manual AEG DBB5760HM

Vezi mai jos un manual pentru AEG DBB5760HM. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: AEG
  • Produs: hota de evacuare
  • Model/denumire: DBB5760HM
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean, Arabic, Bulgară

Cuprins

Pagina: 116
117
ROMÂNĂ
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Vă mulţumim că aţi ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă oferi
performanţe impecabile, pentru mulţi ani, cu tehnologii inovative care fac viaţa mai simplă
- funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele obişnuite. Vă rugăm să alocaţi câteva
minute cititului pentru a obţine ce este mai bun din acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea
unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.aeg.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.aeg.com/shop
PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol împreună
cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele
informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări fără preaviz.
INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ
Înainte de orice operaţiune de curăţare sau de întreţinere, deconectaţi hota
de la reţea prin scoaterea ştecherului sau deconectaţi sursa de alimentare
cu energie.
Purtaţi întotdeauna mănuşi de lucru pentru toate operaţiunile de instalare
şi întreţinere.
Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani şi persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă
şi cunoştinţe, dacă sunt sub supravegheate şi au fost instruite cu privire la
utilizarea aparatului în condiţii de siguranţă şi înţeleg riscurile implicate.
Copiiilor nu trebuie să li se permită să manipuleze comenzile sau să se
joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea nu se face de către copii fără supraveghere.
Locul în care este instalat aparatul trebuie să fie ventilat suficient, în cazul
în care hota de bucătărie se utilizează împreună cu alte dispozitive de
RO MANUAL DE FOLOSIRE
Pagina: 117
www.aeg.com
118
ardere a gazelor sau a altor combustibili.
Hota trebuie să fie curăţată în mod regulat atât la interior cât şi la
exterior (CEL PUŢIN O DATĂ PE LUNĂ). Această operaţiune trebuie
efectuată în conformitate cu instrucţiunile de întreţinere din acest manual.
Nerespectarea instrucţiunilor prezente în acest ghid de utilizare în ceea ce
priveşte curăţarea hotei şi filtrelor poate cauza risc de incendii.
Gătirea alimentelor cu foc cu flacără direct sub hotă este strict interzisă.
În caz de incertitudine, consultaţi un
centru de asistenţă service autorizat sau o
persoană cu calificare corespunzătoare.
AVERTISMENT! Neinstalarea
şuruburilor sau a dispozitivul de fixare
în conformitate cu aceste instrucţiuni
poate duce la pericolelor de natură
electrică.
2.UTILIZARE
Hota serveşte la aspirarea gazelor şi
vaporilor rezultaţi din gătit.
În manualul de instalare ataşat se indică
versiunea care se poate utiliza pentru
modelul achiziţionat de Dumneavoastră, fie
versiunea cu aspiraţie şi evacuare externă
fie versiunea filtrantă cu reciculare
internă .
3.INSTALAREA
Tensiunea din reţea trebuie să corespundă
cu tensiunea la care se referă eticheta
situată în interiorul hotei. Dacă este
prevăzută cu ştecher conectaţi hota la
o priză conform cu normele în vigoare,
poziţionată într-o zona accesibilă şi după
instalare. Dacă nu este prevăzută cu
ştecher (conexiunea este direct la reţea)
sau ştecherul nu este poziţionat într-o
zonă accesibilă şi după instalare, aplicaţi
un întrerupător bipolar la normă care să
asigure deconectarea completă de la reţea
în condiţiile categoriei de supratensiune III,
conform regulilor de instalare.
Atenţie!înainte de a efectua conectarea
circuitului hotei la alimentaţia din reţea
şi de a verifica funcţionarea corectă,
controlaţi totdeauna dacă cablul a fost
montat în mod corect.
1. INSTRUCȚIUNI DE
SIGURANȚĂ
Utilizarea flăcării este dăunătoare filtrelor şi
poate provoca risc de incendiu; prin urmare,
trebuie evitată în orice situaţie. Orice prăjire
trebuie să se facă cu grijă, pentru a se
asigura că uleiul nu se supraîncălzeste şi
aprinde.
AVERTISMENT: Părţile accesibile ale
hotei pot deveni fierbinti când este hota
este utilizat cu aparate de gătit.
Pentru înlocuirea becurilor, utilizati
numai tipul de becuri indicat în secţiunea
Întreţinere/Înlocuirea becurilor din acest
manual.
AVERTISMENT! Nu conectaţi aparatul
la reţeaua electrică până când
instalarea este complet terminată.
În ceea ce priveşte măsurile tehnice şi de
siguranţă care trebuie adoptate pentru
evacuarea fumului, este important să se
urmărească îndeaproape normele locale.
Sistemul de evacuare a fumului pentru
acest aparat nu trebuie să fie conectat la
nici sistem de ventilaţie existent care este
folosit în alte scopuri, cum ar fi evacuarea
gazelor de ardere rezultate de la aparatele
consumatoare de gaz sau alţi combustibili.
Nu folosiţi şi nu lăsaţi hota fără bec montat
corect din cauza riscului de electrocutare.
Nu folosiţi niciodată hota fără ca aceasta să
aibă grilele montate în mod eficient.
Hota nu trebuie utilizată NICIODATĂ ca
suprafaţă de sprijin dacă acest lucru nu
este precizat in mod expres.
Folosiţi numai şuruburile de fixare furnizate
împreună cu produsul pentru instalare sau,
în cazul în care nu sunt incluse, achiziţionaţi
tipul corespunzător de şuruburi.
Use the correct length for the screws which
are identified in the Installation Guide.
Pagina: 118
119
ROMÂNĂ
Distanţa minimă între suprafaţa suportului
recipientelor pe dispozitivul de gătit şi
partea de jos a hotei nu trebuie să fie mai
mică de 50cm în cazul maşinilor de gătit
electrice, şi de 65cm în cazul maşinilor de
gătit cu gaz sau mixte. Dacă instrucţiiunile
dispozitivului de gătit cu gaz specifică o
distanţă mai mare, este necesar să ţineţi
cont de aceasta.
4. ÎNTREŢINERE
Atenţie! Înainte de orice intervenţie
de curăţenie şi întreţinere, deconectaţi
hota de la reţeaua electrică,
scoţând ştecherul sau deconectând
întrerupătorul general al locuinţei.
Hota trebuie curăţată frecvent (cel puţin
cu aceeaşi frecvenţă cu care se curăţă
filtrele anti-grăsime), fie în interior cât şi în
exterior. Pentru curăţare folosiţi un material
îmbibat cu detergenţi lichizi neutri. Evitaţi
folosirea produselor pe bază de abrazivi
NU FOLOSIŢI ALCOOL!
Atenţie! Nerespectarea normelor de
curăţare a hotei şi de înlocuire a filtrelor
conduce la potenţiale riscuri de incendii.
Vă sfătuim să respectaţi îndeaproape
instrucţiunile prezente în acest manual.
Producătorul îşi declină orice
responsabilitate în cazul daunelor la motor
sau incendiilor provocate aparatului şi
derivate dintr-o utilizare sau întreţinere
incorectă precum şi din nerespectarea
instrucţiunilor conţinute în acest manual.
4.1 Filtru anti-grăsimi - Trebuie curăţat
o dată pe lună cu detergenţi neabrazivi,
manual sau utilizând maşina de spălat
vase, la temperaturi scăzute şi folosind un
program scurt. Filtrul metalic anti-grăsimi,
spălat cu maşina de spălat vase se poate
decolora, dar nu-şi va pierde caracteristicile
de filtrare.
Pagina: 119
www.aeg.com
120
4.2 Type 20 LONG LIFE - Filtru cu carbon
activ lavabil
Filtrul cu carbon poate fi spălat la fiecare
două luni cu apă caldă şi detergenţi adecvaţi
sau în maşina de spălat vase la 65°C (în
cazul spălării în maşina de spălat vase,
efectuaţi ciclul complet de spălare fără a
introduce vase în interior).
Îndepărtaţi excesul de apă fără a deteriora
filtrul, apoi scoateţi tamponul amplasat în
interiorul cadrului de plastic şi aşezaţi-l în
cuptor timp de 10 minute la 100°C pentru
uscarea definitivă.
Înlocuiţi tamponul o dată la 3 ani sau la
deteriorarea ţesăturii.
4.3 Type 15 - Filtru cu carbon activ
NElavabil
Saturaţia filtrului de cărbune depinde de
folosirea mai mult sau mai puţin prelungită
a tipului de maşina de gătit precum şi de
curăţarea regulară a filtrului pentru grăsime.
În orice caz, cartuşul filtrului trebuie înlocuit
cel mult la fiecare patru luni.
NU-l spălaţi sau refolosiţi
(1*) (2*)
(3**)
(4**)
(*) Type 20 (**) Type 15 - Type 20
4.4 Filtru din carbon regenerabil
Filtrul cu cărbune trebuie regenerat la
fiecare două luni (sau atunci când sistemul
de indicare a nivelului de saturație a filtrelor
- dacă este prevăzut pentru modelul în
posesia dvs. - indică această necesitate).
Regenerarea se face conform procedurii
ilustrate mai jos:
1. Deconectați aparatul de la rețeaua de
alimentare cu energie electrică.
2. Curățați suprafața filtrului cu un material
textil umed pentru a înlătura stratul
superficial de grăsime.
3. Puneți filtrul în cuptor la 200 de grade
timp de 45 de minute.
4. Opriți cuptorul și așteptați o oră, apoi
scoateți filtrul.
Atenție! Înainte de a atinge filtrul asigurați-vă
că s-a răcit.
Type SUPCHARC-E
Pagina: 120
121
ROMÂNĂ
5. COMENZI
Hota este dotată cu un panou de comandă,
de la care se modifică viteza de aspiraţie şi
se declanşează aprinderea becurilor pentru
iluminarea blatului de aragaz.
Se recomandă o viteza crescută, în special
în cazul unei concentraţii mari de vapori în
bucătărie. Vă sfătuim să o lăsaţi să aspire
5 minute înainte de a demara procesul
de coacere şi de a o lăsa în funcţiune, la
închiderea procesului de coacere, pentru
încă 15 minute (aproximativ).
Comenzile se află pe panoul frontal al
aparatului:
T6
1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tastă ON/OFF viteză
Tastă activare-dezactivare panou de
control
2 Tastă Viteză (putere) de aspirare 1
3 Tastă Viteză (putere) de aspirare 2
4 Tastă Viteză (putere) de aspirare 3
5 Tastă Viteză (putere) de aspirare 4
Observaţie: Viteza (puterea) de
aspirare 4 rămâne în funcţiune timp de
5 minute, după care revine la setarea
precedentă.
6 Tastă Funcţie "Breeze"
(Ventilaţie mediu)
Hota porneşte la viteză mică (putere)
de aspirare timp de 60 minute după
care se opreşte.
7 Tastă de control şi activare-
dezactivare saturare filtre
8 Semnalare Funcţie Hob2
Hood
9 Tastă ON/OFF lumini
Funcţie Activare - Dezactivare panou de
control
Când hota este în standby apăsaţi tasta 1
, toate ledurile se sting: panoul de control
este dezactivat.
Apăsaţi din nou tasta 1 , toate ledurile se
aprind: panoul de control este activ.
Funcţie Activare - Dezactivare control
saturare filtru carbon
Când hota este în standby apăsaţi tasta 5
mai mult de 3 secunde
Tasta 7 se aprinde cu lumină intermitentă
pentru a arăta că controlul de saturare a
filtrului carbon a fost activat.
Tasta 7 se aprinde cu lumină fixă pentru
a arăta că controlul de saturare a filtrului
carbon a fost dezactivat.
Funcţie congtrol şi reset saturare filtre
La intervale regulate, în baza timpului de
utilizare a hotei tasta 7 se aprinde pentru
a arăta că este necesar să se procedeze
la întreţinerea filtrelor conform indicaţiilor
exprimate în paragrafele corespunzătoare.
Tasta 7 aprinsă cu lumină fixă: este
necesar să se execute întreţinerea filtrului
gresare
Tasta 7 aprinsă cu lumină intermitentă:
este necesar să se execute întreţinerea
filtrului carbon
Reset indicator saturare filtre
Când hota este în standby apăsaţi tasta 7
mai mult de3 sec.
Repetaţi operaţiunea dacă este nevoie.
Pagina: 121
www.aeg.com
122
5.1 Hob2
Hood
Hota este echipată cu o funcţie de
conectare wireless cu plita de gătit
pentru reglajul automatic al vitezei celei
mai adecvate. Consultati manualul de
instrucțiuni al plitei de gătit pentru a verifica
prezenta şi compatibilitatea acestei funcţii.
In cazul primei conexiuni la reţeaua
electrică sau in caz de intrerupere bruscă
a curentului electric (pană de curent),
aşteptaţi 1 minut pentru a permite hotei să
restabilească legătura cu plita de gătit. În
momentul în care hota lucrează în Funcţia
Hob2
Hood tasta 8 este aprinsă.
6. ILUMINAT
Hota este dotată cu un sistem de iluminare
bazat pe tehnologia LED.
LEDURILE garantează o iluminare optimă,
o durată de până la 10 ori mai mare faţă de
becurile tradiţionale şi permit economisirea
a 90% de energia electrică.
Atenţie! Nu vă uitaţi direct la lumina
provenind de la LED-uri.
Pentru înlocuirea becurilor, contactați
centrul de service autorizat pentru piese de
schimb.

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la AEG DBB5760HM.

Pune o întrebare despre AEG DBB5760HM

Ai o întrebare despre AEG DBB5760HM dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul AEG DBB5760HM. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu AEG DBB5760HM cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.