manual Braun BP 4600

Vezi mai jos un manual pentru Braun BP 4600. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Braun
  • Produs: sphygmomanometru
  • Model/denumire: BP 4600
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Engleză, Germană, Franceză, Polonez, Rusă, Română, Turc, Slovacă, Maghiară, Sloven, Croat

Cuprins

Pagina: 0
BP4600
ExactFit
Pagina: 26
52 53
	 WAŻNE INFORMACJE
	 Przeczytać instrukcję obsługi.
	 Klasyfikacja:
	 • Urządzenie z wewnętrznym zasilaniem
	 • Urządzenie typu BF
	 • Stopień ochrony IPX0
	 • 
Nie nadaje się do użytkowania w obecności palnych środków znieczulających w
mieszankach z powietrzem, tlenem lub tlenkiem azotu
	 • praca ciągła z krótkotrwałym obciążeniem
	
Ten produkt spełnia postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EEC (dyrek-
tywa o wyrobach medycznych). Urządzenie spełnia wymagania następujących norm:
	 • 
EN 60601-1: 1990 + A1: 1993 + A2: 1995 + A13: 1996 Ogólne wymagania dotyczące
bezpieczeństwa.
	 • EN 60601-1-2: 2001 - Zgodność elektromagnetyczna - wymagania i testy.
	 • 
EN1060-1: 1995 + A1: 2002 - Sfigmomanometry nieinwazyjne - wymagania ogólne.
	 • 
EN1060-3: 1997 + A1: 2005 - Sfigmomanometry nieinwazyjne - wymagania
uzupełniające dla elektromechanicznych systemów pomiarowych ciśnienia krwi.
	 • 
EN1060-4: 2004 - Sfigmomanometry nieinwazyjne - Procedury testów do określania
ogólnej dokładności systemowej automatycznych sfigmomanometrów
nieinwazyjnych.
	

Przenośny i mobilny radiowy sprzęt komunikacyjny może niekorzystnie oddziaływać na
ELEKTRYCZNY SPRZĘT MEDYCZNY
	
Nie wyrzucać tego produktu razem z odpadkami komunalnymi przy końcu jego okresu
przydatności do użytkowania. Zużyty produkt można zwrócić u lokalnego sprzedawcy
detalicznego lub w odpowiednim punkcie zbiorczym w swoim kraju.
Gwarancja
Firma Kaz udziela gwarancji na ten produkt w okresie 2 lat od daty zakupu. W okresie
gwarancyjnym bezpłatnie usuniemy wszelkie usterki w urządzeniu wynikające z wad
materiałowych lub wykonawstwa, poprzez naprawę lub wymianę - według naszego uznania.
Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie kraje, do których urządzenia jest dostarczane przez firmę
Kaz lub jej wskazanego dystrybutora.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń wynikających z nie właściwego użytkowania,
normalnego zużycia, a także usterek, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie
urządzenia. Gwarancja ulega unieważnieniu w razie wykonania naprawy przez nieuprawnione
osoby i w razie użycia części, które nie są oryginalnymi częściami zamiennymi firmy Braun.
W celu uzyskania obsługi serwisowej w okresie gwarancji należy przekazać lub przesłać
kompletne urządzenie wraz z pokwitowaniem zakupu do autoryzowanego centrum serwisowego
firmy Kaz (zobacz dołączoną informację dotyczącą lokalnego centrum serwisowego)
Română
Aparatul Braun pentru monitorizarea tensiunii arteriale la braţul superior a fost dezvoltat
pentru efectuarea unor măsurători precise şi comode ale tensiunii arteriale.
Acurateţea măsurătorilor aparatului Braun pentru monitorizarea tensiunii arteriale la braţul
superior a fost testată în momentul fabricării şi dovedită de cercetarea clinică conform AAMI/
ANSI-SP10.
Ce trebuie să ştiţi despre tensiunea arterială
Tensiunea arterială se schimbă continuu de-a lungul zilei. Ea creşte brusc în zori şi scade la
sfârşitul dimineţii. Tensiunea arterială creşte din nou după-amiază şi scade în final la un nivel
redus, noaptea. De asemenea, ea poate să varieze într-o scurtă perioadă de timp. De aceea,
rezultatele unor măsurători succesive pot să fluctueze.
Tensiunea arterială a unui bărbat sănătos de 31 de ani, măsurată la intervale de 5 minute
Tensiunea arterială măsurată la un cabinet medical furnizează doar valoarea momentană.
Măsurătorile repetate realizate acasă reflectă mai bine valorile reale ale tensiunii arteriale în
condiţiile cotidiene.
Mai mult, mulţi oameni înregistrează presiuni arteriale diferite când acestea sunt măsurate
acasă, pentru că au tendinţa de a fi mai relaxaţi decât in cabinetul medical. Măsurători ale
tensiunii arteriale efectuate acasă pot furniza doctorului informaţii preţioase cu privire la
valorile normale ale tensiunii arteriale în condiţii «cotidiene».
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a stabilit următoarele valori standard pentru
tensiunea arterială măsurând pulsul în repaus.
0297
Presiunea arterială	 Valori	 Hipertensiune	 Hipertensiune
(mmHg)	 normale	 uşoară	 gravă
SYS = sistolă	 până la 140	 140-180	 peste 180
(valoarea superioară)	
DIA = diastolă	 până la 90	 90-110	 peste 110
(valoarea inferioară)	
Pagina: 27
54 55
• Nu umflaţi manşeta monitorului atunci când ea nu este înfăşurată în jurul braţului.
• 
Nu încercaţi să demontaţi sau să modificaţi niciun fel de componente ale monitorului, inclusiv
manşeta.
• Nu scăpaţi pe jos produsul şi nu îl expuneţi la lovituri puternice.
• Nu trebuie utilizat dispozitivul în cazul în care braţul prezintă orice fel de răni sau vătămări.
Alegerea manşetei adecvate
Pentru o măsurătoare corectă, este important să se aleagă dimensiunea corectă a manşetei
care să se potrivească în mod optim la braţul superior. Alegeţi dimensiunea manşetei în
conformitate cu circumferinţa braţului dumneavoastră şi aveţi grijă ca partea de jos a
manşetei să se afle la 2-3 cm deasupra cotului.
• Manşetă mică/mijlocie= 23-43 cm circumferinţa braţului
• Manşetă mare/foarte mare = 33-43 cm circumferinţa braţului
Aplicarea manşetei
1. 
Lăsaţi să alunece capătul manşetei prin inelul de metal în poziţia cea mai îndepărtată de tub,
astfel încât să formeze o buclă. Materialul textil neted trebuie să se afle în interiorul manşetei.
2. 
Dacă manşeta este amplasată corect, materialul tip Velcro („arici”) se va găsi la exteriorul
manşetei, iar inelul metalic nu va atinge pielea. (Fig. 4)
3. 
Introduceţi braţul stâng prin bucla manşetei. Partea de jos a manşetei trebuie să se afle cu
aproximativ 2-3 cm deasupra cotului. Tubul trebuie să se afle deasupra arterei brahiale de
pe partea interioară a braţului. (Fig. 5)
4.
Trageţi manşeta astfel încât marginile de sus şi de jos să fie strâns fixate în jurul braţului. (Fig. 6)
5. 
După poziţionarea corespunzătoare a manşetei, fixaţi prin presare fermă materialul tipVelcro
(„arici”) de partea din material scămoşat a manşetei.
6. 
Această manşetă este corespunzătoare pentru utilizare dacă marcajul <<INDEX>> cade în zona
cu marcajul <<OK RANGE>> simbolizată prin două săgeţi atunci când manşeta este fixată ferm
în jurul braţului dumneavoastră. (Fig. 7)
7. 
Aşezaţi-vă pe un scaun şi puneţi braţul pe masă astfel încât manşeta să se afle la acelaşi nivel cu
inima dumneavoastră. (Fig. 8)
INDEX
Fig. 5
Artere
principale
BRAŢUL STÂNG
Fig. 4
Material scămoşat
Material
tip
Material
textil
neted
Inel metalic Fig. 6
Fig. 7
23
~
43
cm/
33
~
43
cm
Manşetă
pentru
INDEX
OK
OK
Fig. 8
Descrierea produsului
1. Afişaj LCD
2. Buton «start/stop»
3. Butonul de memorare
4. Butonul de medie
5. Butonul de mod
6. Capacul compartimentului pentru baterii
7. Port pentru tub
8. Conector
9. Tub
10. Manşetă
11. 4 baterii alcaline, tip AA (1,5 V)
Introducerea bateriilor
• 
Îndepărtaţi capacul compartimentului pentru baterii din partea
inferioară a unităţii şi introduceţi 4 baterii alcaline tip AA LR6
conform polarităţii (vezi simbolul din compartimentul
pentru baterii).
• 
Notă: Reglaţi întotdeauna din nou data şi ora după introducerea
unor baterii noi pentru a vă asigura că rezultatele măsurătorilor
sunt stocate în memorie cu data şi ora corecte.
• 
Eliminaţi doar bateriile descărcate. Acestea nu ar trebui eliminate
în gunoiul menajer, ci la locuri de colectare adecvate sau la
distribuitorul dumneavoastră.
	
Reguli de bază pentru o măsurătoare corectă a
tensiunii arteriale
• 
Întotdeauna efectuaţi măsurători în acelaşi moment al zilei, în mod ideal dimineaţa, în
aceleaşi condiţii.
• 
Nu măsuraţi tensiunea la mai puţin de 30 de minute după ce aţi fumat, aţi consumat ceai
sau cafea.
• 
Scoateţi ceasul de mână şi bijuteriile înainte de a aşeza monitorul pe braţul la care veţi
efectua măsurătoarea.
• 
Nu înfăşuraţi manşeta peste mâneca hainei sau a puloverului; în caz contrar nu se va putea
efectua măsurătoarea.
• Îndepărtaţi îmbrăcămintea strânsă pe braţ.
• Nu răsuciţi în niciun fel manşeta.
Fig. 2
Fig. 3
• 
Pentru a asigura rezultate exacte ale măsurătorilor, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni
de utilizare.
• 
Acest produs este destinat utilizării casnice. Ţineţi produsul şi bateriile departe de
copii.
• 
Cei care suferă de aritmie cardiacă, constricţie vasculară, arterioscleroză la extremităţi,
diabet sau cei care folosesc stimulatoare cardiace ar trebui să-şi consulte doctorul
înainte de a-şi măsura singuri tensiunea arterială, deoarece în aceste cazuri pot apărea
devieri ale tensiunii arteriale.
• 
Dacă sunteţi sub tratament medical sau administraţi medicamente, vă rugăm să
consultaţi medicul dumneavoastră în cazul unor incertitudini.
• 
Utilizarea acestui monitor al tensiunii arteriale nu are ca scop înlocuirea consultaţiei
doctorului dumneavoastră.
M
Pagina: 28
56 57
Funcţia de memorare
Monitoruldumneavoastrăpentrutensiuneaarterialăpastreazaînmemoriecitirile
ultimelor32demăsurători.
Stocarea rezultatelor măsurătorilor
După fiecare măsurătoare a tensiunii arteriale vor fi stocate automat în
memorie valoarea sistolică a tensiunii, valoarea diastolică a tensiunii, pulsul
şi ora şi data din ziua respectivă. Valoarea memorată pentru numărul #01
este cea mai recentă valoare. În momentul în care nu mai există spaţiu
pentru memorare, valorile cele mai vechi vor fi înlocuite.
Apelarea valorilor memorate
•	
Apăsaţi butonul de memorare („Memory”) (3), moment în care afişajul
va arăta M:00 în cazul în care nu există date reţinute în memorie. Dacă
există rezultate reţinute în memorie, cel mai recent set de parametri
ai măsurătorii, reprezentat de tensiunea sistolică, tensiunea diastolică,
pulsul şi ora şi data măsurătorii precum şi M:01, va apărea pe afişaj timp
de 1 minut.
•	
Apăsaţi din nou butonul de memorare („Memory”) (3) pentru a citi
următorul rând de date reţinute in memorie. Datele apelate pe afişaj cu
numărul de memorare format din 2 cifre (de exemplu M:02).
•	
Apăsaţi butonul „START/STOP” (2) pentru a ieşi din modul de memorie.
Ştergerea datelor
•	
Apăsaţi butonul de memorare („Memory”) (3) pentru a trece la modul
de memorare.
•	
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de mod (5), apoi apăsaţi butonul de
reglare („Set”) (4), moment în care toate rezultatele reţinute în memorie
vor fi şterse, iar afişajul va arăta CLR.
•	
Pentru a verifica ştergerea tuturor rezultatelor, apăsaţi butonul de memorare („Memory”) (3).
Afişajul nu trebuie să arate niciun fel de rezultat, ci numai data, ora şi M:00.
Indicatorul de descărcare a bateriilor
Atunci când pe afişaj clipeşte indicatorul de descărcare a bateriilor , acest lucru
înseamnă că bateriile sunt aproape descărcate şi este necesară înlocuirea celor patru baterii
cu baterii alcaline LR6 (AA).
Depozitarea şi curăţarea
• După utilizare, păstraţi întotdeauna unitatea în caseta sa.
• 
Nu expuneţi dispozitivul la acţiunea directă a luminii solare sau la temperaturi ridicate şi nu
îl depozitaţi în locuri umede şi pline de praf.
• 
Nu depozitaţi dispozitivul la temperaturi extrem de scăzute (sub-20°C) sau ridicate
(peste 60°C).
• 
Pentru curăţarea casetei folosiţi o cârpă umezită cu apă sau un agent de curăţare blând,
apoi ştergeţi caseta cu o cârpă uscată. Pentru curăţarea manşetei în cazul în care aceasta se
murdăreşte folosiţi o cârpă uscată.
• Nu folosiţi agenţi de curăţare puternici.
• 
Scoateţi bateriile atunci când unitatea nu se foloseşte timp îndelungat. (Este posibil ca
bateriile să curgă sau să provoace deteriorări).
Afişaj
Fixarea lunii, datei şi a orei
a.	Apăsaţi butonul de mod (5) (începe să clipească„month”).
	 Apăsaţi butonul de reglare (4) pentru a fixa luna corectă (1,2,3,…12)
b.	Apăsaţi butonul de mod (5) (începe să clipească„date”).
	 Apăsaţi butonul de reglare (4) pentru a fixa data corectă (1,2,3,…31)
c.	Apăsaţi butonul de mod (5) (începe să clipească„hour”).
	 Apăsaţi butonul de reglare (4) pentru a fixa ora corectă (1,2,3,…12)
d.	Apăsaţi butonul de mod (5) (începe să clipească„minute”).
	 Apăsaţi butonul de reglare (4) pentru a fixa minutul corect (0, 1,2,3,…59)
e.	
Apăsaţi din nou butonul de mod (5) pentru a valida reglajele de timp. Cifrele
vor înceta să clipească.
Efectuarea unei măsurători
1. 
Înfăşuraţi manşeta în jurul braţului (vezi mai sus secţiunea„Aplicarea
manşetei”).
2. Staţi drept pe scaun pentru a asigura o postură corectă.
3. 
Apăsaţibutonul„START/STOP” (2).Înprimele3secundetoateelementele
afişajuluiindică„888”(Fig.9).Apoisimboluldemăsurareatensiuniiarterialevaclipi
peafişaj,iaraerulvafipompatautomatpânălaoanumităpresiuneşivaîncepe
măsurarea. În timpul măsurării tensiunii arteriale nu vă mişcaţi şi nu vorbiţi.
4.	
După ce a avut loc creşterea presiunii aerului, ea va scădea încet. După
detectarea pulsului, simbolul HEART RATE va începe să clipească. După efectuarea
măsurătorii de tensiune arterială, produsul se va închide automat după 1 minut.
SIMBOL PENTRU PULS
EVIDENŢA MEMORIEI
AFIŞAREA ERORII LA
MĂSURARE
INDICATOR DE DESCĂRCARE A
LUNA MINUT
DATA ORA
Fig. 9
Pagina: 29
58 59
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă Cauza Soluţie
Simbol pentru
puls
Apare în condiţii de
măsurătoare şi clipeşte atunci
când se detectează pulsul.
• Măsurătoare în curs, nu vorbiţi
Indicatorul de
descărcare a
bateriilor
Apare atunci când tensiunea
bateriei este prea scăzută sau
bateriile nu sunt poziţionate
corect.
• 
Înlocuiţi toate cele patru baterii cu unele noi.
Introduceţi bateriile în poziţia corectă.
Respectaţi polaritatea +/-.
Eroare de
măsurare
Apare atunci când nu se pot
obţine cu precizie tensiunea
arterială şi pulsul.
• 
Apăsaţi iar butonul („Start/Stop”) şi repetaţi
măsurătoarea.
• 
Verificaţi dacă manşeta este înfăşurată conform
cu instrucţiunile.
• Verificaţi să nu existe răsuciri ale tubului.
• Controlaţi palma în caz că se depune un efort.
• 
Aveţi grijă să nu vorbiţi şi să nu vă mişcaţi în
timpul măsurătorii.
• Controlaţi ca postura să fie corectă.
Specificaţii
Metoda de măsurare Oscilometrică
Numărul modelului BP4600
Gama de măsurare Presiune 0-300 mmHg
Puls 40-199/minut
Acurateţe Presiune +/- 3mmHg
Puls +/- 5% max..
Umflarea Automată
Dezumflarea Supapă în trepte
Afişaj Afişaj cu cristale lichide (LCD) – Tensiune sistolică, diastolică, puls
Seturi de memorare 32 seturi
Dimensiunea manşetei • Manşetă mică/mijlocie= 23-43 cm circumferinţa braţului
• Manşetă mare/foarte mare = 33-43 cm circumferinţa braţului
Temperatura de funcţionare +10 °C până la +40 °C, până la 85% RH.
Temperatura de depozitare -20°C până la +70°C, până la 85% RH.
Greutatea unităţii Aproximativ 300g (fără baterii)
Tensiunea de alimentare Baterii alcaline: 4 x AA (LR6)
Durata bateriilor 300 de măsurători (Măsurători de două ori pe zi)
Închidere automată La neutilizarea timp de 1 minut
Accesorii 4 baterii, manşetă pentru braţ cu tub, manual de întrebuinţare,
pungă, cutie-cadou
	 IMPORTANT
	 Citiţi instrucţiunile de utilizare.
	 Clasificare:
	 • Aparat cu alimentare internă
	 • Echipament tip BF
	 • IPX0
	 • 
Nu se foloseşte în prezenţa amestecurilor anestezice inflamabile cu aer,
oxigen sau oxid nitros
	 • Operare continuă cu încărcare de scurtă durată
	
Acest aparat este în conformitate cu prevederile Directivei nr. 93/42/EEC (Di-
rectiva privind dispozitivele medicale). Acest dispozitiv este în conformitate cu
următoarele standarde:
	 • 
EN 60601-1: 1990 + A1: 1993 + A2: 1995 + A13: 1996 Cerinţe generale pentru 	
siguranţă.
	 • EN 60601-1-2: 2001 - Cerinţe şi teste pentru compatibilitatea electromagnetică.
	 • EN1060-1: 1995 + A1: 2002 - Sfigmometre neagresive - Cerinţe generale .
	 • 
EN1060-3: 1997 + A1: 2005 - Sfigmometre neagresive - Cerinţe suplimentare 	
pentru sistemele electrico-mecanice de măsurare a tensiunii arteriale.
	 • 
EN1060-4: 2004 - Sfigmometre neagresive - Proceduri de testare pentru
determinarea preci ziei globale a sfigmometrelor automate neagresive.
Echipamentele de comunicaţii RF portabile şi mobile pot afecta eficienţa
echipamentelor electrice medicale.
	 Vă rugăm nu aruncaţi produsul în gunoiul menajer la sfârşitul perioadei sale de 	
	 viaţă utilă. Puteţi arunca produsul prin intermediul distribuitorului dumneavoastră 	
	 local sau la punctele de colectare locale organizate în ţara dumneavoastră.
Garanţie
Kaz acordă garanţie asupra produsului pe o perioadă de 2 ani, începând cu data achiziţionării. În
timpul perioadei de garanţie, vom elimina gratuit orice defecţiuni ale aparatului rezultate din
defecte ale materialului sau mâinii de lucru, fie prin reparare, fie prin înlocuire completă a
aparatului, după cum vom decide.
Această garanţie se extinde în fiecare ţară unde aparatul este furnizat de compania Kaz sau de
distribuitorii săi desemnaţi.
Această garanţie nu acoperă: defectările datorate utilizării necorespunzătoare, uzura normală sau
defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau utilizării aparatului. Garanţia devine nulă dacă
reparaţia este realizată de persoane neautorizate dacă nu sunt utilizate piese originale Braun
pentru reparaţie.
Pentru reparaţii în perioada de garanţie, predaţi sau trimiteţi unui centru de reparaţii autorizat
Kaz aparatul complet şi chitanţa de vânzare (vezi prospectul din ambalaj pentru centrul de
reparaţii local)
0297

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Braun BP 4600.

Pune o întrebare despre Braun BP 4600

Ai o întrebare despre Braun BP 4600 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Braun BP 4600. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Braun BP 4600 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.