Instrukcja Philips Saeco PicoBaristo SM5473

Zobacz poniższy poradnik dla Philips Saeco PicoBaristo SM5473. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Philips Saeco
  • Produkt: Ekspres do kawy
  • Model/nazwa: PicoBaristo SM5473
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Norweski, Finlandia, Grecki, Polski, Rumuński, Słowacki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Rosyjski, Czech

Spis treści

Strona: 107
Polski
Spis treści
Opis urządzenia (Rys. 1)______________________________________________________________________________ 106
Wprowadzenie _______________________________________________________________________________________ 107
Pierwsza instalacja___________________________________________________________________________________ 107
Filtr AquaClean_______________________________________________________________________________________ 107
Obsługa panelu sterowania _________________________________________________________________________ 108
Mierzenie twardości wody___________________________________________________________________________ 109
Parzenie napojów____________________________________________________________________________________ 109
Personalizowanie napojów__________________________________________________________________________ 110
Dostosowywanie ustawień młynka__________________________________________________________________ 111
Obsługa jednostki zaparzającej______________________________________________________________________ 111
Czyszczenie i konserwacja___________________________________________________________________________ 112
Procedura odwapniania______________________________________________________________________________ 115
Ikony ostrzeżenia i kody błędów_____________________________________________________________________ 117
Zamawianie akcesoriów______________________________________________________________________________ 118
Rozwiązywanie problemów__________________________________________________________________________ 119
Opis urządzenia (Rys. 1)
1 Regulowany, wyjmowany dozownik kawy 18 Kasetka na resztki kawy
2 Pokrywka zbiornika wody 19 Pojemnik na fusy kawowe
3 Pokrywka pojemnika na ziarna kawy 20 Pokrywa tacki ociekowej
4 Pokrywka pojemnika na kawę mieloną 21 Dozownik gorącej wody
5 Przełącznik zasilania 22 Otwór na dozownik gorącej wody
6 Gniazdo zasilacza 23 Zbiornik na wodę
7 Klapka serwisowa 24 Filtr AquaClean
8 Wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej 25 Pojemnik na mleko
9 Tacka ociekowa 26 Dozownik mleka
10 Przycisk zwalniający tackę ociekową 27 Pokrywka dozownika mleka
11 Przewód sieciowy 28 Wylewka dozownika mleka
12 Pokrętło ustawiania sposobu mielenia 29 Pasek do pomiaru twardości wody
13 Pokrywa pojemnika na ziarna kawy 30 Tubka smaru wraz ze wskazówkami
dotyczącymi jego stosowania
14 Pojemnik na ziarna kawy 31 Szczoteczka do czyszczenia
15 Jednostka zaparzająca 32 Miarka
16 Wewnętrzna strona klapki serwisowej z
instrukcjami dotyczącymi czyszczenia
106 Polski
Strona: 108
17 Wylewka kawy
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu w pełni automatycznego ekspresu do kawy firmy Saeco! Aby w pełni skorzystać z
pomocy oferowanej przez firmę Saeco, zarejestruj swój produkt na stronie www.saeco.com/care.
Przed skorzystaniem z urządzenia po raz pierwszy zapoznaj się dokładnie z osobną broszurą na temat
bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.
Aby zapewnić Ci maksymalny komfort użytkowania ekspresu do kawy, firma Saeco oferuje pełne
wsparcie na 3 różne sposoby:
1 Odrębna skrócona instrukcja obsługi ze wskazówkami dotyczącymi pierwszej instalacji i
pierwszego użycia.
2 Więcej informacji na ten temat można znaleźć instrukcji obsługi.
3 Pomoc techniczna online i filmy: zeskanuj kod QR na pierwszej stronie lub odwiedź stronę
www.saeco.com/care
Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane przy użyciu kawy. Wprawdzie zostało gruntowanie
oczyszczone, ale w środku mogły pozostać resztki kawy. Gwarantujemy jednak, że urządzenie jest
całkowicie nowe.
Pierwsza instalacja
Aby przygotować ekspres do użycia, należy wykonać kilka prostych czynności, takich jak napełnienie
obiegu wody i aktywowanie filtra AquaClean. Te czynności są przedstawione w odrębnej skróconej
instrukcji obsługi.
Aby otrzymać kawę o najlepszym smaku, należy zaparzyć na początku 5 kaw, aby ekspres
przeprowadził samoregulację.
Ekspres skonfigurowano tak, aby uzyskać najlepszy smak z ziaren kawy. W związku z tym zalecamy nie
zmieniać ustawień młynka do kawy aż do zaparzenia 100–150 filiżanek (po ok. 1 miesiącu
użytkowania).
Filtr AquaClean
Filtr AquaClean ma na celu ograniczenie osadzania się kamienia w urządzeniu oraz dostarczanie
czystej wody, aby zapewnić doskonały aromat i smak każdej filiżanki kawy. Jeśli użyjesz kolejno 8
filtrów AquaClean zgodnie ze wskazaniami ekspresu i zaleceniami zamieszczonymi w tej instrukcji,
odwapnianie urządzenia nie będzie konieczne do czasu przygotowania nawet 5000 filiżanek kawy.
Każdy filtr pozwala na zaparzenie do 625 filiżanek kawy, zależnie od wybranych mieszanek i częstości
płukania i czyszczenia.
Przygotowywanie filtra AquaClean do aktywacji
Filtr AquaClean trzeba przygotować do użycia przed umieszczeniem go w zbiorniku na wodę:
1 Potrząsaj filtrem przez około 5 sekund (rys. 2).
2 Zanurz filtr do góry nogami w naczyniu z zimną wodą i poczekaj, aż z filtra przestaną się
wydobywać (rys. 3) pęcherzyki powietrza.
3 Wciśnij filtr w złącze filtra do najniższego możliwego położenia.
107
Polski
Strona: 109
Aktywowanie filtra AquaClean
Każdy nowy filtr AquaClean musi zostać aktywowany. Dzięki aktywacji filtra AquaClean urządzenie
może monitorować jego wykorzystanie oraz liczbę zużytych filtrów. Istnieją 3 sposoby aktywowania
filtra AquaClean.
1. Aktywowanie filtra AquaClean podczas pierwszej instalacji
Po włączeniu po raz pierwszy urządzenie przeprowadzi Cię przez czynności instalacyjne takie jak
napełnianie zbiornika na wodę, napełnianie obiegu wody i aktywowanie filtra AquaClean. Wystarczy
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
2. Aktywowanie filtra AquaClean po monicie
Uwaga: Wymień filtr AquaClean, gdy wydajność spadnie do 0%, a ikona filtra zacznie szybko migać.
Wymieniaj filtr AquaClean co najmniej raz na trzy miesiące, nawet jeśli urządzenie nie wskazuje
jeszcze konieczności wymiany.
Wskazówka: Gdy wydajność filtra spadnie do 10% a ikona filtra zaczynie powoli migać, zalecamy zakup
nowego filtra. Dzięki temu wymiana filtra będzie możliwa natychmiast, gdy jego wydajność spadnie do
0%.
1 Naciśnij przycisk MENU/SPECIAL DRINKS, przewiń do opcji AQUACLEAN FILTER i naciśnij przycisk
OK, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu pojawi się pytanie, czy chcesz aktywować nowy filtr.
2 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- Wyświetlacz automatycznie aktualizuje liczbę użytych filtrów (rys. 5).
Uwaga: Aby wymienić filtr AquaClean po zużyciu 8 filtrów, najpierw musisz odwapnić urządzenie.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.
3. Aktywowanie filtra AquaClean w dowolnym innym momencie
W każdej chwili możesz zacząć używać (lub powrócić do używania) filtra AquaClean, wykonując w tym
celu poniższe instrukcje.
1 Naciśnij przycisk MENU/SPECIAL DRINKS, wybierz MENU i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
Przewiń do opcji AQUACLEAN FILTER. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu widać liczbę wymienionych wcześniej filtrów AquaClean: od 0 do 8 filtrów (rys.
5).
2 Na wyświetlaczu wybierz pozycję ON (Wł.) i naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić.
- Wyświetlacz automatycznie aktualizuje liczbę użytych filtrów (rys. 5).
- Następnie wyświetli się ekran „urządzenie gotowe” z ikoną AquaClean 100% oznaczającą, że filtr
został zainstalowany (rys. 6).
3 Nalej 2 filiżanki (0,5 l) gorącej wody, aby zakończyć aktywację. Wylej tę wodę.
Uwaga: W niektórych sytuacjach urządzenie powiadomi o konieczności odkamienienia zanim będzie
można zainstalować i aktywować nowy filtr AquaClean. Wynika to z tego, że urządzenie musi zostać
całkowicie odkamienione przed rozpoczęciem używania filtra AquaClean. Postępuj zgodnie z
instrukcjami na ekranie.
Obsługa panelu sterowania
Poniżej znajduje się schemat i opis panelu sterowania urządzenia. Niektóre z przycisków pełnią
podwójną funkcję — po ich naciśnięciu wyświetlą się ikony nawigacyjne. Użyj przycisków obok tych
ikon, aby wybrać lub potwierdzić swój wybór.
108 Polski
Strona: 110
Za pomocą przycisku MENU/SPECIAL DRINKS możesz wybrać inne napoje lub zmieniać ustawienia,
takie jak twardość wody czy temperatura kawy.
ESPRESSO CAPPUCCINO
LATTE
MACCHIATO
AROMA
STRENGTH
MENU /
SPECIAL DRINKS
COFFEE
CAFÉ
AU LAIT
3
2
1
5
4
1. Wyłącznik 4. Przycisk MENU/SPECIAL DRINKS
2. Przyciski napojów 5. Ikony nawigacyjne (w górę, w dół, wstecz,
OK)
3. Przycisk AROMA STRENGTH (Moc aromatu)
Mierzenie twardości wody
Do ustawienia twardości wody użyj dołączonego paska testowego. Naciśnij przycisk MENU, wybierz
menu i przewiń do preferowanej opcji twardości wody.
1 Zanurz pasek do pomiaru twardości wody w wodzie z kranu na 1 sekundę. Następnie odczekaj
1 minutę.
2 Sprawdź, ile kwadratów zabarwiło się na czerwono.
3 Wybierz odpowiednią twardość wody i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
Liczba czerwonych
kwadratów:
Wartość do ustawienia 1 2 3 4
Parzenie napojów
Napój można wybrać, naciskając jeden z przycisków napojów lub wybierając inny napój w menu.
- Jeśli chcesz zaparzyć dwie filiżanki, naciśnij przycisk danego napoju dwa razy (rys. 7) lub wybierz
napój kawowy w MENU i naciśnij go dwukrotnie. Urządzenie automatycznie wykona kolejno dwie
operacje mielenia kawy, aby zaparzyć wybrany napój. W tym samym czasie można zaparzyć tylko
dwa napoje kawowe.
- Aby dostosować wysokość dozownika kawy do wysokości filiżanki lub szklanki, przesuń dozownik
w górę albo w dół.
Parzenie napojów kawowych
1 Napełnij zbiornik wodą z kranu i wsyp ziarna kawy do pojemnika.
109
Polski
Strona: 111
2 Aby zaparzyć kawę, naciśnij jeden z przycisków napojów. Aby wybrać inny rodzaj kawy, naciśnij
przycisk MENU/SPECIAL DRINKS, wybierz opcję DRINKS, przewiń listę w dół do wybranego napoju
i naciśnij przycisk OK.
3 Aby zakończyć nalewanie kawy, naciśnij przycisk OK.
Zaparzanie napojów na bazie mleka
1 Napełnij zbiornik wodą z kranu i wsyp ziarna kawy do pojemnika.
2 Zdejmij pokrywę pojemnika na mleko i wlej mleko (rys. 9) do środka.
Zawsze używaj mleka wyjętego bezpośrednio z lodówki.
3 Załóż pokrywkę na pojemnik na mleko.
4 Jeśli do urządzenia jest przymocowany dozownik gorącej wody, wyjmij go z urządzenia.
5 Pochyl trochę dzbanek na mleko i przymocuj go do urządzenia.
6 Otwórz dozownik mleka i umieść filiżankę na tacce ociekowej.
7 Aby zaparzyć napój na bazie mleka, naciśnij jeden z przycisków napojów. Aby wybrać inny rodzaj
napoju na bazie mleka, naciśnij przycisk MENU/SPECIAL DRINKS, wybierz opcję DRINKS, przewiń
listę w dół do wybranego napoju i naciśnij przycisk OK.
Urządzenie przypomni Ci o konieczności zainstalowania dzbanka na mleko i otwarcia wylewki
dozownika spienionego mleka.
8 Bezpośrednio po nalaniu napoju na bazie mleka na wyświetlaczu pojawi się pytanie, czy chcesz
wykonać procedurę szybkiego czyszczenia dzbanka na mleko. Na aktywację tej procedury masz 10
sekund. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
Zaparzanie kawy z kawy mielonej
1 Otwórz pokrywkę i wsyp tylko jedną miarkę zmielonej kawy do pojemnika na kawę mieloną.
Następnie zamknij pokrywkę (rys. 10).
2 Naciśnij kilka razy przycisk AROMA STRENGTH (Moc aromatu) i wybierz funkcję zaparzania kawy
mielonej.
3 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
4 Wybierz napój.
Uwaga: Jeśli używa się kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną kawę.
Podawanie gorącej wody
1 Jeśli dozownik gorącej wody nie jest przymocowany, przyłącz go do urządzenia (rys. 8).
2 Naciśnij przycisk MENU/SPECIAL DRINKS. Wybierz opcję DRINKS, potwierdź i przewiń menu, aby
wybrać opcję HOT WATER.
3 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się przypomnienie o konieczności
zainstalowania dozownika gorącej wody. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
4 Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć podawanie gorącej wody.
Personalizowanie napojów
Ustawianie ilości kawy i mleka
Możesz dostosować ilość przygotowywanego napoju do swoich preferencji i wielkości filiżanek.
110 Polski
Strona: 112
1 Aby dostosować ilość espresso, naciśnij i przytrzymaj przycisk ESPRESSO do chwili, gdy na
wyświetlaczu pojawi się ikona MEMO.
- Urządzenie przejdzie do fazy programowania i rozpocznie zaparzanie wybranego napoju.
2 Naciśnij przycisk OK, gdy w filiżance znajdzie się żądana ilość espresso.
- Znacznik na wyświetlaczu oznacza, że przycisk został zaprogramowany: po każdym naciśnięciu
tego przycisku urządzenie zaparzy ustawioną ilość espresso.
Uwaga: Aby ustawić ilość płynu w zwykłej kawie, café au lait, cappuccino lub latte macchiato, postępuj
według tej samej procedury: naciśnij i przytrzymaj przycisk napoju oraz naciśnij przycisk OK, gdy
filiżanka zawiera już żądaną ilość kawy i mleka. Sprawdź, czy dzbanek na mleko jest na miejscu, a
dozownik mleka jest otwarty.
Regulowanie mocy kawy
- Aby zmienić moc kawy, naciśnij przycisk AROMA STRENGTH.
- Za każdym naciśnięciem przycisku AROMA STRENGTH urządzenie wybiera wyższy stopień mocy
napoju. Do wyboru jest pięć stopni mocy: 1 oznacza bardzo słabą kawę, a 5 — bardzo mocną. Po
wybraniu 5 następne naciśnięcie przycisku spowoduje ponowne (rys. 12) wybranie stopnia 1.
- Na wyświetlaczu będzie widoczna wybrana moc. Po ustawieniu mocy kawy na wyświetlaczu pojawi
się ponownie menu główne i urządzenie zapisze moc aromatu wybraną do stosowania przy
zaparzaniu kawy.
Dostosowywanie ustawień młynka
Ustawienia młynka można dostosowywać do swoich preferencji za pomocą specjalnego pokrętła
znajdującego się w pojemniku na ziarna. Do wyboru jest 10 ustawień młynka. Im niższe ustawienie,
tym mocniejsza kawa.
Uwaga: Ustawienia młynka można dostosowywać wyłącznie w czasie mielenia kawy. Różnicę smaku
można poczuć w pełni po zaparzeniu od 2 do 3 napojów.
Przestroga: Aby zapobiec uszkodzeniu młynka, nie obracaj pokrętła do ustawiania młynka więcej niż o
jeden stopień za jednym razem.
1 Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy.
2 Otwórz pokrywkę pojemnika na ziarna kawy.
3 Naciśnij przycisk ESPRESSO.
4 Gdy młynek rozpocznie mielenie, naciśnij pokrętło wyboru sposobu mielenia i obróć je w lewo lub
w prawo (rys. 13).
Obsługa jednostki zaparzającej
Aby obejrzeć film zawierający informacje na temat montażu, demontażu i czyszczenia jednostki
zaparzającej odwiedź witrynę www.saeco.com/care.
Wyjmowanie jednostki zaparzającej z ekspresu
1 Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij wyłącznik na panelu sterowania, a potem ustaw przełącznik
zasilania z tyłu urządzenia w pozycji „O”.
2 Wyjmij tackę ociekową z kasetką na fusy.
3 Otwórz klapkę serwisową.
111
Polski
Strona: 113
4 Naciśnij przycisk PUSH (1) i pociągnij za uchwyt jednostki zaparzającej, aby wyjąć ją z urządzenia (2)
(rys. 14).
5 Wyjmij kasetkę (rys. 15) na resztki kawy.
Ponowne wkładanie jednostki zaparzającej do urządzenia
Przed wsunięciem jednostki zaparzającej z powrotem do urządzenia upewnij się, że jest prawidłowo
ustawiona.
1 Sprawdź, czy strzałka na żółtym cylindrze z boku jednostki zaparzającej jest wyrównana z czarną
strzałką i literą N (rys. 16).
- Jeśli nie, naciśnij dźwignię, aż dotknie podstawy jednostki (rys. 17) zaparzającej.
2 Upewnij się, że żółty zaczep blokujący z boku jednostki zaparzającej znajduje się w prawidłowej
pozycji.
- Aby prawidłowo ustawić zaczep, pchnij go w górę, aż znajdzie się w najwyższym położeniu (rys.
18).
3 Włóż kasetkę na resztki kawy z powrotem na miejsce.
4 Korzystając z prowadnic po bokach, wsuń jednostkę zaparzającą z powrotem do urządzenia, aż
zatrzaśnie się we właściwej pozycji. Nie naciskaj przycisku PUSH (Naciśnij).
5 Zamknij klapkę serwisową i włóż tackę ociekową z kasetką na fusy na miejsce.
Czyszczenie i konserwacja
Regularne czyszczenie i konserwacja utrzymuje ekspres w doskonałym stanie i zapewnia możliwość
parzenia kawy przez długi czas, stabilny wypływ kawy i doskonałą piankę mleczną.
W tabeli znajdziesz informacje na temat tego, kiedy i jak czyścić wszystkie zdejmowane części
urządzenia. Szczegółowe informacje i film z instrukcjami można znaleźć na stronie
www.saeco.com/care.
Tabela z instrukcjami mycia i czyszczenia urządzenia
Tabela z instrukcjami mycia i czyszczenia urządzenia
Opis części Kiedy czyścić Jak czyścić
Jednostka
zaparzająca
Co tydzień Wyjmij jednostkę zaparzającą i wyczyść ją pod
bieżącą wodą.
W zależności od
rodzaju użytkowania
Nasmaruj jednostkę zaparzającą.
Co miesiąc Czyść jednostkę zaparzającą przy użyciu tabletek do
czyszczenia.
Dzbanek na mleko Po każdym użyciu Po przygotowaniu napoju na bazie mleka uruchom
procedurę QUICK CARAFE CLEAN zgodnie ze
wskazaniami urządzenia.
Codziennie Dokładnie wyczyść dzbanek na mleko. Możesz też
wybrać funkcję QUICK CLEAN z menu, jeśli nie
przeprowadzono jeszcze czyszczenia po
przygotowaniu napoju na bazie mleka.
112 Polski
Strona: 114
Opis części Kiedy czyścić Jak czyścić
Co tydzień Zdemontuj dzbanek na mleko i wyczyść wszystkie
elementy pod bieżącą wodą.
Co miesiąc W tym cyklu czyszczenia używaj wyłącznie środka do
czyszczenia obiegu mleka CA6705 firmy Saeco.
Tacka ociekowa Gdy z tacki ociekowej
zacznie wystawać
czerwony wskaźnik
zapełnienia
Opróżnij tackę ociekową i wyczyść ją pod bieżącą
wodą.
Pojemnik na fusy
kawowe
Co tydzień Opróżnij kasetkę na fusy i wyczyść ją pod bieżącą
wodą. Jeśli zamierzasz opróżnić i wyczyścić kasetkę
na fusy, upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Zbiornik na wodę Co tydzień Wyczyść go pod bieżącą wodą.
Pojemnik na kawę
mieloną/wylewka
kawy
Co tydzień Oczyść górną część za pomocą uchwytu łyżki, jak
pokazano poniżej.
Czyszczenie jednostki zaparzającej
Regularne czyszczenie jednostki zaparzającej zapobiega zatkaniu wewnętrznych obiegów przez
pozostałości kawy. Aby obejrzeć filmy instruktażowe na temat montażu, demontażu i czyszczenia
jednostki zaparzającej, odwiedź witrynę www.saeco.com/care.
Czyszczenie jednostki zaparzającej pod bieżącą wodą
1 Wyjmij jednostkę zaparzającą i kasetkę na resztki kawy.
2 Dokładnie opłucz wodą kasetkę na resztki kawy i jednostkę zaparzającą. Starannie wyczyść górny
filtr (rys. 21) jednostki zaparzającej.
3 Pozostaw jednostkę zaparzającą do wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem. Nie osuszaj
jednostki zaparzającej szmatką, aby wewnątrz niej nie zbierały się włókienka.
Czyszczenie jednostki zaparzającej przy użyciu tabletek do czyszczenia
Do czyszczenia używaj tylko specjalnych tabletek Philips. Postępuj zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi, którą dołączono do tabletek do czyszczenia. Szczegółowy film
instruktażowy można znaleźć na stronie www.saeco.com/care.
Smarowanie jednostki zaparzającej
Jednostkę zaparzającą należy regularnie smarować, aby ruchome części mogły się płynnie poruszać.
1 Nałóż cienką warstwę smaru na wałek w dolnej części jednostki (rys. 22) zaparzającej.
2 Nałóż cienką warstwę smaru na prowadnice po obu stronach (rys. 23).
113
Polski
Strona: 115
Częstotliwość smarowania podano w tabeli poniżej. Szczegółowy film instruktażowy można znaleźć
na stronie www.saeco.com/care.
Częstotliwość
użytkowania
Liczba napojów
przygotowywanych w ciągu
jednego dnia
Częstotliwość smarowania
Rzadko 1-5 Co 4 miesiące
Normalnie 6-10 Co 2 miesiące
Intensywnie > 10 Raz w miesiącu
Czyszczenie dzbanka na mleko
Szybkie czyszczenie dzbanka
Po przygotowaniu napoju na bazie mleka na wyświetlaczu pojawi się ikona czyszczenia dzbanka na
mleko.
1 Gdy na wyświetlaczu jest widoczna ikona czyszczenia dzbanka, naciśnij przycisk OK, jeśli chcesz
wykonać czyszczenie.Na aktywację tej procedury masz 10 sekund. Naciśnij przycisk powrotu, jeśli
nie chcesz przeprowadzić procedury szybkiego czyszczenia.
2 Zabierz filiżankę z napojem i ustaw pustą filiżankę pod dozownikiem (rys. 24) mleka.
Uwaga: Upewnij się, że wylewka dozownika mleka została wysunięta.
3 Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć podawanie gorącej wody.
Dokładne czyszczenie dzbanka na mleko
Aby dokładnie wyczyścić dzbanek na mleko, musisz regularnie wykonywać następujące czynności:
1 Zdejmij pokrywkę z dozownika (rys. 25) mleka.
2 Podnieś wylewkę dozownika mleka i wyjmij ją z dozownika, a następnie wyjmij rurkę do mleka z
wylewki (rys. 26).
3 Wyjmij rurkę do mleka z wylewki dozownika mleka.
4 Opłucz dokładnie rurkę do mleka i wylewkę dozownika mleka w letniej wodzie.
Cotygodniowe czyszczenie dzbanka na mleko
Wylewka dozownika mleka składa się z 5 komponentów. Rozłóż wszystkie te komponenty raz w
tygodniu i wyczyść je pod bieżącą wodą. Wszystkie te komponenty, poza zbiornikiem na mleko,
można również myć w zmywarce.
1 2
5
3
4
1 Rurka do mleka
2 Gumowa obsadka
3 Spieniacz mleka
4 Złącze spieniacza mleka
5 Obudowa wylewki dozownika mleka
114 Polski
Strona: 116
Demontaż wylewki dozownika mleka
1 Naciśnij przyciski zwalniające po obu stronach górnej części dozownika mleka (1) i zdejmij górną
część zbiornika na mleko (2).
2 Odwróć dozownik mleka do góry dnem i trzymaj go mocno w ręku. Wyciągnij rurkę do mleka z
obsadki (rys. 28).
3 Naciśnij przyciski zwalniające spieniacz do mleka i wyjmij go z gumowej obsadki.
4 Wyciągnij złącze spieniacza do mleka ze spieniacza.
5 Opłucz wszystkie części pod bieżącą letnią wodą.
Składanie dzbanka na mleko
1 Aby złożyć wylewkę dozownika mleka, wykonaj w odwrotnej kolejności czynności 2–4 procedury
„Demontaż wylewki dozownika mleka”.
2 Umieść wylewkę dozownika mleka ponownie w górnej części dzbanka na mleko.
3 Umieść górną część dzbanka na mleko ponownie na dzbanku.
Uwaga: Przed ponownym umieszczeniem wylewki dozownika mleka w górnej części dzbanka na
mleko przesuń bolec wewnątrz górnej części na właściwe miejsce. Jeśli bolec nie znajdzie się na
właściwym miejscu, nie będzie można włożyć wylewki dozownika mleka z powrotem do górnej części
dzbanka (rys. 31) na mleko.
Comiesięczne czyszczenie dzbanka na mleko
Do tego cyklu czyszczenia używaj wyłącznie środka Philips do czyszczenia obiegu mleka.
1 Do dzbanka na mleko wlej zawartość saszetki ze środkiem do czyszczenia obiegu mleka.
2 Włóż dzbanek na mleko do urządzenia i ustaw pojemnik pod wylewką dozownika mleka.
3 Naciśnij przycisk MENU, wybierz opcję DRINKS i przewiń menu do opcji MILK FROTH. Naciśnij
przycisk OK, aby rozpocząć podawanie roztworu czyszczącego.
4 Powtarzaj czynność 3 aż do opróżnienia dzbanka na mleko.
5 Gdy dzbanek na mleko będzie pusty, wyjmij pojemnik i dzbanek na mleko z urządzenia.
6 Opłucz dokładnie dzbanek na mleko i napełnij go świeżą wodą do poziomu oznaczonego MAX.
7 Włóż dzbanek na mleko do urządzenia.
8 Umieść pojemnik pod wylewką dozownika mleka.
9 Naciśnij przycisk MENU i z menu DRINKS wybierz opcję MILK FROTH, aby rozpocząć płukanie
dzbanka.
10 Powtarzaj czynność 9 aż do opróżnienia dzbanka na mleko.
11 Powtórz czynności od 6 do 10.
12 Gdy urządzenie przestanie wylewać wodę, cykl czyszczenia dobiegł końca.
13 Rozłóż wszystkie komponenty i opłucz pod bieżącą letnią wodą.
Procedura odwapniania
Należy używać wyłącznie odkamieniacza Philips. Nigdy nie stosuj odkamieniaczy na bazie kwasu
siarkowego, kwasu solnego, kwasu sulfaminowego lub octowego (octu), ponieważ mogą uszkodzić
obieg wody w urządzeniu i nie rozpuszczają prawidłowo złogów wapnia. Używanie odkamieniacza
innego niż Philips może spowodować unieważnienie gwarancji. Nieodkamienianie urządzenia także
może doprowadzić do unieważnienia gwarancji. Środek odkamieniający Philips można kupić w sklepie
internetowym pod adresem www.saeco.com/care.
1 Gdy na wyświetlaczu pojawi się zalecenie odwapnienia (rys. 33), naciśnij przycisk OK, aby je
rozpocząć. Aby uruchomić odwapnianie bez monitu, naciśnij przycisk MENU, przewiń je, aby
wybrać START CALC CLEAN, i potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.
115
Polski
Strona: 117
- Na wyświetlaczu pojawi się przypomnienie o włożeniu dzbanka na mleko. Napełnij dzbanek na
mleko wodą do poziomu oznaczonego MIN. Włóż dzbanek na mleko do urządzenia i otwórz
wylewkę dozownika mleka.
- Na wyświetlaczu pojawi się przypomnienie o otwarciu wylewki dozownika mleka.
- Na wyświetlaczu pojawi się przypomnienie o wyjęciu filtra AquaClean.
2 Wyjmij tackę ociekową oraz kasetkę na fusy, opróżnij je i włóż z powrotem do urządzenia.
3 Wyjmij zbiornik na wodę i opróżnij go.
4 Umieść duży pojemnik (1,5 l) pod wylewką dozownika kawy.
5 Wlej do zbiornika na wodę całą butelkę odkamieniacza Philips i dopełnij wodą do poziomu CALC
CLEAN (rys. 34). Następnie włóż zbiornik z powrotem do urządzenia i naciśnij przycisk OK, aby
potwierdzić.
6 Rozpocznie się pierwsza faza procedury odwapniania. Procedura odkamieniania trwa około
30 minut i składa się z cyklu usuwania kamienia oraz cyklu płukania.
7 Z urządzenia będzie się wylewać środek odwapniający. Poczekaj, aż wyświetli się powiadomienie o
opróżnieniu zbiornika na wodę.
8 Opróżnij zbiornik na wodę, przepłucz go i napełnij świeżą wodą do poziomu oznaczonego CALC
CLEAN.
9 Wyjmij i opłucz dzbanek na mleko. Napełnij go świeżą wodą do poziomu oznaczonego symbolem
MIN i włóż ponownie do urządzenia. Następnie otwórz wylewkę dozownika mleka.
10 Opróżnij pojemnik i umieść go z powrotem pod dozownikiem kawy. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
11 Rozpocznie się druga faza cyklu odwapniania — faza płukania — która trwa 3 minuty. Na
wyświetlaczu będzie widoczna ikona płukania i czas trwania fazy.
12 Poczekaj, aż z urządzenia przestanie wylewać się woda. Procedura odwapniania dobiegnie końca,
gdy na wyświetlaczu pojawi się znacznik.
13 Naciśnij przycisk OK, aby opuścić procedurę odwapniania. Urządzenie zacznie się nagrzewać i
wykona automatyczne płukanie.
14 Wyczyść dzbanek na mleko po przeprowadzeniu odwapniania.
15 Wyczyść jednostkę zaparzającą po przeprowadzeniu odwapniania.
16 W zbiorniku na wodę umieść nowy filtr AquaClean.
Wskazówka: Stosowanie filtra AquaClean ogranicza konieczność odwapniania!
Co zrobić, jeśli procedura odwapniania zostanie przerwana
Procedurę odwapniania można przerwać, naciskając wyłącznik na panelu sterowania. Jeśli procedura
odwapniania zostanie przerwana przed zakończeniem, wykonaj następujące czynności:
1 Opróżnij zbiornik na wodę i dokładnie go wypłucz.
2 Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego CALC CLEAN i ponownie włącz
urządzenie. Urządzenie nagrzeje się i wykona automatyczne płukanie.
3 Przed zaparzeniem jakichkolwiek napojów przeprowadź ręczne płukanie. Aby wykonać ręczne
płukanie, nalej z urządzenia pół zbiornika gorącej wody, a następnie zaparz 2 filiżanki już zmielonej
kawy, ale bez dodawania nowo zmielonej.
Uwaga: Jeśli procedura odwapniania nie dobiegła do końca, konieczne będzie jak najszybsze
przeprowadzenie kolejnej procedury odwapniania.
116 Polski
Strona: 118
Ikony ostrzeżenia i kody błędów
Znaczenie ikon ostrzeżenia
Znaczenie ikon ostrzeżenia
Ikony ostrzeżenia są wyświetlane na czerwono. Poniżej znajduje się lista ikon ostrzeżenia, które mogą
się pojawić na wyświetlaczu, wraz z ich znaczeniem.
ADD WATER
Napełnij zbiornik świeżą
wodą do poziomu
oznaczonego MAX.
INSERT CARAFE
Nie zainstalowano dzbanka na
mleko. Włóż dzbanek na mleko
do urządzenia.
ADD COFFEE
Pojemnik na ziarna kawy jest
pusty. Wsyp ziarna kawy do
pojemnika.
Kasetka na fusy jest pełna.
Upewnij się, że urządzenie jest
włączone. Następnie wyjmij i
opróżnij kasetkę na fusy.
W urządzeniu nie ma
jednostki zaparzającej lub nie
została ona włożona
prawidłowo. Włóż jednostkę
zaparzającą.
Jednostka zaparzająca jest
zablokowana przez zmieloną
kawę. Wyczyść jednostkę
zaparzającą.
INSERT
WATER SPOUT
Nie zainstalowano
dozownika gorącej wody.
Włóż dozownik gorącej wody.
Włóż tackę ociekową i zamknij
klapkę serwisową.
10
SUPPORT REQUIRED
Jeśli na wyświetlaczu pojawi
się kod błędu, zajrzyj do
sekcji „Znaczenie kodów
błędu”, aby dowiedzieć się,
co oznacza kod błędu
widoczny na wyświetlaczu i
co możesz zrobić. Nie można
używać urządzenia, gdy ta
ikona jest widoczna na
wyświetlaczu.
Umieść dozownik gorącej
wody i naciśnij przycisk OK,
aby rozpocząć.
Znaczenie kodów błędu
Poniżej znajduje się lista kodów błędów oznaczających problemy, które możesz rozwiązać
samodzielnie. Filmy instruktażowe można znaleźć na stronie www.saeco.com/care. Jeśli wyświetli się
inny kod błędu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju. Informacje
kontaktowe znajdziesz na ulotce gwarancyjnej.
117
Polski
Strona: 119
Kod
błędu
Problem Możliwe rozwiązanie
01 Lejek kawy jest
zapchany.
Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka
elektrycznego. Wyjmij jednostkę zaparzającą. Następnie
otwórz pokrywkę przedziału na mieloną kawę i włóż do lejka
trzonek łyżki. Poruszaj nim w górę i w dół, aż zatykająca otwór
kawa mielona spadnie (rys. 20). Odwiedź stronę
www.saeco.com/care , aby zapoznać się z filmem
instruktażowym.
03 Jednostka zaparzająca
jest brudna lub nie jest
odpowiednio
nasmarowana.
Wyłącz urządzenie głównym wyłącznikiem. Opłucz jednostkę
zaparzającą świeżą wodą, pozostaw ją do wyschnięcia, a
następnie nasmaruj. Zapoznaj się z rozdziałem „Czyszczenie
jednostki zaparzającej” lub odwiedź stronę
www.saeco.com/care , aby zapoznać się z filmem
instruktażowym. Włącz urządzenie ponownie.
04 Jednostka zaparzająca
nie jest ustawiona
prawidłowo.
Wyłącz urządzenie głównym wyłącznikiem. Wyjmij jednostkę
zaparzającą i włóż ją ponownie. Zanim włożysz na miejsce
jednostkę zaparzającą, upewnij się, że jej zaczep blokujący
znajduje się w prawidłowej pozycji. Zapoznaj się z rozdziałem
„Obsługa jednostki zaparzającej” lub odwiedź stronę
www.saeco.com/care , aby zapoznać się z filmem
instruktażowym. Włącz urządzenie ponownie.
05 W obiegu wody
znajduje się powietrze.
Zrestartuj urządzenie, wyłączając je i włączając ponownie
głównym wyłącznikiem. Jeśli to zadziała, nalej 2–3 filiżanki
gorącej wody. Przeprowadź odkamienianie, jeśli nie było
wykonywane przez dłuższy czas.
Filtr AquaClean nie
został prawidłowo
przygotowany przed
instalacją lub jest
zapchany.
Wyjmij filtr AquaClean i spróbuj ponownie zaparzyć kawę. Jeśli
to zadziała, sprawdź, czy filtr AquaClean został prawidłowo
przygotowany przed ponownym włożeniem. Umieść filtr
AquaClean z powrotem w zbiorniku na wodę. Jeśli to nie
pomogło, filtr jest zapchany i trzeba go wymienić.
14 Urządzenie jest
przegrzane.
Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie po 30 minutach.
Zamawianie akcesoriów
Do czyszczenia i odkamieniania używaj wyłącznie produktów Philips do konserwacji. Produkty te
można kupić u lokalnego sprzedawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych lub online na
stronie www.saeco.com/care.
Produkty do konserwacji i numery rodzajów:
- Środek do usuwania kamienia CA6700
- Filtr AquaClean CA6903
- Smar do jednostki zaparzającej HD5061
- Tabletki do czyszczenia z tłuszczu CA6704
- Środek do czyszczenia obiegu mleka CA6705
- Zestaw do konserwacji CA6707
118 Polski
Strona: 120
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas używania urządzenia.
Filmy z instrukcjami i pełna lista często zadawanych pytań znajdują się na stronie
www.saeco.com/care. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta
w swoim kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na ulotce gwarancyjnej.
Problem Przyczyna Rozwiązanie
Tacka ociekowa szybko
się zapełnia.
Jest to zjawisko normalne.
Urządzenie używa wody do
płukania obiegu wewnętrznego
i jednostki zaparzającej. Część
wody spływa bezpośrednio z
systemu wewnętrznego do
tacki ociekowej.
Opróżnij tackę ociekową, gdy wskaźnik
zapełnienia tacki ociekowej wystaje z
pokrywy (rys. 19) tacki. Ustaw filiżankę
pod wylewką dozownika, aby zbierać
wodę płuczącą.
Urządzenie jest w trybie
DEMO.
Przycisk trybu gotowości był
wciśnięty przez ponad 8
sekund.
Wyłącz i ponownie włącz urządzenie za
pomocą wyłącznika głównego
znajdującego się z tyłu urządzenia.
Ikona zapełnienia kasetki
na fusy jest cały czas
wyświetlona.
Kasetka na fusy została
opróżniona, gdy urządzenie
było wyłączone.
Opróżniaj kasetkę na fusy tylko wtedy,
gdy urządzenie jest włączone. Jeśli
kasetka na fusy zostanie opróżniona w
czasie, gdy urządzenie jest wyłączone,
nie zostanie zresetowany licznik
zaparzeń kawy.
Kasetka na fusy została za
szybko włożona z powrotem.
Nie wkładaj kasetki na fusy z powrotem,
dopóki na ekranie nie pojawi się
polecenie, by to zrobić.
Urządzenie wyświetla
monit z poleceniem
opróżnienia kasetki na
fusy, mimo że kasetka
nie jest pełna.
Urządzenie nie zresetowało
licznika po ostatnim
opróżnieniu kasetki na fusy.
Zawsze należy odczekać około 5
sekund przed włożeniem kasetki na fusy
na miejsce. Dzięki temu licznik mielenia
kawy wyzeruje się.
Opróżniaj kasetkę na fusy tylko wtedy,
gdy urządzenie jest włączone. Jeśli
kasetka na fusy zostanie opróżniona w
czasie, gdy urządzenie jest wyłączone,
nie zostanie ona zresetowana.
Kasetka na fusy jest
przepełniona, a
komunikat „Empty
grounds container” nie
wyświetla się.
Wyjęto tackę ociekową bez
opróżniania kasetki na fusy.
Jeśli tacka ociekowa została wyjęta,
należy także opróżnić kasetkę na fusy,
nawet gdy zawiera bardzo małą ilość
fusów. Dzięki temu licznik mielenia kawy
wyzeruje się i będzie prawidłowo
naliczał mielenie kawy.
Nie można wyjąć
jednostki zaparzającej.
Jednostka zaparzająca nie
znajduje się w prawidłowej
pozycji.
Zresetuj urządzenie w następujący
sposób: włóż z powrotem tackę
ociekową i kasetkę na fusy. Zamknij
klapkę serwisową, po czym włącz i
wyłącz urządzenie. Spróbuj ponownie
wyjąć jednostkę zaparzającą.
119
Polski
Strona: 121
Problem Przyczyna Rozwiązanie
Kasetka na fusy nie została
wyjęta.
Przed wyjęciem jednostki zaparzającej
wyjmij kasetkę na fusy.
Nie można włożyć
jednostki zaparzającej.
Jednostka zaparzająca nie
znajduje się w prawidłowej
pozycji.
Zresetuj urządzenie w następujący
sposób: włóż z powrotem tackę
ociekową i kasetkę na fusy. Pozostaw
jednostkę zaparzającą na zewnątrz.
Zamknij klapkę serwisową, po czym
włącz i wyłącz urządzenie. Następnie
umieść jednostkę zaparzającą w
prawidłowej pozycji i włóż ją ponownie
do urządzenia.
Urządzenie przestało działać
podczas procedury
odkamieniania.
Nie można wyjmować jednostki
zaparzającej w trakcie procedury
odkamieniania. Najpierw dokończ
odkamienianie, a następnie wyjmij
jednostkę zaparzającą.
Kawa jest zbyt wodnista. Ustawienie młynka powoduje,
że kawa jest mielona zbyt
grubo.
Zmień ustawienie na drobniejsze
mielenie (niższa wartość).
Wylewka kawy jest zapchana. Oczyść wylewkę kawy za pomocą
uchwytu łyżki. Następnie wyłącz
urządzenie i włącz je ponownie.
Urządzenie wykonuje
procedurę samoregulacji.
Zaparz kilka filiżanek kawy.
Jednostka zaparzająca jest
brudna lub musi zostać
nasmarowana.
Wyczyść i nasmaruj jednostkę
zaparzającą.
Kawa nie jest
wystarczająco gorąca.
Używane filiżanki są zimne. Podgrzej filiżanki, opłukując je gorącą
wodą.
Ustawiona temperatura jest
zbyt niska. Sprawdź ustawienia
w menu.
Ustaw w menu temperaturę jako „high”
(wysoka).
Zostało dodane mleko. Dodanie mleka zawsze w pewnym
stopniu obniża temperaturę kawy,
niezależnie od tego, czy mleko jest
ciepłe czy zimne.
Kawa wypływa z
urządzenia wolno lub nie
wypływa w ogóle.
Filtr AquaClean nie został
prawidłowo przygotowany do
instalacji lub jest zapchany.
Wyjmij filtr AquaClean i spróbuj
ponownie zaparzyć kawę. Jeśli to
zadziała, sprawdź, czy filtr AquaClean
został prawidłowo przygotowany przed
ponownym włożeniem. Umieść z
powrotem przygotowany filtr. Jeśli to
nie pomogło, filtr jest zapchany i trzeba
go wymienić.
120 Polski
Strona: 122
Problem Przyczyna Rozwiązanie
Ustawienie młynka powoduje,
że kawa jest mielona zbyt
drobno.
Zmień ustawienie na grubsze mielenie
(wyższa wartość).
Jednostka zaparzająca jest
brudna.
Wyczyść jednostkę zaparzającą.
Dozownik kawy jest
zabrudzony.
Wyczyść wylewkę dozownika kawy i jej
otwory za pomocą igły.
Obieg urządzenia jest
zablokowany przez osady
wapnia.
Wykonaj odkamienianie urządzenia.
Mleko nie jest spieniane. Dzbanek na mleko jest
zabrudzony lub włożony
nieprawidłowo.
Wyczyść dzbanek i upewnij się, że jest
prawidłowo ustawiony i włożony.
Wylewka dozownika mleka nie
została całkowicie otwarta.
Upewnij się, że wylewka dozownika
mleka jest ustawiona we właściwej
pozycji.
Dzbanek na mleko nie został
całkowicie złożony.
Upewnij się, że wszystkie elementy
(zwłaszcza rurka do mleka) zostały
prawidłowo złożone.
Rodzaj użytego mleka nie
nadaje się do spieniania.
Różne rodzaje mleka dają różne ilości
piany i różną jej jakość. Z naszych
testów wynika, że następujące rodzaje
mleka dają dobre efekty spieniania:
półtłuste lub pełne mleko krowie, mleko
sojowe i bezlaktozowe. Inne rodzaje
mleka nie były testowane i mogą dawać
niewielkie ilości piany.
Mleko się rozpryskuje. Mleko nie jest wystarczająco
zimne.
Zalecamy użycie mleka wyjętego
bezpośrednio z lodówki.
Wydaje się, że
urządzenie przecieka.
Urządzenie używa wody do
płukania obiegu wewnętrznego
i jednostki zaparzającej. Część
wody spływa bezpośrednio z
systemu wewnętrznego do
tacki ociekowej. Jest to zjawisko
normalne.
Opróżnij tackę ociekową, gdy wskaźnik
zapełnienia tacki ociekowej wystaje z
pokrywy (rys. 19) tacki. Ustaw filiżankę
pod wylewką dozownika, aby zbierać
wodę płuczącą.
Tacka ociekowa jest
przepełniona, co sprawia, że
wygląda, jakby urządzenie
przeciekało.
Opróżnij tackę ociekową, gdy wskaźnik
zapełnienia tacki ociekowej wystaje z
pokrywy (rys. 19) tacki. Ustaw filiżankę
pod wylewką dozownika, aby zbierać
wodę płuczącą.
Urządzenie nie stoi na poziomej
powierzchni.
Ustaw urządzenie na poziomej
powierzchni, aby wskaźnik
przepełnienia tacki ociekowej działał
prawidłowo.
121
Polski
Strona: 123
Problem Przyczyna Rozwiązanie
Nie można aktywować
filtra AquaClean, a
urządzenie domaga się
odkamienienia.
Filtr nie został wymieniony na
czas, gdy zaczęła migać ikona
filtra AquaClean, i pojemność
spadła do 0%.
Najpierw wykonaj odkamienianie
urządzenia, a następnie zainstaluj filtr
AquaClean.
Filtr AquaClean nie został
zainstalowany podczas
pierwszej instalacji.
Zainstalowano go dopiero po
zaparzeniu około 25 kaw (przy
założeniu, że filiżanki miały
pojemność 100 ml). Przed
zainstalowaniem filtra
AquaClean urządzenie musi
zostać całkowicie
odkamienione.
Najpierw wykonaj odkamienianie
urządzenia, a następnie zainstaluj nowy
filtr AquaClean. Po odkamienianiu
licznik filtra zostanie zresetowany do
wartości 0/8. Zawsze potwierdzaj
aktywację filtra w menu urządzenia.
Zrób to również po wymianie filtra.
Nowy filtr wody nie
pasuje.
Próbujesz zainstalować filtr
inny niż AquaClean.
Do urządzenia pasują wyłącznie filtry
AquaClean.
Urządzenie głośno
pracuje.
Głośna praca używanego
urządzenia jest normalnym
zjawiskiem.
Jeśli zmieni się charakter hałasu
powodowanego przez urządzenie,
oczyść jednostkę zaparzającą i
nasmaruj ją.
Urządzenie wydaje odgłos
pompowania, próbując pobrać
wodę ze zbiornika.
Filtr AquaClean nie jest przygotowany.
Przygotuj filtr AquaClean w sposób
opisany w części „Przygotowywanie
filtra AquaClean do aktywacji” w
rozdziale „Filtr AquaClean”.
Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo
umieszczony. Wyjmij zbiornik na wodę,
wyczyść spod niego ziarna kawy i inne
fragmenty zanieczyszczeń, po czym
umieść go ponownie w urządzeniu.
122 Polski

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Philips Saeco PicoBaristo SM5473

Zadaj pytanie o Philips Saeco PicoBaristo SM5473

Masz pytanie dotyczące Philips Saeco PicoBaristo SM5473, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Philips Saeco PicoBaristo SM5473. Upewnij się, że opisujesz trudności z Philips Saeco PicoBaristo SM5473 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.