Roller 334

Instrukcja Thule Roller 334

Roller 334

Podręcznik dla Thule Roller 334 w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 64 stron.

Strona: 1
28 501-6620-11 C.3 Per greičio ribojimo kalnelius važiuokite lėtai, ne didesniu kaip 10 km/h greičiu. C.4 Atkreipkite dėmesį, kad pakrovus krovinį vertikaliai padidėja bendras automobilio aukštis. C.5 Vežant krovinį ant stogo, pakinta automobilio važiavimo charakteristikos ir stabdymo savybės, automobilis jautriau reaguoja į šoninį vėją. C.6 Daiktai su blokavimo įtaisais pervežant visada turi būti blokuojami. C.7 Važiuoti bekele su stogo skersiniais leidžiama tik be krovinio ir pritvirtintų priedų. C.8 Pasirinkite greitį atsižvelgdami į kelio sąlygas ir vežamą krovinį, dažnai, ypač keliaudami sudėtingais keliais, tikrinkite krovinio užveržimą ir tvirtinimus. D.0 Techninė priežiūra D.1 Patikrinkite ir pakeiskite išdilusias ar sugedusias dalis. D.2 Stogo bagažinę visuomet reikia valyti ir prižiūrėti, ypač žiemą. D.3 Sraigtus, veržles ir užraktus (jei jų yra) reikia reguliariai tepti. D.4 Jei stogo bagažinė nenaudojama, ją reikia nuimti nuo automobilio. D.5 Nuėmus stogo bagažinę nuo automobilio, visas palaidas dalis reikia padėti į saugią vietą. PL A.0 Montaż A.1 Sprawdź czy zestaw zawiera wszystkie elementy wymienione w instruk- cji montażu. A.2 Oczyść dach auta i te elementy bagażnika, które będą na nim spoczy- wać. A.3 Zapoznaj się dokładnie z instrukcją montażu i – jeżeli jest dołączona - z listą aplikacyjną. Montuj zestaw ściśle według wskazówek podanych w instrukcji. A.4 Jeżeli pozycja bagażnika na dachu nie jest dokładnie określona w instrukcji staraj się ustawić belki tak, aby odległość między nimi wynosiła co najmniej 700 mm. A.5 Przy przewożeniu długich ładunków odległość między belkami bagażni- ka nie może być mniejsza niż 600 mm. A.6 Po każdym montażu zestawu sprawdzaj, czy bagażnik jest pewnie umocowany na dachu. Spróbuj przesunąć bagażnik na dachu oraz wyciągnąć łapy mocujące bagażnik za krawędź dachu. Jeżeli uda się ruszyć którykolwiek z elementów bagażnik musi być dokręcony. Regu- larnie sprawdzaj w ten sposób mocowanie bagażnika. A.7 Niektóre rodzaje dachów uchylnych oraz anten nie mogą być używane, gdy na dachu zamontowany jest bagażnik. A.8 Bagażnik dachowy można montować na samochodach ze szklanym dachem, chyba że w instrukcji montażu napisano inaczej. A.9 Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia i straty spowodowane nieprawidłowym zamontowaniem fotelika lub
Strona: 2
29 501-6620-11 niewłaściwym korzystaniem z niego. A.10 Niedopuszczalne są żadne przeróbki produktów oraz ich elementów. A.11 Wszystkie pytania dotyczące obsługi i ograniczeń w użytkowaniu produktów należy kierować do sprzedawcy. Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje oraz informacje dotyczące gwarancji. B.0 Ładowanie B.1 Nie wolno przekraczać maksymalnej ładowności podanej w instrukcji bagażnika. Jeżeli jednak ładowność dachu auta podana przez jego pro- ducenta jest niższa od możliwości bagażnika nie wolno przekraczać tej niższej wartości. Maksymalne obciążenie dachu auta = masa bagażnika + masa akce soriów + masa ładunku. B.2 Ładunek nie powinien być szerszy od szerokości bagażnika. Powinien być zawsze równomiernie rozłożony na całej powierzchni bagażnika i możliwie najniższy. B.3 Maksymalne obciążenie dotyczy zarówno pojazdu w ruchu, jak i zaparkowanego. B.4 Przewożąc klika desek surfingowych nie należy umieszczać ich obok siebie lecz jedną na drugiej. B.5 Przewożone deski surfingowe lub inne długie elementy powinny być zawsze dodatkowo umocowane z przodu i z tyłu auta. B.6 Czuby nart przewożonych w uchwytach muszą być skierowane do tyłu. B.7 Wszystkie elementy nie będące integralnymi częściami przewożonego ładunku takie, jak pompki rowerowe, krzesełka dziecięce itp. powinny być zdjęte przed załadowaniem B.8 Bagaż powinien być pewnie umocowany. Nie powinno się stosować linek elastycznych. B.9 Mocowanie ładunku powinno być sprawdzone po pokonaniu krótkiego odcinka a potem ponownie w regularnych odstępach czasu i - jeżeli to konieczne – poprawione. UWAGA! Zawsze sprawdzaj bezpieczeństwo umocowanie ładunku. C.0 Prowadzenie auta C.1 Prędkość jazdy powinna zawsze uwzględniać rodzaj przewożonego ładunku oraz warunki drogowe takie, jak rodzaj i stan nawierzchni, siłę i kierunek wiatru, natężenie ruchu i lokalne ograniczenia. C.2 Prędkość pojazdu należy zawsze dostosowywać do ciężaru przewożonego ładunku i warunków panujących na drodze, np. rodzaju i jakości nawierzchni, siły wiatru, natężenia ruchu i ograniczenia prędkości. W żadnym razie nie należy przekraczać prędkości 130 km/godz. Należy zawsze przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości i przepisów ruchu drogowego. C.3 Należy pamiętać, by przejeżdżając przez progi zwalniające, ogran- iczyć prędkość do 10 km/h. C.4 Należy pamiętać, że samochód z ładunkiem jest wyższy lub dłuższy. C.5 Przewożony ładunek wpływa istotnie na charakterystykę prowadzenia i

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Thule Roller 334, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule Roller 334. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule Roller 334 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Thule Roller 334

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Thule Roller 334. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Marka:
Thule
Produkt:
Bagażniki dachowe
Model/nazwa:
Roller 334
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chiński, Chorwacki, Ukraiński, Arabski, Bułgarski, Łotewski, Litewski, Estoński, Hebrajski, Koreański