Instrukcja Siemens iQ500

Zobacz poniższy poradnik dla Siemens iQ500. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Siemens
  • Produkt: Pralka
  • Model/nazwa: iQ500
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Czech, Słowacki, Francuski, Turecki, Duński, Norweski, Portugalski, Szwedzki, Polski, Rosyjski, Finlandia, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Rumuński

Spis treści

Strona: 8
pl
ë Instrukcja montażu
Co należy uwzględnić
Podłączenie do sieci elektrycznej: wyłącznie przez specjalistę z
odpowiednimi uprawnieniami. Nieprawidłowe podłączenie
powoduje utratę gwarancji.
Montaż: musi być prawidłowy i zgodny z regułami fachu, za
powstałe szkody odpowiada monter.
Podłączenie: urządzenie spełnia wymogi klasie ochrony I i
może być użytkowane tylko pod warunkiem, że jest podłączone
do przewodu uziemiającego.
Instalacja: w przypadku stałej instalacji elektrycznej należy
uwzględnić rozłącznik izolacyjny faz zgodnie z obowiązującymi
przepisami instalacyjnymi.
Zabudowa innych urządzeń pod urządzeniem: nie montować
nad chłodziarkami, zmywarkami, niewentylowanymi
piekarnikami, pralkami.
Możliwa jest zabudowa pod urządzeniem zmywarki modułowej/
kompaktowej tej samej marki. Grubość blatu roboczego musi w
tej sytuacji wynosić minimum 40 mm.
Jeżeli pod płytą grzewczą ma zostać zabudowany piekarnik,
grubość blatu roboczego musi wynosić co najmniej 20 mm, a w
niektórych sytuacjach nawet więcej. Przestrzegać wskazówek
podanych w instrukcji montażu piekarnika.
Należy uważać, by wystające części, takie jak np. obudowa
przyłącza sieciowego lub kabel sieciowy nie kolidowały np. z
szufladą.
Płyta przegrodowa: jeżeli możliwe jest dotknięcie elementów
dolnej części płyty grzewczej, należy zamontować płytę
przegrodową.
Płytę przegrodową można nabyć w sklepach specjalistycznych
jako wyposażenie dodatkowe.
Jeżeli używana jest własna płyta przegrodowa, minimalna
odległość od miejsca podłączenia urządzenia do sieci
elektrycznej powinna wynosić 10 mm.
Blat roboczy: równy, poziomy, stabilny.
m Użytkownicy implantów elektronicznych!
Urządzenie może zawierać magnesy trwałe, które mogą mieć
wpływ na działanie implantów elektronicznych, np. rozruszników
serca lub pomp insulinowych. Dlatego podczas montażu należy
zachować odległość co najmniej 10 cm od implantów
elektronicznych.
Przygotowanie mebli - rys. 1
Meble do zabudowy: odporne na działanie temperatury co
najmniej 90°C.
Wycięcie: Po dokonaniu wycięć usunąć wióry.
Krawędzie cięcia: zabezpieczyć środkiem żaroodpornym.
Montaż szyn mocujących - rys. 2
Blaty robocze wyłożone płytkami: przykręcać używając
dolnych otworów.
Blaty robocze z materiałów kamiennych: przykleić szyny
mocujące.
Podłączanie i nasadzanie płyty grzejnej - rys. 3
Przed podłączeniem urządzenia sprawdzić domową instalację
elektryczną.
A: Urządzenie z 3-żyłowym przewodem przyłączeniowym:
oznaczenie kolorów przewodu przyłączeniowego do sieci:
zielono-żółty = przewód uziemiający <, niebieski = przewód
zerowy, brązowy = przewód fazowy (przewód zewnętrzny).
Zwrócić uwagę na prawidłowe bezpieczniki w domowej
instalacji elektrycznej. W razie potrzeby wymienić na przewód do
podłączenia wielofazowego. W przypadku wymiany przewodu
patrz B:
B: Urządzenie bez zamontowanego fabrycznie przewodu
przyłączeniowego: podłączać tylko zgodnie ze schematem
połączeń. W razie potrzeby zamontować dołączone mostki
miedziane. Przewód przyłączeniowy do sieci elektrycznej: typ
H05 VV-F lub o wyższym symbolu; wymagany przekrój
poprzeczny żył należy ustalić w oparciu o wartość obciążenia
prądowego. Przekrój poprzeczny < 1,5 mm2 jest niedozwolony!
Podłączanie: Uważać, aby nie przyciąć przewodu
przyłączeniowego, ani go nie prowadzić po ostrych
krawędziach. Jeśli pod płytą grzewczą wbudowany jest
piekarnik, wówczas przewód znajdujący się z tyłu piekarnika
należy poprowadzić do gniazda przyłączeniowego.
Wskazówka: Jeżeli na wyświetlaczu urządzenia pojawi się —
…‹‹, urządzenie zostało nieprawidłowo podłączone. Odłączyć
urządzenie od sieci, sprawdzić podłączenie.
Demontaż płyty grzejnej: wyłączyć zasilanie urządzenia.
Wypchnąć płytę grzejną od dołu.
tr
ô Montaj kılavuzu
Dikkat edilecek hususlar
Elektrik bağlantısı: Sadece eğitimli uzman personel tarafından
yapılmalıdır. Yanlış bağlantı durumunda garanti kapsamı dışında
kalır.
Montaj: Sadece usulüne uygun şekilde yapılmalıdır, hasar
durumunda montajı yapan kişi sorumludur.
Bağlantı: Cihaz koruma sınıfı I'e uygundur ve sadece
topraklama kablosu bağlanarak çalıştırılmasına izin verilir.
Kurulum: Sabit döşenen elektrik tesisatında, kurulum şartlarına
uygun olarak fazlara bir kesme tertibatı takılmalıdır.
Alt yapı: Altına soğutucu cihaz, bulaşık makinesi,
havalandırmasız fırın, çamaşır makinesi monte edilmemelidir.
Aynı marka modüler/kompakt bir bulaşık makinesi
yerleştirilebilir. Bu durumda tezgah kalınlığı en az 40 mm
olmalıdır.
Ocak altına bir fırın monte edilecekse tezgah kalınlığı en az 20
mm olmalıdır. Bazı durumlarda daha da fazla olabilir. Fırın
montaj kılavuzundaki uyarıları dikkate alınız.
Elektrik bağlantısı gövdesi veya elektrik bağlantısı kablosu gibi
çıkıntılı parçaların örneğin bir çekmeceye çarpmamasına dikkat
ediniz.
Ara zemin: Ocağın alt tarafına dokunulabiliyorsa bir ara zemin
monte edilmelidir.
Yetkili satıcıdan aksesuar olarak bir ara zemin talep ediniz.
Kendi ara zemininizi kullanacaksanız, cihazın elektrik
bağlantısına olan asgari mesafe 10 mm olmalıdır.
Çalışma tezgahı: Düz, yatay, sabit.
m Elektronik implant taşıyanlar!
Cihazda kalıcı mıknatıslar mevcut olabilir, Bu mıknatıslar
elektronik implantasyonları, örneğin kalp pilini veya insülin
pompalarını etkileyebilir. Bu nedenle montaj sırasında elektronik
implant taşıyanlar en az 10 cm uzak durmalıdır.
Mobilyaların hazırlanması - şekil 1
Montaj mobilyası: En az 90°C ısıya dayanıklı.
Kesit: Kesme işleminden sonra talaşları temizleyiniz.
Kesit yüzeyleri: Isıya dayanıklı şekilde yalıtımı yapılmalıdır.
Sabitleme raylarını yerleştiriniz - Resim 2
Fayanslı çalışma tezgahları: Alttaki deliklerli kullanınız.
Taş malzemeden yapılan çalışma tezgahları: Sabitleme
raylarını yapıştırınız.
Ocağın bağlanması ve yerleştirilmesi - şekil 3
Cihaz bağlantısından ev tesisatı kontrol edilmelidir.
A: 3 telli bağlantı hattına sahip cihaz: Şebeke bağlantı hattının
renk kodlaması: yeşil-sarı = Topraklama kablosu <, mavi =
(Boş) nötr kablo, kahverengi = Faz (dış kablo).
Ev tesisatında uygun bir sigorta mevcut olmasına dikkat ediniz.
İhtiyaç durumunda çok fazlı bağlantıya sahip hat ile değiştiriniz.
Hat değişimi sırasında bkz. B:
B: Ön montajı yapılmamış bağlantı hatlı cihaz: Sadece
bağlantı şemasına göre bağlayınız. İhtiyaç halinde ekteki bakır
köprüyü monte ediniz. Şebeke bağlantısı hattı: H05 VV-F veya
daha yüksek kaliteli tip; gerekli kablo kesitini akım yüküne göre
belirleyiniz. 1,5 mm2'den küçük kesitlere izin verilmez!
Yerleştirme: Bağlantı hattını sıkıştırmayınız, keskin kenarlardan
geçirmeyiniz. Alta fırın monte edilmişse, hattı fırının arka
köşesinden geçirerek prize ulaştırınız.
Uyarı: Cihaz ekranında—…‹‹ yanıyorsa, yanlış bağlanmıştır.
Cihazı şebekeden ayırınız, bağlantıyı kontrol ediniz.
Ocağın sökülmesi: Cihaz gerilimsiz duruma getirilmelidir. Ocağı
altından bastırarak dışarı çekiniz.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Siemens iQ500

Zadaj pytanie o Siemens iQ500

Masz pytanie dotyczące Siemens iQ500, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Siemens iQ500. Upewnij się, że opisujesz trudności z Siemens iQ500 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.