EuroClassic G6 LED 929

Instrukcja Thule EuroClassic G6 LED 929

EuroClassic G6 LED 929

Podręcznik dla Thule EuroClassic G6 LED 929 w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 16 stron.

Strona: 1
501-7581-02 12 – Transportlīdzekļiem, kuru modelis apstiprināts pēc 1998.Źgada 1.Źoktobra, uzstādītais velosipēda turētājs vai pārvadātās preces nedrīkst aizsegt transportlīdzekļa trešo bremzēšanas lukturi. – Regulāri tīriet velosipēda turētāju, izmantojot siltu ūdeni. – Uzturiet sakabi tīru no dubļiem un eļļas. – Saglabājiet pietiekamu attālumu starp velosipēda turētāju/velosipēdu un izpūtēju, lai izvairītos no karstuma bojājumiem. Techninė specifikacija Bloko svoris: apie kg. Maks. gaminiui leidžiama apkrova: kg. Patikrinimo prieš kelionę ir kelionės metu instrukcijos Nerekomenduojama aliuminiams grąžulams. – Tik transporto priemonės vairuotojas atsako už tai, kad gaminys būtų tinkamos būklės ir saugiai pritvirtintas. – Dviračių laikiklis turi būti surinktas ir saugiai pritvirtintas pagal instrukcijas. – Prieš išvažiuojant, reikia patikrinti, ar veikia žibintų juostos lemputės. – Transportavimo metu visos dviračių dalys turi būti gerai pritvirtintos. – Patikrinkite, ar neatsilaisvino diržai ir kitos tvirtinimo priemonės, prireikus – priveržkite. – Uždėjus dviračių laikiklį, padidėja bendrasis transporto priemonės ilgis. Bendrasis transporto priemonės plotis ir ilgis gali padidėti ir dėl dviračių. Būkite ypač atsargūs važiuodami atbuline eiga. – Nedelsdami pakeiskite visas sugadintas ar susidėvėjusias dalis. – Transportavimo metu dviračių laikiklis turi būti visada užfiksuotas. – Kai šis gaminys pritvirtintas, kelyje darant posūkius ir stabdant, automobilio funkcionalumas gali pasikeisti. – Visada būtina laikytis galiojančių greičio apribojimų ir kitų kelių eismo taisyklių. – Atsižvelgiant į eismo sąlygas ir vežamą krovinį, reikia visada pasirinkti tokį greitį, kuris būtų saugus pagal aplinkybes. – Dviviečių dviračių vežti negalima. – „Thule“ atleidžiama nuo atsakomybės už bet kokius asmeninius sužalojimus arba netiesioginę žalą nuosavybei, arba turtinę žalą, kuriuos sukėlė netinkamas montavimas arba naudojimas. – Šio gaminio modifikuoti negalima. – Jei automobilyje yra automatinis bagažinės / galinio borto atidarymo mechanizmas, sumontavus dviračių laikiklį, šią funkciją reikia atjungti ir atidaryti bagažo skyrių rankiniu būdu. – Jei transporto priemonės pirmasis tipas, patvirtintas po 1998 m. spalio 1 d., pritvirtintas dviračių laikiklis ar transportuojami daiktai negali užstoti transporto priemonės trečiosios stabdžių lemputės. – Dviračių laikiklį reguliariai valykite šiltu vandeniu. – Grąžulas turi būti švarus, t. y. nepurvinas ir netepaluotas. – Norėdami išvengti šiluminio pažeidimo, išlaikykite atstumą tarp išmetimo vamzdžio ir dviračių laikiklio / dviračio. Dane techniczne Masa produktu:: ok. kg. Maksymalna dopuszczalna ładowność: kg. Ważne wskazówki przed wyruszeniem w drogę i podczas jazdy. Niezalecane dla dyszli holowniczych wykonanych z aluminium. – Kierowca jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego stanu technicznego bagażnika i jego właściwy montaż. – Bagażnik rowerowy należy założyć i zmontować zgodnie z instrukcją obsługi. – Przed wyruszeniem należy sprawdzić działanie tylnych świateł. – Przewożone rowery powinny być pozbawione luźnych elementów. – Wszystkie paski mocujące i pozostałe elementy mocujące muszą być sprawdzone i ewentualnie dociągnięte przed podróżą. – Zamontowany bagażnik zwiększa całkowitą długość samochodu, zaś zamontowane na nim rowery mogą zwiększyć zarówno szerokość jak i wysokość samochodu.Zachowaj zatem szczególną ostrożność,zwłaszcza podczas cofania. – Wszystkie zniszczone lub zużyte elementy bagażnika muszą być niezwłocznie wymienione na nowe. – Bagażnik rowerowy w trakcie jazdy powinien być zawsze zamknięty na klucz. – Po założeniu bagażnika zmianie ulegają własności jezdne samochodu podczas zakręcania oraz hamowania. – Należy zawsze przestrzegać ograniczeń prędkości oraz innych przepisów o ruchu drogowym. – Prędkość jazdy powinna być dostosowana z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, stosownie do warunków panujących na drodze oraz przewożonego ładunku. – Bagażnik nie jest przeznaczony do przewozu tandemów. – Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia ciała oraz szkody materialne spowodowane niewłaściwym używaniem bagażnika lub niewłaściwym montażem. – Jakiekolwiek przeróbki bagażnika są niedozwolone. – Nie korzystaj ze zdalnego otwierania klapy tylnej - gdy bagażnik jest zamontowany otwieraj ją wyłącznie ręcznie. – W samochodach wyposażonych fabrycznie w trzecie światło hamowania, rejestrowanych po raz pierwszy po 1 października 1998, nie może być ono zasłonięte przez przewożone z tyłu dodatkowe elementy lub ładunek. – bagażnik pownien być regularnie czyszczony przy użyciu ciepłej wody – kula haka powinna być czysta i sucha, szczególnie zaś wolna od olejów i smarów – aby nie dopuścić do uszkodzeń termicznych bagażnik i rower powinny być umieszczone w bezpiecznej odległości od rury wydechowej auta Технические характеристики Вес блока: примерно кг. Максимально допустимая нагрузка на продукт: кг. Инструкции для проверки до поездки и во время нее Не предназначено для круглых стержней из алюминия – Водитель автомобиля несет ответственность за исправное состояние изделия и надежность его прикрепления. – Багажник для велосипедов должен быть собран и надежно установлен в соответствии с инструкциями. – Перед началом движения необходимо проверить работу сигналов. – Во время перевозки все детали велосипеда должны быть надежно прикреплены. – Проверьте надежность крепления ремней и других крепежных средств, при необходимости повторно затяните их. – Общая длина автомобиля с прикрепленным багажником для велосипеда увеличивается. Ширина и высота автомобиля с установленным на багажнике велосипедом может увеличиться. Проявляйте особую осторожность при езде в обратном направлении. – Поврежденные и изношенные детали необходимо немедленно заменять. – Во время транспортировки багажник для велосипеда должен быть зафиксирован. – При установленном изделии поведение автомобиля на дороге во время поворотов и торможения может изменится. – Всегда необходимо соблюдать применимые ограничения скорости и другие правила дорожного движения. – Необходимо всегда соблюдать скорость для соблюдения безопасности в зависимости от условий движения и перевозимого груза. – Запрещается перевозить сдвоенные велосипеды. – КомпанияThule не несете ответственность за травмы или косвенные убытки, возникшие в результате неправильной установки или использования. – Запрещается вносить изменения в изделие. – Если автомобиль оборудован автоматическим открыванием агажника/задней двери, эта функция должна быть отключена, и багажное отделение должно быть открыто вручную, когда установлен держатель для велосипеда. – Для автомобилей первого типа, одобренных после 1 октября 1998 года, установленный багажник для велосипеда или перевозимые грузы не должны закрывать третий стоп-сигнал автомобиля. - Регулярно очищайте раму мотоцикла теплой водой. - Не допускайте попадания грязи и масла на буксир мотоцикла. - Выдерживайте расстояние межу рамой мотоцикла/мотоцикла и выхлопной трубой во избежание ожога. Technické specifikace Hmotnost nosiče: cca kg. Max. povolená zátěž nosiče: kg.  Není doporučeno pro hliníkové tažné tyče. Za bezvadný stav a bezpecné upevnení výrobku je zodpovedný výhradne ridic vozidla Držák na kola je nutné bezpecne smontovat a pripevnit v souladu s pokyny. – Pred odjezdem je nutné zkontrolovat funkci svetel na svetelné lište. Pri prevážení by kola nemela obsahovat nezajištené predmety. Zkontrolujte, zda jsou pásy a další upevnovací prvky zajištené, podle potreby je utáhnete. Po pripevnení držáku na kola se zvýší celková délka vozidla. Kola sama o sobe mohou zvýšit celkovou šírku a výšku vozidla. Budte zvlášte opatrní pri couvání. Jakoukoli poškozenou nebo opotrebenou soucást ihned vymente. Při přepravě je nutné držák kola vždy zamknout. Po namontování držáku se chování vozidla na silnici muže pri zatácení a brzdení zmenit. Vždy je nutné dodržovat príslušná omezení rychlosti a další dopravní predpisy. Vždy je nutné brát ohled na bezpecnost a prizpusobit rychlost dopravním podmínkám a preváženému nákladu. Tandemová kola nelze prevážet. Spolecnost Thule se zríká odpovednosti za zranení osob a následné škody na majetku zpusobené nesprávnou montáží nebo používáním. – Úpravy výrobku nejsou povoleny. – U víka zavazadlového prostoru s automatickým otevíráním musí být tato funkce vypnuta, tzn. v případě namontovaného nosiče otevírat pouze ručně. – Na vozidlech s typovým uznáním po 1. říjnu 1998 nesmí nosič nebo

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Thule EuroClassic G6 LED 929, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule EuroClassic G6 LED 929. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule EuroClassic G6 LED 929 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Thule EuroClassic G6 LED 929

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Thule EuroClassic G6 LED 929. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Marka:
Thule
Produkt:
Uchwyty rowerowe
Model/nazwa:
EuroClassic G6 LED 929
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Polski, Rosyjski, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Łotewski, Litewski, Estoński