Instrukcja Yamaha Clavinova CLP-240

Zobacz poniższy poradnik dla Yamaha Clavinova CLP-240. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Yamaha
  • Produkt: Pianino cyfrowe
  • Model/nazwa: Clavinova CLP-240
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Szwedzki, Duński, Portugalski, Włoski, Francuski, Francuski, Polski, Niemiecki

Spis treści

Strona: 2
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 3
Dziękujemy za zakup instrumentu Clavinova firmy Yamaha! Warto dokładnie przeczytać ten podręcznik, aby
w pełni wykorzystać zaawansowane i praktyczne funkcje instrumentu.
Zalecamy także zachowanie tego podręcznika i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby
był zawsze pod ręką.
Informacje o Podręczniku użytkownika
Podręcznik składa się z trzech głównych rozdziałów. Są to: „Wprowadzenie”,„Operacje zaawansowane”
i „Dodatek”.
Wprowadzenie (str. 2):
Ten rozdział należy przeczytać jako pierwszy.
Operacje zaawansowane (str. 13):
W tym rozdziale wyjaśniono, jak wprowadzać szczegółowe ustawienia różnych funkcji instrumentu Clavinova.
Dodatek (str. 77):
W tym rozdziale przedstawiono materiały referencyjne.
* W tym Podręczniku użytkownika modele CLP-240/230 będą nazywane instrumentami CLP/Clavinova.
* Ilustracje i zrzuty ekranowe zamieszczone w niniejszym Podręczniku użytkownika służą jedynie celom instruktażowym
i mogą się nieco różnić od tych, które widać na instrumencie.
* Zawarte w tym podręczniku ilustracje przedstawiające panel pochodzą z instrumentu CLP-240.
* Kopiowanie dostępnego na rynku oprogramowania lub danych muzycznych do celów innych niż na użytek własny jest
surowo zabronione.
Znaki towarowe:
• Apple i Macintosh są znakami towarowymi firmy Apple Computers, Inc.
• Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft® Corporation.
• SmartMedia jest znakiem towarowym firmy Toshiba Corporation.
• Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
Wyposażenie
• „50 słynnych utworów na fortepian” (zeszyt z nutami)
• Podręcznik użytkownika
W podręczniku przedstawiono pełne instrukcje obsługi instrumentu Clavinova.
• Dodatkowy dysk CD-ROM do systemu Windows
• Dodatkowy dysk CD-ROM z podręcznikiem instalacji oprogramowania w systemie Windows
• Ławka
Ławka może być dołączona lub stanowić opcję, zależnie od regionu.
Strojenie
W odróżnieniu od pianina akustycznego Clavinova nie wymaga strojenia. Jest zawsze doskonale nastrojona.
Przewożenie
W trakcie przeprowadzek instrument Clavinova może być przewożony razem z innymi przedmiotami.
Instrument może być przewożony jako całość (zmontowany) lub rozmontowany do transportu.
Klawiaturę należy przewozić w pozycji poziomej.W trakcie przewożenia instrumentu nie wolno stawiać na boku
ani opierać o ścianę. Nie należy narażać instrumentu na nadmierne wibracje lub wstrząsy.
INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
Firma Yamaha jest właścicielem praw autorskich lub ma licencję na korzystanie z innych praw autorskich dotyczących
programów komputerowych i zawartości zastosowanych w niniejszym produkcie i dołączonych do niego. Materiały
chronione prawami autorskimi obejmują, bez ograniczeń, całe oprogramowanie komputerowe i pliki MIDI oraz materiały
podobne.Wykorzystanie takich programów i materiałów bez upoważnienia do celów innych niż na użytek własny jest
zabronione na podstawie odpowiednich praw.Wszelkie naruszenie praw autorskich ma konsekwencje prawne. NIE
SPORZĄDZAJ, NIE ROZPOWSZECHNIAJ ANI NIE UŻYWAJ NIELEGALNYCH KOPII.
Strona: 3
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
4
Spis treści
Wprowadzenie
Informacje o Podręczniku użytkownika.............3
Wyposażenie ........................................................3
Indeks zastosowań ..............................................5
Elementy sterowania i złącza..............................8
Przed użyciem instrumentu Clavinova ............10
Pokrywa klawiatury...........................................10
Pulpit pod nuty...........................................................10
Klamry na nuty (CLP-240)........................................10
Włączanie zasilania ...................................................11
Ustawianie głośności.................................................12
Korzystanie ze słuchawek.........................................12
Korzystanie z przełącznika SPEAKER....................12
Operacje zaawansowane
Słuchanie melodii demonstracyjnych..............14
Słuchanie pięćdziesięciu wstępnie
zdefiniowanych utworów na fortepian.............15
Ćwiczenie partii jednej ręki z wykorzystaniem
pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych
utworów (funkcja anulowania partii).....................17
Funkcja powtarzania od momentu A do B
w przypadku pięćdziesięciu wstępnie
zdefiniowanych utworów..........................................18
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie
podczas gry ........................................................19
Wybór brzmień ..........................................................19
Używanie pedałów.....................................................20
Dodawanie wariacji do dźwięków —
[VARIATION] (CLP-240)/[BRILLIANCE]/
[REVERB]/[EFFECT]/[DDE] (CLP-240)..................21
Czułość klawiatury – [TOUCH] ...............................23
Transpozycja – [TRANSPOSE].................................24
Łączenie dwóch brzmień (tryb Dual) .....................25
Dzielenie klawiatury i gra w dwóch różnych
brzmieniach (tryb Split) (CLP-240).........................26
Korzystanie z metronomu........................................28
Nagrywanie wykonania .....................................29
Szybkie nagrywanie wykonania...............................29
Powtórne rejestrowanie nagranego
wcześniej utworu........................................................31
Nagrywanie partii lewej i prawej ręki.....................32
Zmiana ustawień początkowych
(dane zarejestrowane na początku utworu)..........34
Obsługa utworów za pomocą urządzenia
pamięciowego USB (CLP-240)..........................35
Informacje o zapisywaniu i eksportowaniu ..........35
Zapisywanie utworów ...............................................36
Eksportowanie utworu w formacie SMF................37
Usuwanie plików utworów .......................................38
Formatowanie urządzenia pamięciowego USB .....39
Odtwarzanie utworów ....................................... 40
Odtwarzanie na instrumencie plików
użytkownika lub plików zewnętrznych ..................41
Odtwarzanie plików użytkownika
z urządzenia pamięciowego USB (CLP-240) ..........42
Odtwarzanie utworów SMF/utworów zewnętrznych
z urządzenia pamięciowego USB (CLP-240) ..........43
Funkcje użyteczne podczas odtwarzania ...............43
Ustawienia szczegółowe – [FUNCTION] ......... 44
Procedury podstawowe w trybie Function.............45
Informacje o poszczególnych funkcjach ................47
F1. Precyzyjne dostrajanie wysokości
stroju instrumentu ......................................47
F2. Wybór skali....................................................48
F3. Funkcje trybu Dual (Podwójny) .................49
F4. (CLP-240) Funkcje trybu Split.....................50
F5. (CLP-240) / F4. (CLP-230) Inne funkcje .....51
F6. (CLP-240) / F5. (CLP-230)
Głośność metronomu..................................52
F7. (CLP-240) / F6. (CLP-230)
Głośność anulowanej partii utworu..........52
F8. (CLP-240) / F7. (CLP-230) Funkcje MIDI...52
F9. (CLP-240) / F8. (CLP-230)
Funkcje kopii zapasowej.............................55
F9.5 (CLP-240)/ F8.5 (CLP-230) Kod znaków...55
Połączenia.......................................................... 56
Złącza ...........................................................................56
Podłączanie do urządzenia pamięciowego USB
(CLP-240) .....................................................................58
Podłączanie komputera osobistego ........................60
Kopie zapasowe danych................................... 62
Lista komunikatów............................................ 63
Rozwiązywanie problemów.............................. 64
Opcje .................................................................. 64
CLP-240/230: Montaż statywu instrumentu .... 65
Obsługa stacji dyskietek (FDD) i korzystanie
z dyskietek (CLP-240) ....................................... 69
Instalowanie stacji dyskietek (opcjonalnej).... 70
Lista wstępnie zdefiniowanych brzmień......... 71
Lista utworów demonstracyjnych ................... 74
Index................................................................... 75
Dodatek
Lista ustawień fabrycznych ............................. 78
Format danych MIDI.......................................... 80
Schemat implementacji MIDI............................ 84
Dane techniczne................................................ 85
Strona: 4
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 5
Indeks zastosowań
Warto korzystać z tego indeksu, aby znaleźć strony, na których znajdują się informacje pomocne podczas
korzystania z instrumentu w różnych sytuacjach.
Słuchanie
Słuchanie utworów demonstracyjnych w różnych brzmieniach.................„Słuchanie melodii demonstracyjnych” na str. 14
Słuchanie utworów z zeszytu „50 najsłynniejszych utworów na fortepian”
.................................................................„Słuchanie pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian” na str. 15
Słuchanie nagranego własnego wykonania ...............................................................................„Odtwarzanie utworów” na str. 40
Słuchanie utworów zapisanych w urządzeniu pamięciowym USB ........................................„Odtwarzanie utworów” na str. 40
Granie
Używanie trzech pedałów sterujących............................................................................................. „Używanie pedałów” na str. 20
Symulowanie naturalnego przedłużenia dźwięków powstającego po użyciu pedału
tłumika fortepianu akustycznego......................................................................................................... „[DDE]” (CLP-240) na str. 22
Granie akompaniamentu dostrojonego do solisty .....................................................„Transpozycja – [TRANSPOSE]” na str. 24
Wybieranie czułości klawiatury...................................................................................„Czułość klawiatury – [TOUCH]” na str. 23
Precyzyjne dostrajanie wysokości stroju, gdy grze na instrumencie Clavinova towarzyszą
inne instrumenty lub muzyka z płyt CD ............................„Precyzyjne dostrajanie wysokości stroju instrumentu” na str. 47
Zmiana brzmień
Wyświetlanie listy brzmień............................................................................„Lista wstępnie zdefiniowanych brzmień” na str. 71
Łączenie dwóch brzmień.....................................................................................„Łączenie dwóch brzmień (tryb Dual)” na str. 25
Granie różnych dźwięków lewą i prawą ręką
.....................................................„Dzielenie klawiatury i gra w dwóch różnych brzmieniach (tryb Split) (CLP-240)” na str. 26
Jak uzyskać dźwięk bardziej krystaliczny lub aksamitny.....................................................................„[BRILLIANCE]” na str. 21
Symulowanie pogłosu sali koncertowej...........................................................................................................„[REVERB]” na str. 21
Dodawanie efektu przestrzennego i rozkołysania do dźwięku ....................................................................„[EFFECT]” na str. 22
Wzbogacanie dźwięku efektami ..............................................................................................„[VARIATION]” (CLP-240) na str. 21
Nauka gry i ćwiczenia
Wyciszanie partii prawej lub lewej ręki.................. „Ćwiczenie partii jednej ręki z wykorzystaniem pięćdziesięciu wstępnie
zdefiniowanych utworów (funkcja anulowania partii)” na str. 17
Wielokrotne ćwiczenie wybranej frazy
...... „Funkcja powtarzania od momentu A do B w przypadku pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych utworów” na str. 18
Ćwiczenie we właściwym i równym tempie........................................................................„Korzystanie z metronomu” na str. 28
Ćwiczenie z wykorzystaniem nagranych utworów................................................................ „Nagrywanie wykonania” na str. 29
Nagrywanie
Nagrywanie własnego wykonania............................................................................................. „Nagrywanie wykonania” na str. 29
Ustawienia
Regulacja ustawień instrumentu Clavinova .............................................. „Ustawienia szczegółowe – [FUNCTION]” na str. 44
Podłączanie instrumentu Clavinova do innych urządzeń
Co to jest standard MIDI?............................................................................................ „Informacje o standardzie MIDI” na str. 57
Wprowadzanie szczegółowych ustawień MIDI ...................................................................................... „Funkcje MIDI” na str. 52
Nagrywanie własnego wykonania............................................................„Gniazda AUX OUT [L] [R] (LEVEL FIXED)” na str. 56
Zwiększanie głośności ...............................................................................„Gniazda AUX OUT [L] [R] (LEVEL FIXED)” na str. 56
Odtwarzanie dźwięków z innych instrumentów na instrumencie Clavinova..........„Gniazda AUX IN [L/L+R] [R]” na str. 57
Podłączanie do urządzenia pamięciowego USB......... „Podłączanie do urządzenia pamięciowego USB (CLP-240)” na str. 58
Podłączanie komputera..........................................................................................„Podłączanie komputera osobistego” na str. 60
Montaż
Montowanie i demontaż instrumentu Clavinova................................. „CLP-240/230: Montaż statywu instrumentu” na str. 65
Strona: 5
(1)B-9 1/2
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
6
ZALECENIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED PODJĘCIEM DALSZYCH CZYNNOŚCI
* Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Zawsze przestrzegaj opisanych poniżej podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym
zranieniom lub nawet śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym, zwarcia, urazów, pożaru lub innych zagrożeń.
Zalecenia te odnoszą się między innymi do następujących zagrożeń:
• Zawsze stosuj napięcie odpowiednie do używanego instrumentu.
Wymagane napięcie jest podane na tabliczce znamionowej instrumentu.
• Okresowo sprawdzaj stan gniazdka elektrycznego oraz usuwaj bród i kurz,
który może się w nim gromadzić.
• Używaj wyłącznie przewodu zasilającego i wtyczki dostarczonych
z instrumentem.
• Nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła, takich jak
grzejniki lub kaloryfery. Unikaj nadmiernego zginania przewodu, gdyż może
to doprowadzić do jego uszkodzenia. Nie stawiaj na nim ciężkich
przedmiotów ani nie układaj go w miejscu, w którym może być nadepnięty,
pociągnięty lub przejechany.
• Nie otwieraj instrumentu, nie demontuj jego części wewnętrznych i nie próbuj
ich w żaden sposób modyfikować. Instrument nie ma żadnych części, które
mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeśli działanie instrumentu jest
nieprawidłowe, należy natychmiast przestać z niego korzystać i przekazać
go do naprawy wykwalifikowanym pracownikom serwisu firmy Yamaha.
• Chroń instrument przed deszczem. Nie używaj go w pobliżu wody oraz
w warunkach dużej wilgotności. Nie stawiaj na instrumencie naczyń
z płynem, który może się wylać i dostać do jego wnętrza.
• Nigdy nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
• Nie stawiaj na instrumencie płonących przedmiotów, takich jak świece.
Płonący przedmiot może się przewrócić i wywołać pożar.
• Jeśli przewód zasilający bądź wtyczka wyglądają na uszkodzone, wystąpi
nagłe wyciszenie dźwięku, pojawi się dziwny zapach lub zacznie wydobywać
się dym, natychmiast wyłącz urządzenie, wyjmij przewód elektryczny
z gniazdka i przekaż instrument do naprawy wykwalifikowanym
pracownikom serwisu firmy Yamaha.
PRZESTROGA
Zawsze przestrzegaj opisanych poniżej podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec zranieniu siebie
i innych osób oraz uszkodzeniu instrumentu lub innego mienia. Zalecenia te odnoszą się między innymi do następujących
zagrożeń:
• Podczas wyciągania wtyczki przewodu elektrycznego z gniazdka
instrumentu lub gniazdka ściennego zawsze trzymaj za wtyczkę, a nie za
przewód. Pociąganie za przewód może spowodować jego uszkodzenie.
• Wyciągaj wtyczkę z gniazdka ściennego, jeśli instrument nie jest używany
przez dłuższy czas oraz podczas burzy.
• Nie podłączaj instrumentu do gniazdka elektrycznego przez rozgałęziacz.
Takie podłączenie może obniżyć jakość dźwięku lub spowodować
przegrzanie gniazdka.
• Przeczytaj uważnie załączoną dokumentację z opisem przebiegu montażu.
Składanie części instrumentu w nieprawidłowej kolejności może
spowodować uszkodzenie instrumentu lub obrażenia ciała.
• Chroń instrument przed nadmiernym zapyleniem i wstrząsami, a także
wysokimi i niskimi temperaturami (np. z powodu słońca, umieszczenia zbyt
blisko grzejnika lub pozostawienia w samochodzie). Pozwala to zapobiec
odkształceniom obudowy lub uszkodzeniom wewnętrznych elementów.
• Nie używaj instrumentu w pobliżu odbiorników telewizyjnych lub radiowych,
sprzętu stereo, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych.
Może to spowodować generowanie zakłóceń przez instrument lub inne
urządzenia.
• Nie pozostawiaj instrumentu w niestabilnej pozycji, gdyż może się
przewrócić lub spaść.
• Przed przeniesieniem instrumentu odłącz wszystkie podłączone do niego
przewody.
Zasilanie i przewód zasilający
Zakaz otwierania
Ostrzeżenie przed wodą
Ostrzeżenie przed ogniem
Niepokojące objawy
Zasilanie i przewód zasilający
Montaż
Lokalizacja
Strona: 6
(1)B-9 2/2
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 7
• Przed podłączeniem instrumentu do innych komponentów elektronicznych
odłącz je od zasilania. Przed włączeniem lub wyłączeniem zasilania
wszystkich komponentów ustaw wszystkie poziomy głośności na minimum.
Upewnij się, że poziomy głośności wszystkich komponentów zostały
ustawione na minimum, a następnie stopniowo zwiększaj głośność w trakcie
gry na instrumencie, aby osiągnąć żądany poziom odsłuchu.
• Instrument należy czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną szmatką.
Nie stosuj rozpuszczalników, płynów czyszczących oraz chusteczek
nasączanych środkiem chemicznym.
• Uważaj, aby nie przytrzasnąć sobie palców podczas zamykania pokrywy
klawiatury, nie wkładaj palców ani dłoni pod pokrywę klawiatury lub w otwory
w instrumencie.
• Nigdy nie wkładaj ani nie wrzucaj papieru, metalu lub przedmiotów pod
pokrywę klawiatury bądź w otwory w obudowie i klawiaturze instrumentu.
Jeśli zdarzy się to przypadkowo, natychmiast wyłącz instrument i wyjmij
przewód zasilający z gniazdka. Następnie przekaż instrument do naprawy
wykwalifikowanym pracownikom serwisu firmy Yamaha.
• Nie umieszczaj na instrumencie przedmiotów wykonanych z winylu, plastiku
lub gumy, gdyż mogą spowodować przebarwienie obudowy lub klawiatury.
• Nie opieraj się o instrument i nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów.
Podczas naciskania przycisków, używania przełączników i podłączania
przewodów nie używaj dużej siły.
• Korzystanie z instrumentu przez dłuższy czas, gdy jest ustawiony bardzo
wysoki, drażniący poziom głośności, może doprowadzić do trwałego
uszkodzenia słuchu. Jeśli masz problemy ze słuchem lub słyszysz
dzwonienie w uszach, jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem.
• Nie pozostawiaj ławki w niestabilnej pozycji, gdyż może się przewrócić lub
spaść.
• Obchodź się z ławką ostrożnie i nie stawaj na niej. Używanie jej jako
narzędzia lub drabiny albo wykorzystanie do innych celów może
spowodować wypadek lub obrażenia ciała.
• Na ławce może siedzieć tylko jedna osoba naraz, co zapobiega możliwości
powstania wypadku lub obrażeń.
• Jeżeli śruby ławki poluzują się w wyniku długotrwałej eksploatacji, należy
dokręcać je regularnie, korzystając z załączonego narzędzia.
Zapisywanie danych i tworzenie kopii zapasowej
• Ustawienia panelu i niektóre inne typy danych mogą być utracone, jeśli
przed ich zapisaniem zostanie wyłączone zasilanie. Przed wyłączeniem
zasilania (str. 55) należy się upewnić, że dane, które trzeba zachować, są
zapisane (skopiowane) w wewnętrznej pamięci flash. Warto zwrócić uwagę,
że dane są przechowywane tylko tymczasowo i mogą być utracone w wyniku
nieprawidłowego działania lub niewłaściwej operacji. Należy się upewnić, że
wszystkie ważne dane są trwale zapisane na komputerze (str. 62).
Firma Yamaha nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacjami instrumentu oraz za utratę lub
zniszczenie danych.
Zawsze wyłączaj zasilanie, jeśli instrument nie jest używany.
Połączenia
Konserwacja
Obchodzenie się z instrumentem
Korzystanie z ławki (jeżeli jest w komplecie)
Zapisywanie danych
Strona: 7
Elementy sterowania i złącza
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
8
Elementy sterowania i złącza
Cyfrowe pianino Clavinova CLP-240/230 firmy Yamaha zapewnia naturalny, ekspresyjny dźwięk fortepianu oraz jego wszystkie
możliwości w zakresie gry. Dzięki wykorzystaniu oryginalnej technologii AWM Dynamic Stereo Sampling (CLP-240)/AWM
Stereo Sampling (CLP-230) firmy Yamaha można uzyskać bogate, muzyczne brzmienia dźwięku.
Brzmienia Grand Piano 1 i 2 instrumentu CLP-240/230 są oparte na nagranych z ogromną dokładnością próbkach dźwięku
akustycznego fortepianu koncertowego. Brzmienie Grand Piano 1 instrumentu CLP-240 wykorzystuje dynamicznie przełączane
próbki zebrane przy trzech szybkościach (próbkowanie dynamiczne) oraz specjalne „próbkowanie przedłużenia” (str. 51). Te
funkcje umożliwiają odtworzenie unikatowego rezonansu płyty fortepianu akustycznego i strun podczas naciskania pedału
tłumika. Dodawany jest także subtelny dźwięk powstający podczas zwalniania klawiszy (efekt Keyoff).
W modelu CLP-240/230 została użyta klawiatura typu GH3 (Graded Hammer 3), w której waga klawiszy zależy od ich położenia.
Co więcej, ta specjalna klawiatura pozwala stosować techniki wykonawcze, które wcześniej były możliwe tylko podczas gry na
fortepianie, takie jak repetowanie tej samej nuty i uzyskiwanie łagodnej mieszanki dźwięków, nawet bez używania pedału
tłumika, albo szybkie uderzanie w ten sam klawisz i uzyskiwanie doskonałej artykulacji bez nienaturalnego obcinania
dźwięków. Dzięki tym cechom dźwięk instrumentu CLP-240/230 jest bardzo zbliżony do dźwięku prawdziwego fortepianu
akustycznego.
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
TEMPO
FUNCTION#
+/YES
–/NO
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
USB
TO DEVICE TO HOST MIDI
IN OUT THRU
AUX IN
L/L+R
R
AUX OUT
(LEVEL FIXED)
R L
PHONES
SPEAKER
NORMAL
OFF
ON
HP. SW
USB
TO HOST
AUX IN
AUX OUT
(LEVEL FIXED)
L/L+R
R
R L
MIDI
IN
OUT
THRU
USB TO DEVICE
SELECT
7 @
^
5
# %
$
8 )
2 3
9
!
*
6
1
∞
£
£
º
º
¡
¡
(
¢
4
&
™
™
(
CLP-240
CLP-230
(Ilustracja panelu zastosowanego w instrumencie CLP-240)
Strona: 8
Elementy sterowania i złącza
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 9
1 Przełącznik [POWER].....................str. 11
2 Suwak [MASTER VOLUME] ...........str. 12
Za pomocą tego suwaka można wyregulować głośność.
3 Przycisk [DEMO].............................str. 14
Każde brzmienie można odtworzyć w utworze
demonstracyjnym.
4 Przycisk [TRANSPOSE].................str. 24
Strój instrumentu można przesunąć w górę lub w dół,
aby dopasować go do innego instrumentu lub śpiewaka
bez konieczności przesuwania klawiszy.
5 Przycisk [REC]................................str. 29
Umożliwia nagranie własnego wykonania utworu.
6 Przyciski [RIGHT], [LEFT]........str. 17, 32
Służą do włączania lub wyłączania partii lewej lub
prawej ręki, zgodnie z potrzebami, w celu ćwiczenia
odpowiedniej partii (tej, która jest wyłączona) na
klawiaturze.
7 Przyciski [PLAY/PAUSE], [STOP]
...................................................str. 15, 41
Do odtwarzania wstępnie zdefiniowanych utworów,
nagranych materiałów, dostępnych na rynku danych
muzycznych itp.
8 Przycisk [SONG SELECT]........str. 15, 41
Umożliwia wybór utworu do odtworzenia lub edycji.
9 Przycisk [FILE] (CLP-240)........str. 35, 42
Służy do zapisywania nagranych utworów i zarządzania
plikami utworów. Może być także używany do
formatowania urządzenia pamięciowego USB.
) Przycisk [TEMPO/FUNCTION#]
...................................................str. 28, 45
Służy do zmiany tempa utworu (szybkości) i wybierania
innych użytecznych funkcji (str. 44-55).
! Przycisk [METRONOME]..........str. 28, 52
Umożliwia skorzystanie z metronomu.
@ Wyświetlacz ....................................str. 11
PRZESTROGA
Nie należy wyłączać zasilania instrumentu, gdy na
wyświetlaczu są widoczne migające kreski (wskazują one,
że trwa jakaś operacja). Wyłączenie zasilania może
spowodować uszkodzenie danych.
# Przyciski [–/NO], [+/YES]
Służą do ustawiania wartości lub wykonywania operacji
na plikach.W przypadku niektórych ustawień
(Transpose, Tempo itp.) równoczesne naciśnięcie obu
przycisków powoduje przywrócenie wartości
domyślnych.
$ Przyciski grup brzmień..................str. 19
Umożliwiają wybór brzmień spośród 14 dźwięków
wewnętrznych obejmujących brzmienia Grand Piano 1
i 2.Można także łączyć dwa brzmienia i jednocześnie ich
używać. (Przycisk [VARIATION] znajduje się tylko
w modelu CLP-240).
% Przycisk [SPLIT] (CLP-240)........... str. 26
Umożliwia grę przy użyciu różnych brzmień po lewej
i prawej stronie klawiatury.
^ Przyciski [BRILLIANCE], [REVERB],
[EFFECT] ........................................ str. 21
Służą do regulowania krystaliczności dźwięku oraz
dodawania pogłosu i efektu chórku.
& Przycisk [TOUCH] .......................... str. 23
Umożliwia precyzyjne strojenie czułości klawiatury.
* Przycisk [DDE] (CLP-240).............. str. 22
Służy do włączania lub wyłączania funkcji DDE
(Dynamic Damper Effect). Gdy funkcja DDE jest
włączona,po naciśnięciu pedału tłumika podczas gry na
klawiaturze instrument Clavinova symuluje dźwięk
przedłużenia występujący po naciśnięciu pedału
tłumika fortepianu.
( Złącza USB [TO DEVICE]
(CLP-240) ........................................ str. 57
Umożliwia podłączenie do instrumentu urządzenia
pamięciowego USB, dzięki czemu można zapisywać na
nim dane i ładować z niego informacje. Instrument ma
dwa złącza TO DEVICE,A i B, które można wybrać za
pomocą przełącznika [SELECT].
º Gniazda AUX OUT [L] [R]
(LEVEL FIXED) ............................... str. 56
Umożliwiają transfer dźwięku z instrumentu Clavinova
na zewnętrzny system audio lub podłączenie
instrumentu do innego urządzenia (takiego jak
magnetofon kasetowy) w celu nagrania własnego
wykonania utworu.
¡ Gniazda AUX IN [L/L+R] [R] .......... str. 57
Umożliwiają podłączenie zewnętrznego generatora
brzmienia. Dźwięk może się wydobywać z tego
urządzenia przez wewnętrzny system dźwiękowy
i głośniki instrumentu Clavinova.
™ Złącze USB [TO HOST] .................. str. 57
Umożliwia podłączenie instrumentu do komputera
w celu przesyłania danych MIDI między instrumentem
Clavinova a komputerem.
£ Złącza MIDI [IN] [OUT] [THRU] ...... str. 57
Umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia MIDI
w celu wykorzystania różnych funkcji MIDI.
¢ Gniazda [PHONES], przełącznik
[SPEAKER] ..................................... str. 12
Po podłączeniu standardowych słuchawek
stereofonicznych można cicho ćwiczyć. Przełącznik
[SPEAKER] włącza lub wyłącza wewnętrzne głośniki.
∞ PEDAŁY........................................... str. 20
Dzięki nim powstaje cała gama ekspresyjnych efektów,
zbliżonych do tych, które są wytwarzane przy użyciu
pedałów fortepianu akustycznego. Lewemu pedałowi
można także przypisać różne funkcje.
Strona: 9
Przed użyciem instrumentu Clavinova
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
10
Przed użyciem instrumentu Clavinova
Pokrywa klawiatury
Aby otworzyć pokrywę klawiatury:
Lekko podnieś pokrywę, a następnie ją popchnij i wsuń.
Aby zamknąć pokrywę klawiatury:
Wysuń pokrywę,przyciągając ją w swoją stronę,i opuść
na klawiaturę.
Pulpit pod nuty
Aby podnieść pulpit:
1. Pociągnij pulpit do góry i do siebie do momentu
wyczucia oporu.
2. Opuść dwie metalowe podpórki znajdujące się po lewej
i prawej stronie z tyłu pulpitu.
3. Opuść pulpit, tak aby znajdował się na metalowych
podpórkach.
Aby opuścić pulpit:
1. Pociągnij pulpit w swoją stronę do momentu wyczucia
oporu.
2. Podnieś dwie metalowe podpórki (z tyłu pulpitu).
3. Delikatnie opuść pulpit do tyłu, całkiem do końca.
PRZESTROGA
Nie należy korzystać z pulpitu podniesionego do połowy.
Podczas opuszczania pulpitu nie wolno wypuszczać go z rąk przed całkowitym złożeniem.
Klamry na nuty (CLP-240)
Klamry służą do przytrzymywania zeszytów z nutami, tak aby strony się nie przewracały.
PRZESTROGA
Podczas otwierania i zamykania pokrywy trzymaj ją obiema rękami. Nie wypuszczaj pokrywy z rąk do momentu jej
całkowitego otwarcia lub zamknięcia. Zachowaj ostrożność, aby między pokrywą i jednostką główną nie przyciąć
sobie palców ani palców innych osób, a zwłaszcza dzieci.
PRZESTROGA
Na pokrywie klawiatury nie wolno kłaść żadnych metalowych ani papierowych przedmiotów. Małe przedmioty
umieszczone na pokrywie mogą po jej otwarciu wpaść do środka instrumentu, a ich wyjęcie może okazać się
niemożliwe. W takiej sytuacji może dojść do porażenia prądem, zwarcia, pożaru lub poważnego uszkodzenia
instrumentu.
Otwarte Zamknięte
Strona: 10
Przed użyciem instrumentu Clavinova
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 11
Włączanie zasilania
1.Podłącz przewód zasilający.
Włóż wtyczki znajdujące się na obu końcach przewodu do odpowiednich gniazd: jedną do gniazda AC INLET
instrumentu Clavinova, a drugą do standardowego gniazdka elektrycznego.
W niektórych regionach może także zostać dostarczony adapter służący do dopasowania wtyczki do rodzaju
używanych gniazdek ściennych.
PRZESTROGA
Należy upewnić się, że napięcie lokalnej sieci elektrycznej jest zgodne z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej
na spodniej płycie instrumentu CLP-240/230. W niektórych krajach na spodniej płycie instrumentu, pod klawiaturą, obok
wejścia przewodu zasilającego może znajdować się przełącznik napięcia. Sprawdź, czy wskazuje on napięcie używane
w lokalnej sieci energetycznej. Podłączenie instrumentu do sieci o innych parametrach może spowodować jego uszkodzenie,
a nawet być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym!
Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z instrumentem CLP-240/230. W przypadku zgubienia
lub uszkodzenia przewodu zasilającego albo gdy trzeba go wymienić należy skontaktować się z dostawcą sprzętu firmy
Yamaha. Użycie niewłaściwego zamiennika może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem!
Rodzaj przewodu zasilającego dostarczonego wraz z instrumentem CLP-240/230 może się różnić w zależności od kraju
zakupu. (W niektórych regionach może także zostać dostarczony adapter służący do dopasowania wtyczki do rodzaju
używanych gniazdek ściennych). NIE należy modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z instrumentem CLP-240/230. Jeśli
wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy wezwać wykwalifikowanego elektryka w celu wymiany gniazdka.
2.Włącz zasilanie.
Naciśnij przełącznik [POWER].
• Po włączeniu zasilania zaświeci się wyświetlacz pośrodku panelu przedniego oraz wskaźnik zasilania w lewej dolnej części
klawiatury.
Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij ponownie przełącznik [POWER].
• Zarówno wyświetlacz, jak i wskaźnik zasilania przestaną się świecić.
UWAGA Wskaźnik zasilania
W przypadku zamknięcia pokrywy klawiatury bez wyłączania zasilania wskaźnik zasilania nadal będzie się świecił,
wskazując, że zasilanie jest włączone.
1-1 1-2
(Kształt wtyczki może
różnić się w zależności
od kraju).
Strona: 11
Przed użyciem instrumentu Clavinova
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
12
Ustawianie głośności
Najpierw ustaw suwak głośności [MASTER VOLUME] (Głośność) mniej więcej pośrodku skali,między ustawieniami
MIN i MAX. Po rozpoczęciu gry przesuń suwak [MASTER VOLUME] i określ odpowiedni poziom głośności, tak aby
odsłuch był jak najlepszy.
PRZESTROGA
Ustawienie przez dłuższy czas wysokiego poziomu głośności instrumentu Clavinova może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.
Korzystanie ze
słuchawek
Podłącz słuchawki do jednego z gniazd [PHONES].
Dostępne są dwa gniazda [PHONES].
Można do nich podłączyć dwie pary standardowych
słuchawek stereofonicznych. (Jeśli wykorzystywana
jest tylko jedna para słuchawek, można ją podłączyć
do dowolnego gniazda).
Korzystanie z wieszaka na słuchawki
Wieszak na słuchawki należy do wyposażenia
dostarczanego wraz z instrumentem CLP-240/230.
Oznacza to, że słuchawki można powiesić na
instrumencie Clavinova. Przytwierdź wieszak na
słuchawki za pomocą dwóch dołączonych śrub
(4 x 10 mm), tak jak pokazano na ilustracji.
PRZESTROGA
Na wieszaku wolno wieszać wyłącznie słuchawki.
Powieszenie innych rzeczy może doprowadzić do
uszkodzenia instrumentu Clavinova lub wieszaka.
Korzystanie z przełącznika
SPEAKER
Przełącznik włącza lub wyłącza wewnętrzne głośniki.
NORMAL (HP. SW) ..........Głośniki działają, jeśli do instrumentu nie są
podłączone słuchawki.
ON.........................................Głośniki zawsze emitują dźwięk.
OFF.......................................Głośniki są wyłączone.
TERMINOLOGIA MASTER VOLUME:
Poziom głośności dźwięku całej klawiatury
UWAGA Za pomocą suwaka [MASTERVOLUME] można także wyregulować poziom głośności słuchawek (gniazdo [PHONES])
oraz sygnału wejściowego (złącze AUX IN).
MASTER VOLUME
MIN MAX
Zwiększanie głośności. Zmniejszanie głośności.
PHONES
SPEAKER
NORMAL
OFF
ON
HP. SW
PHONES
SPEAKER
NORMAL
OFF
ON
HP. SW
Strona: 12
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 13
Operacje zaawansowane
Słuchanie melodii demonstracyjnych........................... 14
Słuchanie pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych
utworów na fortepian....................................................... 15
Ćwiczenie partii jednej ręki z wykorzystaniem
pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych utworów
(funkcja anulowania partii) .................................................17
Funkcja powtarzania od momentu A do B w przypadku
pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych utworów...........18
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry... 19
Wybór brzmień.......................................................................19
Używanie pedałów.................................................................20
Dodawanie wariacji do dźwięków — [VARIATION] (CLP-
240)/[BRILLIANCE]/[REVERB]/[EFFECT]/[DDE] (CLP-
240)...........................................................................................21
Czułość klawiatury – [TOUCH]...........................................23
Transpozycja – [TRANSPOSE].............................................24
Łączenie dwóch brzmień (tryb Dual).................................25
Dzielenie klawiatury i gra w dwóch różnych brzmieniach
(tryb Split) (CLP-240)............................................................26
Korzystanie z metronomu....................................................28
Nagrywanie wykonania.................................................... 29
Szybkie nagrywanie wykonania ..........................................29
Powtórne rejestrowanie nagranego wcześniej utworu....31
Nagrywanie partii lewej i prawej ręki ................................32
Zmiana ustawień początkowych (dane zarejestrowane na
początku utworu) ..................................................................34
Obsługa utworów za pomocą urządzenia pamięciowego
USB (CLP-240) ................................................................... 35
Informacje o zapisywaniu i eksportowaniu ......................35
Zapisywanie utworów ...........................................................36
Eksportowanie utworu w formacie SMF............................37
Usuwanie plików utworów ...................................................38
Formatowanie urządzenia pamięciowego USB.................39
Odtwarzanie utworów...................................................... 40
Odtwarzanie na instrumencie plików użytkownika lub
plików zewnętrznych.............................................................41
Odtwarzanie plików użytkownika z urządzenia
pamięciowego USB (CLP-240)..............................................42
Odtwarzanie utworów SMF/utworów zewnętrznych
z urządzenia pamięciowego USB (CLP-240)......................43
Funkcje użyteczne podczas odtwarzania...........................43
Ustawienia szczegółowe – [FUNCTION]........................44
Procedury podstawowe w trybie Function........................45
Informacje o poszczególnych funkcjach............................47
F1. Precyzyjne dostrajanie wysokości stroju
instrumentu............................................................................47
F2.Wybór skali .......................................................................48
F3. Funkcje trybu Dual (Podwójny) ....................................49
F4. (CLP-240) Funkcje trybu Split........................................50
F5. (CLP-240)/F4. (CLP-230) Inne funkcje...........................51
F6. (CLP-240)/F5. (CLP-230) Głośność metronomu...........52
F7. (CLP-240)/F6. (CLP-230) Głośność anulowanej
partii utworu ..........................................................................52
F8. (CLP-240)/F7. (CLP-230) Funkcje MIDI.........................52
F9. (CLP-240)/F8. (CLP-230) Funkcje kopii zapasowej .....55
F9.5 (CLP-240)/F8.5 (CLP-230) Kod znaków.......................55
Połączenia...........................................................................56
Złącza.......................................................................................56
Podłączanie komputera osobistego ....................................60
Kopie zapasowe danych....................................................62
Lista komunikatów............................................................63
Rozwiązywanie problemów..............................................64
Opcje....................................................................................64
CLP-240/230: Montaż statywu instrumentu...................65
Obsługa stacji dyskietek (FDD) i korzystanie
z dyskietek (CLP-240)........................................................69
Instalowanie stacji dyskietek (opcjonalnej)..................70
Lista wstępnie zdefiniowanych brzmień........................71
Lista utworów demonstracyjnych...................................74
Indeks ..................................................................................75
W tym rozdziale wyjaśniono,
jak wprowadzać szczegółowe
ustawienia różnych funkcji
instrumentu Clavinova.
Strona: 13
Słuchanie melodii demonstracyjnych
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
14
Słuchanie melodii demonstracyjnych
Melodie demonstracyjne doskonale prezentują wszystkie brzmienia instrumentu CLP-240/230.
1. Włącz zasilanie.
(Przypadek, gdy zasilanie jest wyłączone). Naciśnij przełącznik [POWER]
(Zasilanie).
Jeśli zasilanie jest włączone, świeci się wskaźnik jednego z brzmień.
Najpierw ustaw suwak [MASTER VOLUME] (Głośność) mniej więcej
pośrodku skali, między ustawieniami MIN i MAX. Po rozpoczęciu gry
przesuń suwak [MASTER VOLUME] i określ odpowiedni poziom głośności,
tak aby odsłuch był jak najlepszy.
2. Włącz tryb Demo.
Naciśnij przycisk [DEMO], aby włączyć tryb Demo. Kolejno będą migały
wskaźniki brzmień.
3. Rozpocznij prezentowanie brzmienia.
Naciśnij jeden z przycisków brzmień, aby rozpocząć odtwarzanie
wszystkich utworów, począwszy od odpowiadającej brzmieniu melodii
demonstracyjnej — wybranej za pomocą przycisku. (Naciśnięcie przycisku
SONG [PLAY/PAUSE] zamiast przycisku brzmienia spowoduje, że
rozpocznie się odtwarzanie utworu demonstracyjnego GRAND PIANO 1).
4. Zatrzymaj prezentację brzmienia i wyjdź z trybu
Demo.
Naciśnij przycisk [DEMO] lub SONG [STOP] (Utwór [Zatrzymaj]).
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
3
4
1 2 4
Procedura
UWAGA
Lista utworów demonstracyjnych
znajduje się na str. 74.
UWAGA
W trybie Demo Song (Utwór
demonstracyjny) nie można
korzystać z odbioru MIDI.
Dane utworów demonstracyjnych
nie mogą być przesyłane za
pośrednictwem złączy MIDI.
UWAGA
Trybu Demo nie można włączyć
podczas nagrywania wykonania
użytkownika (str. 29) ani w czasie
operacji na plikach (str. 35).
TERMINOLOGIA
Tryb:
Tryb to stan, w którym można
wykonać daną funkcję. W trybie
Demo można odtwarzać melodie
demonstracyjne.
UWAGA
Nie można zmieniać tempa
utworów demonstracyjnych.
W trybie Demo nie można także
korzystać z funkcji anulowania
partii (str. 17) oraz z funkcji
powtarzania fragmentu od A do B
utworu (str. 18).
UWAGA
Instrument CLP-240 umożliwia
prezentowanie brzmień
fortepianowych wzbogaconych
różnymi efektami. W tym celu
należy nacisnąć przycisk
[VARIATION] (Wariacje),
a następnie przycisk żądanego
brzmienia. Pełna lista utworów
demonstracyjnych prezentujących
brzmienia fortepianowe z różnymi
efektami znajduje się w części
„Opis demonstracyjnych brzmień
fortepianowych” na str. 74.
Strona: 14
Słuchanie pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 15
Słuchanie pięćdziesięciu wstępnie
zdefiniowanych utworów na fortepian
Instrument Clavinova oferuje dane na temat wykonywania 50 utworów fortepianowych. Można po prostu ich
wysłuchać (str. 15) albo wykorzystać je podczas ćwiczeń (str. 17). W dołączonej do instrumentu broszurze pt.
„50 słynnych utworów na fortepian” znajdują się nuty 50 wstępnie zdefiniowanych utworów.
1. Włącz tryb Preset Song (Wstępnie zdefiniowane
utwory).
Naciśnij kilka razy przycisk [SONG SELECT] (Wybór utworu), aż zaświeci
się wskaźnik PRESET.
2. Odtwórz jeden z pięćdziesięciu wstępnie
zdefiniowanych utworów.
2-1 Naciskaj przyciski [–/NO], [+/YES], aby wybrać
numer utworu, który chcesz odtworzyć (numer
pojawi się na wyświetlaczu LED).
1–50: Wybierz numer wstępnie zdefiniowanego
utworu i odtwórz go.
ALL (Wszystko): Odtwarzanie wszystkich
wstępnie zdefiniowanych utworów po kolei.
rnd (Przypadkowo): Ciągłe odtwarzanie wszystkich wstępnie
zdefiniowanych utworów w przypadkowej kolejności.
2-2 Naciśnij przycisk SONG [PLAY/PAUSE] (Utwór [Odtwórz/Przerwij]), aby
rozpocząć odtwarzanie.
Regulacja poziomu głośności
Dostosuj głośność za pomocą suwaka [MASTER VOLUME].
Ustawianie tempa
Za pomocą przycisków [TEMPO/
FUNCTION# ▼ ▲] można dowolnie
regulować tempo odtwarzania.
Jednoczesne naciśnięcie przycisków [▼]
i [▲] umożliwia przywrócenie
domyślnych ustawień tempa.
3. Zatrzymaj odtwarzanie.
Odtwarzanie zatrzyma się automatycznie, gdy skończy się wybrany utwór.
Aby zatrzymać odtwarzanie utworu (lub odtwarzanie ciągłe), naciśnij
przycisk SONG [STOP] (Utwór [Zatrzymaj]). Odtwarzanie można także
wstrzymać, naciskając przycisk SONG [PLAY/PAUSE].
• Aby ciągle odtwarzać inny utwór, zobacz procedurę 2 powyżej.
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
4
-2 2
2
3 -1
1
Procedura
UWAGA
Trybu Preset Song nie można
włączyć, gdy instrument jest
w trybie Demo Song (str. 14) ani
podczas odtwarzania utworu
(str. 41), nagrywania własnego
wykonania przez użytkownika
(str. 29) oraz wykonywania
operacji na plikach (str. 35).
TERMINOLOGIA
Utwór:
W przypadku instrumentów
CLP-240/230 wszelkie dane
o wykonaniu są nazywane utwora-
mi (Song). Obejmują one melodie
demonstracyjne oraz wstępnie
zdefiniowane utwory fortepianowe.
UWAGA
Można jednocześnie grać na
instrumencie i odtwarzać
wstępnie zdefiniowany utwór.
W trakcie gry na instrumencie
można zmieniać jego brzmienie.
UWAGA
Użytkownik może regulować efekt
Brilliance (Krystaliczny) (str. 21)
oraz rodzaj pogłosu (str. 21)
dodawanego do brzmienia gry na
klawiaturze i odtwarzanego utworu.
Można także zmienić rodzaj efektu
(str. 22) i czułość klawiatury
(str. 23) dla brzmienia klawiatury.
UWAGA
Po określeniu nowego wstępnie
zdefiniowanego utworu lub gdy
jego odtwarzanie rozpoczyna się
w trybie ALL (Wszystko) lub rnd
(Przypadkowo), automatycznie
wybierane jest tempo domyślne 0.
UWAGA
Gdy użytkownik wybiera nowy
utwór (lub w przypadku określenia
innego utworu w trakcie
odtwarzania sekwencji),
jednocześnie jest ustawiany
odpowiedni pogłos i rodzaj efektów.
Strona: 15
Słuchanie pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
16
4. Wyłącz tryb Preset Song.
Naciśnij przycisk [SONG SELECT], aby wyłączyć tryb Preset Song.
Wskaźnik przestanie się świecić, a instrument wróci do zwykłego trybu gry.
Sposób korzystania z funkcji ułatwiających ćwiczenie
Partie lewej lub prawej ręki można włączać lub wyłączać, zgodnie z potrzebami,
aby ćwiczyć odpowiednią partię (funkcja anulowania partii) i ciągle powtarzać
określoną frazę utworu (funkcja powtarzania od momentu A do B).Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz str. 17–18.
Strona: 16
Słuchanie pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 17
Ćwiczenie partii jednej ręki z wykorzystaniem
pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych utworów
(funkcja anulowania partii)
W pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych utworach są rozdzielone partie lewej i prawej ręki. Można włączać
lub wyłączać partie lewej lub prawej ręki, zgodnie z potrzebami, aby ćwiczyć odpowiednią partię (tę, która jest
wyłączona) na klawiaturze. Za odtwarzanie partii prawej ręki odpowiada przycisk [RIGHT] (Prawa),
a lewej — [LEFT] (Lewa).
1. Wyłącz odtwarzanie partii, którą zamierzasz
ćwiczyć.
Po wybraniu utworu do ćwiczenia, naciśnij przycisk [RIGHT] lub [LEFT],
aby wyłączyć odpowiednią partię.
Podczas wybierania utworu świecą się oba wskaźniki [RIGHT] i [LEFT], co
oznacza, że można odtwarzać obie partie. Po naciśnięciu jednego
z przycisków w celu wyłączenia odtwarzania wskaźnik przestanie się
świecić, a odpowiadająca mu partia zostanie wyciszona.
• Wielokrotne naciskanie przycisków umożliwia włączanie i wyłączanie
odtwarzania.
2. Rozpocznij odtwarzanie i grę.
Naciśnij przycisk SONG [PLAY/PAUSE] (Utwór [Odtwórz/Przerwij]), aby
rozpocząć odtwarzanie. Graj partię, której odtwarzanie zostało wyłączone.
Automatyczne zaczynanie odtwarzania w momencie rozpoczęcia
gry na instrumencie (Sync Start)
Gdy włączona jest funkcja Sync Start (Rozpoczynanie synchroniczne), odtwarzanie
wybranego wstępnie zdefiniowanego utworu zaczyna się automatycznie
w momencie rozpoczęcia gry na klawiaturze.
Aby włączyć funkcję Sync Start, przytrzymaj wciśnięty przycisk SONG [STOP]
i naciśnij przycisk [PLAY/PAUSE].
(Powtórz poprzednią operację, aby wyłączyć funkcję Sync Start).
Odtwarzanie utworu rozpocznie się, gdy zaczniesz grać na klawiaturze.
Odtwarzanie/wstrzymywanie utworu za pomocą lewego pedału
Lewy pedał może służyć do włączania/pauzowania odtwarzania wstępnie
zdefiniowanych utworów, dzięki funkcji „Tryb lewego pedału”, opisanej na str. 51.
3. Zatrzymaj odtwarzanie.
Po zakończeniu odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie i Clavinova
wraca do początku utworu.Aby zatrzymać odtwarzanie w środku utworu,
naciśnij przycisk SONG [STOP] (Utwór [Zatrzymaj]). Odtwarzanie można
też wstrzymać, naciskając przycisk SONG [PLAY/PAUSE].
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
1 2
3
UWAGA
Odpowiednie kanały (partie)
utworu będą automatycznie
przypisywane do stron klawiatury:
[RIGHT] (Prawa) i [LEFT]
(Lewa). Powoduje to, że przycisk
[RIGHT] może być przypisany do
innej partii niż kanał 1, a [LEFT]
do innej partii innej niż kanał 2.
UWAGA
Z funkcji anulowania partii
wstępnie zdefiniowanego utworu
nie można korzystać, jeśli
w czasie odtwarzania jest
włączona funkcja ALL lub
rnd (str. 15).
UWAGA
Partie można włączać lub
wyłączać nawet w czasie
odtwarzania.
UWAGA
Funkcja głośności anulowanej
partii utworu, opisana na str. 52,
może być wykorzystywana do
ustawiania anulowanej partii
w taki sposób, aby była
odtwarzana z głośnością
od 0 (cisza) do 20. Normalne
ustawienie to 5.
Procedura
UWAGA
Po wybraniu nowego utworu obie
partie są domyślnie zawsze
włączone.
Strona: 17
Słuchanie pięćdziesięciu wstępnie zdefiniowanych utworów na fortepian
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
18
Funkcja powtarzania od momentu A do B
w przypadku pięćdziesięciu wstępnie
zdefiniowanych utworów
Funkcja powtarzania od momentu A do B może być wykorzystywana do ciągłego powtarzania określonej
frazy wstępnie zdefiniowanego utworu. Połączenie tej funkcji z opisaną niżej funkcją anulowania partii to
doskonały sposób na przećwiczenie trudnych do wykonania fraz.
1. Określ początek (A) i koniec (B) frazy, a następnie
zacznij ćwiczyć.
Wybierz wstępnie zdefiniowany utwór i odtwórz go,
a następnie naciśnij przycisk [TEMPO/FUNCTION#]
na początku frazy, którą chcesz powtarzać.
W ten sposób ustawiany jest punkt A
(na wyświetlaczu pojawi się ).
Aby określić koniec frazy (B), naciśnij przycisk
[TEMPO/FUNCTION#] po raz drugi na końcu frazy.
W ten sposób ustawiany jest punkt B
(na wyświetlaczu pojawi się ).
W tym momencie rozpocznie się powtarzające się
odtwarzanie od wyznaczonego punktu A do punktu B.
2. Zatrzymaj odtwarzanie.
Naciśnij przycisk SONG [STOP], aby zatrzymać odtwarzanie i zachować
określone punkty A i B.Do odtwarzania z funkcją powtarzania od momentu
A do B można powrócić, naciskając przycisk SONG [PLAY/PAUSE].
Aby anulować ustawienie punktów A i B, naciśnij jeden raz przycisk
[TEMPO/FUNCTION#].
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
1
2
Procedura
UWAGA
Z funkcji powtarzania od momentu
A do B nie można korzystać, jeśli
w czasie odtwarzania jest
włączona funkcja ALL lub rnd
(str. 15).
UWAGA
• Aby ustawić punkt A na
początku utworu, naciśnij
przycisk [TEMPO/
FUNCTION#] przed
rozpoczęciem odtwarzania.
• Punkt B można ustawić
automatycznie, jeśli po
określeniu punktu A utwór
będzie odtwarzany do końca.
UWAGA
Automatyczne prowadzenie
(ułatwiające wejście we frazę)
włącza się w punkcie A utworu.
UWAGA
Określone punkty A i B są
automatycznie anulowane po
wybraniu nowego utworu.
Strona: 18
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 19
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie
podczas gry
Wybór brzmień
Wybierz żądane brzmienie, naciskając jeden z przycisków brzmień.
Po rozpoczęciu gry przesuń suwak [MASTER VOLUME] i określ odpowiedni
poziom głośności, tak aby odsłuch był jak najlepszy.
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
Przyciski brzmień
Procedura
UWAGA
Aby poznać cechy
charakterystyczne
poszczególnych brzmień, warto
posłuchać utworów
demonstracyjnych
charakterystycznych dla każdej
grupy (str. 14). Aby uzyskać
więcej informacji na temat
poszczególnych wstępnie
zdefiniowanych brzmień, zobacz
„Lista wstępnie zdefiniowanych
brzmień” na str. 71.
TERMINOLOGIA
Brzmienie:
W przypadku instrumentu
Clavinova brzmienie oznacza
„ton” lub „barwę tonu”.
UWAGA
Głośność danego brzmienia
można regulować, kontrolując siłę
uderzenia w klawiaturę. Styl gry
(czułość klawiatury) może jednak
nie mieć wpływu na dźwięk
niektórych instrumentów
muzycznych.
Zobacz „Lista wstępnie
zdefiniowanych brzmień” na
str. 71.
Strona: 19
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
20
Używanie pedałów
W instrumencie Clavinova są trzy pedały, dzięki
którym można uzyskać wiele ekspresyjnych efektów,
zbliżonych do tych, które są wytwarzane za pomocą
pedałów fortepianu akustycznego.
Pedał tłumika (prawy)
Pedał tłumika pełni te same funkcje, co pedał tłumika
w fortepianie akustycznym. Gdy pedał tłumika jest
wciśnięty, nuty brzmią dłużej. Zwolnienie pedału
powoduje natychmiastowe wytłumienie wszystkich
podtrzymanych dźwięków.
Gdy na instrumencie CLP-240 wybrane jest brzmienie
GRAND PIANO 1 (Fortepian 1), naciśnięcie pedału
tłumika aktywuje funkcję Sustain Samples (Próbki
przedłużania dźwięku), która umożliwia dokładne
odtworzenie wyjątkowego rezonansu płyty i strun
fortepianu akustycznego. Efekt półpedału pozwala
uzyskać częściowe przedłużenie dźwięku, zależne od
tego, jak mocno zostanie naciśnięty pedał.
Pedał sostenuto (środkowy)
Naciśnięcie pedału sostenuto i przytrzymanie
wciśniętych klawiszy podczas gry nuty lub akordu na
klawiaturze spowoduje, że nuty będą wybrzmiewały
dopóty, dopóki pedał będzie wciśnięty (tak jakby
pedał tłumika był wciśnięty). Nuty zagrane później
nie będą jednak przedłużane. Ta funkcja umożliwia,
na przykład, przedłużanie akordu, gdy kolejne
dźwięki są grane staccato.
Pedał soft (lewy)
Naciśnięcie pedału soft ścisza utwór i trochę zmienia brzmienie granych nut.Pedał
soft nie wpływa na nuty, które zostały zagrane przed jego naciśnięciem.
UWAGA
Jeśli pedał tłumika nie działa,
upewnij się, że przewód pedału
został właściwie podłączony do
jednostki głównej (str. 67).
UWAGA
Głębię efektu uzyskiwanego
dzięki funkcji Sustain Samples
(Próbki przedłużania dźwięku)
można regulować za pomocą
funkcji pedału (str. 51) w trybie
Function.
UWAGA
Jeśli jest włączony efekt tłumienia
dynamicznego DDE, można
usłyszeć symulację
przedłużonego brzmienia pedału
tłumika w fortepianie, gdy naciska
się pedał i gra na klawiaturze
(str. 22).
  
UWAGA
Brzmienia organów, instrumentów
strunowych i chórów będą
wybrzmiewały tak długo, jak długo
pedał sostenuto jest naciśnięty.
  
UWAGA
Lewy pedał może służyć do
włączania/wstrzymywania
odtwarzania wstępnie
zdefiniowanych utworów lub do
włączania funkcji wariacji (CLP-
240). Umożliwia to tryb lewego
pedału opisany na str. 51.
Strona: 20
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 21
Dodawanie wariacji do dźwięków — [VARIATION]
(CLP-240)/[BRILLIANCE]/[REVERB]/[EFFECT]/
[DDE] (CLP-240)
[VARIATION] (CLP-240)
Można zmieniać różne aspekty efektu, zależnie od tego, jaki rodzaj efektów został
wybrany.
Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych wariacji, zobacz „Lista
wstępnie zdefiniowanych brzmień” na str. 71.
Wielokrotne naciskanie przycisku [VARIATION] lub przycisku wybranego
brzmienia powoduje włączanie i wyłączanie wariacji.
Wskaźnik świeci się po każdym naciśnięciu przycisku [VARIATION].
[BRILLIANCE]
Ten przycisk może być wykorzystywany do zmiany brzmienia lub barwy
wychodzącego dźwięku.
BRIGHT: Żywe brzmienie
NORMAL: Standardowe brzmienie
MELLOW: Łagodne i aksamitne brzmienie
Aby wybrać rodzaj efektu Brilliance, naciśnij kilka razy przycisk [BRILLIANCE], aż
zaświeci się odpowiadający mu wskaźnik (każde naciśnięcie przycisku
[BRILLIANCE] powoduje, że świeci się kolejny wskaźnik). Jest pięć rodzajów efektu
Brilliance. Świecenie się dwóch sąsiadujących ze sobą wskaźników oznacza, że
wybrany jest efekt, który znajduje się między nimi. Na przykład świecenie się
wskaźników NORMAL i MELLOW oznacza, że wybrane jest ustawienie między
NORMAL i MELLOW. Ten parametr wpływa na brzmienie całego instrumentu.
[REVERB]
Ta funkcja umożliwia wybór różnych cyfrowych efektów pogłosu, dzięki którym
dźwięk nabiera szczególnej głębi i ekspresji. Pozwala to stworzyć realistyczną
atmosferę akustyczną.
OFF: Jeśli nie został wybrany efekt pogłosu, żaden wskaźnik REVERB nie
świeci się.
ROOM: To ustawienie powoduje, że dźwięk ma długi pogłos, podobny do
pogłosu akustycznego słyszalnego w pokoju.
HALL 1: W celu uzyskania„większego”pogłosu należy wybrać ustawienie HALL 1.
Ten efekt symuluje naturalny pogłos niewielkiej sali koncertowej.
HALL 2: W celu uzyskania prawdziwie przestrzennego pogłosu należy wybrać
ustawienie HALL 2. Ten efekt symuluje naturalny pogłos dużej sali
koncertowej.
STAGE: Symuluje pogłos sceny.
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
Przyciski [–/NO]
[+/YES]
Przycisk
[VARIATION]
Przycisk
[REVERB]
Przycisk
[BRILLIANCE]
Przycisk
[EFFECT]
UWAGA
Ustawienie normalne = OFF
(Wyłączone)
TERMINOLOGIA
Ustawienie normalne:
„Ustawienie normalne” oznacza
ustawienie domyślne (fabryczne),
dostępne przy pierwszym
włączeniu instrumentu Clavinova.
UWAGA
Lewy pedał może służyć do
włączania/wyłączania wariacji
dzięki funkcji „Tryb lewego pedału”
opisanej na str. 51 (CLP-240).
UWAGA
Ustawienie normalne = NORMAL
UWAGA
Gdy efekt BRILLIANCE
(Krystaliczny) jest ustawiony na
BRIGHT (Żywy), dźwięk będzie
trochę głośniejszy. Jeśli parametr
MASTER VOLUME (Głośność)
ma zbyt dużą wartość, dźwięk
może być zniekształcony. W takim
przypadku należy obniżyć poziom
głośności (MASTER VOLUME).
Procedura
Procedura
UWAGA
Domyślne ustawienie rodzaju
(w tym wyłączenia) i głębi pogłosu
jest inne w przypadku każdego
brzmienia.
Strona: 21
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
22
Wielokrotne naciskanie przycisku [REVERB] powoduje włączanie i wyłączanie
pogłosu.
Wskaźniki świecą się po każdym naciśnięciu przycisku [REVERB]. Kiedy
wskaźniki są wyłączone, nie powstaje żaden efekt.
Regulowanie głębi pogłosu
Wyreguluj głębię pogłosu wybranego brzmienia za pomocą przycisków [–/NO]
[+/YES], przytrzymując wciśnięty przycisk [REVERB]. Głębię można regulować od
0 do 20. Bieżące ustawienie głębi jest widoczne na wyświetlaczu LED, gdy przycisk
[REVERB] jest naciśnięty.
[EFFECT]
Przycisk [EFFECT] (Efekt) umożliwia wybór efektu w celu uzyskania bardziej
głębokiego i ożywionego dźwięku.
OFF: Jeśli nie został wybrany żaden efekt, wskaźnik EFFECT nie świeci się.
CHORUS: Drgający, rozszerzający się efekt.
PHASER: Dźwięk staje się bardziej zamaszysty.
TREMOLO: Efekt tremolo.
ROTARY SP: Dodaje efekt vibrato, charakterystyczny dla obrotowego głośnika.
Aby wybrać rodzaj efektu, naciśnij kilka razy przycisk [EFFECT], aż zaświeci się
odpowiadający mu wskaźnik (każde naciśnięcie przycisku [EFFECT] powoduje, że
świeci się kolejny wskaźnik). Kiedy wskaźniki są wyłączone, nie powstaje żaden
efekt.
Regulowanie głębi efektu
Wyreguluj głębię efektu w przypadku wybranego brzmienia za pomocą
przycisków [–/NO] [+/YES], przytrzymując wciśnięty przycisk [EFFECT].
Głębię można regulować od 0 do 20. Bieżące ustawienie głębi jest widoczne na
wyświetlaczu LED, gdy jest naciśnięty przycisk [EFFECT].
[DDE] (CLP-240)
Jeśli jest włączony efekt tłumienia dynamicznego DDE (Dynamic Damper Effect),
można usłyszeć symulację przedłużonego brzmienia pedału tłumika w fortepianie,
gdy naciska się pedał tłumika i gra na klawiaturze. Ten efekt wpływa na brzmienie
całego instrumentu.
Wielokrotne naciskanie przycisku [DDE] powoduje włączanie i wyłączanie
efektu DDE.
Regulowanie głębi efektu DDE
Wyreguluj głębię efektu DDE za pomocą przycisków [–/NO] i [+/YES],
przytrzymując wciśnięty przycisk [DDE].
Głębię można regulować od 0 do 20. Bieżące ustawienie głębi jest widoczne na
wyświetlaczu LED, gdy przycisk [DDE] jest wciśnięty.
Procedura
UWAGA
Zwolnienie przycisku [REVERB]
powoduje zmianę rodzaju
pogłosu.
Jeśli głębia pogłosu jest
zmieniana przez przytrzymanie
wciśniętego przycisku [REVERB],
naciśnięcie przycisku [REVERB]
nie zmieni rodzaju pogłosu.
UWAGA
Głębia 0: bez efektu
Głębia 20: maksymalna głębia
pogłosu
UWAGA
Domyślne ustawienie głębi jest
inne dla każdego brzmienia.
UWAGA
Domyślne ustawienie rodzaju
(w tym wyłączenia) i głębi efektu
jest inne w przypadku każdego
brzmienia.
Procedura
UWAGA
Zwolnienie przycisku [EFFECT]
powoduje zmianę rodzaju efektu.
Jeśli głębia jest zmieniana przez
przytrzymanie wciśniętego
przycisku [EFFECT], naciśnięcie
przycisku [EFFECT] nie zmieni
rodzaju efektu.
UWAGA
Głębia 0: bez efektu
Głębia 20: maksymalna głębia
efektu
UWAGA
Domyślne ustawienie głębi jest
inne dla każdego brzmienia.
UWAGA
Ustawienie normalne = ON
(Włączone)
UWAGA
Głębia 0: bez efektu
Głębia 20: maksymalna głębia
efektu DDE
Procedura
Strona: 22
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 23
Czułość klawiatury – [TOUCH]
Można wybrać jeden spośród czterech stopni czułości klawiatury — HARD (Twarda), MEDIUM (Średnia),
SOFT (Miękka) lub FIXED (Stała) — pasujący do stylu gry i upodobań użytkownika.
HARD: Wymaga dość mocnego uderzania w klawisze w celu uzyskania
maksymalnej głośności.
MEDIUM: Zapewnia „standardową” odpowiedź klawiatury.
SOFT: Umożliwia uzyskanie maksymalnej głośności przy względnie małym
nacisku na klawisz.
FIXED: Wszystkie dźwięki mają jednakową głośność, niezależnie od siły
uderzenia w klawiaturę. (Nie świecą się żadne wskaźniki). Stałą
głośność można zmienić.
Aby wybrać stopień czułości, naciśnij kilka razy przycisk [TOUCH], aż zaświeci się
wskaźnik odpowiadający danemu ustawieniu (każde naciśniecie przycisku
[TOUCH] powoduje zaświecenie się kolejnego wskaźnika). Gdy wybrana jest
czułość FIXED, nie świeci się żaden wskaźnik.
Zmiana poziomu głośności, gdy wybrana jest czułość FIXED
Po wybraniu trybu FIXED można ustawić poziom
głośności nut granych w trybie FIXED za pomocą
przycisków [–/NO] i [+/YES], przytrzymując wciśnięty
przycisk [TOUCH]. Na wyświetlaczu pojawi się bieżący
poziom głośności. Zakres głośności wynosi od 1 do 127.
Ustawienie domyślne to 64.
UWAGA
Ustawienia te nie zmieniają wagi
klawiatury.
UWAGA
Ustawienie normalne = MEDIUM
UWAGA
Wybrane ustawienie czułości
klawiatury jest wspólne dla
wszystkich brzmień. Ustawienia
czułości klawiatury mogą mieć
jednak niewielki wpływ na niektóre
brzmienia, zazwyczaj nieczułe na
dynamikę klawiatury, albo nie
mieć na nie żadnego wpływu.
(Zobacz „Lista wstępnie
zdefiniowanych brzmień” na
str. 71).
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
Przyciski [–/NO] [+/YES] Przycisk [TOUCH]
Procedura
UWAGA
1: głośność minimalna
127: głośność maksymalna
UWAGA
Głośność klawiatury wybrana
w trybie FIXED to ustawienie
obowiązujące w przypadku
wszystkich brzmień.
UWAGA
Zwolnienie przycisku [TOUCH]
powoduje zmianę czułości.
Jeśli głośność jest zmieniana
przez przytrzymanie wciśniętego
przycisk [TOUCH], naciśnięcie
przycisku [TOUCH] nie zmieni
rodzaju czułości klawiatury.
(Wybrany będzie nadal tryb
FIXED).
Strona: 23
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
24
Transpozycja – [TRANSPOSE]
Funkcja Transpose instrumentu Clavinova umożliwia przesunięcie stroju całej klawiatury w górę lub w dół co
półton w celu ułatwienia gry w trudnych tonacjach albo żeby dopasować tonację do możliwości innych
instrumentów lub śpiewaka. Na przykład po ustawieniu wielkości transpozycji na 5 naciśnięcie klawisza C
spowoduje dźwięk F. Dzięki temu można grać utwory zapisane w tonacji C-dur, a Clavinova przetransponuje
je do tonacji F-dur.
Aby wykonać transpozycję o żądaną wielkość w górę lub
w dół, użyj przycisków [–/NO] i [+/YES], przytrzymując
wciśnięty przycisk [TRANSPOSE].Wielkość transpozycji
jest widoczna na ekranie LED, gdy przycisk
[TRANSPOSE] jest wciśnięty. Domyślne ustawienie
transpozycji to 0.
Wskaźnik przycisku [TRANSPOSE] świeci się, gdy wybrane jest ustawienie
transpozycji inne niż 0. Kolejne naciśnięcia przycisku [TRANSPOSE] włączają
(ON) lub wyłączają (OFF) funkcję transpozycji.
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
Przyciski [–/NO] [+/YES]
Przycisk [TRANSPOSE]
Procedura
TERMINOLOGIA
Transpozycja:
Zmiana tonacji utworu.
W przypadku instrumentu
Clavinova transpozycja zmienia
strój całej klawiatury.
UWAGA
Zakres transpozycji:
–12: –12 półtonów (oktawa w dół)
0: normalny strój
12: 12 półtonów (oktawa w górę)
Strona: 24
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 25
Łączenie dwóch brzmień (tryb Dual)
Cała klawiatura umożliwia grę utworu w dwóch brzmieniach jednocześnie. Dzięki temu można imitować grę
w duecie lub łączyć dwa podobne brzmienia w celu uzyskania głębszego dźwięku.
1. Włącz tryb Dual (Podwójny).
Naciśnij równocześnie dwa przyciski brzmień (albo naciśnij jeden przycisk,
przytrzymując wciśnięty inny przycisk). Gdy aktywny jest tryb Dual, świecą
się wskaźniki obu wybranych brzmień.
• Zgodnie z kolejnością
numerowania pokazaną na
diagramie po prawej stronie,
niższa wartość brzmienia będzie
nazywana brzmieniem 1 (drugie
brzmienie będzie określane jako
brzmienie 2).
Tryb Function (Funkcje) instrumentu CLP-240/230 zapewnia dostęp do
innych funkcji, z których można korzystać w trybie Dual, takich jak
ustawianie poziomu głośności lub ustawianie oktawy (str. 49). (Jeśli funkcje
trybu Dual nie zostaną określone, będą zastosowane domyślne ustawienia
każdego z brzmień).
2. Zamknij tryb Dual i wróć do normalnego trybu gry.
Aby wrócić do normalnego trybu gry opartego na jednym brzmieniu,
naciśnij przycisk pojedynczego brzmienia.
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
1 2
Procedura
UWAGA (CLP-240)
Tryby Dual i Split (str. 26) nie
mogą być włączone jednocześnie.
UWAGA
Przycisk [VARIATION] w trybie
Dual (CLP-240)
Wskaźnik przycisku [VARIATION]
świeci się, gdy włączona jest
wariacja dla jednego lub obu
brzmień w trybie Dual (Podwójny).
W trybie Dual przycisk
[VARIATION] może być używany
do włączania i wyłączania wariacji
dla obu brzmień. Aby włączyć lub
wyłączyć wariację tylko dla
jednego brzmienia, przytrzymaj
przycisk drugiego brzmienia
i naciśnij przycisk brzmienia,
którego wariację chcesz zmienić.
UWAGA
Przycisk [REVERB] w trybie Dual
Rodzaj pogłosu przypisany do
brzmienia 1 ma pierwszeństwo.
(Jeśli pogłos jest ustawiony na
OFF, aktywny będzie pogłos
brzmienia 2). Ustawianie głębi
pogłosu z panelu instrumentu
(np. przez naciskanie przycisków
[–/NO] lub [+/YES], gdy wciśnięty
jest przycisk [REVERB] —
zobacz str. 21) może być
stosowane tylko w przypadku
brzmienia 1.
UWAGA
Przycisk [EFFECT] w trybie Dual
W zależności od warunków jeden
rodzaj efektu może dominować
nad innym. Głębia zostanie
określona na podstawie
domyślnej wartości głębi
łączonych brzmień. Dzięki funkcji
F3 (str. 49) można jednak
dopasować głębię każdego
brzmienia do własnych upodobań.
Ustawianie głębi efektu z panelu
instrumentu (np. przez naciskanie
przycisków [–/NO] lub [+/YES],
gdy wciśnięty jest przycisk
[EFFECT] — zobacz str. 22)
może być stosowane tylko
w przypadku brzmienia 1.
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
1 2
12 13 14
3 4 5 6 7
8 9 10 11
Strona: 25
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
26
Dzielenie klawiatury i gra w dwóch różnych
brzmieniach (tryb Split) (CLP-240)
W trybie Split (Podział) na klawiaturze można grać w dwóch różnych brzmieniach: w jednym lewą ręką,
a w drugim — prawą. Na przykład można grać partię basu lewą ręką, korzystając z brzmienia Wood Bass
(Basowe instrumenty drewniane) lub Electric Bass (Basy elektroniczne), a melodię prawą ręką.
1. Włącz tryb Split (Podział).
Naciśnij przycisk [SPLIT],aby zaświecił się odpowiadający mu wskaźnik.Na
początku jako brzmienie lewej ręki zostanie wybrane domyślne ustawienie
(WOOD BASS).
Tryb Function (Funkcje) zapewnia dostęp do innych funkcji trybu Split
(str. 50). (Jeśli funkcje trybu Split nie zostaną określone, będą zastosowane
domyślne ustawienia każdego z brzmień).
2. Określ punkt podziału klawiatury (granicę między
strefami lewej i prawej ręki).
(Początkowo punkt podziału jest domyślnie ustawiony na dźwięku F

2.
Jeśli nie chcesz zmieniać domyślnego punktu podziału, pomiń tę
procedurę).
Punkt podziału można ustawić na dowolnym klawiszu przez naciśnięcie
tego klawisza i przytrzymanie wciśniętego przycisku [SPLIT] (nazwa
bieżącego klawisza, który jest punktem podziału, jest widoczna na
wyświetlaczu LED, gdy przycisk [SPLIT] jest naciśnięty).
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
Przyciski brzmień Przycisk [SPLIT]
Procedura
UWAGA
Tryby Dual (str. 25) i Split nie
mogą być włączone jednocześnie.
UWAGA
Klawisz będący „punktem
podziału” należy do lewej części
klawiatury.
UWAGA
Punkt podziału można ustawić za
pomocą funkcji 4 (str. 50).
(F 2) (G2) (A 2)
Strona: 26
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 27
3. Wybierz brzmienie dla prawej ręki.
Naciśnij przycisk brzmienia.
4. Wybierz brzmienie dla lewej ręki.
Naciśnij przycisk odpowiadający brzmieniu, przytrzymując wciśnięty
przycisk [SPLIT]. (Wskaźnik przycisku lewego brzmienia świeci się, gdy
przycisk [SPLIT] jest naciśnięty).
Aby włączyć lub wyłączyć wariację dla podzielonego brzmienia,
przytrzymaj wciśnięty przycisk [SPLIT] i naciśnij przycisk [VARIATION]
albo przycisk aktualnie wybranego brzmienia.
5. Zamknij tryb Split i wróć do normalnego trybu gry.
Naciskaj przycisk [SPLIT], aby odpowiadający mu wskaźnik przestał
świecić.
UWAGA
Funkcja [VARIATION] (Wariacje)
w trybie Split
Funkcję wariacji można włączyć
lub wyłączyć dla brzmień w trybie
Split. Zazwyczaj w trybie Split
świeci się wskaźnik prawego
brzmienia. Przycisk [VARIATION]
może służyć do włączania lub
wyłączania wariacji dla prawego
głosu, zgodnie z wymaganiami.
Gdy wciśnięty jest przycisk
[SPLIT], świeci się wskaźnik
lewego brzmienia. W takiej
sytuacji za pomocą przycisku
[VARIATION] można włączać lub
wyłączać wariacje dla lewego
brzmienia.
UWAGA
Funkcja [REVERB] w trybie
Split
Rodzaj pogłosu przypisany do
prawego głosu ma pierwszeństwo.
(Jeśli pogłos jest wyłączony,
aktywny będzie pogłos lewego
brzmienia). Ustawianie głębi
pogłosu z panelu instrumentu
(np. przez naciskanie przycisków
[–/NO] lub [+/YES], gdy wciśnięty
jest przycisk [REVERB] —
zobacz str. 21) może być
stosowane tylko w przypadku
prawego brzmienia.
UWAGA
Funkcja [EFFECT] w trybie Split
W zależności od warunków jeden
rodzaj efektu może dominować
nad innymi. Głębia zostanie
określona na podstawie
domyślnej wartości głębi
połączonych brzmień. Dzięki
funkcji F4 (str. 50) można jednak
zmienić głębię każdego brzmienia
zgodnie z własnymi
upodobaniami. Ustawianie głębi
efektu z panelu instrumentu
(np. przez naciskanie przycisków
[–/NO] lub [+/YES], gdy wciśnięty
jest przycisk [EFFECT] — zobacz
str. 22) może być stosowane tylko
w przypadku prawego brzmienia.
Strona: 27
Wybór brzmień i ich wykorzystywanie podczas gry
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
28
Korzystanie z metronomu
W instrument Clavinova został wbudowany metronom (urządzenie utrzymujące właściwe tempo), który
ułatwia ćwiczenie.
1. Uruchom metronom.
Do włączania dźwięku metronomu służy
przycisk METRONOME [ON/OFF].
Ustawianie tempa
Tempo metronomu i odtwarzania utworu nagranego przez użytkownika
(urządzenie do nagrywania zostało opisane w następnej części) może
wynosić od 32 do 280 uderzeń na minutę. Do jego ustawiania służą
przyciski [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] (jeśli dla przycisku [TEMPO/
FUNCTION# ▼, ▲] świeci się wskaźnik [TEMPO]).
Ustawianie metrum
Metrum (takt) metronomu można ustawić za
pomocą przycisków [–/NO] i [+/YES], gdy
wciśnięty jest przycisk METRONOME [ON/OFF].
Takt może wynosić od 0 do 15. Bieżące ustawienie
będzie widoczne na wyświetlaczu LED po
przytrzymaniu wciśniętego przycisku
METRONOME [ON/OFF].
2. Zatrzymaj metronom.
Wyłącz metronom, naciskając przycisk METRONOME [ON/OFF].
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
1 2 Przyciski [–/NO] [+/YES]
Przyciski [TEMPO/FUNCTION# ▲▼]
Procedura
UWAGA
Jeśli wśród wskaźników
przypisanych przyciskowi
[TEMPO/FUNCTION#] świeci się
wskaźnik [FUNCTION#], naciśnij
przycisk [TEMPO/FUNCTION#],
tak aby włączył się wskaźnik
[TEMPO].
UWAGA
Głośność metronomu można
regulować za pomocą funkcji
Metronome Volume w trybie
Function (str. 52).
Strona: 28
Nagrywanie wykonania
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 29
Nagrywanie wykonania
Możliwość zarejestrowania własnej gry na instrumencie CLP-240/230,
a następnie jej odtworzenia może być dużą pomocą podczas ćwiczeń. Na
przykład można nagrać tylko partię lewej ręki i ćwiczyć partię prawej ręki
podczas odtwarzania nagrania. Istnieje także możliwość oddzielnego nagrania
maksymalnie dwóch partii, dzięki czemu można nagrać osobno partię lewej
i prawej ręki albo obie partie duetu i wysłuchać, jak brzmią podczas
odtwarzania. Dwuczęściowy Song Recorder (Urządzenie do nagrywania
utworów) dołączony do instrumentu CLP-240/230 umożliwia nagranie do
trzech wykonań użytkownika (U01-U03) na instrumencie. W przypadku
instrumentu CLP-240 gra użytkownika może być zapisywana w opcjonalnym
urządzeniu pamięciowym USB.
Szybkie nagrywanie wykonania
To wygodny i prosty sposób nagrywania, który umożliwia szybkie nagranie
własnych wykonań bez określania nagrywanych partii. Jest użyteczny, na
przykład, podczas nagrywania solowych utworów fortepianowych.
W ten sposób wykonywany utwór jest nagrywany automatycznie jako partia prawa.
PRZESTROGA
Zapobieganie usunięciu nagranych wcześniej utworów:
Jeśli wybrany utwór zawiera dane, wskaźnik partii świeci się na zielono. Należy
zauważyć, że nagranie nowych danych na tej partii spowoduje usunięcie istniejących
danych.
(CLP-240) Nie można nagrywać wykonania danego utworu bezpośrednio na
podłączonym urządzeniu pamięciowym USB. Nagrane utwory są automatycznie
zapisywanie w pamięci instrumentu.Aby zapisać dane w urządzeniu, wykonaj
operację zapisu (str. 36) po zatrzymaniu nagrywania.
1. Określ wszystkie ustawienia początkowe.
Przed przystąpieniem do nagrywania wybierz brzmienie, które chcesz
nagrać (lub brzmienia, jeśli korzystasz z trybu Dual lub Split). Określ
wszelkie potrzebne ustawienia (pogłos, efekt itp). Można także określić
głośność. Głośność można także wyregulować przy użyciu suwaka
[MASTER VOLUME].
UWAGA
Użytkownik może nagrać własne
wykonanie utworu (dane audio)
na kasecie magnetofonowej lub
innym urządzeniu nagrywającym
podłączonym przy użyciu gniazda
AUX OUT (str. 56).
TERMINOLOGIA
Nagrywanie a zapisywanie:
Format danych utworu nagranego na taśmie magnetofonowej różni się od formatu danych zapisanych
w pamięci instrumentu Clavinova. Na taśmie magnetofonowej nagrywany jest sygnał audio.
W przypadku instrumentu Clavinova „zapisywana” jest informacja dotycząca czasu trwania nut,
brzmienia i wartości tempa, ale nie sygnał audio. Podczas odtwarzania nagranych utworów Clavinova
wydaje dźwięki na podstawie zapisanych informacji. Z tego powodu nagrywanie na instrumencie
Clavinova powinno być raczej nazywane „zapisywaniem informacji”. W tym podręczniku często
używany jest termin „nagrywanie”, który wydaje się jednak sensowniejszy.
UWAGA
Gdy jednostka jest w trybie Demo
Song (Utwór demonstracyjny) lub
wykonywane są działania na
plikach (CLP-240), nie można
włączyć trybu nagrywania.
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
2 4 4 3 5
Procedura
Strona: 29
Nagrywanie wykonania
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
30
2. Włącz tryb Record Ready (Gotowość do
nagrywania).
Naciśnij przycisk [REC], aby włączyć tryb gotowości do nagrywania.
Automatycznie wybierany jest pusty utwór do nagrania, a partia prawej
strony jest uaktywniona.W przypadku braku pustego utworu wybierany
jest utwór U01. Nagrywanie jeszcze się nie zaczyna.
Na wyświetlaczu LED pojawi się przybliżona ilość (w kilobajtach) dostępnej
pamięci, w której można zapisać utwór.Wskaźnik SONG [PLAY/PAUSE]
(Utwór [Odtwórz/Przerwij]) zacznie migać w tempie zgodnym z aktualnym
ustawieniem metronomu.
W tym kroku możesz włączyć metronom i ustawić tempo, korzystając
z przycisków [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲]. (Zakres: 32-280).
Tryb gotowości do nagrywania można wyłączyć przed rozpoczęciem
nagrywania, naciskając ponownie przycisk [REC].
3. Rozpocznij nagrywanie.
Nagrywanie rozpocznie się automatycznie po zagraniu pierwszej nuty na
klawiaturze lub naciśnięciu przycisku SONG [PLAY/PAUSE].W czasie
nagrywania na ekranie będzie widoczny bieżący numer taktu.
4. Zatrzymaj nagrywanie.
Naciśnij przycisk [REC] lub SONG [STOP], aby zatrzymać nagrywanie.
Po zatrzymaniu nagrywania na wyświetlaczu pojawią się kreseczki
wskazujące postęp automatycznego zapisywania danych w pamięci
instrumentu. Po zapisaniu danych na wyświetlaczu będzie widoczna nazwa
utworu (U01-U03).Wskaźnik nagranej partii zacznie świecić na zielono.
Oznacza to, że w danej partii znajdują się dane. (Tryb nagrywania jest
automatycznie wyłączany).
5. Odtwórz nagrane wykonanie.
Naciśnij przycisk SONG [PLAY/PAUSE], aby odtworzyć nagrany utwór.Aby
zatrzymać odtwarzanie w trakcie odsłuchiwania utworu, naciśnij przycisk
SONG [STOP] (Utwór [Zatrzymaj]).
UWAGA
Ilość dostępnej pamięci,
w której można zapisać
nagranie:
Ta wartość, wyrażona
w kilobajtach (jednostka miary
danych), wskazuje, ile miejsca na
nagranie pozostało w pamięci
instrumentu Clavinova.
W przypadku instrumentu
CLP-240/230 można nagrać
maksymalnie 11 000 nut,
w zależności od wykorzystania
pedału i innych czynników.
UWAGA
Jeśli wcześniej wybrano partię
LEFT (Lewa) w przypadku
danego utworu, lewa partia
będzie automatycznie aktywna po
naciśnięciu przycisku [REC]
w kroku 2.
UWAGA
Włączenie metronomu w chwili
rozpoczęcia nagrywania pomaga
utrzymać właściwe tempo
podczas wykonywania utworu.
Dźwięk metronomu nie zostanie
nagrany.
UWAGA
Więcej informacji na temat
nagrywania można znaleźć na
str. 33.
UWAGA
Lewy pedał może być
wykorzystywany do włączania
nagrywania. Umożliwia to funkcja
„Tryb lewego pedału”, opisana na
str. 51.
UWAGA
Wskaźnik nagrywanej partii
zacznie migać, gdy pamięć
urządzenia będzie prawie pełna.
Jeśli pamięć zapełni się w trakcie
nagrywania, na wyświetlaczu
pojawi się napis Full,
a nagrywanie zatrzyma się
automatycznie. (Wszystkie dane
nagrane do tego momentu
zostaną zachowane).
UWAGA
Naciśnięcie przycisku SONG
[PLAY/PAUSE] w celu
rozpoczęcia nagrywania,
a następnie naciśnięcie przycisku
SONG [STOP], aby je zatrzymać,
powoduje usunięcie wszystkich
danych nagranych wcześniej dla
wybranej partii.
Strona: 30
Nagrywanie wykonania
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 31
Powtórne rejestrowanie nagranego wcześniej
utworu
W tej części opisano, jak można powtórnie nagrać utwór, jeśli jego poprzednie wykonanie nie było
zadowalające.
1. Wybierz brzmienie (i inne ustawienia) nagrywania,
jeśli to konieczne.
Jeśli chcesz zmienić dotychczasowe ustawienia, powtórz krok 1 (str. 29).
2. Włącz ponownie tryb gotowości do nagrywania.
Naciśnij ponownie przycisk [REC].
Wskaźnik wybranej partii zacznie świecić na czerwono.
Wykonaj procedurę opisaną w kroku 3 w części „Szybkie nagrywanie
wykonania” na str. 30, aby nagrać utwór.
Procedura
UWAGA
Jeśli chcesz zmienić tempo,
metrum, rodzaj pogłosu lub efekt
w czasie powtórnego nagrywania
partii albo chcesz nagrać
następną partię, skonfiguruj
ustawienia po włączeniu trybu
gotowości do nagrywania.
UWAGA
Nie można powtórnie nagrywać
od środka utworu.
Strona: 31
Nagrywanie wykonania
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
32
Nagrywanie partii lewej i prawej ręki
Dzięki tej metodzie można osobno nagrać prawą i lewą partię. Ponieważ partia lewej strony klawiatury może
być nagrywana w czasie odtwarzania partii prawej, istnieje możliwość nagrania dwóch głosów duetu.
1. Określ wszystkie ustawienia początkowe.
Wykonaj czynności z kroku 1 w części „Szybkie nagrywanie wykonania” na
str. 29.
2. Wybierz utwór do nagrania.
Naciśnij przycisk [SONG SELECT] (Wybór utworu), tak aby zaświecił się
wskaźnik USER (Użytkownik), a następnie naciskaj przyciski
[–/NO] [+/YES] w celu określenia utworu do nagrania.
PRZESTROGA
Zapobieganie usunięciu nagranych wcześniej utworów:
Jeśli wybrany utwór zawiera dane, wskaźnik partii świeci się na zielono. Należy
zauważyć, że nagranie nowych danych na tej partii spowoduje usunięcie istniejących
danych.
3. Włącz tryb gotowości do nagrywania.
Naciśnij przycisk [REC], a następnie naciskaj przyciski [RIGHT]/[LEFT], aby
przejść do trybu gotowości do nagrywania. Nagrywanie jeszcze się nie
zaczyna.
Na wyświetlaczu LED pojawi się przybliżona ilość (w kilobajtach) dostępnej
pamięci, w której można zapisać utwór.Wskaźnik SONG [PLAY/PAUSE]
zacznie migać w tempie zgodnym z aktualnym ustawieniem metronomu.
Tryb gotowości do nagrywania można wyłączyć przed rozpoczęciem
nagrywania, naciskając ponownie przycisk [REC].
4. Rozpocznij i zatrzymaj nagrywanie.
Wykonaj kroki 3-5 opisane w części „Szybkie nagrywanie wykonania” na
str. 30.
UWAGA
Stany przycisku partii:
Off (wyłączona): Partia nie
zawiera danych
On (włączony, świeci się na
zielono): Partia zawiera dane
On (włączony, świeci się na
czerwono): Partia przeznaczona
do nagrania
UWAGA
Ilość dostępnej pamięci,
w której można nagrać utwór:
Wartość ta, wyrażona
w kilobajtach (jednostka miary
danych), wskazuje, ile pozostało
miejsca na nagranie w pamięci
instrumentu Clavinova.
W przypadku instrumentu
CLP-240/230 można nagrać
maksymalnie 11 000 nut,
w zależności od wykorzystania
pedału i innych czynników.
UWAGA
Włączenie metronomu w chwili
rozpoczęcia nagrywania pomaga
utrzymać właściwe tempo
podczas wykonywania utworu.
Dźwięk metronomu nie zostanie
nagrany.
UWAGA
Jeśli chcesz zmienić tempo,
metrum, rodzaj pogłosu lub efekt
w czasie powtórnego nagrywania
partii albo chcesz nagrać
następną partię, skonfiguruj
ustawienia po włączeniu trybu
gotowości do nagrywania.
UWAGA
Jeśli nie chcesz słyszeć nagranej
wcześniej partii podczas
nagrywania (na przykład chcesz
nagrać inny utwór niż poprzednio
nagrana partia), naciśnij przycisk
odtwarzania partii przed
naciśnięciem przycisku [REC], tak
aby jego wskaźnik przestał
świecić.
UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji
o nagrywaniu, zobacz str. 33.
Procedura
Strona: 32
Nagrywanie wykonania
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 33
Podczas nagrywania utworu rejestrowane są następujące dane:
Oprócz nut i brzmień rejestrowane są dane dodatkowe.
Mogą one dotyczyć poszczególnych partii i całego utworu. Informacje znajdują
się poniżej.
Poszczególne partie
• Grane nuty
• Wybór brzmień
• [VARIATION] ON/OFF (CLP-240) – włączenie/wyłączenie efektu Variation
• Pedały (tłumik, soft, sostenuto)
• Głębia pogłosu [REVERB]
• Głębia efektów [EFFECT]
• Brzmienia w trybie Dual
• Równowaga w trybie Dual (F3)
• Rozstrojenie w trybie Dual (F3)
• Przesunięcie oktawowe w trybie Dual (F3)
• Brzmienia w trybie Split (CLP-240)
• Równowaga w trybie Split (F4: CLP-240)
• Przesunięcie oktawowe w trybie Split (F4:CLP-240)
Cały utwór
• Tempo
• Metrum (takt)
• Rodzaj pogłosu [REVERB] (w tym jego wyłączenie)
• Rodzaj efektu [EFFECT] (w tym jego wyłączenie)
Strona: 33
Nagrywanie wykonania
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
34
Zmiana ustawień początkowych (dane
zarejestrowane na początku utworu)
Ustawienia początkowe (dane zarejestrowane na początku utworu) można zmienić po dokonaniu nagrania.
Na przykład można zmienić brzmienie utworu, aby wykreować inny nastrój, lub dostosować tempo utworu do
własnych upodobań.
Można zmieniać następujące ustawienia początkowe.
Poszczególne partie
• Wybór brzmień
• [VARIATION] ON/OFF (CLP-240) – włączenie/wyłączenie efektu Variation
• Głębia pogłosu [REVERB]
• Głębia efektów [EFFECT]
• Brzmienia w trybie Dual
• Brzmienia w trybie Split (CLP-240)
• Głębokość pedału tłumika i pedału soft
Cały utwór
• Tempo
• Rodzaj pogłosu [REVERB] (w tym jego wyłączenie)
• Rodzaj efektu [EFFECT] (w tym jego wyłączenie)
1. Włącz tryb nagrywania i wybierz partię, której ustawienia początkowe
chcesz zmienić.
Wskaźnik zacznie świecić się na czerwono. (Dane wspólne dla obu partii można
zmieniać w jednej lub w drugiej partii).
2. Zmień ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Na przykład aby zmienić nagrane brzmienie z [E. PIANO 1] na [E. PIANO 2],
naciśnij przycisk [E. PIANO 2].W celu zmiany głębi przypisanej do pedału
tłumika lub pedału soft naciśnij i przytrzymaj pedał.
Uważaj, aby nie nacisnąć przycisku SONG [PLAY/PAUSE] ani klawiszy
klawiatury. Spowodowałoby to rozpoczęcie nagrywania i skasowanie wcześniej
zarejestrowanych danych dotyczących wybranej partii.
3. Aby wyjść z trybu nagrywania, naciśnij przycisk [REC].
Uważaj, aby nie nacisnąć przycisku SONG [PLAY/PAUSE] ani klawiszy
klawiatury. Spowodowałoby to rozpoczęcie nagrywania i skasowanie wcześniej
zarejestrowanych danych dotyczących wybranej partii.
UWAGA
Zmiany wprowadzone
w ustawieniach początkowych
można anulować. W tym celu
trzeba wybrać inną partię po
kroku 2, a następnie wyjść z trybu
nagrywania, naciskając przycisk
[REC]. (Zmiany wprowadzone
w danych wspólnych dla obu partii
również zostaną anulowane).
Strona: 34
Obsługa utworów za pomocą urządzenia pamięciowego USB (CLP-240)
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 35
Obsługa utworów za pomocą urządze-
nia pamięciowego USB (CLP-240)
Za pomocą urządzenia pamięciowego USB można zapisywać, eksportować
i usuwać utwory użytkownika. Można także sformatować urządzenie lub nośnik.
Informacje o zapisywaniu
i eksportowaniu
Zapisywanie
Trzy utwory użytkownika z instrumentu można zapisać w urządzeniu
pamięciowym USB w postaci pojedynczego pliku (plik użytkownika). Utwory
mogą być zapisane w „zasobniku” (lub w określonym miejscu w pamięci) na
urządzeniu pamięciowym USB. Dostępnych jest 100 zasobników — A00-A99.
Ponieważ utwory użytkownika są zapisywane w specjalnym formacie instrumentu
Clavinova, nie można ich odtwarzać na innych instrumentach, w tym na innych
instrumentach z serii Clavinova.
W tym formacie pliku można ponownie nagrać każdą partię na instrumencie
CLP-240.Utworów nie można odtwarzać bezpośrednio z urządzenia pamięciowego
USB; najpierw trzeba je załadować do instrumentu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o operacji zapisywania, zobacz „Zapisywanie
utworów” na str. 36.
Eksportowanie
Utwór użytkownika można wyeksportować z instrumentu do urządzenia
pamięciowego USB w postaci pojedynczego pliku (utwór SMF). Utwory mogą być
wyeksportowane do „zasobnika” (lub do określonego miejsca w pamięci) na
urządzeniu pamięciowym USB. Dostępnych jest 100 zasobników — S00-S99.
Ponieważ utwory użytkownika są zapisywane w formacie SMF, można je odtwarzać
na innych instrumentach, w tym na innych instrumentach z serii Clavinova.
Ten format pliku nie służy do ponownego nagrywania na instrumencie CLP-240.
Utwory zapisane w tym formacie mogą być bezpośrednio odtwarzane z urządzenia
pamięciowego USB i nie trzeba ich wcześniej ładować do instrumentu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o operacji eksportowania, zobacz
„Eksportowanie utworu w formacie SMF” na str. 37.
UWAGA
Szczegółowe informacje
o urządzeniu pamięciowym USB
znajdują się na str. 58.
UWAGA
Przed użyciem urządzenia
pamięciowego USB upewnij się,
że nie jest ono zabezpieczone.
Jeśli urządzenie jest zabezpie-
czone, nie ma do niego dostępu.
UWAGA
Jeśli w urządzeniu pamięciowym
USB nie ma wystarczająco dużo
wolnego miejsca na zapisanie lub
wyeksportowanie danych, na
wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
komunikat, a zapisanie lub
wyeksportowanie danych nie
będzie możliwe. Usuń niepotrzebne
pliki z urządzenia, aby udostępnić
więcej pamięci (str. 38) lub użyj
innego urządzenia.
UWAGA
Litera „A” nad nazwą pliku
użytkownika to skrót wyrazu „All”
(Wszystkie) — wszystkie trzy
utwory zarejestrowane
w instrumencie są zapisywane
w jednym miejscu.
UWAGA
Na instrumencie można zapisać
maksymalnie 100 plików.
• Numery plików użytkownika:
A00-A99
• Numery utworów SMF: S00-S99
UWAGA
Utwory SMF są oznaczone literą
„S” widoczną nad nazwą utworu.
TERMINOLOGIA
SMF (Standard MIDI File):
Format SMF (Standard MIDI File)
jest jednym z najpopularniejszych
i szeroko stosowanych formatów
sekwencyjnych używanych do
przechowywania danych
sekwencyjnych. Istnieją dwie
odmiany tego standardu: 0 oraz 1.
Wiele urządzeń MIDI jest
zgodnych z formatem 0; większość
dostępnych na rynku danych
sekwencyjnych MIDI również jest
dostarczana w formacie 0. Format
SMF plików sekwencyjnych
umożliwia wymianę danych
między różnymi sekwencerami.
Utwory użytkownika nagrane na
instrumencie CLP-240 są
eksportowane w formacie 0 SMF.
Strona: 35
Obsługa utworów za pomocą urządzenia pamięciowego USB (CLP-240)
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
36
Zapisywanie utworów
1. Wybierz zasobnik pliku w urządzeniu i zapisz
utwory użytkownika.
Po upewnieniu się, że urządzenie pamięciowe USB jest podłączone do
instrumentu, naciśnij przycisk [FILE] (zaświeci się wskaźnik SAVE/EXP.
[Zapisz/Eksportuj]). Następnie, przytrzymując wciśnięty przycisk [FILE]
(Plik), naciśnij przyciski [–/NO][+/YES], aby wybrać zasobnik (A00-A99). Po
zwolnieniu przycisku [FILE] na wyświetlaczu pojawi się komunikat „n y”
(nie/tak). Naciśnij przycisk [+/YES], aby zapisać utwory. Plik zostanie
automatycznie zapisany w folderze USERFILES (Pliki użytkownika) pod
nazwą USERFILExx.usr.
Zastępowanie pliku
Jeśli wybierzesz zasobnik, w którym znajduje się plik użytkownika, na
wyświetlaczu pojawią się trzy kropki (np.„A.0.0.”).Aby nie zastępować tego
pliku, naciśnij przycisk [–/NO], gdy na wyświetlaczu jest widoczny napis
„n y” (nie/tak), i wybierz inny zasobnik.Aby zastąpić plik, naciśnij przycisk
[–/YES], gdy na wyświetlaczu jest widoczny napis„n y”(nie/tak). Napis„n-
y”
pojawi się ponownie w celu potwierdzenia, że chcesz zastąpić plik. Naciśnij
jeszcze raz przycisk [+/YES].
PRZESTROGA
Gdy instrument jest zajęty przeprowadzaniem operacji na danych (takich jak operacje
zapisywania, eksportowania, usuwania lub formatowania), nie wolno odłączać
przewodu USB, wyjmować nośnika z urządzenia ani wyłączać zasilania żadnego
z urządzeń.Takie postępowanie może prowadzić do uszkodzenia danych na jednym lub
obu urządzeniach.
2. Zamknij tryb operacji na plikach.
Naciśnij przycisk [FILE] kilka razy, aby wyjść z trybu operacji na plikach.
(Wskaźniki FILE przestaną się świecić).
PRZESTROGA
Nie zmieniaj nazw plików użytkownika na komputerze. Pliku, którego nazwa została
zmieniona w ten sposób, nie można załadować do instrumentu.
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
1
1 2
Procedura
UWAGA
Informacje o zapisywaniu:
Zobacz str. 35.
UWAGA
Instrument nie rozpozna pliku
użytkownika przeniesionego
z folderu USER FILES (Pliki
użytkownika) za pomocą
komputera.
Strona: 36
Obsługa utworów za pomocą urządzenia pamięciowego USB (CLP-240)
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 37
Eksportowanie utworu w formacie SMF
1. Wybierz utwór użytkownika do wyeksportowania.
Utwór użytkownika do wyeksportowania można wybrać za pomocą
przycisków [SONG SELECT] i [–/NO][+/YES].
2. Wybierz zasobnik w urządzeniu i wyeksportuj utwór
użytkownika.
Po upewnieniu się, że urządzenie pamięciowe USB jest podłączone do
instrumentu, naciśnij przycisk [FILE] (zaświeci się wskaźnik SAVE/EXP.
[Zapisz/Eksportuj]). Następnie, przytrzymując wciśnięty przycisk [FILE],
naciśnij przyciski [–/NO][+/YES], aby wybrać zasobnik (S00-S99). Po
zwolnieniu przycisku [FILE] na wyświetlaczu pojawi się komunikat „n y”
(nie/tak). Naciśnij przycisk [+/YES], aby wyeksportować utwory. Format
wyeksportowanego utworu zostanie zamieniony na SMF. Utwór zostanie
automatycznie wyeksportowany do folderu USER FILES, a jego nazwa
zostanie zmieniona na USERSONGxx.mid.
Zastępowanie utworu
Jeśli wybierzesz zasobnik, w którym znajduje się plik użytkownika, na
wyświetlaczu pojawią się trzy kropki (np.„S.0.0.”).Aby nie zastępować tego
pliku, naciśnij przycisk [–/NO], gdy na wyświetlaczu jest widoczny napis
„n y” (nie/tak), i wybierz inny zasobnik.Aby zastąpić utwór, naciśnij
przycisk [+/YES]. Napis „n-
y” pojawi się ponownie w celu potwierdzenia, że
chcesz zastąpić plik. Naciśnij jeszcze raz przycisk [+/YES].
PRZESTROGA
Gdy instrument jest zajęty przeprowadzaniem operacji na danych (takich jak operacje
zapisywania, eksportowania, usuwania lub formatowania), nie wolno odłączać
przewodu USB, wyjmować nośnika z urządzenia ani wyłączać zasilania żadnego
z urządzeń.Takie postępowanie może prowadzić do uszkodzenia danych na jednym lub
obu urządzeniach.
3. Zamknij tryb operacji na plikach.
Naciśnij przycisk [FILE] kilka razy, aby wyjść z trybu operacji na plikach.
(Wskaźniki FILE przestaną się świecić).
TERMINOLOGIA
SMF (Standard MIDI File):
Format SMF (Standard MIDI File) jest jednym z najpopularniejszych i szeroko stosowanych formatów
sekwencyjnych używanych do przechowywania danych sekwencyjnych. Istnieją dwie odmiany tego
standardu: 0 oraz 1. Wiele urządzeń MIDI jest zgodnych z formatem 0; większość dostępnych na rynku
danych sekwencyjnych MIDI również jest dostarczana w formacie 0. Format SMF plików sekwencyjnych
umożliwia wymianę danych między różnymi sekwencerami. Utwory użytkownika nagrane na
instrumencie CLP-240 są eksportowane w formacie 0 SMF.
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
2 3 1 2
1
Procedura
UWAGA
Informacje o eksportowaniu:
Zobacz str. 35.
UWAGA
Jeśli wybrany utwór nie zawiera
danych, nie zostanie
wyeksportowany (nie można
wybrać zasobnika utworów SMF
— S00-S99). Aby upewnić się, że
wybrany utwór zawiera dane,
sprawdź, czy świeci się wskaźnik
przycisku [RIGHT] lub [LEFT].
UWAGA
Przeniesienie utworu SMF
z folderu USER FILES za pomocą
komputera spowoduje zmianę
typu pliku — z utworu SMF
(S00-S99) na utwór zewnętrzny.
Strona: 37
Obsługa utworów za pomocą urządzenia pamięciowego USB (CLP-240)
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
38
Usuwanie plików utworów
1. Wybierz utwór, który chcesz usunąć.
Naciśnij przycisk [FILE] (Plik). (Zaświeci się wskaźnik FORMAT/DEL).
Następnie, przytrzymując wciśnięty przycisk [FILE], naciśnij przyciski
[–/NO][+/YES], aby wybrać plik do usunięcia. Zostaną wyświetlone pliki
trzech typów w następującej kolejności:
• Axx......Pliki użytkownika
• Sxx ......Utwory SMF
• xxx.......Utwory zewnętrzne (utwory dostępne na rynku lub utwory, które
były edytowane na komputerze)
2. Usuń plik.
Po zwolnieniu przycisku [FILE] na wyświetlaczu pojawi się napis„n y (no or
yes)” (nie/tak).Aby usunąć utwór, naciśnij przycisk [+/YES]. Napis „n-
y”
pojawi się ponownie w celu potwierdzenia, że chcesz usunąć plik. Naciśnij
jeszcze raz przycisk [+/YES].
Aby nie usuwać utworu, naciśnij przycisk [–/NO].
PRZESTROGA
Gdy instrument jest zajęty przeprowadzaniem operacji na danych (takich jak operacje
zapisywania, eksportowania, usuwania lub formatowania), nie wolno odłączać
przewodu USB, wyjmować nośnika z urządzenia ani wyłączać zasilania żadnego
z urządzeń.Takie postępowanie może prowadzić do uszkodzenia danych na jednym lub
obu urządzeniach.
3. Zamknij tryb operacji na plikach.
Naciśnij przycisk [FILE] kilka razy, aby wyjść z trybu operacji na plikach.
(Wskaźniki FILE przestaną się świecić).
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
1 3 1 2
UWAGA
Przed usunięciem warto
przesłuchać utwór. W trybie
usuwania odtwarzanie utworów
jest niemożliwe.
Procedura
UWAGA
Wyświetlane są tylko te pliki, które
zawierają dane.
UWAGA
Nie można usunąć następujących
typów utworów. Podczas próby ich
usunięcia na wyświetlaczu pojawi
się napis „Pro” (Chroniony).
• Utwory chronione
(rozszerzenie: Cxx, Exx lub
SME)
• Utwory DOC (Disk Orchestra
Collection)
• Utwory Disklavier Piano Soft
UWAGA
W przypadku plików użytkownika
(Axx) i utworów SMF (Sxx)
numery utworów są stałe i nie
zmieniają się w wyniku usuwania
plików. Numery utworów w plikach
zewnętrznych nie są stałe i mogą
się zmieniać w wyniku usuwania
plików.
Strona: 38
Obsługa utworów za pomocą urządzenia pamięciowego USB (CLP-240)
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 39
Formatowanie urządzenia pamięciowego USB
1. Włącz tryb formatowania.
Naciśnij przycisk [FILE]. (Zaświeci się wskaźnik FORMAT/DEL). Następnie,
przytrzymując wciśnięty przycisk [FILE], naciśnij przyciski [–/NO] i [+/YES].
Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis For (Formatowanie), zwolnij przycisk
[FILE], aby wyświetlić napis „n y” (nie/tak).
2. Wykonaj operację formatowania.
Po pojawieniu się na wyświetlaczu napisu „n y” (nie/tak) naciśnij przycisk
[+/YES]. Napis „n-
y” pojawi się ponownie w celu potwierdzenia, że chcesz
sformatować urządzenie. Naciśnij jeszcze raz przycisk [+/YES].
Jeśli nie chcesz formatować urządzenia, naciśnij przycisk [–/NO].
PRZESTROGA
Gdy instrument jest zajęty przeprowadzaniem operacji na danych (takich jak operacje
zapisywania, eksportowania, usuwania lub formatowania), nie wolno odłączać
przewodu USB, wyjmować nośnika z urządzenia ani wyłączać zasilania żadnego
z urządzeń.Takie postępowanie może prowadzić do uszkodzenia danych na jednym lub
obu urządzeniach.
3. Zamknij tryb formatowania.
Naciśnij przycisk [FILE] kilka razy, aby wyjść z trybu operacji na plikach.
(Wskaźniki FILE przestaną się świecić).
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
1 3 1 2
Procedura
Strona: 39
Odtwarzanie utworów
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
40
Odtwarzanie utworów
Istnieje możliwość odtwarzania utworów nagranych za pomocą funkcji Record (str. 29–34) oraz utworów
dostępnych na rynku. W trakcie odtwarzania można grać na instrumencie.
• 50 wstępnie zdefiniowanych utworów
na fortepian (CLP-240/230)................................................................. str. 15
50 wstępnie zdefiniowanych utworów zapisanych w instrumencie.
• Utwory użytkownika zapisane w instrumencie (CLP-240/230)... str. 41
Utwory użytkownika, które zapisano na instrumencie za pomocą funkcji
nagrywania (str. 29).
• Pliki użytkownika w urządzeniu pamięciowym
USB (CLP-240) ...................................................................................... str. 42
Pliki użytkownika, w których zapisano nagrane dane utworu,
znajdujące się w urządzeniu pamięciowym USB (str. 35).
• Utwory SMF w urządzeniu pamięciowym USB (CLP-240) .......... str. 43
Utwory SMF zapisane na urządzeniu pamięciowym USB, do których
wyeksportowano dane utworu (str. 35).
• Utwory zewnętrzne zapisane w urządzeniu
pamięciowym USB (CLP-240) ............................................................ str. 43
Dostępne na rynku utwory lub utwory, które zostały wyedytowane na
komputerze i zapisane w urządzeniu pamięciowym USB. Na tym instrumencie
można odtwarzać maksymalnie 999 utworów (numery 001-999).
• Utwory zewnętrzne zapisane w instrumencie (CLP-240/230) ..... str. 41
Utwory przeniesione z komputera (w tym utwory dostępne na rynku oraz
utwory, które były edytowane na komputerze). Utwory można przenosić do
instrumentu (zapisywać je na nim) za pomocą oprogramowania Musicsoft
Downloader. Utwory są zapisywane w obszarze pamięci wewnętrznej innym niż
obszar służący do nagrywania utworów użytkownika. Na tym instrumencie
można odtworzyć maksymalnie 255 utworów (numery 001-255).
UWAGA
Nie można wybrać utworów
w trybie Demo Song (str. 14) ani
podczas wykonywania działań na
plikach (str. 35).
UWAGA
Podczas odtwarzania utworów
zawierających różne brzmienia lub
partie (takich jak utwory XG lub
GM) brzmienia mogą nie być
właściwe lub zgodne z oryginałem.
Można temu zapobiec
i wygenerować bardziej naturalny
lub odpowiedni dźwięk przez
zmianę ustawienia Song Channel
Selection (Wybór kanału utworów)
(str. 51) na „1&2” (1 i 2), aby
odtwarzany był tylko 1. i 2. kanał.
UWAGA
Jeśli utworu nie można wybrać ani
załadować, być może trzeba
zmienić ustawienie kodu znaków
(str. 55).
UWAGA
Dane utworów nie są przesyłane
przez połączenia MIDI. W zależ-
ności od ustawienia Song Channel
Selection (str. 51) za pośred-
nictwem połączeń MIDI można
przesyłać kanały 3-16 utworów
DOC, utwory Disklavier Piano Soft
i niechronione utwory zewnętrzne.
UWAGA
Odpowiednie kanały utworu
zostaną automatycznie
przypisane do stron klawiatury
[RIGHT] (Prawa) i [LEFT] (Lewa).
Powoduje to, że przycisk [RIGHT]
może być przypisany do innej
partii niż kanał 1, a [LEFT] do
innej partii innej niż kanał 2.
UWAGA
W przypadku urządzenia
pamięciowego USB instrument
rozpoznaje katalogi folderów
o maksymalnie dwóch
poziomach. Poziom nie jest
jednak pokazywany i numery
utworów 001-999 są wyświetlane
niezależnie od poziomu, na
którym znajduje się utwór.
UWAGA
Jeśli podczas odtwarzania jest
włączony metronom, zostanie on
automatycznie zatrzymany po
zakończeniu odtwarzania.
UWAGA
Jeśli podczas odtwarzania zostanie
zmieniony rodzaj efektu REVERB
(Pogłos) za pomocą panelu stero-
wania, zmiana zostanie zastosowa-
na zarówno do odtwarzania, jak
i do gry na klawiaturze.
UWAGA
Użycie panelu sterowania do zmia-
ny rodzaju efektu (funkcja EFFECT)
w trakcie odtwarzania może
w niektórych przypadkach dopro-
wadzić do wyłączenia odtwarzania.
Formaty sekwencyjne, które można odtwarzać na
instrumencie CLP-240/230
• SMF (Standard MIDI File) – format 0 i 1
Format SMF jest jednym z najpopularniejszych i szeroko stosowanych formatów
sekwencyjnych używanych do przechowywania danych sekwencyjnych. Istnieją dwie
odmiany tego standardu: 0 oraz 1.Wiele urządzeń MIDI jest zgodnych z formatem 0;
większość dostępnych na rynku danych sekwencyjnych MIDI również jest dostarczana
w formacie 0. Format SMF plików sekwencyjnych umożliwia wymianę danych między
różnymi sekwencerami. Utwory użytkownika nagrane na instrumencie CLP-240 są
eksportowane w formacie 0 SMF.
• ESEQ
Ten format sekwencji jest zgodny z wieloma urządzeniami MIDI firmy Yamaha, w tym
z instrumentami z serii Clavinova. Jest to także format często stosowany
w oprogramowaniu firmy Yamaha.
Na tym instrumencie można odtwarzać jedynie utwory DOC (Disk Orchestra Collection)
i Disklavier Piano Soft zapisane w formacie ESEQ.
Strona: 40
Odtwarzanie utworów
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 41
Odtwarzanie na instrumencie plików użytkownika
lub plików zewnętrznych
1. Wybierz żądany utwór.
Naciśnij przycisk [SONG SELECT] (zacznie świecić wskaźnik USER).
Następnie naciskaj przyciski [–/NO] [+/YES], aby wybrać utwór. Utwory
użytkownika są wyświetlane jako „Uxx*”, a utwory zewnętrzne jako „xxx*”.
*Litera „U” oznacza utwór użytkownika. Litery „xx” wskazują numer utworu.
2. Rozpocznij odtwarzanie.
Naciśnij przycisk SONG [PLAY/PAUSE] (Utwór [Odtwórz/Przerwij]).
Podczas odtwarzania na wyświetlaczu jest widoczny numer bieżącego taktu.
• Gdy na instrumencie Clavinova jest odtwarzany utwór, można grać na
klawiaturze. Nuty mogą być odgrywane w innym brzmieniu niż
zarejestrowane.W tym celu trzeba wybrać odpowiednie brzmienie za
pomocą panelu sterowania.
Regulowanie poziomu głośności
Głośność można ustawić za pomocą suwaka [MASTER VOLUME].
Regulowanie tempa
Przy użyciu przycisków [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] można dostosować
tempo odtwarzania do własnych wymagań przed odtwarzaniem lub
podczas jego trwania. Domyślne tempo (oryginalne tempo utworu) można
ustawić, naciskając równocześnie przyciski [▼] i [▲].
3. Zatrzymaj odtwarzanie.
Po zakończeniu odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie i Clavinova
wraca do początku utworu.Aby zatrzymać odtwarzanie w trakcie utworu,
naciśnij przycisk SONG [STOP] (Utwór [Zatrzymaj]). Odtwarzanie można
również na chwilę przerwać, naciskając przycisk SONG [PLAY/PAUSE].
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
2 1
3 1
Procedura
UWAGA
Nie można rozpocząć odtwarzania
utworu, jeśli nagranie nie zawiera
danych.
UWAGA
Użytkownik może samodzielnie
ćwiczyć grę w duecie. W tym celu
trzeba wcześniej nagrać jedną
partię duetu lub utworu na dwa
fortepiany, a następnie grać utwór
podczas odtwarzania nagranej
partii.
UWAGA
Jeśli w instrumencie są zapisane
utwory zewnętrzne, można
skorzystać z funkcji powtarzania.
ALL (Wszystkie): Odtwarzanie
wszystkich utworów zewnętrznych
po kolei.
rnd (Przypadkowe): Ciągłe
odtwarzanie utworów
zewnętrznych w przypadkowej
kolejności.
Strona: 41
Odtwarzanie utworów
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
42
Odtwarzanie plików użytkownika z urządzenia
pamięciowego USB (CLP-240)
1. Załaduj plik zawierający utwór użytkownika
z urządzenia pamięciowego USB.
Po upewnieniu się, że urządzenie pamięciowe USB jest podłączone do
instrumentu, naciśnij przycisk [FILE] (zaświeci się wskaźnik ładowania
LOAD). Następnie, przytrzymując wciśnięty przycisk [FILE] (Plik), naciskaj
przyciski [–/NO] [+/YES], aby wybrać plik utworu użytkownika (Axx*). Po
zwolnieniu przycisku [FILE] na wyświetlaczu pojawi się napis „n y” (tak/
nie). Naciśnij przycisk [+/YES], aby rozpocząć ładowanie. Po rozpoczęciu
ładowania na wyświetlaczu pojawiają się kreseczki wskazujące postęp
ładowania danych do instrumentu.Aby anulować operację, naciśnij
przycisk [–/NO].
* Litera „A” to skrót wyrazu „All” (Wszystkie) — wszystkie trzy utwory w instrumencie są
zapisywane w jednym pliku użytkownika. Litery „xx” wskazują numer pliku.
PRZESTROGA
Załadowany plik utworu użytkownika zastąpi trzy utwory użytkownika zapisane
w instrumencie. Jeśli nie chcesz zastąpić tych utworów, przed załadowaniem pliku
zapisz je w urządzeniu pamięciowym USB.
PRZESTROGA
Gdy instrument jest zajęty przeprowadzaniem operacji na danych (takich jak operacje
zapisywania, eksportowania, usuwania lub formatowania), nie wolno odłączać
przewodu USB, wyjmować nośnika z urządzenia ani wyłączać zasilania żadnego
z urządzeń.Takie postępowanie może prowadzić do uszkodzenia danych na jednym lub
obu urządzeniach.
2. Wybierz żądany utwór.
Naciśnij przycisk [FILE] dwa razy, aby zamknąć tryb operacji na plikach.
Naciśnij przycisk [SONG SELECT] (zacznie świecić wskaźnik USER),
a następnie naciskaj przyciski [–/NO] [+/YES], aby wybrać utwór
użytkownika.
3. Rozpocznij i zatrzymaj odtwarzanie.
Wykonaj krok 2 i 3 z części „Odtwarzanie na instrumencie plików
użytkownika lub plików zewnętrznych” na str. 41.
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
2 1
3 1 2
Procedura
UWAGA
Pliki, które nie zawierają żadnych
danych, nie będą wyświetlane.
UWAGA
Nie można załadować utworu
użytkownika, którego nazwa
została zmieniona na komputerze.
Strona: 42
Odtwarzanie utworów
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 43
Odtwarzanie utworów SMF/utworów zewnętrznych
z urządzenia pamięciowego USB (CLP-240)
1. Wybierz żądany utwór.
Po upewnieniu się, że urządzenie pamięciowe USB jest podłączone do
instrumentu, naciśnij przycisk [SONG SELECT] (zaświeci się wskaźnik
USB). Następnie naciskaj przyciski [–/NO] [+/YES], aby wybrać utwór.
Utwory SMF są wyświetlane jako „Sxx*”, a utwory zewnętrzne jako „xxx*”.
* Litera „S” oznacza utwór SMF. Litery „xx” wskazują numer utworu.
Powtarzanie utworów z urządzenia pamięciowego USB.
Wybierz opcję ALL (Wszystkie): Po kolei odtwarzane będą wszystkie utwory SMF/
utwory zewnętrzne zapisane w urządzeniu pamięciowym USB.
Wybierz rnd (Przypadkowe): W losowej kolejności będą odtwarzane wszystkie
utwory SMF/utwory zewnętrzne zapisane w urządzeniu pamięciowym USB.
2. Rozpocznij i zatrzymaj odtwarzanie.
Wykonaj krok 2 i 3 z części „Odtwarzanie na instrumencie plików
użytkownika lub plików zewnętrznych” na str. 41.
Funkcje użyteczne podczas odtwarzania
Włączanie lub wyłączanie odtwarzania partii
Po wybraniu utworu w instrumencie Clavinova wskaźniki partii, która zawiera
dane (wskaźnik [RIGHT], [LEFT] lub oba), świecą się na zielono. Podczas
odtwarzania przez instrument Clavinova lub po zatrzymaniu odtwarzania
naciśnięcie tych przycisków partii wyłącza wskaźniki. Dane dotyczące partii nie
będą dłużej odtwarzane. Naciskanie przycisków partii powoduje włączanie
i wyłączanie odtwarzania.
Automatyczne zaczynanie odtwarzania w momencie rozpoczęcia gry na
instrumencie (Sync Start)
Odtwarzanie utworu może się rozpocząć, gdy zaczniesz grać na instrumencie. Ta
funkcja nosi nazwę SyncStart (Rozpoczynanie synchroniczne).
Aby włączyć funkcję Sync Start, naciśnij przycisk SONG [PLAY/PAUSE],
przytrzymując wciśnięty przycisk SONG [STOP]. Lampka SONG [PLAY/PAUSE]
będzie migać w wybranym tempie.
(Aby wyłączyć funkcję Sync Start, powtórz poprzednią operację).
Odtwarzanie zacznie się, gdy zaczniesz grać na klawiaturze.
Ta funkcja jest przydatna, gdy odtwarzanie powinno się rozpocząć w tym samym
czasie co gra na klawiaturze.
Przypisywanie funkcji PLAY/PAUSE (Odtwórz/Przerwij) do lewego pedału
Za pomocą funkcji Pedal Play/Pause (str. 51) lewemu pedałowi można przypisać
funkcję odtwarzania/wstrzymywania. Jest to wygodny sposób na odtwarzanie
utworu w dowolnej chwili po rozpoczęciu gry.
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
2 1 1
Procedura
UWAGA
Przed odtwarzaniem i w jego
trakcie można włączać lub
wyłączać partie.
UWAGA
Można regulować głośność partii
utworu, której odtwarzanie jest
wyłączone (str. 17 i 52).
TERMINOLOGIA
Sync:
Synchroniczny, czyli dziejący się
w tym samym czasie.
Strona: 43
Ustawienia szczegółowe – [FUNCTION]
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
44
Ustawienia szczegółowe – [FUNCTION]
Możliwe jest ustawienie różnych parametrów w celu jak najlepszego wykorzystania funkcji instrumentu Clavinova,
takich jak precyzyjne dostrajanie, wybieranie skali itp.
Dostępne są następujące parametry.
Instrument CLP-240 ma dziewięć głównych funkcji, a CLP-230 – osiem.
Niektóre z tych głównych funkcji oferują także funkcje podrzędne.
Lista parametrów
Funkcja Funkcja podrzędna CLP-240 CLP-230 Strona
Precyzyjne dostrajanie wysokości
stroju instrumentu
— F1 F1 47
Wybór skali Skala F2.1 F2.1 48
Pryma F2.2 F2.2 48
Funkcje trybu Dual (Podwójny) Równowaga w trybie Dual F3.1 F3.1 49
Rozstrojenie w trybie Dual F3.2 F3.2 49
Przesunięcie oktawowe brzmienia 1 F3.3 F3.3 49
Przesunięcie oktawowe brzmienia 2 F3.4 F3.4 49
Głębia efektu brzmienia 1 F3.5 F3.5 49
Głębia efektu brzmienia 2 F3.6 F3.6 49
Przywracanie ustawień F3.7 F3.7 49
Funkcje trybu Split (Podział) Punkt podziału F4.1 — 50
Równowaga podziału F4.2 — 50
Przesunięcie oktawowe brzmienia prawej ręki F4.3 — 50
Przesunięcie oktawowe brzmienia lewej ręki F4.4 — 50
Głębia efektu brzmienia prawej ręki F4.5 — 50
Głębia efektu brzmienia lewej ręki F4.6 — 50
Zakres pedału tłumika F4.7 — 50
Przywracanie ustawień F4.8 — 50
Inne funkcje Tryb lewego pedału F5.1 F4.1 51
Głębia efektu pedału soft F5.2 F4.2 51
Głębia efektu Sustain Sample (Próbka
przedłużania dźwięków)
F5.3 — 51
Głośność efektu Keyoff sample (Próbka
wyłączania klawiszy)
F5.4 — 51
Wybór kanału utworu F5.5 F4.3 51
Głośność metronomu — F6 F5 52
Głośność anulowanej partii utworu — F7 F6 52
Funkcje MIDI Wybór kanału transmisji MIDI F8.1 F7.1 52
Wybór kanału odbioru MIDI F8.2 F7.2 53
Włączanie/wyłączanie sterowania lokalnego F8.3 F7.3 53
Włączanie/wyłączanie zmiany programu F8.4 F7.4 53
Włączanie/wyłączanie zmiany sterowania F8.5 F7.5 53
Przesyłanie ustawień panelu/statusu F8.6 F7.6 54
Wysyłanie ustawień początkowych F8.7 F7.7 54
Funkcje kopii zapasowej Brzmienie F9.1 F8.1 55
MIDI F9.2 F8.2 55
Dostrojenie F9.3 F8.3 55
Inne F9.4 F8.4 55
Kod znaków — F9.5 F8.5 55
Strona: 44
Ustawienia szczegółowe – [FUNCTION]
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 45
Procedury podstawowe w trybie Function
Wykonaj następujące kroki, aby skorzystać z różnych funkcji.
(Jeśli stracisz orientację podczas stosowania funkcji, wróć na tę stronę i przeczytaj procedurę podstawową).
1. Włącz tryb Function.
Naciśnij przycisk [TEMPO/FUNCTION#] , aby zaczął się świecić wskaźnik
[FUNCTION#].
Na wyświetlaczu pojawi się ikona . (Wskazanie zmienia się
w zależności od stanu modułu i jego użycia).
2. Wybierz funkcję.
Za pomocą przycisków [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] wybierz żądaną funkcję
z zakresu F1–F9 (CLP-240)/F1–F8 (CLP-230).
3. Użyj przycisków [–/NO] [+/YES].
Jeśli funkcja nie ma funkcji podrzędnych, rozpocznij ustawianie
parametrów.
Jeśli funkcja ma funkcje podrzędne, naciśnij jeden raz przycisk [+/YES], aby
przejść do odpowiedniej funkcji podrzędnej.
4. Zastosuj żądaną funkcje przy użyciu dwóch
następujących przycisków.
1. [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲]
Umożliwia wybór żądanej funkcji/funkcji podrzędnej.
2. [–/NO] lub [+/YES]
Po wybraniu żądanej funkcji lub funkcji podrzędnej zmień ustawienie
ON/OFF (Wł./Wył.), wybierz typ lub zmień odpowiednio wartość
parametru.
W zależności od konfiguracji ustawienie domyślne (używane przy
pierwszym włączeniu instrumentu Clavinova) można przywrócić,
naciskając jednocześnie przyciski [–/NO] i [+/YES].
MAX
MIN
MASTER VOLUME DEMO
ON
TRANSPOSE
LEFT RIGHT
SONG SELECT FILE
PLAY/PAUSE
STOP
REC
SONG
SYNC START
METRONOME
+/YES
–/NO
ON/OFF
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO/OTHER VALUE
USB
USER
PRESET
SAVE/EXP.
LOAD
FORMAT/DEL.
BRILLIANCE
BRIGHT
NORMAL
MELLOW
REVERB
HALL 1
ROOM
HALL 2
STAGE
EFFECT
PHASER
CHORUS
TREMOLO
ROT
ARY SP
TOUCH DDE
HARD
MEDIUM
SOFT
TEMPO
FUNCTION#
VARIATION
SPLIT ON
GUITAR
VIBRA-
PHONE
E.CLAVI-
CHORD
HARPSI-
CHORD
WOOD
BASS E.BASS
E.PIANO
2
E.PIANO
1
GRAND
PIANO1
CHURCH
ORGAN
JAZZ
ORGAN
GRAND
PIANO 2
STRINGS CHOIR
VOICE
CLP-240
3
1 2 4
4
5
Procedura
UWAGA
Funkcji nie można wybrać w trybie
demo, podczas określania utworu
i wykonywania działań na plikach
(CLP-240) oraz w trakcie
nagrywania utworu użytkownika.
UWAGA
Aby anulować wybieranie funkcji
w kroku 2, 3 lub 4, naciśnij
w dowolnej chwili przycisk
[TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲].
Spowoduje to zamknięcie trybu
Function.
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO
FUNCTION#
UWAGA
Po wybraniu funkcji zostanie
wyświetlone jej bieżące
ustawienie, gdy po raz pierwszy
naciśniesz przycisk [–/NO] lub
[+/YES].
Strona: 45
Ustawienia szczegółowe – [FUNCTION]
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
46
1 przykład działania (F1. Precyzyjne dostrajanie wysokości stroju instrumentu)
2 przykład działania (F3.1 Równowaga w trybie Dual)
5. Po zastosowaniu funkcji zamknij tryb funkcji.
Żeby zamknąć tryb Function, naciśnij przycisk [TEMPO/FUNCTION#], aby
wskaźnik [TEMPO] przestał się świecić.
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO
FUNCTION#
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO
FUNCTION# +/YES
–/NO
Włącz tryb Function. Wybierz żądaną funkcję.
Dioda LED
Zmień wartość.
Dioda LED
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO
FUNCTION#
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO
FUNCTION#
TEMPO /FUNCTION#
TEMPO
FUNCTION#
+/YES
– /NO +/YES
Włącz tryb Function. Wybierz żądaną funkcję. Włącz odpowiednią
funkcję podrzędną.
Wybierz żądaną funkcję
podrzędną.
Dioda LED Dioda LED
Zmień wartość.
Dioda LED
Strona: 46
Ustawienia szczegółowe – [FUNCTION]
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 47
Informacje o poszczególnych funkcjach
Cały instrument można precyzyjnie dostroić. Ta
funkcja jest użyteczna, gdy instrumentowi
Clavinova towarzyszą inne instrumenty lub muzyka
z płyty CD.
1. Włącz tryb Function i wybierz .
2. Użyj przycisków [–/NO] i [+/YES], aby obniżyć
lub podwyższyć strój klawisza A3 w krokach
co 0,2 Hz.
..... .....
Części dziesiąte herca są przedstawione na
wyświetlaczu LED w postaci kropek (jednej lub
dwóch), tak jak w następującym przykładzie:
• Każdy klawisz ma nazwę. Na przykład najniższy
klawisz (na lewym końcu klawiatury) nosi nazwę
A-1, a najwyższy (na prawym krańcu klawiatury)
— C7.
Podczas opisanej wyżej procedury na wyświetlaczu
pojawia się wartość w Hz < … >. Po
zakończeniu procedury na wyświetlaczu są widoczne
wcześniejsze wskazania.
Podczas opisanej wyżej procedury na wyświetlaczu
pojawia się wartość w Hz < … >. Po
zakończeniu procedury na wyświetlaczu są widoczne
wcześniejsze wskazania.
F1. Precyzyjne dostrajanie
wysokości stroju instrumentu
Wyświetlacz Wartość
440.0 Zakres ustawień:
440.2 427,0–453,0 (Hz)
440.4
Ustawienie
normalne:
440.6 440,0 (Hz)
440.8
TERMINOLOGIA
Hz (Herc):
Jednostka częstotliwości. Oznacza liczbę drgań fali dźwiękowej
na sekundę.
UWAGA
Wysokość stroju można także ustawić przy użyciu
klawiatury (w każdym trybie innym niż Function).
Aby podwyższyć (w krokach około 0,2 Hz): Przytrzymując
wciśnięte klawisze A-1 i B-1 (dwa białe klawisze na lewym końcu
klawiatury), naciśnij dowolny klawisz między C3 i B3.
Aby obniżyć (w krokach około 0,2 Hz): Przytrzymując
wciśnięte klawisze A-1 i A

-1 (biały i czarny klawisz na lewym
końcu klawiatury), naciśnij dowolny klawisz między C3 i B3.
Aby przywrócić strój standardowy: Przytrzymując wciśnięte
klawisze A-1 i A

-1 i B-1 (dwa białe i jeden czarny klawisz na
lewym końcu klawiatury), naciśnij dowolny klawisz między C3
i B3.
UWAGA
Strojenie można także wykonać w krokach co około 1 Hz
(w każdym trybie innym niż Function).
Aby obniżyć lub podwyższyć strój w krokach co około 1 Hz:
Przytrzymując wciśnięte klawisze A-1 i A

-1 (biały i czarny klawisz
na lewym końcu klawiatury) lub klawisze A-1 i B-1 (dwa białe
klawisze na lewym końcu klawiatury), naciśnij przycisk [–/NO] lub
[+/YES].
Aby przywrócić strój standardowy: Przytrzymując wciśnięte
klawisze A-1 i A

-1 (biały i czarny klawisz na lewym końcu
klawiatury) lub klawisze A-1 i B-1 (dwa białe klawisze na lewym
końcu klawiatury), naciśnij jednocześnie przyciski [–/NO] lub
[+/YES].
Strona: 47
Ustawienia szczegółowe – [FUNCTION]
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
48
Można wybrać różne skale.
Współcześnie najczęściej stosowana jest
temperacja równomierna. Dawniej wykorzystywane
były jednak także inne skale, a wiele z nich jest
podstawą pewnych gatunków muzyki. Instrument
Clavinova umożliwia eksperymentowanie
z tymi strojami.
Skala równo temperowana
Oktawa jest podzielona na dwanaście równych
interwałów. Obecnie najpopularniejszy strój
fortepianowy.
Skala durowa/Skala molowa
Trzy durowe akordy należące do tych skali, oparte na
naturalnych alikwotach, dają piękny, czysty dźwięk.
Skala pitagorejska
Skala pitagorejska,stworzona przez greckiego filozofa
Pitagorasa, jest oparta na kwincie czystej.
Tercja nie jest całkiem stabilna, jednak kwarta
i kwinta brzmią pięknie i harmonicznie.
Skala średniotonowa
Skala średniotonowa to ulepszona wersja skali
pitagorejskiej.Wyeliminowano z niej niestabilność
tercji. Ta skala, używana m.in. przez Haendla, była
popularna od końca XVI do końca wieku XVIII.
Skale Werckmeistera/Kirnbergera
Te skale na różne sposoby łączą skalę średniotonową
i pitagorejską. Modulacja zmienia w nich charakter
utworów i wywoływane przez nie wrażenie. Te skale
były często używane w czasach Bacha i Beethovena.
Dziś wykorzystywane są do odtwarzania na harfach
muzyki tamtych czasów.
1. Włącz tryb Function i wybierz .
2. Naciśnij przycisk [+/YES], aby włączyć
funkcję podrzędną skali, a następnie wybierz
żądaną funkcję podrzędną przy użyciu
przycisków [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲].
Aby wybrać numer odpowiedniego stroju,
naciśnij przyciski [–/NO] i [+/YES].
Funkcja podrzędna
F2.1: Skala
Zakres ustawień: 1: Skala równo temperowana
2: Skala durowa
3: Skala molowa
4: Skala pitagorejska
5: Skala średniotonowa
6: Skala Werckmeistera
7: Skala Kirnbergera
Ustawienie normalne: 1: Skala równo temperowana
F2.2: Pryma
W przypadku wybrania skali innej niż równo
temperowana trzeba określić prymę. (Prymę można
także określić, gdy wybrana jest skala równo
temperowana, ale nie przyniesie to żadnego efektu.
Ustawienie prymy wpływa na grę tylko w przypadku
strojów innych niż równo temperowany).
Zakres ustawień:
Ustawienie normalne:
• Przykład wskazania prymy
F2. Wybór skali
(G)
Strona: 48
Ustawienia szczegółowe – [FUNCTION]
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 49
W trybie Dual można określić różne parametry
w celu optymalizacji ustawień granych utworów, na
przykład wyregulowania poziomu głośności dwóch
brzmień.
Ustawienia funkcji w trybie Dual są wprowadzane
dla każdej kombinacji brzmień osobno.
1. Wybierz brzmienia w trybie Dual, a następnie
włącz tryb Function i wybierz .
2. Naciśnij przycisk [+/YES], aby włączyć funkcje
podrzędne trybu Dual, a następnie wybierz
żądaną funkcję podrzędną przy użyciu
przycisków [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲].
Naciśnij przycisk [–/NO] [+/YES], aby
przypisać wartości.
Funkcja podrzędna
F3.1: Równowaga w trybie Dual
Zakres ustawień: 0 – 20 (Ustawienie 10 oznacza
równowagę między dwoma
brzmieniami trybu Dual.
Ustawienia poniżej 10 zwiększają
głośność brzmienia 2 w stosunku
do brzmienia 1, a ustawienia
powyżej 10 zwiększają głośność
brzmienia 1 w porównaniu
z brzmieniem 2).
Ustawienie normalne: Inne w przypadku każdego
połączenia brzmień.
Jedno z brzmień może być brzmieniem głównym,
a drugie można ustawić jako bardziej miękkie,
zmieszane.
F3.2: Rozstrojenie w trybie Dual
Zakres ustawień: -10 – 0 – 10 (Po ustawieniu
wartości dodatnich strój
brzmienia 1 jest podwyższany,
a brzmienia 2 — obniżany.
Wybranie wartości ujemnych
powoduje obniżenie stroju
brzmienia 1 i podwyższenie
stroju brzmienia 2).
Ustawienie normalne: Inne w przypadku każdego
połączenia brzmień.
Rozstrój brzmienie 1 i brzmienie 2 do trybu Dual
w celu wytworzenia grubszego dźwięku.
F3.3: Przesunięcie oktawowe brzmienia 1
F3.4: Przesunięcie oktawowe brzmienia 2
Zakres ustawień: –1, 0, 1
Ustawienie normalne: Inne w przypadku każdego
połączenia brzmień.
Strój można podwyższyć lub obniżyć w krokach
oktawowych niezależnie dla brzmienia 1 i brzmienia 2.
W zależności od brzmień połączonych w trybie Dual
kombinacja może brzmieć lepiej, jeśli jeden
z głosów zostanie podwyższony lub obniżony o oktawę.
F3.5: Głębia efektu brzmienia 1
F3.6: Głębia efektu brzmienia 2
Zakres ustawień: 0 – 20
Ustawienie normalne: Inne w przypadku każdego
połączenia brzmień.
Dzięki tym funkcjom można osobno ustawić głębię
efektu dla brzmień 1 i 2 w trybie Dual. (Ustawienia
głębi efektu nie mogą być zmienione, chyba że
włączony jest tryb [EFFECT]. Przed włączeniem trybu
[EFFECT] należy wyjść z trybu Function).
• Nazwy „brzmienie 1” i „brzmienie 2” są objaśnione
na str. 25.
F3.7: Przywracanie
Ta funkcja przywraca wartości domyślne wszystkich
funkcji trybu Dual. Naciśnij przycisk [+/YES], aby
przywrócić wartości.
F3. Funkcje trybu Dual (Podwójny)
UWAGA
Jeśli tryb Dual nie jest włączony, pojawi się zamiast
i wybór funkcji trybu Dual nie będzie możliwy. Z trybu Function
można przełączyć się do trybu Dual.
UWAGA
Dostępny zakres ustawień jest szerszy w niższym zakresie
(± 60 setnych w przypadku A-1) i węższy w wyższym zakresie
(± 5 setnych w przypadku C7). (100 setnych jest równe jednemu
półtonowi).
UWAGA
SKRÓT:
Aby przejść bezpośrednio do funkcji trybu Dual , naciśnij
przycisk [TEMPO/FUNCTION#], przytrzymując wciśnięte dwa
przyciski brzmień trybu Dual.
Aby opuścić tryb Function, naciśnij przycisk [TEMPO/
FUNCTION#], tak aby zaświecił się wskaźnik TEMPO.
Strona: 49
Ustawienia szczegółowe – [FUNCTION]
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
50
To menu umożliwia wprowadzanie różnych
ustawień szczegółowych w trybie Split.
Zmieniając punkt podziału lub inne ustawienia,
możesz optymalizować ustawienia odnoszące się
do wykonywanych utworów.
1. Wybierz brzmienia w trybie Split, następnie
włącz tryb Function i wybierz .
2. Naciśnij przycisk [+/YES], aby włączyć funkcje
podrzędne trybu Split, a następnie wybierz
żądaną funkcję podrzędną przy użyciu
przycisków [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲].
Naciśnij przycisk [–/NO] [+/YES], aby
przypisać wartości.
Funkcja podrzędna
F4.1: Punkt podziału
Zakres ustawień: Cała klawiatura
Ustawienie normalne: F

2
Określ na klawiaturze punkt, który będzie oddzielał
sekcje prawej i lewej ręki (punkt podziału).Wskazany
klawisz należy do zakresu lewej ręki.
• Zamiast naciskać przyciski [–/NO] [+/YES], można
włączyć punkt podziału przez naciśnięcie
odpowiedniego klawisza na klawiaturze.
• Jeśli tryb Function nie jest włączony, możesz
zmienić położenie punktu podziału i wybrać
dowolny inny klawisz, naciskając go, gdy wciśnięty
jest przycisk [SPLIT] (str. 26).
• Przykład wskazania nazwy klawisza jako punktu
podziału.
F4.2: Równowaga podziału
Zakres ustawień: 0 – 20 (Ustawienie 10 oznacza
równowagę między dwoma
brzmieniami trybu Split.
Ustawienia poniżej 10 zwiększają
głośność brzmienia lewego
w stosunku do brzmienia
prawego, a ustawienia powyżej 10
zwiększają głośność brzmienia
prawego w porównaniu
z brzmieniem lewym).
Ustawienie normalne: Inne w przypadku każdego
połączenia brzmień.
Poziom głośności dwóch brzmień połączonych
w trybie Split może być dostosowywany do potrzeb
użytkownika.Ustawienia mogą być stosowane osobno
do każdej kombinacji brzmień.
F4.3: Przesunięcie oktawowe brzmienia
prawej ręki
F4.4: Przesunięcie oktawowe brzmienia
lewej ręki
Zakres ustawień: –1, 0, 1
Ustawienie normalne: Inne w przypadku każdego
połączenia brzmień.
Strój można podwyższyć lub obniżyć w krokach
oktawowych niezależnie dla brzmienia prawego
i lewego.Wprowadź ustawienia na podstawie zakresu
dźwięków granego utworu. Ustawienia mogą być
stosowane osobno do każdej kombinacji brzmień.
F4.5: Głębia efektu brzmienia prawej ręki
F4.6: Głębokość efektu brzmienia lewej
ręki
Zakres ustawień: 0 – 20
Ustawienie normalne: Inne w przypadku każdego
połączenia brzmień.
Dzięki tym funkcjom można osobno ustawić głębię
efektu dla prawego i lewego brzmienia w trybie Split.
Ustawienia głębi efektu nie mogą być zmienione,
chyba że włączony jest tryb [EFFECT]. Przed
włączeniem trybu [EFFECT] trzeba opuścić tryb
Function.
Ustawienia mogą być stosowane osobno do każdej
kombinacji brzmień.
F4.7: Zakres pedału tłumika
Zakres ustawień: ALL (obydwa brzmienia)
1 (prawe brzmienie)
2 (lewe brzmienie)
Ustawienie normalne: ALL
Funkcja zakresu pedału tłumika umożliwia
określenie, czy w trybie Split pedał tłumika ma
wpływać na prawe lub lewe brzmienie albo na obydwa
brzmienia.
F4.8: Przywracanie
Ta funkcja przywraca wartości domyślne wszystkich
funkcji trybu Split. Naciśnij przycisk [+/YES], aby
przywrócić wartości.
F4.(CLP-240) Funkcje trybu Split
UWAGA
Jeśli tryb Split nie jest włączony, pojawi się zamiast
i wybór funkcji trybu Split nie będzie możliwy.Warto zauważyć, że
przed włączeniem trybu Split trzeba wyjść z trybu Function.
(G2)
UWAGA
SKRÓT:
Aby przejść bezpośrednio do funkcji trybu Split , naciśnij
przycisk [TEMPO/FUNCTION#], przytrzymując wciśnięty
przycisk [SPLIT].
Aby opuścić tryb Function, naciśnij przycisk [TEMPO/
FUNCTION#], tak aby zaświecił się wskaźnik TEMPO.
Strona: 50
Ustawienia szczegółowe – [FUNCTION]
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika 51
W tej części zostały omówione różne inne funkcje,
takie jak przypisywanie działań wykonywanych za
pomocą lewego pedału do jednego z kilku trybów
oraz wybieranie określonych kanałów utworu
podczas odtwarzania.
1. Włącz tryb Function i wybierz
(CLP-240)/ (CLP-230).
2. Naciśnij przycisk [+/YES], aby włączyć inne
funkcje podrzędne, a następnie wybierz
żądaną funkcję podrzędną przy użyciu
przycisków [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲].
Aby wybrać funkcję pedału lub przypisać
wartości, naciśnij przycisk [–/NO] lub
[+/YES].
Funkcja podrzędna
F5.1 (CLP-240)/F4.1 (CLP-230)
Tryb lewego pedału
Zakres ustawień:
1. Pedał soft
Naciśnięcie pedału soft ścisza utwór i trochę
zmienia brzmienie granych nut. Pedał soft nie
wpływa na nuty, które zostały zagrane przed jego
wciśnięciem.
2. Odtwarzanie/wstrzymywanie utworu
Ten tryb umożliwia rozpoczynanie
i wstrzymywanie odtwarzania utworu.W tym
trybie lewy pedał działa tak samo, jak przycisk
SONG [PLAY/PAUSE] (Utwór [Odtwórz/Przerwij])
na panelu.
3. Tryb Variation (CLP-240)
W tym trybie można włączać i wyłączać wariacje
brzmienia.W tym trybie lewy pedał działa tak
samo, jak przycisk [VARIATION] na panelu.
Ustawienie normalne: 1 (pedał soft)
F5.2 (CLP-240)/F4.2 (CLP-230)
Głębia efektu pedału soft
Zakres ustawień: 1 – 5
Ustawienie normalne: 3
Ta funkcja służy do ustawiania głębi efektu pedału
soft.
F5.3 (CLP-240)
Głębia efektu Sustain Sample
(Próbka przedłużania dźwięków)
Zakres ustawień: 0 – 20
Ustawienie normalne: 12
Brzmienie GRAND PIANO 1 (Fortepian 1) udostępnia
wyjątkowe próbki przedłużania dźwięku (Sustain
Sampling), dzięki którym po wciśnięciu pedału
tłumika może być odtworzony niepowtarzalny
rezonans płyty i strun fortepianu. Ta funkcja
umożliwia dostosowanie głębi tego efektu.
F5.4 (CLP-240)
Głośność efektu Keyoff sample
(Próbka wyłączania klawiszy)
Zakres ustawień: 0 – 20
Ustawienie normalne: 10
Można dostosować poziom głośności dźwięku keyoff
(subtelnego dźwięku wytwarzanego przy zwalnianiu
klawisza) w przypadku brzmień ([GRAND PIANO 1],
[HARPSICHORD], [E.CLAVICHORD] oraz ich
odmian).
F5,5 (CLP-240)/ F4.3 (CLP-230)
Wybór kanału utworu
Zakres ustawień: ALL, 1&2
Ustawienie normalne: ALL (Wszystkie)
To ustawienie wpływa tylko na utwory DOC (Disk
Orchestra Collection), Disklavier Piano Soft i na
niechronione utwory zewnętrzne. Można określić,
które kanały utworu będą odtwarzane na
instrumencie. Gdy wybrane jest ustawienie ALL,
odtwarzane są kanały 1–16. Po wybraniu ustawienia
1&2 odtwarzane jest tylko kanał 1 i 2, a kanały od 3 do
16 są przesyłane za pośrednictwem złącza MIDI.
F5. (CLP-240) / F4. (CLP-230)
Inne funkcje
Strona: 51
Ustawienia szczegółowe – [FUNCTION]
CLP-240/230 Podręcznik użytkownika
52
Poziom głośności dźwięku metronomu można
zmieniać.
Ta funkcja umożliwia dostosowanie głośności
metronomu.
1. Włącz tryb Function i wybierz
(CLP-240)/ (CLP-230).
2. Aby ustawić żądany poziom głośności
metronomu, użyj przycisków [–/NO] i [+/YES].
Zakres ustawień: 1 – 20
Ustawienie normalne: 10
Ta funkcja służy do ustawiania głośności
„anulowanej” partii podczas odtwarzania utworu.
Odpowiednio wyreguluj głośność partii, a podczas
gry skorzystaj z „anulowanej” partii, tak jak ze
wskazówki.
1. Włącz tryb Function i wybierz
(CLP-240)/ (CLP-230).
2. Aby ustawić żądany poziom głośności, użyj
przycisków [–/NO] i [+/YES].
Zakres ustawień: 0 – 20
Ustawienie normalne: 5
Ustawienia MIDI można precyzyjnie regulować.
Więcej informacji można znaleźć w części
„Informacje o standardzie MIDI” (str. 57).
1. Włącz tryb Function i wybierz
(CLP-240)/ (CLP-230).
2. Naciśnij przycisk [+/YES], aby włączyć
funkcje podrzędne MIDI, a następnie wybierz
żądaną funkcję podrzędną przy użyciu
przycisków [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲].
Naciśnij przycisk [–/NO] lub [+/YES], aby
ustawić wybrany parametr.
Funkcja podrzędna
F8.1: (CLP-240) / F7.1: (CLP-230)
Wybór kanału transmisji MIDI
W każdej konfiguracji sterowania kanały MIDI
sprzętu do wysyłania i odbioru muszą być
dopasowane do siebie, aby właściwe przesyłanie
danych było możliwie.
Ten parametr służy do określania kanału, którym
instrument Clavinova transmituje dane typu MIDI.
Zakres ustawień: 1 – 16, OFF (bez transmisji)
Ustawienie normalne: 1
F6. (CLP-240) / F5. (CLP-230)
Głośność metronomu
UWAGA
SKRÓT:
Aby przejść bezpośrednio do funkcji metronomu (CLP-
240)/ (CLP-230), naciśnij przycisk [TEMPO/FUNCTION#],
przytrzymując wciśnięty przycisk METRONOME [ON/OFF].
Aby opuścić tryb Function, naciśnij przycisk [TEMPO/
FUNCTION#], tak aby zaświecił się wskaźnik TEMPO.
F7. (CLP-240) / F6. (CLP-230)
Głośność anulowanej partii utworu
UWAGA
Ta funkcja nie może być używana w przypadku utworów
demonstracyjnych.
F8. (CLP-240) / F7. (CLP-230)
Funkcje MIDI
Wszystkie opisane poniżej ustawienia wpływają na
wejściowy i wyjściowy sygnał MIDI przesyłany za pomocą
złącza USB [TO HOST].
UWAGA
W trybie Dual dane brzmienia 1 są przesyłane przez określony
kanał. W trybie Split (CLP-240) dane prawego brzmienia są
przesyłane przez przypisany do niego kanał. W trybie Dual dane
brzmienia 2 są przesyłane przez kanał o numerze o jeden
większym od numeru przydzielonego kanału. W trybie Split
(CLP-240) dane lewego brzmienia są przesyłane przez kanał
o numerze o jeden większym od numeru przydzielonego mu
kanału. W obu trybach dane nie są przesyłane, jeżeli kanał
transmisji jest wyłączony (OFF).
UWAGA
Dane utworów nie są przesyłane przez połączenia MIDI.
W zależności od ustawienia Song Channel Selection (str. 51) za
pośrednictwem połączeń MIDI można przesyłać kanały 3-16
utworów DOC, utwory Disklavier Piano Soft i niechronione utwory
zewnętrzne.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Yamaha Clavinova CLP-240

Zadaj pytanie o Yamaha Clavinova CLP-240

Masz pytanie dotyczące Yamaha Clavinova CLP-240, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Yamaha Clavinova CLP-240. Upewnij się, że opisujesz trudności z Yamaha Clavinova CLP-240 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.