manual Bosch 1 600 A00 4ZN

Vezi mai jos un manual pentru Bosch 1 600 A00 4ZN. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Bosch
  • Produs: baterie aparat foto
  • Model/denumire: 1 600 A00 4ZN
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Engleză, Germană, Franceză, Slovacă, Grec, Croat

Cuprins

Pagina: 109
1 609 929 X22 | (15.4.11) Bosch Power Tools
110 | Română
Română
Instrucţiuni de siguranţă pentru
acumulatori Li-Ion
Citiţi toateindicaţiile de avertizare
şi instrucţiunile. Nerespectarea
indicaţiilor de avertizare şi a in-
strucţiunilor poate provoca electro-
cutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate instrucţiunile şi indicaţiile de
siguranţă în vederea unei utilizări ulterioare.
f Aceste instrucţiuni de siguranţă sunt valabile
numai pentru acumulatorii Li-Ion Bosch!
f Nu deschideţi acumulatorul. Există pericol de
scurtcircuit.
Feriţi acumulatorul de căldură, de
asemeni de ex. de radiaţii solare
continue, foc, apă şi umezeală. Există
pericol de explozie.
f În cazul deteriorării sau utilizării necores-
punzătoare a acumulatorului se pot degaja
vapori. Aerisiţi cu aer proaspăt iar dacă vi se
face rău consultaţi un medic. Vaporii pot irita
căile respiratorii.
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 110 Friday, April 15, 2011 8:56 AM
Pagina: 110
Română | 111
Bosch Power Tools 1 609 929 X22 | (15.4.11)
f În cazul în care acumulatorul este defect, din
acesta se scurge lichidul care umezeşte
obiectele învecinate. Verificaţi componentele
afectate. Curăţaţi-le sau, dacă este necesar,
schimbaţi-le.
f Folosiţi acumulatorul numai împreună cu scula
dumneavoastră electrică Bosch. Numai astfel
acumulatorul va fi protejat împotriva unei
suprasolicitări periculoase.
f Încărcaţi acumulatorii numai în încărcătoarele
recomandate de producător. Dacă un încărcător
destinat unui anumit tip de acumulator este folosit
la încărcarea altor tipuri de acumulator decât cele
prevăzute pentru el, există pericol de incendiu.
f Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi pentru
sculele electrice respective. Utilizarea altor
acumulatori poate provoca răniri şi pericol de
incendiu.
f Feriţi acumulatorii nefolosiţi de agrafele de
birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici, care ar putea provoca
şuntarea contactelor. Un scurtcircuit între
contactele acumulatoruluipoate duce la arsurisau
incendiu.
f În caz de utilizare greşită, din acumulator se
poate scurgelichid. Evitaţi contactulcuacesta.
În caz de contact accidental clătiţi bine cu apă.
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 111 Friday, April 15, 2011 8:56 AM
Pagina: 111
1 609 929 X22 | (15.4.11) Bosch Power Tools
112 | Română
Dacă lichidul vă intră în ochi, consultaţi şi un
medic. Lichidul scurs din acumulator poate duce
la iritaţii ale pielii sau la arsuri.
Funcţionare
Indicaţii privind manevrarea optimă a
acumulatorului
Indicaţie: Acumulatorul se livrează parţial încărcat.
Pentruaasigurafuncţionarealacapacitateanominală
a acumulatorului, înainte de prima utilizare încărcaţi
complet acumulatorul în încărcător.
Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion poate fi încărcat
în orice moment, fără ca prin aceasta să i se reducă
durata de viaţă. O întrerupere a procesului de
încărcare nu dăunează acumulatorului.
Acumulatorulcutehnologie litiu-ioneste protejat prin
„Electronic Cell Protection (ECP)“ împotriva
descărcării profunde. Când acumulatorul s-a
descărcat, scula electrică este deconectată printr-un
circuit de protecţie: dispozitivul de lucru nu se mai
mişcă.
După deconectarea automată a
sculei electrice nu mai apăsaţi
pe întrerupătorul pornit/oprit. Acumulatorul s-ar
putea deteriora.
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 112 Friday, April 15, 2011 8:56 AM
Pagina: 112
Română | 113
Bosch Power Tools 1 609 929 X22 | (15.4.11)
Acumulatorul este prevăzut cu sistem NTC de
supraveghere a temperaturii care permite încărcarea
în domeniul de temperaturi cuprinse între 0 °C şi
45 °C. Astfel se obţine o durată de viaţă mai
îndelungată a acumulatorilor.
Depozitaţi acumulatorul numai în domeniul de
temperatură de la 0 °C la 50 °C. Nu lăsaţi acu-
mulatorul în autovehicul, de exemplu pe timpul verii.
Un timp de funcţionare considerabil diminuat după
încărcare indică faptul că acumulatorul s-a uzat şi
trebuie înlocuit.
Respectaţi instrucţiunile privind eliminarea.
Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
Ocazional curăţaţi fantele de ventilaţie ale
acumulatorului cu o pensulă moale, curată şi uscată.
Dacă acumulatorul nu mai funcţionează vă rugăm să
vă adresaţi unui centru autorizat de asistenţă service
post-vânzări pentru scule electrice Bosch.
Transport
Acumulatorii Li-Ion integraţi respectă cerinţele
legislaţiei privind transportul mărfurilor periculoase.
Acumulatorii pot fitransportaţi rutierfărărestricţiide
către utilizator.
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 113 Friday, April 15, 2011 8:56 AM
Pagina: 113
1 609 929 X22 | (15.4.11) Bosch Power Tools
114 | Română
În cazul transportului de către terţi (de exemplu:
transport aerian sau prin firmă de expediţii) trebuie
respectate cerinţe speciale privind ambalarea şi
marcarea. În această situaţie, la pregătirea expedierii
trebuie consultat un expert în transportul mărfurilor
periculoase.
Expediaţi acumulatorii numai în cazul în care carcasa
acestora este intactă. Acoperiţi cu bandă de lipit
contactele deschise şi ambalaţi astfel acumulatorul
încât să nu se poată deplasa în interiorul ambalajului.
Vă rugăm să respectaţi eventualele norme naţionale
suplimentare.
Eliminare
Sculele electrice, acumulatorii, accesoriile şi
ambalajele trebuie direcţionate către o staţie
de revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice şi acumulatorii/bateriile
în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
ConformDirectiveiEuropene
2002/96/CEsculeleelectricescoase
dinuzşi,conformDirectivei
Europene2006/66/CE,
acumulatorii/bateriiledefectesau
consumatetrebuiecolectateseparat
şidirecţionatecătreostaţiede
reciclareecologică.
OBJ_DOKU-26322-001.fm Page 114 Friday, April 15, 2011 8:56 AM

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Bosch 1 600 A00 4ZN.

Pune o întrebare despre Bosch 1 600 A00 4ZN

Ai o întrebare despre Bosch 1 600 A00 4ZN dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Bosch 1 600 A00 4ZN. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Bosch 1 600 A00 4ZN cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.