Instrukcja Thule K-Summit

Zobacz poniższy poradnik dla Thule K-Summit. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

 • Marka: Thule
 • Produkt: Łańcuch śniegowy
 • Model/nazwa: K-Summit
 • Typ pliku: PDF
 • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Polski, Rosyjski, Rumuński, Słowacki, Grecki, Chorwacki, Bułgarski

Spis treści

Strona: 20
15
 
Łańcuchy śniegowe Thule objęte są gwarancją w zakresie wszystkich
wad produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w
wyniku używania łańcuchów niezgodnie z instrukcją, niewłaściwego
montażu, przekroczenia dopuszczalnej prędkości 50km/h oraz nadmierne
zużycie powstałe w wyniku długotrwałego używania łańcuchów na suchej,
nie pokrytej śniegiem lub lodem nawierzchni. W ramach gwarancji
dokonujemy wyłącznie wymiany uszkodzonych elementów. Gwarancja
nie obejmuje łańcuchów użytych w samochodach, których producenci
ograniczyli lub wykluczyli użycie łańcuchów. Nie ponosimy również
odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez łańcuchy
w stosunku do osób lub rzeczy. W związku ze ciągłym procesem
technicznego udoskonalania naszych wyrobów zastrzegamy sobie prawo
do wprowadzania w każdej chwili zmian w specyfikacji prezentowanych
w tym katalogu produktów.
 
   
     
     
   
   
    
     
      
 
 ГАРАНЦИЈА
Нашите ланци за гуми имаат гаранција за сите недостатоци при
производство. Г
аранцијата
не опфаќа: погрешно монтирање, прекумерна брзина (преку 50 км/ч)
и преголемо оштетување како резултат на возење на патишта
непокриени со снег и мраз. Нашата гаранција опфаќа само замена
на оштетениот дел. Не признаваме повреди врз луѓе и предмети
предизвикани од ланци. Не даваме гаранција за ланци користени
кај автомобилите за кои произведувачот пропишува ограничувања
или спротивни насоки. Поради нивната посветеност кон програма
за постојано унапредување на техничкиот развој, го задржуваме
правото да вршиме измени на прикажаните спецификации, во кое
било време.
 ΕΓΓΥΗΣΗ
�ιαντι�λισθητικ�ςαλυσ�δεςμαςπαρ���νταιμεεγγ�ησηεναντ��ν
�π�ιασδ�π�τεκατασκευαστικ�ςαστ���αςΕ�αιρ��νταιαπ�την
κ�λυψηεγγυ�σεωςηλανθασμ�νητ�π�θ�τησηηυπερ��λικ�
τα��τηταπ�νωαπ��μ�ρακαιηφθ�ρ�π�υπρρ�εταιαπ�
�ρ�σητ�υςσεεδ�φη�π�υδενπαρ�υσι�εται�ι�νι�π�γ�ςΗ
εγγ�ησηκαλ�πτειαπ�κλειστικ�τηναντικατ�στασητ�υελαττωματικ
κ�μματι�αλλ�σεκαμ�απερ�πτωσηδεναναγνωρ���νται�ημι�ςπ�υ
πρ�κλ�θηκαναπ�τηναντι�λισθητικ�αλυσ�δασεανθρ�π�υς�
πρ�γματαΕπ�σηςδεναναγνωρ��εταικ�λυψηεγγυ�σεωςγια
αντι�λισθητικ�ςαλυσ�δεςπ�υ�ρησιμ�π�ι��νταισε���ματαγιατα
�π��αηκατασκευαστικ�εταιρ�απρ��λ�πειειδικ��ςπερι�ρισμ��ς
�αντενδε��εις�ιφωτ�γραφ�εςκαι�ιπεριγραφ�ςδενε�ναι
δεσμευτικ�ςΔιατηρ��μετ�δικα�ωμαναεπιφ�ρ�υμε�π�ιεσδ�π�τε
μετατρ�π�ςθεωρ��μεαναγκα�ες
 
  ­­ € ‚€ ƒ€‚ 
‚€€€„ ­ † ‚€‡‡‡
‡­­‚  €ˆ  †€
ˆ‚   ‚‡ˆ
†  ‡ ‰ €€ ˆ‡ 
‡Š €†† ­ ‡ 
‚ €€­ ˆ‡€
  Š ˆ‚ ‡ €€€ € ‡
 
‚   ‹‚ 
 ‚ Œ Ž‚ 
  „  ‘Ž‹
  ‹‚‹ 
 ‚   ‹ ‚
   ‹ ‹ ‹
 ‚ ’ ‹““ ”  ‹
“‘‹ ‹“
 ‚‹ 
 
•–Š —Š  
—    –ŠŠ
 „Š   – Š 
— –Š”   ‡ 
   – 
   —–Š — ––
 ––—
Š •Š–— ŠŠ——
 Š
 
’‡ –  – ’‡
 – ‡  Š „
   Š –  
   ‡ 
 –   ’‡ 
 –  
—   ˜ 
  ––  
 – Š
 
 ––™    
  ™ „š 
  ™ –™”   
  ›   
 –   ’  
–  ™  – ‡  
   ˜
  ›  
 ™
21

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Thule K-Summit

Zadaj pytanie o Thule K-Summit

Masz pytanie dotyczące Thule K-Summit, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule K-Summit. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule K-Summit tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.