Instrukcja Philips SHB4305

Zobacz poniższy poradnik dla Philips SHB4305. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Philips
  • Produkt: Słuchawka
  • Model/nazwa: SHB4305
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Francuski, Holenderski, Niemiecki, Włoski, Duński, Rosyjski, Szwedzki, Czech, Słowacki, Polski, Węgierski, Finlandia, Norweski, Angielski, Turecki, Ukraiński, Portugalski, Francuski

Spis treści

Strona: 0
SHB4305
BASS+
Instrukcja obsługi
Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie
internetowej
www.philips.com/support
Strona: 2
1
PL
Spis treści
1	 Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa    2
Ochrona słuchu    2
Informacje ogólne    2
2	 Słuchawki douszne Bluetooth   4
Zawartość opakowania    4
Inne urządzenia    4
Opis słuchawek dousznych
Bluetooth    4
3	 Czynności wstępne    6
Ładowanie słuchawek    6
Parowanie słuchawek z
telefonem komórkowym    6
4	 Korzystanie ze słuchawek    8
Podłączanie słuchawek do
urządzenia Bluetooth    8
Zarządzanie połączeniami i
muzyką    8
Sposób noszenia    9
Wybór rozmiaru pozwalającego
najlepiej usłyszeć potężne basy   9
5	 Parametry techniczne    10
6	Uwaga    11
Deklaracja zgodności    11
Utylizacja starych produktów i
baterii    11
Zgodność ze standardami EMF    11
Znaki towarowe    12
7	 Często zadawane pytania    13
Strona: 3
2
PL
1	 Ważne
informacje
dotyczące
bezpie-
czeństwa
Ochrona słuchu
Niebezpieczeństwo
•
• Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie stosuj
zbyt długo wysokich ustawień głośności w
zestawie słuchawkowym. Ustaw głośność
na bezpiecznym poziomie. Im głośniejszy
jest dźwięk, tym krótszy jest bezpieczny czas
słuchania.
Podczas korzystania z zestawu
słuchawkowego stosuj się do
poniższych zaleceń.
•	 Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
•	 Zachowaj ostrożność przy
zwiększaniu głośności dźwięku ze
względu na dostosowywanie się
słuchu.
•	 Nie zwiększaj głośności do takiego
poziomu, przy którym nie słychać
otoczenia.
•	 W potencjalnie niebezpiecznych
sytuacjach używaj produktu z
rozwagą lub przestań go używać na
jakiś czas.
•	 Narażenie na nadmierny hałas
z zestawu słuchawkowego grozi
utratą słuchu.
•	 Nie zaleca się jeździć samochodem
z obiema słuchawkami zestawu
słuchawkowego na uszach;
w niektórych krajach jest to
zabronione.
•	 Dla własnego bezpieczeństwa
unikaj podczas jazdy czynników
rozpraszających, takich jak rozmowy
przez telefon i słuchanie muzyki,
a także unikaj innych potencjalnie
niebezpiecznych sytuacji.
Informacje ogólne
Aby zapobiec uszkodzeniu lub
wadliwemu działaniu:
Przestroga
•
• Nie narażaj zestawu słuchawkowego na
działanie nadmiernego ciepła.
•
• Chroń zestaw słuchawkowy przed upadkiem.
•
• Nie narażaj zestawu słuchawkowego na
kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
•
• Nie zanurzaj zestawu słuchawkowego w
wodzie.
•
• Nie stosuj żadnych środków czyszczących
zawierających alkohol, amoniak, benzen lub
materiały ścierne.
•
• Do czyszczenia produktu używaj miękkiej, nie
strzępiącej się ściereczki zwilżonej niewielką
ilością wody lub wody z delikatnym mydłem.
•
• Zabezpiecz wbudowany akumulator
przed wysokimi temperaturami (światłem
słonecznym, ogniem itp.).
•
• Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza
niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można
wymienić tylko na egzemplarz tego samego
lub odpowiedniego typu.
Strona: 4
3
PL
Temperatura i wilgotność podczas
eksploatacji
i przechowywania
•	 Z urządzenia należy korzystać oraz
przechowywać je w temperaturze
od 0ºC (32ºF) do 55ºC (131ºF), przy
wilgotności względnej do 90%.
•	 W niskich i wysokich temperaturach
żywotność akumulatora może być
krótsza.
Strona: 5
4
PL
2	 Słuchawki
douszne
Bluetooth
Gratulujemy zakupu i witamy w firmie
Philips! Aby w pełni skorzystać z
oferowanej przez firmę Philips pomocy,
zarejestruj swój produkt na stronie
www.philips.com/welcome.
Bezprzewodowe słuchawki firmy Philips
umożliwiają:
•	 wygodne prowadzenie rozmów w
trybie głośnomówiącym,
•	 bezprzewodowe słuchanie muzyki i
sterowanie nią,
•	 przełączanie się między
połączeniami a muzyką.
Zawartość opakowania
Słuchawki douszne Bluetooth
(SHB4305) firmy Philips
Wymienne nasadki douszne
Przewód USB do ładowania
(przeznaczony wyłącznie do tego celu)
Skrócona instrukcja obsługi
Inne urządzenia
Telefon komórkowy lub urządzenie
(np. laptop, palmtop, adaptery
Bluetooth, odtwarzacze MP3 itp.) z
obsługą technologii Bluetooth zgodne
z zestawem słuchawkowym (patrz
‚Parametry techniczne’ na str. 10).
Opis słuchawek
dousznych Bluetooth
R
3
5
1
2
4
Strona: 6
5
PL
a	 Przycisk wielofunkcyjny
b	 Mikrofon (tył)
c	 Przycisk regulacji
głośności/sterowania utworem
d	 Wskaźnik LED
e	 Gniazdo ładowania micro-USB
Strona: 7
6
PL
3	 Czynności
wstępne
Ładowanie słuchawek
Ostrzeżenie
•
• Należy ładować wyłącznie za pomocą
certyfikowanego zasilacza USB DC 5 V/0,5 A.
Uwaga
•
• Przed pierwszym użyciem słuchawek należy
ładować je przez co najmniej 3 godzin, aby
zapewnić optymalną pojemność i żywotność
akumulatora.
•
• Celem uniknięcia uszkodzeń należy korzystać
wyłącznie z oryginalnego przewodu USB.
•
• Przed rozpoczęciem ładowania słuchawek
należy zakończyć rozmowę, ponieważ z chwilą
rozpoczęcia ładowania słuchawki się wyłączą.
Podłącz dołączony do zestawu przewód
USB do ładowania do:
•	 gniazda ładowania micro-USB w
słuchawkach,
•	 certyfikowanej ładowarki/portu
USB w komputerze.
»
» Wskaźnik LED świeci na
czerwono podczas ładowania
słuchawek i gaśnie po ich pełnym
naładowaniu.
Wskazówka
•
• Pełne ładowanie trwa zwykle 2 godziny.
Parowanie słuchawek z
telefonem komórkowym
Przed pierwszym użyciem słuchawek
z telefonem komórkowym należy
sparować oba urządzenia. Pomyślnie
przeprowadzony proces parowania
pozwoli nawiązać unikatowe,
szyfrowane połączenie pomiędzy
słuchawkami i telefonem komórkowym.
Słuchawki przechowują w pamięci
ostatnie 8 urządzenia. Gdy sparowane
są już więcej niż 8 urządzenia,
najwcześniej sparowane urządzenie
zostanie zastąpione nowym.
1	 Sprawdź, czy słuchawki są w pełni
naładowane i wyłączone.
2	 Naciśnij przycisk wielofunkcyjny i
przytrzymaj go przez 6 sekund, aż
wskaźnik LED zacznie migać na
przemian na niebiesko i biało.
»
» Słuchawki pozostaną w trybie
parowania przez 5 minut.
3	 Sprawdź, czy telefon komórkowy
jest włączony i czy jest aktywna
jego funkcja Bluetooth.
4	 Sparuj słuchawki z telefonem
komórkowym. Szczegółowe
informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi telefonu
komórkowego.
Strona: 8
7
PL
Poniższy przykład przedstawia sposób
parowania zestawu słuchawkowego z
telefonem komórkowym.
1	 Włącz funkcję Bluetooth w telefonie
komórkowym, a następnie wybierz
model BASS+ In-Ear.
2	 Wprowadź kod zestawu
słuchawkowego „0000” (4 zera),
jeśli zostanie wyświetlony stosowny
monit. W przypadku telefonów
komórkowych wyposażonych w
technologię Bluetooth w wersji 3.0
lub nowszej podawanie kodu nie
jest konieczne.
BASS+ In-Ear
SHB4405
Strona: 9
8
PL
4	 Korzystanie ze
słuchawek
Podłączanie słuchawek
do urządzenia Bluetooth
1	 Włącz telefon komórkowy/urządzenie
Bluetooth.
2	 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aby
włączyć słuchawki.
»
» Niebieski wskaźnik LED będzie
migał. .
»
» Słuchawki automatycznie
połączą się ponownie z ostatnim
podłączonym telefonem
komórkowym/urządzeniem
Bluetooth. Jeśli ostatnie
urządzenie jest niedostępne,
słuchawki nawiążą połączenie
z przedostatnim podłączonym
urządzeniem.
Wskazówka
•
• Jeśli włączenie telefonu
komórkowego/urządzenia Bluetooth lub
jego funkcji Bluetooth nastąpi po włączeniu
słuchawek, należy ponownie ręcznie połączyć
słuchawki i telefon komórkowy/urządzenie
Bluetooth.
Uwaga
•
• Jeśli w ciągu 5 minut nie uda się połączyć
słuchawek z żadnym urządzeniem Bluetooth
będącym w zasięgu, słuchawki wyłączą
się automatycznie w celu przedłużenia
żywotności akumulatora.
Zarządzanie połączeniami
i muzyką
Wł./wył.
Działanie Przycisk Czynność
Włączanie
słuchawek
Przycisk
wielo-
funkcyjny
Naciśnij i
przytrzymaj
przez 2
sekundy.
»
» Niebieski
wskaźnik
LED będzie
migał.
Wyłączanie
słuchawek.
Przycisk
wielo-
funkcyjny
Naciśnij i
przytrzymaj
przez 6
sekundy.
»
» Biały
wskaźnik
LED
włącza się i
stopniowo
gaśnie.
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
Działanie Przycisk Czynność
Odtwa-
rzanie lub
wstrzymanie
muzyki.
Przycisk
wielofunk-
cyjny
Naciśnij 1 raz.
Regulacja
poziomu
głośności.
+/- Naciśnij 1 raz.
Pomijanie
do przodu.
+ Naciśnij i
przytrzymaj
przez 2 se-
kundy.
Pomijanie
do tyłu.
- Naciśnij i
przytrzymaj
przez 2 se-
kundy.
Strona: 10
9
PL
Sterowanie połączeniami
Działanie Przycisk Czynność
Odbieranie/
kończenie
połączenia.
Przycisk
wielo-
funkcyj-
ny
Naciśnij 1 raz.
»
» 1 sygnał
dźwiękowy.
Przełączanie
rozmówcy
podczas
połączenia.
Przycisk
wielo-
funkcyj-
ny
Naciśnij
dwukrotnie.
Inne stany wskaźnika zestawu
słuchawkowego
Stan zestawu
słuchawkowego
Wskaźnik
Słuchawki są
podłączone do
urządzenia Bluetooth,
gdy zestaw jest trybie
gotowości lub trwa
słuchanie muzyki.
Niebieski
wskaźnik LED
miga co 8
sekund.
Słuchawki są gotowe
do sparowania.
Wskaźnik
LED miga na
przemian na
niebiesko i
biało.
Słuchawki są włączone,
ale nie są podłączone
do urządzenia
Bluetooth.
Niebieski
wskaźnik LED
szybko miga.
Niski poziom
naładowania
akumulatora.
Biały
wskaźnik LED
miga 2 razy
na każde 150
sekund, aż do
rozładowania.
Akumulator jest w pełni
naładowany.
Biały
wskaźnik LED
nie świeci się.
Sposób noszenia
1 2
3 4
Wybór rozmiaru
pozwalającego najlepiej
usłyszeć potężne basy
Strona: 11
10
PL
5	 Parametry
techniczne
•	 Czas słuchania muzyki: 6 godz.
•	 Czas rozmów: 5,5 godz.
•	 Tryb gotowości: 110 godz.
•	 Typowy czas pełnego ładowania: 2
godziny
•	 Akumulator litowo-polimerowy (110
mAh)
•	 Bluetooth 4.1, obsługa dźwięku
monofonicznego Bluetooth
(profil słuchawkowy — HSP,
profil głośnomówiący — HFP),
obsługa dźwięku stereofonicznego
Bluetooth (profil zaawansowanej
dystrybucji audio — A2DP; profil
zdalnego sterowania sprzętem
audio-wideo — AVRCP)
•	 Zakres częstotliwości: 2,402–2,480
GHz
•	 Zasilanie nadajnika: < 20 dBm
•	 Zasięg: do 10 metrów
•	 Redukcja echa cyfrowego i szumów
•	 Funkcja automatycznego
wyłączania
Uwaga
•
• Dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Strona: 12
11
PL
6	 Uwaga
Deklaracja zgodności
Firma Gibson Innovations niniejszym
oświadcza, że ten produkt spełnia
wszystkie niezbędne wymagania
oraz inne ważne wytyczne dyrektywy
2014/53/EU. Deklarację zgodności
można znaleźć na stronie internetowej
pod adresem www.p4c.philips.com.
Utylizacja starych
produktów i baterii
To urządzenie zostało zaprojektowane
i wykonane z materiałów oraz
komponentów wysokiej jakości,
które nadają się do ponownego
wykorzystania.
Ten symbol na produkcie oznacza,
że produkt podlega postanowieniom
Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EU.
Ten symbol oznacza, że produkt
zawiera baterie opisane w treści
Dyrektywy Europejskiej 2013/56/EU,
których nie można zutylizować z
pozostałymi odpadami domowymi.
Należy zapoznać się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi składowania
zużytych produktów elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii. Należy
postępować zgodnie z lokalnymi
przepisami i nigdy nie należy wyrzucać
produktu ani baterii ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego.
Prawidłowa utylizacja zużytych
produktów i baterii pomaga chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie
Wyjmowanie wbudowanego
akumulatora
Uwaga
•
• Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że
przewód do ładowania USB jest odłączony od
zestawu słuchawkowego.
Jeśli w Twoim kraju zamieszkania
nie obowiązuje system
gromadzenia/utylizacji odpadów
elektrycznych, możesz chronić
środowisko, wyjmując z zestawu
akumulator przed jego wyrzuceniem,
i przekazując go do powtórnego
przetworzenia.
Zgodność ze
standardami EMF
Ten produkt spełnia wszystkie normy
i jest zgodny z wszystkimi przepisami
Strona: 13
12
PL
dotyczącymi narażenia na działanie pól
elektromagnetycznych.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań,
aby wyeliminować zbędne środki
pakunkowe. Użyte środki pakunkowe
można z grubsza podzielić na trzy
grupy: tektura (karton), pianka
polistyrenowa (boczne elementy
ochronne) i polietylen (worki foliowe,
folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów,
które mogą zostać poddane utylizacji
oraz ponownemu wykorzystaniu przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.
Prosimy zapoznać się z obowiązującymi
w Polsce przepisami dotyczącymi
utylizacji materiałów pakunkowych,
rozładowanych baterii oraz zużytych
urządzeń elektronicznych.
Znaki towarowe
Bluetooth
Znak słowny i logo Bluetooth® są
zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde
wykorzystanie takich znaków przez
firmę Gibson Innovations Limited
wymaga licencji. Inne znaki towarowe
i nazwy handlowe są własnością
odpowiednich firm.
Strona: 14
13
PL
7	 Często
zadawane
pytania
Zestaw słuchawkowy Bluetooth nie
włącza się.
Poziom naładowania akumulatora jest
niski. Naładuj zestaw słuchawkowy.
Nie można sparować zestawu
słuchawkowego Bluetooth z telefonem
komórkowym.
Funkcja Bluetooth jest wyłączona.
Włącz funkcję Bluetooth w telefonie
komórkowym i włącz telefon przed
włączeniem zestawu słuchawkowego.
Nie można przeprowadzić parowania.
Upewnij się, że zestaw słuchawkowy
znajduje się w trybie parowania.
•	 Wykonaj czynności opisane
w niniejszej instrukcji. (patrz
‚Parowanie słuchawek z telefonem
komórkowym’ na str. 6)
•	 Przed zwolnieniem przycisku
wielofunkcyjnego upewnij się, że
wskaźnik LED miga na przemian
na niebiesko i biało. Nie przestawaj
przytrzymywać przycisku, jeśli
wskaźnik LED świeci jedynie na
niebiesko.
Telefon komórkowy nie wykrywa
zestawu słuchawkowego.
•
• Zestaw słuchawkowy mógł zostać
podłączony do innego, wcześniej
sparowanego urządzenia. Wyłącz
podłączone urządzenie lub umieść
je poza zasięgiem.
•
• Parowanie zostało zresetowane
lub zestaw słuchawkowy został
wcześniej sparowany z innym
urządzeniem. Ponownie sparuj
zestaw słuchawkowy z telefonem
komórkowym w sposób opisany
w niniejszej instrukcji (patrz
‚Parowanie słuchawek z telefonem
komórkowym’ na str. 6).
Zestaw słuchawkowy jest podłączony
do telefonu komórkowego
obsługującego dźwięk stereofoniczny
Bluetooth, jednak muzyka jest
odtwarzana wyłącznie z głośnika
telefonu.
Więcej informacji można znaleźć
w instrukcji obsługi telefonu
komórkowego. Wybierz odpowiednią
opcję, aby słuchać muzyki przez zestaw
słuchawkowy.
Jakość dźwięku jest niska i słychać
trzaski.
Urządzenie Bluetooth znajduje się
poza zasięgiem. Zmniejsz odległość
między zestawem słuchawkowym
a urządzeniem Bluetooth lub usuń
przeszkody znajdujące się między nimi.
Jakość dźwięku przesyłanego
strumieniowego z telefonu jest niska,
przesyłanie dźwięku nie działa lub
odbywa się bardzo wolno.
Upewnij się, że telefon komórkowy
obsługuje nie tylko profil HSP/HFP
(monofoniczny), ale także profil A2DP
(patrz ‚Parametry techniczne’ na str.
10).
Strona: 15
14
Słyszę muzykę, nie mogę jednak
nią sterować za pomocą urządzenia
Bluetooth (np. odtwarzać, wstrzymywać
odtwarzania, przewijać odtwarzania do
przodu lub do tyłu).
Upewnij się, że źródło dźwięku
Bluetooth obsługuje profil AVRCP (patrz
‚Parametry techniczne’ na str. 10).
Jak uzyskać najlepsze brzmienie basów
w słuchawkach?
Aby uzyskać optymalną jakość basów,
potrzebne jest dobre uszczelnienie
między słuchawkami a kanałami
słuchowymi.
Każde ludzkie ucho jest unikalne.
Różnią się one kształtem i wielkością,
dlatego słuchawki są wyposażone
w trzy pary różnie zaprojektowanych
nasadek dousznych. Wypróbuj każdą
z nich podczas odtwarzania muzyki i
wybierz tę, która zapewnia najwyższy
komfort i najlepszą jakość basów. Zwróć
uwagę, że prawidłowo dopasowane
nasadki douszne lepiej tłumią również
dźwięki otoczenia.
Pomoc techniczną można uzyskać na
stronie www.philips.com/support.
Strona: 16
2017 © Gibson Innovations Limited. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Ten produkt został wyprodukowany i jest sprzedawany na
odpowiedzialność firmy Gibson Innovations Ltd. Firma Gibson
Innovations Ltd. jest gwarantem w odniesieniu do tego
produktu.
Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są używane na
podstawie licencji firmy Koninklijke Philips N.V.
UM_SHB4305_00_pl_V1.0
WK1732

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Philips SHB4305

Zadaj pytanie o Philips SHB4305

Masz pytanie dotyczące Philips SHB4305, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Philips SHB4305. Upewnij się, że opisujesz trudności z Philips SHB4305 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.