D250 instrukcja
Instrukcja PhilipsD250

Podręcznik dla Philips D250 w Polski. Ten podręcznik PDF ma 46 stron.

PDF 46 1.1mb

Zobacz poniższy poradnik dla Philips D250. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Philips D250, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Philips D250. Upewnij się, że opisujesz trudności z Philips D250 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Philips D250

Strona: 1
www.philips.com/support Jesteśmy doTwoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: Rozszerzona dokumentacja użytkownika Masz pytanie? Skontaktuj się z D250 D255
Strona: 2
1 PL Spis treści 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Twój telefon 4 Zawartość opakowania 4 Opis telefonu 5 Opis stacji bazowej 6 3 Przygotowywanie do pracy 7 Podłączanie stacji bazowej 7 Wkładanie baterii dołączonych do zestawu8 kraju) 8 Zmiana kodu PIN zdalnej obsługi (model D255) 9 Ładowanie słuchawki 9 Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora 9 Co to jest tryb gotowości? 10 Wyświetlane ikony 10 Sprawdzanie siły sygnału 11 Włączanie i wyłączanie słuchawki 11 4 Połączenia 12 Wykonywanie połączenia 12 Odbieranie połączenia 12 Kończenie połączenia telefonicznego 13 Regulacja głośności słuchawki lub głośnika 13 Wyłączanie mikrofonu 13 Włączanie lub wyłączanie głośnika 13 Wykonywanie drugiego połączenia 13 Odbieranie drugiego połączenia 13 Przełączanie między dwoma połączeniami13 Zewnętrzne połączenie konferencyjne 14 5 Połączenia interkomowe i konferencyjne 15 Nawiązywanie połączenia z inną słuchawką 15 Połączenie konferencyjne 15 6 Tekst i numery 17 Wprowadzanie tekstu i numerów 17 Przełączanie wielkich i małych liter 17 7 Książka telefoniczna 18 Wyświetlanie książki telefonicznej 18 Wyszukiwanie pozycji 18 Wybór numeru z książki telefonicznej 18 Przechodzenie do książki telefonicznej podczas rozmowy 19 Dodawanie pozycji 19 Edycja pozycji 19 Usuwanie pozycji 19 Usuwanie wszystkich pozycji 19 8 Lista połączeń 20 Typ listy połączeń 20 Wyświetlanie pozycji połączeń 20 Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej 20 Oddzwanianie 21 Usuwanie pozycji połączenia 21 Usuwanie wszystkich pozycji połączeń 21 9 Lista ponownego wybierania 22 Wyświetlanie pozycji listy ponownego wybierania 22 Ponowne wybieranie połączenia 22 Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej 22 Usuwanie pozycji z listy ponownego wybierania 22 Usuwanie wszystkich pozycji z listy ponownego wybierania 22 10 Ustawienia telefonu 23 Ustawienia dźwięku 23 Nazwa słuchawki 24 Ustawianie daty i godziny 24 Ustawianie języka menu ekranowego 24 Tryb ECO+ 24 11 Automatyczna sekretarka 25
Strona: 3
4 PL 2 Twój telefon Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej stronie www.philips.com/welcome. Zawartość opakowania Słuchawka** Stacja bazowa (D250) Stacja bazowa (D255) Ładowarka (bez gniazda telefonicznego)** Zasilacz** Przewód telefoniczny* 2 akumulatory AAA** Gwarancja Krótka instrukcja obsługi Uwaga • * W niektórych krajach wymagane jest podłączenie adaptera do przewodu telefonicznego, a następnie podłączenie przewodu do gniazda telefonicznego. • ** W pakietach zawierających kilka słuchawek oprócz słuchawek dostępne są dodatkowe ładowarki, zasilacze sieciowe i akumulatory.
Strona: 4
10 PL Ikona rozładowanego akumulatora miga. Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie. Słuchawka wyłącza się, gdy baterie są rozładowane. Podczas prowadzenia rozmowy o rozładowaniu się akumulatora informują dźwięki ostrzegawcze. Po ostrzeżeniu rozmowa zostanie przerwana. Co to jest tryb gotowości? Telefon znajduje się w trybie gotowości, gdy nie jest używany. Na ekranie trybu gotowości jest wyświetlane nazwa i numer słuchawki oraz data i godzina. Wyświetlane ikony W trybie gotowości wyświetlana ikona sygnalizuje funkcje dostępne w słuchawce. Ikona Opis Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (od pełnego do niskiego). Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski przewijają się aż do zakończenia ładowania. Ikona rozładowanej baterii miga i słychać sygnał alarmu. Niski poziom naładowania baterii — wymagane ładowanie. Wyświetlanie stanu połączenia między słuchawką a stacją bazową.Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odebranych połączeń przychodzących. Wskazywanie połączenia wychodzącego na liście ponownego wybierania. Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia lub podczas przeglądania nieodczytanych powiadomień o nieodebranych połączeniach na liście połączeń. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odczytanych powiadomień o nieodebranych połączeniach. Miga w przypadku odebrania połączenia przychodzącego. Świeci światłem ciągłym podczas połączenia. Głośnik włączony. Dzwonek wyłączony. Automatyczna sekretarka (tylko model D255): miga w przypadku nowej wiadomości lub kiedy pamięć jest pełna.Wyświetla się, gdy automatyczna sekretarka jest włączona. Miga w przypadku nowej wiadomości głosowej. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania wiadomości głosowych na liście połączeń. Ikona nie jest wyświetlana w przypadku braku nowych wiadomości głosowych. / Jest wyświetlana podczas przewijania listy w górę/w dół lub zwiększania i zmniejszania głośności. Oznacza, że po prawej stronie znajduje się więcej cyfr. Naciśnij przycisk REDIAL/C, aby je wyświetlić. ECO+ Włączony jest tryb ECO+.
Strona: 5
36 PL 14 Parametry techniczne Ogólne dane techniczne i funkcje • Czas rozmów: 16 godzin • Tryb gotowości: 200 godzin • Zasięg w pomieszczeniach: 50 metrów • Zasięg na zewnątrz: 300 metrów • Książka telefoniczna z 50 pozycjami • Lista ponownego wybierania z 10 pozycjami • Lista połączeń z 20 pozycjami • Automatyczna sekretarka: czas nagrywania 25 minut • FSK, DTMF Akumulator • Philips: 2 akumulatory AAA Ni-MH 1,2V 500 mAh Zasilacz Stacja bazowa i ładowarka • Tenpao: S003GV0600050; moc wejściowa: 100–240V~, 50/60 Hz, 150 mA; moc wyjściowa: 6V DC, 500 mA Pobór mocy • Pobór mocy w trybie gotowości: ok. 0,7 W (D250), 0,75 W (D255) Waga i wymiary (D250) • Słuchawka: 108,5 g 47 x 23,6 x 156 mm (wys. x szer. x gł.) • Stacja bazowa: 67,5 g 109,8 x 72,6 x 27,8 mm (wys. x szer. x gł.) • Ładowarka: 37 g 74 x 68,7 x 27,5 mm (wys. x szer. x gł.) Waga i wymiary (D255) • Słuchawka: 108,5 g 47 x 23,6 x 156 mm (wys. x szer. x gł.) • Stacja bazowa: 86,5 g 109,8 x 72,6 x 29 mm (wys. x szer. x gł.) • Ładowarka: 37 g 74 x 68,7 x 27,5 mm (wys. x szer. x gł.)
Strona: 6
37 PL 15 Uwaga Deklaracja zgodności Firma TP Vision Europe B.V. niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 2014/53/EU. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com. Zgodność z normą GAP Norma GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki oraz stacje bazowe DECT™ GAP są zgodne z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi działania, niezależnie od producenta. Słuchawka oraz stacja bazowa są zgodne z normą GAP, co oznacza, że gwarantowana jest minimalna funkcjonalność: rejestrowanie słuchawki, odbieranie linii, wykonywanie i odbieranie połączenia. Zaawansowane funkcje mogą być niedostępne w przypadku używania ich z urządzeniami innych producentów.Aby zarejestrować i używać słuchawki ze stacją bazową GAP innego producenta, przeprowadź procedurę opisaną w instrukcji producenta, a następnie wykonaj procedurę rejestrowania słuchawki opisaną w niniejszej instrukcji.Aby zarejestrować słuchawkę innego producenta ze stacją bazową, ustaw tryb rejestracji na stacji bazowej, a następnie wykonaj procedurę opisaną w instrukcji producenta słuchawki. Zgodność ze standardami EMF Ten produkt spełnia wszystkie normy i jest zgodny z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych. Utylizacja starych produktów i baterii Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie opisane w treści Dyrektywy Europejskiej 2013/56/UE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy nie należy wyrzucać produktu ani baterii ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów i baterii pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Wyjmowanie baterii Informacje o wyjmowaniu baterii jednorazowych zawiera część „Wkładanie baterii dołączonych do zestawu”. Jeśli na produkcie znajduje się to logo, oznacza to, że uiszczono opłaty związane
Marka:
Philips
Produkt:
Nieskategoryzowane
Model/nazwa:
D250
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski