KFBES850

manual Black & Decker KFBES850

KFBES850

Manual pentru Black & Decker KFBES850 în Engleză. Acest manual PDF are 25 pagini.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
Pagina: 1
33 (Traducerea instrucțiunilor originale) ROMÂNĂ 32 (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) POLSKIE (Traducerea instrucțiunilor originale) ROMÂNĂ Destinaţia de utilizare Fierăstrăul BLACK+DECKER KFBES850 a fost conceput pentru tăierea lemnului, a materialelor plastice şi a metalului. Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic. Instrucţiuni de siguranţă Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice @ Avertisment! Citiţi toate avertizările de sigu- ranţă, instrucţiunile, ilustraţiile şi specifica- ţiile furnizate împreună cu unealta electrică. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave. Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică" din toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie. 1. Siguranţa în zona de lucru a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele. b. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii. c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei poate conduce la pierderea controlului. 2. Siguranţa electrică a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare. b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu suprafeţele împământate sau legate la masă. c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii de umezeală. Apa care pătrunde într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare. d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării. e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare. f. În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu dispozitiv de protecţie la curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării. 3. Siguranţa corporală a. Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi faceţi uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave. b. Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor reduce vătămările corporale. c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că comutatorul se află în poziţia oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe comutator sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au comutatorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor. d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale. e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate. f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile faţă de componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare. g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existenţa prafului. h. Nu lăsaţi ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a uneltei să vă facă să deveniţi neatent şi să ignoraţi principiile de securitate ale uneltei. O acţiune neatentă poate cauza vătămarea gravă în decurs de o secundă. 4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută. b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care comutatorul nu comută în poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă şi trebuie să fie reparată. c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice. d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi. e. Întreţineţi uneltele electrice şi accesoriile. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute necorespunzător. f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat. g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase. h. Ţineţi mânerele şi suprafeţele de prindere uscate, curate şi lipsite de ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele de prindere alunecoase nu permit manipularea şi controlul în siguranţă a uneltei în situaţii neaşteptate. 5. Service a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb Osoba niżej podpisana odpowiada za zestawienie informacji technicznych i złożenie deklaracji zgodności w imieniu firmy Black & Decker. Ray Laverick Director of Engineering Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD Wielka Brytania 18/09/2018 Gwarancja Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich produktów i oferuje klientom 24 miesiące gwarancji od daty zakupu. Udzielona gwarancja stanowi rozszerzenie i w żaden sposób nie ogranicza ustawowych praw użytkowników. Gwarancja obowiązuje na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu. Aby skorzystać z gwarancji, roszczenie gwarancyjne musi być zgodne z Warunkami Black & Decker i konieczne jest przedłożenie dowodu zakupu sprzedawcy lub pracownikowi autoryzowanego serwisu. Warunki 2-letniej gwarancji Black & Decker oraz lokalizację najbliższego autoryzowanego serwisu można uzyskać na stronie internetowej www.2helpU. com lub kontaktując się z lokalnym biurem Black & Decker pod adresem podanym w tej instrukcji. Proszę odwiedzić naszą witrynę internetową www.blackanddecker.co.uk, aby zarejestrować swój produkt Black & Decker i otrzymywać informacje o nowych produktów i ofertach specjalnych.
Pagina: 2
34 35 (Traducerea instrucțiunilor originale) ROMÂNĂ (Traducerea instrucțiunilor originale) ROMÂNĂ identice. Astfel, vă asiguraţi că se menţine siguranţa în folosirea uneltei. Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta de lucru @ Avertisment! Avertizări suplimentare de sigu- ranţă pentru fierăstraie şi pentru fierăstraie sabie u Ţineţi unealta electrică de suprafeţele de prindere izolate, atunci când realizaţi o operaţiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri care nu se observă. Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul. u Folosiţi cleme sau o altă metodă pentru a asigura şi a fixa piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce la pierderea controlului. u Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere. Nu întindeţi niciodată mâinile sub piesa de prelucrat. Nu introduceţi degetele sau degetul mare în apropiere de lama sabie şi clema pentru lamă. Nu stabilizaţi fierăstrăul ţinând de talpă. u Păstraţi lamele ascuţite. Lamele boante sau defecte pot determina fierăstrăul să devieze sau să se blocheze în timpul apăsării pe acesta. Folosiţi întotdeauna tipul potrivit de lamă de fierăstrău pentru materialul de prelucrat şi pentru tipul de tăiere. u Când tăiaţi o ţeavă sau o conductă, asiguraţi-vă că nu au apă, cabluri electrice etc. u Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama imediat după utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte fierbinţi. u Aveţi grijă la pericolele ascunse posibile, înainte de efectuarea tăieturilor în pereţi, podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor şi a conductelor. u Lama va continua să se mişte după eliberarea comutatorului. Opriţi întotdeauna unealta şi aşteptaţi ca lama fierăstrău să se oprească complet înainte de a pune unealta jos. Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor de tăiere poate pune în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor din apropiere. Folosiţi o mască pulberi concepută special pentru protecţie împotriva pulberilor şi a vaporilor şi asiguraţi-vă că persoanele din incintă sau cele care intră în zona de lucru sunt de asemenea protejate. u Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. u Utilizarea oricărui alt accesoriu sau ataşament sau efectuarea oricărei operaţiuni cu această unealtă diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare fizică şi/sau daune asupra obiectelor. Siguranţa persoanelor din jur u Acest aparat poate fi utilizat de copiii peste 8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe dacă acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiţii de siguranţă şi înţeleg riscurile pe care le implică. u Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curăţarea şi operaţiunile de întreţinere nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. Riscuri reziduale Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc. Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ: u Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/ mişcare. u Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor. u Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate. u Afectarea auzului. u Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului şi MDF). Vibraţiile Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost măsurate în conformitate cu metoda standard de testare prevăzută de norma EN62841 şi pot fi utilizate pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii. Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat. În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia. Etichetele prezente pe unealtă Simbolurile următoare, împreună cu codul de dată sunt afişate pe unealtă: : Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucţiuni. Siguranţa electrică # Această unealtă prezintă izolare dublă; prin ur- mare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să cores- pundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii. u În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service BLACK+DECKER autorizat pentru a evita orice pericol. Descriere Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare. 1. Comutator de reglare a vitezei 2. Buton de blocare 3. Buton de detaşare a lamei Fig. A 4. Lamă de mare capacitate 5. Lamă curbată pentru tăiat 6. Lamă pentru tăiat metal Asamblarea Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta este oprită şi deconectată de la priză. Lamele de fierăstrău folosite pot fi fierbinţi. Montarea şi demontarea unei lame de fierăstrău (fig. B şi C) Montarea u Poziţionaţi lama deasupra pin-ului de poziţie (7). u Rotiţi lama în sus la 90° până când este poziţionată complet în slot-ul pentru lama de fierăstrău (8) iar pin-ul de poziţie se află în poziţia de blocare. u Asiguraţi-vă că lama este montată bine încercând să o scoateţi fără a apăsa pe butonul de detaşare a lamei (3). Dacă nu puteţi monta lama, verificaţi dacă pin-ul de poziţie se află în poziţia corectă, aşa cum apare în fig. C. Dacă nu este la fel, menţineţi apăsat butonul de detaşare a lamei şi folosiţi o şurubelniţă pentru a răsuci pin-ul de poziţie în poziţia corectă. Demontarea u Menţineţi apăsat butonul de detaşare a lamei (3) şi rotiţi lama în jos la 90°. u Scoateţi părţile laterale ale lamei din pin-ul de poziţie şi scoateţi-o din unealtă. u Eliberaţi butonul de detaşare a lamei. Utilizarea Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritmul propriu. Nu o suprasolicitaţi. Pornirea şi oprirea (fig. D) u Pentru a porni unealta, apăsaţi butonul de siguranţă (2) în poziţia de deblocare şi apăsaţi comutatorul de reglare a vitezei (1). u Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul de reglare a vitezei variabile. Tăierea cu fierăstrăul (fig. E) u Dacă este posibil, ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini. u Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva secunde înainte de a începe efectuarea tăieturii. u Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul efectuării tăieturii. u Utilizaţi aceeaşi mişcare înainte şi înapoi pe care aţi realiza-o cu un fierăstrău normal. Acest lucru determină o tăiere mai rapidă şi mai precisă. Sfaturi pentru utilizarea optimă Tăierea lemnului u Fixaţi bine piesa de prelucrat şi îndepărtaţi toate cuiele şi obiectele metalice de pe aceasta. u Pentru a reduce la minim aşchierea, de ex. atunci când tăiaţi laminate, prindeţi câte o bucată de lemn sau de carton pe ambele părţi ale piesei de prelucrat şi tăiaţi împreună cele trei straturi astfel create. Tăierea metalului u Reţineţi că tăierea metalului durează mai mult decât tăierea lemnului. u Utilizaţi o lamă de fierăstrău adecvată pentru tăierea metalului. Utilizaţi o lamă de ferăstrău cu dinţi fini pentru metale feroase şi o lamă de ferăstrău cu dinţi groşi pentru metale neferoase. u Efectuaţi tăietura aproape de creanga principală sau de trunchiul copacului. Operarea în modul de traforaj (fig. F) u Îndepărtaţi lama. u Rotiţi talpa (9) la 270°. u Fixaţi talpa.

Întrebare & răspunsuri

Ai o întrebare despre Black & Decker KFBES850 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Black & Decker KFBES850. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Black & Decker KFBES850 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.

Pune o întrebare despre Black & Decker KFBES850

Nume
E-mail
Reacție

Vezi mai jos un manual pentru Black & Decker KFBES850. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

 • Brand: Black & Decker
 • Produs: Ferăstraie
 • Model/denumire: KFBES850
 • Tip fișier: PDF
 • Limbi disponibile: Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Portugheză, Polonez, Rusă, Română, Turc