Urban Glide 2 Double

Instrukcja Thule Urban Glide 2 Double

Urban Glide 2 Double

Podręcznik dla Thule Urban Glide 2 Double w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 68 stron.

Strona: 1
501-8322-01 57 • Tietoja yhteensopivista turvais- tuinmalleista on osoitteessa www.thule.com. Käytä sovitinta vain hyväksyttyjen turvaistuin- mallien kanssa. PL OSTRZEŻENIE: 1 Maksymalna masa bagażu prze- wożonego w części bagażowej to 4,5 kg. Maksymalna masa bagażu prze- wożonego w tylnej kieszeni siat- kowej to 1,4 kg. Maksymalna masa bagażu prze- wożonego w bocznej kieszeni siatkowej to 0,5 kg. 2 Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące są we właściwych pozycjach. 3 Przed każdą jazdą sprawdź, czy oba koła są mocno przymocow- ane do osi wózka. 4 Nigdy nie pozostawiaj dziecka w wózku bez opieki. 5 Zawsze używaj hamulca pos- tojowego podczas wkładania i wyjmowania dziecka z wózka. 6 Siedzenie nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia. Dla młodszych dzieci należy zas- tosować odpowiednie akcesoria Thule dla niemowląt. 7 Zawsze korzystaj z pasów bez- pieczeństwa. 8 Przed użyciem wózka, siedze- nia lub adaptera do fotelika samochodowego sprawdź, czy są prawidłowo zamocowane. 9 To oznaczenie w instrukcji infor- muje o tym, że czynności musi towarzyszyć wyraźne kliknięcie. 10 Należy zachować szczególną ostrożność podczas składania lub rozkładania wózka, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców. Upewnij się, że dzieci nie znaj- dują się w pobliżu ruchomych części. Podczas składania i roz- kładania wózka dziecko powinno znajdować się w bezpiecznej odległości. • Zapoznaj się z całą instrukcją obsługi przed użyciem wózka. Nieprzestrzeganie zaleceń pro- ducenta może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci dziecka albo osoby kierującej wózkiem. • Nie pozwól dziecku bawić się wózkiem. • Produkt ten nie nadaje się do użycia podczas biegania ani jazdy na łyżwach. • NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU. Podczas biegania upewnij się, że przednie koło jest zablokowane w trybie joggingu lub zamontowany został zatwierdzony zestaw do joggingu firmy Thule. • Zawsze używaj hamulca postojo- wego, gdy wózek stoi w miejscu. • Nie przewoź więcej dzieci i bagażu, niż zaleca producent, w przeciwnym razie wózek będzie niestabilny. • Nienależyużywaćdoprzewożenia dzieci, których waga przekracza określone w instrukcji limity.
Strona: 2
501-8322-01 58 • Użytkownikwózkamusipamiętać o zagrożeniach związanych z działaniem zimnego wiatru lub wysokich temperatur. Przykład- owo należy unikać sytuacji, w których mniej aktywne dziecko zbyt długo jest wystawione na działanie niskiej temperatury lub w upalny dzień przez długi czas przebywa w wózku, nie mając zapewnionej odpowiedniej wen- tylacji lub wystarczającej ilości wody. • Nie wolno dopuszczać, aby jakakolwiek część ciała dziecka, jego ubranie, sznurowadła lub zabawki stykały się z ruchomymi elementami wózka. • W wózku nie należy montować fotelików samochodowych ani innych siedzisk, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Thule • Należy korzystać wyłącznie z bagażników zatwierdzonych przez firmę Thule, ponieważ inne torby bagażowe i bagażniki mogą powodować niestabilność wózka. • Nie wolno używać żadnych akcesoriów niezatwierdzonych przez firmę Thule • Wózek należy czyścić tylko łagodnym mydłem i wodą. Nie należy używać żadnych roz- puszczalników. • Nie należy modyfikować wózka w żaden sposób. • Zawsze przypinaj dziecko do siedzenia za pomocą pasów bezpieczeństwa, aby uniknąć ewentualnych poważnych obrażeń w wyniku wypadnięcia lub wysunięcia się dziecka z wózka. • Zawsze używaj paska zabez- pieczającego mocowanego na nadgarstku. • Gdy siedzenie jest maksymalnie odchylone, wzrasta prawdo- podobieństwo wywrócenia się do tyłu. • Wózek obciążony doczepioną torbą bagażową może być nies- tabilny, jeśli doczepiona torba jest inna niż zalecana przez pro- ducenta. • Nie należy używać wózka w pobliżu otwartego ognia lub w miejscach, w których może być narażony na jego działanie. Nieostrożność może być przy- czyną pożaru. • Nie należy używać żadnych akcesoriów ani zamienników niezatwierdzonych przez firmę Thule • W wózku nie należy przewo- zić większej liczby dzieci niż zatwierdzona. • Ten wózek nie może służyć jako łóżeczko. Do snu dzieci należy kłaść w odpowiednim wózku dziecięcym lub łóżeczku. • Przed użyciem sprawdź, czy podstawkę lub adapter do fote- lika samochodowego zamoco- wano prawidłowo. • Siedzisko musi być skierowane tyłem do kierunku jazdy. • Na stronie www.thule.com można zapoznać się z ofertą kompatybilnych modeli foteli- ków samochodowych. Adapter musi być używany wyłącznie z zatwierdzonymi modelami fote- lików samochodowych.

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Thule Urban Glide 2 Double, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule Urban Glide 2 Double. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule Urban Glide 2 Double tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Thule Urban Glide 2 Double

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Thule Urban Glide 2 Double. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Thule
  • Produkt: Wózki dziecięce
  • Model/nazwa: Urban Glide 2 Double
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Chiński, Język Japoński, Koreański