Instrukcja Sigma ROX 12.0 Sport

Zobacz poniższy poradnik dla Sigma ROX 12.0 Sport. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Sigma
  • Produkt: SmartWatch
  • Model/nazwa: ROX 12.0 Sport
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Polski, Słowacki, Węgierski, Bułgarski

Spis treści

Strona: 49
50
PRZEZNACZENIE
PRZYCISKÓW
Oprócz ekranu dotykowego komputer rowerowy ROX 12.0 jest wyposażony
w przyciski o następującym przeznaczeniu:
1
3
5
6
4
2
PRZYCISK ZASILANIA:
Przytrzymanie:
włączenie
wyłączenie /blokada ekranu
1
PRAWY PRZYCISK:
przewijanie menu w prawo
Na mapie:
zoom
Trening:
Przytrzymanie ► przejście
do następnego etapu
3
Rozpoczęcie treningu / okrążenia
PRZYCISK
START/OKRĄŻENIA:
5 PRZYCISK MENU
GŁÓWNEGO:
Powrót do menu głównego
6
PRZYCISK STOP:
Zatrzymanie treningu
2-krotne naciśnięcie:
Zakończenie treningu
(zapisanie/skasowanie)
4
LEWY PRZYCISK:
przewijanie menu w lewo
Na mapie:
zoom
2
GMA-SPORT-BA-ROX-12-SPORT-RZ.indd 50 05.03.2018 16:41:28
Strona: 51
52
2 mm
1
2
3 mm
2 mm
CLICK!
UCHWYT NA KIEROWNICĘ
PAROWANIE CZUJNIKA
ANT+
Aby korzystać z czujników (ANT+), trzeba je sparować z komputerem rowerowym
ROX 12.0. Aby przeprowadzić parowanie, w menu trzeba wybrać USTAWIENIA ►
POŁĄCZ Z CZUJNIKIEM. Czujniki można parować na kilka sposobów:
− funkcja WYBIERZ CZUJNIK
pozwala na wyszukanie czujnika określonego typu,
− funkcja ZNAJDŹ WSZYSTKIE
służy do wyszukiwania wszystkich czujników znajdujących się w pobliżu,
− gdy jest znany identyfikator czujnika, można skorzystać z funkcji
Wprowadź ID czujnika.
Przed rozpoczęciem wyszukiwania trzeba zawsze upewnić się, czy są włączone
tylko te czujniki, które mają być sparowane. Następnie należy uruchomić
wyszukiwanie wybierając z menu ZNAJDŹ WSZYSTKIE albo ZNAJDŹ CZUJNIK
► żądany rodzaj czujnika. Po kilku sekundach zostanie wyświetlony czujnik oraz
odpowiadający mu identyfikator. Aby nawiązać połączenie, należy wybrać żądany
czujnik. Czujniki, które są sparowane można znaleźć w punkcie POŁĄCZONE
CZUJNIKI.
To urządzenie posiada certyfikat ANT+ i jest zgodne ze specyfikacjami ANT+.
www.thisisant.com/directory
Kamerę sportową trzeba
nabyć oddzielnie.
GMA-SPORT-BA-ROX-12-SPORT-RZ.indd 52 05.03.2018 16:41:28
Strona: 52
PL
53
?
or
Max.
10
mm
(0,4
inch)
Max.
10
mm
(0,4
inch)
MONTAŻ CZUJNIKA
Dostępny tylko w kompletnym zestawie:
Dostępny tylko w kompletnym zestawie:
Dostępny tylko w kompletnym zestawie:
GMA-SPORT-BA-ROX-12-SPORT-RZ.indd 53 05.03.2018 16:41:29
Strona: 53
54
CLICK!
Micro
1
1
2
2
3
5 V / 500 -
1000 mA
3
4
WKŁADANIE KARTY SD
Zasilacz sieciowy trzeba
nabyć oddzielnie.
Kartę SD
trzeba nabyć oddzielnie.
maks. 128 GB
ŁADOWANIE URZĄDZENIA
GMA-SPORT-BA-ROX-12-SPORT-RZ.indd 54 05.03.2018 16:41:29
Strona: 54
PL
55
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYWANIA NAWIGACJI
UWAGA: urządzenia nie wolno obsługiwać podczas jazdy, a całą uwagę trzeba
skupić na drodze, aby w odpowiednim czasie reagować na zagrożenia. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa jazdy, cel trzeba ustawić przed wyruszeniem w
trasę. Trzeba zawsze stosować się do lokalnego oznakowania oraz przestrzegać
przepisów ruchu drogowego. W przypadku rozbieżności między proponowaną
trasą a rzeczywistymi warunkami trzeba zawsze kierować się rozsądkiem. Jeżeli
na drodze występują utrudnienia, np. spowodowane warunkami środowiskowymi,
to trzeba rozważyć, czy daną trasę można jeszcze bezpiecznie przejechać.
WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA GPS
W określonych warunkach mogą wystąpić ograniczenia pracy odbiornika
GPS. Jakość odbieranego sygnału może być pogarszana przez urządzenia
wykorzystujące naziemną sieć szerokopasmową.
MAPY OSM
W czasie produkcji urządzenia są instalowane aktualne mapy. Może jednak się
zdarzyć, że mapy nie będą zawierać określonych ulic, dróg, numerów domów,
itp. Sytuacje nie są spowodowane błędami, ale wynikają z faktu, że sieć drogowa
ulega ciągłym zmianom. Nawigacja jest oparta na mapach OSM (Open Street
Map). OSM jest społecznościowym projektem internetowym. Mapy OSM są stale
wzbogacane i udoskonalane przez uczestników projektu.
INFORMACJE PRAWNE
NAJLEPIEJ
WSPÓŁPRACUJE Z
SIGMA LINK
www.sigma-download.com
www.sigma-data-cloud.com
DATA CENTER
SIGMA CLOUD
POŁĄCZENIE WIFI
W celu optymalnego wykorzystania możliwości komputera rowerowego ROX 12.0
zalecamy, aby już przy pierwszym włączeniu urządzenia nawiązać połączenie z
domową siecią WiFi i zalogować się do chmury SIGMA Cloud. Dzięki temu będzie
można szybko i łatwo przesyłać dane z komputera rowerowego do chmury
SIGMA CLOUD lub innych serwisów.
GMA-SPORT-BA-ROX-12-SPORT-RZ.indd 55 05.03.2018 16:41:29
Strona: 55
56
RF Interface Frequency Range Maximum RF output
power:
Number of
channels:
WLAN EU/ETSI 2402–2483 MHz 17.7 dBm 13
WLAN North
America/FCC
2402–2473 MHz 17.7 dBm 11
Bluetooth 2400–2483 MHz 8.5 dBm 79
Bluetooth
Low Engergy
2400–2483 MHz 2.5 dBm 40
ANT+ 2403–2480 MHz 2.3 dBm 77
GPS 1575.42 MHz N /A (receiver only) N /A
GLONASS 1602 MHz N /A (receiver only) N /A
R1 ANT+ / BLE 2.4 GHz / 2.4 GHz -6.31 dBm / 3.04 dBm N /A
R2 ANT+ / BLE 2.4 GHz / 2.4 GHz 0.85 dBm / 3.81 dBm N /A
DANE TECHNICZNE
Temperatura otoczenia
ROX 12.0 R1 DUO R2 DUO
Zakres temperatur -10°C – + 60°C -5°C – + 50°C -10°C – + 60°C
Temperatura ładowania ROX 12.0 od 0°C do +50°C
AKTUALIZACJE
Komputer rowerowy ROX 12.0 oraz zainstalowane na nim mapy mogą być
aktualizowane. Przeprowadzenie aktualizacji wymaga uprzedniego nawiązania
połączenia z siecią WiFi. Ze względu na czas trwania aktualizacji zaleca się, aby
przed rozpoczęciem aktualizowania całkowicie naładować akumulator w
komputerze rowerowym ROX 12.0.
WIĘCEJ INFORMACJI
Dodatkowe informacje można zamieszczono na stronie: www.sigma-qr.com
GMA-SPORT-BA-ROX-12-SPORT-RZ.indd 56 05.03.2018 16:41:30
Strona: 56
PL
57
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
Firma SIGMA-ELEKTRO GmbH, Dr. Julius Leber Str. 15, D-67433
Neustadt/Weinstraße, Niemcy, niniejszym deklaruje, że komputer
rowerowy ROX 12.0 oraz nadajniki R1 Duo i R2 Duo przy użytkowaniu
zgodnie z przeznaczeniem spełniają zasadnicze wymagania dyrektywy
radiowej RED 2014/53/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE.
LI =
Lithium Ionen
LI
Baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi
(Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i
akumulatorach, Dz. U. Nr 79, poz. 666)!
Baterie należy przekazać do utylizacji w odpowiednim
punkcie zbiórki odpadów. Urządzeń elektronicznych nie
wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi.
Po zakończeniu użytkowania, urządzenie należy przekazać
do utylizacji w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów.
Przed przekazaniem do utylizacji, z urządzenia należy
usunąć wszystkie dane osobowe.
Deklaracja zgodności WE jest dostępna pod adresem: ce.sigmasport.com/rox12
GWARANCJA, RĘKOJMIA,
INFORMACJE PRAWNE
W stosunku do każdej strony umowy ponosimy odpowiedzialność za wady
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarancją nie są objęte baterie/
akumulatory. W przypadku roszczeń gwarancyjnych prosimy zwrócić się do
sprzedawcy, u którego nabyto komputer rowerowy. Komputer rowerowy
można również wysłać na poniższy adres wraz z dowodem zakupu i wszystkimi
akcesoriami. Koszty przesyłki ponosi nadawca. Prosimy upewnić się, czy
przesyłka została odpowiednio ofrankowana.
SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Service-Tel. +49-(0)6321-9120-140
E-Mail: kundenservice@sigmasport.com
W przypadku uznania reklamacji przysługuje wymiana urządzenia na nowe.
W ramach roszczenia gwarancyjnego można otrzymać tylko model z aktualnej
oferty. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.
GMA-SPORT-BA-ROX-12-SPORT-RZ.indd 57 05.03.2018 16:41:30

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Sigma ROX 12.0 Sport

Zadaj pytanie o Sigma ROX 12.0 Sport

Masz pytanie dotyczące Sigma ROX 12.0 Sport, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Sigma ROX 12.0 Sport. Upewnij się, że opisujesz trudności z Sigma ROX 12.0 Sport tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.