Europower 915 instrukcja
Instrukcja Thule Europower915

Podręcznik dla Thule Europower 915 w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 56 stron.

PDF 56 1.1mb

Zobacz poniższy poradnik dla Thule Europower 915. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Thule Europower 915, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule Europower 915. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule Europower 915 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Thule Europower 915

Strona: 1
28 5560032001 C.4 Należy sprawdzić i nie przekraczać maksymalnego ciężaru pojedynczego roweru podanego w instrukcji montażu. C.5 Ładując rowery na bagażniku montowanym na tylnych drzwiach pojazdu lub na haku holowniczym, należy zawsze umieścić największy i najcięższy rower najbliżej samochodu, a dalej kolejno mniejsze i lżejsze. C.6 Bagażnik jest przeznaczony do przewożenia wyłącznie rowerów o standardowych ramach. Nie wolno przewozić na bagażniku rowerów typu tandem. Za każdym razem należy sprawdzać maksymalny wymiar ramy roweru (średnicę) określony w instrukcji montażu i nie przekraczać tej wartości. C.7 W przypadku rowerów z ramą lub widelcem wykonanymi z karbonu należy zawsze sprawdzić u producenta lub sprzedawcy roweru, czy może być on mocowany w uchwycie/bagażniku. C.8 W przypadku bagażników montowanych z tyłu pojazdu (na haku holowniczym lub na tylnych drzwiach z platformą) zalecamy stosowanie adaptera ramy Thule 982. C.9 Firma Thule nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ram lub widelców karbonowych, do których dojdzie w trakcie mocowania roweru i/lub używania bagażnika. C.10 Przed transportem należy usunąć wszystkie łatwo zdejmowane części rowerów, w tym m.in. foteliki dla dzieci, koszyki, zamknięcia (jeśli nie są zainstalowane na stałe) czy pompki. Części te mogą odłączyć się w trakcie transportu z powodu dużego oporu powietrza oraz wibracji, stanowiąc zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. C.11 Instalując bagażnik z tyłu auta, należy bezwzględnie wyłączyć funkcję zdalnego otwierania bagażnika lub tylnych drzwi (jeżeli pojazd jest w nią wyposażony), a przedział bagażowy musi być otwierany ręcznie, by uniknąć uszkodzenia pojazdu i/lub bagażnika. C.12 W razie potrzeby ładunek należy oznakować odpowiednim oświetleniem i znakami ostrzegawczymi zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. C.13 W przypadku pojazdów homologowanych po 1 października 1998 r. ani bagażnik montowany z tyłu pojazdu, ani ładunek nie mogą zasłaniać trzeciego światła hamowania. Światło to musi być widoczne: • Pod kątem 10 stopni na lewo i prawo od podłużnej osi samochodu, • Pod kątem 10 stopni do góry i 5 stopni w dół od osi poziomej. Jeśli jest to niemożliwe, należy zainstalować dodatkowe światło hamowania. Bagażnik musi być używany zgodnie z przepisami prawa krajowego. C.14 Wszystkie instrukcje montażu i zasady bezpieczeństwa oraz (jeśli dotyczy) świadectwo homologacji typu WE należy przechowywać w pojeździe, na którym jest zamontowany bagażnik. D.0 Ważne informacje na temat bagażników rowerowych montowanych na haku holowniczym D.1 Bagażnik montowany na haku holowniczym nie nadaje się do haków wykonanych całkowicie z aluminium lub żeliwa GGG-40. D.2 Główka haka i jego część cylindryczna, sięgająca 2 cm poniżej główki, muszą być wykonane ze stali. Uchwyt główki haka może być aluminiowy. D.3 Łączny ciężar bagażnika i ładunku w żadnym wypadku nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia kuli haka holowniczego. Informacje na temat obciążenia haka holowniczego można znaleźć na tabliczce znamionowej obok haka lub w książeczce informacyjnej pojazdu. D.4 Za każdym razem należy się upewnić, że główka haka jest czysta, odtłuszczona i wolna od uszkodzeń. Niektórzy producenci pokrywają główki haków folią lub warstwą ochronną. Przed zainstalowaniem bagażnika należy ją zdjąć, ponieważ będzie ona niekorzystnie wpływać na tarcie i stabilność. D.5 Przed wyruszeniem w drogę należy sprawdzić funkcjonowanie świateł. Jeśli na bagażniku są zainstalowane światła przeciwmgłowe, należy sprawdzić, czy jednocześnie nie włączają się światła przeciwmgłowe w pojeździe. Zazwyczaj wyłączają się one automatycznie po podłączeniu świateł bagażnika. Należy upewnić się, że tak się stało. D.6 Jeśli bagażnik porusza się na główce haka lub siła nacisku zmniejszy się podczas używania dźwigni mocującej, należy skorygować siłę nacisku na kulę haka zgodnie z instrukcją montażu. Wskazówki lub pomoc można uzyskać u sprzedawcy Thule. D.7 Jeśli bagażnik jest wyposażony w mechanizm odchylania ułatwiający dostęp do bagażnika, przed wyruszeniem w trasę należy upewnić się, że jest on bezpiecznie zamknięty w pozycji do jazdy. D.8 Należy zachować bezpieczną odległość między bagażnikiem/ rowerami a rurą wydechową, aby wysoka temperatura nie uszkodziła bagażnika ani rowerów. Gorąca rura wydechowa lub spaliny mogą uszkodzić elementy bagażnika i/lub rowerów. W niektórych pojazdach należy zainstalować przedłużkę rury wydechowej. W razie wątpliwości co do wymagań dotyczących pojazdu należy skonsultować się ze sprzedawcą Thule. E.0 Ważne informacje na temat bagażników montowanych na tylnych drzwiach pojazdu E.1 Nigdy nie należy montować bagażnika, jeśli pojazd jest wyposażony w opcjonalny/dodatkowy tylny spojler (nawet jeśli dany model pojazdu jest zalecany w Przewodniku dla kupujących Thule, zobacz niżej). E.2 Przed zainstalowaniem bagażnika należy zawsze sprawdzić najnowsze rekomendacje dotyczące danego pojazdu w Przewodniku dla kupujących Thule pod adresem www.thule.com. E.3 Należy pamiętać, że po opublikowaniu niniejszych instrukcji mogły zostać wydane nowe lub uaktualnione rekomendacje. Brak informacji w Przewodniku dla kupujących Thule o konkretnym pojeździe może wynikać z jednej z poniższych przyczyn: E.3. A. Pojazd jest wyposażony w plastikowy/słaby/duży spojler, E.3. B.  Pojazd ma plastikowe/szklane lub dzielone tylne drzwi, E.3. C.  Producent pojazdu nie zezwala na montowanie bagażników na tylnych drzwiach, E.3. D.  Pojazd został dopiero wprowadzony na rynek (mniej niż sześć miesięcy wcześniej). Najaktualniejsze informacje można zawsze znaleźć w witrynie www.thule.com. E.4 Modele aut oferowane w różnych krajach mogą różnić się od siebie konstrukcją i wyposażeniem, np. tylne drzwi mogą być wyposażone w chromowane dodatki lub spojlery. Bagażników montowanych na tylnych drzwiach nie można stosować na pojazdach wyposażonych w tego rodzaju akcesoria, nawet jeśli dany model jest zatwierdzony w Przewodniku dla kupujących Thule. E.5 Firma Thule nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty spowodowane niepełnymi lub nieaktualnymi informacjami w Przewodniku dla kupujących Thule w wyniku regionalnych różnic w wyposażeniu i konstrukcji pojazdu. E.6 Należy pamiętać, że po zainstalowaniu bagażnika na tylnych drzwiach korzystanie z wycieraczki tylnej szyby może być niemożliwe. Wycieraczkę należy wyłączyć (np. przez usunięcie bezpiecznika — informacje dostępne w instrukcji pojazdu) lub zdjąć. W pojazdach z automatycznym mechanizmem tylnej wycieraczki należy całkowicie odłączyć tę funkcję po zainstalowaniu bagażnika montowanego na tylnych drzwiach. Pomoc w tym zakresie można uzyskać u sprzedawcy pojazdu lub w warsztacie samochodowym. E.7 Przed zainstalowaniem bagażnika montowanego na tylnych drzwiach należy zawsze wyczyścić powierzchnię i krawędzie drzwi oraz tylnej części dachu. E.8 Ze względu na ryzyko uszkodzenia pojazdu nie należy otwierać bagażnika pojazdu, gdy na zamontowanym na tylnych drzwiach bagażniku są załadowane rowery. Przed otwarciem bagażnika pojazdu rowery należy zdjąć z bagażnika rowerowego. F.0 Warunki jazdy i przepisy drogowe F.1 Należy regularnie sprawdzać mocowanie ładunku. F.2 Kierowca pojazdu ponosi wyłączoną odpowiedzialność za pełną sprawność bagażnika oraz za jego bezpieczne zamocowanie wraz z ładunkiem (nawet jeśli instalację przeprowadza inna osoba). F.3 Za każdym razem po zainstalowaniu bagażnika należy sprawdzić jego mocowanie po przejechaniu krótkiego dystansu (50 km), a następnie powtarzać kontrolę w regularnych odstępach. W przypadku niepokojących odgłosów albo jeśli ładunek lub bagażnik poruszają się, samochód zachowuje się w nietypowy sposób lub występują inne nadzwyczajne okoliczności, należy zatrzymać się i sprawdzić, czy bagażnik oraz ładunek są prawidłowo zabezpieczone zgodnie z instrukcją montażu. F.4 Po zainstalowaniu bagażnika całkowita długość/wysokość pojazdu może się zwiększyć. Same rowery mogą też zwiększać szerokość i wysokość pojazdu. Podczas wjeżdżania np. do garażu bądź na prom i/lub cofania należy zachować szczególną ostrożność. F.5 Wszelkie uszkodzone lub zużyte części bagażnika należy niezwłocznie wymienić. W trakcie transportu wszystkie dźwignie, śruby i/lub nakrętki muszą być zamocowane zgodnie z instrukcją montażu.
Marka:
Thule
Produkt:
Uchwyty rowerowe
Model/nazwa:
Europower 915
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Duński, Polski, Finlandia, Rumuński, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chiński, Chorwacki, Indonezyjski, Ukraiński, Arabski, Bułgarski, Łotewski, Estoński, Hebrajski, Koreański