAREA REZERVORULUI PENTRU LAPTE DUPĂ FIECARE UTILIZARE........................ 277 12.1 Programarea cantităţii de cafea și lapte din ceașcă pentru cappuccino sau lapte...........277 13. PREGĂTIREA APEI CALDE......................... 277 13.1 Modificarea cantităţii de apă distribuită în mod automat.............................................278 14. CURĂȚARE.............................................. 278 14.1 Curăţarea aparatului..................................278 14.2 Curățarea circuitul intern al aparatului.......278 14.3 Curăţarea recipientului pentru zaţ..............278 14.4 Curăţarea tăviţei de colectare a picăturilor şi a tăviţei de colectare a condensului..............278 14.5 Curăţarea interiorului aparatului................279 14.6 Curăţarea rezervorului pentru apă..............279 14.7 Curăţarea vârfurilor distribuitorului de cafea.... .................................................................279 14.8 Curăţarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată... .................................................................279 14.9 Curăţarea infuzorului..................................279 14.10Curăţarea recipientului pentru lapte...........279 14.11Curăţarea duzei apă caldă/abur..................280 15. DECALCIFIERE......................................... 280 16. PROGRAMAREA DURITĂŢII APEI............... 281 16.1 Măsurarea durității apei.............................281 16.2 Setarea durităţii apei..................................281 17. FILTRU PENTRU DECALCIFIERE................. 281 17.1 Instalarea filtrului......................................281 17.2 Înlocuirea filtrului......................................282 17.3 Scoaterea filtrului.......................................282 18. DATE TEHNICE......................................... 282 19. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ................ 282 20. MESAJE AFIŞATE PE DISPLAY................... 283 21. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR............... 284
Pagina: 2
269 1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANŢĂ • Aparatul nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, sen- zorialesaumentalereduse,saulipsitedeexperienţaşidecunoştinţelenecesare,decât dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului, de către o persoană care răspunde de siguranţa lor. • Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. • Operaţiunile de curăţare şi întreţinere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efec- tuate de copii nesupravegheaţi. • În timpul operaţiunilor de curăţare, nu introduceţi niciodată aparatul în apă. • Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării ame- najatepentrupersonaluldinmagazine,birourişialtezonedelucru,unităţideagrotu- rism, hoteluri, moteluri şi alte structuri de cazare, pensiuni. • Încazulunordefecţiunialeştecheruluisaualecabluluidealimentare,acesteatrebuie înlocuite exclusiv de Serviciul de AsistenţăTehnică, pentru a preveni orice riscuri. NUMAI PENTRU PIEŢELE DE DESFACERE EUROPENE: • Acest aparat poate fi folosit de copiii de peste 8 ani, doar dacă sunt supravegheaţi sau dacă au fost instruiţi cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi au înţeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Operaţiunile de curăţare şi întreţinere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă au cel puţin 8 ani şi dacă sunt atent supravegheaţi. Nu lăsaţi aparatul şi cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani. • Aparatulpoatefiutilizatdepersoanecucapacităţifizice,senzorialesaumentaleredu- se, sau lipsite de experienţa sau cunoştinţele necesare, numai sub supraveghere sau numaidupăceacesteaaufostinstruitecuprivirelautilizareaînsiguranţaaaparatului şi după ce au înţeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. • Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor. • Deconectaţiîntotdeaunaaparatuldelasursadealimentaredacăestelăsatnesuprave- gheat şi înainte de a fi montat, demontat sau curăţat. Suprafeţele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul este prezent doar pe anumite modele).
Pagina: 3
270 2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ 2.1 Simboluri utilizate în instrucţiunile de faţă Avertismentele importante sunt evidenţiate cu aceste simbo- luri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente. Pericol! Nerespectarea acestui avertisment poate cauza leziuni provoca- te prin electrocutare punând în pericol viaţa utilizatorului. Atenție! Nerespectarea instrucţiunilor poate conduce la leziuni sau de- fecţiuni ale aparatului. Pericoldearsuri! Nerespectarea instrucţiunilor poate provoca arsuri sau răniri. Rețineți: Acest simbol evidenţiază sfaturi şi informaţii importante pentru utilizator. Pericol! Întrucâtaparatulfuncţioneazăcuajutorulcurentuluielectric,nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării. Respectaţi următoarele avertismente de siguranţă: • Nu atingeţi aparatul cu mâinile sau picioarele umede. • Nu atingeţi ştecărul cu mâinile umede. • Utilizaţioprizădecurentuşoraccesibilă,astfelîncâtcablul de alimentare să poată fi scos rapid dacă este nevoie. • Dacă doriţi să scoateţi cablul de alimentare din priză, apu- caţidirectştecherul.Nutrageţiniciodatădecabludeoarece se poate deteriora. • Pentru a opri complet alimentarea, scoateţi ştecherul din priza de curent. • În caz de defecţiuni ale aparatului, nu încercaţi să le reparaţi. Opriţi aparatul, scoateţi ştecărul din priză şi contactaţi Ser- viciul de AsistenţăTehnică. • Înainte de orice operaţiune de curăţare, opriţi apara- tul, scoateţi ştecărul din priza de curent şi lăsaţi-l să se răcească. Atenție: Păstraţi materialele ambalajului (punguţe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor. Pericoldearsuri! Acestaparatproduceapăfierbinteşiîntimpulfuncţionăriipoate produce abur fierbinte. Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu stropi de apă sau abur fierbinte. Când aparatul este în funcţiune, suportul pentru ceşti (A3) se poate încălzi. 2.2 Utilizarea conform destinaţiei Acest aparat a fost fabricat pentru prepararea cafelei şi pentru încălzirea lichidelor. Oricealtăutilizaresevaconsideraimproprieşiaşadarpericuloa- să. Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului. 2.3 Instrucţiuni de utilizare Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la accidentări ale utilizatorului sau avarieri ale aparatului. Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare. Rețineți: Păstraţi cu grijă aceste instrucţiuni. Când aparatul este încredin- ţataltorpersoane,înmânaţi-leşiacesteinstrucţiunideutilizare. 3. INTRODUCERE Vă mulţumim pentru că aţi ales acest aparat automat pentru cafea şi cappuccino. Vă urăm să petreceţi alături de noul dvs. aparat momente plă- cute şi distractive. Acordaţi câteva minute pentru citirea acestor instrucţiunideutilizare.Astfelveţievitasăvăexpuneţipericole- lor şi să produceţi daune aparatului. 3.1 Litere în paranteze LitereledinparantezecorespundlegendeicareapareînDescrie- rea aparatului (pag. 2-3). 3.2 Probleme şi soluţii În caz de probleme încercaţi să le rezolvaţi conform indica- ţiilor din paragrafele „20. Mesaje afişate pe display” și „21. Soluționarea problemelor”. Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru lămuriri ulterioare, vă sfătuim să contactaţi asistenţa pentru clienţi te- lefonând la numărul indicat în fişa anexată "Asistenţă clienţi". Dacă ţara dumneavoastră nu este printre ţările din lista din fişă, telefonaţi la numărul de pe garanţie. Pentru reparaţii adresaţi- vă exclusiv Serviciului de Asistenţă Tehnică De’Longhi. Adresele sunt trecute în certificatul de garanţie anexat aparatului
Pagina: 4
271 4. DESCRIERE 4.1 Descrierea aparatului (pag. 3 - A ) A1. Panou de comandă A2. Buton pentru reglare grad de măcinare A3. Suportul pentru ceşti A4. Capac recipient cafea boabe A5. Capac pâlnie cafea măcinată A6. Pâlnie pentru cafea măcinată A7. Recipient cafea boabe A8. Întrerupător general A9. Locaş conector cablu de alimentare A10. Rezervor apă A11. Uşiţă infuzor A12. Infuzor A13. Distribuitor cafea (cu înălţime reglabilă) A14. Recipient pentru zaţ A15. Tăviţă colectare condens A16. Tavă suport ceşti A17. Indicator nivel apă al tăviţei pentru colectarea picăturilor A18. Tăviţă colectare picături A19. Duză pentru apă caldă şi aburi 4.2 Descrierea panoului de comandă (pag. 2 - B ) Unele taste de pe panou au funcţie dublă: aceasta este indicată întreparanteze,îninterioruldescrierii. B1. Display: ghidează utilizatorul în utilizarea aparatului B2. Tasta : pentru a porni sau a opri aparatul B3. Tasta MENU pentru a accesa meniul (Atunci când se acce- sează MENIUL de programare, are funcţia tastei “ESC”: este apăsată pentru a ieşi din funcţia selecţionată şi a reveni la meniulprincipal) B4. Tasta pentruaproduceaburpentrupregătireabăutu- rilor pe bază de lapte (Atunci când se accesează MENIUL de programare are funcția tastei <: se apasă pentru derularea înapoi) B5. Tasta : pentru efectuarea unei limpeziri (Atuncicând se accesează MENIUL de programare, are funcția tastei >: se apasăpentruderulareaînainte) B6. Tasta : pentru pregătirea cafelei folosind cafea pre-măcinată (Când este accesat MENIUL: tasta „OK” se apasăpentruaconfirmaalegerea) B7. Tasta selectare aromă : apăsaţi pentru a selecta gustul cafelei B8. Tasta : pentru a prepara 1 ceaşcă de cafea scurtă B9. Tasta : pentru a prepara 2 cești de cafea scurtă B10. TastaCAPPUCCINO :pentruapregăti1ceașcădecappuc- cino sau lapte spumat B11. Tasta : pentru a prepara 1 ceașcă de cafea lungă B12. Tasta : pentru a prepara 2 cești de cafea lungă 4.3 Descrierea accesoriilor (pag. 2 - C ) C1. Bandă reactivă C2. Măsură pentru dozare C3. Decalcifiant C4. Filtru pentru decalcifiere C5. Panou C6. Distribuitor apă caldă C7. Cablu de alimentare 4.4 Descrierea recipientului pentru lapte (pag. 2 - D ) D1. Butonul pentru reglarea spumei D2. Capac recipient lapte D3. Recipient pentru lapte D4. Tub absorbţie lapte D5. Tub preparare lapte spumat (reglabil) 5. OPERAȚIUNI PRELIMINARII 5.1 Verificarea aparatului După ce aţi scos aparatul din ambalaj, asiguraţi-vă că este în stare perfectă şi că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizaţi aparatul în cazul în care observaţi defecţiuni evidente. Adresaţi- vă serviciului de AsistenţăTehnică De’Longhi. 5.2 Instalarea aparatului Atenție! Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri de siguranţă: • Aparatul emite căldură în mediul din jurul său. După ce aţi aşezat aparatul pe suprafaţa de lucru, verificaţi să rămână unspaţiuliberdecelpuţin3cmîntresuprafaţaaparatului, părţile laterale şi partea posterioară, şi un spaţiu liber de cel puţin 15 cm deasupra aparatului pentru cafea. • Pătrunderea apei în interiorul aparatului poate provoca defecţiuni. Nu aşezaţi aparatul în apropierea robinetelor de apă sau al chiuvetelor. • Aparatul se poate deteriora dacă apa este îngheaţă în interior. Nu instalaţi aparatul în locuri unde temperatura poate atinge nivelul de îngheţ. • Amplasaţi cablul de alimentare (C7) astfel încât să fie ferit de colţuri ascuţite sau de contactul cu suprafeţe calde (de ex. plite electrice).
Pagina: 5
272 5.3 Conectarea aparatului Atenție! Asiguraţi-vă că tensiunea reţelei de curent electric cores- punde cu cea indicată pe plăcuţa cu date amplasată pe baza aparatului. Corectaţi aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o rezistenţă minimă de 10A şi dotată cu o împă- mântare eficientă. În caz de incompatibilitate între ştecărul aparatului şi priză, apelaţi la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip corespunzător. 5.4 Prima punere în funcţiune a aparatului Rețineți: • Aparatul a fost testat în fabrică folosind cafea şi de aceea este absolut normal să găsiţi urme de cafea în râşniţă.Vă garantăm că acest aparat este nou. • Se recomandă personalizarea durităţii apei respectând procedura descrisă în capitolul„16. Programarea durităţii apei”. 1. Introduceţi conectorul cablului de alimentare (C7) în lo- caşul din spatele aparatului (A9) şi conectaţi aparatul la reţeaua electrică (fig. 1) şi asiguraţi-vă că întrerupătorul general (A8), aflat în partea posterioară a aparatului, este apăsat (fig. 2). Este necesară selectarea limbii dorite (limbile se alternează la aproximativ fiecare 3 secunde): 2. atunci când apare limba română, ţineţi apăsată timp de câteva secunde tasta (B6- fig. 3) până când pe display (B1) apare mesajul: English set (LB. ENGLEZĂ setată). Acum veţi proceda conform instrucţiunilor indicate pe display- ul aparatului: 3. FILLTANK (UMPLEŢI REZERVORUL)scoateţirezervorulde apă (A10), umpleţi-l până la linia MAX cu apă proaspătă (fig. 4A), apoi introduceţi rezervorul la loc (fig. 4B). 4. INSERT WATER SPOT (INTRODUCEŢI DUZA DE APĂ): Con- trolaţi ca distribuitorul de apă caldă (C6) să fie aplicat pe duză, apoi aşezaţi sub distribuitorul de apă un recipient cu capacitatea de cel puţin 100 ml. 5. Pe display apar mesajul Hot water Confirm? (Apă caldă, confirmaţi?); 6. Apăsaţitasta pentruconfirmare:aparatuldistribu- ie apă şi apoi se opreşte automat. Acum aparatul este pregătit pentru utilizarea obişnuită. Rețineți: • La prima utilizare este necesar să pregătiţi 4-5 cafele sau 4-5 cappuccino înainte ca aparatul să dea bune rezultate. 6. PORNIREA APARATULUI Rețineți: Înainte de a porni aparatul, asiguraţi-vă că întrerupătorul ge- neral (A8), aflat în spatele aparatului, este apăsat (fig. 2). Lafiecarepornire,aparatulefectueazăautomatuncicludepre- încălzireşidelimpezirecarenupoatefiîntrerupt.Aparatuleste pregătit pentru a fi utilizat doar după executarea acestui ciclu. Pericoldearsuri! Întimpullimpezirii,dinvârfuriledistribuitoruluidecafea(A13) curge puţină apă caldă care va fi colectată în tăvița colectare picături aflată în partea de jos (A18). Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu stropi de apă sau abur fierbinţi. • Pentru a porni aparatul, apăsaţi tasta (B2) (fig. 6): pe display (B1) apare mesajul „Heating up, please wait (Încălzire, vă rugăm așteptați)”. După ce s-a încheiat încălzirea, aparatul afişează un alt mesaj: Rinsing (Limpezire); astfel, pe lângă faptul de a clăti fierbăto- rul, aparatul va lăsa apa caldă să curgă prin tuburile interne şi le va încălzi. Aparatul atinge temperatura optimă când pe ecran apare me- sajul Ready (Gata de folosință) și gustul cafelei. 7. STINGEREA APARATULUI La fiecare stingere, aparatul efectuează un ciclu automat de limpezire, care nu poate fi întrerupt. Pericoldearsuri! În timpul limpezirii, din duzele distribuitorului de cafea (A13) curge puţină apă caldă. Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu stropi de apă sau abur fierbinţi. Pentru a opri aparatul, apăsaţi tasta (B2-fig. 6). Aparatul efectuează limpezirea şi apoi se opreşte (stand-by). Rețineți: Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade îndelungate de timp, deconectaţi-l de la reţeaua de alimentare cu energie electrică: • opriţi mai întâi aparatul, apăsând tasta (fig. 6); • apăsaţi întrerupătorul general (A8) (fig. 2). Atenție! Nu apăsaţi niciodată întrerupătorul general când aparatul este pornit.
Pagina: 6
273 8. SETĂRI DIN MENIU 8.1 Decalcifiere Pentru instrucţiuni privind procesul de decalcifiere, consultaţi capitolul“15. Decalcifiere”. 8.2 Reglarea orei Dacă doriţi să reglaţi ora de pe display (B1), procedaţi după cum urmează: 1. Apăsați tasta MENU (B3) pentru a intra în meniu; 2. Apăsați tasta (B4) sau (B5) până când pe display (B1) apare mesajul“Adjust time (Reglați ora)”; 3. Apăsaţi tasta (B6); 4. Apăsați tasta sau pentru a modifica orele; 5. Apăsaţi tasta pentru confirmare; 6. Apăsați tasta sau pentru a modifica minutele; 7. Apăsaţi tasta pentru confirmare. Ora este astfel setată: apăsaţi apoi tasta MENU pentru a ieşi din meniu. 8.3 Stingerea automată Este posibilă setarea stingerii automate astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1, 2 sau 3 ore. 1. Apăsați tasta MENU (B3) pentru a intra în meniu; 2. Apăsați tasta (B4) o (B5) până când pe display (B1) apare mesajul“Auto-off (Stingere automată)”; 3. Apăsaţi tasta (B6); 4. Apăsați tasta sau până când apare numărul de ore de funcţionare dorit (15 sau 30 minute, sau după 1, 2 sau 3 ore); 5. Apăsaţi tasta pentru confirmare. Stingerea automată este astfel programată: apoi apăsați tasta MENU pentru a ieși din meniu. 8.4 Autoaprinderea Este posibil să setaţi ora pentru autoaprinderea astfel încât să găsiţi aparatul pregătit pentru a fi utilizat la ora dorită (de exemplu dimineaţa) şi să puteţi face imediat cafeaua. Rețineți: Pentru ca această funcţie să fie activă, este nevoie ca ora să fi fost deja setată în mod corect. 1. Apăsați tasta MENU (B3) pentru a intra în meniu; 2. Apăsați tasta (B4) sau (B5) până când pe display (B1) apare mesajul“Auto-start (Autoaprindere)”; 3. Apăsați tasta (B6): pe display apare mesajul “Ena- ble? (Activați?)”; 4. Apăsaţi tasta pentru confirmare; 5. Apăsați tasta sau pentru a modifica orele; 6. Apăsaţi tasta pentru confirmare; 7. Apăsați tasta sau pentru a modifica minutele; 8. Apăsaţi tasta pentru confirmare; 9. Apăsaţi apoi tasta MENU pentru a ieşi din meniu. După confirmarea orarului, activarea stingerii automate este indicată pe display de simbolul care este afişat lângă oră și sub funcția Autoaprindere din meniu. Pentru a dezactiva funcţia: 1. Selectaţi din meniu autoaprindere; 2. Apăsaţi tasta : pe display apare mesajul„Disable? (Dezactivaţi?)”; 3. Apăsaţi tasta pentru confirmare. Pe display nu mai este afişat simbolul . 8.5 Setarea temperaturii Dacădoriţisămodificaţitemperaturaapei(joasă,medie,ridica- tă) cu care se prepară cafeaua, procedaţi în felul următor: 1. Apăsați tasta MENU (B3) pentru a intra în meniu; 2. Apăsați tasta (B4) sau (B5)până când pe display (B1) apare mesajul “Set temperature (Setare temperatură)”; 3. Apăsaţi tasta (B6); 4. Apăsați tasta sau până când temperatura dorită (joasă, medie, ridicată, maximă) este afişată pe display; 5. Apăsaţi tasta pentru confirmare. Temperaturaesteastfelreprogramată:apăsaţitastaMENUpen- tru a ieși din meniu. 8.6 Economie energetică Prin intermediul acestei funcţii este posibilă activarea sau dez- activareamodalităţiiEconomieenergetică.Cândaceastăfuncţie este activă, este garantat un consum redus de energie, conform normelor europene. Activarea modului de Economie energetică este indicată de un asterisc sub secțiunea Economie energetică. 1. Apăsați tasta MENU (B3) pentru a intra în meniu; 2. Apăsați tasta (B4) sau (B5) până când pe display (B1)aparemesajul“Energysaving(Economieenergetică)”; 3. Apăsaţi tasta (B6): pe display apare mesajul„Ena- ble? (Activați?)”sau„Disable? (Dezactivaţi?)”; 4. Apăsaţi tasta pentru a dezactiva sau activa modali- tatea de economie energetică; Apăsaţi apoi tasta MENU pentru a ieşi din meniu. Când funcţia este activată, după o perioadă de inactivitate, pe display apare mesajul„Economie energetică”.
Pagina: 7
274 Rețineți: În modalitatea Economie energetică, aparatul poate necesita câteva secunde înainte de a distribui prima cafea, deoarece are nevoie de mai mult timp pentru a se încălzi. 8.7 Setarea durităţii apei Pentru instrucţiuni privind setarea durităţii apei consultaţi capi- tolul„16. Programarea durităţii apei”. 8.8 Setarea limbii Dacă doriţi să modificaţi limba de pe display, procedaţi după cum urmează: 1. Apăsați tasta MENU (B3) pentru a intra în meniu; 2. Apăsați tasta (B4) sau (B5)până când pe display (B1) apare mesajul“Set language (Setare limbă)”; 3. Apăsaţi tasta (B6); 4. Apăsați tasta sau până când temperatura dorită este afişată pe display; 5. Apăsaţi tasta pentru confirmare; Limba este astfel selectată: apăsaţi tasta MENU pentru a ieși din meniu. 8.9 Instalarea filtrului Pentru instrucţiuni privind instalarea filtrului (C4), consultaţi paragraful„17.1 Instalarea filtrului”. 8.10 Îndepărtarea filtrului Pentru instrucţiuni privind îndepărtarea filtrului (C4), consultaţi paragraful„17.3 Scoaterea filtrului”. 8.11 Înlocuirea filtrului Pentru instrucţiuni privind instalarea filtrului (C4), consultaţi paragraful„17.2 Înlocuirea filtrului”. 8.12 Valori fabrică (reset) Prin intermediul acestei funcţii toate setările din meniu şi toate programările cantităţilor revin la valorile setate din fabrică (în afara limbii, care rămâne cum a fost setată). 1. Apăsați tasta MENU (B3) pentru a intra în meniu; 2. Apăsați tasta (B4) sau (B5) până când pe display (B1) apare mesajul“Default values (Valori fabrică)”; 3. Apăsaţi tasta (B6); 4. Pe display apare mesajul„Confirm? (Confirmaţi)?” 5. Apăsaţi apoi tasta pentru a confirma şi ieşi din meniu. 8.13 Funcţia de statistică Cu această funcţie se pot observa datele de statistică ale apara- tului. Pentru a le vizualiza procedaţi după cum urmează: 1. Apăsați tasta MENU (B3) pentru a intra în meniu; 2. Apăsați tasta (B4) sau (B5) până când pe display (B1) apare mesajul“Statistics (Statistică)”; 3. Apăsaţi tasta (B6); 4. Apăsând tasta sau , puteți verifica: - câte cafele au fost pregătite; - câte decalcifieri au fost efectuate; - câţi litri de apă au fost folosiţi în total; - de câte ori a fost înlocuit filtrul de apă; - numărul de băuturi cu lapte distribuite (CAPPUCCINO). 5. Apăsaţi apoi de 2 ori tasta pentru a ieşi din meniu. 9. LIMPEZIREA Cu ajutorul acesteia funcţii este posibilă distribuirea apei fier- binţi din distribuitorul de cafea (A13) şi, dacă este introdus, din distribuitoruldeapăcaldă(C6)pentruacurăţaşiîncălzicircuitul intern al aparatului. Aşezaţi sub distribuitorul de cafea şi sub distribuitorul de apă caldă un recipient cu capacitatea minimă de 100 ml (fig. 5). Pericoldearsuri! Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timp ce distribuie apă fierbinte. Pentru a activa această funcţie procedaţi după cum urmează: 1. Apăsaţi tasta (B5); 2. După câteva secunde, mai întâi din distribuitorul de cafea şi apoi din distribuitorul de apă caldă (dacă este introdus), este distribuită apă caldă care curăţă şi încălzeşte circuitul intern al aparatului: pe display (B1) apare mesajul „RIN- SING(LIMPEZIRE)”şiobarăprogresivăcaresecompletează pe măsură ce pregătirea înaintează; 3. Pentru a întrerupe funcția, apăsați orice tastă sau așteptați întreruperea automată. Rețineți: • În cazul perioadelor de neutilizare de peste 3-4 zile, se recomandă, după repornirea aparatului, efectuarea a 2/3 limpeziri înainte de utilizare; • Este normal ca după efectuarea funcției, să există apă în recipientul pentru zaț (A14). 10. PREGĂTIREA CAFELEI 10.1 Selectarea gustului cafelei Aparatul este setat din fabrică pentru a pregăti cafea normală. Puteţi alege unul dintre aceste gusturi: Gust foarte delicat Gust delicat
Pagina: 8
275 Gust normal Gust tare Gust foarte tare Pentruaschimbagustul,apăsațiînmodrepetattasta (B7-fig. 7) până când pe display (B1) apare gustul dorit. 10.2 Selectarea cantităţii de cafea din ceaşcă Maşinaafostsetatădinfabricăpentruapregătiînmodautomat următoarele cantităţi de cafea: - cafea scurtă, dacă se apasă tasta (B8) (≃40 ml); - cafea lungă, dacă se apasă tasta (B11)(≃120 ml); - două cafele scurte, dacă se apasă tasta (B9); - două cafele lungi, dacă se apasă tasta (B12). Dacă doriţi să modificaţi cantitatea de cafea (pe care maşina o toarnă automat în ceaşcă), procedaţi în felul următor: - apăsaţi şi mențineți tasta a cărei lungime doriţi să o modi- ficaţi, până când pe display (B1) apare“PROGRAM QUAN- TITY (PROGRAMARE CANTITATE)”: eliberați apoi tasta; - atuncicândcafeauadinceaşcăatingeniveluldorit,apăsaţi din nou aceeaşi tastă pentru a memora noua cantitate. Înacestmoment,prinapăsareaaceleitaste,aparatulamemorat noile setări. 10.3 Reglarea râşniţei Râşniţa nu trebuie să fie reglată, cel puţin la început, deoarece a fost setată din fabrică astfel încât să se obţină o preparare co- rectă a cafelei. Totuşi, dacă după ce aţi făcut primele cafele pregătirea se do- vedeşte a fi prea lejeră şi cu puţină cremă sau distribuirea este prea lentă (picătură după picătură), este necesar să efectuaţi o ajustare cu ajutorul butonului rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A2 - fig. 8). Rețineți: Butonul rotativ de reglare trebuie rotit doar în timp ce râşniţa funcţionează. Dacă cafeaua iese prea lent sau nu iese deloc, rotiţi butonul în sens orar cu o unitate. Pentru a obţine o cafea mai aroma- tă şi pentru a îmbunătăţi aspectul cremei, rotiţi în sens invers acelor de ceasornic cu o unitate (nu mai mult de o unitate de fiecare dată deoarece cafeaua va ieşi picătură cu picătură). Efectul acestei ajustări se observă doar după ce aţi preparat cel puţin 2 cafele consecutive. Dacă după această reglare nu aţi obţinut rezultatul dorit, este necesară repetarea corecţiei rotind butonul cu încă o unitate. 10.4 Sfaturi pentru o cafea mai caldă Pentru a obţine o cafea cât mai caldă, vă sfătuim să: • efectuaţi o limpezire, înainte de distribuire, apăsând tasta (B5): după câteva secunde, din distribuitor (A13) și apoidindistribuitoruldeapăcaldă(C6-dacăesteprezent) iese apa caldă care încălzeşte circuitul intern al aparatului şi astfel cafeaua distribuită este mai caldă; • încălziţi ceştile cu apă caldă (folosind funcţia apă caldă); • măriţi temperatura cafelei din meniul programare (consultați par.„8.5 Setarea temperaturii”). 10.5 Prepararea cafelei folosind cafea boabe Atenție! Nu utilizaţi boabe de cafea caramelizate sau zaharisite deoa- rece se pot lipi de râşniţă, iar acest lucru duce la defectarea ei. 1. Introduceţi cafeaua boabe în recipientul corespunzător (A7) (fig. 9). 2. Aşezaţi sub vârfurile distribuitorului de cafea (A13): - 1 ceaşcă, dacă doriţi 1 cafea (fig. 10); - 2 ceşti, dacă doriţi 2 cafele (fig. 11); 3. Coborâţi distribuitorul astfel încât să-l apropiaţi cât mai mult posibil de ceşti: se obţine astfel o cremă mai bună (fig. 12); 4. Apăsaţi tasta corespunzătoare băuturii dorite: RISTRETTO LUNGO 5. Prepararea începe, iar pe display (B1) apare mesajul afe- rent cafelei selectate. Când prepararea s-a încheiat, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare. Rețineți: • În timp ce aparatul prepară cafeaua, distribuirea poate fi oprită în orice clipă, prin apăsarea uneia din cele două taste de preparare băuturi. • Odatăîncheiatăpregătirea,dacădoriţisămăriţicantitatea de cafea din ceaşcă, este suficient să ţineţi apăsată (în in- tervalde3secunde)unadintretastelepentrudistribuirea cafelei. • Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful „10.4 Sfaturi pentru o cafea mai caldă”. SCURTĂ LUNGĂ
Pagina: 9
276 Atenție! • Încazulîncarecafeauacurgepicăturăcupicăturăsaueste prealejerăsauprearece,citiţirecomandăriledincapitolul „21. Soluționarea problemelor”. • În timpul folosirii, pe display pot apărea mesajele de alar- mă a căror semnificaţie este prezentată în capitolul „20. Mesaje afişate pe display”. 10.6 Pregătirea cafelei utilizând cafeaua pre- măcinată Atenție! • Nuintroduceţiniciodatăcafeaboabeînpâlniacafeleimă- cinate (A6) altfel aparatul se poate defecta. • Nu introduceţi niciodată cafea pre-măcinată când aparatul este oprit pentru a preveni dispersia cafelei în interiorul aparatului şi murdărirea acestuia. În astfel de cazuri apa- ratul poate suferi daune. • Nu introduceţi mai mult de 1 mă- sură rasă (C2), în caz contrar inte- riorul aparatului se poate murdări sau pâlnia se poate înfunda. Rețineți: Dacă utilizaţi cafea pre-măcinată puteţi pregăti doar o singură ceaşcă de cafea de fiecare dată. 1. Asiguraţi-vă că aparatul este pornit; 2. Apăsaţi butonul (B6); 3. Asiguraţi-vă că pâlnia nu este înfundată, apoi introduceţi o măsură rasă de cafea pre-măcinată (fig. 13); 4. Aşezaţi o ceaşcă sub vârfurile distribuitorului de cafea (A13); 5. Apăsaţi tasta distribuire 1 ceaşcă dorită (B8 - sau B11 - ); 6. Prepararea începe. 11. PREGĂTIREA BĂUTURILOR CU LAPTE Rețineți! Pentru a evita obţinerea laptelui cu puţină spumă, sau cu bule mari de aer, curăţaţi întotdeauna capacul recipientului pentru lapte (D2) și duza pentru apă caldă (A19) conform descrierii din capitolul„12. Curăţarea rezervorului pentru lapte după fiecare utilizare”și paragrafele„15. Decalcifie- re”și“14.11 Curăţarea duzei apă caldă/abur”. 11.1 Umplerea şi introducerea recipientului pentru lapte 1. Îndepărtaţi capacul (D2) (fig. 14); 2. Umpleţi recipientul pentru lapte (D3) cu o cantitate sufici- entădelapte,darnudepăşiţinivelulMAXindicatperecipi- ent (fig. 15).Ţineţi cont de faptul că fiecărui element aflat pe latura recipientului îi corespund 100 ml de lapte. Rețineți! • Pentru a obţine spumă densă şi omogenă este indicată fo- losirea laptelui degresat sau parţial degresat, din frigider (aprox. 5° C). • Dacă este activată funcţia „Economie energetică”, pentru pregătirea băuturii poate fi nevoie de câteva secunde de aşteptare. 3. Asiguraţi-vă ca tubul de preluare a laptelui (D4) să fie bine aşezatînlocaşulsăupefundulcapaculuirecipientuluipen- tru lapte (fig. 16); 4. Puneţi la loc capacul recipientului pentru lapte; 5. Scoateţi distribuitorul pentru apă caldă (C6) din duză; 6. Cuplaţi împingând până la capătul duzei recipientului (fig. 17); 7. Aşezaţi o ceaşcă destul de mare sub vârfurile distribuito- rului de cafea şi sub vârful distribuitorului pentru lapte cu spumă (D5); reglaţi lungimea vârfului distribuitorului pentrulaptepentrua-lapropiadeceaşcă,trăgându-lînjos (fig. 18); 8. Urmaţiindicaţiiledemaijospentrufiecarefuncţieînparte. 11.2 Reglarea cantităţii de spumă Rotindbutonulpentrureglareacantităţiidespumă(D1)aflatpe recipientul de lapte (D2), poate fi selectată cantitatea de spumă pentru pregătirea băuturilor cu lapte. Poziţie buton Descriere Recomandat pentru... Fără spumă caffelatte / lapte cald (nespumat) Puţinăspumă lattemacchiato Spumă max. CAPPUCCINO/ LAPTE SPUMAT 11.3 Pregătire cappuccino 1. Umpleţi şi să introduceţi recipientul pentru lapte (D) con- form indicaţiilor precedente; 2. Rotiţi mânerul de reglare a spumei (D1) aflat pe capacul recipientuluipentrulapte(D2)înpoziţiaaferentăcantităţii de spumă dorite; 3. Apăsaţi tasta CAPPUCCINO (B10). Pe display (B1) apare mesajul“CAPPUCCINO (CAPPUCCINO)”şi o bară progresivă care se completează pe măsură ce pregătirea înaintează;
Pagina: 10
277 4. După câteva secunde, laptele iese din tubul de distribuţie (D5) şi umple ceaşca de dedesubt. În cazul băuturilor care prevădacestlucru,aparatulpreparăautomatcafeauadupă ce a distribuit laptele. Rețineți! • Dacă pe parcursul distribuirii se doreşte întreruperea pre- parării, apăsaţi de două ori tasta CAPPUCCINO. • Odată terminată pregătirea, dacă se doreşte o cantitate mai mare de lapte sau de cafea în ceaşcă este suficient să ţineţiapăsată(înintervalde3secunde)tastaCAPPUCCINO. • Nu păstraţi timp îndelungat recipientul cu lapte afară din frigider:cucâttemperaturalapteluicreşte(5°Cceaideală), cu atât se reduce calitatea spumei. 11.4 Pregătirea laptelui spumat (fără cafea) Urmați instrucţiunile din paragraful de mai sus (“11.3 Pregătire cappuccino”), apăsând de 2 ori în loc de 1 tasta CAPPUCCINO (B10). Rețineți! Dacă pe parcursul distribuirii se doreşte întreruperea preparării laptelui, apăsaţi o dată tasta CAPPUCCINO. 11.5 Pregătirea laptelui nespumat (fără cafea) Urmați instrucţiunile din paragraful de mai sus, rotind butonul pentru reglarea spumei (D1) în poziția . 12. CURĂŢAREA REZERVORULUI PENTRU LAPTE DUPĂ FIECARE UTILIZARE Atenție!Pericoldearsuri În timpul curăţării tuburilor din interiorul rezervorului de lapte (D), din tubul de distribuţie a laptelui spumat (D5) curge puţină apă fierbinte. Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu stropi de apă sau abur fierbinţi. După fiecare pregătire a unei băuturi cu lapte, este necesară efectuarea curățării pentru eliminarea reziduurilor de lapte. Procedaţi în felul următor: 1. Lăsaţi recipientul pentru lapte în aparat (nu este obligato- rie golirea recipientului pentru lapte); 2. Aşezaţioceaşcăsauunaltrecipientsubtubuldedistribuire a laptelui spumat; 3. Rotiţi butonul de reglare a spumei (D1) în poziția CLEAN (fig. 19): operațiunea este afişată pe display (B1) și se în- trerupe automat; 4. Duceţi butonul pentru reglarea spumei în dreptul uneia dintre opţiuni; 5. Scoateţi recipientul de lapte şi curăţaţi întotdeauna duza (A19) cu un burete (fig. 20); Rețineți! • Dacătrebuiesăpregătiţimaimulteceştidebăuturipebază de lapte, curăţaţi recipientul pentru lapte după prepararea ultimei băuturi. • Laptele rămas în recipient poate fi păstrat în frigider. • În anumite cazuri, pentru efectuarea curăţării este necesar să aşteptaţi încălzirea aparatului. 12.1 Programarea cantităţii de cafea și lapte din ceașcă pentru cappuccino sau lapte Aparatulafostsetatădinfabricăpentruapregăticantităţistan- dard. Dacă doriţi să modificaţi aceste cantităţi, procedaţi după cum urmează: 1. Puneţioceaşcăsubvârfuriledistribuitoruluidecafea(A13) şi sub tubul pentru distribuirea laptelui (D5); 2. Țineți apăsată tasta CAPPUCCINO (B10) până când pe dis- play (B1) apare mesajul PROGRAM MILK Program quantity (PROGRAMARE LAPTE Programare cantitate); 3. Eliberaţi tasta. Aparatul începe să prepare laptele; 4. Cândobţineţicantitateadelaptepecaredoriţisăoaveţiîn ceaşcă, apăsaţi din nou tasta CAPPUCCINO; 5. Aparatul întrerupe distribuirea laptelui, iar după câteva secundeîncepesădistribuiecafeaua:pedisplayapareme- sajul„PROGRAM COFFEE Program quantity (PROGRAMARE CAFEA Programare cantitate)”; 6. Imediat ce obţineţi cantitatea de cafea pe care doriţi să o aveţi în ceaşcă, apăsaţi tasta CAPPUCCINO. Distribuirea cafelei este întreruptă. Acum aparatul este reprogramat în funcţie de noile cantităţi de lapte şi cafea. 13. PREGĂTIREA APEI CALDE Atenție!Pericoldearsuri. Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu apă caldă.Distribuitoruldeapăcaldă(C6)seîncălzeşteîntimpuldis- tribuirii, de aceea trebuie să prindeţi numai de mâner. 1. Verificaţi ca distribuitorul de apă caldă să fie fixat în mod corect; 2. Aşezaţiunrecipientsubdistribuitoruldeapăcaldă(câtmai aproape posibil, pentru a evita stropirea) (fig. 5); 3. Apăsați tasta (B4) (fig. 21). Pe display (B1) apare me- sajul„HOT WATER (APĂ CALDĂ)”şi o bară progresivă care se completează pe măsură ce pregătirea înaintează; 4. Aparatul distribuie 250 ml de apă caldă, iar apoi întrerupe procesulînmodautomat.Dacădoriţisăîntrerupeţimanual apa caldă, apăsaţi din nou tasta .
Pagina: 11
278 Rețineți! Dacă este activată modalitatea “Economie energetică”, pentru pregătirea apei calde sau a aburului poate fi nevoie de câteva secunde de aşteptare. 13.1 Modificarea cantităţii de apă distribuită în mod automat Aparatul a fost setat din fabrică pentru a distribui automat 250 ml de apă fierbinte. Dacă doriţi să modificaţi cantitatea, proce- daţi astfel: 1. Puneţi un recipient sub distribuitorul de apă caldă (C6); 2. Menținețiapăsatătasta (B4)pânăcândpedisplay(B1) apare mesajul „Hot water program quantity (Apă caldă Programare cantitate)”; eliberați apoi tasta ; 3. Când apa caldă din ceaşcă atinge nivelul dorit, apăsaţi din nou tasta . Acum aparatul este reprogramat în funcţie de noua cantitate. 14. CURĂȚARE 14.1 Curăţarea aparatului Următoarelepărţialeaparatuluitrebuiesăfiecurăţateperiodic: - circuitul intern al aparatului; - recipientul pentru zaţ (A14); - tăviţa pentru colectarea picăturilor (A18); - rezervorul de apă (A10); - vârfurile distribuitorului de cafea (A13); - duza apă caldă/abur (A19); - pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinate (A6); - infuzorul (A12), accesibil după ce aţi deschis uşiţa de ser- vice (A11). Atenție! • Pentru curăţarea aparatului nu folosiţi solvenţi, detergenţi abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor superautomatizate De’Longhi nu trebuie să folosiţi aditivi chimici la operaţiile de curăţare. • Nicio componentă a aparatului nu poate fi spălată în maşi- na de spălat vase, cu excepţia carafei pentru lapte. • Nu utilizaţi obiecte metalice pentru a elimina incrustaţiile sau depunerile de cafea deoarece ar putea zgâria suprafe- ţele din metal sau din plastic. 14.2 Curățarea circuitul intern al aparatului Încazulperioadelordeneutilizaredepeste3-4zile,serecoman- dă, înainte de utilizare, pornirea și: • efectuarea a 2/3 limpeziri apăsând tasta (B5); • distribuiți apă caldă câteva secunde apăsând tasta (B4) cu distribuitorul de apă caldă (C6) introdus în aparat. Rețineți: Este normal ca după efectuarea curățării, să există apă în recipi- entul pentru zaț (A14). 14.3 Curăţarea recipientului pentru zaţ Când pe display (B1) apare mesajul „EMPTY GROUNDS CON- TAINER (GOLIȚI RECIPIENTUL PT. ZAŢ)”, trebuie să îl goliţi şi să îl curăţaţi. Până când nu curăţaţi recipientul pentru zaţ (A14), mesajul precedent rămâne afişat iar aparatul nu mai poate pre- para cafea. Pentru efectuarea operaţiilor de curăţare (cu aparatul pornit): 1. Scoateţi tăvița colectare picături (A18) (fig. 22), goliţi-o şi curăţaţi-o; 2. Goliţi şi curăţaţi bine recipientul pentru zaţ având grijă să eliminaţi toate reziduurile care s-au depus pe fund; 3. Controlaţi şi tăviţa pentru recoltarea condensului (A15) de culoare roşie şi, dacă este plină, goliţi-o. Atenție! Atunci când se scoate tăvița colectare picături este obligatoriu să goliţi şi recipientul pentru zaţ, chiar dacă nu este plin. Dacă această operaţie nu este efectuată, este posibil ca atunci când veţi pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă şi aparatul să se înfunde. 14.4 Curăţarea tăviţei de colectare a picăturilor şi a tăviţei de colectare a condensului Atenție! Dacă tăviţa colectare picături (A18) nu este golită periodic, apa se poate scurge peste margini şi pătrunde în interiorul sau pe partea laterală a aparatului. Acest lucru poate avaria aparatul, suprafaţa de sprijin sau zonele învecinate. Tăvița colectare picături este prevăzută, pentru a vedea nivelul apei conţinute, cu un indicator plutitor (A17) (roşu) (fig. 23). Înainte ca acest indicator să se ridice pe suportul pentru ceşti (A16), trebuie să goliţi tava şi să o curăţaţi. Pentru a îndepărta tăviţa pentru colectarea picăturilor: 1. Scoateţi tăviţa pentru colectarea picăturilor şi recipientul pentru zaţ (A14) (fig. 22); 2. Goliţi tăviţa pentru colectarea picăturilor şi recipientul pentru zaţ şi spălaţi-le; 3. Controlaţi şi tăviţa pentru recoltarea condensului (A15) de culoare roşie şi, dacă este plină, goliţi-o; 4. Introduceţi la loc tăviţa de picurare şi recipientul pentru zaţ.
Pagina: 12
279 14.5 Curăţarea interiorului aparatului Pericol! Înainte de a efectua operaţiile de curăţare a părţilor interioare ale aparatului, acesta trebuie oprit (consultați capitolul„7. Stin- gerea aparatului”) şi trebuie întreruptă alimentarea cu energie electrică. Nu introduceţi niciodată aparatul în apă. 1. Controlaţiperiodic(aprox.odatăpelună)cainteriorulapa- ratului (vizibil după ce aţi înlăturat tăviţa colectare picături -A18) să nu fie murdar. Dacă este necesar, îndepărtaţi de- punerile de cafea cu pensula (C5) şi un burete; 2. Aspiraţi toate reziduurile cu un aspirator (fig. 24). 14.6 Curăţarea rezervorului pentru apă 1. Curăţaţi periodic (aproximativ o dată pe lună şi la fiecare înlocuire a filtrului de decalcifiere -C4 (dacă este prevăzut) rezervorul pentru apă (A10) cu o lavetă umedă şi puţin de- tergent delicat; 2. Scoateţi filtrul (dacă este prevăzut) şi limpeziți-l sub jet de apă; 3. Introduceţilalocfiltrul(dacăesteprevăzut),umpleţirezer- vorul cu apă proaspătă şi puneţi la loc rezervorul; 4. (Doar la modelele cu filtru de decalcifiere) Distribuiţi circa 100 ml de apă caldă pentru a reactiva filtrul. 14.7 Curăţarea vârfurilor distribuitorului de cafea 1. Curăţaţi vârfurile distribuitorului de cafea (A13) cu un bu- rete sau o lavetă (fig. 25A); 2. Verificaţi ca orificiile distribuitorului de cafea să nu fie în- fundate. Dacă este necesar, înlăturaţi depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 25B). 14.8 Curăţarea pâlniei pentru cafea pre- măcinată Controlaţiperiodic(aproximativodatăpelună)capâlniapentru introducereacafeleipre-măcinate(A6)sănufieînfundată.Dacă este necesar, îndepărtaţi depunerile de cafea cu pensula (C5). 14.9 Curăţarea infuzorului Infuzorul (A12) trebuie să fie curăţat cel puţin o dată pe lună. Atenție! Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit. 1. Asiguraţi-vă că aparatul a efectuat corect stingerea (consultați capitolul„7. Stingerea aparatului”); 2. Scoateţi rezervorul de apă (A10); 3. Deschideţi uşiţa infuzorului (A11) (fig. 26) aflat în partea dreaptă; 4. Apăsaţispreinteriorceledouăclapetecoloratepentrudes- chidereşiînacelaşitimptrageţiinfuzorulspreexterior(fig. 27); Atenție! CLĂTIŢI NUMAI CU APĂ FĂRĂ DETERGENŢI - FĂRĂ MAŞINĂ DE SPĂLATVASE Curăţaţi infuzorul fără a folosi detergenţi deoarece l-ar putea deteriora. 5. Introduceţi infuzorul în apă timp de 5 minute şi apoi limpeziți-l sub jet de apă; 6. Cu ajutorul pensulei (C5), curăţaţi reziduurile de cafea de pe infuzor care sunt vizibile de la uşiţa acestuia; 7. După curăţare, reintroduceţi infuzorul în suport (fig. 28); apoi apăsaţi PUSH până când auziţi un clic de cuplare; Rețineți: Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducere) să-l aduceţi la dimensiunea corectă apăsând cele două pârghii conform indicaţiilor din fig. 29. 8 După ce l-aţi introdus, asiguraţi-vă că cele două clapete colorate au rămas în exterior (fig. 30); 9. Închideţi uşiţa infuzorului; 10. Reintroduceţi rezervorul de apă. 14.10 Curăţarea recipientului pentru lapte Curăţaţi recipientul pentru lapte (D) după fiecare pregătire a laptelui, conform indicaţiilor de mai jos: 1. Scoateţi capacul (D2); 2. Scoateţitubuldistribuitorpentrulapte(D5)şitubulpentru absorbţie (D4) (fig. 31); 3. Rotiţi în sens orar butonul pentru reglarea spumei (D1) până când ajunge în poziţia„INSERT”(fig. 31) şi trageţi în sus; 4. Spălaţi cu grijă toate componentele cu apă caldă şi de- tergent delicat. Puteţi să spălaţi în maşina de spălat vase toate componentele, aşezându-le doar în coşul superior al maşinii de spălat vase. Fiţi atenţi ca în interiorul orifi- ciilor şi a canalului de sub buton (consultați fig. 32) să nu rămână reziduuri de lapte: curăţaţi eventual canalul cu o scobitoare;
Pagina: 13
280 32 33 5. Clătiţi locaşul butonului de reglare a spumei cu jet de apă (consultați fig. 33); 6. Verificaţi ca tuburile de aspiraţie şi de distribuire să nu fie înfundate cu reziduuri de lapte; 7. Montaţilalocbutonulfăcândsăcoincidăsăgeata“INSERT”, tubul distribuitor şi tubul de aspiraţie pentru lapte; 8. Puneţi la loc capacul recipientului pentru lapte. 14.11 Curăţarea duzei apă caldă/abur Curăţaţi duza (A19) după fiecare pregătire a laptelui, cu un bu- rete,îndepărtândreziduuriledelaptedepegarnituri(consultați fig. 20). 15. DECALCIFIERE Efectuaţi decalcifierea aparatului când pe display (B1) apare (intermitent) mesajul„DESCALE (DECALCIFIERE)”. Atenție! • Înaintedeutilizare,citițiinstrucțiunileșietichetaprodusu- lui de decalcifiere (C3) de pe ambalajul acestuia. • Vă recomandăm să folosiţi doar decalcifiant De’Longhi. Utilizarea decalcifianţilor neadecvaţi, precum şi decalci- fierea neefectuată cu regularitate, poate provoca apariţia defectelor neacoperite de garanţia producătorului. 1. Porniţi aparatul; 2. Intrați în meniu apăsând tasta MENU (B3); 3. Apăsați tasta (B4) sau (B5) până când pe display apare mesajul Descale (Decalcifiere); 4. Selectați apăsând tasta (B6): pe display (B1) apare Descale Confirm? (Decalcifiere Confirmaţi?); 5. Apăsaţi din nou pentru a activa funcția: pe display apare mesajul Add descaler Confirm? (Introd. decalcif. Confermați?) alternat cu EMPTY DRIP TRAY (GOLIȚI TĂVIȚA COLECTARE PICĂTURI); 6. Scoateți și goliţi tăviţa pentru colectarea picăturilor (A18), recipientul pentru zaţ (A14) și reintroduceți-le în aparat; 7. Goliţi complet rezervorul de apă (A10) şi îndepărtaţi filtrul pentru decalcifiere (C4 - dacă este prezent); 34 35 B A A B 1,8 l 8. Introduceți decalcifiantul (C3) în rezervorul de apă până la nivelul A (corespunzător unui pachet de 100 ml) imprimat pe latura interioară a rezervorului și apoi adăugaţi un litru de apă până când atingeţi nivelul B(fig. 34); apoi aşezaţi rezervorul de apă în aparat; 9. Puneţi sub distribuitor (C6) un vas cu o capacitate minimă de 1,8 l (fig. 35); Pericoldearsuri! Din distribuitorul de apă va curge apă fierbinte ce conţine acizi. Fiţi atenţi să nu intraţi în contact cu această soluție. 10. Apăsați tasta ppentru a confirma introducerea solu- ţiei:pedisplayaparemesajulDescaleunderway(Decalcifi- ere în curs). programul de decalcifiere pornește, iar soluția de decalcifiere iese din distribuitorul de apă urmând o întreagă serie de procese de limpezire la anumite intervale pentru a îndepărta reziduurile de calcar din aparat; După aproximativ 25 de minute, aparatul întrerupe decalcifi- erea și pe display apare mesajul„Rinsing FILL TANK (Limpezire UMPLEŢI REZERVORUL)”. Aparatul este acum pregătit pentru procesul de limpezire cu apă curată; 11. Goliți recipientul utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere; 12. Scoateţi rezervorul de apă, goliţi-l, clătindu-l cu apă cu- rentă, umpleţi-l la nivelul MAX cu apă proaspătă şi intro- duceţi-l în aparat: pe display este afişat„Rinsing Confirm? (Limpezire Confirmați?)”; 13. Reașezați recipientul utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere sub distribuitorul de apă și apăsați tasta pentru confirmare: apa caldă curge din distribuitor şi pe display apare mesajul Rinsing (Limpezire); 14. Când rezervorul de apă a fost complet golit, pe display apare mesajul „Rinsing FILL TANK (Limpezire UMPLEŢI REZERVORUL)”; 15. Goliți recipientul utilizat pentru colectarea apei de limpezire; 16. Scoateţi rezervorul de apă, reintroduceţi filtrul de decal- cifiere dacă a fost scos anterior, umpleţi rezervorul până
Pagina: 14
281 la nivelul MAX cu apă proaspătă şi introduceţi-l în apa- rat: pe display este afişat „Rinsing Confirm? (Limpezire, Confirmați?)”; 17. Aşezaţi sub distribuitorul de apă și sub distribuitorul de cafea (A13) recipientul utilizat pentru colectarea apei de limpezire (fig. 35) și apăsați tasta pentru confirma- re:pacaldăvacurgeprimadindistribuitoruldeapă,pentru a încheia cu distribuitorul de cafea; 18. La final, pe display apare mesajul Descale complete Con- firm? (Decalcif. terminată Confirmați?); 19. Apăsați tasta pentru confirmare: pe display este afișat„FILLTANK (UMPLEŢI REZERVORUL)”; 20. Umplețirezervoruldeapăcuapăproaspătăpânălanivelul MAX și introduceți-l din nou în aparat. Operațiunea de decalcifiere este astfel încheiată. Rețineți! • Dacă ciclul de decalcifiere nu se finalizează în mod corect (ex.lipsadistribuţieienergieielectrice),vărecomandămsă repetaţi ciclul; • Este normal ca după efectuarea ciclului de decalcifiere, să există apă în recipientul pentru zaț. 16. PROGRAMAREA DURITĂŢII APEI Mesajul DECALCIFIERE va fi afişat după o anumită perioadă de funcţionare predeterminată în funcţie de duritatea apei. Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Dacă do- riţi, este posibilă programarea aparatului în funcţie de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiţi, efectuând astfel mai rar operaţiunea de decalcifiere. 16.1 Măsurarea durității apei 1. Scoateţi din ambalaj testul din dotare „TOTAL HARDNESS TEST”(C1) anexat instrucţiunilor în limba engleză; 2. Introduceţitoatăbandaîntr-unpaharcuapătimpdeapro- ximativ o secundă; 3. Scoateţi banda din apă şi scuturaţi-o uşor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrăţele de culoare roşie, în funcţie de duritatea apei, fiecare pătrăţel corespunzând unei unităţi. 16.2 Setarea durităţii apei 1. Apăsați tasta MENU (B3) pentru a intra în meniu; 2. Apăsați tasta (B4) sau (B5) până când pe display (B1) apare mesajul“Water hardness (Duritate apă)”; 3. Confirmaţi selectarea apăsând tasta (B6); 4. Apăsați în mod repetat tasta sau pentru a seta niveluldetectatdebandareactivă(asevedeafig.dinpara- graful anterior); 5. Apăsaţi apoi tasta pentru a confirma setarea. Acum aparatul este reprogramat în funcţie de noua setare pen- tru duritatea apei:apăsați apoi tasta MENU pentru a ieși din meniu. 17. FILTRU PENTRU DECALCIFIERE Anumite modele sunt prevăzute cu filtru de decalcifiere (C4): dacă modelul achiziţionat de dumneavoastră nu este dotat cu un astfel de filtru, vă recomandăm să îl cumpăraţi din centrele de asistenţă autorizate De'Longhi. Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectaţi instrucţiunile de mai jos. 17.1 Instalarea filtrului 1. Scoateţi filtrul (C4) din ambalaj; 2. Deplasaţiindicatoruldatelor(vezifig.36)pânăcândvizua- lizaţi următoarele 2 luni de utilizare; 36 37 Rețineți: filtrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat nor- maldacă,înschimb,aparatulrămânefărăsăfieutilizatcufiltrul montat acesta are o durată de maxim 3 săptămâni. 3. Pentruaactivafiltrul,lăsaţisăcurgăapăprinorificiulaces- tuia conform indicaţiilor din figură până când apa iese prin deschizăturile laterale timp de cel puţin un minut (fig. 37); 4. Scoateţi rezervorul (A10) din aparat şi umpleţi-l cu apă; 5. Introduceţi filtrul în rezervorul de apă şi ţineţi-l scufundat timp de aproximativ zece secunde, înclinându-l pentru a permite ieşirea bulelor de aer (fig. 38); apă uşoară apă puţin dură apă dură apă foarte dură l l l l l l l l l l
Pagina: 15
282 38 39B 39A 6. Introduceţi filtrul în locaşul aferent (fig. 39A) şi apăsaţi-l până la capăt; 7. Închideţi rezervorul cu capacul (fig. 39B), apoi reintrodu- ceţi rezervorul în aparat; Înmomentulinstalăriifiltruluiestenecesarăsemnalareaacestui fapt aparatului. 8. Apăsați tasta MENU (B3) pentru a intra în meniu; 9. Apăsațirepetattasta (B4)sau (B5)pânăcândpe display (B1) apare mesajul“Install filter (Instalați filtru)”; 10. Apăsaţi tasta (B6); 11. Pe display apare mesajul„Enable? (Activaţi?)”; 12. Apăsați tasta pentru a confirma selectarea: pe dis- playapare„HotwaterConfirm?(APĂ CALDĂ Confirmați?)”; 13. Puneţiunrecipientsubdistribuitoruldeapăcaldă(C6)(ca- pacitate: min. 500 ml); 14. Apăsațitasta pentruaconfirmaselectarea:aparatul începedistribuireaapeişipedisplayapare„Pleasewait(Vă rugăm aşteptaţi)”; 15. Odată încheiată distribuirea, aparatul revine automat în modalitatea„Pregătit pentru cafea”. Acum filtrul este activat şi indicat pe display cu un asterisc sub rubrica„Install filter (Instalați filtru)”din meniu şi puteţi folosi aparatul. 17.2 Înlocuirea filtrului Când pe display (B1) apare „REPLACE FILTER (ÎNLOCUIŢI FIL- TRUL)”, sau când au trecut două luni (a se vedea discul cu date) sau când aparatul nu este folosit timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit (C4): 1. Scoateţi rezervorul (A10) şi filtrul uzat; 2. Scoateţi filtrul nou din ambalaj şi procedaţi conform indi- caţiilor de la punctele 3-4-5-6 din paragraful de mai sus; 3. Puneţiunrecipientsubdistribuitoruldeapăcaldă(C6)(ca- pacitate: min. 500 ml); 4. Apăsați tasta MENU (B3) pentru a intra în meniu; 5. Apăsați repetat tasta (B4) sau (B5) până când pe display (B1) apare mesajul “Replace filter (Inlocuiți filtrul)”; 10. Apăsaţi tasta (B6); 11. Pe display apare mesajul "Confirm? (Confirmaţi?)"; 12. Apăsaţi apoi tasta pentru a confirma selecţia; 13. Pedisplayaparemesajul„HotwaterConfirm?(APĂ CALDĂ, confirmaţi?)”; 14. Apăsațitasta pentruaconfirmaselectarea:aparatul începedistribuireaapeişipedisplayapare„Pleasewait(Vă rugăm aşteptaţi)”; 15. Odată încheiată distribuirea, aparatul revine automat în modalitatea„Pregătit pentru cafea”. Acum filtrul este activat şi puteţi folosi aparatul. 17.3 Scoaterea filtrului Dacă doriţi să continuaţi să folosiţi aparatul fără filtru (C4), este necesar să îl scoateţi şi să înregistraţi acest fapt. Procedaţi în felul următor: 1. Scoateţi rezervorul (A10) şi filtrul uzat; 2. Apăsați tasta MENU (B3) pentru a intra în meniu; 3. Apăsați repetat tasta (B4) sau (B5) până când pe display (B1) apare mesajul “Remove filter (Scoateți filtrul)*”; 4. Apăsaţi tasta (B6); 5. Pe display apare mesajul "Confirm? (Confirmaţi?)"; 6. Apăsaţitasta pentruaconfirmaşitastaMENUpen- tru a ieşi din meniu. 18. DATE TEHNICE Tensiune: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10 A Putere absorbită: 1450W Presiune: 1,5 MPa (15 bari) Capacitate max. rezervor apă: 1,8 l Dimensiuni LxAxÎ 240x430x350 mm Lungime cablu: 1750 mm Greutate: 9,6 Kg Capacitate recipient cafea boabe: 250 g Aparatul respectă prevederile următoarelor directive CE: • Regulamentul European Stand-by 1275/2008 • Materialele şi obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt în conformitate cu dispoziţiile regulamen- tului European 1935/2004. 19. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deşeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deşeurilor.
Pagina: 16
283 20. MESAJE AFIŞATE PE DISPLAY MESAJ AFIȘAT CAUZA POSIBILĂ SOLUȚIE FILLTANK (UMPLEŢI REZERVORUL) Apa din rezervor (A10) nu este suficientă. Umpleţi rezervorul de apă şi/sau introduceţi-l corect, apăsând până când se simte agăţarea acestuia (fig. 4). EMPTY GOUNDS CONTAINER (GOLIȚI RECIPIENTUL PT. ZAŢ) Recipientul pentru zaţ (A14) este plin. Goliţi recipientul pentru zaţ, tăvița colectare picături (A18), curăţaţi-le, apoi introduceţi-le la loc. Important: când scoateţi tăvița co- lectare picături este obligatoriu să goliţi de fiecare dată şi recipientul pentru zaţ (A14) chiar dacă nu este plin. Dacă această operaţie nu este efectuată, este posibil ca atunci când veţi pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă şi aparatul să se înfunde. GROUNDSTOO FINE ADJUST MILL (MĂCINATĂ PREA FIN REGLAŢI RÂŞNIŢA) Cafeaua este prea fină, aşadar cafeaua iese foarte lent sau nu iese deloc. Repetaţiprocesuldepreparareacafeleişirotiţi butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A2) (fig. 8) cu o treaptă spre nu- mărul 7, în sens orar, în timp ce râşniţa func- ţionează. Dacă după ce aţi pregătit cel puţin 2 cafele prepararea este încă prea lentă, repetaţi corectarea prin intermediul butonului rotativ (vezi par. „10.3 Reglarea râşniţei”). Dacă pro- blema persistă, rotiţi butonul pentru abur în poziţia I şi lăsaţi să curgă puţină apă din distri- buitorul de apă caldă (C6). Dacă este prezent filtrul de decalcifiere (C4), este posibil ca eliberarea unei bule de aer în interiorul circuitului să fi blocat distribuirea. Introduceţi distribuitorul de apă caldă (C6) în aparat şi distribuiţi puţină apă până la regula- rizarea fluxului. INSERT GROUNDS CONTAINER (INTROD. RECIPIENTUL PT. ZAŢ) După curăţare nu aţi introdus recipientul pen- tru zaţ (A14). Scoateţi tăvița colectare picături (A18) şi intro- duceţi recipientul pentru zaţ. ADD PRE-GROUND COFFEE (INTRODUCEȚI CAFEA PRE-MĂCINATĂ) A fost selectată funcţia „cafea pre-măcinată”, dar nu a fost adăugată cafeaua pre-măcinată în pâlnie (A6). Introduceţi cafea pre-măcinată în pâlnie sau anulaţi funcţia cafea pre-măcinată. DESCALE (DECALCIFIERE) Indică faptul că trebuie să efectuaţi decalcifi- erea aparatului. Trebuiesăurmaţicâtmaicurândprogramulde decalcifiere descris în cap.“15. Decalcifiere”. REDUCEŢI DOZA DE CAFEA A fost utilizată prea multă cafea. Selectaţi un gust mai delicat sau reduceţi can- titatea de cafea pre-măcinată. FILL BEANS CONTAINER (UM- PLEŢI RECIPIENTUL BOABE) Cafeaua boabe s-a terminat. Umpleţi recipientul de cafea boabe (A7). Pâlnia pentru cafea pre-măcinată (A6) este înfundată. Goliţi pâlnia cu ajutorul pensulei (C5) conform indicaţiilor din par. „14.8 Curăţarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată”.
Pagina: 17
284 INSERT INFUSER ASSEMBLY (INTRODUCEȚI GRUPUL INFUZOR) După curăţare, infuzorul nu a fost pus la loc (A12). Introduceți infuzorul aşa cum a fost descris în par.„14.9 Curăţarea infuzorului”. INSERTTANK (INTROD. REZERVORUL) Rezervorul (A10) nu este introdus corect. Introduceţi rezervorul în mod corect apăsând până în capăt. GENERAL ALARM (ALARMĂ GENERALĂ) Interiorul aparatului este foarte murdar. Curăţaţi bine aparatul aşa cum a fost descris în cap. „14. Curățare”. Dacă după curăţare, apa- ratul încă mai afişează mesajul, contactaţi un centru pentru asistenţă. REPLACE FILTER (ÎNLOCUIŢI FILTRUL) Filtrul pentru decalcifiere (C4) este uzat. Înlocuiţi filtrul sau scoateţi-l respectând instrucţiunile din cap. „17. Filtru pentru decalcifiere”. SET DIALTO CLEAN (BUTONUL PE CLEAN) A fost distribuit lapte, de aceea este necesar să efectuaţicurăţareatuburilorinternealerecipi- entului pentru lapte. Rotiţi butonul de reglare a spumei în poziţia (D1) în poziția CLEAN. INSERTWATER SPOUT (INTRODUCEŢI DUZA APĂ) Distribuitorul de apă nu este introdus (C6) sau este introdus greşit Introduceţi distribuitorul de apă până la capăt. WATER CIRCUIT EMPLY FILL WATER CIRCUIT (CIRCUIT GOL UMPLEŢI CIRCUITUL) alternatcu HOTWATER PRESS OK (APĂ CALDĂ APĂSAȚI OK) Circuitul de apă este gol. Apăsaţi OK şi lăsaţi să curgă apă din distribu- itorul de apă caldă (C6) până când fluxul este regulat. Dacă problema persistă, asiguraţi-vă că rezervorul de apă (A10) este introdus până la capăt. INSERT MILK CONTAINER (INTROD. RECIPIENTUL LAPTE) Recipientul pentru lapte (D) nu este introdus corect. Introduceţi recipientul pentru lapte până în capăt (fig. 17). 21. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR În continuare sunt enumerate câteva posibile defecte. Dacă problema nu pate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactaţi AsistenţaTehnică. PROBLEMA CAUZA POSIBILĂ SOLUȚIE Cafeaua nu este caldă. Ceştile nu au fost încălzite. Încălziţi ceştile limpezindu-le cu apă caldă (N.B: puteţifolosifuncţia apă caldă). Circuitele interne s-au răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea făcută. Înainte de a face cafea, încălziţi circuitele in- terne cu funcția limpezire (consultați cap. „10. pregătirea cafelei”) . Temperatura setată a cafelei este mică. Setaţi din meniu o temperatură cafea ridicată. Cafeaua nu este destul de tare şi are puţină cremă. Cafeaua nu este măcinată suficient de fin. Rotiţi butonul pentru reglarea gradului de măcinare (A2) cu o treaptă spre numărul 1 în sens antiorar în timp ce râşniţa funcţionează (fig. 8). Modificaţi în mod treptat până când obţineţi prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparaţi 2 cafele (consultați par.„10.3 Reglarea râşniţei”). Cafeaua nu este adecvată. Folosiţi cafea pentru aparate espresso.
Pagina: 18
285 Cafeaua curge prea încet sau picătură după picătură. Cafeaua este măcinată prea fin. Rotiţi butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A2) cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar în timp ce râşniţa funcţionează (fig. 8). Modificaţi în mod treptat până când obţineţi prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparaţi 2 cafele (consultați par.„10.3 Reglarea râşniţei”). Cafeaua nu curge dintr-un vârf sau din ambele vârfuri ale distribuitorului. Vârfurile de distribuitorului de cafea (A13) sunt blocate. Curăţaţi vârfurile cu o scobitoare. Laptele nu curge din tubul de distribuţie Capacul rezervorului pentru lapte (D2) este murdar. Curăţaţi capacul aşa cum a fost descris în par. „15. Decalcifiere”. Laptele are bule mari sau curge cu întreruperi din tubul de distribuţie sau are puţină spumă Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parţial. Este de preferat să folosiţi lapte degresat total, sau degresat parţial, cu o temperatură de circa 5°C(dinfrigider).Dacătotuşirezultatulobţinut nu este cel dorit, schimbaţi marca laptelui. Butonul pentru reglarea spumei (D1) nu este bine reglat. Reglaţi respectând indicaţiile din paragraful. „11.2 Reglarea cantităţii de spumă” Capacul (D2) sau butonul pentru reglarea spumei (D1) al rezervorului pentru lapte sunt murdare. Curăţaţi capacul şi butonul recipientului con- form descrierii din par.„15. Decalcifiere”. Duza pentru apă caldă/abur (A19) este murdară. Curăţaţi duza aşa cum a fost descris în par. “14.11 Curăţarea duzei apă caldă/abur”. Aparatul nu se aprinde Ştecărul nu este introdus în priză. Introduceţi ştecărul în priză (fig. 1). Întrerupătorul general (A8) nu este pornit. Apăsaţi întrerupătorul general (fig. 2). Infuzorul nu poate fi scos Aparatul nu a fost oprit în mod corect. Opriţi aparatul cu ajutorul tastei (consultați cap.„7. Stingerea aparatului”).
Brand:
DeLonghi
Produs:
Mașini de cafea
Model/denumire:
Magnifica S ECAM 22.110.B
Tip fișier:
PDF
Limbi disponibile:
Română