Chariot Infant Sling

Instrukcja Thule Chariot Infant Sling

Chariot Infant Sling

Podręcznik dla Thule Chariot Infant Sling w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 20 stron.

Strona: 1
51100488 - B 14 tumisilta, joissa lapsi pääsee putoamaan tai liukumaan ulos lastenkuljetuskärrystä. Käytä aina turvavyötä. • Varmista, että vauvan turvaistuin on kiinnitetty asianmukaisesti lastenkuljetuskärryn runkoon ja istuimeen. Jos vauvan turvais- tuinta ei ole kiinnitetty asianmu- kaisesti, se voi johtaa onnetto- muuden sattuessa matkustajien vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Katso ohjeet vauvan turvaistuimen asianmukaiseen kiinnitykseen turvaistuimen omistajan käyttöoppaasta. • Varmista, että vauvan turvais- tuimen turvavyö on kiinnitetty asianmukaisesti turvaistuimeen, että vauvan hartioiden yli kulkeva turvavyö on säädetty sopivaksi ja että haarahihna kulkee vauvan jalkojen välistä. Jos turvavöitä ei ole kiinnitetty asianmukaisesti, se voi johtaa onnettomuuden sattuessa mat- kustajien vakavaan loukkaan- tumiseen tai kuolemaan. Katso ohjeet turvavöiden asianmukai- seen käyttöön kuljetuskärryn omistajan käyttöoppaasta. • Älä milloinkaan jätä lapsia valvo- matta kuljetuskärryyn. • Älä käytä vauvan turvaistuinta pyöräillessä (esim. pyöräilyvau- nussa). Vauvan turvaistuimen käyttö pyöräilyvaunussa voi johtaa onnettomuuden sattu- essa matkustajien vakavaan loukkaantumiseen tai kuole- maan. PL OSTRZEŻENIE: • Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci w wieku od 1 do 10 miesięcy, które nie potrafią samodzielnie siedzieć, ważą mniej niż 10 kg i mają mniej niż 75 cm wzrostu. • Nosidełko dla niemowląt służy wyłącznie do użytku podczas spacerów. • Zawsze przypinaj dziecko do siedzenia za pomocą pasów bez- pieczeństwa, aby uniknąć ewen- tualnych poważnych obrażeń w wyniku upadku lub wysunięcia się dziecka z wózka. • Należy upewnić się, że nosidełko dla niemowląt jest właściwie przymocowane do ramy i sie- dzenia wózka. W razie wypadku nieprawidłowe zamocowanie nosidełka może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci przewożonych dzieci. Informacje na temat prawidłowego moco- wania nosidełka można znaleźć w instrukcji obsługi nosidełka. • Należy upewnić się, że pasy nosi- dełka dla niemowląt są właści- wie przyczepione do nosidełka i przylegają do ramion dziecka, a pasek krokowy znajduje się między jego nóżkami. W razie wypadku nieprawidłowe zamo- cowanie pasów może doprowa- dzić do poważnych obrażeń lub śmierci przewożonych dzieci. Informacje na temat prawidło- wego wykorzystania pasów bezpieczeństwa można znaleźć

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Thule Chariot Infant Sling, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Thule Chariot Infant Sling. Upewnij się, że opisujesz trudności z Thule Chariot Infant Sling tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Thule Chariot Infant Sling

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Thule Chariot Infant Sling. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Thule
  • Produkt: Nieskategoryzowane
  • Model/nazwa: Chariot Infant Sling
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Węgierski, Chiński, Język Japoński