Milano instrukcja
Instrukcja RecaroMilano

Podręcznik dla Recaro Milano w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 96 stron.

PDF 96 1.1mb

Zobacz poniższy poradnik dla Recaro Milano. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Recaro Milano, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Recaro Milano. Upewnij się, że opisujesz trudności z Recaro Milano tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Recaro Milano

Strona: 1
Milano Navodilo za sestavo in uporabo Skupini II in III (15-36 kg) Instrukcja montażu i użytkowania grupa II i III (15-36 kg) Primerno za uporabo le v tistih vozilih, ki so opremljena s 3-toßkovnimi avtomobilskimi varnostnimi pasovi, ki so dovoljeni z uredbo ECE ƒt. 16 ali drugimi primerljivimi standardi. Ta sede® je primeren za otroke velikostnih razredov II in III s telesno te®o od 15 do 36 kg. Ta navodila za sestavo in uporabo je potrebno obvezno izroßiti stranki. Tiskarske in druge napake ter tehnißne spremembe pridr®ane. POZOR - navodila obvezno shranite za kasnejšo uporabo! Fotelik przeznaczony wyłącznie do użytkowania w pojazdach, które według przepisów ECE nr 16 lub innych porównywalnych standardów są wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa. Jest to fotelik klasy ciężkości II i III dla dzieci o wadze ciała od 15 do 36 kg. Tę instrukcję montażu i użytkowania należy koniecznie przekazać klientowi. Zastrzega się prawo do pomyłek, błędów w druku i zmian technicznych. UWAGA - Zachować w celu późniejszego zasięgania informacji. sto6446-6-04 disk Recaro Milano, SLOPL, Vorderseite Montageanleitung erst. 26.01.10 ps / geänd. am 25.02.10 ps / 28.03.11 ps / 16.05.12 ps / 30.05.12 ps sto6446-6-04 SLO PL RECARO Child Safety GmbH & Co. KG Guttenbergstr. 2, D-95352 Marktleugast Telefon/Phone: +49/(0) 9255/77-0, Fax: +49/(0) 9255/77-13 e-mail: info@recaro-cs.com / www.recaro-cs.com
Strona: 2
6447-6-03 SLO PL Spoštovani starši, prisrčne čestitke! V skladu z geslom ˝Ker je moj otrok tega vreden!˝, ki je tudi naš moto, ste se odločili za kakovostni izdelek podjetja RECARO. Za naše dolžnosti smo si postavili dobro varnost, najboljšo ergonomijo, sodobno obliko, udobje in najvišjo kakovost. Le pri RECARU npr. vse otroške sedeže izdelamo po enakih strogih merilih kot avtomobilske sedeže in jih preizkusimo v skladu s strogimi zahtevami avtomobilske industrije. Srečno vožnjo vam vedno in povsod želi RECAROV Child Safety GmbH & Co. KG za varnost otrok! Drodzy Rodzice, gratulujemy wyboru naszego produktu! Zgodnie z dewizą ˝bo moje dziecko jest tego warte˝ zdecydowali się Państwo na produkt wysokiej jakości marki RECARO. Zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ergonomii, oferowanie nowoczesnego wzornictwa, komfortu i najwyższej jakości to dla nas obowiązek. W wyniku tego przykładowo tylko w przypadku RECARO wszystkie foteliki dla dzieci oraz foteliki samochodowe są badane na postawie surowych wymogów przemysłu samochodowego. RECARO Child Safety GmbH & Co. KG życzy Państwu bezpiecznej podróży! Varnostni sistem za otroke Milano za skupini II in III oz. za otroke, stare od pribl. 3 do 12 let in težke od 15 do 36 kg. Preizkušen po standardu ECE 44/04, številka dovoljenja oz. atesta 04301238. System zabezpieczający do przypinania dziecka ”Milano” grup ECE II+III; dla dzieci w wieku ok 3-12 lat o wadze 15-36 kg. Sprawdzony wg ECE 44/04, nr aprobaty 04301238. Naslonjalo ima tri nastavitve za prilagoditev avtomo- bilskemu sede®u. Nastavite ga tako, da ga rahlo dvignete (1) in premaknete v ®elen polo®aj (2). Celem dopasowania oparcia do siedzenia pojazdu, fotelik dla dziecka wyposaflony zosta¬ w trzy funkcje ustawiania po¬oflenia. Aby zmieni© ustawienie oparcia nalefly podnie†© nieznacznie fragment oznakowany za pomoc¢ (1) i wychyli© w wymagane po¬oflenie (2). 1 6418-4-00/1 2 6419-4-00/1 1 2 sto6447-6-03 disk Recaro Milano, SLOPL, Bild 1-2 Montageanleitung, Bilder auf 22,5% verkleinert erst. 26.01.10 ps / geänd. am 25.02.10 ps / 04.03.10 ps / 16.05.12 ps 6527-4-00/1 Pomembno: Ta otroƒki sede® se sme uporabljati le z nameƒßenim naslonjalom za hrbet! Ważne: Ten fotelik samochodowy może być używany wyłącznie z zamontowanym oparciem!
Strona: 3
6449-6-00 SLO PL Snemanje prevleke opore za glavo: Najprej zadaj na opori za glavo (A) odpnite sprijemalno zapiralo. Nato odpnite ozka sprijemalna zapirala na straneh in prevleko snemite, tako da jo potegnete naprej. Elastike snemite s kavljev na pasu (B), gumijaste zanke pa s povezovalnih kavljev. Zdejmowanie materia¬u pokrywaj¢cego zag¬ówek: Otworzy© najpierw zamek b¬yskawiczny z ty¬u na zag¬ówku (A). Nast…pnie otworzy© w¢skie zameczki po bokach i zdj¢© materia¬ powlekaj¢cy zag¬ówek. Wyj¢© gumowe linki z haków pasa (B) i zdj¢© gumow¢ p…telk… z haka po¬¢czeniowego. Snemanje prevleke naslonjala: Naslonjalo nekoliko dvignite in ga premaknite do konca nazaj. Nato loßite sede®no blazino in naslonjalo. Zdejmowanie materia¬u pokrywaj¢cego oparcie: Podnie†© nieznacznie oparcie i przesun¢© ca¬kowicie w ty¬. Rozdzieli© poduszk… siedzenia od oparcia. Pazite na pravilen polo®aj pasu na obremenjenih mestih. Kljußavnica oz. zapiralo mora biti ni®je od vodila za pas. Pasovi ne smejo biti obrnjeni, zviti ali priprti, ampak morajo biti napeti. Zwraca© uwag… na prawid¬owe prowadzenie pasa w punktach obci¢fle¡. Zamek pasa bezpiecze¡stwa musi znajdowa© si… pod prowadnic¢ pasa. Pasy bezpiecze¡stwa nie mog¢ by© przekr…cone lub zablokowane. Pasy bezpiecze¡stwa musz¢ by© napr…flone. 6b 6422-4-00/1 6a 6421-4-00/1 A 7 B 6420-4-00/1 8 sto6449-6-00 disk Recaro Milano, Bild 6-8 Montageanleitung, Bilder auf 22,5% verkleinert erst. 26.01.10 ps / geänd. am
Strona: 4
6450-6-00 SLO PL Snemanje prevleke sede®ne blazine: Blazinico potegnite navzgor, stran od sede®a. Prevleke namestite v obratnem zaporedju. Zdejmowanie materia¬u powlekaj¢cego poduszk… siedzenia: Poci¢gn¢© w gór… materia¬ powlekaj¢cy poduszk… siedzenia. Wk¬adanie zdj…tych fragmentów wykonywane jest w odwrotnej kolejno†ci. Opomba glede odstranjevanja neuporabnih izdelkov: Blazinice snemite z otroƒkega sede®a. Izvrtajte 6 zakovic. Dele iz umetnih snovi in kovinske dele oddajte med odpadke. Na vsakem delu iz umetnih snovi je naveden material in datumska ura, glejte sliko. Blazinice oddajte med ostale odpadke, navodilo za uporabo pa med star papir. Wskazówka dotycz¢ca utylizacji: Zdj¢© materia¬ powlekaj¢cy fotelik dla dziecka. Rozwierci© 6 nitów. Elementy z tworzywa sztucznego i cz…†ci metalowe przekaza© do utylizacji. Okre†lenie rodzaju materia¬u oraz daty i godziny podane jest na kafldym elemencie z tworzywa sztucznego, patrz rysunek. Materia¬ powlekaj¢cy fotelik potraktowa© jako pozosta¬e odpadki. Instrukcj… uflytkowania wyrzuci© jako makulatur…. Na zadnji strani naslonjala odpnite obe sprijemalni zapirali in blazinico potegnite naprej. Otworzy© obydwa zamki z ty¬u na cz…†ci podpieraj¢cej plecy i zdj¢© materia¬. 6424-4-00/1 9 6423-4-00/1 10 6428-4-00/1 11 PE 12 6 3 9 01 6x sto6450-6-00 disk Recaro Milano, SLOPL, Bild 09-11 Montageanleitung, Bilder auf 22,5% verkleinert erst. 26.01.10 ps / geänd. am
Strona: 5
6451-6-02 SLO PL Varnostna navodila: • Kategorija po teži: skupina II+III (15 do 36 kg). • Otroƒki sede® je primeren za uporabo le v tistih vozilih, ki so opremljena s tritoßkovnimi statißnimi oz. retraktorskimi avtomobilskimi varnostnimi pasovi, ki so dovoljeni z uredbo UN – ECE ƒt. 16 ali drugimi primerljivimi standardi. • Otroški sedež v avtu pritrdite tako, da ne bo stisnjen ob prednje sedeže ali vrata vozila. • Pasovi ne smejo biti obrnjeni oz. zviti ali priprti, ampak morajo biti napeti. • Otroƒki sede® je bil v skladu s standardom ECE-44/04 preizkuƒen v ßelnem trßenju pri hitrosti 50 km/h. Po nesreßi je potrebno otroƒki sede® zamenjati z novim in ga preiz- kusiti v tovarni. • Otroški sedež je potrebno v avtomobil vedno pritrditi v skladu z navodili za vgrad- njo, tudi če se ne uporablja! Nepritrjen sedež lahko druge potnike poškoduje že pri zaviranju v sili. • Opozoriti vas želimo, da pri uporabi otroških sedežev ni mogoče izključiti poškodb sedežev v vozilu. Varnostna di- rektiva ECE R44 predpisuje fiksno mon- tažo. Prosimo, da sedeže v svojem vozilu ustrezno zaščitite (npr. RECARO Car Seat Protector). Podjetje RECARO Child Safety GmbH & Co. KG oz. njegovi zastopniki za eventualno škodo na sedežih vozila ne prevzemajo odgovornosti. Porady odnośnie bezpieczeństwa: • Klasa wagowa II+III (15 do 36 kg). • Fotelik dla dziecka przeznaczony jest wy¬¢cznie do uflytkowania w pojazdach, gdy pojazd posiada uk¬ad 3-punktowego moco- wania lub pasy, na uflytkowanie których wydano zezwolenie zgodnie z uregulowaniem UN-ECE nr 16 lub norm¢ porównywaln¢. • Fotelik dziecięcy należy tak zamocować w samochodzie, aby nie był on zakleszc- zony przez przednie siedzenia lub drzwi pojazdu. • Pasy nie mogą być przekręcane lub zak- leszczone i muszą być naciągnięte. • Fotelik dla dziecka by¬ testowany przy zde- rzeniu z przodu przy pr…dko†ci 50 km/h zgodnie z ECE 44/4. Po wypadku nalefly wymieni© fotelik na nowy. Fotelik dla dziecka musi zosta© sprawdzony fabrycznie. • Fotelik dziecięcy należy zawsze mocować zgodnie z instrukcją montażu, nawet jeśli nie jest on używany. Nieumocowany fotelik może w rzypadku awaryjnego hamowania zranić innych pasażerów samochodu. • Wskazujemy na fakt, że przy użytkowaniu fotelików samochodowych nie można wykluczyć uszkodzenie siedzeń pojazdu. Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa ECE R44 wymaga trwałego montażu. Należy przedsięwziąć odpowiednie środki mające na celu ochronę siedzeń pojazdu (np. RECARO Car Seat Protector). Firma RECARO Child Safety GmbH & Co. KG oraz jej dystrybutorze nie odpowiadają za potencjalne uszkodzenia siedzeń pojazdów. sto6451-6-02 disk Recaro Milano, Hinweis1 Montageanleitung, Bilder auf 22,5% verkleinert erst. 26.08.08 ps / geänd. am 25.02.10 ps / 16.05.12 ps
Strona: 6
6452-6-00 SLO PL • Otroškega sedeža ni dovoljeno spreminjati, navodila za sestavo in uporabo je potrebno skrbno upoštevati, ker sicer določenih nevarnosti pri prevozu otroka ni mogoče izključiti. • Pazite, da bodo kosi prtljage in drugi pred- meti primerno pritrjeni, še posebej za zadnji polici, ker lahko sicer v primeru trčenja povzročijo poškodbe. Bodite dober zgled ostalim in se pred vožnjo pripnite z var- nostnim pasom. Za otroka lahko nevarnost pomeni tudi odrasla oseba, ki ni pripeta z varnostnim pasom. • Ko je otrok v otroƒkem sede®u, naj bo vedno pripet z varnostnim pasom. • Otroka v sedežu nikoli ne puščajte brez nadzora. • Debelejƒa oblaßila je potrebno pred pripen- janjem varnostnega pasu sleßi. • Poskrbite, da na otroški sedež ne bodo neposredno sijali sončni žarki, da se otrok na segretih mestih ne bi opekel. • Sedež in njegov varnostni pas lahko čistite z mlačno vodo in milom. Sneto prevleko lahko perete po navodilih na pralni etiketi. • Otroškega sedeža nikoli ne uporabljajte brez prevleke. Sedežne prevleke se nikoli ne sme zamenjati z drugo, ki je ne pripo- roča proizvajalec otroškega sedeža, ker je originalna prevleka sestavni del varoval- nega učinka sistema. • Przy foteliku dziecięcym nie wolno dokony- wać zmian oraz należy starannie przestrze- gać instrukcji montażu i użytkowania, gdyż w przeciwnym wypadku nie można wy- kluczyć odpowiednich zagrożeń przy transporcie dziecka. • Prosimy zwracać uwagę na to, aby bagaż i inne przedmioty były wystarczająco zabezpieczone, szczególnie na tylnej półce, gdyż w przypadku zderzenia mogłyby spowodować zranienia. Niech Państwo świecą dobrym przykładem i zabezpieczają się pasami. Również nie zabezpieczona pasem osoba dorosła może stanowić zagrożenie dla dziecka. • Do momentu, gdy dziecko jest w foteliku musi mie© zapi…ty pas bezpiecze¡stwa. • Nigdy nie należy zostawiać dziecka w foteliku bez opieki. • Gruba odzież musi zostać zdjęta przed przypięciem pasami. • Fotelik dziecięcy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec poparzeniu na nim dziecka, oraz dla zachowania koloru pokrycia. • Fotelik i pas można czyścić letnią wodą i mydłem. Zdjęte pokrycie może być prane zgodnie z etykietką odnośnie pielęgnacji. • Fotelika dziecięcego nigdy nie wolno używać bez pokrycia. Pokrycia fotelika nigdy nie wolno zastępować pokryciem, którego nie zaleca producent, gdyż pokrycie to jest częścią składową działania zabezpieczającego całego systemu. sto6452-6-00 disk Recaro Milano, Hinweis2 Montageanleitung, Bilder auf 22,5% verkleinert erst. 26.01.10 ps / geänd. am
Strona: 7
6453-6-02 SLO PL • Garancija za napake pri izdelavi ali na materialu velja 2 leti od datuma nakupa. Reklamacijske oz. garancijske zahtevke je mogoče uveljavljati le ob predložitvi dokazila o datumu nakupa. • Garancija ne vključuje znakov naravne obrabe in škode, nastale zaradi prekomer- ne obremenitve in neprimerne ali nestro- kovne uporabe. • Če imate kakršna koli vprašanja, nas po- kličite ali nam napišite elektronsko spo- ročilo (e-mail). Telefon: +49 (0) 9255/77-0 E-pošta: info@recaro-cs.com • Udziela się gwarancji na wady produkcyjne i materiałowe na okres dwóch lat od daty zakupu. Roszczeń gwarancyjnych można dochodzić tylko przy udokumentowaniu daty zakupu. • Gwarancja nie obejmuje objawów zużycia naturalnego oraz szkód powstałych wskutek nadmiernej eksploatacji lub szkód będących wynikiem niewłaściwego lub nieodpowiedniego użytkowania. • W razie pytań można do nas zadzwonić lub napisać na adres e-mail: Telefon: +49 (0) 9255/77-0 E-mail: info@recaro-cs.com sto6453-6-02 disk Recaro Milano, Hinweis3 Montageanleitung, Bilder auf 22,5% verkleinert erst. 26.01.10 ps / geänd. am 28.03.11 ps / 30.05.12 ps
Marka:
Recaro
Produkt:
Foteliki samochodowe
Model/nazwa:
Milano
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Finlandia, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Łotewski, Litewski, Estoński