RideAlong Mini instrukcja
Instrukcja Thule RideAlongMini

Podręcznik dla Thule RideAlong Mini w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 120 stron.

PDF 120 1.1mb

Zobacz poniższy poradnik dla Thule RideAlong Mini. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Thule RideAlong Mini, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule RideAlong Mini. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule RideAlong Mini tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Thule RideAlong Mini

Strona: 1
PL UWAGA MONTAŻ Po zamontowaniu fotelika przecho- wuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc skorzystać z niej ponownie w przyszłości. Upewnij się, że rower jest kom- patybilny z fotelikiem. W razie pytań zajrzyj do dokumentacji dołączonej do roweru albo zwróć się z pytaniem do sprzedawcy lub producenta roweru. Tylko do montowania na most- ku kierownicy. Ten produkt pasuje do zwykłych mostków o średnicy 20–28 mm i mostków typu ahead o średnicy 28,6 mm. Upewnij się, że śruby uchwytu są dobrze dokręcone i regularnie je sprawdzaj. Nie należy montować fotelika na motorowerach. Dla wygody i bezpieczeństwa dziecka upewnij się, że fotelik nie pochyla się do przodu, a dziecko nie wysuwa się z niego. Najlepiej, kiedy fotelik zawsze odchylony jest lekko do tyłu. Sprawdź, czy po zamocowaniu fotelika wszystkie części roweru działają prawidłowo. UŻYTKOWANIE Fotelik jest przeznaczony dla dzie- ci od 9 miesiąca do 3 roku życia, ważących od 9 do 15 kg. Nie należy przewozić zbyt małych dzieci, które nie potrafią jeszcze samodzielnie siedzieć, i przed posadzeniem w fo- teliku dziecka poniżej jednego roku należy skonsultować się z pediatrą. W foteliku można przewozić tylko takie dziecko, które jest w stanie samodzielnie siedzieć przez dłuższy czas — czyli co najmniej tyle, ile ma trwać planowana wycieczka rowe- rowa. Niezależnie od wieku dziecko musi być w stanie samodzielnie utrzymać główkę w odpowiednio dopasowanym kasku. Regularnie sprawdzaj, czy waga dziecka nie przekracza maksymalnej dopusz- czalnej wartości. Przed każdym użyciem sprawdź wszystkie śruby, aby mieć pewność, że fotelik jest dobrze przymocowa- ny do roweru i możesz w nim bez- piecznie przewozić dziecko. Zanim wyruszysz w drogę, załóż odpowiedni kask rowerowy sobie i dziecku. Zawsze używaj szelek i upewnij się, że dziecko jest w nie prawidło- wo zapięte. Ani szelki, ani zapięcia na stopy nie mogą być zbyt luźne, by nie dostały się do ruchomych części roweru, takich jak koła. Dotyczy to również jazdy na rowe- rze z pustym fotelikiem. Upewnij się, że ubranie, buty, zabawki ani żadna część ciała dziecka nie styka się z ruchomymi częściami fotelika ani roweru, takimi jak koła, przewody czy układ hamowania. Sprawdzaj to regu- Thule RideAlong Mini – Caution – Achtung skadet eller ødelagt, må du kontak- te din nærmeste Thule-forhandler. ADVARSLER Fest ikke ekstra bagasje eller utstyr til barnesetet. All ekstra vekt bør festes bak på sykkelen. Utfør ikke noen form for endrin- ger av produktet. Frontmonterte barneseter gjør sykkelen vanskeligere å manøvrere. Sykkelen kan oppføre seg annerle- des når det er et barn i barnesetet, særlig med tanke på balanse, styring og bremsing. Et montert sete kan gjøre det vanskeligere å bevege på styret. Hvis setet reduserer styrevinke- len på hver side til under 45°, må styret byttes til en type som har korrekt funksjonalitet. La aldri sykkelen stå uten tilsyn med et barn i barnesetet. La aldri barnet være i setet når sykkelen står parkert med bare fotstøtten som støtte. Sykle aldri om kvelden uten tilstrekkelig med lys på sykkelen. Når det er montert barnesete på sykkelen, må du kanskje endre måten du stiger på eller går av syk- kelen på. Vær ekstra oppmerksom på dette. Før hver tur må du sjekke at det påmonterte barnesetet ikke hindrer bremser, pedaler eller styring. Bruk ikke setet dersom en del av det er ødelagt. Dersom disse sikkerhetsanvis- ningene ikke overholdes, kan det oppstå alvorlig personskade eller død for barnet eller syklisten. Den tilkoblede nøkkelringen må ikke fjernes. Størrelsen på nøkkel- ringen reduserer barnets risiko for kvelning ved svelging. Når setet tas av sykkelen, skal ikke barnets håndtak brukes til å bære setet når barnet sitter i det.
Strona: 2
larnie, ponieważ dziecko rośnie. Upewnij się, że w zasięgu dziec- ka nie ma żadnych ostrych przed- miotów, np. przetartych kabli. Dziecko w foteliku zazwyczaj musi być ubrane cieplej niż sam rowerzysta. Aby zabezpieczyć się przed nieoczekiwanym deszczem, zawsze warto mieć przy sobie nieprzemakalne ubranie. Nie należy wybierać się w podróż w brzydką pogodę i przy niebezpiecznych warunkach, np. kiedy jest zimno, ponieważ dziecko może nabawić się odmrożeń. Zanim posadzisz dziecko w foteliku, sprawdź, czy nie jest zbyt rozgrzany, zwłaszcza w upalne, słoneczne dni. W trakcie transportu roweru na bagażniku samochodowym należy zdjąć fotelik. Pęd powietrza pod- czas jazdy może go uszkodzić lub poluzować uchwyt, co może dopro- wadzić do wypadku. Zanim zaczniesz korzystać z fotelika, zapoznaj się ze wszystkimi lokalnymi przepisami o bezpiecz- nym przewożeniu dziecka w fote- liku rowerowym w kraju, w którym używasz fotelika. KONSERWACJA Fotelik należy czyścić letnią wodą z mydłem. Wyściółkę należy czyścić zgodnie z instrukcjami w sekcji 11 — Wyściółka. Jeśli jakaś część fotelika ulegnie uszkodzeniu, skontaktuj się z naj- bliższym sprzedawcą Thule. OSTRZEŻENIA Nie należy mocować do fotelika dodatkowego bagażu ani sprzętu. Dodatkowe obciążenie najlepiej zamocować z tyłu roweru. Fotelika nie wolno w żaden sposób modyfikować. Foteliki instalowane z przodu rowe- ru ograniczają jego manewrowość. Z dzieckiem w foteliku rower może zachowywać się inaczej niż zwykle, szczególnie w zakresie równowagi, kierowania i hamowania. Poruszanie kierownicą z zain- stalowanym fotelikiem może być trudniejsze. Jeśli fotelik ogranicza kąt skrę- tu kierownicy poniżej 45° w obie strony, należy zmienić typ kierowni- cę na taki, który będzie umożliwiał normalną sterowność. Nigdy nie zostawiaj roweru z dzieckiem w foteliku bez nadzoru. Nigdy nie zostawiaj roweru z dzieckiem w foteliku, kiedy rower jest zaparkowany i oparty tylko na nóżce. Nigdy nie należy jeździć rowe- rem w nocy bez odpowiedniego oświetlenia. Zamontowany fotelik może wy- magać zmiany sposobu wsiadania na rower i zsiadania z niego. Zwróć na to uwagę. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, że fotelik nie zakłóca pracy hamulców, pedałów ani kierownicy. Nie należy używać fotelika, jeśli jakakolwiek jego część jest uszko- dzona. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może być przyczy- ną poważnych obrażeń lub śmierci dziecka albo osoby kierującej ro- werem. Nie należy usuwać dołączone- go kółka na klucze — jego rozmiar ogranicza ryzyko uduszenia się dziecka w razie połknięcia. Kiedy fotelik jest odłączony, nie używaj poręczy dla dziecka do przenoszenia fotelika z dzieckiem w środku. PT CUIDADO INSTALAÇÃO Certifique-se de manter este manual em um local seguro após montar a cadeirinha para bicicleta. Você ou outros usuários podem precisar dele para referência futura. Certifique-se de que sua bicicleta seja compatível com esta cadeirinha infantil. Em caso de dúvidas, verifi- que as informações fornecidas com a bicicleta ou pergunte ao revende- dor ou fabricante da bicicleta. Monte apenas na haste do gui- dão. Este produto é compatível com mesas convencionais com diâmetro de 20 a 28 mm (0,78 a 1,10 pol.) e mesas avançadas com diâmetro de 28,6 mm (1 ⅛ pol.). Certifique-se de que os para- fusos do suporte sejam comple- tamente apertados e verifique-os regularmente. Este produto não é adequado para uso em ciclomotores. Para proporcionar conforto e segurança máximos à criança, cer- tifique-se de que a cadeirinha não incline para frente, o que poderia
Marka:
Thule
Produkt:
Foteliki rowerowe
Model/nazwa:
RideAlong Mini
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chiński, Chorwacki, Ukraiński, Arabski, Bułgarski, Hebrajski, Koreański