Rapido RO 1484DXH5\1-S

manual Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S

Rapido RO 1484DXH5\1-S

Manual pentru Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S în Polonez. Acest manual PDF are 124 pagini.

Pagina: 1
  50 Vă mulțumim că ați ales o mașină de spălat Candy! Suntem siguri că vă va ajuta să spălați în siguranță rufele, chiar și pe cele delicate, zi de zi. Citiți cu atenție acest manual pentru utilizarea corectă și în siguranță a produsului și pentru sugestii privind mentenanța lui eficientă. Folosiți mașina de spălat doar după ce ați citit cu atenție aceste instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați acest manual la îndemână, în bune condiții, pentru referințe ulterioare. Verificați că aparatul este livrat împreună cu acest manual de instrucțiuni, certificatul de garanție, lista cu adresele centrelor de service și eticheta cu datele privind eficiența energetică. De asemenea, verificați că sunt incluse ștecherul, suportul pentru furtunul de evacuare și tava pentru detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar la anumite modele). Vă recomandăm să păstrați toate aceste componente. Fiecare produs este identificat printr-un cod unic format din 16 caractere numit "număr de serie", ce se regăsește fie tipărit pe autocolantul aplicat pe aparat (în zona hubloului), fie în plicul cu documente din interiorul produsului. Acest cod este un fel de carte de identitate specifică produsului pe care va trebui să-l înregistrați în caz că aveți nevoie să contactați Centrul de Relații cu Clienții Candy. Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE cu privire la deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi componente de bază (care pot fi reutilizate). Este important ca DEEE să facă obiectul unui tratament special, pentru a se îndepărta şi colecta corespunzător toate substanţele poluante şi pentru a se recupera şi recicla toate materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul; este esenţial să se respecte următoarele reguli de bază: lDEEE nu trebuie reciclate împreună cu deşeurile menajere; lDEEE trebuie predate la centrele de colectare municipale sau la societăţile autorizate de colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE voluminoase pot fi preluate de la domiciliu. În multe ţări, în momentul în care achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip, aparatul vechi poate predat distribuitorului care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza schimbului de unu la unu. 1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA 2. INSTALARE 3. COMPARTIMENTUL PENTRU DETERGENT 4. SUGESTII PRACTICE 5. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE 6. TELECOMANDĂ (Wi-Fi) 7. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ 8. REGLAJE ȘI PROGRAME 9. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE Reciclarea produsului Cuprins
Pagina: 2
  RO 51 1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA lAcest aparat electrocasnic este destinat utilizării în gospodării individuale sau în spații similare, cum ar fi: −Spațiile de bucătărie pentru angajați din magazine, birouri sau alte medii de lucru; −Ferme; −În hoteluri, moteluri sau zone rezidențiale; −În spații care oferă cazare și mic dejun. O utilizare diferită a acestui aparat, în afară de cea din mediul casnic sau de funcțiile tipice pentru menaj, cum ar fi utilizarea în scopuri comerciale de către experți sau utilizatori instruiți, este exclusă chiar și pentru mediile de mai sus. Dacă aparatul este utilizat în mod incorect, acest lucru poate reduce durata lui de viață și poate anula garanția oferită de producător. Orice deteriorare a aparatului sau alte pagube sau pierderi rezultate din utilizarea ce nu este în concordanță cu uzul casnic sau în medii similare (chiar dacă se află într-un mediu casnic sau de uz casnic), nu vor fi acceptate de către producător conform reglemetărilor legale în vigoare. l Acest aparat poate fi utilizat de către copiii în vârstă de opt ani și mai mari dar și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe în cazul în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu poate fi făcută de către copii fără ca aceștia să fie supravegheați de un adult. lTrebuie să supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. lNu permiteţi copiilor mai mici de 3 ani să stea în apropierea aparatului, fără supraveghere. lÎn cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special sau un sistem disponibil la producător sau la centrele de service autorizate de către acesta. lPentru conexiunile la rețeaua de alimentare cu apă folosiți doar setul de furtunuri ce v-a fost furnizat împreună cu mașina de spălat (nu utilizați furtunuri refolosite). l Presiunea apei trebuie să fie cuprinsă între 0,05 MPa şi 0,8 MPa. lAveți grijă ca orificiile pentru ventilare sau baza mașinii să nu fie obturate de mochete sau covoare.
Pagina: 3
  52 lDupă instalarea mașinii, priza de alimentare trebuie să fie ușor accesibilă. l Capacitatea maximă de încărcare pentru rufe uscate depinde de modelul utilizat (vezi panoul de control). l Pentru a consulta fișa produsului, vă rugăm să accesați website-ul producătorului. lDetaliile tehnice (tensiunea de alimentare și puterea) sunt indicate pe plăcuța cu date tehnice a produsului lVerificați ca circuitul electric să fie prevăzut cu împământare, să fie în conformitate cu toate reglementările în vigoare și priza să fie compatibilă cu ștecherul cablului de alimentare. În caz contrar, apelați la un electrician autorizat. lNu se recomandă utilizarea de transformatoare, prize multiple sau cabluri de prelungire. lÎnainte de a curăța mașina sau de a efectua lucrări de mentenanță, scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză și închideți robinetul de alimentare cu apă. lNu trageți direct de cablul de alimentare pentru a îl deconecta din priză, trageți de ștecher. lÎnainte de a deschide hubloul asigurați-vă că nu a rămas apă în cuvă. lNu expuneți mașina de spălat în ploaie, lumina directă a soarelui sau alte intemperii. lCând mutați mașina, nu trageți de butoane sau de sertarele pentru detergent. În timpul transportului, nu sprijiniți toată greutatea mașinii pe hublou. Este recomandat ca mașina să fie ridicată de 2 persoane. lÎn cazul unei defectări, opriți mașina, închideți robinetul de alimentare cu apă și nu umblați la aparat. Contactați un centru autorizat de service și utilizați doar piese originale pentru înlocuirea celor defecte. Dacă nu respectați aceste instrucțiuni există riscul de a defecta și mai tare aparatul. Conexiuni electrice și măsuri de siguranță ATENȚIE: În timpul ciclului de spălare temperatura apei poate atinge valori foarte mari.
Pagina: 4
  RO 53 2. INSTALARE lDeșurubați cele 2 sau 4 șuruburi (A) situate în partea din spate a mașinii și scoateți cele 2 sau 4 garnituri (B), conform ilustrației din figura 1. l Astupați cele 2 sau 4 orificii folosind dopurile furnizate împreună cu mașina. lDacă mașina de spălat va fi încorporată în mobilier, deșurubați cele 3 sau 4 șuruburi (A) și scoateți cele 3 sau 4 garnituri (B). lLa anumite modele, una sau mai multe garnituri pot cădea în interiorul mașinii. Pentru a le scoate, înclinați mașina. Astupați orificiile folosind dopurile. l Așezați placa "polionda" la bază, așa cum se observă în figura 2 (în funcție de model, aveți în vedere versiunea A, B sau C). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 ATENȚIE: Evitați contactul copiilor cu materialele folosite la ambalarea mașinii. La unele modele, această operațiune nu este necesară, deoarece placa "polionda" este deja amplasată la baza aparatului.
Pagina: 5
  54 lConectați furtunul de alimentare cu apă la robinet (fig. 3). Utilizați numai furtunul furnizat împreună cu aparatul (nu reutilizați furtunuri vechi). lANUMITE MODELE au și una sau mai multe dintre următoarele funcții: lHOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii la rețeaua de apă caldă sau rece pentru un consum redus de energie. Conectați furtunul gri la robinetul de apă rece și pe cel roșu la robinetul de apă caldă. Mașina paote fi conectată doar la robinetul de apă caldă: în acest caz anumite programe vor începe cu o întârziere de câteva minute. lAQUASTOP (fig. 5): Un dispozitiv localizat pe furtunul de admisie a apei va opri alimentarea cu apă dacă furtunul se deteriorează; în acest caz va apărea un simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de blocare "B". lAQUAPROTECT - PROTECȚIE SUPLIMENTARĂ FURTUN (fig. 6): Dacă apar scurgeri de apă din furtunul principal "A", învelișul transparent "B" va colecta apa scursă pentru a putea face posibilă completarea programului de spălare. La sfârșitul programului, contactați centrul de service pentru a înlocui furtunul spart. 3 1 4 B A 5 B A 6 Conexiunea la rețeaua de alimentare cu apă
Pagina: 6
  RO 55 lLa poziționarea mașinii lângă un perete, aveți grijă ca furtunul de admisie apă să nu stea îndoit sau să fie presat. Așezați furtunul de evacuare în cadă sau conectați-l la rețeaua de evacuare a apei (fig. 7). lAșezați la nivel aparatul cu ajutorul piciorușelor reglabile, așa cum este ilustrat în figura 8: a.rotiți piulița în sensul acelor de ceasornic pentru a deșuruba șurubul; b.rotați piciorușul pentru a îl așeza corespunzător pe podea; c.fixați piciorușul, strângeți piulița la loc. lConectați ștecherul la priza de alimentare. min 50 cm max 85 cm +2,6 mt max max 100 cm min 4 cm 7 A B C 8 Amplasare ATENȚIE: Contactați un centru autorizat de service dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare. Instalarea incorectă nu este acoperită de garanție.
Pagina: 7
  56 3. COMPARTIMENTUL PENTRU DETERGENT Compartimentul pentru detergent este împărțit în 3 spații, așa cum este ilustrat în figura 9: lcompartimentul “1”: detergent pentru prespălare; lcompartimentul “ ”:pentru aditivi speciali, balsam, produse pentru apretare, etc; lcompartimentul “2”: pentru detergentul de spălare. O cupă pentru detergent lichid este INCLUSĂ LA ANUMITE MODELE (fig. 10). Pentru a o utiliza, așezați-o în compartimentul "2". În acest mod detergentul lichid va ajunge în cuvă la momentul oportun. Cupa poate fi folosită și pentru înălbitor la selectarea programului “Clătire”. 2 1 9 10 ATENȚIE: Utilizați doar detergenți lichizi; mașina de spălat este setată să dozeze automat aditivii la fiecare ciclu în timpul ultimei etape de clătire. ATENȚIE: Unii detergenți nu sunt realizați pentru a fi puși în dozator, ci sunt ambalați sub formă de tablete ce pot fi așezate direct în cuvă. UNELE MODELE sunt prevăzute cu un sistem de dozare automată care efectuează o dozare precisă a detergentului și balsamului. În acest caz, consultați secțiunea specifică din capitolul REGLAJE ȘI PROGRAME pentru detalii.
Pagina: 8
  RO 57 4. SUGESTII PRACTICE Când sortați rufele ce urmează a fi spălate, aveți grijă să: - scoateți din buzunarele rufelor obiectele metalice, cum ar fi monede, agrafe, insigne; - să închideți nasturii fețelor de pernă, fermoarele, strângeți curelele și cordoanele halatelor de baie; - să scoateți sistemul de prindere al perdelelor și draperiilor; - citiți cu atenție instrucțiunile de spălare ale hainelor; - îndepărtați petele persistente cu detergenți speciali. lCând spălați covoare, cuverturi de pat și alte obiecte grele, vă recomandăm să nu folosiți centrifugarea. lPentru articolele din lână, verificați mai întâi dacă pot fi spălate în mașina de spălat rufe. Citiți informațiile de pe etichetă. Un ghid pentru utilizarea ecologică și economică a mașinii de spălat. Maximizați încărcarea mașinii lPentru un consum redus de eenrgie, detergent, apă și timp încărcați mașina la maximum, conform recomandărilor. Reduceți consumul de energie cu 50% dacă spălați o singură dată cu mașina plină față de varianta în care ați spăla de 2 ori, cu mașina pe jumătate plină cu rufe. Aveți nevoie de prespălare? lDa, pentru rufe foarte murdare! ECONOMISIȚI detergent, timp, apă și între 5 și 15% energie dacă NU selectați programul de Prespălare pentru rufele puțin murdare. Este necesară spălarea cu apă caldă? lTratați înainte petele cu o soluție de îndepărtare a petelor sau lăsați la înmuiat în apă zonele pătate pentru a reduce necesitatea de utilizare a unui program de spălare cu apă caldă. Reduceți consumul de energie prin utilizarea unui program de spălare cu temperatură scăzută. Înainte de a utiliza programul de uscare (MAȘINI DE SPĂLAT RUFE CU USCĂTOR) lECONOMISIŢI energie şi timp prin selectarea unei viteze de centrifugare mai mari pentru reducerea conţinutului de apă din rufe înainte de utilizarea programului de uscare. În continuare vă prezentăm un ghid rapid cu sfaturi și recomandări privind folosirea detergentului la diverse temperaturi. Citiți întotdeauna instrucțiunile cu privire la dozajul și folosirea detergentului. Sfaturi privind încărcarea mașinii Sugestii utile pentru folosirea mașinii de spălat La spălarea rufelor albe cu pete dificile de murdărie, vă recomandăm să folosiți programul pentru bumbac la 60°C sau mai mult și un produs de înălbire care să aibă rezultate bune de îndepărtare a petelor la temperaturi medii sau ridicate. La spălarea între 40°C și 60°C tipul de detergent folosit trebuie să fie potrivit pentru tipul de țesătură și gradul de murdărie al rufelor. Detergenții normali sunt potriviți pentru țesături "albe" sau care se colorează ușor cu un grad de murdărie mare, în timp ce detergenți lichizi sau pentru rufe colorate sunt adecvați spălării țesăturilor colorate cu un grad mic de murdărire. La spălarea sub 40°C vă recomandăm să utilizați detergent lichid sau detergenți speciali pentru spălarea la temperaturi joase. Pentru spălarea articolelor din lână sau mătăse folosiți doar detergenți speciali pentru astfel de țesături.
Pagina: 9
  58 5. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat, folosiți o cârpă umedă, evitând folosirea soluțiilor abrazive, alcoolul și/sau solvenții. Mașina de spălat nu are nevoie de întreținere specială, este suficientă curățarea obișnuită a compartimentelor și a filtrului; mai jos sunt prezentate câteva sfaturi privind mutarea mașinii de spălat și acțiunile pe care trebuie să le luați dacă există perioade lungi de scoatere din uz. lVă recomandăm să curățați sertarul pentru a evita acumularea de detergent și reziduri de aditivi. lPentru a curăța sertarul, scoateți-l trăgând ușor de el, spălați-l cu apă și apoi introduceți-l la loc. lMașina de spălat este dotată cu un filtru special pentru a reține reziduurile mai mari, cum ar fi nasturi sau monede, pentru a evita înfundarea scurgerii (în funcție de model, aveți în vedere versiunea A sau B). lDISPONIBIL NUMAI PENTRU ANUMITE MODELE: scoateti in afara furtunul, indepartati busonul si drenati apa intr-un vas. lÎnainte de a deșuruba filtrul, așezați o cârpă la baza mașinii pentru a evita scurgerea apei pe podea. lRotiți filtrul în sens invers acelor de ceasornic până la capât. lScoateți filtrul și curățați-l; apoi puneți-l la loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a îl fixa. lRepetați pașii de mai sus în ordine inversă pentru a reasambla toate componentele. B A lDacă mașina de spălat va fi depozitată într-o încăpere neîncălzită o perioadă mai lungă de timp, scurgeți toată apa rămasă în furtunul de admisie și cel de evacuare. lDeconectați ștecherul cablului de alimentare din priză. lDetașați furtunul de evacuare din suport și așezați-l la un nivel mai jos pentru a se scurge toată apa din interior. lAșezați furtunul la loc în suport. Curățarea sertarelor Curățarea filtrului Sugestii privind mutarea și scoaterea din uz pentru o perioadă îndelungată
Pagina: 10
  RO 59 6. TELECOMANDĂ (WI-FI) Acest aparat este echipat cu tehnologie Wi-Fi care vă permite controlul acestuia de la distanță prin intermediul App. ÎNREGISTRAREA APARATULUI (ON APP) lDescărcați aplicația Candy simply-Fi pe dispozitivul dumneavoastră. lAccesați aplicația, creați profilul de utilizator (sau logați-vă dacă profilul a fost creat deja) și înregistrați aparatul respectând instrucțiunile de pe afișajul dispozitivului sau din "Ghidul rapid" furnizat cu aparatul. PENTRU A ACTIVA TELECOMANDĂ lVerificați dacă router-ul este pornit și conectat la Internet. lIntroduceți rufele, închideți ușa, adăugați detergent dacă este necesar. lRotiți SMART RING (inel selector pentru selectare programe) la poziția TELECOMANDĂ (Wi-Fi): ușa se va bloca, iar comenzile de pe panoul de comenzi vor fi dezactivate. lPorniți ciclul folosind aplicația Candy simply-Fi. Când ciclul s-a încheiat, opriți mașina rotind SMART RING la poziția OFF (OPRIT) pentru a debloca ușa. * OFF * TELECOMANDĂ (Wi-Fi) PENTRU A DEZACTIVA TELECOMANDĂ lPentru a ieși din modul TELECOMANDĂ în timpul unui ciclu în desfășurare, rotiți SMART RING la orice poziție diferită de TELECOMANDĂ (Wi-Fi). Panoul de comenzi de pe mașină va fi din nou funcțional și, dacă ciclul este pus pe pauză, veți putea deschide ușa după ce se stinge indicatorul luminos BLOCARE UȘĂ. lCu ușa închisă, rotiți butonul pe poziția TELECOMANDĂ (Wi-Fi) pentru a controla aparatul folosind din nou aplicația. Dacă este în desfășurare un ciclu, acesta va continua. Aplicația Candy simply-Fi este disponibilă atât pentru dispozitivele cu Android cât și pentru cele cu iOS, atât pentru tablete cât și pentru telefoane smart. Pentru mai multe detalii cu privire la funcțiile Wi-Fi, navigați prin modul DEMO al aplicației. Din motive de siguranță, în unele faze ale ciclului de spălat, ușa se poate deschide numai dacă nivelul apei este sub marginea inferioară și dacă temperatura este mai mică de 45°C. În aceste condiții, așteptați ca indicatorul de BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de a deschide ușa.
Pagina: 11
  60 7. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ Aparatul poate seta automat cantitatea de apă necesară în funcție de tipul și cantitatea de rufe. Acest sistem permite reducerea consumului de energie și a timpului de spălare. lPorniți aparatul și selectați programul dorit. lReglați setările pentru spălare, dacă este necesar și selectați opțiunile dorite. lApăsați butonul START/PAUZĂ pentru a începe programul. lLa finalul programului, pe afișaj apare mesajul "FINAL" (la unele modele, toate indicatoarele luminoase pentru fazele programului se aprind). lOpriți aparatul. Pentru tipul de spălare, citiți tabelul cu programele disponibile și urmați instrucțiunile de utilizare. Presiunea in instalatia hidraulica: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Rotatii centrifuga: cititi pe placuta masinii. Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune: cititi pe placuta masinii. 8. REGLAJE ȘI PROGRAME 1000 800 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 1000 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 800 A E D C B I H G F OFF A SMART RING (inel selector pentru selectare programe) B Buton START/PAUZĂ C Buton START ÎNTÂRZIAT D Buton OPȚIUNI E Butonul NIVEL MURDĂRIRE/ SELECTARE PROGRAM ALTERNATIV F Buton SELECTARE TEMPERATURĂ G Buton SELECTARE CENTRIFUGARE H Buton ABURI F+G BLOCARE COMENZI I Afişaj digital Selectarea programului USCARE (numai pentru MAȘINILE DE SPĂLAT RUFE CU USCĂTOR) Dacă doriți ca programul de uscare să înceapă automat după spălare, selectați programul de spălare dorit și selectați programul de uscare. Sau, puteți să finalizați spălarea și să selectați apoi programul de uscare. Caracteristici tehnice
Pagina: 12
  RO 61 lCând se rotește SMART RING, aparatul va fi aprins, iar afișajul va indica descrierea și parametrii programului selectat. lLa sfârșitul ciclului, nu uitați să rotiți SMART RING pe poziția OFF (OPRIT), apoi deconectați aparatul și opriți alimentarea cu apă. - Setarea limbii lDupă conectarea aparatului la sursa de alimentare și pornirea acestuia, apăsați butonul ABURI sau START ÎNTÂRZIAT pentru a fi afișate limbile disponibile. lSelectați limba dorită prin apăsarea butonului START/PAUZĂ. - Modificarea limbii Dacă doriți să modificați limba setată, trebuie să apăsați simultan butoanele ABURI și START ÎNTÂRZIAT timp de circa 3 secunde. Pe afișaj apare ENGLISH și veți avea posibilitatea de a alege o altă limbă. lPentru a începe programul selectat cu parametri presetați, apăsați START/ PAUZĂ. În timpul derulării programului, pe afișaj apare durata de timp rămasă până la finalul programului. lÎn plus, dacă doriți să modificați programul ales, apăsați butoanele cu opțiunile dorite, modificați parametri setați implicit și apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a începe programul. lDupă ce porniți aparatul, așteptați câteva secunde pentru ca programul să înceapă să opereze. DURATA PROGRAMULUI lCând este selectat un program, pe afișaj apare durata acestuia. Durata poate varia, în funcție de opțiunile selectate. lDupă începerea programului, veți fi informați constant cu privire la durata rămasă până la finalizarea acestuia. lAparatul calculează durata de timp rămasă până la finalul programului în funcție de încărcarea standard, dar în timpul programului durata va fi corectată în funcție de greutatea actuală a încărcării și de compoziția acesteia. SFÂRȘITUL PROGRAMULUI lDupă apariția pe afișaj a cuvântului "FINAL" și stingerea indicatorului pentru BLOCARE UȘĂ, puteți să deschideți ușa. lLa sfârșitul ciclului, opriți mașina de spălat rotind SMART RING pe poziția OFF (OPRIT). ATENȚIE: Nu atingeţi butoanele în timp ce introduceţi rufele, deoarece maşina calibrează sistemul în primele secunde: dacă apăsaţi butoanele, maşina nu va funcţiona corect. În astfel de situaţii, scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză şi repetaţi operaţiunea. SMART RING (inel selector pentru selectare programe) Prima punere în funcțiune Buton START/PAUZĂ Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa butonul START/PAUZĂ. Pot fi selectate numai opțiunile compatibile cu programul setat. SMART RING trebuie ÎNTOTDEAUNA pus pe poziția OPRIT la sfârșitul ciclului de spălat înainte să puteți selecta un nou ciclu de spălat.
Pagina: 13
  62 PUNEREA MAȘINII PE PAUZĂ lȚineți apăsat butonul START/PAUZĂ timp de aproximativ 2 secunde (unele indicatoare luminoase și afișajul timpului rămas vor clipi intermitent, indicând că mașina este pusă pe pauză). • Apăsați din nou butonul START/PAUZĂ pentru a reporni programul de la punctul unde a fost pus pe pauză. ANULAREA PROGRAMULUI lPentru a anula programul, rotiți SMART RING pe poziția OFF (OPRIT). lAșteptați ca indicatorul luminos BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de a deschide ușa. lAcest buton vă permite să programaţi în avans cu până la 24 de ore începerea programului de spălare. lPentru a programa startul întârziat, procedaţi astfel: - Setaţi programul dorit. - Apăsaţi butonul o dată pentru a îl activa (pe afişaj apare h00) şi apoi apăsaţi din nou pentru a seta întârzierea cu 1 oră (pe afişaj apare h01). Durata pentru întârzierea programului creşte cu câte 1 oră la fiecare apăsare a butonului până când pe ecran apare h24, moment în care startul întârziat va fi resetat de la zero. - Confirmaţi prin apăsarea butonului START/ PAUZĂ. Începe numărătoarea inversă şi programul începe automat în momentul în care se ajunge la intervalul de timp setat. lPuteți întârzia pornirea rotind SMART RING pe poziția OFF (OPRIT). Dacă are loc întreruperea alimentării cu energie electrică în timpul funcţionării maşinii, programul selectat este păstrat în memorie şi, când se reia alimentarea cu energie, programul continuă din momentul unde s-a întrerupt. Acest buton permite selectarea uneia dintre cele trei opțiuni disponibile: - PRESPĂLARE lAceastă opţiune vă permite să realizaţi prespălarea şi este adecvat în special pentru încărcăturile cu rufe foarte murdare (poate fi utilizat numai la anumi te programe, aşa cum este menţionat în tabelul cu programe). lVă recomandăm să utilizaţi numai 20% din cantitatea de detergent recomandată pe ambalajul detergentului. - CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ lAceastă opțiune vă permite să adăugați încă o clătire suplimentară la finalul programului de spălare și a fost creată pentru persoanele cu piele delicată și sensibilă ce se pot irita sau sunt alergice la resturile de detergent. lSe recomandă, de asemenea, să utilizați această funcție pentru hainele copiilor și în cazul în care spălați rufe cu un grad ridicat de murdărire, pentru care se utilizează o cantitate mai mare de detergent sau atunci când spălați prosoape sau alte articole ce au tendința de a reține detergent. Din motive de siguranță, în unele faze ale ciclului de spălat, ușa se poate deschide numai dacă nivelul apei este sub marginea inferioară și dacă temperatura este mai mică de 45°C. În aceste condiții, așteptați ca indicatorul de BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de a deschide ușa. Buton START ÎNTÂRZIAT Următoarele opțiuni trebuie selectate înainte de a apăsa butonul START/PAUZĂ. Buton OPȚIUNI
Pagina: 14
  RO 63 - HYGIENE + Puteți activa această opțiune numai atunci când ați setat temperatura de 60°C. Această opțiune permite igienizarea hainelor dumneavoastră, menținând aceeași temperatură pe tot parcursul programului de spălare. Acest buton poate fi utilizat pentru a selecta două funcții diferite, în funcție de programul selectat: - GRAD DE MURDĂRIRE lDupă ce a fost selectat programul, va fi afișat automat timpul de spălare pentru programul respectiv. lAceastă opțiune vă permite să selectați unul dintre cele 3 nivele de spălare, modificând durata programului, în funcție de gradul de murdărire al rufelor (poate fi utilizat doar pentru anumite programe, așa cum este indicat și în tabelul cu programe). - SELECTARE PROGRAM ALTERNATIV Când vi se indică în tabel, această opțiune permite selectarea unei alternative la programul prestabilit (în cazul programului ECO 14’-30’-44’, acesta vă permite să alegeți una dintre cele trei durate disponibile). lAcest buton permite modificarea temperaturii programului de spălare. lPentru a vă proteja hainele, nu este permisă creșterea temperatuii peste nivelul maxim admis pentru fiecare program în parte. lDacă doriți să realizați o spălare cu apă rece, toate indicatoarele luminoase trebuie să fie stinse. lCu ajutorul acestui buton, puteți reduce viteza maximă și dacă doriți, puteți anula centrifugarea. lDacă pe eticheta hainelor nu sunt oferite informații suplimentare, puteți utiliza viteza maximă a programului. lPentru a activa din nou viteza de centrifugare, apăsați butonul până se ajunge la viteza dorită. lPuteți modifica viteza de centrifugare fără a opri mașina de spălat. Dacă este selectată o opțiune ce nu este compatibilă cu programului selectat, atunci indicatorul luminos va clipi apoi se va stinge. Butonul NIVEL MURDĂRIRE/ SELECTARE PROGRAM ALTERNATIV Buton SELECTARE TEMPERATURĂ Buton SELECTARE CENTRIFUGARE Pentru a nu deteriora hainele, nu se poate seta o viteză de centrifugare mai mare decât viteza maximă permisă pentru fiecare program în parte. Utilizarea unei cantități foarte mari de detergent poate duce la formarea de spumă în exces. Dacă mașina de spălat detectează o cantitatea mare de spumă, poate elimina etapa de centrifugare sau poate prelungi durata programului, mărind în același timp consumul de apă. Mașina este prevăzută cu un dispozitiv electronic special, ce nu va porni etapa de centrifugare în cazul în care cantitatea de rufe din interior nu este echilibrată. Se vor reduce vibrațiile și zgomotul, prelungindu-se totodată și durata de viață a mașinii de spălat.
Pagina: 15
  64 Acest buton permite efectuarea unui anumit tratament pentru a urmări anumite cicluri de spălare (vă rugăm să consultați tabelul cu programe). Funcția de abur funcționează prin netezirea cutelor la rufele ude și, ca urmare, reduce timpul necesar pentru călcarea acestor rufe. Fibrele sunt regenerate și reîmprospătate prin îndepărtarea mirosurilor rele. Fiecare program oferă un tratament cu abur dedicat pentru a garanta o eficiență maximă la curățare conform tipului de material al articolelor și culorii. lPentru a bloca butoanele de pe mașina de spălat, apăsați simultan timp de 3 secunde butoanele SELECTARE TEMPERATURĂ și SELECTARE CENTRIFUGARE. Astfel, puteți evita modificările nedorite ale setărilor în cazul în care este apăsat accidental un buton în timpul programului de spălare. lFuncția de blocare a butoanelor poate fi anulată prin apăsarea celor două butoane simultan sau prin oprirea mașinii de spălat. Sistemul de indicatoare de pe afișaj vă informează constant asupra statusului aparatului. 1000 800 400 600 90° ° 60° ° 40° ° 30° ° 20° ° Kg Detector Pre 1 2 6 7 3 8 4 9 5 1) INDICATOARE LUMINOASE SELECTARE TEMPERATURĂ Este indicată temperatura apei pentru programul selectat și poate fi modificată (dacă se permite) cu ajutorul butonului respectiv. Dacă doriți să spălați cu apă rece, toate indicatoarele luminoase trebuie să fie stinse. 2) INDICATOARE LUMINOASE SELECTARE CENTRIFUGARE Acesta indică faptul că viteza de centrifugare pentru programul selectat poate fi modificată sau eliminată cu ajutorul butonului respectiv. 3) INDICATOR LUMINOS BLOCARE UŞĂ lAcest simbol indică faptul că uşa este închisă. lDacă apăsaţi butonul START/PAUZĂ când uşa este închisă, indicatorul luminos va clipi puţin şi apoi va rămâne aprins. lAșteptați ca indicatorul luminos BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de a deschide ușa. 4) Kg Detector (funcție activă numai la unele programe) lÎn timpul primelor minute ale programului, indicatorul "Kg Detector" rămâne aprins în timp ce senzorul inteligent cântăreşte greutatea rufelor şi reglează durata programului, consumul de apă şi de energie. Buton ABURI Această opțiune trebuie selectată înainte de apăsarea butonului START/PAUZĂ. BLOCARE COMENZI Afişaj digital Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa butonul START/PAUZĂ. Dacă uşa nu este bine închisă, indicatorul va continua să clipească circa 7 secunde, după care comanda de start se şterge automat. În astfel de situaţii, închideţi bine uşa şi apăsaţi butonul START/PAUZĂ.
Pagina: 16
  RO 65 lPentru fiecare fază a programului de spălare, funcţia "Kg Detector" permite monitorizarea informaţiei referitoare la greutatea rufelor din cuvă şi în primele minute, va efectua următoarele: - reglează cantitatea de apă necesară; - stabileşte durata programului de spălare; - controlează clătirile în funcţie de tipul de ţesătură care se spală; - reglează ritmul de rotaţie al cuvei pentru tipul de ţesătură care este spălată; - recunoaşte prezenţa spumei şi, dacă este necesar, măreşte cantitatea de apă în timpul clătirii; - reglează viteza de centrifugare în funcţie de greutatea rufelor şi astfel se asigură distribuirea echilibrată a rufelor în cuvă. 5) INDICATOR LUMINOS BLOCARE BUTOANE Indicatorul luminos arată faptul că butoanele sunt blocate. 6) INDICATOARE LUMINOASE OPŢIUNI Indicatorul semnalizează opţiunea care poate fi selectată prin apăsarea butonului corespunzător. 7) INDICATOARE LUMINOASE GRAD DE MURDĂRIRE lDupă selectarea programului, se va aprinde automat indicatorul luminos pentru a indica gradul de murdărire setat pentru programul respectiv. lDacă se selectează un alt grad de murdărire, se va aprinde indicatorul luminos corespunzător. 8) INDICATOR LUMINOS ABURI Indicatorul luminos arata selectia optiunii relevante. 9) INDICATOR LUMINOS Wi-Fi lLa modelele echipate cu Wi-Fi, indică statusul conexiunii. Poate fi: - APRINS: control de la distanță activat. - CLIPEȘTE: control de la distanță dezactivat. - CLIPEȘTE RAPID 3 SECUNDE, APOI SE STINGE: aparatul nu se poate conecta la Wi-Fi de acasă sau nu a fost înregistrat pe aplicație. - CLIPEȘTE LENT DE 3 ORI, APOI SE STINGE 2 SECUNDE: resetarea rețelei Wi-Fi (în timpul înregistrării pe aplicație). - APRINS 1 SECUNDĂ, APOI OPRIT 3 SECUNDE: ușa este deschisă. Nu se poate activa controlul de la distanță. lPentru toate informațiile cu privire la modul de funcționare și instrucțiuni pentru o configurare ușoară a Wi-Fi,vă rugăm să consultați: go.candy-group.com/simplyfi-dualble
Pagina: 17
  66 PROGRAM (MAX.) * 1) 2 1 (vezi panoul de control) (MAX.) 2 1 ZILNIC 39' 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 40° MIXTE & COLORATE 59' 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40° 3) BUMBAC PERFECT 59' 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 40° HYGIENE PLUS 59' 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 60° SPORT PLUS 29' 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 30° DELICATE 59' 4) 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 40° 3) ECO 14' 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 30° 30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 30° 44' 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 40° 3) CLĂTIRE - - - - - - - - - - EVACUARE ŞI CENTRIFUGARE - - - - - - - - - - LÂNĂ/SPĂLARE MANUALĂ 1 1 1 2 2 2 2 2,5 2,5 30° SINTETICE ȘI COLORATE 2) 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 60° ( ) ECO 20° 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20° BUMBAC** 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 60° ( ) BUMBAC: SPALARE INTENSIVA 2) 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 90° ( ) TELECOMANDĂ (Wi-Fi) Poziție pe care trebuie să o selectați când doriți să activați controlul de la distanță prin intermediul aplicației (via Wi-Fi). Tabel cu programe
Pagina: 18
  RO 67 Vă rugăm să citiţi aceste informaţii: * Capacitatea maximă de încărcare pentru rufe uscate depinde de modelul utilizat (vezi panoul de control). (Numai pentru modelele prevăzute cu compartiment pentru detergent lichid) Dacă există articole de îmbrăcăminte care sunt pătate şi care trebuie tratate cu agent de înnălbire, se poate realiza îndepărtarea preliminară a petelor în maşina de spălat. Turnați lichidul de înălbire în recipientul pentru lichid de înălbire, introduceți recipientul în compartimentul marcat cu "2" și setați programul special de CLĂTIRE. La finalul acestei faze, opriți aparatul, adăugați restul de rufe și continuați cu o spălare normală, prin alegerea programului celui mai potrivit. ( ) Numai dacă este selectată opţiunea PRESPĂLARE (programe cu opţiunea PRESPĂLARE disponibilă). 1) Atunci când este selectat un program, pe afișaj va apare temperatura de spălare recomandată ce poate fi modificată (dacă este permis) cu ajutorul butonului respectiv, însă nu poate fi mărită peste valoarea maximă permisă. 2) Pentru programele indicate se poate regla durata şi intensitatea spălării prin apăsarea butonului GRAD DE MURDĂRIRE. 3) În programele specificate, butonul NIVEL MURDĂRIRE/SELECTARE PROGRAM ALTERNATIV poate fi utilizat pentru a selecta o alternativă la programul prestabilit (în cazul programului ECO 14’-30’-44’, acesta vă permite să alegeți una dintre cele trei durate disponibile). 4) Funcția de abur disponibilă. ** PROGRAME STANDARD PENTRU BUMBAC ÎN CONFORMITATE CU (EU) Nr. 1015/2010 şi nr. 1061/2010 PROGRAM PENTRU BUMBAC CU TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 60°C. PROGRAM PENTRU BUMBAC CU TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 40°C. Aceste programe sunt adecvate pentru spălarea rufelor din bumbac cu grad normal de murdărire şi sunt cele mai eficiente programe în ceea ce priveşte consumul combinat de apă şi energie pentru spălarea ţesăturilor din bumbac. Aceste programe au fost realizate pentru a corespunde cu temperaturile de pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte şi temperatura apei poate fi puţin diferită faţă de temperatura declarată pentru programul respectiv.
Pagina: 19
  68 Mașina de spălat este prevăzută programe speciale care să vă permită curățarea diverselor tipuri de țesături, cu grade diferite de murdărire (vezi tabelul). ZILNIC 39’ Combinația perfectă de economisire de timp și performanță. Acest program oferă o spălare excelentă pentru o sarcină de rufe la jumătate în numai 39 de minute. Recomandat pentru spălarea zilnică cu niveluri medii de murdărie. MIXTE & COLORATE 59' Acest program vă oferă libertatea de a spăla tot felul de materiale și culori care nu ies împreună, cu o cuvă plină, obținând rezultate excelente în numai 59 de minute. Cu spălare la temperatură medie, acest program este recomandat pentru rufe care nu sunt deosebit de murdare. BUMBAC PERFECT 59'/HYGIENE PLUS 59' Apăsați butonul NIVEL MURDĂRIRE/ SELECTARE PROGRAM ALTERNATIV pentru a alege unul dintre cele două programe alternative: - BUMBAC PERFECT 59' Acest program garantează rezultate fantastice pentru spălarea bumbacului. Această opțiune este concepută să reducă timpul de spălare la temperatură medie pentru rufele din bumbac destul de murdare. Umpleți mașina numai la jumătate pentru cele mai bune rezultate. - HYGIENE PLUS 59' Acest program oferă cea mai bună combinație posibilă de temperatură înaltă, timp și acțiune de curățare pentru a garanta putere de igienizare maximă împotriva bacteriilor în numai 59 de minute. Recomandat pentru rufele din bumbac, acesta spală la o temperatură de 60 °C și se utilizează cel mai bine pentru sarcinii mici. SPORT PLUS 29' Creat pentru a elimina murdăria de pe hainele tehnice utilizate în sala de sport și pentru sporturi. Programul spală timp de 29 de minute la o temperatură mică. Recomandat pentru sarcini mici de haine sintetice. DELICATE 59' Dezvoltat pentru a spăla haine cu adevărat delicate și materiale pretențioase. Acest program spală la o temperatură scăzută timp de 59 de minute. Recomandat pentru sarcini mici. ECO 14'-30'-44' Economisiți fără a face compromisuri! Acest program nou poate fi utilizat pentru a obține rezultate în timp ce economisiți apă, energie, detergent și timp. Aceastp opțiune spală la o temperatură medie adecvată pentru orice tip de material. Recomandat pentru sarcini mici. Folosiți butonul NIVEL MURDĂRIRE/SELECTARE PROGRAM ALTERNATIV pentru a alege una dintre cele trei durate disponibile: CLĂTIRE/EVACUARE ŞI CENTRIFUGARE Apăsați butonul NIVEL MURDĂRIRE/ SELECTARE PROGRAM ALTERNATIV pentru a alege unul dintre cele două programe alternative: - CLĂTIRE Acest program realizează 3 clătiri și are o centrifugare intermediară (care poate fi redusă sau exclusă prin apăsarea butonului corespunzător). Se utilizează pentru clătirea oricărui tip de țesătură, de exemplu după spălarea manuală a rufelor. - EVACUARE ŞI CENTRFUGARE Acest program realizează evacuarea apei și efectuează centrifugare la viteză maximă. Se poate renunța la centrifugare sau se poate reduce viteza acesteia prin apăsarea butonului SELECTARE VITEZĂ CENTRIFUGARE. Descrierea programelor Alegeți programul în conformitate cu instrucțiunile de spălare care apar pe etichetă, în special temperatura maximă recomandată.
Pagina: 20
  RO 69 LÂNĂ/SPĂLARE MANUALĂ Acest program realizează o spălare delicată pentru articolele din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe sau pentru cele pentru care se recomandă spălare manuală. SINTETICE ȘI COLORATE Acest program vă permite să spălați împreună rufe din diverse țesături și de diverse culori. Mișcarea de rotație a cuvei și nivelul de apă sunt optimizate atât în timpul spălării, cât și în timpul clătirii. Acțiunea exactă de centrifugare elimină șifonarea rufelor. ECO 20° Acest program inovativ permite spălarea unor țesături din bumbac, sintetice sau mixte la 20°C și se obțin performanțe comparabile cu cele de spălare la 40°C. Consumul pentru acest program este cu 50% mai redus față de un program convențional de spălare la 40°C pentru bumbac. BUMBAC Acest program este adecvat pentru curățarea articolelor din bumbac cu grad normal de murdărire și este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de apă și energie pentru spălarea articolelor din bumbac. BUMBAC: SPALARE INTENSIVA Program pentru o spălare perfectă. Centrifugarea finală la viteză maximă asigură o îndepărtare eficientă a particulelor de detergent. TELECOMANDĂ (Wi-Fi) Poziție pe care trebuie să o selectați dacă doriți să activați/dezactivați controlul de la distanță prin intermediul App, via Wi-Fi. În acest caz, începerea programului se va realiza prin comenzile de pe aplicație. Mai multe detalii, în secțiunea TELECOMANDĂ (Wi-Fi). ATENȚIE: RECOMANDĂRI PENTRU PERFORMANȚA DE SPĂLARE IMPORTANTE. lHainele colorate noi trebuie spălat separat timp de cel puțin 5 sau 6 spălări. lAnumite articole de culoare închisă mari, cum ar fi blugii și prosoapele trebuie mereu spălate separat. lNu amestecați materialele DIN CARE IESE CULOAREA.
Pagina: 21
  70 9. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE În cazul în care mașina de spălat nu funcționează corespunzător, consultați ghidul rapid furnizat mai jos. Conține recomandări practice privind rezolvarea celor mai simple probleme. RAPORT EROARE Eroare afișată Cauze posibile și soluții practice E2 (cu afișaj) 2 clipiri ale LED-urilor (fără afișaj) Mașina nu este alimentată cu apă. Asigurați-vă de faptul că robinetul de alimentare este deschis. Asigurați-vă că furtunul de alimentare nu este îndoit sau răsucit. Evacuarea nu se află la înălțimea potrivită (vezi secțiunea pentru instalare). Închideți robinetul de alimentare, deșurubați furtunul din spatele mașinii și asigurați-vă că filtrul este curățat și nu este blocat. Verificați dacă filtrul este înfundat sau să nu existe corpuri străine în interiorul compartimentului filtrului care să obstrucționeze debitul corect de apă. E3 (cu afișaj) 3 clipiri ale LED-urilor (fără afișaj) Mașina de spălat nu evacuează apa. Verificați dacă filtrul este înfundat sau să nu existe corpuri străine în interiorul compartimentului filtrului care să obstrucționeze debitul corect de apă. Asigurați-vă de faptul că furtunul de evacuare nu este îndoit sau răsucit. Asigurați-vă de faptul că sistemul de evacuare nu este blocat iar apa curge fără blocaje. Încercați să evacuați apa în chiuvetă. E4 (cu afișaj) 4 clipiri ale LED-urilor (fără afișaj) Există prea multă spumă și / sau apă. Asigurați-vă că nu a fost utilizată o cantitate foarte mare de detergent sau un produs ce nu era destinat utilizării în mașina de spălat. E7 (cu afișaj) 7 clipiri ale LED-urilor (fără afișaj) Probleme cu ușa. Verificați dacă ușa este închisă corespunzător. Asigurați-vă că rufele sunt în interiorul mașinii și nu blochează închiderea ușii. Dacă ușa este blocată, opriți mașina și scoateți ștecherul din priză, așteptați 2-3 minute apoi redeschideți ușa. Oricare alt cod Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză, așteptați un minut. Porniți mașina și un nou program. Dacă apare din nou eroarea, contactați un centru de service autorizat. lModele cu afișare: eroarea este afișată printr-un număr precedat de litera ”E” (exemplu: Eroare 2 = E2). lModele fără afișare: eroarea este indicată prin clipirea LED-urilor în funcție de numărul erorii, urmată de o pauză de 5 secunde (exemplu: Eroare 2 = două clipiri – pauză 5 secunde – două clipiri – etc…)
Pagina: 22
  RO 71 ALTE ANOMALII Problemă Cauze posibile și soluții practice Mașina de spălat nu pornește / nu funcționează Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză ce funcționează. Asigurați-vă că există alimentare cu energie. Asigurați-vă că priza funcționează prin conectarea unui alt echipament. Ușa nu este închisă corespunzător: deschideți și închideți ușa. Verificați dacă programul a fost selectat corect iar butonul de pornire este apăsat. Asigurați-vă de faptul că mașina nu se află în modul pauză. Curge apă pe podea lângă mașină Acest lucru se produce datorită unor scurgeri în garnitura de etanșare dintre robinet și furtun; în acest caz, trebuie să înlocuiți garnitura. Verificați dacă filtrul este închis corespunzător. Nu pornește centrifugarea Datorită aranjării necorespunzătoare a rufelor, mașina de spălat: • Încearcă să echilibreze rufele, mărind timpul de centrifugare. • Reduce viteza de centrifugare pentru a reduce vibrațiile și zgomotul. • Exclude centrifugarea pentru a proteja mașina. Asigurați-vă că rufele sunt echilibrate. Dacă nu, aranjați-le, introduceți-le la loc și reporniți programul. Apa nu a fost evacuată complet: așteptați câteva minute. Dacă problema persistă, vezi secțiunea Eroarea 3. Unele modele sunt prevăzute cu funcția ”fără centrifugare”: verificați să nu fie activată. Verificați să nu fie activate unele opțiuni ce pot modifica centrifugarea. Utilizarea unei cantități prea mari de detergent poate împiedica pornirea centrifugării. În timpul centrifugării se aud vibrații puternice / zgomote Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este nevoie, reglați picioarele așa cum este indicat în secțiunea corespunzătoare. Asigurați-vă că șuruburile de transport, dopurile din cauciuc și distanțierele au fost îndepărtate. Asigurați-vă că nu sunt obiecte străine în interiorul cuvei (monede, nasturi, etc.). Garanția standard a producătorului acoperă avariile cauzate de defecte mecanice sau electrice datorate unor omisiuni ale producătorului. În cazul în care o defecțiune se dovedește a fi provocată de factori din afara produsului furnizat, utilizarea necorespunzătoare sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, se poate aplica o taxă.
Pagina: 23
  72 Folosirea detergenților ecologici fără fosfat poate cauza următoarele: - Apa de clătire evacuată este tulbure: acest efect este legat de zeoliții în suspensie care nu au efecte negative asupra eficienței clătirii. - Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la sfârșitul spălării: acest lucru este normal, pudra nu este absorbită de material și nu schimbă culoarea rufelor. - Spumă în apa de la ultima clătire: acest lucru nu indică neaparat o clătire necorespunzătoare. - Spumă abundentă: acest lucru se datorează adesea agenților tensioactivi anionici ce se regăsesc în detergenți și care sunt greu de eliminat din rufe. În aceste cazuri nu este necesară rularea unei etape suplimentare de clătire, nu va avea nici un efect. Dacă problema persistă sau suspectați o defecțiune, contactați imediat un centru de service autorizat. Este recomandabil să utilizați întotdeauna piese de schimb originale, disponibile în centrele de service autorizate. Prin aplicarea marcajului pe produs, declarăm pe proprie răspundere că acest produs este în conformitate cu reglementările europene în vigoare cu privire la siguranță, sănătate și protecția mediului. Producătorul își declină orice responsabilitate pentru greşelile de tipar din manualul acestui produs. Mai mult decât atât, își rezervă de asemenea dreptul de a face orice modificări considerate utile pentru produsele sale fără a schimba caracteristicile lor esențiale. Garanție Produsul este garantat în termenii și condițiile stabilite în certificatul furnizat împreună cu produsul. Certificatul de garanție trebuie să fie completat corespunzător și păstrat, deoarece va trebui să fie prezentat centrului de service autorizat în cazul în care apelați la acesta.
Pagina: 24
  RO 73 PARAMETRI WIRELESS Parametri Specificații (Wi-Fi) Specificații (Bluetooth) Standard Wireless 802.11 b/g/n Bluetooth v4.2 Interval frecvență 2,412 GHz. - 2,484 GHz. 2,412 GHz. - 2,484 GHz. Putere max. transmisie 802.11b, DSSS 1 Mbps = +19.5 dBm Basic data Rate: RF Transmit Power (Typ): +4 dBm Enhanced data Rate: RF Transmit Power (Typ): +2 dBm BLE RF Transmit Power (Typ): +7.5 dBm 802.11b, CCK 11 Mbps = +18.5 dBm 802.11g, OFDM 54 Mbps = +18.5 dBm 802.11n, MCS7 = +14 dBm Senzitivitate minimă recepție 802.11b = 1024 bytes, -80 dBm Basic data Rate: Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm Enhanced data Rate: Sensivity @ 0.01% BER: -98 dBm BLE Sensivity @ 0.1% BER: -98 dBm 802.11g = 1024 bytes, -70 dBm 802.11n = 1024 bytes, -65 dBm 802.11n HT40 = 1024 bytes, -65 dBm Prin prezenta, Candy Hoover Group Srl, declară că acest aparat marcat cu este în conformitate cu cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/EU. Pentru a primi o copie a acestei declarații de conformitate, vă rugăm să contactați producătorul prin accesarea site-ului: www.candy-group.com

Întrebare & răspunsuri

Ai o întrebare despre Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.

Pune o întrebare despre Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S

Nume
E-mail
Reacție

Vezi mai jos un manual pentru Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Candy
  • Produs: Masini de spalat
  • Model/denumire: Rapido RO 1484DXH5\1-S
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Maghiară, Sloven, Croat, Bulgară, Polonez, Cehă, Română, Slovacă, Ucrainean, Olandeză, Portugheză, Grec, Suedeză, Daneză, Norvegiană, Finlandeză