Series 2200 EP2220 instrukcja
Instrukcja Philips Series 2200EP2220

Podręcznik dla Philips Series 2200 EP2220 w Polski. Ten podręcznik PDF ma 290 stron.

PDF 290 1.1mb

Zobacz poniższy poradnik dla Philips Series 2200 EP2220. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Philips Series 2200 EP2220, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Philips Series 2200 EP2220. Upewnij się, że opisujesz trudności z Philips Series 2200 EP2220 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Philips Series 2200 EP2220

Strona: 1
Polski Spis treści Opis urządzenia (Rys. A)______________________________________________________________________________ 131 Panel sterowania (Rys. B) ____________________________________________________________________________ 131 Wprowadzenie _______________________________________________________________________________________ 132 Przed pierwszym użyciem____________________________________________________________________________ 133 Parzenie napojów ____________________________________________________________________________________ 134 Dostosowywanie ustawień urządzenia______________________________________________________________ 137 Wyjmowanie i wkładanie jednostki zaparzającej____________________________________________________ 139 Czyszczenie i konserwacja ___________________________________________________________________________ 139 Filtr wody AquaClean ________________________________________________________________________________ 142 Ustawianie twardości wody _________________________________________________________________________ 144 Procedura odwapniania (30 min) ____________________________________________________________________ 144 Zamawianie akcesoriów______________________________________________________________________________ 145 Rozwiązywanie problemów__________________________________________________________________________ 145 Dane techniczne______________________________________________________________________________________ 151 Opis urządzenia (Rys. A) A1 Panel sterowania A10 Klapka serwisowa A2 Uchwyt na filiżankę A11 Etykieta znamionowa z numerem typu A3 Pojemnik na zmieloną kawę A12 Zbiornik na wodę A4 Pokrywka pojemnika na ziarna kawy A13 Kranik wrzątku A5 Regulowany dozownik kawy A14 Pojemnik na fusy kawowe A6 Wtyczka przewodu sieciowego A15 Panel przedni kasetki na fusy A7 Pokrętło ustawiania sposobu mielenia A16 Pokrywa tacki ociekowej A8 Pojemnik na ziarna kawy A17 Tacka ociekowa A9 Jednostka zaparzająca A18 Wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej Akcesoria A19 Tubka smaru A22 Pasek do pomiaru twardości wody A20 Filtr wody AquaClean A23 Klasyczny spieniacz do mleka (tylko wybrane modele) A21 Miarka A24 Dzbanek LatteGo (pojemnik na mleko) (tylko wybrane modele) Panel sterowania (Rys. B) Przegląd wszystkich przycisków i ikon zamieszczono na rysunku B. Poniżej można znaleźć ich opis. 131 Polski Polski
Strona: 2
Niektóre przyciski/ikony występują tylko w wybranych modelach. B1 Wyłącznik B7 Ikony ostrzeżenia B2 Ikony napojów* B8 Wskaźnik uruchomienia B3 Ikona mocy aromatu/kawy mielonej B9 Przycisk uruchomienia/zatrzymania B4 Ikona ilości napoju B10 Ikona funkcji antywapiennej Calc / Clean B5 Ikona ilości mleka (tylko wybrane modele) B11 Ikona AquaClean B6 Ikona temperatury kawy (tylko wybrane modele) * Ikony napojów: espresso, espresso lungo, kawa, americano, cappuccino, latte macchiato, gorąca woda, para (tylko wybrane modele) Wprowadzenie Gratulujemy zakupu w pełni automatycznego ekspresu do kawy firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.philips.com/welcome. Przed skorzystaniem z urządzenia po raz pierwszy zapoznaj się dokładnie z osobną broszurą na temat bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość. Aby pomóc w opanowaniu podstawowych zasad obsługi ekspresu oraz zapewnić maksymalny komfort jego użytkowania, firma Philips oferuje wsparcie na wiele sposobów. W opakowaniu urządzenia znajduje się: 1 Niniejsza instrukcja obsługi zawierająca ilustrowane wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia oraz bardziej szczegółowe informacje na temat jego czyszczenia i konserwacji. Istnieje wiele wersji tego ekspresu do kawy, które mają różne funkcje. Każda wersja ma swój numer typu. Numer typu znajduje się na etykiecie znamionowej wewnątrz klapki serwisowej (patrz rys. A11). 2 Osobna broszura z opisem zasad bezpiecznego użytkowania ekspresu. 3 Aby uzyskać pomoc techniczną online (często zadawane pytania, filmy itd.), należy zeskanować kod QR zamieszczony na okładce tej broszury lub odwiedzić stronę www.philips.com/coffee-care. To urządzenie zostało przetestowane przy użyciu kawy. Wprawdzie zostało gruntowanie oczyszczone, ale w środku mogły pozostać resztki kawy. Gwarantujemy jednak, że urządzenie jest całkowicie nowe. Ekspres automatycznie dostosowuje ilość zmielonej kawy niezbędną do uzyskania jak najlepszego w smaku napoju. Aby umożliwić urządzeniu przeprowadzenie samoregulacji, należy zaparzyć na początku 5 kaw. Przed pierwszym użyciem dzbanka LatteGo (pojemnika na mleko) lub klasycznego spieniacza do mleka należy je opłukać. 132 Polski
Strona: 3
Przed pierwszym użyciem 1. Konfiguracja urządzenia Po włączeniu maszyny z dozownika gorącej wody lub dozownika kawy może zacząć się wydobywać woda. Jest to zjawisko normalne. ON 2. Aktywacja filtra wody AquaClean (5 min) Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział „Filtr wody AquaClean”. 5 sec. 30 sec. 1 min. ON 3 sec. 3. Ustawianie twardości wody Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Ustawianie twardości wody”. Domyślnie ustawienie twardości wody to 4: woda twarda. 1 sec. OFF 1 min. 3 sec. = 3x ON 133 Polski Polski
Strona: 4
4. Składanie dzbanka LatteGo (tylko wybrane modele) CLICK 5. Składanie klasycznego spieniacza do mleka (tylko wybrane modele) 1 2 Parzenie napojów Instrukcje ogólne 1 Napełnij zbiornik wodą z kranu i wsyp ziarna kawy do pojemnika. 2 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć ekspres. - Urządzenie zacznie się nagrzewać i wykona automatyczne płukanie. W trakcie nagrzewania wskaźniki w ikonach napojów powoli, jeden po drugim zapalają się i gasną. - Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy wszystkie wskaźniki w ikonach napojów świecą się w sposób ciągły. 3 Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy. Aby dostosować wysokość wylewki dozownika kawy do wysokości filiżanki lub szklanki, przesuń dozownik w górę albo w dół (rys. 1). Personalizowanie napojów Ekspres ten umożliwia dostosowanie ustawień napoju do swoich preferencji. Po wybraniu napoju można: 1 Dostosować moc kawy poprzez naciśnięcie ikony mocy kawy (rys. 2). Dostępne są 3 moce — najniższa moc oznacza kawę najsłabszą, a najwyższa najmocniejszą. 2 Dostosować ilość napoju poprzez naciśnięcie ikony ilości napoju (rys. 3) i/lub ilości mleka (tylko wybrane modele). Dostępne są 3 ilości: mała, średnia i duża. Do swoich preferencji można również dostosować temperaturę kawy. Zaparzanie kawy z ziaren kawy 1 Aby zaparzyć kawę, naciśnij ikonę wybranego napoju. - Wskaźniki mocy aromatu i ilości zaświecą się, pokazując poprzednio wybrane ustawienie. - Możesz teraz dostosować napój do swoich preferencji smakowych. 2 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania . - W trakcie nalewania napoju wskaźnik na jego ikonie miga. 134 Polski
Strona: 5
Tylko wybrane modele: kawa americano jest przygotowywana z espresso i wody. W trakcie jej parzenia urządzenie najpierw nalewa espresso, a następnie wodę. 3 Aby zatrzymać nalewanie kawy, zanim urządzenie zakończy cały proces, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania ponownie. Aby zaparzyć w tym samym czasie 2 kawy, naciśnij ikonę napoju dwukrotnie. Zaświeci się wskaźnik 2x. Zaparzanie napojów na bazie mleka z użyciem dzbanka LatteGo (pojemnik na mleko) Dzbanek LatteGo składa się z pojemnika na mleko, ramy i pokrywki na pojemnik. Aby zapobiec wyciekowi, przed napełnieniem pojemnika na mleko upewnij się, że rama i pojemnik są poprawnie złożone. 1 Aby złożyć dzbanek LatteGo, najpierw załóż górną część pojemnika na mleko pod zaczep u góry ramy (rys. 4). Następnie dociśnij dolną część pojemnika na mleko. Gdy obydwa elementy się połączą (rys. 5), będzie słychać kliknięcie. Uwaga: Przed połączeniem pojemnika na mleko i ramy upewnij się, że obydwa elementy są czyste. 2 Pochyl trochę dzbanek LatteGo i załóż go na dozownik gorącej wody (rys. 6). Następnie dociśnij go, aż zablokuje się na swoim miejscu (rys. 7). 3 Napełnij dzbanek LatteGo mlekiem do oznaczonego na pojemniku poziomu odpowiadającego zaparzanemu (rys. 8) napojowi. Nie napełniaj pojemnika na mleko powyżej wskaźnika maksimum. Jeśli wybierzesz spersonalizowaną ilość mleka, konieczne może być wlanie do pojemnika ilości mleka większej lub mniejszej niż wskazano na dzbanku LatteGo dla danego napoju. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zawsze używaj mleka wyjętego bezpośrednio z lodówki. 4 Postaw filiżankę na tacce ociekowej. 5 Naciśnij ikonę wybranego napoju na bazie mleka. - Możesz teraz dostosować napój do swoich preferencji. 6 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania . - W trakcie nalewania napoju wskaźnik na jego ikonie miga. Jeśli zaparzasz cappuccino lub latte macchiato, urządzenie najpierw naleje mleko, a następnie kawę. Podczas parzenia caffè latte urządzenie najpierw nalewa kawę, a następnie mleko. - Aby zatrzymać nalewanie mleka, zanim urządzenie naleje jego zaprogramowaną ilość, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania . 7 Aby zatrzymać nalewanie całego napoju (mleka i kawy), zanim urządzenie zakończy zaprogramowany proces, naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchomienia/zatrzymania . Spienianie mleka za pomocą klasycznego spieniacza Aby uzyskać piankę najwyższej jakości, zawsze używaj mleka wyjętego bezpośrednio z lodówki. 1 Odchyl czarny silikonowy trzonek na urządzeniu w lewo i wsuń na niego spieniacz do mleka (rys. 9). 2 Nalej do dzbanka około 100 ml mleka na filiżankę cappuccino i około 150 ml mleka na filiżankę latte macchiato. 3 Zanurz spieniacz na około 1 cm w mleku. 4 Naciśnij ikonę pary (rys. 10). - Wskaźnik na ikonie pary zaświeci się, a wskaźnik uruchomienia zacznie pulsować. 135 Polski Polski
Strona: 6
5 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania , aby spienić mleko (rys. 11). - Urządzenie zaczyna się rozgrzewać, a para jest wtłaczana do mleka, spieniając je. 6 Gdy pianka z mleka w dzbanku osiągnie pożądaną objętość, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania ponownie, aby zatrzymać spienianie mleka. Nigdy nie spieniaj mleka dłużej niż przez 90 sekund. Po 90 sekundach spienianie jest automatycznie wyłączane. Nie trzeba przesuwać dzbanka podczas spieniania, aby uzyskać najlepszą jakość spienionego mleka. Zaparzanie kawy z kawy mielonej Zamiast ziaren można użyć kawy mielonej, jeśli na przykład wolisz inny rodzaj kawy lub kawę bezkofeinową. 1 Nacisnąć przycisk on/off, aby włączyć urządzenie i poczekać, aż będzie gotowe do pracy. 2 Otwórz pokrywkę pojemnika na kawę mieloną i wsyp do niego jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 12). Następnie zamknij pokrywkę. 3 Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy. 4 Wybierz pojedynczy napój. 5 Naciśnij i przytrzymaj ikonę mocy aromatu przez 3 sekundy (rys. 13). - Wskaźnik kawy mielonej zaświeci się, a wskaźnik uruchomienia zacznie pulsować. 6 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania . 7 Aby zatrzymać nalewanie kawy, zanim urządzenie zakończy cały proces, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania ponownie. Jeśli używa się kawy mielonej, można jednorazowo zaparzyć tylko jedną filiżankę napoju. Ustawienie dotyczące użycia takiej kawy nie zostanie zapamiętane w celu zaprezentowania go jako poprzednio wybranego ustawienie mocy. Za każdym razem, gdy chcesz użyć kawy mielonej, musisz nacisnąć i przytrzymać ikonę mocy aromatu przez 3 sekundy. Wybranie kawy mielonej uniemożliwia wybranie innej mocy aromatu. Podawanie gorącej wody 1 Jeśli na urządzenie jest założony dzbanek LatteGo lub spieniacz do mleka, zdejmij go. 2 Naciśnij ikonę gorącej wody (rys. 14). - Wskaźnik ilości napoju zaświeci się, pokazując poprzednio wybrane ustawienie ilości gorącej wody dla danego napoju. 3 Dostosuj ilość gorącej wody do swoich preferencji poprzez naciśnięcie ikony ilości napoju (rys. 3). 4 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania . - Wskaźnik na ikonie gorącej wody zacznie migać i gorąca woda zostanie nalana z dozownika gorącej wody (rys. 15). 5 Aby zatrzymać nalewanie gorącej wody, zanim urządzenie zakończy cały proces, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania ponownie. 136 Polski
Strona: 7
Dostosowywanie ustawień urządzenia Ustawianie czasu przejścia w tryb gotowości 1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. 2 Gdy urządzenie jest wyłączone: naciśnij i przytrzymaj ikonę Calc / Clean (rys. 16), aż zapali się wskaźnik funkcji Calc / Clean i wskaźniki mocy aromatu (rys. 17). 3 Naciśnij ikonę mocy aromatu, aby wybrać wymagany czas przejścia w tryb gotowości: 15, 30, 60 lub 180 minut. Zapalą się odpowiednio 1, 2, 3 lub 4 wskaźniki ikony mocy aromatu. 4 Gdy zakończysz ustawianie czasu przejścia w tryb gotowości, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania. Urządzenie wyłączy się. 5 Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie. Programowanie najwyższego domyślnego ustawienia napojów Urządzenie oferuje 3 domyślne ustawienia ilości każdego z napojów: mała, średnia i duża. Można dostosować jedynie ilość ustawienia najwyższego. Nową ilość można zapisać, gdy wskaźnik uruchomienia zacznie pulsować. Zanim zaczniesz programować ilość napoju z mlekiem, złóż dzbanek LatteGo i nalej do niego mleka. 1 Aby dostosować ustawienie największej ilości, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy ikonę napoju, który chcesz spersonalizować. - Zacznie wtedy pulsować górny wskaźnik ikony ilości napojów i górny wskaźnik ikony ilości mleka (tylko wybrane modele), a także przycisk uruchomienia/zatrzymania , sygnalizując, że jesteś w trybie programowania. 2 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania . Urządzenie zacznie zaparzać wybrany napój. - Początkowo wskaźnik uruchomienia będzie świecić w sposób ciągły. Gdy urządzenie będzie gotowe do zapisania dostosowanej ilości, wskaźnik uruchomienia/zatrzymania zacznie pulsować. 3 Gdy w filiżance znajdzie się żądana ilość kawy lub mleka, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania ponownie. - W przypadku cappuccino lub latte macchiato najpierw nalewane jest mleko. Gdy w filiżance znajdzie się żądana ilość mleka, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania . Urządzenie zacznie wtedy automatycznie nalewać kawę. Gdy w filiżance znajdzie się żądana ilość napoju, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania ponownie. Po zaprogramowaniu najwyższego domyślnego ustawienia napoju urządzenie będzie nalewać nową ilość napoju za każdym razem, gdy wybierzesz jego największą ilość. Można dostosować jedynie największą ilość domyślną. Jeśli chcesz przywrócić domyślne ustawienia ilości, zapoznaj się z treścią rozdziału „Przywracanie ustawień fabrycznych”. 137 Polski Polski
Strona: 8
Dostosowywanie temperatury kawy Urządzenia bez ikony temperatury 1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. 2 Gdy urządzenie jest wyłączone: naciśnij i przytrzymaj ikonę ilości kawy do czasu, aż zaświecą się wskaźniki na tej ikonie (rys. 18). 3 Naciśnij ikonę ilości, aby wybrać żądaną temperaturę: normalną, wysoką lub maksymalną. - Odpowiednio zaświecą się wskaźniki 1, 2 lub 3. 4 Gdy zakończysz ustawianie temperatury kawy, naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania . 5 Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie. Jeśli nie wyłączysz urządzenia własnoręcznie, po pewnym czasie wyłączy się ono automatycznie. Urządzenia z ikoną temperatury (tylko model EP3221) 1 Naciśnij kilkakrotnie ikonę temperatury kawy, aby wybrać żądaną temperaturę. Przywracanie ustawień fabrycznych Urządzenie oferuje możliwość przywrócenia w dowolnym momencie domyślnych ustawień napojów. Ustawienia domyślne można przywrócić tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. 1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. 2 Naciśnij i przytrzymaj ikonę espresso przez 3 sekundy. - Zaświecą się wtedy środkowe wskaźniki na ikonach ustawień napojów. Wskaźnik uruchomienia/zatrzymania zacznie pulsować, sygnalizując gotowość ustawień do przywracania. 3 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania , aby potwierdzić, że chcesz przywrócić ustawienia. 4 Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie. Dostosowywanie ustawień młynka Moc kawy można zmienić za pomocą specjalnego pokrętła do ustawiania sposobu mielenia znajdującego się w pojemniku na ziarna. Im niższe jest ustawienie młynka, tym drobniej będą mielone ziarna kawy i tym silniejszy będzie napój. Do wyboru jest 12 ustawień młynka. Ekspres skonfigurowano tak, aby uzyskać najlepszy smak z ziaren kawy. W związku z tym zalecamy nie zmieniać ustawień młynka do kawy aż do zaparzenia 100–150 filiżanek (po ok. 1 miesiącu użytkowania). Ustawienia młynka można dostosowywać wyłącznie w czasie mielenia kawy. Różnicę smaku można poczuć w pełni po zaparzeniu od 2 do 3 napojów. Aby zapobiec uszkodzeniu młynka, nie należy obracać pokrętła do ustawiania sposobu mielenia więcej niż o jeden stopień za jednym razem. 1 Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy. 2 Otwórz pokrywkę pojemnika na ziarna kawy. 3 Naciśnij ikonę espresso, a następnie naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania . 4 Gdy młynek rozpocznie mielenie, naciśnij pokrętło ustawiania sposobu mielenia i obróć je w lewo lub w prawo. (rys. 19) 138 Polski
Strona: 9
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych panelu sterowania 1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. 2 Po wyłączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj ikonę kawy do czasu, (ikonę espresso lungo w przypadku EP3221) aż zapali się wskaźnik na ikonie. Zacznie migać wskaźnik uruchomienia. 3 Ponownie naciśnij ikonę kawy, aby wyłączyć sygnały dźwiękowe panelu sterowania. Wskaźnik na ikonie kawy zgaśnie. 4 Naciśnij przycisk start/stop, aby potwierdzić wybór. 5 Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie. Sygnały dźwiękowe panelu sterowania zostały wyłączone. Uwaga: Jeśli po naciśnięciu i przytrzymaniu ikony kawy wskaźnik na ikonie kawy nie zaświeci się, oznacza to, że sygnały dźwiękowe panelu sterowania zostały już wyłączone. Aby ponownie je włączyć, naciśnij ponownie ikonę i potwierdź, naciskając przycisk start/stop. Sygnały dźwiękowe przycisku on/off oraz w przycisku start/stop nie mogą zostać wyłączone. Wyjmowanie i wkładanie jednostki zaparzającej Aby obejrzeć film zawierający informacje na temat montażu, demontażu i czyszczenia jednostki zaparzającej, odwiedź witrynę www.philips.com/coffee-care. Wyjmowanie jednostki zaparzającej z ekspresu 1 Wyłącz urządzenie. 2 Wyjmij zbiornik na wodę i otwórz klapkę serwisową (rys. 20). 3 Naciśnij uchwyt PUSH (rys. 21) i pociągnij za uchwyt jednostki zaparzającej, aby wyjąć ją z urządzenia (rys. 22). Ponowne wkładanie jednostki zaparzającej do urządzenia Przed wsunięciem jednostki zaparzającej z powrotem do urządzenia upewnij się, że jest prawidłowo ustawiona. 1 Sprawdź, czy blok zaparzający znajduje się w prawidłowej pozycji. Strzałka na żółtym cylindrze z boku jednostki zaparzającej musi się znaleźć w jednej linii z czarną strzałką i literą N (rys. 23). - Jeśli nie, naciśnij dźwignię, aż dotknie podstawy jednostki (rys. 24) zaparzającej. 2 Korzystając z prowadnic po bokach (rys. 25), wsuń jednostkę zaparzającą z powrotem do urządzenia, aż zatrzaśnie się (rys. 26) we właściwej pozycji. Nie naciskaj przycisku PUSH (Naciśnij). 3 Zamknij klapkę serwisową i włóż ponownie zbiornik na wodę. Czyszczenie i konserwacja Regularne czyszczenie i konserwacja utrzymują ekspres w doskonałym stanie, zapewniając wyśmienity smak kawy przez długi czas oraz stabilny wypływ napoju. W tabeli poniżej znajdziesz szczegółowy opis tego, kiedy i jak czyścić wszystkie zdejmowane części urządzenia. Szczegółowe informacje oraz film z instrukcjami można znaleźć na stronie www.philips.com/coffee-care. Rysunek D zawiera przegląd części, które można myć w zmywarce. 139 Polski Polski
Strona: 10
Zdejmowane części Kiedy czyścić Jak czyścić Jednostka zaparzająca Raz na tydzień Wyjmij jednostkę zaparzającą z ekspresu. Wymyj ją pod bieżącą wodą. Co miesiąc Czyść jednostkę zaparzającą przy użyciu tabletek Philips do czyszczenia. Klasyczny spieniacz do mleka Po każdym użyciu Najpierw przepuść nieco gorącej wody przez przymocowany do urządzenia spieniacz do mleka, aby go starannie wyczyścić. Następnie wyjmij spieniacz z urządzenia i zdemontuj go. Wypłucz wszystkie części pod bieżącą wodą lub umyj je w zmywarce. Pojemnik na zmieloną kawę Sprawdzaj co tydzień, czy pojemnik na kawę mieloną nie jest zapchany. Wyłącz urządzenie i wyjmij jednostkę zaparzającą. Otwórz pokrywkę pojemnika na kawę mieloną i włóż do niego trzonek łyżki. Poruszaj nim w górę i w dół, aż zatykająca otwór kawa mielona spadnie (rys. 27). Przejdź do witryny www.philips.com/coffee-care aby zapoznać się z filmem instruktażowym. Pojemnik na fusy kawowe Opróżniaj kasetkę na fusy, kiedy na urządzeniu pojawi się odpowiedni monit. Myj ją raz na tydzień. Opróżnij kasetkę na fusy, gdy urządzenie jest włączone. Opłucz ją pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub umyj ją w zmywarce. Panel przedni kasetki na fusy nie jest przystosowany do mycia w zmywarce. Tacka ociekowa Opróżniaj tackę ociekową codziennie lub gdy czerwony wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej wystaje z pokrywy tacki (rys. 28). Raz w tygodniu umyj tackę ociekową. Wyjmij tackę ociekową (rys. 29) i umyj ją pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Tackę ociekową można również myć w zmywarce. Panel przedni kasetki na fusy (rys. A15) nie jest przystosowany do mycia w zmywarce. Dzbanek LatteGo Po każdym użyciu Wypłucz dzbanek LatteGo pod bieżącą wodą lub umyj go w zmywarce. Smarowanie jednostki zaparzającej Co 2 miesiące Sprawdź w tabeli smarowania i nasmaruj jednostkę zaparzającą smarem firmy Philips. Zbiornik na wodę Raz na tydzień Wypłucz zbiornik pod bieżącą wodą. Czyszczenie jednostki zaparzającej Regularne czyszczenie jednostki zaparzającej zapobiega zatkaniu wewnętrznych obiegów przez pozostałości kawy. Aby obejrzeć filmy instruktażowe na temat montażu, demontażu i czyszczenia jednostki zaparzającej, odwiedź witrynę www.philips.com/coffee-care. Czyszczenie jednostki zaparzającej pod bieżącą wodą 1 Wyjmij jednostkę zaparzającą. 2 Opłucz dokładnie jednostkę zaparzającą w wodzie. Starannie wyczyść górny filtr (rys. 30) jednostki zaparzającej. 140 Polski
Strona: 11
3 Pozostaw jednostkę zaparzającą do wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem. Nie osuszaj jednostki zaparzającej szmatką, aby wewnątrz niej nie zbierały się włókienka. Czyszczenie jednostki zaparzającej przy użyciu tabletek do czyszczenia Do czyszczenia używaj tylko specjalnych tabletek Philips. 1 Podstaw filiżankę pod kranik. Nalej świeżej wody do zbiornika. 2 Włóż tabletkę do czyszczenia do pojemnika na kawę mieloną. 3 Aby wybrać funkcję kawy mielonej, naciśnij ikonę kawy, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę mocy aromatu przez 3 sekundy (rys. 2). 4 Nie wsypuj kawy mielonej. Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania , aby rozpocząć cykl parzenia. Po zaparzeniu połowy filiżanki wody wyłącz ekspres i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 5 Pozostaw roztwór tabletki na co najmniej 15 minut. 6 Włóż wtyczkę z powrotem do gniazdka i włącz ekspres, aby dokończyć cykl parzenia. Opróżnij filiżankę. 7 Wyjmij zbiornik na wodę i otwórz klapkę serwisową. Wyjmij jednostkę zaparzającą, a następnie opłucz ją dokładnie pod bieżącą wodą. 8 Włóż ponownie do urządzenia jednostkę zaparzającą i zbiornik na wodę oraz podstaw filiżankę pod dozownik kawy. 9 Aby wybrać funkcję kawy mielonej, naciśnij ikonę kawy, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę mocy aromatu przez 3 sekundy (rys. 2). Nie wsypuj kawy mielonej. Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania , aby rozpocząć cykl parzenia. Powtórz czynność dwukrotnie. Opróżnij filiżankę. Smarowanie jednostki zaparzającej Aby ruchome części jednostki zaparzającej mogły się płynnie poruszać, należy ją co 2 miesiące smarować. 1 Nałóż cienką warstwę smaru na tłok (szary element) jednostki zaparzającej (rys. 31). 2 Nałóż cienką warstwę smaru na wałek (szary element) w dolnej części jednostki zaparzającej (rys. 32). 3 Nałóż cienką warstwę smaru na prowadnice po obu stronach (rys. 33). Czyszczenie dzbanka LatteGo (pojemnik na mleko) Czyszczenie dzbanka LatteGo po każdym użyciu 1 Zdejmij dzbanek LatteGo z urządzenia (rys. 34). 2 Wylej resztkę mleka. 3 Naciśnij przycisk zwalniający i zdejmij pojemnik na mleko z ramy dzbanka LatteGo (rys. 35). 4 Wymyj wszystkie części w zmywarce lub pod letnią bieżącą wodą z odrobiną środka do mycia naczyń. Czyszczenie klasycznego spieniacza do mleka Czyszczenie klasycznego spieniacza do mleka po każdym użyciu Spieniacz do mleka należy myć po każdym użyciu z powodów higienicznych oraz aby uniknąć gromadzenia się osadów z mleka. 1 Umieść filiżankę pod spieniaczem do mleka. 2 Naciśnij ikonę pary, a następnie naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania , aby rozpocząć dozowanie pary oraz usunąć wszelkie resztki mleka, które mogły pozostać wewnątrz spieniacza. 141 Polski Polski
Strona: 12
3 Aby przerwać dozowanie pary po kilku sekundach, naciśnij ponownie przycisk uruchomienia/zatrzymania . 4 Przetrzyj spieniacz do mleka wilgotną szmatką. Codzienne czyszczenie klasycznego spieniacza do mleka 1 Poczekaj, aż spieniacz do mleka całkowicie ostygnie. 2 Odchyl spieniacz do mleka w lewo (rys. 36) i zdejmij część metalową oraz silikonową (rys. 37). 3 Rozłącz dwie części spieniacza (rys. 38) i opłucz je czystą wodą lub wymyj je w zmywarce. Upewnij się, że mały otwór w metalowej rurce (rys. 39) jest całkowicie czysty i nie jest zatkany osadami z mleka. 4 Złóż ponownie dwie części spieniacza do mleka i zamocuj go ponownie na urządzeniu. Filtr wody AquaClean Twoje urządzenie jest zgodne z AquaClean. W zbiorniku na wodę można umieścić filtr wody AquaClean, aby zapewnić doskonały smak parzonej kawy. Filtr ten redukuje także odkładanie się osadów wapnia w urządzeniu, zmniejszając potrzebę jego odkamieniania. Filtr do wody AquaClean można kupić u lokalnego sprzedawcy, w autoryzowanych punktach serwisowych lub online na stronie www.philips.com/parts-and-accessories. Ikona i wskaźnik AquaClean Twoje urządzenie jest wyposażone we wskaźnik filtra wody AquaClean (rys. 40), który wskazuje stan filtra. W tabeli poniżej opisano działania, które należy podjąć, gdy wskaźnik świeci światłem stałym lub miga. Podczas pierwszego użycia urządzenia wskaźnik AquaClean zacznie migać na pomarańczowo. Oznacza to, że możesz zacząć używać filtra. Jeśli nie aktywujesz filtra wody AquaClean, po chwili wskaźnik wyłączy się automatycznie. Po zainstalowaniu filtra i jego aktywacji za pomocą ikony AquaClean wskaźnik AquaClean zacznie świecić na niebiesko, aby potwierdzić, że filtr jest aktywny. Po zużyciu się filtra wskaźnik AquaClean zacznie ponownie migać na pomarańczowo, aby przypomnieć Ci, że trzeba wymienić filtr na nowy. Jeśli pomarańczowy wskaźnik AquaClean jest wyłączony, można filtr AquaClean aktywować, najpierw jednak trzeba urządzenie odkamienić. Aktywacja filtra wody AquaClean (5 min) Urządzenie nie wykrywa automatycznie, że w zbiorniku na wodę umieszczono filtr. Dlatego trzeba aktywować każdy nowo zainstalowany filtr wody AquaClean za pomocą ikony AquaClean. Jeśli pomarańczowy wskaźnik AquaClean jest wyłączony, można filtr wody AquaClean aktywować, najpierw jednak trzeba urządzenie odkamienić. Zanim zaczniesz używać filtra wody AquaClean, urządzenie musi zostać całkowicie odkamienione. Przed aktywacją filtra należy go przygotować poprzez zanurzenie w wodzie, jak opisano poniżej. Jeśli tego nie zrobisz, do urządzenia zamiast wody może się dostać powietrze, w wyniku czego ekspres będzie bardzo hałasować i nie można będzie w nim zaparzać kawy. 142 Polski
Strona: 13
1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone. 2 Potrząsaj filtrem przez około 5 sekund (rys. 41). 3 Zanurz filtr spodem do góry w naczyniu z zimną wodą i potrząśnij filtrem/naciśnij go (rys. 42). 4 Filtr jest teraz przygotowany do użycia i można go umieścić w zbiorniku na wodę. 5 Włóż filtr pionowo do złącza filtra w zbiorniku na wodę. Wciśnij filtr do najniższego możliwego położenia (rys. 43). 6 Napełnij zbiornik świeżą wodą i włóż go z powrotem do urządzenia. 7 Jeśli do urządzenia jest podłączony dzbanek LatteGo, zdejmij go. 8 Umieść miskę pod dozownikiem gorącej wody/spieniaczem do mleka. 9 Naciśnij i przytrzymaj ikonę AquaClean przez 3 sekundy (rys. 44). Zacznie pulsować wskaźnik uruchomienia. 10 Naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania , aby rozpocząć proces aktywacji. 11 Z dozownika gorącej wody/spieniacza do mleka zacznie się wydobywać gorąca woda (3 min). 12 Po zakończeniu procesu aktywacji wskaźnik AquaClean zacznie świecić na niebiesko, aby potwierdzić, że filtr wody AquaClean został prawidłowo aktywowany. Wymiana filtra wody AquaClean (5 min) Gdy przez filtr przepłynie 95 litrów wody, przestanie on działać. Wskaźnik AquaClean zacznie wtedy migać na pomarańczowo, aby przypomnieć Ci, że trzeba wymienić filtr. Tak długo, jak wskaźnik miga, można wymienić filtr bez konieczności uprzedniego odkamienienia urządzenia. Jeśli nie wymienisz filtra wody AquaClean, pomarańczowy wskaźnik w końcu zgaśnie. W takim przypadku można wciąż wymienić filtr, jednak trzeba będzie najpierw odkamienić urządzenie. Gdy wskaźnik AquaClean miga na pomarańczowo: 1 Wyjmij stary filtr wody AquaClean. 2 Zainstaluj nowy filtr i aktywuj go w sposób opisany w rozdziale „Aktywacja filtra wody AquaClean (5 min)”. Wymieniaj filtr wody AquaClean co najmniej raz na 3 miesiące, nawet jeśli urządzenie nie sygnalizuje jeszcze konieczności wymiany. Wyłączanie przypomnienia dotyczącego filtra AquaClean Jeśli nie chcesz już używać filtrów AquaClean firmy Philips, możesz zawsze wyłączyć przypomnienia dotyczące filtra AquaClean (wskaźnik AquaClean błyskający na pomarańczowo): 1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. 2 Po wyłączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj ikonę AquaClean do czasu, aż zapali się wskaźnik na ikonie. Zacznie migać wskaźnik uruchomienia. 3 Naciśnij ikonę AquaClean ponownie, aby wyłączyć powiadomienia. Wskaźnik na ikonie AquaClean zgaśnie. 4 Naciśnij przycisk start/stop, aby potwierdzić wybór. 5 Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie. Przypomnienia dotyczące filtra AquaClean są teraz wyłączone. Uwaga: Aktywacja nowego filtra AquaClean spowoduje automatyczne włączenie powiadomień dotyczących filtra AquaClean. 143 Polski Polski
Strona: 14
Ustawianie twardości wody Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i dłuższy czas eksploatacji ekspresu, zalecamy dostosowanie jego ustawień do twardości wody w Twoim regionie. Zapobiegnie to również konieczności zbyt częstego odkamieniania urządzenia. Domyślnie ustawienie twardości wody to 4: woda twarda. Do określenia twardości wody w swoim regionie użyj dostarczonego w opakowaniu paska do pomiaru twardości wody: 1 Zanurz pasek do pomiaru twardości wody w wodzie z kranu lub potrzymaj go pod bieżącą wodą przez 1 sekundę (rys. 45). 2 Odczekaj 1 minutę. Liczba czerwonych kwadratów na pasku testowym wskazuje twardość wody (rys. 46). Ustaw na urządzeniu prawidłową twardość wody: 1 Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. 2 Po wyłączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj ikonę mocy aromatu do czasu, aż zapalą się wszystkie wskaźniki na ikonie (rys. 2). 3 Naciśnij ikonę mocy aromatu 1, 2, 3 lub 4 razy. Liczba świecących wskaźników powinna być równa liczbie czerwonych kwadratów na pasku testowym (rys. 47). Jeśli na pasku nie ma żadnych czerwonych kwadratów (czyli wszystkie kwadraty są zielone), wybierz wskaźnik 1. 4 Po ustawieniu prawidłowej twardości wody naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania . 5 Naciśnij ikonę wyłącznika, aby włączyć urządzenie. Z uwagi na fakt, że twardość wody ustawia się tylko raz, do wyboru właściwej twardości używa się funkcji mocy aromatu. Nie ma to wpływu na moc aromatu przygotowywanych później napojów. Procedura odwapniania (30 min) Należy używać wyłącznie odkamieniacza Philips. Nigdy nie stosuj odkamieniaczy na bazie kwasu siarkowego, kwasu solnego, kwasu sulfaminowego lub octowego (octu), ponieważ mogą uszkodzić obieg wody w urządzeniu i nie rozpuszczają prawidłowo złogów wapnia. Używanie odkamieniacza innego niż Philips może spowodować unieważnienie gwarancji. Nieodkamienianie urządzenia także może doprowadzić do unieważnienia gwarancji. Środek odwapniający Philips można kupić w sklepie internetowym pod adresem www.philips.com/coffee-care. Gdy zacznie powoli migać wskaźnik funkcji antywapiennej Calc / Clean, musisz odkamienić urządzenie. 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone. 2 Jeśli na urządzenie jest założony dzbanek LatteGo lub spieniacz do mleka, zdejmij go. 3 Wyjmij tackę ociekową oraz kasetkę na fusy, opróżnij je i włóż z powrotem do urządzenia. 4 Wyjmij zbiornik na wodę i opróżnij go. Następnie wyjmij filtr wody AquaClean. 5 Wlej do zbiornika na wodę całą butelkę odkamieniacza firmy Philips i dopełnij go wodą do poziomu wskaźnika Calc / Clean (rys. 48). Następnie umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu. 6 Umieść duży pojemnik (1,5 l) pod dozownikiem kawy i dozownikiem wody. 7 Naciśnij i przytrzymaj ikonę Calc / Clean przez 3 s, a następnie naciśnij przycisk uruchomienia/zatrzymania . 8 Rozpocznie się pierwsza faza procedury odwapniania. Procedura odkamieniania trwa około 30 minut i składa się z cyklu usuwania kamienia oraz cyklu płukania. Podczas cyklu odkamieniania wskaźnik Calc / Clean wolno miga, sygnalizując, że faza odkamieniania jest w toku. 144 Polski
Strona: 15
9 Z urządzenia będzie się wylewać środek odwapniający. Poczekaj, aż wyświetli się powiadomienie o opróżnieniu zbiornika na wodę. 10 Opróżnij zbiornik na wodę, przepłucz go i napełnij świeżą wodą do poziomu oznaczonego napisem Calc / Clean. 11 Opróżnij pojemnik i ustaw go ponownie pod dozownikiem kawy i dozownikiem wody. Naciśnij ponownie przycisk uruchomienia/zatrzymania . 12 Rozpocznie się druga faza cyklu odwapniania — faza płukania — która trwa 3 minuty. Podczas tej fazy wskaźniki na panelu sterowania zapalają się i gasną, sygnalizując, że faza płukania jest w toku. 13 Poczekaj, aż z urządzenia przestanie wylewać się woda. Gdy urządzenie przestanie wylewać wodę, procedura odkamieniania dobiegła końca. 14 Urządzenie rozgrzeje się teraz ponownie. Ekspres jest gotowy do użycia, gdy wszystkie wskaźniki w ikonach napojów świecą się w sposób ciągły. 15 Zainstaluj i aktywuj nowy filtr wody AquaClean w zbiorniku na wodę. - Po zakończeniu procedury odkamieniania wskaźnik AquaClean będzie migać przez chwilę, aby przypomnieć Ci, że trzeba zainstalować nowy filtr wody AquaClean. Wskazówka: Stosowanie filtra AquaClean ogranicza konieczność odwapniania! Co zrobić, jeśli procedura odwapniania zostanie przerwana Procedurę odwapniania można przerwać, naciskając wyłącznik na panelu sterowania. Jeśli procedura odwapniania zostanie przerwana przed zakończeniem, wykonaj następujące czynności: 1 Opróżnij zbiornik na wodę i dokładnie go wypłucz. 2 Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego napisem Calc / Clean i ponownie włącz urządzenie. Urządzenie nagrzeje się i wykona automatyczne płukanie. 3 Przed zaparzeniem jakichkolwiek napojów przeprowadź ręczne płukanie. Aby wykonać ręczne płukanie, nalej z urządzenia pół zbiornika gorącej wody poprzez wielokrotne naciskanie ikony gorącej wody (rys. 14), a następnie zaparz 2 filiżanki kawy mielonej, nie dodając kawy. Jeśli procedura odkamieniania nie została zakończona, konieczne będzie jak najszybsze przeprowadzenie kolejnej takiej procedury. Zamawianie akcesoriów Do czyszczenia i odkamieniania używaj wyłącznie produktów Philips do konserwacji. Produkty te można kupić u lokalnego sprzedawcy, w autoryzowanych punktach serwisowych lub online na stronie www.philips.com/parts-and-accessories. Aby wyświetlić pełną listę części w trybie online, wprowadź numer modelu urządzenia. Numer modelu znajduje się wewnątrz klapki serwisowej. Produkty do konserwacji i numery rodzajów: - Środek do usuwania kamienia CA6700 - Filtr wody AquaClean CA6903 - Smar do jednostki zaparzającej HD5061 - Tabletki do czyszczenia z tłuszczu CA6704 Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas używania urządzenia. Filmy z instrukcjami i pełna lista często zadawanych pytań znajdują się na stronie 145 Polski Polski
Strona: 16
www.philips.com/coffee-care. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na ulotce gwarancyjnej. Ikony ostrzeżenia Ikona ostrzeżenia Rozwiązanie Wskaźnik pustego zbiornika na wodę świeci się - Zbiornik na wodę jest niemal pusty. Napełnij zbiornik świeżą wodą do maksymalnego poziomu. - Zbiornik na wodę nie jest umieszczony na swoim miejscu. Umieść zbiornik na wodę we właściwym miejscu. Wskaźnik opróżniania kasetki na fusy świeci się - Kasetka na fusy jest pełna. Wyjmuj i opróżniaj kasetkę na fusy tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone. Przed ponownym włożeniem kasetki odczekaj przynajmniej 5 sekund. Świeci się wskaźnik alarmu - W urządzeniu nie ma kasetki na fusy i/lub tacki ociekowej lub są one umieszczone nieprawidłowo. Włóż kasetkę na fusy i/lub tackę ociekową z powrotem do urządzenia i upewnij się, że znajdują się w prawidłowej pozycji. - Klapka serwisowa jest otwarta. Wyjmij zbiornik na wodę i upewnij się, że klapka serwisowa jest zamknięta. Wskaźnik alarmu miga - W urządzeniu nie ma jednostki zaparzającej lub nie została ona włożona prawidłowo. Wyjmij jednostkę zaparzającą i włóż ją jeszcze raz, upewniając się, że zatrzasnęła się i znajduje się we właściwym miejscu. Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Wyjmowanie i wkładanie jednostki zaparzającej”. - Jednostka zaparzająca jest zablokowana. Wyjmij jednostkę zaparzającą i opłucz ją pod bieżącą wodą. Następnie nasmaruj jednostkę zaparzającą i włóż ją z powrotem do urządzenia. Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Czyszczenie i konserwacja”. Wskaźnik alarmu świeci się, a wskaźnik uruchomienia miga. Wewnątrz urządzenia uwięzione jest powietrze. Aby uwolnić powietrze z urządzenia, napełnij zbiornik na wodę, umieść kubek pod klasycznym spieniaczem mleka i naciśnij migający przycisk uruchomienia/zatrzymania. Należy zachować ostrożność: niewielkie strumienie gorącej wody będą wydobywać się z klasycznego spieniacza do mleka, aby uwolnić powietrze. Wskaźnik AquaClean miga: włóż lub wymień filtr wody AquaClean oraz aktywuj go. Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Filtr wody AquaClean”. Wskaźnik odkamieniania miga wolno: wykonaj odkamienianie urządzenia. Wskaźnik na ikonie napoju, jeden po drugim zapalają się i gasną. Urządzenie nagrzewa się i/lub próbuje uwolnić powietrze, które zostało zassane do urządzenia. Poczekaj, aż wszystkie wskaźniki napojów zaczną się świecić w sposób ciągły. 146 Polski
Strona: 17
Ikona ostrzeżenia Rozwiązanie Wskaźniki wszystkich ikon ostrzeżenia migają. Zresetuj urządzenie poprzez odłączenie go od zasilania i ponowne podłączenie do sieci. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy wykonać następujące kroki: - Wyjmij filtr AquaClean ze zbiornika na wodę. - Umieść zbiornik na wodę we właściwym miejscu. Wsuń jednostkę zaparzającą tak głęboko, jak to możliwe, aby upewnić się, że jest prawidłowo ustawiona. - Otwórz pokrywkę pojemnika na kawę mieloną i sprawdź, czy nie jest zatkany przez zmieloną kawę. Aby wyczyścić pojemnik, włóż do niego trzonek łyżki i poruszaj trzonkiem w górę i w dół, do chwili aż zatykająca otwór zmielona kawa spadnie (rys. 27). Wyjmij jednostkę zaparzającą i usuń całą zmieloną kawę, która spadła. Włóż wyczyszczoną jednostkę zaparzającą z powrotem do urządzenia. - Włącz ponownie urządzenie. Jeśli problem został usunięty, Filtr AquaClean nie został odpowiednio przygotowany. Przed ponownym włożeniem go, przygotuj filtr AquaClean w sposób opisany w 1 i 2 kroku w rozdziale „Aktywacja filtra AquaClean (5 min)”. Jeśli wskaźniki nadal migają, urządzenie może być przegrzane. Wyłącz urządzenie, poczekaj 30 minut i włącz je ponownie. Jeśli wskaźniki nadal migają, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na międzynarodowej karcie gwarancyjnej. Tabela rozwiązywania problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas używania urządzenia. Filmy z instrukcjami i pełna lista często zadawanych pytań znajdują się na stronie www.philips.com/coffee-care. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na ulotce gwarancyjnej. Problem Przyczyna Rozwiązanie Tacka ociekowa szybko się zapełnia. Jest to zjawisko normalne. Urządzenie używa wody do płukania obiegu wewnętrznego i jednostki zaparzającej. Część wody spływa bezpośrednio z systemu wewnętrznego do tacki ociekowej. Opróżniaj tackę ociekową codziennie lub gdy czerwony wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej wystaje z pokrywy tacki. Wskazówka: ustaw filiżankę pod wylewką dozownika, aby zbierać wodę płuczącą, która będzie się z niej wydostawać. Wskaźnik opróżniania kasetki na fusy cały czas się świeci. Kasetka na fusy została opróżniona, gdy urządzenie było wyłączone. Opróżniaj kasetkę na fusy tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone. Wyjmij kasetkę na fusy, poczekaj co najmniej 5 sekund i następnie włóż ją ponownie. Urządzenie wyświetla monit z poleceniem opróżnienia kasetki na fusy, mimo że kasetka nie jest pełna. Urządzenie nie zresetowało licznika po ostatnim opróżnieniu kasetki na fusy. Zawsze należy odczekać około 5 sekund przed włożeniem kasetki na fusy na miejsce. Dzięki temu licznik fusów wyzeruje się. 147 Polski Polski
Strona: 18
Problem Przyczyna Rozwiązanie Opróżniaj kasetkę na fusy tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone. Jeśli kasetka na fusy zostanie opróżniona w czasie, gdy urządzenie jest wyłączone, licznik fusów nie zostanie zresetowany. Kasetka na fusy jest przepełniona, a wskaźnik jej opróżniania nie świeci się. Wyjęto tackę ociekową bez opróżniania kasetki na fusy. Jeśli tacka ociekowa została wyjęta, należy także opróżnić kasetkę na fusy, nawet gdy zawiera bardzo małą ilość fusów. Dzięki temu licznik fusów wyzeruje się i będzie prawidłowo naliczać ilość fusów. Nie można wyjąć jednostki zaparzającej. Jednostka zaparzająca nie znajduje się w prawidłowej pozycji. Zresetuj urządzenie w następujący sposób: zamknij klapkę serwisową i włóż ponownie zbiornik na wodę. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Spróbuj ponownie wyjąć jednostkę zaparzającą. Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Wyjmowanie i wkładanie jednostki zaparzającej”. Nie można włożyć jednostki zaparzającej. Jednostka zaparzająca nie znajduje się w prawidłowej pozycji. Zresetuj urządzenie w następujący sposób: zamknij klapkę serwisową i włóż ponownie zbiornik na wodę. Pozostaw jednostkę zaparzającą na zewnątrz. Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Odczekaj 30 sekund i następnie podłącz urządzenie ponownie do sieci i włącz je. Następnie umieść jednostkę zaparzającą w prawidłowej pozycji i włóż ją ponownie do urządzenia. Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Wyjmowanie i wkładanie jednostki zaparzającej”. Kawa jest zbyt wodnista. Jednostka zaparzająca jest brudna lub musi zostać nasmarowana. Wyjmij jednostkę zaparzającą, opłucz ją pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia. Następnie nasmaruj ruchome części. Urządzenie wykonuje procedurę samoregulacji. Procedura ta jest uruchamiana automatycznie, gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy, gdy przechodzisz na inny typ ziaren kawy lub po długim czasie nieużywania. Zaparz na początku 5 filiżanek kawy, aby umożliwić urządzeniu przeprowadzenie procedury samoregulacji. Ustawienie młynka powoduje, że kawa jest mielona zbyt grubo. Zmień ustawienie na drobniejsze mielenie (niższa wartość). Różnicę smaku można poczuć w pełni po zaparzeniu od 2 do 3 napojów. 148 Polski
Strona: 19
Problem Przyczyna Rozwiązanie Kawa nie jest wystarczająco gorąca. Ustawiona temperatura jest zbyt niska. Ustaw temperaturę na maksimum. Zimna filiżanka obniża temperaturę napoju. Podgrzej filiżanki, opłukując je gorącą wodą. Dodanie mleka obniża temperaturę napoju. Dodanie mleka zawsze obniża temperaturę kawy, niezależnie od tego, czy mleko jest ciepłe czy zimne. Podgrzej filiżanki, opłukując je gorącą wodą. Kawa wypływa z urządzenia wolno lub nie wypływa w ogóle. Filtr wody AquaClean nie został odpowiednio przygotowany do instalacji. Wyjmij filtr wody AquaClean i spróbuj ponownie zaparzyć kawę. Jeśli to zadziała, przed ponownym włożeniem filtra sprawdź, czy został on prawidłowo przygotowany. Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Filtr wody AquaClean”. Po długim okresie nieużywania filtr wody AquaClean trzeba ponownie przygotować do użycia i następnie umieścić go w zbiorniku na wodę. Patrz punkty 1–3 w rozdziale „Aktywacja filtra wody AquaClean”. Filtr wody AquaClean jest zatkany. Filtr wody AquaClean należy wymieniać co 3 miesiące. Filtr używany dłużej niż przez 3 miesiące może się zatkać. Ustawienie młynka powoduje, że kawa jest mielona zbyt drobno. Zmień ustawienie na grubsze mielenie (wyższa wartość). Pamiętaj, że to wpłynie na smak kawy. Jednostka zaparzająca jest brudna. Wyjmij jednostkę zaparzającą i opłucz ją pod bieżącą wodą. Dozownik kawy jest zabrudzony. Wyczyść wylewkę dozownika kawy i jej otwory za pomocą wycioru lub igły. Pojemnik na kawę mieloną jest zatkany Wyłącz urządzenie i wyjmij jednostkę zaparzającą. Otwórz pokrywkę pojemnika na kawę mieloną i włóż do niego trzonek łyżki. Poruszaj nim w górę i w dół, aż zatykająca otwór kawa mielona spadnie (rys. 27). Obieg urządzenia jest zablokowany przez osady wapnia. Usuń kamień z urządzenia za pomocą odkamieniacza firmy Philips. Gdy wskaźnik usuwania kamienia zaczyna migać, musisz zawsze odwapnić urządzenie. 149 Polski Polski
Strona: 20
Problem Przyczyna Rozwiązanie Urządzenie mieli ziarna kawy, ale nie wypływa z niego kawa. Pojemnik na kawę mieloną jest zatkany. Wyłącz urządzenie i wyjmij jednostkę zaparzającą. Otwórz pokrywkę pojemnika na kawę mieloną i włóż do niego trzonek łyżki. Poruszaj nim w górę i w dół, aż zatykająca otwór kawa mielona spadnie (rys. 27). Mleko nie jest spieniane. Ekspresy z dzbankiem LatteGo: dzbanek LatteGo jest niepoprawnie zamontowany. Upewnij się, że pojemnik na mleko jest prawidłowo przymocowany do ramy dzbanka LatteGo (musisz usłyszeć „kliknięcie”). Ekspresy z dzbankiem LatteGo: pojemnik na mleko i/lub rama dzbanka LatteGo są brudne. Zdemontuj dzbanek LatteGo i opłucz jego obie części pod bieżącą wodą lub wymyj je w zmywarce. Ekspresy z klasycznym spieniaczem do mleka: spieniacz do mleka jest brudny. Dokładnie wyczyść spieniacz do mleka. Rodzaj użytego mleka nie nadaje się do spieniania. Różne rodzaje mleka dają różne ilości piany i różną jej jakość. Z naszych testów wynika, że następujące rodzaje mleka dają dobre efekty spieniania: półtłuste lub pełne mleko krowie i bezlaktozowe. Z dolnej części pojemnika na mleko LatteGo wycieka mleko. Rama i pojemnik na mleko nie zostały złożone prawidłowo. Najpierw wsuń górną część pojemnika na mleko pod zaczep u góry ramy. Następnie dociśnij dolną część pojemnika na mleko. Gdy obydwa elementy się połączą, będzie słychać kliknięcie. Wydaje się, że urządzenie przecieka. Urządzenie używa wody do płukania obiegu wewnętrznego i jednostki zaparzającej. Woda ta przepływa z systemu wewnętrznego bezpośrednio do tacki ociekowej. Jest to zjawisko normalne. Opróżniaj tackę ociekową codziennie lub gdy czerwony wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej wystaje z pokrywy tacki. Wskazówka: Ustaw pod wylewką dozownika filiżankę, aby zbierać wodę płuczącą i ograniczyć ilość wody w tacce ociekowej. Tacka ociekowa jest przepełniona, co sprawia, że wygląda, jakby urządzenie przeciekało. Opróżniaj tackę ociekową codziennie lub gdy czerwony wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej wystaje z pokrywy tacki. Zbiornik na wodę nie został wsunięty do końca i do urządzenia dostaje się powietrze. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest ustawiony we właściwej pozycji: wyjmij go i włóż z powrotem, wciskając jak najgłębiej. Jednostka zaparzająca jest brudna/zatkana. Przepłucz jednostkę zaparzającą. 150 Polski
Strona: 21
Problem Przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie stoi na poziomej powierzchni. Ustaw urządzenie na poziomej powierzchni, aby tacka ociekowa się nie przelewała i aby wskaźnik przepełnienia tacki ociekowej działał prawidłowo. Zbiornik na wodę nie został wsunięty do końca i do urządzenia dostaje się powietrze. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest ustawiony we właściwej pozycji: wyjmij go i włóż z powrotem, wciskając jak najgłębiej. Nie można aktywować filtra wody AquaClean, a urządzenie domaga się odkamienienia. Filtr nie został zainstalowany lub wymieniony na czas, gdy zaczął migać wskaźnik filtra wody AquaClean. Oznacza to, że urządzenie nie zostało całkowicie odkamienione. Najpierw wykonaj odkamienianie urządzenia, a następnie zainstaluj filtr wody AquaClean. Nowy filtr wody nie pasuje. Próbujesz zainstalować filtr inny niż filtr wody AquaClean. Do urządzenia pasują wyłącznie filtry wody AquaClean. Na filtrze wody AquaClean nie ma gumowej uszczelki. Załóż ponownie gumową uszczelkę na filtr wody AquaClean. Urządzenie bardzo głośno pracuje. Głośna praca używanego urządzenia jest normalnym zjawiskiem. Jeśli zmieni się charakter hałasu powodowanego przez urządzenie, oczyść jednostkę zaparzającą i nasmaruj ją. Filtr wody AquaClean nie został prawidłowo przygotowany i do urządzenia dostaje się powietrze. Wyjmij filtr wody AquaClean ze zbiornika na wodę i przygotuj go właściwie do użycia przed ponownym umieszczeniem w zbiorniku. Szczegółowe instrukcje zawiera rozdział „Filtr wody AquaClean”. Zbiornik na wodę nie został wsunięty do końca i do urządzenia dostaje się powietrze. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest ustawiony we właściwej pozycji: wyjmij go i włóż z powrotem, wciskając jak najgłębiej. 151 Polski Polski
Strona: 22
Pojemność pojemnika na fusy kawowe 12 brykietów Pojemność dzbanka LatteGo (pojemnika na mleko) 250 ml Regulacja wysokości dozownika 85–145 mm Napięcie znamionowe — Moc znamionowa — Zasilanie Sprawdź etykietę znamionową na wewnętrznej stronie klapki serwisowej (rys. A11) 152 Polski Dane techniczne Producent zastrzega sobie prawo poprawiania parametrów technicznych urządzenia. Wszystkie ustawione wartości są przybliżone. Opis Wartość Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 246 x 372 x 433 mm Waga 7–7.5 kg Długość przewodu zasilającego 1000 mm Zbiornik na wodę 1,8 litra, wyjmowany Pojemność pojemnika na ziarna kawy 275 g
Marka:
Philips
Produkt:
ekspresy do kawy
Model/nazwa:
Series 2200 EP2220
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski, Rumuński, Słowacki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Bułgarski, Łotewski, Litewski, Estoński