manual Bosch 0700 AA

Vezi mai jos un manual pentru Bosch 0700 AA. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Bosch
  • Produs: Fără categorie
  • Model/denumire: 0700 AA
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean, Arabic

Cuprins

Pagina: 58
59
• În cazul în care lipsesc piese sau acestea sunt
deteriorate, contactaţi distribuitorul
• Citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni înainte
de utilizare şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară
3
• Acordaţi o atenţie specială instrucţiunilor de
securitate şi avertizare; neglijarea acestora poate
duce la vătămări grave
DATE TEHNICE 1
ELEMENTELE SCULEI 2
A Protecţie pentru tăiere
B Roată
C Buton de blocare a axului
D Bucşa mandrinei
E Cheie
F Perie
G Indicator perie
H Manşon de blocare
J Tub telescopic
K Mâner
L Clemă de prindere cablu
M Întrerupător trăgaci
N Fantele de ventilaţie
P Şină de depozitare (nu se furnizează împreună cu
şuruburile)
SIGURANŢA
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ SPECIFICE PENTRU
PERII PENTRU BURUIENI
GENERALITĂŢI
• Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea
corespunzătoare a instrumentului
• Utilizatorul este responsabil de accidentele sau pericolele
în care sunt puse alte persoane sau bunurile acestora
• Utilizaţi instrumentul numai dacă temperatura ambiantă
se situează între 0°C şi 40°C
• Nu montaţi niciodată elemente de tăiere din metal pe
acest instrument
• Nu utilizaţi instrumentul pentru a îndepărta buruieni
umede
SECURITATEA PERSOANELOR
• Această sculă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi reduse fizice,
senzoriale sau mentale, sau fără experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazului în care sunt supravegheaţi sau
instruiţi în privinţa folosirii sculei de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor
• Asiguraţi-vă că copii nu se joacă cu scula
• Nu lăsaţi niciodată copiii sau persoanele care nu cunosc
instrucţiunile de utilizare să folosească scula
• Purtaţi întotdeauna protecţie pentru ochi, pantaloni lungi
şi încălţăminte solidă când utilizaţi instrumentul
• Nu utilizaţi niciodată instrumentul cu o protecţie de tăiere
deteriorată sau fără protecţia de tăiere montată
• Nu utilizaţi niciodată instrumentul în imediata apropiere a
persoanelor; opriţi utilizarea uneltei când se află în apropiere
persoane (în special copii) sau animale de companie
• Nu utilizaţi niciodată instrumentul când sunteţi obosiţi,
bolnavi sau sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicamentelor
SECURITATE ELECTRICĂ
• Verificaţi întotdeauna dacă tensiunea de alimentare este
aceeaşi cu tensiunea indicată pe plăcuţa de identificare a
sculei (sculele cu o specificaţie de 230V şi 240V pot fi
conectate şi la alimentare de 220V)
• Verificaţi periodic cordonul şi dacă este deteriorat cereti
unei persoane calificate să le înlocuiască
• Verificaţi periodic cablul prelungitor şi înlocuiţi-l dacă este
deteriorat (cordoanele de racord necorespunzătoare
pot fi periculoase)
• Folosiţi doar un cablu prelungitor destinat utilizării în aer
liber echipat cu un ştecher şi o priză protejate contra
stropirii
• Folosiţi cabluri de prelungire derulate complet, protejate/
izolate, cu o capacitate de 16 amperi
• Atunci când folosiţi instrumentul în medii cu umiditate
crescută, utilizaţi un dispozitiv de curent rezidual (RCD)
cu un curent de declanşare de maxim 30 mA
• Nu călcaţi, nu striviţi şi nu trageţi de cablul prelungitor
• Protejaţi cablul prelungitor de căldură, ulei şi contactul cu
muchii ascuţite
• Menţineţi cablul (prelungitor) la distanţă faţă de peria rotativă
• Opriţi întotdeauna instrumentul şi decuplaţi ştecherul de
la sursa de alimentare în cazul în care cablul de
alimentare sau cablul prelungitor este tăiat, deteriorat sau
încurcat (nu atingeţi cablul înainte de a decupla
ştecherul)
PERIILE
• SKIL garantează funcţionarea perfectă a aparatului
numai dacă sunt folosite accesoriile originale
• Nu montaţi decât perii a căror viteză maximă (“RPM”)
este mai mare decât cea indicată pe unealta electrică
• Folosiţi numai perii cu un diametru maxim de 100 mm
• Nu utilizaţi perii uzate
• Petele de rugină şi alte semne de modificare chimică sau
mecanică a materialului pe care a fost practicat filetul
periei pot cauza defectarea prematură a periei
• Depozitaţi periile într-un loc adecvat, astfel încât să fie
protejate împotriva următorilor factori:
- umiditate atmosferică ridicată, căldură, apă sau alte
lichide care ar putea cauza deteriorarea periei
- acizi sau vapori de acid, care ar putea cauza
deteriorarea periei
- temperaturi ambiante scăzute, care cauzează
formarea de condens pe perie atunci când aceasta
este depozitată într-o zonă cu temperaturi ambiante
mai ridicate
- deformarea oricărei părţi a periei
ÎNAINTEA UTILIZĂRII
• Utilizaţi instrumentul numai în timpul zilei sau cu o sursă
adecvată de lumină artificială
• Verificaţi funcţionarea instrumentului înaintea fiecărei
utilizări şi după orice impact; în cazul unei defecţiuni,
dispuneţi imediat repararea de către o persoană
calificată (nu demontaţi niciodată personal instrumentul)
• Înainte de a pune maşina în funcţiune scoateţi afară
cheile reglabile şi fixe (o cheie reglabilă sau fixă, aflată
într-o componentă de maşină care se roteşte, poate
provoca răniri)
Pagina: 59
60
• Înaintea utilizării, inspectaţi riguros zona de tăiere şi
îndepărtaţi orice obiect pe care instrumentul îl poate
proiecta în timpul tăierii (cum ar fi pietre, aşchii desprinse
etc.)
ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII
• Utilizaţi instrumentul numai în poziţie verticală, cu peria
orientată spre sol (nu porniţi niciodată instrumentul în
altă poziţie)
• Utilizaţi instrumentul deplasându-vă suficient de lent (nu
alergaţi)
• Nu traversaţi drumuri sau cărări cu pietriş cu instrumentul
pornit
• Nu vă lăsaţi distraşi şi concentraţi-vă întotdeauna asupra
lucrului
• Asiguraţi-vă întotdeauna că nu sunt prinse reziduuri în
orificiile de ventilare
DUPĂ UTILIZARE
• Peria continuă să se rotească o perioadă scurtă după
oprirea instrumentului (nu atingeţi peria rotativă)
• Decuplaţi întotdeauna ştecherul de la sursa de
alimentare
- oricând lăsaţi instrumentul nesupravegheat
- înainte de a curăţa materialele prinse în instrument
- înainte de a verifica instrumentul, de a-l curăţa sau de
a lucra la acesta
- după lovirea unui corp străin
- oricând instrumentul începe să vibreze în mod
neobişnuit
• Înainte de a aseza sculă, întrerupeţi contactul şi asigurati-
vă că toate părţile în mişcare s-au oprit complet
• Depozitaţi scula în interior, într-un loc uscat şi încuiat, la
care copiii să nu aibă acces
EXPLICAŢIA SIMBOLURILOR DE PE INSTRUMENT
3 Avertisment! Citiţi manualul de instrucţiuni
4 Nu expuneţi instrumentul la ploaie
5 Purtaţi ochelari de protecţie şi căşti antifonice
6 Acordaţi atenţie pericolului de rănire din cauza
reziduurilor proiectate (persoanele din apropiere
trebuie să stea la o distanţă sigură de zona de lucru)
7 Feriţi-vă întotdeauna mâinile şi picioarele de piesele în
mişcare
8 Opriţi instrumentul şi decuplaţi ştecherul înainte de
curăţare/întreţinere sau dacă este deteriorat sau încurcat
cablul (prelungitor)
9 Izolaţie dublă (nu este necesar fir de împământare)
0 Nu aruncaţi instrumentul direct la pubelele de gunoi
UTILIZAREA
• Instrucţiuni de asamblare
! decuplaţi întotdeauna ştecherul înainte de a
monta/demonta peria
- glisaţi dispozitivul de protecţie A peste carcasa
motorului cum este ilustrat până când se fixează în
poziţia corespunzătoare !
- montaţi roata B pe carcasa motorului cum este ilustrat
până când se fixează în poziţia corespunzătoare @
- apăsaţi butonul de blocare a axului C şi menţineţi-l
apăsat în timp ce slăbiţi bucşa D a mandrinei cu cheia
E #
- montaţi peria F cu centrul aliniat cu indicatorul pentru
perie G
- strângeţi bucşa de mandrină D cu cheia E în timp ce
apăsaţi butonul de blocare a axului C
! înlocuiţi peria când este uzată (număr de
accesoriu SKIL 2610Z02973)
• Reglarea înălţimii $
- slăbiţi manşonul de blocare H rotindu-l în sens orar
! când utilizaţi instrumentul pentru prima oară,
rotiţi mânerul K la 90° după ce slăbiţi manşonul
de blocare H
- extindeţi tubul J la înălţimea dorită
- strângeţi manşonul de blocare H rotindu-l în sens
antiorar
! nu forţaţi instrumentul când extindeţi/retrageţi
tubul la înălţimea dorită
• Clemă de prindere cablu %
- fixaţi bucla cablului prelungitor în clema de prindere a
cablului L, conform ilustraţiei
- trageţi ferm pentru a fixa cablul prelungitor
• Pornit/oprit ^
- porniţi scula prin apăsarea întrerupătorului trăgaci M
- opriţi scula prin eliberarea întrerupătorului trăgaci M
! după oprirea instrumentului, peria continuă să se
rotească timp de câteva secunde
- lăsaţi peria să se oprească din rotaţie înainte de a
porni din nou instrumentul
! nu porniţi şi nu opriţi rapid instrumentul
• Înainte de a folosi scula
- asiguraţi-vă că peria F # este montată corect şi că
bucşa de mandrină D # este bine strânsă
- testaţi sculă în funcţionare cel putin 30 de secunde la
cea mai mare turatie de mers în gol într-o poziţie
sigură
- opriţi imediat în cazul unor vibratii considerabile sau al
altor defecte şi verificaţi sculă pentru a stabili cauza
• Îndepărtarea buruienilor
! asiguraţi-vă că în zona de tăiere nu se află pietre,
deşeuri şi alte obiecte străine
- asiguraţi-vă că partea inferioară a instrumentului este
menţinută în poziţie dreaptă
- începeţi să lucraţi numai când motorul este în
funcţiune
- începeţi să lucraţi în apropierea prizei electrice şi
îndepărtaţi-vă de aceasta în timpul lucrului
- menţineţi instrumentul la distanţă de obiecte solide şi
de plante
- nu utilizaţi instrumentul prea mult timp într-un singur loc
- nu supraîncărcaţi instrumentul
• Mânuirea şi dirijarea sculei &
- ţineţi bine instrumentul cu o mână
- ghidaţi instrumentul la viteză constantă peste
suprafaţa de lucrat
- menţineţi o poziţie de lucru stabilă
- ţineţi întotdeauna instrumentul la o distanţă
considerabilă faţă de corpul dumneavoastră
SFATURI PENTRU UTILIZARE
• Pentru cele mai bune rezultate, testaţi instrumentul pe o
porţiune mică a suprafeţei şi verificaţi dacă dalele nu sunt
deteriorate
• Îndepărtarea regulată a buruienilor contribuie la
prevenirea buruienilor persistente
• A se vedea alte recomandări la www.skil.com
Pagina: 60
61
ÎNTREŢINERE / SERVICE
• Această sculă nu este destinată utilizării profesionale
• Păstraţi aparatul şi cablul curat
! deconectaţi de la priză înainte de a curăţa
- curăţaţi în mod regulat fantele de ventilaţie N 2 cu o
cârpă moale
- îndepărtaţi în mod regulat murdăria de pe protecţia
pentru tăiere A 2 cu o perie moale
• Depozitare *
- depozitaţi scula în interior, într-un loc uscat şi încuiat,
la care copiii să nu aibă acces
- fixaţi bine şina de depozitare P pe perete folosind 4 şuruburi
(nu se furnizează cu instrumentul), pe orizontală
• Dacă în ciuda procedeelor de fabricaţie şi control
riguroase scula are totuşi o pană, repararea acesteia se
va face numai la un atelier de asistenţă service autorizat
pentru scule electrice SKIL
- trimiteţi scula în totalitatea lui cu bonul de cumpărare
la distribuitorul sau la centrul de service SKIL cel mai
apropiat (adrese şi diagrame de service se găseasc la
www.skil.com)
DEPANAREA
• Următoarea listă prezintă simptomele problemelor,
cauzele posibile şi operaţiunile de corectare (dacă
acestea nu pot fi identificate şi problema nu poate fi
corectată, contactaţi furnizorul sau centrul de service)
! opriţi şi deconectaţi instrumentul de la priză
înainte de investigarea problemei
★
★ Instrumentul nu funcţionează
- ştecherul de alimentare este defect -> folosiţi un alt ştecher
- cablul prelungitor este deteriorat -> înlocuiţi cablul
prelungitor
- peria montată incorect -> montaţi din nou peria
★
★ Instrumentul funcţionează intermitent
- cabluri interne defecte -> contactaţi furnizorul/centrul
de service
- comutator de pornire/oprire defect -> contactaţi
furnizorul/centrul de service
★
★ Buruienile nu sunt îndepărtate complet
- perie deteriorată/uzată -> înlocuiţi peria
MEDIUL
• Nu aruncaţi sculele electrice, accesoriile sau
ambalajele direct la pubelele de gunoi (numai pentru
ţările din Comunitatea Europeană)
- Directiva Europeană 2002/96/EC face referire la modul
de aruncare a echipamentelor electrice şi electronice şi
modul de aplicare a normelor în conformitate cu legislaţia
naţională; sculele electrice în momentul în care au atins
un grad avansat de uzură şi trebuiesc aruncate, ele
trebuiesc colectate separat şi reciclate într-un mod ce
respectă normele de protecţie a mediului inconjurător
- simbolul 0 vă va reaminti acest lucru
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
• Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la
paragraful “Date tehnice” este în conformitate cu
următoarele standarde şi documente normative: EN
60335, EN 61000, EN 55014 conform prevederilor
directivelor 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE,
2000/14/CE, 2011/65/UE
• Documentaţie tehnică la: SKIL Europe BV (PT-SEU/
ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιƼ½Ê ÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵ Æ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
 ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιĹƹ¿½Ê
30.07.2013 11
ZGOMOT/VIBRAŢII
• Măsurat în conformitate cu EN 60335 nivelul de presiune
a sunetului generat de acest instrument este de 68 dB(A)
iar nivelul de putere a sunetului 88 dB(A) (abaterea
standard: 3 dB), iar nivelul vibraţiilor 3,2 m/s² (metoda
mînă-braţ; incertitudine K = 1,5 m/s²)
• Măsurat în conformitate cu 2000/14/CE (EN/ISO 3744)
nivelul garantat de putere a sunetului (LWA) este mai mic
de 91 dB(A) (procedeu de evaluare al conformităţii
potrivit anexei VI)
Autoritatea competentă: KEMA, Arnhem, NL
Numărul de identificare al autorităţii competente: 0344
• Nivelul emisiilor de vibraţii a fost măsurat în conformitate
cu un test standardizat precizat în EN 60335; poate fi
folosit pentru a compara o sculă cu alta şi ca evaluare
preliminară a expunerii la vibraţii atunci când folosiţi scula
pentru aplicaţiile menţionate
- utilizarea sculei pentru aplicaţii diferite sau cu
accesorii diferite şi prost întreţinute poate creşte
semnificativ nivelul de expunere
- momentele în care scula este oprită sau când
funcţionează dar nu execută nicio lucrare, pot reduce
semnificativ nivelul de expunere
! protejaţi-vă împotriva efectelor vibraţiilor prin
întreţinerea sculei şi a accesoriilor sale, păstrând
mâinile calde şi organizând procesele de lucru

Четка за почистване на плевели
0700
УВОД
• Този електроинструмент е предназначен за
отстраняването на плевели (мъх, плесен и друга
нежелана растителност) от тераси и между плочки
• Този инструмент не е предназначен за
професионална употреба
• Проверете дали в опаковката се намират всички
части, както е показано на чертежа 2
• Когато има липсващи или повредени части, моля,
свържете се с Вашия дилър
• Прочетете внимателно това ръководство преди
употреба и го запазете за справки в бъдеще 3
• Объpнете специално внимание на инстpукциите за
безопасност и пpедупpежденията; неспазването
им може да доведе до сеpиозно увpеждане

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Bosch 0700 AA.

Pune o întrebare despre Bosch 0700 AA

Ai o întrebare despre Bosch 0700 AA dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Bosch 0700 AA. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Bosch 0700 AA cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.