Young Sport Bellin... instrukcja
Instrukcja Recaro Young SportBellini

Podręcznik dla Recaro Young Sport Bellini w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 92 stron.

PDF 92 1.1mb

Zobacz poniższy poradnik dla Recaro Young Sport Bellini. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Recaro Young Sport Bellini, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Recaro Young Sport Bellini. Upewnij się, że opisujesz trudności z Recaro Young Sport Bellini tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Recaro Young Sport Bellini

Strona: 1
1661-4-03/1 2.1 1 2 1660-4-03/1 2.3 2.2 7019-4-01/1 PL 1731-4-05/1 sto1731-4-05-1 disk storchenmühle Starlight Bild 2.1 - 2.3, Bilder um 33% verkleinert erst. 15.05.2004 ps / geänd. am 21.06.04 ps / 05.07.04 ps / 20.01.10 ps / 21.01.10 ps / 14.07.10 ps CZ Stisknutím červeného tlačítka ve směru šipky otevřete zámek. Pozor! Při každém otevření se ozve výstražný signál, který Vás upozorňuje, že systém bezpečnostních pásů není zapnut. Tento výstražný signál slouží v první řadě k tomu, aby Vás informoval, když Vaše dítě během jízdy nechtěně zámek bezpečnostního pásu otevře. Otworzyć zamek wciskając czerwony przycisk w kierunku strzałki. Uwaga! Przy każdym otwarciu rozlega się sygnał ostrzegawczy, aby zwrócić uwagę, że system pasów nie jest zamknięty. Ten sygnał ostrzegawczy służy przede wszystkim do informowania, jeśli dziecko niechcący otworzy zamek pasa podczas jazdy. 2.1-2.6 Obsluha pásového systému Pro prodloužení pásů stiskněte centrální regulátor (1) směrem dolů, držte jej stisknutý a zatáhněte za ramenní pásy (2). 2.1 - 2.6. Obsługa systemu pasów W celu wydłużenia pasów należy przestawiacz centralny (1) nacisnąć do dołu, trzymać go w pozycji naciśniętej i pociągać na dole za pasy ramieniowe (2). Kapitola 2 – Připoutání dítěte Skupina 1 Rozdział 2 – Przypinanie dziecka grupy 1 Pásy odložte stranou. Proszę odłożyć pasy na zewnątrz.
Strona: 2
2.4 1662-4-04/1 2 1 Klick 2.5 7020-4-00/1 2.6 1659-4-03/1 PL 1732-4-04/1 sto1732-4-04-1 disk storchenmühle Starlight Bild 2.4 - 2.6, Bilder um 33% verkleinert erst. 15.06.2004 ps / geänd. am 21.06.04 ps / 06.07.04 ps / 20.01.10 ps / 14.07.10 ps CZ Zamkněte zámek tím, že přisunete oba dva jazýčky k sobě (1) a se slyšitelným zacvaknutím je necháte zaskočit do zámku (2). Zamknąć zamek zsuwając do siebie oba języczki (1) i zaciskając je przy słyszalnym kliknięciu w zamku (2). Posate dítě do sedačky a přes paže dítěte dejte ramenní pásy. Proszę posadzić Państwa dziecko na foteliku i przeprowadzić ramiona dziecka przez pasy ramieniowe. Kapitola 2 – Připoutání dítěte Skupina 1 Rozdział 2 – Przypinanie dziecka grupy 1 Napněte pásy zatažením za centrální pás ve směru šipky. Bezpečnostní pásy by měly těsně přiléhat. Naprężyć pasy pociągając pas centralny w kierunku strzałki. Pasy powinny ciasno przylegać.
Strona: 3
1644-4-03/1 2.9 PL 7062-4-00/1 sto7062-4-04-1 disk storchenmühle Starlight Bild 2.9, Bilder um 33% verkleinert erst. 14.07.2010 ps / geänd. am CZ 2.9 Nastavení klidové polohy Dětskou sedačku lze otočením stavěcí rukojeti ve směru šipky uvést do klidové polohy. Pozor! Jakmile je interní systém pásů dětské sedačky vymontován (od použití pro skupinu 2) nesmí se již klidová poloha používat. 2.9 Ustawianie na pozycję spoczynkową Fotelik można poprzez przekręcenie uchwytu regulacyjnego w kierunku strzałki ustawić na pozycji spoczynkowej. Uwaga! Jeśli tylko system pasów fotelika zostanie zdemontowany (od użycia dla grupy 2) nie wolno używać pozycji spoczynkowej. Kapitola 2 – Připoutání dítěte Skupina 1 Rozdział 2 – Przypinanie dziecka grupy 1
Strona: 4
PL 1739-4-04/1 sto1739-4-04-1 disk storchenmühle Primus Bild 5.1, Bilder um 33% verkleinert erst. 16.06.2004 ps / geänd. am 21.06.04 ps / 06.03.07 ps / 03.03.08 ps / 14.07.10 ps CZ Dbejte na to, aby zavazadla a jiné předměty byly dostatečně zajištěny, zejména na zadní odkládací ploše, protože v případě kolize vozidla mohou způsobit poranění. Jděte příkladem a připoutávejte se. Také nepřipoutaný dospělý může být nebezpečím pro dítě. Upozornění: Smí se použít pouze originální příslušenství resp. náhradní díly. Nikdy nenechávejte dítě v autosedačce bez dohledu. Dítě vždy připoutejte. Autosedačku chraňte před přímým působením slunečních paprsků, abyste předeši tomu, že se dítě spálí, a také z důvodu zachování barevné stálosti potahu. Dětská sedačka nesmí být používána bez potahu. Potah sedačky nesmí být nikdy vyměněn za potah, který nebyl schválen výrobcem, protože tento potah je součástí bezpečnostního účinku systému. 5.2 Všeobecné pokyny Návod k použití se nachází v úložné kapse na zadní části dětské sedačky. Po použití by měl být vždy vrácen zpět na své místo. Hmotnostní třída 1,2 +3 (9-36 kg). Montáž pouze ve směru jízdy. Sedačku a pás lze čistit vlažnou vodou a mýdlem. Sejmutý potah lze dle etikety s informacemi pro ošetření prát. Zámek pásů nesmí být kvůli vnitřní elektronické instalaci čištěn kapalinami. Kapitola 5 - Pokyny Rozdział 5 - Wskazówki Zwracać uwagę na to, aby bagaż i inne przedmioty były wystarczająco zabezpieczone, szczególnie na tylnej półce, gdyż w przypadku zderzenia mogłyby spowodować zranienia. Niech Państwo świecą dobrym przykładem i zabezpieczają się pasami. Również nie zabezpieczona pasem osoba dorosła może stanowić zagrożenie dla dziecka. Wskazówka: Używać wyłącznie oryginal- nych cześci zapasowych i akcesoriów. Nigdy nie należy pozostawiać dziecka bez dozoru. Dziecku zawsze należy zakładać pas. Aby zapobiec poparzeniu dziecka oraz dla zachowania koloru pokrycia należy fotelik dziecięcy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca. Fotelika dziecięcego nigdy nie wolno używać bez pokrycia. Pokrycia fotelika nigdy nie wolno zastępować pokryciem, którego nie zaleca producent, gdyż pokrycie to jest częścią składową działania zabezpieczającego całego systemu. 5.2 Wskazówki ogólne Instrukcja użytkowania znajduje się w kieszeni pod poduszką na plecach. Po jej użyciu należy ją zawsze odłożyć z powrotem na jej miejsce. Klasa wagowa 1, 2 + 3 ( 9 - 36 kg ). Montaż tylko w kierunku jazdy. Fotelik i pas można czyścić letnią wodą z dodatkiem mydła. Zdjęte poszycie należy prać zgodnie z informacją na etykiecie na temat konserwacji. Zamek pasa nie może być czyszczony cieczami ze względu na elektroniczne wnętrze.
Strona: 5
PL 1740-4-08/1 sto1740-4-08-1 disk Recaro Young Sport Hinweistext, Bilder um 33% verkleinert erst. 16.06.2004 ps / geänd. am 21.06.04 ps / 24.08.04 tk / 10.10.07 ps / 03.03.08 ps / 24.02.10 ps / 14.07.10 ps / 24.03.11 ps CZ 5.3 Záruka Záruka dva roky od data zakoupení na výrobní a materiálové nedostatky. Reklamační nároky mohou být uplatněny pouze, pokud je doloženo kupní datum. Záruka je omezena na dětské sedačky, s kterými bylo přiměřeně zacházeno a které jsou zaslány v čistém a řádném stavu. Záruka se nevztahuje na přirozené projevy opotřebení a škody způsobené nadměrným namáháním nebo škody způsobené nevhodným nebo nepřiměřeným používáním. Látky: Všechny naše látky splňují vysoké požadavky co se stálobarevnosti týče. Přesto látky působením UV-záření blednou. Zde se nejedná o chybu materiálu, ale o normální známky opotřebení, za které nelze převzít záruku. Zámek: Funkční poruchy zámku pásů jsou většinou zapříčiněny znečištěním a nelze tak za ně převzít žádnou záruku. Pokud při otevření zámku nezazní výstražný signál, nemá to žádný vliv na jeho bezpečnostní funkci. Ochrana Vašeho vozidla Upozorňujeme na to, že při používání dětských sedaček nelze vyloučit poškození sedadel ve vozidle. Bezpečnostní směrnice ECE R44 vyžaduje pevnou montáž sedačky. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste svá sedadla ve vozidle vhodným způsobem chránili (např. RECARO Car Seat Protector). Společnost RECARO GmbH & Co. KG anebo její prodejci neručí za případné škody na čalounění vozidla. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese. Telefon: +49 (0)9255/7766 E-Mail: info@recaro-cs.com Kapitola 5 - Pokyny Rozdział 5 - Wskazówki 5.3 Gwarancja: Udziela się gwarancji na wady produkcyjne i materiałowe na okres dwóch lat od dnia zakupu. Roszczeń gwarancyjnych można dochodzić tylko przy udokumentowaniu daty zakupu.Gwarancja ogranicza się do fotelików dziecięcych, które były właściwie używane oraz zostały odesłane w stanie czystym i porządnym. Gwarancja nie obejmuje objawów zużycia naturalnego oraz szkód powstałych wskutek nadmiernej eksploatacji lub szkód będących wynikiem niewłaściwego lub nieodpowied- niego użytkowania. Tekstylia: Wszystkie nasze tkaniny spełniają wysokie wymagania w odniesieniu do trwałości kolorów. Tkaniny jednakże blakną pod wpływem działania promieni ultra- fioletowych. W tym przypadku nie chodzi o wadę materiału, lecz o normalne objawy zużycia, za które nie może zostać przejęta gwarancja. Zamek: Zakłócenia działania na zamku pasa spowodowane są przeważnie zanieczyszczeniami, które nie są objęte prawami gwarancyjnymi. Jeśli przy otwieraniu zamka pasa nie będzie słyszalny sygnał ostrzegawczy, wówczas nie ma to wpływu na jego bezpieczne działanie. Ochrona pojazdu Wskazujemy na fakt, że przy użytkowaniu fotelików samochodowych nie można wykluczyć uszkodzenie siedzeń pojazdu. Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa ECE R44 wymaga trwałego montażu. Należy przedsięwziąć odpowiednie środki mające na celu ochronę siedzeń pojazdu (np. RECARO Car Seat Protector). Firma RECARO GmbH & Co. KG oraz jej dystrybutorze nie odpowiadają za potencjalne uszkodzenia siedzeń pojazdów. W razie pytań można do nas zadzwonić lub napisać na adres e-mail: Telefon: +49 (0)9255/7766 E-mail: info@recaro-cs.com
Marka:
Recaro
Produkt:
Foteliki samochodowe
Model/nazwa:
Young Sport Bellini
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Czech, Słoweński