TAH1205 instrukcja
Instrukcja PhilipsTAH1205

Podręcznik dla Philips TAH1205 w Polski. Ten podręcznik PDF ma 14 stron.

PDF 14 1.1mb
Instrukcja PhilipsTAH1205
Poprzednia strona

Zobacz poniższy poradnik dla Philips TAH1205. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Philips TAH1205, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Philips TAH1205. Upewnij się, że opisujesz trudności z Philips TAH1205 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Philips TAH1205

Strona: 1
Podręcznik użytkownika Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie www.philips.com/support TAH1205 Słuchawki 1000 Seria
Strona: 2
1 Ważne informacje na temat bezpieczeństwa 2 Bezpieczeństwo słuchu 2 Informacje ogólne 2 Spis treści 2 Twoje słuchawki nauszne Bluetooth 3 Zawartość opakowania 3 Inne urządzenia 3 Ogólne informacje na temat bezprzewodowego zestawu słuchawek Bluetooth 4 3 Rozpoczynanie 5 Ładowanie akumulatora 5 Parowanie słuchawek z telefonem komórkowym 5 4 Korzystanie ze słuchawek 6 Podłączanie słuchawek do urządzenia Bluetooth 6 Zarządzanie połączeniami i muzyką 6 5 Dane techniczne 8 6 Informacja 9 Deklaracja zgodności 9 Utylizacja starego produktu i akumulatora 9 Demontaż zintegrowanego akumulatora 9 Zgodność z dyrektywą dotyczącą oddziaływania pól elektromagnetycznych (EMF) 9 Informacje dotyczące środowiska 10 Informacja o zgodności 10 7 Znaki handlowe 11 8 Często zadawane pytania 12 PL
Strona: 3
Bezpieczeństwo słuchu Niebezpieczeństwo Informacje ogólne W celu uniknięcia uszkodzenia lub nieprawidłowego działania: Przestroga 1 Ważne informacje na temat bezpieczeństwa • Aby uniknąć utraty słuchu, ogranicz czas korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności i ustaw je na bezpiecznej głośności. Im wyższy poziom głośności, tym krótszy bezpieczny czas słuchania. Podczas korzystania z zestawu słuchawek przestrzegaj poniższych wytycznych. • Słuchaj muzyki przez umiarkowany czas, utrzymując rozsądny poziom głośności. • Nie próbuj zwiększać głośności nieustannie, ponieważ słuch się dostosowuje. • Nie zwiększaj głośności do poziomu, przy którym nie będziesz słyszeć dźwięków otoczenia. • W przypadku niebezpiecznych sytuacji zachowaj ostrożność lub tymczasowo wyłącz słuchawki. • Zbyt duże ciśnienie akustyczne ze słuchawek dousznych i nausznych może powodować utratę słuchu. • Korzystanie ze słuchawek przykrywających uszy podczas jazdy nie jest zalecane, a na niektórych obszarach może być niezgodne z prawem. • Ze względów bezpieczeństwa, podczas jazdy w ruchu ulicznym lub w innych potencjalnie niebezpiecznych warunkach należy unikać rozpraszania uwagi muzyką lub rozmowami telefonicznymi. • Nie wolno narażać słuchawek na działanie znacznego ciepła. • Nie wolno rzucać słuchawkami. • Nie wolno narażać słuchawek na działanie ściekających lub rozpryskiwanych cieczy. • Nie dopuszczać do zanurzenia słuchawek w wodzie. • Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje agresywne chemicznie. • Do czyszczenia słuchawek używaj miękkiej szmatki (w razie konieczności) nawilżonej minimalną ilością wody lub roztworu wody z łagodnym mydłem. • Nie wolno narażać zintegrowanego akumulatora na działania znacznego ciepła, tj. światła słonecznego, ognia lub podobnych. • W przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora istnieje możliwość wybuchu. Należy wymienić tylko na taki sam lub równoważny typ. Informacje o obsłudze, temperaturach przechowywania i wilgotności • Ze słuchawek można korzystać lub przechowywać je w miejscach, gdzie temperatura wynosi od -10°C (14°F) do 60°C (140°F) (przy wilgotności względnej wynoszącej do 90%). • Żywotność baterii może być krótsza w przypadku wysokiej lub niskiej temperatury. PL
Strona: 4
PL Zawartość opakowania Przewodnik szybkiego uruchamiania Inne urządzenia Gwarancja ogólna 2 Twoje słuchawki nauszne Bluetooth Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni korzystać ze wsparcia oferowanego przez firmę Philips zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/support. Dzięki słuchawkom nausznym Philips możesz: • cieszyć się wygodnymi połączeniami bezprzewodowymi; • słuchać muzyki i sterować nią bezprzewodowo; • przełączać się pomiędzy połączeniami i muzyką. Słuchawki nauszne Bluetooth Philips TAH1205 Kabel USB do ładowania (tylko do ładowania) Telefon komórkowy lub urządzenia (np. laptop, PAD, adaptery Bluetooth, odtwarzacze MP3 itp.), które obsługują funkcjonalność Bluetooth i są kompatybilne z zestawem słuchawek (patrz „Dane techniczne”). Ulotka dotycząca bezpieczeństwa
Strona: 5
PL Głośność + / następny utwór Sterowanie muzyką/połączeniami Głośność - / poprzedni utwór Wskaźnik LED Gniazdo ładowania micro USB-C Mikrofon        6 7 5 4 3 2 1 Ogólne informacje na temat bezprzewodowego zestawu słuchawek Bluetooth (Zasilanie wł. / wył. / parowanie)
Strona: 6
Naciśnij i przytrzymaj przez cztery sekundy, aż dioda LED zacznie migać na zmianę na biało i niebiesko. PL Naładuj baterię Uwaga Wskazówka Philips TAH1205 3 Rozpoczynanie • Zanim użyjesz zestawu słuchawek po raz pierwszy, umieść słuchawki w obudowie ładującej i ładuj akumulator przez dwie godziny, aby uzyskać maksymalną pojemność i żywotność akumulatora. • Korzystaj tylko z oryginalnego kabla USB do ładowania, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń. • Przed ładowaniem zestawu słuchawek zakończ połączenie, ponieważ podłączenie zestawu do ładowania spowoduje wyłączenie zestawu słuchawek. Podłącz dostarczony kabel USB do ładowania do: • gniazda ładowania micro USB w słuchawkach; oraz • ładowarki/gniazda USB w komputerze. Dioda LED zmieni kolor na biały podczas ładowania i wyłączy się, gdy słuchawki będą w pełni naładowane. • Na ogół do całkowitego naładowania słuchawek potrzeba dwóch godzin. Sparuj słuchawki z telefonem komórkowym. Przed użyciem słuchawek z telefonem po raz pierwszy należy je z nim sparować. Pomyślne parowanie powoduje ustanowienie unikalnego i szyfrowanego połączenia pomiędzy słuchawkami a telefonem komórkowym. Słuchawki przechowują w pamięci ostatnie 8 urządzeń. Jeśli spróbujesz sparować więcej niż 8 urządzeń, nowe urządzenie zastąpi najwcześniej sparowane. Upewnij się, że słuchawki są w pełni naładowane i wyłączone. Słuchawki pozostają w trybie parowania przez pięć minut. Aktywuj funkcję Bluetooth na swoim telefonie komórkowych, wybierz Philips TAH1205 Następujący przykład pokazuje sposób parowania słuchawek z telefonem komórkowym. Sparuj słuchawki z telefonem komórkowym. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi Twojego telefonu komórkowego. Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony, a funkcja Bluetooth aktywowana.
Strona: 7
4 Korzystanie z zestawu słuchawek PL Zapali się niebieska dioda LED. Wskazówka Uwaga Działanie Przycisk Operacja Sterowanie muzyką Działanie Przycisk Operacja Naciśnij raz. Naciśnij +/- Regulacja głośności. Kolejny utwór. Poprzedni utwór. Sterowanie połączeniami Działanie Przycisk Operacja Naciśnij raz. Podłącz słuchawki do urządzenia Bluetooth Włącz swój telefon komórkowy/ urządzenie Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk zasilania, aby włączyć słuchawki. Słuchawki łączą się automatycznie z ostatnim połączonym telefonem komórkowym/urządzeniem Bluetooth. • Jeśli po włączeniu słuchawek zostaną włączone smartfon / urządzenie Bluetooth lub aktywowana zostanie funkcja Bluetooth, będzie konieczne ponowne ręczne połączenie słuchawek ze smartfonem / urządzeniem Bluetooth. • Jeśli słuchawki nie mają historii połączeń i nie połączą się z żadnym urządzeniem Bluetooth w ciągu pięciu minut, zostaną automatycznie wyłączone. • W przypadku nienawiązania połączenia z ostatnim urządzeniem Bluetooth w ciągu pięciu minut, słuchawki wyłączą się automatycznie. Obsługa połączeń i muzyki Wł./Wył. Wł./Wył. Wł./Wył. Włącza słuchawki. Wyłącza słuchawki. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy. Naciśnij i przytrzymaj przez cztery sekundy. Niebieska dioda LED jest włączona i przygasa. Odtwarzanie i zatrzymywanie muzyki. Sterowanie muzyką/połą czeniami Naciśnij - dwa razy. Naciśnij + dwa razy. Odbieranie połączenia/ro złączanie. Sterowanie muzyką/połą czeniami Przełączanie rozmówcy podczas połączenia. Sterowanie muzyką/połą czeniami Naciśnij i przytrzymaj (>2 s)
Strona: 8
PL Inne stany wskaźnika słuchawek Stan słuchawek Wskaźnik Słuchawki są połączone z urządzeniem Bluetooth, gdy znajdują się w trybie oczekiwania lub podczas słuchania muzyki. Niebieska dioda LED miga co pięć sekund. Słuchawki są gotowe do parowania. Diody LED niebieska i biała migają naprzemiennie. Słuchawki są włączone, ale nie połączone z urządzeniem Bluetooth. Niebieska dioda LED miga co 10 sekund. Jeśli nie można połączyć urządzeń, słuchawki wyłączą się w czasie 5 minut. Niski poziom naładowania baterii. Biała dioda LED miga trzy razy; aktywacja raz na minutę Bateria jest w pełni naładowana. Biała dioda LED nie świeci się.
Strona: 9
PL 5 Dane techniczne Uwaga Zestaw słuchawkowy • Czas odtwarzania muzyki: 15 godzin (wyłączona funkcja Bass Boost) • Czas rozmowy: 15 godzin • Czas w trybie gotowości: 240 godzin • Czas w trybie ładowania: 2 godziny • Akumulator litowo-polimerowy nadający się do ponownego ładowania (240 mAh) • Wersja Bluetooth 5.1 • Kompatybilne profile Bluetooth: • HFP (Hands-Free Profile) • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) • Obsługiwane kodeki audio: SBC • Zakres częstotliwości: 2,402-2,480 GHz • Moc przekaźnika: < 10 dBm • Zakres roboczy: Do 10 metrów (33 stóp) • Redukcja szumu i cyfrowego echa • Automatyczne wyłączanie zasilania • Gniazdo USB do ładowania • Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Strona: 10
PL Demontaż zintegrowanego akumulatora 6 Informacja Deklaracja zgodności Zgodność z dyrektywą dotyczącą oddziaływania pól elektromagnetycznych (EMF) MMD Hong Kong Holding Limited niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.p4c.philips.com. Utylizacja starego produktu i akumulatora Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi. Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE. Ten symbol oznacza, że produkt zawiera wbudowany akumulator podlegający dyrektywie europejskiej 2013/56/UE, którego nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zalecamy zabranie produktu do oficjalnego punktu zbiórki lub centrum serwisowego Philips, aby profesjonalnie zdemontować akumulator. Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani akumulatorów z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i akumulatorów pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Jeśli w Twoim kraju nie ma systemu zbierania/recyklingu produktów elektronicznych, możesz chronić środowisko poprzez wyjęcia i recykling akumulatora przed utylizacją słuchawek. • Przed zdemontowaniem akumulatora upewnij się, że zestaw słuchawek jest odłączony od stacji ładującej. Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia ludności na działanie pól magnetycznych.
Strona: 11
PL Informacje dotyczące środowiska Informacja o zgodności Przepisy FCC Wszystkie zbędne opakowania zostały pominięte. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), pianka poliestrowa (bufor) i polietylen (torebki, arkusz pianki ochronnej). System składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie, jeśli zostaną zdemontowane przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących utylizacja opakowań, zużytych akumulatorów i sprzętu. Urządzenie jest zgodne z częścią 15 wytycznych FCC. Działanie podlega dwóm następującym warunkom: 1. To urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń; oraz 2. To urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. To urządzenie zostało przebadane i zaklasyfikowane jako zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 wytycznych FCC. Te wartości graniczne zostały stworzone, aby zagwarantować właściwą ochronę przez szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej; jeśli nie zostało zainstalowane lub nie jest użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia szkodliwe dla komunikacji radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia te nie pojawią się w przypadku danych instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia urządzeń radiowych lub odbioru telewizji, co można określić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzania, zachęca się użytkownika do zniwelowania tych zakłóceń za pomocą jednego lub więcej poniższych sposobów: • Zmień kierunku ustawienia lub położenia anteny odbiorczej. • Zwiększ odległości pomiędzy tym urządzeniem a odbiornikiem. • Podłącz urządzenie do gniazda sieciowego należącego do innego obwodu elektrycznego niż ten, do którego jest podłączony odbiornik. • Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowej pomocy. Oświadczenie FCC o narażeniu na promieniowanie Niniejsze urządzenie jest zgodne z ograniczeniami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie, ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. Niniejszego nadajnika nie wolno przenosić ani obsługiwać w połączeniu z inną anteną lub innym nadajnikiem. Przestroga: Nie należy wprowadzać zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, takie działanie pozbawić użytkownika prawa do obsługi tego wyposażenia. Kanada: To urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z kanadyjskimi standardami RSS zwolnionymi z licencji w zakresie innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego. Działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) to urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń; oraz (2) to urządzenie musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie urządzenia. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Oświadczenie IC o narażeniu na promieniowanie: Niniejsze urządzenie jest zgodne z ograniczeniami kanadyjskimi dotyczącymi narażenia na promieniowanie, ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. Niniejszego nadajnika nie wolno przenosić ani obsługiwać w połączeniu z inną anteną lub innym nadajnikiem.
Strona: 12
PL 7 Znaki handlowe Bluetooth Znak słowny oraz logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie takich znaków przez Top Victory Investment Limited odbywa się na zasadzie licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich właściwych właścicieli.
Strona: 13
PL Aby uzyskać dalsze wsparcie, odwiedź www.philips.com/support. 8 Często zadawane pytania Mój zestaw Bluetooth nie włącza się. Poziom naładowania baterii jest niski. Naładuj zestaw słuchawek. Nie mogę sparować zestawu słuchawek Bluetooth z moim urządzeniem Bluetooth. Opcja Bluetooth jest wyłączona. Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth i włącz to urządzenie przed włączeniem zestawu słuchawek. Jak zresetować parowanie. Pozostaw słuchawki w trybie parowania (biała i niebieska dioda będą migać na zmianę), naciśnij i przytrzymaj przez ponad cztery sekundy przycisk „Głośność +” oraz „Głośność -” do momentu zaświecenia się niebieskiej diody LED. Słyszę muzykę, ale nie mogę nią sterować z mojego urządzenia Bluetooth (np. odtwarzać/ zatrzymywać/przewijać do przodu/cofać). Upewnij się, że urządzenie źródłowe Bluetooth obsługuję standard AVRCP (patrz „Dane techniczne”). Poziom głośności zestawu słuchawek jest zbyt niski. Niektóre urządzenia Bluetooth nie są w stanie połączyć poziomu głośności z zestawem słuchawek za pośrednictwem synchronizacji głośności. W takim przypadku musisz niezależnie dostosować poziom głośności na urządzeniu Bluetooth, aby osiągnąć pożądaną głośność. Urządzenie Bluetooth nie może znaleźć zestawu słuchawkowego. • Zestaw słuchawkowy może być połączony z poprzednio sparowanym urządzeniem. Wyłącz połączone urządzenie lub wynieś je poza zasięg. • Parowanie mogło zostać zresetowane lub zestaw słuchawkowy został wcześniej sparowany z innym urządzeniem. Ponownie sparuj zestaw słuchawek z urządzeniem Bluetooth tak, jak opisano w podręczniku użytkownika. (Patrz „Parowanie zestawu słuchawek z urządzeniem Bluetooth po raz pierwszy” na stronie 6). Mój zestaw słuchawek Bluetooth jest podłączony do telefonu komórkowego z obsługą funkcji Bluetooth, ale muzyka odtwarzana jest z telefonu. Patrz instrukcja obsługi Twojego telefonu komórkowego. Wybierz opcję odsłuchiwania muzyki przez zestaw słuchawek. Jakość dźwięku jest słaba i pojawia się trzeszczenie. • Urządzenie Bluetooth jest poza zasięgiem. Zbliż się zestaw słuchawek i urządzenie Bluetooth lub usuń przeszkody pomiędzy nimi. • Naładuj zestaw słuchawek. Jakoś dźwięku jest niska, gdy szybkość przesyłania strumieniowego jest wolna lub strumieniowe przesyłanie dźwięku w ogóle nie działa. Upewnij się, że telefon komórkowy obsługuje nie tylko opcję HFP (mono), ale także A2DP i jest kompatybilny ze wersją BT4.0x (lub nowszą) (patrz „Dane techniczne”).
Strona: 14
UM_TAH1205_00_PL_V0.8 10930-20-12451 Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela. Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Ten produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany w ramach odpowiedzialności MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.
Marka:
Philips
Produkt:
Nieskategoryzowane
Model/nazwa:
TAH1205
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski