manual Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3

Vezi mai jos un manual pentru Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Braun
  • Produs: ondulator
  • Model/denumire: Satin Hair 7 ST 750 / ES3
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Polonez, Rusă

Cuprins

Pagina: 16
17
• Először egy széles fogazatú fésűvel fésülje sima, gubancmen-
tesre a haját [G].
• Válassza tincsekre a haját! A haj tövénél kezdŒdŒen helyez-
zen egy tincset (max. 3–4 cm szélességben) a készülék
simítólapjai közé, és zárja össze azokat! [H].
Hajkiegyenesítés
• Óvatosan vezesse a simítólapokat a hajtőtől a tincs végéig.
A tökéletes végeredmény és a haj károsodásának elkerülése
érdekében a készüléket egyenletes mozgással húzza végig a
hajtincsen. 2 másodpercnél hosszabb ideig ne tartsa a
készüléket ugyanazon a területen [I]. Mivel a NanoGlide
kerámia lapok háromszor simábbak a normal kerámia
lapoknála súrlódásmentes siklás következtében megvédik haját
a rongálódástól.
• Használat közben másik keze két ujjával -csak a hideg borítást
(1) érintve – rögzítheti a készüléket.
• Kifelé vagy befelé is formázhatja a hajvégeket oly módon, hogy
gyengéden kifelé vagy befelé göndöríti, mielőtt ahajat kiengedné
a formázólapok közül.
Hogyan hullámosítsunk?
A Braun satinlinersegítségével laza hullámokat varázsolhat
hajába [J]:
– Fogjon be egy tincset a gyökereknél!
– Végezzen egy fél fordulatot a készülékkel!
– Ezt követŒen lassan mozgassa a készüléket vízszintesen a
hajvég felé, és a hajtincs megtekeredik!
Használat után
Minden egyes használat után kapcsolja ki a készüléket a be/
kikapcsoló (5) gomb 1 másodperces megnyomásával!
Maradék hőmérséklet visszajelző:
Amíg a készüléket nem húzta ki, a kijelzŒ pirosat mutat és
megjelenik a lehılést jelzŒ szimbólum [F]. A kijelzŒ csak abban
az esetben kapcsol ki, ha a hŒmérséklet 60 °C alá csökkent.
Ezután már biztonsággal megérinthetŒ a készülék.
Tisztítás
Tisztítás elŒtt mindig húzza ki a készüléket a hálózatból! Soha
ne merítse vízbe! A készülék tisztításához használjon nedves-,
szárításához pedig száraz, puha törlŒkendŒt!
A változtatás jogát fenntartjuk.
A környezetszennyezés elkerülése érdekében arra
kérjük, hogy a készülék hasznos élettartalma végén ne
dobja azt a háztartási szemétbe. A mıködésképtelen
készüléket leadhatja a Braun szervizközpontban, vagy
az országa szabályainak megfelelŒ módon dobja a
hulladékgyıjtŒbe.
Garancia
A vásárlás napjától számított 2 évig tartó garanciát biztosítunk
a termékre. A garancia-időszakon belül minden anyag- és
kivitelezési hibát díjmentesen helyrehozunk, belátásunk szerint
vagy javítva, vagy cserélve a készüléket. Ez a garancia minden
olyan országra kiterjed, ahol a készülék a Braun vagy annak
kijelölt viszonteladója forgalmazásában kapható.
A garancia nem fedi a következőket: nem rendeltetésszerű
használat miatt bekövetkező károsodás; kopás és
elhasználódás (pl. a borotva szita- és vágókazettája); illetve a
készülék értéke és működése szempontjából elhanyagolható
jellegű hibák. A garancia érvényét veszti, ha a javítást erre nem
jogosult személy végzi, és ha nem Braun alkatrészeket
használnak.
A garancia-időszakon belüli javításhoz adja le vagy küldje el a
teljes készüléket a vásárláskor kapott számlával együtt valamely
hivatalos Braun Ügyfélszolgálati Szervizközpontnak vagy a
vásárlás helyén.
Română
Citiţi cu atenţie instrucţiunile, înainte de a folosi aparatul.
Important
• Conectaţi aparatul numai la o sursă de current
alternative (~) şi asiguraţi-vă că tensiunea
corespunde cu cea inscripţionată pe aparat.
• Nu folosiţi aparatul în apropierea apei
(de ex: lângă chiuveta plină cu apă, în
cadă sau duş). Feriţi-l de umiditate.
• Pentru o protejare mai bună a aparatului
împotriva fluctuaţiilor de curent vă recomandăm
instalarea un stabilizator de curent (RCD),
cu o putere reziduală care să nu depăşească
30 mA în circuitul electric din baie. Cereţi
sfatul unui profesionist.
• Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat de
către copii peste 8 ani, de către persoanele
cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse, precum şi de către cele cărora le
lipsesc experienţa si cunoştinţele necesare,
cu condiţia de a fi supravegheate şi de a
primi instrucţiuni pentru a utiliza in siguranta
aparatul şi pentru a înţelege posibilele riscuri.
Copii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
Operaţiunile de curăţare şi întreţinere nu
trebuie efectuate de copii, în afara cazului în
care au peste 8 ani şi sunt supravegheaţi.
• Evitaţi atingerea părţilor calde ale produsului.
• Dacă aparatul este în funcţiune, nu îl lăsaţi pe
suprafeţe care nu sunt termorezistente.
• Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul
aparatului. Verificaţi în mod regulat cablul de
alimentare pentru uzură şi deteriorare. În
cazul în care cablul este deteriorat, încetaţi
utilizarea aparatului şi duceţi-l la un centru de
service autorizza Braun. Reparaţiile efectuate
de către persoane necalificate pot expune
utilizatorul la riscuri majore.
• Placa de păr Braun trebuie utilizată numai pe
păr uscat.
• Aveţi grijă când utilizaţi aparatul la temperatura
maximă.
Descriere
1 Punct de atingere rece
2 Cadran
3 Selector pentru tipul de păr («–/+»)
4 Buton de creştere a puterii («boost»)
5 Buton pornit/oprit («on/off»)
6 Cablu de alimentare (2 m lungime)
7 Buton activare ioni
8 Plăci de ceramică Nanoglide
Tehnologia Colour Saver
Tehnologia Colour Saver (protecţia culorii) produce un flux de
ioni care învăluie fiecare fir de păr şi îl protejează împotriva
uscării uscării, împiedicând scăderea umidităţii cu până la 50% şi
conferind părului vopsit o frumuseţe şi o strălucire naturală pentru
o perioadă îndelungată. Un flux de ioni acoperă tot părul dvs.,
astfel încât se pot auzi unele mici sunete.
* comparativ cu utilizarea unei plăci ce nu deţine tehnologia
Colour Saver
Înainte de utilizare
• Conectaţi aparatul la o sursă de curent şi apăsaţi butonul
pornit/oprit (5) timp de o secundă pentru a-l porni.
• În timpul încălzirii, ecranul va fi colorat în roşu/portocaliu.
Aparatul are setări pentru coafarea părului normal, mediu.
În timpul încălzirii simbolul pentru temperatură se va aprinde
intermitent [A] până la atingerea temperaturii dorite.
• După aproximativ 30 de secunde, ecranul se va colora în
verde, indicând că puteţi începe folosirea aparatului. După
atingerea temperaturii dorite, simbolul pentru temperatură nu
va mai lumina intermitent.
• Cu ajutorul selectorului pentru tipul de păr (3), puteţi alege
temperatura potrivită pentru fir de păr gros, normal sau subşire.
Pentru fiecare tip de păr puteţi alege între o setare scăzută,
medie sau ridicată.
• În timpul modificării setării pentru tipul de păr, cadranul se va
colora în roşu/portocaliu, iar simbolul pentru temperatură va
lumina din nou intermitent. În momentul în care cadranul se
colorează în verde, puteţi continua coafarea.
• Funcţia de creştere a temperaturii: pentru întinderea şuviţelor
de păr mai dificile, puteţi creşte temperatura prin apăsarea
butonului (4). Timp 20 de secunde, dispozitivul îşi va mării
temperatura cu 20 °C (o lumina se va aprinde intermitent).
După aceea aparatul va reveni la temperatura iniţială.
• Oprirea automată: Din motive de siguranţă, după 30 de minute
aparatul se închide automat. Cu 5 minute înainte de oprirea
automată, pe cadran va apărea «auto off» [E], iar un LED roşu
se va aprinde intermitent. Dacă doriţi să continuaţi coafarea
trebuie doar să apăsaţi din nou butonul pornit/oprit (5).
• Funcţia de memorie: Pentru a face mai uşoară coafarea,
aparatul memorează setările efectuate de dvs. la ultima
coafare.
Coafarea
Pregătirea pentru utilizare
• Verificaţi ca părul să fie total uscat înainte de a începe să
folosiţi aparatul.
• Pieptănaţi-vă părul cu un pieptene cu dinţii rari şi descurcaţi-l [G].
• Împărţiţi părul în şuviţe. Puneţi o parte din păr (şuviţe de 3–4
cm maxim) între clamă şi cleşte şi apoi închideţi-l. Începeţi din
apropierea rădăcinilor [H].
Cum să întindeţi părul
• Trageţi placa uşor de la rădăcini până la vârfuri [I], de-a lungul
şuviţelor de păr, cu o mişcare continuă şi lentă. Nu lăsaţi
aparatul în acelaşi loc mai mult de 2 secunde. Astfel, se
asigură cele mai bune rezultate fără a deteriora firul de păr.
Plăcile de ceramică Nanoglide sunt de 3 ori mai netede decât
plăcile de ceramică obişnuite; acestea protejează mai bine
părul în timpul coafării, fără a electriza firul de păr.
• Pentru a obţine un mai bun control în momentul trecerii
aparatului de-a lungul firului de păr, puteţi să îl ţineţi cu cealaltă
mână de partea rece a acestuia(1).
• Puteţi crea bucle spre vârfuri rotind aparatul spre interior sau
exterior.
Cum să încreţiţi părul
Cu aparatul Braun Satinliner se pot efectua de asemenea bucle
şi onduleuri [J]:
– apucaţi o şuviţă de la rădăcină
– rotiţi aparatul pe jumătate
– mişcaţi aparatul lent pe orizontală până la vârfuri şi veţi obţine,
în acest mod, onduleuri
După utilizare
După fiecare utilizare, opriţi aparatul apăsând butonul pornit/oprit
(5) timp de o secundă.
Indicatorul de căldură reziduală
Atâta timp cât aparatul nu este scos din priză, ecranul arată
simbolul temperaturii [F] în faza de răcire. Doar atunci când
temperatura scade sub 60 °C, ecranul se stinge şi aparatul se
poate atinge fără nici un fel de risc.
Curăţarea
Scoateţi aparatul din priză înainte de a-l spăla. Nu îl introduceţi
niciodată în apă.
96197436_ES3_ST760-750.indd 17
96197436_ES3_ST760-750.indd 17 21.01.13 13:51
21.01.13 13:51

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3.

Pune o întrebare despre Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3

Ai o întrebare despre Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.