Instrukcja Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic

Podręcznik dla Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic w Angielski. Ten podręcznik PDF ma 76 stron.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
Strona: 1
39 Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość. Przegląd produktu Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w tej instrukcji obsługi są załączone jedynie jako materiał pomocniczy. Rzeczywisty produkt i jego funkcje mogą się różnić ze względu na wprowadzane ulepszenia. Futerał z ładowarką Gniazdo ładowania Lampka wskaźnika Słuchawki Główny mikrofon Mikrofon pomocniczy Obszar dotykowy Lampka wskaźnika
Strona: 2
Instrukcje Ładowanie ● Ładowanie słuchawek Po umieszczeniu słuchawek w futerale z ładowarką ładowanie rozpocznie się automatycznie. ● Ładowanie futerału z ładowarką Podczas ładowania wskaźnik etui ładującego świeci się na biało i gaśnie po pełnym naładowaniu. Sprawdzanie poziomu naładowania baterii ● Sprawdzanie poziomu naładowania baterii słuchawek Po podłączeniu słuchawek do telefonu poziom naładowania baterii słuchawek można sprawdzić na pasku stanu. Uwaga: Pasek stanu w telefonie zawsze wyświetla stan słuchawki z baterią, której poziom naładowania jest niższy. Ta funkcja nie jest dostępna w niektórych telefonach. ● Sprawdzanie poziomu naładowania baterii futerału z ładowarką Otwórz pokrywkę etui ładującego lub umieść w nim słuchawki: ① Gdy wskaźnik etui z funkcja ładowania świeci się przez 5 sekund, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest wystarczający. ② Jeśli wskaźnik etui ładującego miga na biało, wskazuje na niski poziom naładowania etui ładującego. Natychmiast rozpocznij ładowanie. ● Sprawdzanie poziomu naładowania baterii za pomocą telefonu Mi Po pomyślnym połączeniu słuchawek z telefonem umieść je w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywkę. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w Twoim telefonie Mi. Trzymaj telefon blisko etui z funkcją ładowania, na następnie otwórz pokrywkę. W telefonie pojawi się powiadomienie i można będzie sprawdzić poziom naładowania baterii słuchawek i etui z funkcją ładowania. Uwaga: Sprawdzając poziom naładowania baterii za pomocą telefonu Mi, zaktualizuj go najpierw do najnowszej stabilnej wersji. Funkcja jest obecnie obsługiwana przez niektóre telefony Mi. Włączanie Otwarcie etui z funkcją ładowania sprawi, że słuchawki włączą się automatycznie. Uwaga: Używając słuchawek po raz pierwszy, umieść je w etui do ładowania i zamknij pokrywkę, aby je włączyć.
Strona: 3
41 Tryb uśpienia Umieść słuchawki z powrotem w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywkę – słuchawki automatycznie rozłączą się i przejdą w tryb snu. Noszenie urządzenia Wyjmij słuchawki z futerału z ładowarką i włóż je do uszu zgodnie z oznaczeniem (L – lewa, R – prawa). Uwaga: Po użytkowaniu słuchawek umieść je z powrotem w futerale z ładowarką. Przedłużysz w ten sposób okres użytkowania słuchawek i zapobiegniesz ich utracie. Łączenie ● Łączenie słuchawek z nowym urządzeniem ① Umieść słuchawki w etui ładującym, a następnie naciśnij i przytrzymaj obszar dotykowy każdej słuchawki przez 3 sekundy. Wskaźnik słuchawek miga się na biało, a słuchawki oczekują na połączenie. ② Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu, a następnie wybierz pozycję „Mi TW Earphones 2 Basic” i połącz się z urządzeniem. Jeśli wymagane będzie wprowadzenie hasła, wpisz „0000”. ● Łączenie słuchawek z telefonem Mi Umieść słuchawki w etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywkę. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w Twoim telefonie Mi. Trzymaj telefon blisko etui z funkcją ładowania, na następnie otwórz pokrywkę. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie telefonu, aby połączyć słuchawki. Uwaga: Funkcja szybkiego łączenia jest obecnie obsługiwana przez niektóre telefony Mi; zaktualizuj swój telefon Mi do najnowszej stabilnej wersji. ● Połączenie przerwane Gdy urządzenie znajduje się poza bezprzewodowym zasięgiem słuchawek lub gdy wyłączono w nim funkcję Bluetooth, słuchawki automatycznie przejdą w tryb oczekiwania na połączenie. Jeśli w ciągu pięciu minut słuchawki nie połączą się z żadnym urządzeniem, przejdą w tryb uśpienia. ● Automatyczne łączenie Gdy słuchawki znajdują się w etui ładującym, otwarcie jego pokrywki spowoduje automatyczne połączenie słuchawek z ostatnio używanym urządzeniem Bluetooth. Jeśli w ciągu pięciu minut słuchawki nie zostaną połączone z żadnym urządzeniem, przejdą w tryb uśpienia. Uwaga: Jeśli słuchawki nie łączą się automatycznie z urządzeniem, należy je ręcznie połączyć z wybranym urządzeniem za pośrednictwem ustawień funkcji Bluetooth w tym urządzeniu.
Strona: 4
42 Z powodu właściwości sygnału Bluetooth w gęstym środowisku, w którym inferencja elektromagnetyczna wynosi 2,4 GHz, może wystąpić spontaniczne rozłączenie lub brak dźwięku. Czyszczenie historii połączeń ① Umieść lewą i prawą słuchawkę w etui ładującym. ② Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie obszar dotykowy lewej i prawej słuchawki przez siedem sekund, a gdy wskaźniki słuchawek zaświecą się na biało – zwolnij obszar. ③ Słuchawki zostały zresetowane, a historia połączeń – wyczyszczona. Wskaźniki słuchawek migają na biało, a słuchawki oczekują na połączenie. Przegląd funkcji ● Połączenia przychodzące Delikatnie dotknij dwukrotnie jedną ze słuchawek: Odbierz/zakończ połączenie ● Muzyka i asystent głosowy Korzystając z obu słuchawek: Delikatnie dotknij dwukrotnie prawej (R) słuchawki: Odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki Delikatnie dotknij dwukrotnie lewej (L) słuchawki: Dostęp do asystenta głosowego Wyjęcie słuchawki: Wstrzymanie muzyki Korzystając z jednej słuchawki: Delikatnie dotknij dwukrotnie słuchawki: Odtwarzanie/wstrzymywan- ie muzyki Uwagi ① Z funkcji asystenta głosowego można korzystać tylko wtedy, gdy obsługiwana jest przez urządzenie; wymagane jest również zezwolenie na użycie tej funkcji wydawane za pomocą urządzenia. ② Podczas korzystania z lewej słuchawki umieść prawą w futerale z ładowarką i zamknij wieczko. Dane techniczne Model: TWSEJ08WM Masa netto: 48 g Gniazdo ładowania: Type-C Impedancja: 32 Ω Wejście: 5 V 1 A Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0 Profile Bluetooth: BLE/HSP/HFP/A2DP/AVRCP Wspierane kodery-dekodery: SBC/AAC Zasięg komunikacji bezprzewodowej: 10 m (w środowisku wolnym od przeszkód)
Strona: 5
43 Czas ładowania: Ok. 1.5 godz. Żywotność baterii w słuchawkach: ok. 5 godz. Żywotność baterii w futerale z ładowarką: ok. 20 godz. (obejmuje czas ładowania słuchawek) Częstotliwość robocza Bluetooth: 2402–2480 MHz Maksymalna moc nadawania dla BT: 10 dBm (deklaracja dla UE) Maksymalna moc nadawania dla BLE: 10 dBm (deklaracja dla UE) Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora. Niniejszym firma Tiinlab oświadcza, że urządzenie radiowe typu TWSEJ08WM jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: http://www.mi.com/global/service/support/dec- laration.html Środki ostrożności · Nie wystawiaj baterii lub akumulatorów na działanie nadmiernie wysokich temperatur (słońce, ogień). · Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może uszkodzić zabezpieczenie i doprowadzić do eksplozji, pożaru, wycieku elektrolitów korozyjnych itp. · Umieszczanie baterii w kominku lub gorącym piekarniku oraz miażdżenie lub przecinanie baterii może doprowadzić do eksplozji. · Pozostawianie baterii w ekstremalnie wysokich temperaturach może skutkować eksplozją lub wyciekiem łatwopalnych płynów i gazów. · Pozostawienie baterii w środowisku o bardzo niskim ciśnieniu powietrza może skutkować eksplozją lub wyciekiem łatwopalnych płynów i gazów. · Występuje ryzyko eksplozji w przypadku użycia baterii nieprawidłowego typu. · Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją. · Maksymalna temperatura robocza otoczenia, odpowiednia dla produktu, wynosi 40°C.
Strona: 6
44 Aby zapobiec możliwym uszkodzeniom słuchu, nie należy przez dłuższy czas słuchać dźwięku przy wysokim poziomie głośności. Symbol wskazuje napięcie DC Nazwa i logo Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe Bluetooth SIG, Inc.; korzystanie z tych znaków przez Xiaomi Inc. odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd. Producent: Tiinlab Acoustic Technology Limited (spółka Mi Ecosystem) Adres: Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen 518055, Chiny Więcej informacji: www.mi.com
Strona: 7
05 законодательству, вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продал продукт. Поэтому компания Xiaomi предлагает обращаться к продавцу, у которого вы приобрели продукт. GWARANCJA Użytkownikowi jako klientowi firmy Xiaomi przysługują w określonych okolicznościach dodatkowe gwarancje. Firma Xiaomi oferuje określone gwarancje konsumenckie, które stanowią uzupełnienie rękojmi przewidzianych krajowym prawem konsumenckim, lecz ich nie zastępują. Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi https://www.mi.com/en/service/war- ranty/. Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie. W ramach gwarancji konsumenckiej, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, firma Xiaomi zobowiązuje się według własnego uznania naprawić produkt, wymienić go lub zwrócić jego koszt. Normalne zużycie, siła wyższa, niewłaściwe używanie lub uszkodzenie spowodowane przez zaniedbanie użytkownika lub z jego winy nie są objęte gwarancją. Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi. 보증 안내 귀하는 샤오미(Xiaomi) 소비자로서 일정한 조건하에 추가 품질 보증 혜택을 받을 수 있습니다. 샤오미는 귀하가 속한 국가의 소비자 법률이 규정하는 법적 보증 이외에(대체 아님) 특정 소비자 품질 보증 혜택을 제공합니다. 법적 보증의 기간과 조건은 현지 법률에서 규정합니다. 소비자 품질 보증 혜택에 관한 더 상세한 정보는 샤오미 공식 웹사이트(https://www.mi.com/en/service/warranty/)를 참고해 주시기 바랍니다. 법률에서 금지하거나 샤오미가 약속한 경우를 제외하고, A/S서비스는 제품을 구매한 국가 또는 지역

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Upewnij się, że opisujesz trudności z Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

 • Marka: Xiaomi
 • Produkt: SmartWatch
 • Model/nazwa: Mi True Wireless Earphones 2 Basic
 • Typ pliku: PDF
 • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Polski, Chiński, Arabski