Instrukcja Philips myKidsRoom 56314/55/16

Zobacz poniższy poradnik dla Philips myKidsRoom 56314/55/16. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

 • Marka: Philips
 • Produkt: Reflektor
 • Model/nazwa: myKidsRoom 56314/55/16
 • Typ pliku: PDF
 • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Chorwacki, Ukraiński

Spis treści

Strona: 12
13
26-	 Valaisin sopii ainoastaan kytkettäväksi päävirtaan.
27-	 X-liitos: jos johto vaurioituu tulee se korvata samantyyppisellä johdolla.	
	 Y-liitos: jos johto vaurioituu tulee se korvata valmistajan, maahantuojan tai sähköasiantuntijan vastaavalla välttääkseen riskiä.	
	 Z-liitos: johtoa ei voi vaihtaa.
28-	 MAX. …W: käytä ainoastaan valaisimeen sopivia polttimoita äläkä ylitä sallittuja wattimääriä.
29-	 Valaisimeen sopii ainoastaan poltin, jossa on heijastin.
30-	 Valaisimeen sopii ainoastaan pienoisloistelamppu.
31-	 Valaisimeen ei sovi pienoisloistelamppu.
32-	 Vain 60 mm halkaisijaltaan olevaa hehkulamppua voidaan käyttää. Tähän valaisimeen ei tule käyttää lamppua, joka on 45 mm 	 	
	 halkaisijaltaan.
33-	 Käytä vain globe-polttimoa, joka on halkaisijaltaan ilmoitetun suuruinen. Älä koskaan käytä tavallista hehkulamppua/hehkulanka	 	
	 polttimoa.
34-	 Tuotteessa voi käyttää vain kynttilän muotoisia polttimoita.
35-	 Älä käytä tähän valaisimeen koskaan kylmäsädelamppua.
36-	 Tähän valaisimeen voidaan käyttää ainoastaan turvavalopolttimoita tai matalapainelamppuja. Erillistä turvalasia ei tarvita.
37-	 Kapseli – ja putkihalogeeneja ei saa koskea paljain käsin.
38- 	 Laite sisältää sulakkeen. Mikäli laite ei toimi polttimon vaihdon jälkeen, on sen sulake vaihdettava. Mikäli sulakkeen vaihdon 	 	
	 yhteydessä joudutaan käsittelemään laitteen sisäisiä johdotuksia, ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan.
39-	 Valaisimeen voidaan asentaa himmennin, poikkeuksena loisteputkilamput PLCE Käytä asiantuntija-apua oikean tyypin valitsem	 	
	 isessa (erityisesti, jos valaisin on 12 V).
40-	 Valaisin toimii suojajännitteellä. Vaihda rikkoutunut muuntaja uuteen muuntajaan, jossa on selkeät tekniset ohjeet. Ota yhteyttä 	 	
	 valtuutettuun 	asentajaan tai jälleenmyyjääsi.
41-	 Valaisin sopii kovaan käyttöön.
42-	 Valaisimeen on mahdollista asentaa aika- tai valokytkin. Maksimi- ja minimiajat / rajat on selvitetty kuvissa osassa A.
43-	 Valaisin voidaan asentaa korkeintaan 6 metrin korkeuteen.
44-	 Saavuttaaksesi parhaan mahdollisen tuloksen, valaisin on asennettava korkeuteen, joka on ilmoitettu kuvassa. Osassa A on myös 	
	 kerrottu tunnistimen minimi- ja maksimirajat.
45-	 Kuvassa on ilmoitettu tunnistimen normaali toiminta-alue.
46-	 Valaisin pitää asentaa horisontaalisesti. Pidentääksesi polttimon ikää ei suositella suurempaa kuin 4 asteen kulmaa.
47-	 Varmista, että et poraa sähköjohtoja tai tiivisteitä seinässä asennuksen aikana.
48-	 Jos tämä valaisin asennetaan suoraan katto – tai seinärasiaan, on rasia ensin peitettävä kannella.
49-	 Johdotus ei koskaan saa olla puristuneena tai kiertyneenä valaisimen ja asennuspinnan väliin.
50-	 Valaisimeen soveltuvat käytettäväksi hopeoidut hehkulamput.
51-	 Valaisin sisältää osia, jotka saattavat kuumentua.
52-	 Tuote ei sovellu alle 14-vuotiaille lapsille.
Valaisimet – samoin kuin muut valikoimassamme olevat tuotteet – on suunniteltu, tuotettu ja testattu Euroopan tarkimpien
turvallisuusnormien mukaan (EN 60.598 / ). Valmistusvirheestä tai materiaalivahingosta valmistaja antaa sisävalaisimille 2 vuoden
takuun ja ulkovalaisimille 2vuoden takuun (jos pakkauksessa ei ole toisin mainittu). Vaurioituneet lasit, patterit ja valonlähteet eivät kuulu
takuun piiriin. Takuu ei korvaa epäsuotuisasta ympäristöstä johtuvia vikoja (meren ranta, teollisuuslaitosten ympäristö, sikalat,
navetat,...). Takuu alkaa ostopäivästä ja on voimassa ainoastaan kuittia vastaan. Takuu ei ole voimassa jos valaisinta ei ole asennettu
ohjeiden mukaan tai sitä on korjattu tai muutettu. Valmistaja ei ole myöskään vastuussa vahingoista jotka ovat aiheutuneet
väärinkäytöstä tai väärästä asennuksesta. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
•	 Producent doradza poprawnie używać opraw oświetleniowych! Dlatego wszystkie następujące instrukcje, dotyczące poprawnego
montażu i użytkowania opraw zachowaj na przyszłość.
•	 Zawsze wyłącz prąd przed rozpoczęciem montażu, przeróbkami lub naprawą.
•	 W razie wątpliwości zasięgnij porady u wykwalifikowanego elektryka lub w najbliższym punkcie sprzedaży. Upewnij się, że oprawa
została zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niektóre przepisy wymagają podłączenia oprawy oświetleniowej do
zasilania przez wykwalifikowanego elektryka.
•	 Mocno dokręcaj śruby, zwłaszcza w przypadku łączenia niskonapięciowych przewodów (12V) (jeśli są zastosowane).
•	 Zwróć uwagę na kolor przewodów przed montażem: niebieski (N), brązowy lub czarny (L) i w przypadku I klasy izolacji – żółto-
zielony (uziemienie).
•	 Przecieraj oprawy oświetleniowe suchą szmatką, nie używaj środków czyszczących ścierających lub rozpuszczalników. Nie
dopuszczaj do zmoczenia żadnych części elektrycznych.
•	 Montuj kinkiety w miejscach niedostępnych dla dzieci.
•	 Jeśli oprawa zamontowana jest na powierzchni metalowej, powierzchnia ta musi być złączona z ochronnym przewodem
uziemiającym lub przewodem instalacji o jednakowym potencjale.
•	 Zawsze zwracaj uwagę na dane techniczne umieszczone na oprawie. Zweryfikuj umieszczone na cechowaniu na oprawie znaki z
objaśnieniem tych znaków, pokazanych w części A instrukcji bezpieczeństwa.
•	   Usuwanie zużytych produktów: Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i
podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte. Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego pojem-
nika na śmieci na kółkach, podlega on postanowieniom dyrektywy 2002/96/WE. Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki
i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów
elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga
ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
UWAGA: Poniżej odnajdziesz wszystkie objaśnienia z numerem referencji do znaczków, które są umieszczonych na początku
  niniejszej instrukcji:
01-	 Oprawa tylko do użytku wewnętrznego.
02-	 Oprawy nie można umieszczać w łazienkach (przynajmniej nie w zaznaczonym obszarze).
03-	 Oprawę można umieszczać na łatwopalnych powierzchniach. Bezwzględny zakaz zakrywania oprawy wnękowej materiałem
izolującym lub innym posiadającym podobną charakterystykę.
04-	 Nie należy montować oprawy bezpośrednio na powierzchniach łatwopalnych.
05-	 Oprawa może być pokryta materiałem izolacyjnym.
06-	 Oprawę można montować wyłącznie na suficie.
07-	 Oprawę można montować wyłącznie na ścianie.
08-	 Oprawa jest odpowiednia do montowania na ścianie i na suficie.
09-	 Zawsze przestrzegaj minimalnej odległości pomiędzy oprawą a oświetlanym przedmiotem, jak pokazano na rysunku.
10-	 IPX1 : ochrona przeciw natryskiem wody.
11-	 IPX3: Oprawa może być narażona na działanie deszczu ( spadające krople pod kątem maksymalnie 60° od pionowej osi).
12-	 IPX4: Oprawa jest odporna na zachlapanie wodą: może być narażona na strugi wody, lejącej się pod każdym kątem (360°).
13-	 IPX5 : Ochrona przeciw bryzganiu wody.
14-	 IPX7 : Oprawa może być zamontowana w gruncie.
15-	 IPX8 : Klasa ochronności IP X8 zabezpiecza oprawę przy zanurzeniu do wskazanej głębokości.
16-	 IP5X : Oprawa jest pyłoszczelna.
17-	 IP6X : Oprawa jest pyłoszczelna.
18-	 Bezzwłocznie wymień pęknięte lub zbite szkło ochronne, używając wyłącznie oryginalnych części.
19-	 Klasa ochrony I: oprawa posiada przewód uziemiający. Ten przewód (żółto-zielony) musi być podłączony do zacisku,
zaznaczonego symbolem .
20-	 Klasa ochrony II: oprawa ma podwójną izolację i nie musi być uziemiona.
21-	 Klasa ochrony III: oprawa jest przystosowana tylko do niskiego napięcia (np.12V).
22-	 Usuń izolację tak jak pokazano na schemacie.
23-	 Przewód uziemiający musi być dłuższy niż przewody czynne.
24-	 Używaj załączonych do oprawy odizolowujących koszulek i zakładaj je na odizolowane końcówki przewodów.
25-	 Użyj materiału izolacyjnego odpornego na podaną w ikonce temperaturę.
PL INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA - CZEŚĆ B
Strona: 13
14
26-	 Oprawa jest przystosowana tylko do bezpośredniego podłączenia do zasilania głównego.
27-	 X-połączenie : w przypadku uszkodzenia przewodu, musi on być wymieniony na przewód tego samego typu.
Y- połączenie : w przypadku uszkodzenia przewodu może on być wymieniony tylko przez producenta.	
Z- połączenie : przewód nie może być wymieniony.
28-	 MAX. ...W: używaj żarówek odpowiednich do tej oprawy i nie przekraczających podanej mocy.
29-	 Oprawa jest dostosowana tylko do lustrzanej żarówki.
30-	 Oprawa jest dostosowana tylko do energooszczędnej żarówki.
31-	 Oprawa nie jest przystosowana do energooszczędnych żarówek.
32-	 Mogą być używane tylko żarówki o średnicy 60 mm. Nie wolno używać żarówek o średnicy 45 mm.
33-	 Należy używać wyłącznie żarówki typu “glob” o podanej średnicy. Nie należy używać standardowej żarówki.
34-	 Do oprawy należy używać wyłącznie żarówek typu “świeczka”.
35-	 Nigdy nie używaj żarówki typu “zimny reflektor – Cool-Beam”.
36-	 Osprzęt jest odpowiedni tylko dla opraw z niskim napięciem. Bezpieczniejsze szkło nie jest konieczne.
37-	 Żarówek halogenowych w sztyfcie lub liniowych nie wolno dotykać gołymi rękoma.
38-	 Oprawa jest wyposażona w bezpiecznik. Jeśli oprawa nie działa po wymianie źródła światła, bezpiecznik również powinien
zostać wymieniony. W przypadku kontaktu z wewnętrzną instalacją elektryczną, powinno to zostać wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka.
39-	 Oprawa może być eksploatowana z kombinacją ze ściemniaczem, jednak nie w sytuacji gdy jest stosowana żarówka PLCE.
Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu odpowiedniego wyboru (szczególnie ważne w przypadku halogenu 12V).
40-	 Oprawa pracuje razem z transformatorem. Zamień zepsuty transformator wyłącznie na transformator o takich samych
parametrach technicznych. Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub najbliższym punktem sprzedaży.
41-	 Oprawa odpowiednia do montażu na nieobrobionej powierzchni.
42-	 Oprawa z możliwością ustawienia czasu świecenia i natężenia światła. Wartości minimalne i maksymalne są określone w ikonie
w części A.
43-	 Oprawa może być umieszczona na maksymalnej wysokości 6 metrów
44-	 By osiągnąć optymalną skuteczność działania umieść oprawę na podanej w ikonie wysokości. Maksymalny i minimalny zasięg
czujnika jest określony w ikonie w części A.
45-	 Przeciętny zakres aktywności czujnika określają dane podane w ikonce.
46-	 Oprawa powinna być zamontowana w pozycji poziomej. W celu dłuższej eksploatacji żarówka nie powinna być kątem większym
niż 4° od poziomu.
47-	 Upewnij się, że nie przewierciłeś się przez żadne przewody elektryczne lub inne przeszkody w ścianie lub suficie w czasie
montażu.
48-	 W przypadku gdy oprawa oświetleniowa montowana jest do skrzynki sufitowej wskazane jest aby zakryć tę puszkę i osłonić
przewody elektryczne. (skrzynki te najczęściej są stosowane w Holandii)
49-	 Elektryczne przewody nie mogą być ściśnięte lub skręcone pomiędzy oprawą oświetleniową a powierzchnią, na której będzie
ona zamontowana.
50-	 Oprawa umożliwia stosowanie źródeł światła dekoracyjnych ze zwierciadlaną kopułą bańki.
51-	 Ta oprawa zawiera element, który może być gorący.
52-	 Produkt nie dozwolony dla dzieci do 14 lat.
Ta oprawa – tak jak wszystkie z naszej gamy produktów – jest zaprojektowana, wyprodukowana i przetestowana zgodnie z
wymogami Europejskich Standardów Bezpieczeństwa (EN 60.598/ ). W przypadku wad konstrukcyjnych Producent udziela
gwarancji na okres 2 lat na oświetlenie wewnętrzne, na oświetlenie zewnętrzne – 2 lata (jeżeli jest to zaznaczone na opakowaniu).
Uszkodzenia baterii, klosza lub źródła światła nie podlegają gwarancji. Uszkodzenia wynikłe z użytkowania opraw oświetleniowych w
ekstremalnych warunkach (na terenach nadbrzeżnych, w otoczeniu przemysłowym, w miejscach narażenia na częsty kontakt z pyłem
) nie są objęte gwarancją. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty dokonania zakupu i tylko po przedstawieniu dowodu zakupu.
Gwarancja nie jest ważna w przypadku montażu niezgodnie z instrukcją, samodzielnej naprawy lub modyfikacji. Producent nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, powstałe w wyniku złego użytkowania lub złego zastosowania oprawy. Oprawa
oświetleniowa - dystrybutor: Philips Polska Sp. z o.o. - ul. Objazdowa 6b - 62-300 Września
Konstrukcyjne i techniczne zmiany są zastrzeżone. 
•	 A gyártó a megfelelö helyes világítótest felszerelést javasolja. Ennek érdekében kérjük, kövesse az alábbi útmutatót, hogy a
világítótestek biztonságos felszerelését és működését biztosítsa. Tartsa meg, hogy a későbbiekben is segítségére legyen.
•	 Üzembe helyezés, karbantartás vagy javítás előtt mindig feszültségmentesítse az elektromos hálózatot
•	 Amennyiben probléma merül fel, forduljon szakemberhez vagy érdeklődjön szaküzletben. Bizonyosodjon meg, hogy az előírásoknak
megfelelően történt a termék üzembe helyezése. Bizonyos szabályok előírhatják szakemberrel történő üzembe helyezést (Pl.:
Németország).
•	 Mindig szorosan húzza meg a csatlakozó csavarjait különösen alacsony feszültséggel működő termékek esetén (12V).
•	 Mindig ellenőrizze a megfelelő kábel színeket kék (N), barna vagy fekete (L) és ha I-s védelmi osztályú a készülék sárga/zöld
(földelés).
•	 Karbantartás során a belső világítótestek esetén használjon száraz ruhát, ne használjon tisztítószert vagy folyékony oldószert.
Kerülje folyadék használatát minden elektromos rész esetében.
•	 Kérjük, a falikart úgy szerelje fel, hogy gyerekek ne érhessék el!
•	 Ha a világítótestet fém alapra szereli fel, akkor azt az alapot hozzá kell rögzíteni a védő földelésű vezetékhez, vagy a szerelvénnyel
azonos feszültségű rögzítő vezetékhez.
•	 Mindig vegye figyelembe a termék technikai jellemzőit. Azonosítsa be a termék címkéjén és a terméken található ábrákat az ön
biztonsági útmutatójának „A" részében szereplő ábrák segítségével.
•	    Az elhasznált termék hulladékkezelése: Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek
felhasználásával tervezték és készítették. A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK Európai irányelv. Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének
helyi rendszeréről. Kérjük, a helyi szabályok figyelembe vételével járjon el, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási
hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.
FIGYELEM: Az alábbiakban részletes leírást talál a biztonsági ábrák jelentéséről.
01- 	 Ezt a szerelvényt csak beltérben szabad felszerelni.
01 -	 Ezt a terméket csak olyan helyiségben lehet felszerelni, ahol a termék vízzel való érintkezése lehetetlen.
02- 	 Nem szerelhető fel fürdőszobában (A jelzett vízforrástól az ábrán jelzett távolságon belül).
03- 	 Normál éghető felületre szerelhető. A süllyesztett lámpákat semmilyen körülmények között nem szabad szigetelő vagy más
	 hasonló anyaggal befedni.
04- 	 Ezt a terméket gyúlékony felületre nem lehet közvetlenül felszerelni!
05- 	 A termék burkolható szigetelő anyaggal.
06- 	 Csak mennyezetre szerelhető.
07- 	 Csak falra szerelhető.
08- 	 A termék rögzíthető falra és mennyezetre is.
09- 	 Mindig ellenőrizze a minimális távolságot a lámpa és a megvilágított tárgy között.
10- 	 IPX1: A termék csepegő víz ellen védett.
11- 	 IPX3: A termék esőnek is kitehető. Kültéri használatra (A vízcseppek beesési szőge maximum 60° lehet a függőlegestől).
12- 	 IPX4: A termék felfreccsenő víznek is kitehető (bármilyen irányból (360°)).
13- 	 IPX5: A termék vízsugár ellen védett.
14- 	 IPX7: A szerelvény földbe süllyeszthető.
15- 	 IPX8: A megadott mélységig történő víz alá merítés ellen nyújt védettséget.
16- 	 IP5X: A termék porvédett.
17- 	 IP6X: A termék pormentes.
HU BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ - ‘B’ RÉSZ

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Philips myKidsRoom 56314/55/16

Zadaj pytanie o Philips myKidsRoom 56314/55/16

Masz pytanie dotyczące Philips myKidsRoom 56314/55/16, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Philips myKidsRoom 56314/55/16. Upewnij się, że opisujesz trudności z Philips myKidsRoom 56314/55/16 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.