Instrukcja Philips 6000 series 43PUS6262

Zobacz poniższy poradnik dla Philips 6000 series 43PUS6262. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Philips
  • Produkt: Telewizor LED
  • Model/nazwa: 6000 series 43PUS6262
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Francuski, Włoski, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Duński, Norweski, Portugalski, Szwedzki, Czech, Słowacki, Finlandia, Polski, Węgierski, Turecki, Rumuński, Rosyjski, Ukraiński, Angielski

Spis treści

Strona: 1
Spis treści
1 Pomoc techniczna 3
1.1 Określenie modelu i rejestracja telewizora 3
1.2 Pomoc i instrukcja obsługi 3
1.3 Pomoc online i instrukcja obsługi 3
1.4 Centrum Obsługi Klienta / naprawa 3
2 Oprogramowanie 5
2.1 Aktualizuj oprogramowanie 5
2.2 Wersja oprogramow. 5
3 Skrócona instrukcja 6
3.1 Pilot zdalnego sterowania 6
3.2 Czujnik podczerwieni 7
3.3 Przycisk joysticka - Sterowanie lokalne 8
4 Instalacja 9
4.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
9
4.2 Umieszczenie telewizora 9
4.3 Włączanie telewizora 9
5 Złącza 11
5.1 Instrukcja połączeń 11
5.2 Antena 11
5.3 Satelitarne 11
5.4 Urządzenie wideo 11
5.5 Urządzenie audio 12
5.6 Urządzenie mobilne 13
5.7 Inne urządzenie 14
6 Zmiana źródła 17
6.1 Lista źródeł 17
6.2 Zmiana nazwy urządzenia 17
6.3 Ponowne wykrywanie połączeń 17
7 Kanały 18
7.1 Informacje o kanałach i przełączaniu kanałów
18
7.2 Instalacja kanałów 18
7.3 Lista kanałów 24
7.4 Ulubione kanały 25
7.5 Telegazeta / teletekst 26
8 Przewodnik telewizyjny 27
8.1 Co jest potrzebne 27
8.2 Korzystanie z przewodnika telewizyjnego 27
9 Nagrywanie i funkcja Pause TV 29
9.1 Nagrywanie 29
9.2 Wstrzymywanie programu 30
10 Filmy, zdjęcia i muzyka 31
10.1 Z połączenia USB 31
10.2 Zdjęcia 31
10.3 Filmy 31
10.4 Muzyka 32
11 Otwieranie menu ustawień telewizora
33
11.1 Przegląd menu głównego 33
11.2 Menu narzędzi 33
11.3 Ustawienia szybkie i wszystkie ustawienia 33
11.4 Wszystkie ustawienia 33
12 Sieć 43
12.1 Sieć domowa 43
12.2 Połącz z siecią 43
12.3 Ustawienia sieci 44
13 Smart TV 46
13.1 Konfiguracja funkcji Smart TV 46
13.2 Strona startowa funkcji Smart TV 46
13.3 Galeria aplikacji 46
13.4 Multi View 46
14 Ambilight 48
14.1 Styl Ambilight 48
14.2 Jasność i nasycenie podświetlenia Ambilight
48
14.3 Ambilight+hue 48
14.4 Zaawansowane ustawienia funkcji Ambilight
50
15 Netflix 51
16 Ochrona środowiska 52
16.1 Europejska etykieta energetyczna 52
16.2 Utylizacja 52
17 Dane techniczne 53
17.1 Moc 53
17.2 Odbiór 53
17.3 Rozdzielczość obrazu 53
17.4 Obsługiwana rozdzielczość wejściowa - wideo
53
17.5 Obsługiwana rozdzielczość wejściowa - komputer
54
17.6 Dźwięk 54
17.7 Multimedia 54
17.8 Możliwości połączeń 54
18 Rozwiązywanie problemów 55
18.1 Wskazówki 55
18.2 Włączanie 55
18.3 Pilot zdalnego sterowania 56
18.4 Kanały 56
18.5 Satelitarne 56
18.6 Obraz 57
18.7 Dźwięk 58
18.8 HDMI — UHD 58
18.9 USB 58
18.10 Wi-Fi i Internet 58
18.11 Nieprawidłowy język menu 59
19 Bezpieczeństwo i konserwacja 60
19.1 Bezpieczeństwo 60
19.2 Pielęgnacja ekranu 61
20 Zasady korzystania 62
21 Prawa autorskie 63
21.1 MHL 63
21.2 Ultra HD 63
21.3 HDMI 63
21.4 Dolby Digital 63
21.5 DTS 2.0 + Digital Out™ 63
21.6 Wi-Fi Alliance 63
21.7 Inne znaki towarowe 63
22 Otwarty kod źródłowy 64
22.1 Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym
64
22.2 Licencja Open Source 64
Indeks 65
2
Strona: 2
1
Pomoc techniczna
1.1
Określenie modelu i
rejestracja telewizora
Ustal model telewizora (nr modelu i nr seryjny)
Konieczne może być podanie numeru modelu oraz
numeru seryjnego telewizora. Numery te można
znaleźć na etykiecie opakowania oraz z tyłu lub na
spodzie urządzenia.
Rejestracja produktu
Zarejestruj telewizor i ciesz się licznymi korzyściami,
m.in. pełną pomocą techniczną (łącznie z dostępem
do plików do pobrania), uprzywilejowanym dostępem
do informacji dotyczących nowych produktów,
ekskluzywnych ofert i zniżek, szansami wygranych, a
także uczestnictwem w specjalnych ankietach
dotyczących najnowszych produktów.
Odwiedź stronę internetową
www.philips.com/welcome
1.2
Pomoc i instrukcja obsługi
 Ustawienia > Pomoc
Korzystaj z funkcji Pomoc podczas rozwiązywania
problemów oraz do uzyskania szczegółowych
informacje o telewizorze.
• Sprawdź telewizor — zobacz czy obraz, dźwięk lub
funkcja Ambilight* działają prawidłowo podczas
wyświetlania krótkiego materiału filmowego.
• Sprawdź sieć — informuje o połączeniu sieciowym.
• Aktualizacja oprogramowania — sprawdza
dostępne aktualizacje oprogramowania.
• Instrukcja obsługi — uzyskiwanie informacji o
telewizorze z instrukcji obsługi.
• Rozwiązywanie problemów —
wyszukiwanie odpowiedzi na często zadawane
pytania.
• Ustawienia fabryczne – przywrócenie wartości
domyślnych wszystkich ustawień.
• Zainstaluj ponownie telewizor — ponowna pełna
instalacja telewizora.
• Informacje kontaktowe — wyświetla numer telefonu
lub adres witryny dla danego kraju lub regionu.
* Funkcja Ambilight dostępna wyłącznie w modelach
telewizorów xxPUS6262, xxPUT6262.
1.3
Pomoc online i instrukcja
obsługi
Aby rozwiązać problem związany z telewizorem marki
Philips, możesz skorzystać z naszej pomocy
technicznej w Internecie. Należy w tym celu wybrać
język i wprowadzić numer modelu produktu.
Odwiedź stronę www.philips.com/support.
Na stronie pomocy technicznej możesz znaleźć
numer telefonu kontaktowego w swoim kraju, a także
odpowiedzi na często zadawane pytania. W
niektórych krajach można porozmawiać na czacie z
jednym z naszych współpracowników i zadać mu
pytania bezpośrednio lub za pomocą poczty
elektronicznej.
Ze strony internetowej można pobrać nowe
oprogramowanie do telewizora oraz instrukcję obsługi
do przeglądania w komputerze.
Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z
telewizorem i często zadawanych pytań..
Można znaleźć na
stronie http://philips-tvconsumercare.kxondemand.c
om/portal/en/ModelSelect
Pomoc dotycząca telewizora w tablecie, smartfonie
lub komputerze
Aby w prostszy sposób wykonać długą serię instrukcji,
można pobrać Pomoc do telewizora w formacie pliku
PDF w celu przeczytania na smartfonie, tablecie lub
komputerze. Można także wydrukować odpowiednią
stronę z Pomocy, korzystając z komputera.
Aby pobrać Pomoc (instrukcję obsługi), odwiedź
stronę internetową www.philips.com/support
1.4
Centrum Obsługi Klienta /
naprawa
W razie potrzeby możesz skontaktować się
telefonicznie z działem obsługi klienta w swoim kraju.
W razie potrzeby nasi specjaliści zajmą się naprawą
urządzenia.
Numer telefonu znajduje się w drukowanej
dokumentacji dołączonej do telewizora.
W razie potrzeby można też odwiedzić naszą stronę
internetową www.philips.com/support i wybrać
odpowiedni kraj.
Numer modelu i numer seryjny telewizora
Konieczne może być podanie numeru modelu oraz
3
Strona: 3
numeru seryjnego telewizora. Numery te można
znaleźć na etykiecie opakowania oraz z tyłu lub na
spodzie urządzenia.
 Ostrzeżenie
Nie wolno samodzielnie naprawiać telewizora. Może
to spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne
uszkodzenie telewizora oraz utratę gwarancji.
4
Strona: 4
2
Oprogramowanie
2.1
Aktualizuj oprogramowanie
Wyszukaj aktualizacje
Aktualizacja przez Internet
 (Dom) > Ustawienia > Aktualizacja
oprogramowania > Wyszukaj aktualizacje > Internet
Samodzielne wyszukiwanie aktualizacji
oprogramowania.
• Jeśli telewizor będzie podłączony do Internetu,
może zostać wyświetlony monit o aktualizację
oprogramowania telewizora. Konieczne jest szybkie
(szerokopasmowe) połączenie z Internetem. Jeśli
zostanie wyświetlony ten monit, zalecamy
przeprowadzenie aktualizacji.
• W trakcie aktualizacji oprogramowania na ekranie
nie będzie wyświetlany żaden obraz, a telewizor
będzie się włączał i wyłączał. Taka sytuacja może
wystąpić kilka razy. Aktualizacja może potrwać kilka
minut.
• Poczekaj, aż telewizor ponownie wyświetli obraz.
Podczas aktualizacji oprogramowania nie naciskaj
przycisku zasilania  na telewizorze ani na pilocie.
Aktualizacja przez złącze USB
 (Dom) > Ustawienia > Aktualizacja
oprogramowania > Wyszukaj aktualizacje > USB
• Aby przesłać oprogramowanie do telewizora,
potrzebny będzie komputer z szybkim połączeniem
internetowym oraz urządzenie pamięci USB.
• Przygotuj urządzenie pamięci USB, które ma 512 MB
wolnej pamięci. Upewnij się też, że zabezpieczenie
przez zapisem jest wyłączone.
1 - Uruchomienie aktualizacji w telewizorze
Wybierz opcję Aktualizuj
oprogramowanie > Wyszukaj aktualizacje > USB i
naciśnij przycisk OK.
2 - Identyfikacja telewizora
Podłącz pamięć USB do jednego ze złączy USB w
telewizorze.
Wybierz opcję Rozpocznij i naciśnij przycisk OK. W
urządzeniu pamięci USB zostanie zapisany plik
identyfikacji.
3 - Pobranie oprogramowania telewizora
- Podłącz urządzenie pamięci USB do komputera.
— Odszukaj plik update.htm w urządzeniu USB i
dwukrotnie go kliknij.
— Kliknij opcję Wyślij ID.
— Jeżeli nowe oprogramowanie jest dostępne,
pobierz plik .zip.
— Po zakończeniu pobierania rozpakuj archiwum i
skopiuj plik o nazwie autorun.upg do urządzenia
pamięci USB.
— Nie umieszczaj tego pliku w folderze.
4 - Aktualizacja oprogramowania telewizora
Ponownie włóż urządzenie pamięci USB do gniazda
USB telewizora. Aktualizacja rozpocznie się
automatycznie.
Telewizor wyłączy się na 10 sekund, po czym
ponownie się włączy. Poczekaj, aż procedura
dobiegnie końca.
Nie należy. . .
• korzystać z pilota zdalnego sterowania,
• odłączać urządzenia pamięci USB od telewizora.
• naciskać dwukrotnie przycisku ,
• naciskać wyłącznika zasilania na telewizorze.
Telewizor wyłączy się na 10 sekund, po czym
ponownie się włączy. Poczekaj, aż procedura
dobiegnie końca.
Oprogramowanie telewizora zostało zaktualizowane.
Możesz ponownie korzystać z telewizora.
Aby zapobiec przypadkowym aktualizacjom
oprogramowania telewizora, usuń plik autorun.upg z
urządzenia pamięci USB.
Aktualizacje lokalne
 (Dom) > Ustawienia > Aktualizacja
oprogramowania > Lokalna rozbudowa.
Dla sprzedawców i użytkowników zaawansowanych.
Wyszukaj aktualizacje OAD (ang. Over-
the-air Download)
 (Dom) > Ustawienia > Aktualizacja
oprogramowania > Wyszukaj aktualizacje OAD.
Skanowanie w celu wyszukiwania aktualizacji
oprogramowania dostępnych bezprzewodowo.
2.2
Wersja oprogramow.
 (Dom) > Ustawienia > Aktualizacja
oprogramowania > Inf. o bież. oprogr.
Pozwala wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania
telewizora.
5
Strona: 5
3
Skrócona instrukcja
3.1
Pilot zdalnego sterowania
Baterie i czyszczenie
Wymiana baterii
Jeśli telewizor nie reaguje na naciśnięcia przycisków
na pilocie zdalnego sterowania, mogły się rozładować
baterie.
Aby wymienić baterie, otwórz komorę baterii z tyłu
pilota.
1 - Przesuń pokrywkę komory baterii w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
2 - Wymień stare baterie na dwie baterie
typu AAA-R03-1,5 V . Upewnij się, że baterie są
prawidłowo włożone, zgodnie z oznaczeniami + i -.
3 - Załóż pokrywkę komory baterii i przesuń ją tak,
aby się zatrzasnęła.
• Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie jest używany
przez długi czas, należy wyjąć z niego baterie.
• Zużyte baterie należy bezpiecznie wyrzucać zgodnie
z zaleceniami dotyczącymi utylizacji.
Czyszczenie
Pilot zdalnego sterowania jest pokryty warstwą
odporną na zarysowania.
Czyść pilota miękką, wilgotną ściereczką. Do
czyszczenia pilota nie używaj substancji takich, jak
alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki
czyszczące.
Przegląd przycisków
Góra
1.  Tryb gotowości / włączanie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb
gotowości.
2. Przyciski do odtwarzania i nagrywania
• Odtwarzanie , służący do odtwarzania
• Wstrzymanie odtwarzania , służący do
wstrzymywania odtwarzania
• Zatrzymanie , służący do zatrzymywania
odtwarzania
• Przewijanie do tyłu , służący do przewijania do
tyłu
• Przewijanie do przodu , służący do przewijania
do przodu
• Nagrywanie , służący do rozpoczynania
nagrywania
3.  Ambilight
Wybór jednego ze stylów Ambilight lub wyłączanie
funkcji Ambilight.
4.  TV GUIDE
Otwieranie lub zamykanie przewodnika
telewizyjnego.
5.  Szukaj
Otwieranie strony wyszukiwania usługi Smart TV.
6.  Ustawienia
Otwieranie menu Szybkie ustawienia.
7.  SOURCES
Otwieranie menu Źródła.
8.  LIST
Otwieranie lub zamykanie listy kanałów.
Środek
6
Strona: 6
1.  Menu główne
Otwieranie menu głównego.
2.  SMART TV
Otwieranie strony startowej usługi Smart TV.
3.     Kolorowe przyciski
Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk 
otwiera pomoc.
4 —  INFO
Zamykanie i otwieranie informacji o programie.
5.  BACK
Zamknięcie menu bez zmiany ustawienia.
6.  - EXIT
Powrót do oglądania telewizji. Zatrzymanie
interaktywnej aplikacji telewizora.
7.  OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.
8. Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie
listy kanałów podczas oglądania telewizji.
9. Przyciski strzałek / nawigacyjne
Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
10.  MULTIVIEW
Otwieranie dodatkowego, małego ekranu.
Dół
1. 
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy
włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.
• Jeżeli masz abonament w platformie Netflix, możesz
z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem.
Telewizor musi być połączony z Internetem.
• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk 
i uruchom aplikację. Możesz otworzyć aplikację
Netflix bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com
2.  Głośność
Regulacja głośności.
3. Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.
4. SUBTITLE
Włączanie lub wyłączanie napisów albo wyświetlanie
automatyczne.
5.  Kanał
Przejście do następnego lub poprzedniego kanału na
liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej
strony telegazety / teletekstu. Rozpoczęcie
następnego lub poprzedniego rozdziału na płycie.
6.  Wyciszenie
Wyciszenie lub włączenie dźwięku.
7. TEXT
Otwieranie lub zamykanie telegazety / teletekstu.
3.2
Czujnik podczerwieni
Telewizor może również odbierać polecenia od pilota
na podczerwień. W przypadku takiego pilota należy
zawsze kierować go w stronę czujnika podczerwieni
znajdującego się z przodu telewizora.
7
Strona: 7
 Ostrzeżenie
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed
czujnikiem podczerwieni telewizora, ponieważ mogą
one zablokować sygnał podczerwieni.
3.3
Przycisk joysticka -
Sterowanie lokalne
Przyciski na telewizorze
W przypadku utraty pilota lub rozładowania jego
baterii można nadal obsługiwać podstawowe funkcje
telewizora.
Aby otworzyć menu podstawowe…
1 - Po włączeniu telewizora naciśnij przycisk joysticka
z tyłu telewizora, aby wyświetlić menu podstawowe.
2 - Naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby wybrać
 Głośność,  Kanał lub  Źródła. Wybierz
opcję  Demonstracja, aby rozpocząć film
demonstracyjny.
3 - Naciśnij strzałkę w górę lub w dół, aby ustawić
głośność albo przejść do następnego lub
poprzedniego kanału. Naciśnij strzałkę w górę lub w
dół, aby przewinąć listę źródeł, łącznie z wyborem
tunera.
Menu zniknie automatycznie.
8
Strona: 8
4
Instalacja
4.1
Przeczytaj wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora
przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Aby przeczytać wskazówki, w
menu Pomoc > Instrukcja obsługi naciśnij kolorowy
przycisk  Słowa kluczowe , następnie wyszukaj
temat Bezpieczeństwo i konserwacja.
4.2
Umieszczenie telewizora
Wskazówki dotyczące wyboru
miejsca
• Ustaw telewizor w pozycji, w której światło nie pada
bezpośrednio na ekran.
• Ustaw telewizor w odległości maksymalnie 15 cm
od ściany.
• Idealna odległość do oglądania telewizji to od
dwukrotności do pięciokrotności przekątnej ekranu
telewizora. W pozycji siedzącej oczy powinny
znajdować się na wysokości środka ekranu
telewizora.
Podstawa telewizora
Sposób zamontowania podstawy telewizora opisano
w skróconej instrukcji obsługi dołączonej do
telewizora. Jeżeli zgubisz tę instrukcję, możesz ją
pobrać ze strony internetowej www.philips.com.
Wprowadź na stronie numer modelu telewizora, aby
pobrać odpowiednią Skróconą instrukcję obsługi.
Montaż naścienny
Telewizor jest także przystosowany do zamocowania
na wsporniku do montażu naściennego zgodnego ze
standardem VESA (do nabycia osobno).
Skorzystaj z kodu VESA znajdującego się poniżej w
celu zakupu wspornika do montażu naściennego. . .
• 43PUx6262
VESA MIS-F 200x200, M6
• 49PUx6262
VESA MIS-F 400x200, M6
• 55PUx6262
VESA MIS-F 400x400, M6
• 65PUx6262
VESA MIS-F 400x400, M6
Przygotowanie
Usuń najpierw 4 plastikowe nakrętki z gwintowanych
tulejek z tyłu telewizora.
Upewnij się, że metalowe śruby służące do
zamocowania telewizora do wspornika zgodnego ze
standardem VESA wchodzą na około 10 mm w
gwintowane tulejki telewizora.
Uwaga
Montaż naścienny telewizora wymaga odpowiednich
umiejętności i powinien być wykonywany przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu. Sposób
zamocowania telewizora na ścianie powinien
spełniać wymogi bezpieczeństwa z uwzględnieniem
ciężaru telewizora. Przed ustawieniem telewizora w
odpowiednim położeniu należy również zapoznać się
z zasadami bezpieczeństwa.
Firma TP Vision Europe B.V. nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za niewłaściwy montaż ani za
wypadki i obrażenia wynikłe z montażu.
4.3
Włączanie telewizora
9
Strona: 9
Podłączanie przewodu zasilającego
• Podłącz przewód zasilający do
gniazda POWER z tyłu telewizora.
• Upewnij się, że przewód zasilający jest dokładnie
podłączony do gniazda.
• Upewnij się, że zapewniony jest łatwy dostęp do
wtyczki przewodu zasilającego podłączonej do
gniazdka elektrycznego.
• Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze
ciągnij za wtyczkę, nie za przewód.
Telewizor pochłania bardzo mało prądu w trybie
gotowości, jednak jeśli telewizor nie jest używany
przez długi czas, to odłączenie przewodu zasilającego
pozwoli oszczędzać energię.
Włączanie lub przełączanie w tryb
gotowości
Przed włączeniem telewizora upewnij się, że
podłączono sieć elektryczną do
złącza POWER z tyłu urządzenia.
Włączanie
• Naciśnij niewielki przycisk joysticka z tyłu telewizora.
Przełączanie w tryb gotowości
Aby przełączyć telewizor w tryb gotowości, naciśnij
przycisk  na pilocie. Możesz też nacisnąć niewielki
przycisk joysticka z tyłu telewizora.
W trybie gotowości telewizor jest nadal podłączony
do sieci elektrycznej, ale zużywa minimalną ilość
energii.
Aby całkowicie wyłączyć telewizor, odłącz wtyczkę
zasilania.
Podczas odłączania przewodu zasilającego należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Zawsze
powinno być możliwe uzyskanie pełnego dostępu do
przewodu zasilającego, wtyczki przewodu oraz
gniazdka elektrycznego.
10
Strona: 10
5
Złącza
5.1
Instrukcja połączeń
Urządzenia zewnętrzne należy zawsze podłączać do
telewizora, korzystając z połączenia o najlepszej
dostępnej jakości. Należy też używać przewodów
dobrej jakości, aby zapewnić wysoką jakość obrazu i
dźwięku.
Po podłączeniu urządzenia telewizor rozpoznaje jego
typ i nadaje każdemu urządzeniu prawidłową nazwę
typu. Jeśli chcesz, możesz zmienić nazwę typu. Po
ustawieniu prawidłowego typu dla urządzenia
telewizor automatycznie optymalizuje ustawienia,
kiedy użytkownik wybiera dane urządzenie z menu
Źródła.
Jeśli potrzebujesz pomocy przy podłączaniu wielu
urządzeń do telewizora, możesz wyświetlić Poradnik
połączeń Philips. Ten poradnik zapewnia informacje
dotyczące sposobu podłączania i przewodów,
których należy użyć.
Odwiedź stronę
internetową www.connectivityguide.philips.com
5.2
Antena
Włóż dokładnie wtyczkę antenową do
gniazda Antenna z tyłu telewizora.
Możesz podłączyć własną antenę lub sygnał
antenowy z anteny zbiorczej. Użyj koncentrycznego
złącza antenowego RF IEC 75 omów.
Użyj tego złącza antenowego dla sygnałów
wejściowych DVB-T i DVB-C.
5.3
Satelitarne
Podłącz złącze typu F anteny satelitarnej do gniazda
anteny satelitarnej SAT z tyłu telewizora.
5.4
Urządzenie wideo
HDMI
Połączenie HDMI zapewnia najwyższą jakość obrazu i
dźwięku.
Dla transferu o najlepszej jakości sygnału używaj
wysokiej prędkości kabla HDMI i nie używaj kabla
HDMI dłuższego niż 5 m oraz podłączaj urządzenia
obsługujące HDR do gniazd HDMI 2 lub HDMI 3.
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
Przewody HDMI obsługują standard HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection). Standard
HDCP to sygnał zabezpieczenia przed kopiowaniem
zawartości z płyt DVD i Blu-ray. Jest znany także pod
nazwą DRM (Digital Rights Management — cyfrowy
system zarządzania prawami autorskimi).
11
Strona: 11
Komponentowy
Połączenie rozdzielonych składowych sygnału wideo
Y Pb Pr zapewnia wysoką jakość obrazu.
Połączenie Y Pb Pr może zostać użyte dla sygnału
telewizyjnego w formacie HD (High Definition).
Oprócz złączy Y, Pb i Pr należy wykorzystać lewe i
prawe złącze audio, aby uzyskać dźwięk.
Podłącz przewody (zielony, niebieski, czerwony),
dopasowując kolory ich wtyków do kolorów złącz
YPbPr.
Użyj adaptera Audio L/R z wtykami cinch, jeśli
urządzenie obsługuje także dźwięk.
Kompozytowy
Połączenie kompozytowe wideo CVBS zapewnia
wysoką jakość przesyłu. Oprócz złącza CVBS należy
wykorzystać lewe i prawe złącze audio, aby uzyskać
dźwięk.
• Złącze Y używa tego samego gniazda co CVBS.
• Złącza komponentowe i kompozytowe używają
wspólnych gniazd audio.
5.5
Urządzenie audio
HDMI ARC
Tylko złącze HDMI 1 telewizora ma funkcję HDMI
ARC (Audio Return Channel).
Jeśli urządzenie zewnętrzne, zwykle zestaw kina
domowego, także ma gniazdo HDMI ARC, podłącz je
do złącza HDMI 1 tego telewizora. W przypadku
połączenia HDMI ARC nie jest konieczne podłączanie
dodatkowego przewodu audio, który przesyła dźwięk
z telewizora do zestawu kina domowego. Połączenie
HDMI ARC obsługuje oba sygnały.
Cyfrowe wyjście audio — optyczne
Optyczne wyjście audio pozwala uzyskać wysokiej
jakości dźwięk.
To połączenie optyczne umożliwia obsługę kanałów
audio 5.1. Jeśli urządzenie, zwykle zestaw kina
domowego, nie ma złącza HDMI ARC, można
połączyć to złącze z optycznym wejściem audio w
zestawie kina domowego. Optyczne wyjście audio
przesyła sygnał dźwiękowy z telewizora do zestawu
kina domowego.
12
Strona: 12
Słuchawki
Możesz podłączyć słuchawki do złącza  z boku
telewizora. Złącze to jest gniazdem typu minijack
3,5 mm. Istnieje możliwość osobnej regulacji
głośności słuchawek.
5.6
Urządzenie mobilne
Wi-Fi Direct / Miracast
Informacje o technologii Wi-Fi Miracast
Możesz przeglądać zdjęcia lub odtwarzać muzykę i
filmy z urządzenia przenośnego przy użyciu
telewizora i technologii Wi-Fi Miracast™. Urządzenie
mobilne i telewizor powinny znajdować się we
wzajemnym zasięgu działania, czyli zazwyczaj w tym
samym pomieszczeniu.
Sprawdź, czy Twoje urządzenie mobilne korzysta z
trybu Miracast.
Ten telewizor obsługuje technologię Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™. Dzięki technologii Miracast™ można
bezprzewodowo oglądać i udostępniać ekran
swojego smartfona, tabletu lub komputera na ekranie
telewizora. Można przesyłać pliki wideo (dźwięk i
obraz), a także udostępniać zdjęcia lub inne elementy
znajdujące się na ekranie urządzenia. Nie trzeba
podłączać telewizora do sieci domowej. Zarówno
telewizor, jak i urządzenie muszą obsługiwać
technologię Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, a funkcja
Miracast musi być w nich włączona.
Funkcja Miracast w tym telewizorze obsługuje
protokół HDCP i nie może wyświetlać przesyłanych
przez urządzenie materiałów zabezpieczonych przed
kopiowaniem. Maksymalna obsługiwana
rozdzielczość obrazu to 720p w przypadku sieci Wi-Fi
2,4 GHz lub 1080p w przypadku sieci Wi-Fi 5 GHz.
Więcej informacji na temat technologii Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ można znaleźć na stronie
www.wi-fi.org
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED i logo Wi-Fi są
zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji Wi-Fi
Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ i Miracast™ są
znakami towarowymi organizacji Wi-Fi Alliance.
Korzystanie z usługi Miracast
Przełączanie na system Miracast
Naciśnij przycisk  SOURCES > Miracast
Udostępnianie ekranu na telewizorze
1 - Włącz usługę Miracast (powielony ekran) w
urządzeniu mobilnym.
2 - W urządzeniu mobilnym wybierz telewizor. (Na
ekranie pojawi się nazwa modelu telewizora)
3 - Wybierz nazwę telewizora w urządzeniu
mobilnym. Po nawiązaniu połączenia możesz
rozpocząć korzystanie z usługi Miracast.
Wyłączanie udostępniania
Udostępnianie ekranu można wyłączyć w telewizorze
lub urządzeniu przenośnym.
Z urządzenia
Za pomocą aplikacji wykorzystywanej do
uruchomienia funkcji Miracast można rozłączyć
urządzenia i wyłączyć wyświetlanie ekranu
urządzenia na telewizorze. Telewizor przełączy się na
ostatnio wybrany program.
Z telewizora
Aby przerwać wyświetlanie ekranu urządzenia
zewnętrznego na telewizorze, można: . .
• nacisnąć przycisk  EXIT, aby obejrzeć
transmisję telewizyjną
• nacisnąć przycisk  (Menu główne), aby wykonać
inną czynność w telewizorze
• nacisnąć przycisk  SOURCES w celu otwarcia
menu Źródła i wybrania podłączonego urządzenia.
Resetowanie połączeń Wi-Fi Miracast
Wszystkie urządzenia, z którymi dotychczas
nawiązywano łączność, są zapisywane na liście
połączeń Wi-Fi Miracast.
Aby wyczyścić wszystkie połączone urządzenia
Miracast…
 (Dom) > Ustawienia > Wszystkie
ustawienia > Sieć > Resetuj połączenie Wi-Fi
Miracast.
13
Strona: 13
Opóźnienie ekranu
Zwykle opóźnienie w przypadku udostępniania
ekranu za pomocą funkcji Miracast to ok. 1 sekunda.
Opóźnienie może być większe w przypadku
korzystania ze starszych urządzeń z mniejszą mocą
obliczeniową.
MHL
Ten telewizor obsługuje tryb MHL™.
Jeżeli Twoje urządzenie mobilne również korzysta z
tego trybu, możesz użyć kabla MHL i podłączyć je do
odbiornika TV. Kabel MHL pozwala wyświetlać
zawartość ekranu urządzenia mobilnego na
telewizorze. W ten sposób jednocześnie ładujesz jego
akumulator. Połączenie MHL idealnie nadaje się do
oglądania filmów lub dłuższego grania na urządzeniu
mobilnym.
Ładowanie
Pamiętaj, że urządzenie mobilne będzie ładować
akumulator tylko wtedy, gdy telewizor będzie
włączony (nie w trybie gotowości).
Kabel MHL
Do połączenia z telewizorem w trybie MHL potrzeba
kabla HDMI -> Micro USB. Dane urządzenie mobilne
może wymagać także dodatkowej przejściówki. Aby
podłączyć kabel MHL do telewizora, użyj
gniazda HDMI 3 MHL.
MHL, Mobile High-Definition Link i logo MHL są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy MHL, LLC.
Aplikacje — Philips TV Remote App
Korzystając z aplikacji TV Remote App, zapanujesz
nad multimediami wokół siebie. Wysyłaj zdjęcia,
muzykę lub filmy na wielki ekran telewizora lub
oglądaj dowolne kanały telewizyjne na żywo na
tablecie lub telefonie. Wyszukaj w przewodniku
telewizyjnym program, który chcesz obejrzeć, a
następnie włącz go na ekranie telefonu lub
telewizora. Aplikacja TV Remote App pozwala użyć
telefonu w roli pilota zdalnego sterowania*.
Pobierz aplikację Philips TV Remote App ze swojego
ulubionego sklepu z aplikacjami.
Aplikacja Philips TV Remote App jest dostępna za
darmo dla systemów iOS i Android.
* Korzystanie z telefonu w roli pilota zdalnego
sterowania nie umożliwia włączenia lub wyłączenia
telewizora.
5.7
Inne urządzenie
Moduł CAM z kartą chipową — CI+
Informacje o CI+
Ten telewizor obsługuje dostęp warunkowy przy
użyciu standardu CI+.
Standard CI+ umożliwia oglądanie w rozdzielczości
HD programów cyfrowych, takich jak filmy i relacje
sportowe, które są oferowane przez operatorów
telewizji cyfrowej w danym regionie. Takie programy
są kodowane przez operatora telewizji i dekodowane
przy użyciu opłacanego w ramach abonamentu
modułu CI+.
Operatorzy telewizji cyfrowej dostarczają ten moduł
CI+ (moduł dostępu warunkowego, CAM) i
towarzyszącą mu kartę Smart po wykupieniu
subskrypcji na programy. Takie programy mają wysoki
poziom zabezpieczenia przed kopiowaniem.
Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków,
skontaktuj się z operatorem telewizji cyfrowej.
Karta Smart
Operatorzy telewizji cyfrowej dostarczają ten moduł
CI+ (moduł dostępu warunkowego, CAM) i
towarzyszącą mu kartę Smart po wykupieniu
subskrypcji na programy.
Włóż kartę Smart do modułu CAM. Zapoznaj się z
informacjami otrzymanymi od operatora.
Aby włożyć moduł CAM do telewizora…
1. Na module CAM znajduje się informacja wskazująca
prawidłową metodę montażu. Nieprawidłowe
14
Strona: 14
zamontowanie modułu CAM może spowodować
uszkodzenie modułu i telewizora.
2. Patrząc na tylną część telewizora, zwróć przód
modułu CAM do siebie i delikatnie wsuń go do
gniazda COMMON INTERFACE.
3. Wsuń moduł CAM do oporu. Pozostaw go w
gnieździe na stałe.
Aktywacja modułu CAM po włączeniu telewizora
może potrwać kilka minut. Jeśli moduł CAM został
zamontowany i opłaty za subskrypcję są uiszczane
(metody połączenia mogą się różnić), możliwe jest
oglądanie kodowanych kanałów obsługiwanych
przez kartę Smart modułu CAM.
Moduł CAM i karta Smart są przeznaczone wyłącznie
dla danego telewizora. Jeśli wyjmiesz moduł CAM, nie
będzie już można oglądać kodowanych kanałów
obsługiwanych przez ten moduł CAM.
Pamięć flash USB
Możliwe jest przeglądanie zdjęć lub odtwarzanie
muzyki i filmów z podłączonej pamięci flash
USB. Podłącz pamięć flash USB do jednego ze
złączy USB w telewizorze, gdy telewizor jest
włączony.
Telewizor wykryje pamięć flash i wyświetli listę
przedstawiającą jej zawartość.
Jeśli lista zawartości nie pojawia się automatycznie,
naciśnij przycisk  SOURCES i wybierz
opcję USB.
Aby uzyskać więcej informacji na temat oglądania lub
odtwarzania materiałów z pamięci flash USB, w menu
Pomoc naciśnij kolorowy przycisk  Słowa
kluczowe i wyszukaj frazę Zdjęcia, filmy i muzyka.
Dysk twardy USB
Instalacja
Po podłączeniu dysku twardego USB można
wstrzymywać i nagrywać programy telewizyjne.
Programy te muszą być nadawane cyfrowo
(transmisja DVB lub podobna).
Zanim będzie możliwe wstrzymywanie odtwarzania i
nagrywanie programów, konieczne jest podłączenie i
sformatowanie dysku twardego USB. Formatowanie
powoduje usunięcie wszystkich plików z dysku
twardego USB.
Aby wstrzymać odtwarzanie
Aby można było wstrzymywać program, wymagany
jest zgodny ze standardem USB dysk twardy o
pojemności co najmniej 4 GB.
Aby nagrywać
Aby można było wstrzymywać i nagrywać programy
telewizyjne, wymagane jest co najmniej 250 GB
miejsca na dysku twardym. Jeśli chcesz nagrywać
programy, korzystając z danych przewodnika
telewizyjnego z Internetu, przed zainstalowaniem
dysku twardego USB musisz skonfigurować
połączenie internetowe w telewizorze.
1 - Podłącz dysk twardy USB do jednego ze
złączy USB w telewizorze. Podczas formatowania
nie podłączaj żadnego innego urządzenia USB do
innych złączy USB.
2 - Włącz dysk twardy USB i telewizor.
3 - Po dostrojeniu telewizora do cyfrowego kanału
telewizyjnego naciśnij przycisk  (wstrzymanie).
Próba wstrzymania spowoduje rozpoczęcie
formatowania.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Po sformatowaniu dysk twardy USB powinien zostać
podłączony na stałe.
15
Strona: 15
Ostrzeżenie
Dysk twardy USB jest sformatowany wyłącznie na
potrzeby tego telewizora i nie można korzystać z
zapisanych na nim nagrań w innym telewizorze ani
komputerze. Nie należy kopiować ani zmieniać plików
nagrań zapisanych na dysku twardym USB za
pomocą jakichkolwiek aplikacji komputerowych.
Może to doprowadzić do uszkodzenia nagrań.
Sformatowanie innego dysku twardego USB
spowoduje utratę danych zapisanych na poprzednim
dysku. Dysk twardy USB zainstalowany w telewizorze
wymaga ponownego sformatowania, jeśli ma być
używany z komputerem.
Aby przeczytać wskazówki, w menu Pomoc naciśnij
kolorowy przycisk  Słowa kluczowe , następnie
wyszukaj temat Dysk twardy USB.
Formatowanie
Zanim będzie możliwe wstrzymywanie odtwarzania i
nagrywanie programów, konieczne jest podłączenie i
sformatowanie dysku twardego USB. Formatowanie
powoduje usunięcie wszystkich plików z dysku
twardego USB. Jeżeli chcesz nagrywać programy
razem z danymi internetowego przewodnika
telewizyjnego, przed instalacją dysku twardego USB
musisz skonfigurować połączenie internetowe.
Ostrzeżenie
Dysk twardy USB jest sformatowany wyłącznie na
potrzeby tego telewizora i nie można korzystać z
zapisanych na nim nagrań w innym telewizorze ani
komputerze. Nie należy kopiować ani zmieniać plików
nagrań zapisanych na dysku twardym USB za
pomocą jakichkolwiek aplikacji komputerowych.
Może to doprowadzić do uszkodzenia nagrań.
Sformatowanie innego dysku twardego USB
spowoduje utratę danych zapisanych na poprzednim
dysku. Dysk twardy USB zainstalowany w telewizorze
wymaga ponownego sformatowania, jeśli ma być
używany z komputerem.
Aby sformatować dysk twardy USB...
1 - Podłącz dysk twardy USB do jednego ze
złączy USB w telewizorze. Podczas formatowania
nie podłączaj żadnego innego urządzenia USB do
innych złączy USB.
2 - Włącz dysk twardy USB i telewizor.
3 - Po dostrojeniu telewizora do cyfrowego kanału
telewizyjnego naciśnij przycisk  (wstrzymanie).
Próba wstrzymania spowoduje rozpoczęcie
formatowania. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
4 - Na ekranie telewizora pojawi się monit o użycie
dysku twardego do zapisywania aplikacji. Wyraź
zgodę, jeśli chcesz na to zezwolić.
5 - Po sformatowaniu dysk twardy USB powinien
zostać podłączony na stałe.
16
Strona: 16
6
Zmiana źródła
6.1
Lista źródeł
• Aby otworzyć menu Źródła, naciśnij
przycisk  SOURCES .
• Aby przełączyć się na podłączone urządzenie,
wybierz to urządzenie za pomocą strzałek  (w
górę) lub  (w dół), a następnie naciśnij
przycisk OK.
• Aby zamknąć menu Źródło bez przełączania się na
urządzenie, naciśnij ponownie
przycisk  SOURCES.
6.2
Zmiana nazwy urządzenia
• Nazwa urządzenia i ikona mogą zostać zmienione
tylko dla źródeł sygnału CVBS, YPbPr i HDMI.
1 - Naciśnij przycisk  SOURCES i wybierz opcję
CVBS, YPbPr lub HDMI.
2 - Naciśnij przycisk  Edytuj i naciśnij
przycisk OK.
3 - Po wybraniu jednej z ikon urządzeń i naciśnięciu
przycisku OK w polu wpisywania pojawi się nazwa
domyślna.
4 - W polu tekstowym naciśnij przycisk OK,
następnie podaj nazwę za pomocą klawiatury
ekranowej.
- Naciśnij klawisz  (czerwony), aby pisać małymi
literami
- Naciśnij klawisz  (zielony), aby pisać wielkimi
literami
- Naciśnij klawisz  (żółty), aby wpisywać liczby i
symbole
- Naciśnij klawisz  (niebieski), aby usunąć znak.
5 - Wybierz opcję Wykonane po zakończeniu
edytowania.
6.3
Ponowne wykrywanie
połączeń
Możesz ponownie wykryć urządzenia podłączone do
telewizora, aby zaktualizować menu Źródła o
niedawno podłączone urządzenia.
Aby ponownie wykryć urządzenia...
1 - Naciśnij przycisk  SOURCES , aby otworzyć
menu Źródła.
2 - Naciśnij przycisk  (w górę), aby wybrać
ikonę  w prawej górnej części menu Źródła.
3 - Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wykrywanie
podłączonych urządzeń.
17
Strona: 17
7
Kanały
7.1
Informacje o kanałach i
przełączaniu kanałów
Oglądanie kanałów telewizyjnych
• Naciśnij przycisk . Telewizor dostroi ostatni
oglądany kanał telewizyjny.
• Naciśnij przycisk  (Dom) > Kanały i naciśnij
przycisk OK.
• Aby przełączać kanały, naciśnij
przycisk  + lub  -.
• Jeśli znasz numer kanału, wpisz go za pomocą
przycisków numerycznych. Po wprowadzeniu
numeru naciśnij przycisk OK, aby przełączyć kanały.
• Aby powrócić do poprzedniego kanału, naciśnij
przycisk  BACK.
Aby przełączyć kanał na liście kanałów
• Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij
przycisk  LIST , aby otworzyć listę kanałów.
• Lista kanałów może składać się z kilku stron z
kanałami. Aby wyświetlić następną lub poprzednią
stronę, naciśnij przycisk  + lub  -.
• Aby zamknąć listę kanałów bez przełączania
kanałów, naciśnij ponownie przycisk  LIST .
Ikony kanałów
Po wykonaniu automatycznej aktualizacji listy
kanałów nowo znalezione kanały są oznaczane
symbolem gwiazdki ( ).
Po zablokowaniu kanału jest on oznaczany
symbolem blokady ().
Kanały radiowe
Jeśli na danym obszarze są dostępne cyfrowe stacje
radiowe, zostaną one zainstalowane podczas
procesu instalacji. Kanały radiowe przełącza się w taki
sam sposób jak kanały telewizyjne.
Ten telewizor może odbierać programy cyfrowe w
standardzie DVB. Telewizor może nie działać
poprawnie w przypadku niektórych operatorów
telewizji cyfrowej, jeśli emitowany przez nich sygnał
nie jest w pełni zgodny z wymaganiami standardu.
7.2
Instalacja kanałów
Naziemne i kablowe
Ręczne wyszukiwanie kanałów i ustawień kanałów
Wyszukaj kanały
Aktualizacja bieżącej listy kanałów
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
naziemnych/kablowych > Szukaj
kanałów > Zaktualizuj kanały
Ponowna instalacja wszystkich kanałów
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
naziemnych/kablowych > Szukaj
kanałów > Zainstaluj ponownie kanały
1 - Wybierz swój kraj i naciśnij przycisk OK.
2 - Wybierz opcję Antena (DVB-T) lub Kabel
(DVB-C) i wybierz jedną pozycję, którą należy
zainstalować ponownie.
3 - Wybierz opcję Kanały cyfrowe i analogowe,
Tylko kanały cyfrowe lub Tylko kanały analogowe.
4 - Wybierz opcję Rozpocznij i naciśnij
przycisk OK, aby zaktualizować kanały. Może to
potrwać kilka minut.
Ustawienia kanałów
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
naziemnych/kablowych > Szukaj
kanałów > Zainstaluj ponownie kanały
1 - Wybierz swój kraj i naciśnij przycisk OK.
2 - Wybierz opcję Antena (DVB-T) lub Kabel
(DVB-C) i wybierz jedną pozycję, którą należy
zainstalować ponownie.
3 - Wybierz opcję Kanały cyfrowe i analogowe,
Tylko kanały cyfrowe lub Tylko kanały analogowe.
4 - Wybierz opcję Ustawienia i naciśnij
przycisk OK.
5 - Naciśnij przycisk  Resetuj, aby zresetować lub
 Gotowe, gdy wprowadzisz ustawienia.
Wyszukiwanie częstotliwości
Wybierz metodę wyszukiwania kanałów.
• Szybkie: metoda, która korzysta z
zaprogramowanych ustawień używanych przez
większość dostawców telewizji kablowej w danym
kraju.
• Pełne: jeśli nie zostaną zainstalowane żadne kanały
lub będzie brakowało niektórych kanałów, możesz
wybrać rozszerzoną metodę Maks. W przypadku
użycia tej metody wyszukiwanie i instalowanie
kanałów trwa dłużej.
• Zaawansowane: Jeśli masz otrzymaną od dostawcy
konkretną wartość „częstotliwości sieci” potrzebną do
18
Strona: 18
wyszukiwania kanałów, wybierz
ustawienie Zaawansowane.
Wielkość kroku częstotliwości
Telewizor wyszukuje kanały w odstępach co 8 MHz .
Jeśli nie zostaną zainstalowane żadne kanały lub
będzie brakowało niektórych kanałów, możesz
wykonać wyszukiwanie w mniejszych krokach co
1 MHz . W przypadku zastosowania kroków co 1 MHz
wyszukiwanie i instalowanie kanałów potrwa dłużej.
Tryb częstotliwości sieci
Jeśli do wyszukiwania kanałów zamierzasz użyć
metody Quick w pozycji Strojenie, wybierz
ustawienie Automat. Telewizor zastosuje jedną z
zaprogramowanych częstotliwości sieci (lub HC —
homing channel), używaną przez większość
operatorów telewizji kablowej w danym kraju.
Jeśli masz otrzymaną od dostawcy konkretną wartość
„częstotliwości sieci” potrzebną do wyszukiwania
kanałów, wybierz ustawienie Ręczne.
Częstotliwość sieci
Gdy dla opcji Tryb częst. sieci jest wybrane
ustawienie Ręcznie, można tu wprowadzić wartość
częstotliwości sieci otrzymaną od operatora telewizji
kablowej. Wprowadź tę wartość za pomocą
przycisków numerycznych.
Iden. sieci
Wpisz identyfikator sieci otrzymany od dostawcy
usług.
Tryb szybkości transmisji symboli
Jeśli dostawca usług telewizji kablowej nie podał
konkretnej wartości szybkości transmisji symboli
potrzebnej do zainstalowania kanałów telewizyjnych,
pozostaw dla opcji Szybkość transmisji
symboli ustawienie Automat.
Jeśli otrzymano od dostawcy usług konkretną
wartość szybkości transmisji symboli, wybierz
ustawienie Ręcznie.
Przepływność symbolowa
Gdy Tryb szybkości transmisji symboli jest ustawiony
na wartość Ręcznie, można wprowadzić szybkość
transmisji symboli za pomocą przycisków
numerycznych.
Wolne/kodowane
Jeśli masz moduł dostępu warunkowego CAM i
abonament na usługi płatnej telewizji, wybierz
opcję Wolne i kodowane. Jeśli nie masz
abonamentu na płatne kanały lub usługi telewizyjne,
możesz wybrać jedynie opcję Tylko wolne kanały.
Automatycznie wyszukaj kanały
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
naziemnych/kablowych > Automatyczna
aktualizacja kanałów
Jeśli odbierane są kanały cyfrowe, można ustawić
telewizor w celu automatycznej aktualizacji listy,
uwzględniając nowe kanały.
Można także samodzielnie rozpocząć aktualizację
listy kanałów.
Automatyczna aktualizacja kanałów
Raz dziennie, o godzinie 6:00, telewizor
przeprowadza aktualizację kanałów i zapisuje nowe
kanały. Nowe kanały są zapisywane na liście kanałów
Wszystkie, a także na liście kanałów Nowe. Puste
kanały zostają usunięte.
W przypadku dodania nowych bądź zaktualizowania
lub usunięcia kanałów — po uruchomieniu telewizora
wyświetlany jest komunikat. Telewizor musi działać w
trybie gotowości, aby możliwe było przeprowadzenie
automatycznej aktualizacji kanałów.
Kanał, automatyczna aktualizacja kanałów
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
naziemnych/kablowych > Komunikat aktualizacji
kanału
W przypadku dodania nowych bądź
zaktualizowania/usunięcia istniejących kanałów po
uruchomieniu telewizora wyświetlany jest komunikat.
Można wyłączyć ten komunikat, aby nie był
wyświetlany przy każdej aktualizacji kanałów.
Cyfrowa: test odbioru
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
naziemnych/kablowych > Cyfrowy: test odbioru
Zostanie wyświetlona częstotliwość cyfrowa dla
kanału. W przypadku słabego odbioru możesz
zmienić ustawienie anteny. Aby ponownie sprawdzić
jakość sygnału dla danej częstotliwości, wybierz opcję
Szukaj i naciśnij przycisk OK.
Aby samodzielnie wprowadzić konkretną
częstotliwość cyfrową, użyj przycisków
numerycznych na pilocie. Możesz też wybrać
częstotliwość, ustawić strzałki na numerze z
symbolami  i , następnie zmienić numer za
pomocą przycisków  i . Aby sprawdzić
częstotliwość, wybierz opcję Szukaj i naciśnij
przycisk OK.
Analogowa: Instalacja ręczna
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
naziemnych/kablowych > Analogowy: instalacja
ręczna
Analogowe kanały telewizyjne można zainstalować
ręcznie kanał po kanale.
• System
19
Strona: 19
Aby skonfigurować system TV, wybierz opcję System.
Wybierz swój kraj lub część świata, w której aktualnie
przebywasz, i naciśnij przycisk OK.
• Znajdź kanał
Wybierz opcję Znajdź kanał i naciśnij przycisk OK.
Możesz samodzielnie podać częstotliwość, aby
wyszukać dany kanał, lub włączyć wyszukiwanie
automatyczne. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać
opcję Szukaj. Użyj przycisku OK, aby włączyć
automatyczne wyszukiwanie kanałów. Jeżeli
wyświetlany na ekranie kanał ma słabą jakość
sygnału, ponownie użyj opcji Szukaj. Aby zapisać
kanał, wybierz opcję Gotowe i naciśnij przycisk OK.
• Dostrajanie
Aby dostroić kanał, wybierz
opcję Dostrajanie i naciśnij przycisk OK. Można
dostroić kanał, korzystając z przycisków  lub .
Aby zapisać znaleziony kanał, wybierz
opcję Gotowe i naciśnij przycisk OK.
• Przechowaj
Dostrojony kanał można zapisać pod bieżącym
numerem kanału lub jako nowy kanał pod nowym
numerem.
Wybierz opcję Zapisz i naciśnij przycisk OK. Przez
moment na ekranie będzie widoczny numer nowego
kanału.
Możesz wykonywać te czynności do momentu
dostrojenia wszystkich dostępnych analogowych
kanałów telewizyjnych.
Satelitarne
Wyszukiwanie satelity i Ustawienia satelity
Wyszukiwanie kanału satelity
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
satelity > Wyszukiwanie satelity
Aktualizacja bieżącej listy kanałów
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
satelity > Wyszukiwanie satelity > Zaktualizuj
kanały
Ponowna instalacja wszystkich kanałów
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
satelity > Wyszukiwanie satelity > Zainstaluj
ponownie kanały
• Wybierz grupę kanałów, które chcesz zainstalować.
• Operatorzy telewizji satelitarnej mogą oferować
pakiety kanałów, w których znajdują się darmowe
kanały (niekodowane), oraz sortowanie, które jest
odpowiednie dla danego kraju. Niektóre satelity
oferują pakiety subskrypcji – zbiory kanałów
płatnych.
Ustawienia satelity
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
satelity > Wyszukiwanie satelity > Zainstaluj
ponownie kanały
1 - Wybierz Z posortowanego pakietu lub Wszystkie
kanały nieposortowane.
2 - Wybierz opcję Ustawienia i naciśnij
przycisk OK.
3 - Naciśnij przycisk  Resetuj lub  Gotowe, gdy
wprowadzisz ustawienia.
Typ połączenia
Wybierz liczbę satelitów, które chcesz zainstalować.
Telewizor automatycznie ustawi właściwy typ
połączenia.
• Do 4 satelitów — telewizor może odbierać kanały z
4 różnych satelitów (4 konwerterów LNB). Na
początku instalacji określ liczbę satelitów, które
chcesz zainstalować. Przyspieszy to proces instalacji.
• Unicable — aby podłączyć antenę satelitarną do
telewizora, można użyć systemu Unicable. Po
rozpoczęciu instalacji można wybrać opcję Unicable
dla jednego lub dwóch satelitów.
Ustawienia konwertera LNB
W niektórych krajach można regulować ustawienia
zaawansowane przekaźnika domowego i każdego z
konwerterów LNB. Zmieniaj te ustawienia tylko wtedy,
gdy typowa instalacja się nie powiedzie. Jeżeli
korzystasz z niestandardowych urządzeń
satelitarnych, możesz za pomocą tych opcji zastąpić
ustawienia standardowe. Część operatorów podaje
wartości dla przekaźników i konwerterów LNB —
możesz je podać w tym miejscu.
• Zasilanie konwertera LNB — domyślnie ta opcja jest
włączona.
• Sygnał 22 kHz — domyślna wartość to Auto.
• Niska / wysoka częstotliwość LO — częstotliwości
lokalnego oscylatora są ustawione na wartości
standardowe. Dostosuj te wartości tylko w przypadku
nietypowego sprzętu, który wymaga innych
parametrów.
20
Strona: 20
Dodaj satelitę lub Usuń satelitę
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
satelity > Wyszukiwanie satelity > Dodaj satelitę,
Usuń satelitę
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
satelity > Wyszukiwanie satelity > Dodaj satelitę
• Można dodać satelitę do aktualnej konfiguracji
telewizji satelitarnej. Zainstalowane satelity i
powiązane z nimi kanały nie zmienią się. Niektórzy
operatorzy telewizji satelitarnej nie zezwalają na
dodawanie satelitów.
• Dodatkowy satelita powinien być wyświetlany jako
dodatek. Nie jest to główna subskrypcja satelitarna
ani główny satelita, z którego pakietu kanałów
korzystasz. Zwykle dodaje się 4. satelitę w przypadku
posiadania zainstalowanych 3 satelitów. Jeśli masz
zainstalowane 4 satelity, może być konieczne
usunięcie jednego z nich, aby można było dodać
nowego satelitę.
• Jeśli są zainstalowane 1 lub 2 satelity, aktualne
ustawienia instalacyjne mogą nie zezwalać na
dodanie następnego satelity. W razie konieczności
zmiany ustawień instalacyjnych trzeba będzie
ponownie przeprowadzić całą instalację telewizji
satelitarnej. Nie można użyć opcji Dodaj satelitę, jeśli
wymagana jest zmiana ustawień.
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
satelity > Wyszukiwanie satelity > Usuń satelitę
Można usunąć jednego lub więcej satelitów z
aktualnej konfiguracji telewizji satelitarnej. Usuwane
są satelita i nadawane przez niego kanały. Niektórzy
operatorzy telewizji satelitarnej nie zezwalają na
usuwanie satelitów.
Automatycznie wyszukaj kanały
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
satelity > Automatyczna aktualizacja kanałów
Jeśli odbierane są kanały cyfrowe, można ustawić
telewizor w celu automatycznej aktualizacji listy,
uwzględniając nowe kanały.
Można także samodzielnie rozpocząć aktualizację
listy kanałów.
Automatyczna aktualizacja kanałów
Raz dziennie, o godzinie 6:00, telewizor
przeprowadza aktualizację kanałów i zapisuje nowe
kanały. Nowe kanały są zapisywane na liście kanałów
Wszystkie, a także na liście kanałów Nowe. Puste
kanały zostają usunięte.
W przypadku dodania nowych bądź zaktualizowania
lub usunięcia kanałów — po uruchomieniu telewizora
wyświetlany jest komunikat. Telewizor musi działać w
trybie gotowości, aby możliwe było przeprowadzenie
automatycznej aktualizacji kanałów.
* Dostępne wyłącznie, gdy Lista kanałów
satelitarnych jest ustawiona na Z posortowanego
pakietu
Kanał, automatyczna aktualizacja kanałów
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
satelity > Komunikat aktualizacji kanału
W przypadku dodania nowych bądź
zaktualizowania/usunięcia istniejących kanałów po
uruchomieniu telewizora wyświetlany jest komunikat.
Można wyłączyć ten komunikat, aby nie był
wyświetlany przy każdej aktualizacji kanałów.
Opcja automatycznej aktualizacji
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
satelity > Opcja automatycznej aktualizacji
Usuń zaznaczenie satelity, jeżeli nie chcesz
przeprowadzać automatycznej aktualizacji.
* Dostępne wyłącznie, gdy Lista kanałów
satelitarnych jest ustawiona na Z posortowanego
pakietu
Instalacja ręczna
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
satelity > Instalacja ręczna
Ręczna instalacja satelity.
• Konwerter LNB — wybierz konwerter LNB, dla
którego chcesz dodać nowe kanały.
• Polaryzacja — wybierz polaryzację.
• Tryb prędkości transmisji symboli — wybierz opcję
Ręcznie, aby wpisać prędkość.
• Częstotliwość — podaj częstotliwość przekaźnika.
• Szukaj — wyszukiwanie transpondera.
Pakiety kanałów
 (Dom) > Ustawienia > Instalacja
satelity > Lista kanałów satelitarnych
Satelity mogą oferować pakiety kanałów, w których
znajdują się darmowe kanały (niekodowane) oraz
sortowanie, które jest odpowiednie dla danego kraju.
Niektóre satelity oferują pakiety subskrypcji – zbiory
kanałów płatnych.
Wybierz opcję Z posortowanego pakietu kanałów,
aby zainstalować tylko kanały znajdujące się w
21
Strona: 21
pakiecie, lub opcję Wszystkie kanały —
nieposortowane, aby zainstalować pakiet oraz
wszystkie inne dostępne kanały. Zalecamy
przeprowadzenie szybkiej instalacji w przypadku
pakietów subskrypcji. Jeśli zamierzasz korzystać z
innych satelitów, które nie są częścią pakietu
subskrypcji, zalecamy przeprowadzenie pełnej
instalacji. Wszystkie zainstalowane kanały zostaną
umieszczone na liście kanałów.
Moduły CAM telewizji satelitarnej
Jeśli używasz modułu dostępu warunkowego CAM z
kartą Smart w celu oglądania kanałów satelitarnych,
zalecamy przeprowadzenie instalacji satelity z
modułem CAM włożonym do telewizora.
Większość modułów CAM służy do dekodowania
kanałów.
Moduły CAM (CI+ 1.3 z profilem operatora)
umożliwiają samodzielną instalację wszystkich
kanałów satelitarnych w telewizorze. Moduł CAM
wyświetla monit o zainstalowanie satelitów i kanałów.
Takie moduły CAM nie tylko umożliwiają instalację i
dekodowanie kanałów, ale także obsługują regularne
aktualizacje kanałów.
Kopia listy kanałów
Wprowadzenie
Kopia listy kanałów to funkcja przeznaczona dla
sprzedawców i użytkowników zaawansowanych.
Funkcja Kopia listy kanałów pozwala skopiować
kanały zainstalowane w jednym telewizorze do
innego telewizora firmy Philips należącego do tej
samej rodziny telewizorów. Funkcja Kopia listy
kanałów pozwala uniknąć czasochłonnego
wyszukiwania kanałów poprzez przesłanie do
telewizora zaprogramowanej listy kanałów.
Wykorzystaj pamięć flash USB o pojemności co
najmniej 1 GB.
Warunki
• Oba telewizory należą do tej samej rodziny
produktów.
• Oba telewizory mają podzespoły tego samego typu.
Sprawdź oznaczenie na tabliczce znamionowej z tyłu
telewizora. Zwykle ma ono postać Q . . . LA
• Wersje oprogramowania obu telewizorów są
zgodne.
Kopiowanie listy kanałów, Sprawdzanie wersji listy
kanałów
Kopiowanie listy kanałów
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Kopia listy kanałów > Skopiuj na
urządzenie USB
Sprawdzanie wersji listy kanałów
 (Dom) > Ustawienia > Wszystkie
ustawienia > Ustawienia ogólne > Kopia listy
kanałów > Bieżąca wersja
Przesyłanie listy kanałów
Do niezainstalowanych telewizorów
W zależności od tego, czy telewizor został już
zainstalowany, używane są różne metody przesyłania
listy kanałów.
Do telewizora, w przypadku którego nie
przeprowadzono jeszcze instalacji
1 - Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego, aby
rozpocząć instalację, i wybierz język oraz kraj. Możesz
pominąć opcję wyszukiwania kanałów. Zakończ
instalację.
2 - Podłącz pamięć flash USB, w której znajduje się
lista kanałów z innego telewizora.
3 - Aby rozpocząć przesyłanie listy kanałów, naciśnij
przycisk  (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Kopia listy kanałów > Skopiuj na
telewizor i naciśnij przycisk OK. W razie potrzeby
wpisz kod PIN.
4 - Telewizor wyświetli powiadomienie o pomyślnym
przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanałów.
Odłącz pamięć flash USB.
Do zainstalowanych telewizorów
W zależności od tego, czy telewizor został już
zainstalowany, używane są różne metody przesyłania
listy kanałów.
Do telewizora, w przypadku którego
przeprowadzono już instalację
1 - Sprawdź ustawienie kraju telewizora. (Aby
sprawdzić poprawność tego ustawienia, przejdź do
rozdziału Ponowna instalacja kanałów. Rozpocznij
procedurę i dotrzyj do ustawienia kraju. Aby
anulować instalację, naciśnij przycisk  BACK).
Jeśli wybrany kraj jest prawidłowy, przejdź do kroku 2.
Jeśli kraj nie jest prawidłowy, należy ponownie
wykonać instalację. Przejdź do rozdziału Ponowna
instalacja kanałów i rozpocznij instalację. Wybierz
prawidłowy kraj i pomiń wyszukiwanie kanałów.
Zakończ instalację. Następnie przejdź do kroku 2.
22
Strona: 22
2 - Podłącz pamięć flash USB, w której znajduje się
lista kanałów z innego telewizora.
3 - Aby rozpocząć przesyłanie listy kanałów, naciśnij
przycisk  (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Kopia listy kanałów > Skopiuj na
telewizor i naciśnij przycisk OK. W razie potrzeby
wpisz kod PIN.
4 - Telewizor wyświetli powiadomienie o pomyślnym
przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanałów.
Odłącz pamięć flash USB.
Opcje dotyczące kanału
Otwieranie opcji
Podczas oglądania kanału możesz skonfigurować
dotyczące go opcje.
Dostępne opcje są zależne od typu kanału oraz od
wybranych ustawień telewizora.
Aby otworzyć menu opcji...
1 - Podczas oglądania kanału naciśnij
przycisk  OPTIONS .
2 - Naciśnij przycisk  OPTIONS ponownie, aby je
zamknąć.
Napisy dialogowe
Aby włączyć napisy, naciśnij przycisk SUBTITLE.
Można wybrać ustawienie Włącz napisy lub Wyłącz
napisy. Można też wybrać opcję Automat.
Automatycznie
Jeśli informacje o języku są częścią cyfrowego
sygnału telewizyjnego, a program jest nadawany w
innym języku (innym niż ustawiony w telewizorze),
telewizor może wyświetlać napisy automatycznie w
jednym z preferowanych języków napisów. Jeden z
tych języków napisów musi być częścią nadawanego
sygnału.
Preferowany język napisów można wybrać w
opcji Język napisów.
Język napisów
Jeśli żadne preferowane języki napisów nie są
dostępne, można wybrać inny dostępny język. W
przypadku, gdy nie jest dostępny żaden język
napisów, nie można wybrać tej opcji.
Aby uzyskać więcej informacji, w menu Pomoc
naciśnij kolorowy przycisk  Słowa
kluczowe i wyszukaj temat Język napisów.
Język dźwięku
Jeśli żadne preferowane języki ścieżki dźwiękowej nie
są dostępne, można wybrać inny dostępny język. W
przypadku, gdy nie jest dostępny żaden język ścieżki
dźwiękowej, nie można wybrać tej opcji.
Aby uzyskać więcej informacji, w menu Pomoc
naciśnij kolorowy przycisk  Słowa
kluczowe i wyszukaj temat Język dźwięku.
Fonia I-II
Ta opcja jest dostępna, jeśli sygnał audio zawiera
dwa języki ścieżki dźwiękowej, ale jeden lub oba
języki nie mają wskazania języka.
Moduł CI
Jeśli moduł CAM udostępnia przedpłaconą
zawartość, za pomocą tej opcji można określić
ustawienia dostawcy.
Mono / Stereo
W przypadku kanału analogowego istnieje możliwość
przełączenia dźwięku na monofoniczny lub
stereofoniczny.
Aby przełączyć dźwięk na monofoniczny lub
stereofoniczny...
Ustaw kanał analogowy.
1 - Naciśnij przycisk  OPTIONS, wybierz opcję
Mono/stereo i naciśnij przycisk  (w prawo).
2 - Wybierz opcję Mono lub Stereo i naciśnij przycisk
OK.
3 - Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby
wielokrotnie), aby zamknąć menu.
Status
Wybierz opcję Stan, aby wyświetlić informacje
techniczne dotyczące kanału albo podłączonego
urządzenia.
HbbTV na tym kanale
Jeśli chcesz wyłączyć dostęp do stron HbbTV na
danym kanale, możesz zablokować strony HbbTV
tylko dla tego kanału.
1 - Ustaw kanał, dla którego chcesz zablokować
strony HbbTV.
2 - Naciśnij przycisk  OPTIONS i wybierz
opcję HbbTV na tym kanale, a następnie naciśnij
przycisk  w prawo).
23
Strona: 23
3 - Wybierz opcję Wyłącz i naciśnij przycisk OK.
4 - Naciśnij przycisk  (w lewo), aby cofnąć się o
jedną czynność. Przycisk  BACK pozwala zamknąć
menu.
Aby całkowicie zablokować usługi HbbTV w
telewizorze...
 (Dom) > Ustawienia > Wszystkie
ustawienia > Ustawienia
ogólne > Zaawansowane > HbbTV > Wyłącz
Uniwersalny dostęp
Dostępne wyłącznie, gdy opcja Dostęp ogólny jest
ustawiona na Włącz.
 (Dom) > Ustawienia > Wszystkie
ustawienia > Dostęp ogólny > Dostęp
ogólny > Wł..
Aby uzyskać więcej informacji, w menu Pomoc
naciśnij kolorowy przycisk  Słowa
kluczowe i wyszukaj frazę Uniwersalny dostęp.
Udostępnianie
Umożliwia użytkownikowi przesyłanie informacji o
swoich działaniach za pośrednictwem sieci
społecznościowych (np. Twittera lub poczty e-mail).
Wybór filmu
Niektóre kanały telewizji cyfrowej oferują przekaz
wielu sygnałów wideo (tzw. przekaz wielowejściowy)
w postaci różnych punktów lub kątów widzenia
kamery w ramach jednej relacji albo różnych
programów w ramach jednego kanału. Telewizor
wyświetla komunikat o dostępności tego typu
kanałów.
7.3
Lista kanałów
Otwieranie listy kanałów
Aby otworzyć bieżącą listę kanałów...
1 - Naciśnij przycisk , aby przełączyć się na
telewizor.
2 - Naciśnij przycisk  LIST , aby wyświetlić bieżącą
listę kanałów.
3 - Naciśnij klawisz  OPTIONS > Wybierz listę
kanałów, a następnie wybierz listę kanałów, którą
chcesz oglądać.
4 - Naciśnij przycisk  LIST ponownie, aby
zamknąć listę kanałów.
Opcje listy kanałów
Otwieranie menu opcji
Otwieranie menu opcji listy kanałów...
• Naciśnij przycisk , aby przełączyć się na telewizor.
• Naciśnij przycisk  LIST , aby wyświetlić bieżącą
listę kanałów.
• Naciśnij przycisk  OPTIONS , a następnie
wybierz jedną z opcji.
• Naciśnij przycisk  LIST ponownie, aby zamknąć
listę kanałów.
Zmiana nazw kanałów
1 - Naciśnij przycisk , aby przełączyć się na
telewizor.
2 - Naciśnij przycisk  LIST , aby wyświetlić bieżącą
listę kanałów.
3 - Wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić.
4 - Naciśnij przycisk  OPTIONS > Zm. nazwy kan.
i naciśnij przycisk OK.
5 - W polu wpisywania naciśnij przycisk OK, aby
otworzyć klawiaturę ekranową, lub przycisk  BACK ,
aby ją ukryć.
6 - Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz
znak i naciśnij przycisk OK.
- Naciśnij klawisz  (czerwony), aby pisać małymi
literami
- Naciśnij klawisz  (zielony), aby pisać wielkimi
literami
- Naciśnij klawisz  (żółty), aby wpisywać liczby i
symbole
- Naciśnij klawisz  (niebieski), aby usunąć znak.
7 - Wybierz opcję Wykonane po zakończeniu
edytowania.
8 - Naciśnij przycisk  LIST ponownie, aby
zamknąć listę kanałów.
Wybieranie filtra kanałów
 LIST >  OPTIONS > Cyfrowe/analogowe,
Darmowe/kodowane
Wybierz jedną z kombinacji kanałów dostępnych na
liście kanałów.
Tworzenie lub edytowanie listy ulubionych kanałów
 LIST >  OPTIONS > Utwórz listę ulubionych
Wybierz kanał i naciśnij przycisk OK, aby dodać ten
kanał do listy ulubionych. Po zakończeniu naciśnij
przycisk  Wykonane.
 LIST >  OPTIONS > Edytuj ulubione
24
Strona: 24
Wybierz kanał i naciśnij przycisk OK, aby dodać ten
kanał lub usunąć go z listy ulubionych. Po
zakończeniu naciśnij przycisk  Wykonane.
Wybieranie zakresu kanałów
 LIST >  OPTIONS > Wybierz zakres kanałów
Wybierz zakres kanałów z listy ulubionych kanałów, a
po zakończeniu naciśnij przycisk OK.
Wybieranie listy kanałów
 LIST >  OPTIONS > Wybierz listę kanałów
Wybierz zakres kanałów z listy ulubionych kanałów, a
po zakończeniu naciśnij przycisk OK.
Znajdź kanał
 LIST >  OPTIONS > Znajdź kanał
Gdy lista kanałów jest długa, można wyszukać na niej
konkretny kanał.
1 - Naciśnij przycisk , aby przełączyć się na
telewizor.
2 - Naciśnij przycisk  LIST , aby wyświetlić bieżącą
listę kanałów.
3 - Naciśnij przycisk  OPTIONS > Znajdź kanał i
naciśnij przycisk OK.
4 - W polu wpisywania naciśnij przycisk OK, aby
otworzyć klawiaturę ekranową, lub opcję  BACK ,
aby ją ukryć.
5 - Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz
znak i naciśnij przycisk OK.
- Naciśnij klawisz  (czerwony), aby pisać małymi
literami
- Naciśnij klawisz  (zielony), aby pisać wielkimi
literami
- Naciśnij klawisz  (żółty), aby wpisywać liczby i
symbole
- Naciśnij klawisz  (niebieski), aby usunąć znak.
6 - Wybierz opcję Wykonane po zakończeniu
edytowania.
7 - Naciśnij przycisk  LIST ponownie, aby
zamknąć listę kanałów.
Blokowanie lub odblokowywanie kanału
 LIST >  OPTIONS > Blokuj kanał, Odblokuj
kanał
Aby uniemożliwić dzieciom oglądanie określonego
kanału, można go zablokować. W celu obejrzenia
zablokowanego kanału trzeba najpierw wprowadzić
4-cyfrowy kod PIN funkcji Blokowane funkcje. Nie
można zablokować kanałów odbieranych z
podłączonych urządzeń.
Obok logo zablokowanego kanału będzie
wyświetlany symbol .
Usuwanie listy ulubionych kanałów
 LIST >  OPTIONS > Usuń listę ulubionych
Aby usunąć istniejącą listę ulubionych kanałów,
wybierz Tak.
7.4
Ulubione kanały
Informacje o ulubionych kanałach
Możesz utworzyć listę ulubionych kanałów, która
zawiera wyłącznie te kanały, które chcesz oglądać.
Wybór listy kanałów Ulubione powoduje, że podczas
przeglądania kanałów widoczne są tylko ulubione
programy.
Tworzenie listy ulubionych kanałów
1 - Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij
przycisk  LIST, aby otworzyć listę kanałów.
2 - Wybierz kanał i naciśnij przycisk  Zaznacz
jako ulubione, aby oznaczyć go jako ulubiony.
3 - Wybrany kanał zostanie oznaczony
symbolem .
4 - Aby zakończyć, naciśnij przycisk  BACK .
Kanały zostaną dodane do listy Ulubione.
Usuwanie kanału z listy ulubionych
Aby usunąć kanał z listy ulubionych, wybierz kanał z
symbolem , a następnie naciśnij ponownie
przycisk  Odzn. jako ulub. w celu usunięcia
zaznaczenia kanału jako ulubionego.
Zmiana kolejności kanałów
W razie potrzeby można zmienić kolejność kanałów
na liście kanałów ulubionych.
1 - Podczas oglądania kanału telewizyjnego naciśnij
przycisk  LIST >  OPTIONS > Wybierz listę
kanałów.
2 - Wybierz Ulubione naziemne, Ulubione kablowe
lub Ulubione satelitarne*, a następnie naciśnij OK.
3 - Wybierz kanał do przeniesienia i naciśnij
przycisk OK.
4 - Naciskając przyciski nawigacyjne, przenieś
podświetlony kanał w inne miejsce, a następnie
25
Strona: 25
naciśnij przycisk OK.
5 - Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.
* Kanały satelitarne można wyszukiwać wyłącznie w
modelach telewizorów xxPUS6162, xxPUS6262.
7.5
Telegazeta / teletekst
Napisy z teletekstu
Jeśli dostrojono kanał analogowy, należy ręcznie
udostępnić napisy dla każdego kanału.
1 - Ustaw kanał i naciśnij przycisk TEXT, aby
otworzyć teletekst.
2 - Wprowadź numer strony napisów (zwykle 888).
3 - Naciśnij przycisk TEXT ponownie, aby zamknąć
teletekst.
Jeśli podczas oglądania danego kanału analogowego
zostanie wybrana opcja Włącz w menu napisów,
zostaną wyświetlone napisy (o ile będą dostępne).
Aby sprawdzić, czy kanał jest analogowy czy cyfrowy,
wybierz ten kanał i naciśnij przycisk  INFO .
Strony teletekstu
Aby otworzyć telegazetę / teletekst podczas
oglądania kanałów telewizyjnych, naciśnij
przycisk TEXT.
Aby zamknąć Teletekst, naciśnij ponownie
przycisk TEXT.
Wybór strony teletekstu
Aby wybrać stronę. . .
1 - Wprowadź numer strony za pomocą przycisków
numerycznych.
2 - Użyj przycisków strzałek do poruszania się po
ekranie.
3 - Naciśnij kolorowy przycisk, aby wybrać
oznaczony kolorem temat na dole ekranu.
Podstrony teletekstu
Pod numerem strony teletekstu może kryć się kilka
podstron. Numery podstron są wyświetlane na pasku
obok numeru głównej strony.
Aby wybrać podstronę, naciśnij przycisk  lub .
Tematy Strony teletekstu
Niektórzy nadawcy oferują funkcję tematów
teletekstu.
Aby otworzyć strony tematów teletekstu w ramach
teletekstu, naciśnij przycisk  OPTIONS i wybierz
opcję Przegląd T.O.P.
Opcje teletekstu
W trybie telegazety / teletekstu naciśnij
przycisk  OPTIONS, aby wybrać jedną z
następujących opcji…
• Zatrzymaj stronę
Zatrzymywanie automatycznego przeglądania
podstron telegazety.
• Podwójny obraz / Pełny ekran
Wyświetlanie kanału telewizyjnego i teletekstu obok
siebie.
• Przegląd T.O.P.
Aby otworzyć teletekstu.
• Powiększanie
Powiększanie strony teletekstu, aby zwiększyć
wygodę czytania.
• Odkryj
Pokazywanie ukrytych na stronie informacji.
• Przeglądanie podstron
Przewijanie stron, jeśli są dostępne.
• Język
Włączanie zestawu znaków potrzebnych do
poprawnego wyświetlania teletekstu.
• Teletekst 2.5
Włączanie funkcji Teletekst 2.5 oferującej lepsze
kolory i lepszą grafikę.
Konfiguracja teletekstu
Język teletekstu
Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej udostępniają
kilka języków teletekstu.
Ustawianie preferowanego języka teletekstu
 (Dom) > Ustawienia > Wszystkie
ustawienia > Region i język > Język > Główna
telegazeta, Dodatkowa telegazeta
Teletekst 2.5
Jeśli jest dostępny, Teletekst 2.5 oferuje lepsze kolory
i lepszą grafikę. Teletekst 2.5 jest standardowym
ustawieniem fabrycznym.
Aby wyłączyć Teletekst 2.5…
1 - Naciśnij przycisk TEXT.
2 - Podczas wyświetlenia telegazety / teletekstu na
ekranie naciśnij przycisk  OPTIONS.
3 - Wybierz kolejno opcje Teletekst 2.5 > Wyłącz.
4 - Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby
wielokrotnie), aby zamknąć menu.
26
Strona: 26
8
Przewodnik
telewizyjny
8.1
Co jest potrzebne
Za pomocą przewodnika telewizyjnego można
wyświetlić listę aktualnie nadawanych i
zaplanowanych programów telewizyjnych. W
zależności od źródła informacji (danych) przewodnika
telewizyjnego wyświetlane są kanały analogowe i
cyfrowe lub tylko kanały cyfrowe. Nie wszystkie
kanały oferują dane przewodnika telewizyjnego.
Telewizor może gromadzić informacje przewodnika
telewizyjnego dotyczące kanałów zainstalowanych w
telewizorze (np. kanałów oglądanych przy użyciu
funkcji Ogląd. telewizji). Nie może gromadzić
informacji przewodnika telewizyjnego dotyczących
kanałów oglądanych z odbiornika cyfrowego.
8.2
Korzystanie z przewodnika
telewizyjnego
Otwieranie przewodnika
telewizyjnego
Aby otworzyć przewodnik telewizyjny, naciśnij
przycisk  TV GUIDE.
Ponownie naciśnij przycisk  TV GUIDE , aby
zamknąć przewodnik.
Przy pierwszym otwarciu przewodnika telewizyjnego
telewizor przeszukuje wszystkie kanały telewizyjne
pod kątem informacji do przewodnika. Może to zająć
kilka minut. Dane przewodnika telewizyjnego są
zapisywane w telewizorze.
Wybieranie programu
Przełączanie na program
• Korzystając z menu przewodnika telewizyjnego,
można przełączyć się na aktualny program.
• Aby wybrać program, użyj przycisków strzałek do
podświetlenia jego nazwy.
• Przejdź w prawo, aby wyświetlić programy
zaplanowane na późniejszą część dnia.
• Aby przełączyć się na program (kanał), wybierz
program i naciśnij przycisk OK.
Wyświetlanie szczegółów programu
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym
programie, naciśnij przycisk  INFO .
Zmiana dnia
Jeśli dane przewodnika telewizyjnego pochodzą od
nadawcy, można nacisnąć przycisk  + , aby
wyświetlić harmonogram dla jednego z następnych
dni. Naciśnij przycisk  - , aby wrócić do
poprzedniego dnia.
Możesz także nacisnąć
przycisk  OPTIONS i wybrać opcję Zmień dzień.
Ustawianie przypomnienia
Można ustawić przypomnienie o programie. W
momencie rozpoczęcia danego programu pojawi się
komunikat z powiadomieniem. Można od razu
przełączyć się na ten kanał.
Program z przypomnieniem jest oznaczony w
przewodniku telewizyjnym symbolem  (zegar).
Aby ustawić przypomnienie…
1 - Naciśnij przycisk  TV GUIDE i wybierz
zbliżający się program.
2 - Naciśnij przycisk  Ustaw przypomn. i naciśnij
przycisk OK.
Aby usunąć przypomnienie…
1 - Naciśnij przycisk  TV GUIDE i wybierz
program z przypomnieniem, który jest oznaczony
symbolem  (zegar).
2 - Naciśnij przycisk  Wyczyść przyp. i wybierz
opcję Tak, a następnie naciśnij przycisk OK.
Szukaj wg gatunku
Jeśli dostępne są informacje, można wyszukiwać
zaplanowane programy według gatunku, takiego jak
filmy lub sport.
Aby wyszukać programy według gatunku, naciśnij
przycisk  OPTIONS i wybierz opcję Szukaj wg
gatunku.
Wybierz gatunek i naciśnij przycisk OK. Zostanie
wyświetlona lista znalezionych programów.
27
Strona: 27
Lista przypomnień
Listę ustawionych przypomnień można wyświetlać.
Lista przypomnień
Aby otworzyć listę przypomnień…
1 - Naciśnij przycisk  TV GUIDE.
2 - Naciśnij przycisk  OPTIONS i wybierz opcję
Wszystkie przypomnienia.
3 - Wybierz z listy przypomnień przypomnienie,
które chcesz usunąć. Wybrane przypomnienie
zostanie oznaczone znakiem .
4 - Naciśnij przycisk  Wstecz, wybierz
opcję Wyczyść zaznaczenie i naciśnij przycisk OK.
5 - Wybierz opcję Zamknij, aby zamknąć listę
przypomnień.
Ustawianie nagrywania
Nagrywanie można ustawić w przewodniku
telewizyjnym.
W przewodniku telewizyjnym program ustawiony do
nagrywania jest oznaczony znakiem .
Aby zobaczyć listę nagrywania, naciśnij przycisk
 Nagrania . Program ustawiony do nagrania jest
oznaczony znakiem  (czerwona kropka) przed
nazwą programu.
Aby nagrać program…
1 - Naciśnij przycisk  TV GUIDE i wybierz
przyszły lub trwający program.
2 - Naciśnij kolorowy przycisk  Nagrywaj .
Aby anulować nagrywanie…
1 - Naciśnij przycisk  TV GUIDE i wybierz
program ustawiony do nagrywania.
2 - Naciśnij kolorowy przycisk  Wyczyść
nagrywanie.
28
Strona: 28
9
Nagrywanie i
funkcja Pause TV
9.1
Nagrywanie
Co jest potrzebne
Można nagrywać cyfrowe programy telewizyjne i
oglądać je później.
Nagrywanie programu telewizyjnego wymaga…
• podłączenia dysku twardego USB sformatowanego
w tym telewizorze;
• zainstalowania kanałów cyfrowych w telewizorze;
• odbioru informacji o kanałach przez ekranowy
przewodnik telewizyjny;
• niezawodnego ustawienia zegara. Jeśli ręcznie
zresetujesz zegar telewizora, nagrywanie może się nie
udać.
Podczas korzystania z funkcji Pause TV nie można
nagrywać programów.
W celu wyegzekwowania przepisów dotyczących
praw autorskich niektórzy dostawcy DVB mogą
zastosować różne ograniczenia, korzystając z
technologii DRM (Digital Right Management). W
przypadku kanałów z zabezpieczeniem transmisji
nagrywanie, ważność nagrania lub liczba wyświetleń
mogą być ograniczone. Nagrywanie może być
całkowicie zabronione. W przypadku próby nagrania
zabezpieczonej transmisji lub odtworzenia nagrania,
którego ważność wygasła, może zostać wyświetlony
komunikat o błędzie.
Nagrywanie programu
Nagrywanie błyskawiczne
Aby nagrać oglądany program, użyj pilota i naciśnij
przycisk  (nagrywanie). Nagrywanie rozpocznie się
automatycznie.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk 
(zatrzymanie).
W przypadku, gdy będzie dostępny przewodnik
telewizyjny, oglądany program będzie nagrywany od
momentu naciśnięcia przycisku nagrywania do czasu
zakończenia emisji.
• Jeśli otrzymujesz informacje zawarte w
elektronicznym przewodniku telewizyjnym z
Internetu, możesz dostosować godzinę zakończenia
nagrywania w oknie podręcznym przed
zatwierdzeniem nagrywania.
• Jeśli otrzymujesz informacje zawarte w
elektronicznym przewodniku telewizyjnym od
nadawcy, nagrywanie rozpoczyna się automatycznie.
Możesz dostosować czas zakończenia nagrywania na
liście nagrań.
Zaplanuj nagrywanie
Możesz zaplanować nagrywanie zbliżających się
programów na dany dzień lub na później (maks. za 8
dni). Telewizor wykorzystuje dane przewodnika do
rozpoczęcia i zakończenia nagrywania.
Aby nagrać program…
1 - Naciśnij przycisk  TV GUIDE.
2 - Na ekranie przewodnika telewizyjnego wybierz
kanał i program, który chcesz nagrać. Naciśnij
przycisk  (w prawo) lub  (w lewo), aby przewinąć
programy na danym kanale.
3 - Po podświetleniu programu naciśnij kolorowy
przycisk  Nagrywanie . Program zostanie
uwzględniony w planie nagrań. W przypadku, gdy
zaplanowane zostaną nagrania programów, których
czas nadawania nakłada się na siebie, pojawi się
ostrzeżenie. Jeśli chcesz, aby program został nagrany
pod Twoją nieobecność, przełącz wcześniej telewizor
w tryb gotowości oraz włącz dysk twardy USB.
Lista nagrań
Możesz wyświetlać nagrania z listy i nimi zarządzać.
Obok listy nagrań znajduje się osobny wykaz
przypomnień i nagrań zaplanowanych.
Aby otworzyć listę lub nagrania…
Naciśnij przycisk  TV GUIDE.
1 - Naciśnij kolorowy przycisk  Nagrania .
2 - Z listy nagrań wybierz
kartę Nowy, Oglądane lub Wygasło i naciśnij
przycisk OK, aby odfiltrować widok.
3 - Po zaznaczeniu nagrania na liście możesz je
usunąć, używając kolorowego przycisku  Usuń .
Kolorowy przycisk  Zmień nazwę pozwala zmienić
nazwę nagrania.
Nadawcy telewizji mogą ograniczyć liczbę dni, przez
które można oglądać nagranie. Gdy ten okres upłynie,
nagranie zostanie oznaczone jako nieaktualne. W
przypadku nagrań z listy może być wyświetlana liczba
dni do terminu wygaśnięcia.
Jeśli zaplanowane nagrywanie zostało zablokowane
przez nadawcę lub jeśli nadawanie programu zostało
przerwane, nagranie ma oznaczenie Niezrealizowane.
29
Strona: 29
Nagrywanie ręczne
Możesz zaplanować nagrywanie, które nie będzie
przypisane do konkretnego programu. Wystarczy że
samodzielnie określisz typ tunera, kanał oraz czas
rozpoczęcia i czas zakończenia nagrywania.
Aby zaplanować nagrywanie ręcznie…
1 - Naciśnij przycisk  TV GUIDE.
2 - Naciśnij kolorowy przycisk  Nagrania .
3 - U góry ekranu wybierz
opcję  Zaplanowane i naciśnij przycisk OK.
4 - Naciśnij kolorowy przycisk  Planuj, a
następnie przycisk OK.
5 - Wybierz tuner do nagrywania i naciśnij przycisk
OK.
6 - Wybierz kanał i naciśnij przycisk OK.
7 - Określ dzień nagrywania i naciśnij przycisk OK.
8 - Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia
nagrywania. Wybierz przycisk i za pomocą przycisków
 (w górę) lub  (w dół) ustaw wartość godziny i
minut.
9 - Wybierz opcję Harmonogram i naciśnij przycisk
OK, aby zaplanować nagrywanie ręcznie.
Na liście zaplanowanych nagrań i przypomnień
pojawi się nowa pozycja.
Oglądanie nagrania
Aby obejrzeć nagranie…
1 - Naciśnij przycisk  TV GUIDE.
2 - Naciśnij kolorowy przycisk  Nagrania .
3 - Wybierz nagranie z listy i naciśnij przycisk OK, aby
rozpocząć oglądanie.
4 - Możesz używać przycisków 
(pauza),  (odtwarzanie),  (przewijanie do
tyłu),  (przewijanie do przodu) i  (zatrzymanie).
5 - Aby wrócić do oglądania telewizji, naciśnij
przycisk  EXIT.
9.2
Wstrzymywanie programu
Co jest potrzebne
Wstrzymanie odtwarzania programu telewizyjnego
wymaga…
• podłączenia dysku twardego USB sformatowanego
w tym telewizorze;
• zainstalowania kanałów cyfrowych w telewizorze;
• odbierania informacji o kanałach z ekranowego
przewodnika telewizyjnego
Po podłączeniu i sformatowaniu dysku twardego USB
telewizor będzie przez cały czas zapisywać aktualnie
oglądany program. Po przełączeniu na inny kanał
zapis programu z poprzedniego kanału zostaje
usunięty. Następuje to również w przypadku
przełączenia telewizora w tryb gotowości.
Funkcji Pause TV nie można używać podczas
nagrywania.
Wstrzymywanie programu
Aby wstrzymać i wznowić program…
• Aby wstrzymać program, naciśnij
przycisk  (wstrzymanie). W dolnej części ekranu na
moment pojawi się pasek postępu.
• Aby wyświetlić pasek postępu, ponownie naciśnij
przycisk  (wstrzymanie).
• Aby wznowić oglądanie, naciśnij
przycisk  (odtwarzanie).
Po pojawieniu się na ekranie paska postępu naciśnij
przycisk  (do tyłu) lub  (do przodu), aby
określić, od jakiego momentu ma być odtwarzany
wstrzymany program. Kilkakrotne naciśnięcie
przycisku pozwala zmienić szybkość.
Aby powrócić do oglądania programu TV na bieżąco,
naciśnij przycisk  (zatrzymanie).
Powtórka
Ponieważ telewizor zapisuje aktualnie oglądany
program TV, można skorzystać z funkcji
kilkusekundowej powtórki programu.
Aby odtworzyć powtórkę bieżącego programu…
1 - Naciśnij przycisk  (wstrzymanie)
2 - Naciśnij przycisk  (przewijanie do
tyłu). Kilkakrotnie naciśnij przycisk , aby wybrać
moment, od którego chcesz rozpocząć oglądanie
wstrzymanej transmisji. Kilkakrotne naciśnięcie
przycisku pozwala zmienić szybkość. W pewnym
momencie dojdziesz do początku zapisu programu
lub maksymalnego zakresu czasu.
3 - Naciśnij przycisk  (odtwarzanie), aby
ponownie obejrzeć program.
4 - Przycisk  (zatrzymanie) pozwala przejść do
programu na żywo.
30
Strona: 30
10
Filmy, zdjęcia i
muzyka
10.1
Z połączenia USB
Można przeglądać zdjęcia lub odtwarzać muzykę i
filmy z podłączone pamięci flash USB lub dysku
twardego USB.
Gdy telewizor jest włączony, podłącz urządzenie USB
do jednego ze złączy USB.
Naciśnij przycisk  SOURCES, a następnie wybierz
opcję  USB . Teraz możesz przeglądać pliki w
strukturze folderów utworzonej na urządzeniu USB.
Ostrzeżenie
Jeśli podejmiesz próbę wstrzymania lub nagrania
programu na podłączonym urządzeniu USB, telewizor
wyświetli monit o sformatowanie urządzenia USB.
Takie formatowanie usunie wszystkie dane
znajdujące się w urządzeniu USB.
10.2
Zdjęcia
Oglądanie zdjęć
1 - Naciśnij przycisk  SOURCES, wybierz  USB
i zatwierdź wybór przyciskiem OK.
2 - Wybierz opcję  Pamięć flash USB i naciśnij
przycisk  (w prawo), aby wybrać urządzenie USB.
3 - Wybierz opcję Zdjęcie. Możesz nacisnąć przycisk
 Sortuj, aby przeglądać zdjęcia wg daty, miesiąca,
roku lub nazwy alfabetycznie.
4 - Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk OK, aby je
wyświetlić.
• Aby przeglądać zdjęcia, wybierz opcję Zdjęcia na
pasku menu, następnie zaznacz miniaturę zdjęcia i
naciśnij przycisk OK.
• Jeśli w tym samym folderze znajduje się więcej
zdjęć, wybierz jedno z nich i naciśnij
przycisk  Pokaz slajdów , aby rozpocząć
wyświetlanie pokazu slajdów ze wszystkimi zdjęciami
w tym folderze.
• Obejrzyj zdjęcie i naciśnij przycisk  INFO , aby
wyświetlić poniżej:
Pasek postępu, Pasek sterowania odtwarzaniem, 
(Przejdź do poprzedniego zdjęcia w folderze), 
(Przejdź do następnego zdjęcia w folderze), 
(Rozpocznij odtwarzanie pokazu
slajdów),  (Wstrzymaj odtwarzanie),  (Rozpocznij
pokaz slajdów),  (Obróć zdjęcie)
Opcje dotyczące zdjęć
Podczas wyświetlenia zdjęcia naciśnij
przycisk  OPTIONS, aby wybrać jedną z
następujących opcji:
Lista / miniatury
Pozwala wyświetlać zdjęcia jako listę pozycji lub serię
miniatur.
Wył. losowo, Wł. losowo
Wyświetlanie obrazów w kolejności lub losowo.
Powtarzanie, Odtwórz raz
Wyświetlanie obrazów wielokrotnie lub jeden raz.
Szybkość pokazu slajdów
Umożliwia ustawienie szybkości wyświetlania pokazu
slajdów.
Przej. pokazu sl.
Ustawianie sposobu przejścia między obrazami.
10.3
Filmy
Odtwarzanie filmów
Aby odtworzyć film w telewizorze...
Wybierz opcję  Filmy , wskaż żądany plik i
zatwierdź wybór przyciskiem OK.
• Aby wstrzymać odtwarzanie filmu, naciśnij
przycisk OK. Ponownie naciśnij przycisk OK, aby
kontynuować.
• Aby przewinąć do tyłu lub do przodu, naciśnij
przycisk  lub . Naciśnij przycisk kilka razy, aby
przyspieszyć odtwarzanie — 2x, 4x, 8x, 16x lub 32x.
• Aby przejść do kolejnego filmu w danym folderze,
naciśnij przycisk OK, co pozwoli wstrzymać
odtwarzanie, a następnie wybierz opcję  i
zatwierdź wybór przyciskiem OK.
• Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, naciśnij przycisk
 (zatrzymanie).
• Aby powrócić do folderu, naciśnij przycisk .
Otwieranie folderu wideo
1 - Naciśnij przycisk  SOURCES, wybierz  USB
i zatwierdź wybór przyciskiem OK.
2 - Wybierz opcję  Pamięć flash USB i naciśnij
przycisk  (w prawo), aby wybrać urządzenie USB.
3 - Wybierz opcję Wideo, a następnie film, który
chcesz odtworzyć. Naciśnij przycisk OK, aby
odtworzyć wybrany film.
• Wybierz plik wideo i naciśnij przycisk  INFO , aby
wyświetlić informacje o pliku.
• Odtwórz plik wideo i naciśnij przycisk  INFO , aby
wyświetlić poniżej:
Pasek postępu, Pasek sterowania
odtwarzaniem,  (Przejdź do poprzedniego filmu w
folderze),  (Przejdź do następnego filmu w
31
Strona: 31
folderze),  (Odtwarzanie),  (Przewijanie do
tyłu),  (Do przodu),  (Wstrzymaj
odtwarzanie),  (Odtwarzaj wszystkie/Odtwórz
jeden),  (Wł. losowo/wył. losowo)
Opcje dotyczące filmów
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk  OPTIONS,
aby wybrać opcję:
Napisy dialogowe
Wyświetlanie napisów, jeśli są dostępne — wybierz
opcję Włącz, Wyłącz lub Wł. w czasie wycisz..
Zestaw znaków
Wybierz jeden z systemów znaków.
Język dźwięku
Odtwarzanie języka ścieżki dźwiękowej, jeśli jest
dostępny.
Status
Wyświetlanie informacji o pliku, na przykład tryb
dźwięku.
Powtarzanie, Odtwórz raz
Odtwarzanie filmów wielokrotnie lub jeden raz.
10.4
Muzyka
Odtwarzanie muzyki
Otwieranie folderu z muzyką
1 - Naciśnij przycisk  SOURCES, wybierz  USB
i zatwierdź wybór przyciskiem OK.
2 - Wybierz opcję  Pamięć flash USB i naciśnij
przycisk  (w prawo), aby wybrać urządzenie USB.
3 - Wybierz opcję Muzyka, a następnie utwór, który
chcesz odtworzyć. Naciśnij przycisk OK, aby
odtworzyć wybrany utwór.
• Wybierz utwór muzyczny i naciśnij
przycisk  INFO , aby wyświetlić informacje o pliku.
• Odtwórz utwór muzyczny i naciśnij
przycisk  INFO , aby wyświetlić poniżej:
Pasek postępu, Pasek sterowania
odtwarzaniem,  (Przejdź do poprzedniego utworu
w folderze),  (Przejdź do następnego utworu w
folderze),  (Odtwórz),  (Przewijanie do
tyłu),  (Do przodu),  (Wstrzymaj
odtwarzanie),  (Odtwarzaj wszystko/Odtwarzaj
jeden)
Opcje dotyczące muzyki
Opcje dotyczące odtwarzania muzyki...
Powtarzanie, Odtwórz raz
Odtwarzanie utworów wielokrotnie lub jeden raz.
32
Strona: 32
11
Otwieranie menu
ustawień telewizora
11.1
Przegląd menu głównego
Naciśnij przycisk  (Dom), aby wybrać jedno z
poniższych menu i naciśnij przycisk OK.
Kanały
Ten wiersz zawiera wszystkie kanały.
• Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć przewodnik
telewizyjny.
• Naciśnij przycisk  (w lewo), aby wyświetlić kanały z
logotypami lub wybierz opcję Zobacz wszystkie, aby
wyświetlić wszystkie kanały.
Źródła
Ten wiersz zawiera źródła dostępne w tym
telewizorze.
Narzędzia
Ten wiersz zawiera funkcje telewizora dostępne dla
użytkownika.
Ustawienia
Ten wiersz zawiera ustawienia dostępne dla
użytkownika.
11.2
Menu narzędzi
Smart TV
Otwieranie strony Smart TV.
Przewodnik telewizyjny
Aby uzyskać więcej informacji, w menu Pomoc
naciśnij kolorowy przycisk  Słowa
kluczowe i wyszukaj temat Przewodnik telewizyjny.
Nagrania
Aby uzyskać więcej informacji, w menu Pomoc
naciśnij kolorowy przycisk  Słowa
kluczowe i wyszukaj temat Nagrania.
Kanał
Wyświetlanie listy kanałów.
Aktualizacja oprogramowania
Aby uzyskać więcej informacji, w menu Pomoc
naciśnij kolorowy przycisk  Słowa
kluczowe i wyszukaj temat Aktualizacja
oprogramowania.
Demonstracja
Wyświetlanie demonstracji na tym telewizorze.
11.3
Ustawienia szybkie i
wszystkie ustawienia
Menu szybkich ustawień:
Naciśnij klawisz  SETUP na pilocie zdalnego
sterowania, aby znaleźć często używane ustawienia
w menu szybkich ustawień.
• Styl obrazu — wybierz jeden z gotowych stylów
obrazu, aby idealnie dostosować ustawienia.
• Format obrazu — wybierz jeden z gotowych
formatów obrazu dopasowanych do ekranu.
• Styl dźwięku — wybierz jeden z gotowych stylów
dźwięku, aby idealnie dostosować ustawienia.
• Styl Ambilight — wybierz jedno z ustawień stylu
Ambilight.
• Ambilight+hue — włącz lub wyłącz technologię
Ambilight+hue.
• Głośność słuchawek — wyreguluj głośność
podłączonych słuchawek.
• Wyjście audio — ustaw odtwarzanie dźwięku w
telewizorze lub podłączonym zestawie audio.
• Zegar — wyświetl zegar w prawym górnym rogu
ekranu telewizora.
• Wyłącznik czasowy — skonfiguruj telewizor tak, aby
automatycznie przełączał się w tryb gotowości po
upływie zaprogramowanego czasu.
• Wszystkie ustawienia — wyświetl menu ze
wszystkimi ustawieniami.
• Pomoc — diagnostyka i szczegółowe informacje o
odbiorniku TV. Aby uzyskać więcej informacji, w
menu Pomoc naciśnij kolorowy przycisk  Słowa
kluczowe i wyszukaj temat Menu pomocy.
Menu wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk  (Dom) na pilocie, wybierz
opcję Ustawienia > Wszystkie ustawienia i naciśnij
przycisk OK.
11.4
Wszystkie ustawienia
33
Strona: 33
Ustawienia obrazu
Styl obrazu
Wybieranie stylu
W celu łatwego dostosowania ustawień obrazu
można wybrać jeden z gotowych stylów obrazu.
 (Dom) > Ustawienia > Obraz > Styl obrazu
Dostępne style obrazu to...
• Osobisty — preferencje obrazu ustawione podczas
pierwszego uruchomienia
• Jaskrawy — do oglądania przy świetle dziennym
• Naturalny — naturalne ustawienia kolorów
• Standard — najbardziej energooszczędne
ustawienie
• Film — idealne do oglądania filmów
• Gra — idealne do gier
Dostosowywanie stylu
W aktualnie wybranym stylu obrazu można
dostosowywać i zapisywać ustawienia obrazu, takie
jak Kolor, Kontrast lub Ostrość.
Przywracanie stylu
Aby przywrócić oryginalne ustawienie stylu, wróć do
menu Styl obrazu, a następnie naciśnij
przycisk  Przywróć styl.
Podłączaj urządzenia HDMI obsługujące HDR do
gniazd HDMI 1 i HDMI 2.
Style dla rozdzielczości HDR to...
• HDR — osobisty
• HDR — jaskrawy
• HDR — naturalny
• HDR — film
• HDR Gra
Kolor, kontrast, ostrość, jasność
Dostosowywanie koloru
 (Dom) > Ustawienia > Obraz > Kolor
Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby
dostosować wartość nasycenia kolorów obrazu.
Dostosowywanie kontrastu
 (Dom) > Ustawienia > Obraz > Kontrast
Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby
dostosować wartość kontrastu obrazu.
Można zmniejszyć kontrast, aby zmniejszyć zużycie
energii.
Dostosowywanie ostrości
 (Dom) > Ustawienia > Obraz > Ostrość
Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby
dostosować wartość ostrości obrazu.
Dostosowywanie jasności
 (Dom) > Ustawienia > Obraz > Jasność
Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby
ustawić poziom jasności dla sygnału wizyjnego.
Uwaga: Ustawienie jasności różniącej się znacznie od
wartości referencyjnej (50) może skutkować
mniejszym kontrastem.
Zaawansowane ustawienia obrazu
Komputer
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Komputer
Ustaw pozycję Wł., aby włączyć ustawienie obrazu
idealne w przypadku wykorzystania telewizora jako
monitora komputerowego.
• Podczas oglądania filmu HDR przez gniazdo HDMI
wybierz pozycję Wyłącz.
Ustawienia kolorów
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Kolor
Dostosowywanie wzmocnienia kolorów
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Kolor > Wzmocnienie kolorów
Wybierz opcję Maksimum, Średnio lub Minimum,
aby ustawić intensywność kolorów i poziom
szczegółowości w obszarach jasnych kolorów.
Wybieranie zaprogramowanej temperatury kolorów
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Kolor > Temperatura barwowa
Wybierz opcję Normalny, Ciepły lub Zimny ,
aby ustawić temperaturę barwową według własnych
preferencji.
34
Strona: 34
Dostosowywanie temperatury barwowej
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Kolor > Temperatura
barwowa > Niestandardowa
Wybierz opcję Niestandardowe
w menu Temperatura barwowa, aby samodzielnie
dostosować temperaturę barwową. Naciśnij
strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby zmienić
wartość.
Ustawienia kontrastu
Tryby kontrastu
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Kontrast > Tryb kontrastu
Wybierz opcję Normalny, Zoptymalizowany dla
obrazu lub Zoptymalizowany pod kątem
oszczędności energii, aby telewizor zmniejszał
kontrast w celu oszczędzania energii lub zapewnienia
najlepszego obrazu. Można też wybrać opcję Wył.,
aby wyłączyć tryb dostosowywania.
HDR — plus
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Kontrast > HDR Plus
Ustaw opcję HDR Plus na pozycję Wyłącz,
Minimalny, Średni, Maksymalny, aby ustawić poziom,
przy którym telewizor automatycznie zwiększa
kontrast i jasność materiałów HDR.
Uwaga: Opcja jest dostępna w przypadku wykrycia
sygnału HDR (High-Dynamic Range).
• Telewizor może odtwarzać programy HDR* ze
złącza HDMI 2 lub HDMI 3, transmitowane przez
nadawców, ze źródła internetowego (np. Netflix) lub z
podłączonego urządzenia pamięci USB.
* Obsługiwane są tylko standardy HDR10 i Hybrid Log
Gamma
Kontrast dynamiczny
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Kontrast > Kontrast dynamiczny
Wybierz opcję Maksimum, Średnio lub Minimum,
aby ustawić poziom, od którego ma się rozpoczynać
automatyczne poprawianie szczegółów w ciemnych,
średnich i jasnych partiach obrazu.
Kontrast obrazu, Gamma
Kontrast wideo
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Kontrast > Kontrast obrazu
Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby
dostosować poziom kontrastu obrazu.
Gamma
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Kontrast > Gamma
Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby
wybrać nieliniowe ustawienie jasności i kontrastu
obrazu.
Ultra Resolution
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Ostrość > Ultra Resolution
Opcja Wł. pozwala włączyć doskonałą ostrość
krawędzi linii oraz szczegółów.
Czyszczenie obrazu
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Czyszczenie obrazu
Redukcja szumów
 (Dom) > Ustawienia > Wszystkie
ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Czyszczenie obrazu > Redukcja
szumów
Wybierz opcję Maksimum, Średnio lub Minimum,
aby ustawić poziom usuwania szumów z materiałów
wideo.
Szumy to zwykle małe poruszające się kropki
widoczne na obrazie.
Redukcja zniekształceń MPEG
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Czyszczenie obrazu
> Zmniejszenie usterek MPEG
Wybierz opcję Maksimum, Średnio lub Minimum,
aby ustawić różne poziomy redukcji zniekształceń w
cyfrowych materiałach wideo.
Zniekształcenia MPEG są na wyświetlanym na
ekranie obrazie najczęściej widoczne jako niewielkie
kwadraty lub poszarpane krawędzie.
35
Strona: 35
Ustawienia ruchu
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Ruch
Style ruchu
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Ruch > Style ruchu
Style ruchu to tryby ustawienia ruchu
zoptymalizowane pod kątem różnych materiałów
wideo.
Wybierz opcję Wyłącz, aby wyłączyć lub wybrać
jeden ze stylów ruchu, aby zapewnić lepsze wrażenia
podczas oglądania.
(Film, Sport, Standard, Płynny lub Osobisty)
Opcje są niedostępne w następujących przypadkach:
•
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Komputer > Włącz.
•  (Dom) > Ustawienia > Obraz > Styl obrazu >
Gra.
Natural Motion
 (Dom) > Ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Ruch > Natural Motion
Technologia Natural Motion sprawia, że każdy ruch
jest płynny.
• Wybierz opcję Maksimum Średnio lub Minimum,
aby ustawić różne poziomy redukcji efektu migotania
obrazu widocznego na filmach.
• Wybierz opcję Minimum lub Wył., gdy w
ruchomych obrazach na ekranie pojawiają się szumy.
Uwaga: Opcja jest dostępna jedynie w przypadku
wybrania dla opcji Style ruchu ustawienia Osobisty.
Format obrazu
 (Dom) > Ustawienia > Obraz > Format obrazu
Jeśli obraz nie wypełnia całego ekranu albo widoczne
są czarne pasy u góry i u dołu ekranu lub po bokach,
możesz dostosować obraz tak, aby całkowicie
wypełniał ekran.
Aby wybrać jedno z podstawowych ustawień w celu
wypełnienia ekranu…
• Panoramiczny — automatyczne powiększanie
obrazu do ekranu panoramicznego.
• Wypełnij ekran — automatyczne powiększanie
obrazu tak, aby wypełnił cały ekran. Minimalne
zniekształcenia obrazu, napisy są widoczne.
Ustawienie nieodpowiednie do wyświetlania obrazu z
komputera. W przypadku niektórych nietypowych
formatów obrazu nadal mogą być widoczne czarne
pasy.
• Dopasuj do ekranu — automatyczne powiększanie
obrazu tak, aby maksymalnie wypełniał ekran bez
żadnych zniekształceń. Mogą być widoczne czarne
pasy. Brak obsługi wyświetlania obrazu z komputera.
• Oryginalny — wyświetla format macierzysty obrazu.
 (Dom) > Ustawienia > Obraz > Format obrazu
> Zaawansowane
Aby ręcznie zmienić format obrazu…
• Przesuń — wybierz strzałki, aby przesunąć obraz.
Przesuwanie obrazu jest możliwe tylko po jego
powiększeniu.
• Powiększenie — wybierz strzałki, aby powiększyć.
• Rozciągnij — wybierz strzałki, aby rozciągnąć obraz
w pionie lub w poziomie.
• Cofnij — wybierz, aby przywrócić pierwotny format
obrazu.
Szybkie ustawienia obrazu
 (Dom) > Ustawienia > Obraz > Szybkie ustawienia
obrazu
• Podczas instalacji w kilku prostych krokach wybiera
się ustawienia obrazu. Opcja Szybkie ustawienia
obrazu umożliwia ponowne wykonanie tych
czynności.
• Wybierz preferowane ustawienie obrazu i przejdź do
następnego ustawienia.
• Aby to zrobić, upewnij się, że telewizor może
wyświetlić kanał telewizyjny lub materiał z
podłączonego urządzenia.
Ustawienia dźwięku
Styl dźwięku
Wybieranie stylu
W celu łatwego dostosowania ustawień dźwięku
można wybrać gotowy styl dźwięku.
 (Dom) > Ustawienia > Dźwięk > Styl dźwięku
Dostępne style dźwięku to...
• Osobisty — preferencje dźwięku ustawione
podczas pierwszego uruchomienia
• Oryginalny — najbardziej neutralne ustawienie
dźwięku
• Film — idealne do oglądania filmów
• Muzyka — idealne do słuchania muzyki
• Gra — idealne do gier
• Wiadomości — idealne do odtwarzania mowy
36
Strona: 36
Dostosowywanie stylu
W aktualnie wybranym stylu dźwięku można
dostosowywać i zapisywać ustawienia dźwięku, takie
jak Basy lub Tony wysokie.
Przywracanie stylu
Aby przywrócić oryginalne ustawienia stylu, wróć do
menu Styl dźwięku, a następnie naciśnij
przycisk  Przywróć styl.
Basy, Tony wysokie
Basy
 (Dom) > Ustawienia > Dźwięk > Niskie
Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół),
aby dostosować poziom tonów niskich dźwięku.
Tony wysokie
 (Dom) > Ustawienia > Dźwięk > Wysokie
Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół),
aby dostosować poziom tonów wysokich dźwięku.
Głośność słuchawek
 (Dom) > Ustawienia > Dźwięk > Głośność
słuchawek
Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół),
aby osobno dostosować poziom głośności
słuchawek.
Efekt surround
 (Dom) > Ustawienia > Dźwięk > Efekt surround
Wybierz efekt dźwięku przestrzennego dla głośników
telewizora.
Umieszczenie telewizora
 (Dom) > Ustawienia > Dźwięk > Umieszczenie
telewizora
Wybierz opcję Na stojaku TV lub Na ścianie, aby w
zależności od ustawienia zapewnić najlepszą jakość
odtwarzania dźwięku.
Zaawansowane ustawienia dźwięku
Regulacja głośności
Automatyczna regulacja głośności
 (Dom) > Ustawienia > Dźwięk >
Zaawansowane > Automat. regulacja głośności
Wybierz opcję Wł., aby automatycznie wyrównywać
nagłe różnice w głośności dźwięku. Zwykle podczas
zmiany kanałów.
Zmiana głośności
 (Dom) > Ustawienia > Dźwięk >
Zaawansowane > Zmiana głośności
Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby
dostosować wartość zmiany głośności głośnika
telewizora.
Ustawienia wyjścia audio
 (Dom) > Ustawienia > Dźwięk >
Zaawansowane > Wyjście audio
skonfiguruj telewizor, aby odtwarzał dźwięk w
telewizorze lub w podłączonym zestawie audio.
Można wybrać, gdzie ma być odtwarzany dźwięk
telewizora i jak ma być kontrolowany.
• Jeśli wybierzesz opcję Głośniki telewizora wył., na
stałe wyłączysz głośniki telewizora.
• Jeśli wybierzesz opcję Głośniki TV, głośniki
telewizora będą zawsze włączone.
W przypadku urządzenia audio podłączonego za
pomocą złącza HDMI CEC należy wybrać System
dźwięku HDMI. Telewizor wyłączy głośniki
telewizora, gdy urządzenie będzie odtwarzało dźwięk.
Clear Sound
 (Dom) > Ustawienia > Dźwięk >
Zaawansowane > Clear Sound
Wybranie opcji Wł. pozwala zwiększyć wyrazistość
mowy. Idealnie sprawdza się ona przy oglądaniu
programów informacyjnych.
Ustawienia wyjścia cyfrowego
Ustawienia wyjścia cyfrowego są dostępne dla
sygnału dźwięku ze złącza SPDIF (optycznego) i
HDMI ARC.
Format wyjścia cyfrowego
37
Strona: 37
 (Dom) > Ustawienia > Dźwięk >
Zaawansowane > Format wyjścia cyfrowego
Można skonfigurować wyjściowy sygnał audio
telewizora zgodnie z możliwościami przetwarzania
dźwięku przez zestaw kina domowego.
• Stereo: Jeśli twoje urządzenia audio nie są
wyposażone w funkcję dekodowania dźwięku
wielokanałowego, wybierz, aby przesyłać tylko
materiały stereo do urządzeń audio.
• Wielokanałowy: Wybierz, aby przesyłać dźwięki 5.1
(skompresowany sygnał dźwięku wielokanałowego)
do urządzeń audio.
• Wielokanałowy (obejście): Wybierz, aby przesyłać
dźwięk Dolby Digital Plus lub DTS do urządzeń audio
lub zestawu kina domowego.
- Upewnij się, że Twoje urządzenia audio obsługują
funkcję Dolby Atmos.
- Wyjście SPDIF (WYJŚCIE CYFROWE AUDIO)
zostanie wyłączone podczas strumieniowania
zawartości Dolby Digital Plus.
Wyrównywanie wyjścia cyfrowego
 (Dom) > Ustawienia > Dźwięk >
Zaawansowane > Wyrównywanie wyjścia cyfrowego
Dostosuj poziom głośności z urządzenia
podłączonego do cyfrowego wyjścia audio (SPDIF)
lub złącza HDMI.
• Wybierz opcję Więcej, aby głośność była większa.
• Wybierz opcję Mniej, aby głośność była mniejsza.
Opóźnienie wyjścia cyfrowego
 (Dom) > Ustawienia > Dźwięk >
Zaawansowane > Opóźnienie wyjścia cyfrowego
Niektóre zestawy kina domowego mogą wymagać
dostosowania opóźnienia synchronizacji dźwięku i
obrazu. Wybierz opcję Wył. w przypadku
skonfigurowania opóźnienia dźwięku w zestawie kina
domowego.
Dostosowanie wyjścia cyfrowego (Opcja jest
dostępna jedynie w przypadku wybrania dla
opcji Opóźnienie wyjścia
cyfrowego ustawienia Wł.)
 (Dom) > Ustawienia > Dźwięk >
Zaawansowane > Dostosowanie wyjścia cyfrowego
• W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie
opóźnienia w zestawie kina domowego, można użyć
funkcji synchronizacji obrazu i dźwięku dostępnej w
telewizorze.
• Ustawiona wartość kompensuje czas wymagany do
przetworzenia dźwięku z telewizora przez zestaw kina
domowego.
• Wartość przesunięcia można ustawiać z krokiem
5 ms. Maksymalna wartość wynosi 60 ms.
Sprawdzanie zużycia energii
Konfiguracja poziomu zużycia energii
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ekologiczne > Oszcz. energii
Wybierz opcję Maksimum, Średnio lub Minimum,
aby ustawić różne poziomy oszczędności energii lub
wybierz opcję Wył., aby wyłączyć tryb oszczędzania
energii.
Wyłączanie ekranu w celu ograniczenia zużycia
energii
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ekologiczne > Ekran wyłączony
Wybierz opcję Wyłączanie ekranu, aby wyłączyć
ekran telewizora. Aby ponownie włączyć ekran
telewizora, naciśnij dowolny przycisk na pilocie
zdalnego sterowania.
Konfiguracja wyłącznika czasowego telewizora
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ekologiczne > Wyłącznik czasowy
Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby
zmienić wartość. Wartość 0 (Wyłącz) powoduje
dezaktywację opcji automatycznego wyłączania.
Wybierz opcję Wyłącznik czasowy, aby telewizor
wyłączył się automatycznie, aby oszczędzać energię.
• Jeżeli telewizor będzie odbierać sygnał telewizyjny,
ale w ciągu 4 godzin nie zostanie naciśnięty żaden
przycisk na pilocie, telewizor się wyłączy.
• Telewizor wyłączy się, jeżeli nie będzie odbierać
żadnego sygnału wejściowego ani poleceń pilota
przez 10 minut.
• Jeżeli wykorzystujesz telewizor jako monitor
komputerowy lub korzystasz z odbiornika cyfrowego
(dekodera) do oglądania telewizji i nie używasz pilota
do telewizora, wyłącz opcję automatycznego
wyłączania przez wybranie wartości 0.
38
Strona: 38
Ustawienia ogólne
Ustawienia powiązane z połączeniami
Dysk twardy USB
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Dysk twardy USB
Aby móc nagrywać kanał, trzeba skonfigurować i
sformatować dysk twardy USB.
Ustawienia klawiatury USB
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Ustawienia klawiatury USB
Aby zainstalować klawiaturę USB, włącz telewizor i
podłącz klawiaturę USB do jednego ze
złączy USB w telewizorze. Kiedy telewizor wykryje
klawiaturę po raz pierwszy, będzie można wybrać
układ klawiatury i przetestować wybór.
Ustawienia myszy
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Ustawienia myszy
Dostosuj szybkość ruchu myszy USB.
Profil operatora CAM
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Profil operatora CAM
Aby włączyć profil operatora CI+/CAM dla ułatwienia
instalacji i aktualizacji kanałów.
Połączenie HDMI CEC — EasyLink
Podłącz do telewizora urządzenia zgodne ze
standardem HDMI CEC i steruj nimi za pomocą pilota
telewizora. Funkcja EasyLink HDMI CEC musi być
włączona w telewizorze i podłączonym urządzeniu.
Włączanie funkcji EasyLink
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > EasyLink > EasyLink > Włącz
Sterowanie urządzeniami zgodnymi ze standardem
HDMI CEC za pomocą pilota telewizora
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > EasyLink > Pilot EasyLink > Włącz
Uwaga:
- Funkcja EasyLink może nie działać z urządzeniami
innych producentów.
- Poszczególni producenci używają różnych nazw
funkcji HDMI CEC. Niektóre przykłady tych nazw to:
Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link,
Simplink i Viera Link. Nie wszystkie marki urządzeń są
w pełni zgodne z funkcją EasyLink. Przykładowe
nazwy funkcji HDMI CEC są własnością odpowiednich
firm.
Ultra HD — HDMI
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > HDMI Ultra HD
Na tym telewizorze można wyświetlać sygnały Ultra
HD. Niektóre urządzenia — podłączone do złącza
HDMI — nie rozpoznają telewizora z funkcją Ultra HD i
mogą działać niepoprawnie lub wyświetlać
zniekształcony obraz bądź dźwięk.
Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu takiego
urządzenia, można ustawić jakość sygnału na poziom
przez nie obsługiwany. Jeśli urządzenie nie
wykorzystuje sygnałów Ultra HD, można wyłączyć
opcję Ultra HD dla tego złącza HDMI.
Ustawienie UHD 4:4:4/4:2:2 umożliwia
wykorzystanie sygnałów UHD YCbCr 4:4:4/4:2:2.
Ustawienie UHD 4:2:0 umożliwia wykorzystanie
sygnałów UHD YCbCr 4:2:0.
* Dostępne, gdy źródło jest ustawione na HDMI 2 lub
HDMI 3
Lokalizacja — Dom lub Sklep
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Lokalizacja
• Wybieranie lokalizacji telewizora
• Jeśli wybierzesz tryb Sklep, zostanie przywrócony
styl obrazu Jaskrawy i można dostosować ustawienia
trybu sklepowego.
• To ustawienie jest przeznaczone do celów promocji
w sklepie.
39
Strona: 39
Konfiguracja sklepowa
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Konfiguracja sklepowa
Jeżeli w telewizorze wybrano ustawienie Sklep, to
możesz wyświetlić logotypy dla funkcji i ustawić
dostępność określonej demonstracji do użytku w
sklepie.
Resetowanie wszystkich ustawień telewizora i
ponowne zainstalowanie telewizora
Resetowanie wszystkich ustawień telewizora do
oryginalnych wartości
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Ustawienia fabryczne
Ponowne wykonanie pełnej instalacji telewizora i
przywrócenie telewizora do stanu po pierwszym
włączeniu
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Zainstaluj ponownie telewizor
Podaj kod PIN i wybierz opcję Tak. Telewizor wykona
ponowną instalację. Wszystkie ustawienia zostaną
przywrócone do wartości fabrycznych, a kanały
zostaną zastąpione innymi. Instalacja może potrwać
kilka minut.
Ustawienia zaawansowane
Przewodnik telewizyjny
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Zaawansowane > Przew.TV
Przewodnik telewizyjny odbiera informacje (dane) od
nadawców lub z Internetu. Informacje przewodnika
telewizyjnego mogą nie być dostępne w przypadku
niektórych regionów i kanałów. Telewizor może
gromadzić informacje przewodnika telewizyjnego
dotyczące kanałów zainstalowanych w telewizorze.
Nie może gromadzić informacji przewodnika
telewizyjnego dotyczących kanałów oglądanych z
odbiornika lub dekodera cyfrowego.
• Do odbierania informacji w telewizorze fabrycznie
jest ustawiona opcja Od nadawcy.
• Jeżeli telewizor jest podłączony do Internetu, można
go skonfigurować tak, aby odbierał informacje
przewodnika telewizyjnego z Internetu.
Logo kanałów
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Zaawansowane > Logo kanałów
W niektórych krajach telewizor może wyświetlać logo
kanału. Jeśli nie chcesz, aby logo były wyświetlane,
możesz je wyłączyć.
Ustawienia HbbTV — Telewizja hybrydowa (Hybrid
Broadcast Broadband)
 (Dom) > Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Zaawansowane > HbbTV
Jeśli kanał telewizyjny oferuje strony HbbTV, w celu
ich wyświetlenia należy najpierw włączyć funkcję
HbbTV w ustawieniach telewizora.
Ustawienia regionu i języka
Język
 (Dom) > Ustawienia > Region i język > Język
Zmiana języka menu i komunikatów telewizora
 (Dom) > Ustawienia > Region i
język > Język > Język menu
Ustawianie preferowanego języka dźwięku
 (Dom) > Ustawienia > Region i
język > Język > Główny dźwięk, Dodatkowy
dźwięk
Cyfrowe kanały telewizyjne mogą nadawać programy
z dodatkowymi językami ścieżki dźwiękowej. Można
ustawić preferowany główny oraz dodatkowy język
ścieżki dźwiękowej. Jeśli dostępny jest dźwięk w
jednym z tych języków, zostaną ustawiony przez
telewizor.
Ustawianie preferowanego języka napisów
 (Dom) > Ustawienia > Region i
język > Język > Główne napisy, Dodatkowe napisy
W przypadku kanałów cyfrowych często dostępnych
jest kilka wersji językowych napisów. Można ustawić
preferowany główny oraz dodatkowy język napisów.
Jeśli dostępne są napisy w jednym z tych języków,
wybrane napisy zostaną wyświetlone przez telewizor.
Ustawianie preferowanego języka teletekstu
40
Strona: 40
 (Dom) > Ustawienia > Region i
język > Język > Główna telegazeta, Dodatkowa
telegazeta
Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej udostępniają
kilka języków teletekstu.
Zegar
 (Dom) > Ustawienia > Region i język > Zegar
Automatyczne ustawianie zegara
 (Dom) > Ustawienia > Region i
język > Zegar > Automatyczny tryb zegara
• Standardowe ustawienie zegara telewizora
to Automat.. Informacje o czasie pochodzą z
nadawanego sygnału UTC - informacji uniwersalnego
czasu koordynowanego.
• Jeżeli ustawienie zegara jest nieprawidłowe, możesz
wybrać opcję zegara Zależne od dostępności w
danym kraju.
• Po wybraniu opcji Zależne od dostępności w
danym kraju możesz ustawić czas na Automatyczny,
Standardowy lub Czas letni.
Ręczne ustawianie zegara
 (Dom) > Ustawienia > Region i
język > Zegar > Automatyczny tryb
zegara > Ręcznie
 (Dom) > Ustawienia > Region i
język > Zegar > Data, Godz.
Wróć do poprzedniego menu i wybierz opcję
Data i Czas, aby dostosować te ustawienia.
Uwaga:
• Jeśli żadne z dostępnych ustawień automatycznych
nie wyświetla poprawnego czasu, można ustawić
czas ręcznie.
• W przypadku ustalania harmonogramu nagrywania
za pomocą Przewodnika telewizyjnego nie zaleca się
dokonywania ręcznych zmian daty i godziny.
Ustawianie strefy czasowej lub przesunięcia czasu
dla swojego regionu
 (Dom) > Ustawienia > Region i
język > Zegar > Strefa czasowa
Wybierz jedną ze stref czasowych.
Można ustawić telewizor tak, aby po określonym
czasie automatycznie przełączył się w tryb
gotowości
 (Dom) > Ustawienia > Region i
język > Zegar > Wyłącznik czasowy.
Możesz ustawić telewizor tak, aby po określonym
czasie automatycznie przełączał się w tryb
gotowości. Za pomocą suwaka można ustawić czas
maksymalnie do 180 minut w odstępach
5-minutowych. Ustawienie 0 minut oznacza, że
wyłącznik czasowy jest nieaktywny. Zawsze możesz
wyłączyć telewizor wcześniej lub ponownie ustawić
czas w trakcie odliczania.
Ustawienia uniwersalnego dostępu
 (Dom) > Ustawienia > Dostęp ogólny
Po włączeniu funkcji Uniwersalny dostęp telewizor
może być używany przez osoby niesłyszące,
niedosłyszące, niewidome lub niedowidzące.
Włączanie ustawień uniwersalnego dostępu
 (Dom) > Ustawienia > Dostęp
ogólny > Dostęp ogólny > Włącz
Uniwersalny dostęp dla osób słabosłyszących
 (Dom) > Ustawienia > Dostęp
ogólny > Słabosłyszący > Włącz
• W przypadku niektórych cyfrowych kanałów
telewizyjnych nadawana jest specjalna ścieżka
dźwiękowa i emitowane są napisy dostosowane dla
osób niesłyszących lub niedosłyszących.
• Kiedy funkcja ta jest włączona, telewizor przełącza
się automatycznie na ścieżkę dźwiękową i napisy dla
osób niedosłyszących, gdy tylko są one dostępne.
Uniwersalny dostęp dla osób niewidomych i
niedowidzących
 (Dom) > Ustawienia > Dostęp ogólny > Opis
audio > Opis audio > Włącz
Cyfrowe kanały telewizyjne mogą przesyłać specjalny
komentarz dźwiękowy opisujący to, co dzieje się na
ekranie.
 (Dom) > Ustawienia > Dostęp ogólny > Opis
audio > Opis audio > Różna głośność, Głośniki /
słuchawki, Efekty audio, Mowa
• Możliwe jest połączenie głośności normalnej ścieżki
dźwiękowej z komentarzem dźwiękowym. Naciśnij
strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby zmienić
wartość.
• Wybierz opcję Głośniki / słuchawki, aby odtwarzać
dźwięk z podłączonych głośników lub słuchawek.
• Wybierz dla opcji Efekty audio ustawienie Wł.,
aby komentarze dźwiękowe zawierały dodatkowe
41
Strona: 41
efekty, takie jak dźwięk stereo lub stopniowo
cichnący dźwięk.
• Wybierz opcję Mowa, aby ustawić preferowany tryb
mowy: Opisowy lub Napisy.
Ustawienia blokowania
Ustaw kod / Zmień kod
 (Dom) > Ustawienia > Blokowane
funkcje > Ustaw kod, Zmień kod
Ustawianie nowego kodu, resetowanie i zmiana
kodu Kod blokady rodzicielskiej służy do blokowania
i odblokowywania kanałów lub programów.
Uwaga: Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, możesz
zastąpić aktualny kod. Wpisz kod 8888 i podaj nowy
kod.
Blokada programu
 (Dom) > Ustawienia > Blokowane
funkcje > Klasyf.
Ustawia minimalne ograniczenie wiekowe dla
oglądanych programów.
Kod CAM PIN
 (Dom) > Ustawienia > Blokowane
funkcje > Kod PIN funkcji CAM
Ustawia kod PIN dla nagrywania za pomocą modułu
CAM.
42
Strona: 42
12
Sieć
12.1
Sieć domowa
Aby wykorzystać pełnię możliwości telewizora Philips
Smart TV, należy go podłączyć do Internetu.
Połącz telewizor z siecią domową za pomocą
szybkiego łącza internetowego. Telewizor można
podłączyć do routera sieciowego bezprzewodowo
lub przewodowo.
12.2
Połącz z siecią
Połączenie bezprzewodowe
Co jest potrzebne
Aby podłączyć telewizor bezprzewodowo do
Internetu, wymagany jest router bezprzewodowy z
połączeniem internetowym. Użyj szybkiego
(szerokopasmowego) połączenia internetowego.
Włączanie i wyłączanie sieci Wi-Fi
 (Dom) > Ustawienia > Sieć > Wi-Fi wł./wył.
Nawiązywanie połączenia
Nawiązywanie połączenia — bezprzewodowo
 (Dom) > Ustawienia > Sieć > Połącz z
siecią > Bezprzew.
1 - Na liście znalezionych sieci wybierz swoją sieć
bezprzewodową. Jeśli sieć nie znajduje się na liście,
ponieważ jej nazwa jest ukryta (w routerze wyłączono
rozgłaszanie nazwy SSID), wybierz opcję Dodaj nową
sieć, aby wprowadzić nazwę sieci.
2 - Wprowadź klucz szyfrowania (WEP, WPA lub
WPA2) w zależności od typu routera. Jeśli wcześniej
wprowadzono już klucz szyfrowania dla tej sieci,
możesz kliknąć przycisk OK, aby natychmiast
nawiązać połączenie.
3 - Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie
wyświetlony komunikat.
Nawiązywanie połączenia — WPS
 (Dom) > Ustawienia > Sieć > Połącz z
siecią > WPS
Jeśli router ma funkcję WPS, możesz połączyć się z
nim bezpośrednio. W przypadku, gdy w sieci
bezprzewodowej znajdują się urządzenia używające
systemu szyfrowania WEP, nie można użyć funkcji
WPS.
1 - Podejdź do routera, naciśnij przycisk WPS i wróć
do telewizora w ciągu 2 minut.
2 - Wybierz opcję Podłącz, aby nawiązać
połączenie.
3 - Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie
wyświetlony komunikat.
Nawiązywanie połączenia — WPS z kodem PIN
 (Dom) > Ustawienia > Sieć > Połącz z
siecią > WPS z kodem PIN
Jeśli router obsługuje funkcję WPS z kodem PIN,
możesz połączyć się z nim bezpośrednio. W
przypadku, gdy w sieci bezprzewodowej znajdują się
urządzenia używające systemu szyfrowania WEP, nie
można użyć funkcji WPS.
1 - Zapisz wyświetlony ośmiocyfrowy kod PIN i
wprowadź go w oprogramowaniu routera na
komputerze. Aby dowiedzieć się, w którym miejscu
należy wprowadzić kod PIN w oprogramowaniu
routera, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.
2 - Wybierz opcję Podłącz, aby nawiązać
połączenie.
3 - Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie
wyświetlony komunikat.
Połączenie przewodowe
Co jest potrzebne
Aby podłączyć telewizor do Internetu, wymagany jest
router sieciowy z połączeniem internetowym. Użyj
szybkiego (szerokopasmowego) połączenia
internetowego.
43
Strona: 43
Nawiązywanie połączenia
 (Dom) > Ustawienia > Sieć > Połącz z
siecią > Przew.
1 - Podłącz router do telewizora za pomocą kabla
sieciowego (kabla sieci Ethernet**).
2 - Upewnij się, że router jest włączony.
3 - Telewizor natychmiast wyszuka połączenie
sieciowe.
4 - Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie
wyświetlony komunikat.
Jeśli nawiązanie połączenia nie jest możliwe, sprawdź
ustawienie DHCP w routerze. Ustawienie DHCP
powinno być włączone.
** Aby zapewnić zgodność połączenia z przepisami
EMC, skorzystaj z ekranowanego kabla FTP Ethernet
kat. Przewód Ethernet 5E.
12.3
Ustawienia sieci
Wyświetl ustawienia sieci
 (Dom) > Ustawienia > sieć > Wyświetl
ustawienia sieci
W tym miejscu są wyświetlane wszystkie bieżące
ustawienia sieci: adresy IP i MAC, siła sygnału,
szybkość, metoda szyfrowania itp.
Konfiguracja sieci — statyczny adres IP
 (Dom) > Ustawienia > Sieć > Konfiguracja
sieci > Statyczny adres IP
Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem i chcesz
korzystać z sieci ze statycznymi adresami IP,
skonfiguruj telewizor do pracy z użyciem statycznego
adresu IP.
Konfiguracja sieci — konfiguracja statycznego adresu
IP
 (Dom) > Ustawienia > Sieć > Konfiguracja
statycznego adresu IP
1 - Wybierz opcję Konfiguracja statycznego adresu
IP i skonfiguruj połączenie.
2 - Możesz skonfigurować ustawienia takie,
jak Adres IP, Maska sieci, Brama, DNS 1 i DNS 2.
Włącz z siecią Wi-Fi (WoWLAN)
 (Dom) > Ustawienia > Sieć > Włącz z siecią Wi-
Fi (WoWLAN)
Telewizor działający w trybie gotowości można
włączyć za pomocą smartfona lub tabletu.
Warunkiem jest uaktywnienie opcji Włącz z siecią Wi-
Fi (WoWLAN).
Digital Media Renderer - DMR
 (Dom) > Ustawienia > Sieć > Digital Media
Renderer - DMR
Jeśli nie można odtworzyć plików multimedialnych w
telewizorze, upewnij się, że opcja Digital Media
Renderer jest włączona. DMR jest ustawieniem
fabrycznym.
Włączanie połączenia Wi-Fi
 (Dom) > Ustawienia > Sieć > Wi-Fi wł./wył.
Można włączać lub wyłączać połączenie Wi-Fi
w telewizorze.
Resetowanie połączeń Wi-Fi Miracast
 (Dom) > Ustawienia > Sieć > Resetuj
połączenie Wi-Fi Miracast
Pozwala wyczyścić listę połączonych i
zablokowanych urządzeń używanych przez funkcję
Miracast.
Nazwa sieciowa telewizora
 (Dom) > Ustawienia > Sieć > Nazwa sieciowa
telewizora
Jeśli masz kilka telewizorów w sieci domowej, możesz
ustawić unikatową nazwę tego telewizora.
Ustawienia Netflix
 (Dom) > Ustawienia > Sieć > Ustawienia
Netflix
Opcja Ustawienia Netflix umożliwia wyświetlenie
numeru ESN lub dezaktywację urządzenia Netflix.
Wyczyść pamięć Internetu
44
Strona: 44
 (Dom) > Ustawienia > Sieć > Wyczyść pamięć
Internetu
Funkcja Wyczyść pamięć Internetu spowoduje
wyczyszczenie następujących danych: rejestracja
serwera Philips i ustawienia nadzoru rodzicielskiego,
dane logowania w sklepie z filmami, wszystkie
ulubione elementy w Galerii aplikacji, zakładki
internetowe i historia. Interaktywne aplikacje MHEG
mogą także zapisywać pliki cookie w telewizorze. Te
pliki również zostaną wyczyszczone.
45
Strona: 45
13
Smart TV
13.1
Konfiguracja funkcji Smart TV
Po otwarciu funkcji Smart TV po raz pierwszy należy
skonfigurować połączenie. Aby kontynuować,
przeczytaj i zaakceptuj warunki.
Strona startowa funkcji Smart TV jest Twoim
połączeniem z Internetem. Możesz wypożyczać filmy
z internetowej wypożyczalni, czytać gazety, oglądać
nagrania wideo i słuchać muzyki, a także robić zakupy
przez Internet lub oglądać programy telewizji
internetowej wtedy, kiedy chcesz.
Otwieranie funkcji Smart TV
Aby otworzyć stronę startową funkcji Smart TV,
naciśnij przycisk  Smart TV .
Możesz także nacisnąć
przycisk  (Dom) > Narzędzia, wybrać
opcję  Smart TV i nacisnąć przycisk OK.
Telewizor połączy się z Internetem i otworzy stronę
startową funkcji Smart TV. Może to potrwać kilka
sekund.
Zamykanie funkcji Smart TV
Aby zamknąć stronę startową funkcji Smart TV,
naciśnij przycisk  (Dom) i wybierz inną czynność.
TP Vision Europe B.V. nie ponosi odpowiedzialności
za treści dostarczane przez dostawców zewnętrznych
i ich jakość.
13.2
Strona startowa funkcji Smart
TV
Twoje aplikacje
Aplikacje uruchamiane są ze strony startowej funkcji
Smart TV. Jeśli strona startowa nie zawiera jeszcze
żadnych aplikacji, można je dodać z sekcji App gallery
(Galeria aplikacji).
App gallery (Galeria aplikacji)
W App gallery (Galeria aplikacji) można zaleźć
wszystkie dostępne aplikacje.
Internet
Aplikacja Internet otwiera sieć World Wide Web w
twoim telewizorze.
W telewizorze możesz wyświetlić każdą stronę
internetową, ale większość z nich nie jest
dostosowana do wyświetlania na ekranie telewizora.
- Niektóre wtyczki (np. umożliwiające wyświetlanie
stron lub filmów) nie są dostępne w telewizorze.
- Strony internetowe są wyświetlane pojedynczo i w
trybie pełnoekranowym.
Polecane aplikacje
W tym oknie firma Philips przedstawia aplikacje
rekomendowane dla danego kraju, aplikacje do
telewizji internetowej lub wybrane filmy z
wypożyczalni VOD. Można wybrać i otworzyć je w
oknie Polecane aplikacje.
Wyszukiwanie
Opcja Szukaj umożliwia wyszukiwanie odpowiednich
aplikacji w App gallery (Galeria aplikacji).
Wprowadź słowo kluczowe w pole tekstowe, wybierz
opcję  i naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć
wyszukiwanie. Można wyszukiwać nazwy, nazwiska,
tytuły, gatunki i opisowe słowa kluczowe.
Można także pozostawić puste pole tekstowe i
wyszukiwać najbardziej popularne słowa kluczowe w
wielu kategoriach. Wybierz żądane słowo z listy
znalezionych słów kluczowych i naciśnij przycisk OK,
aby wyszukać elementy z tym słowem kluczowym.
13.3
Galeria aplikacji
Otwórz sekcję App gallery (Galeria aplikacji) na
telewizorze Smart TV, aby przeglądać aplikacje —
kolekcję stron internetowych dostosowanych do
telewizora.
Znajdź aplikacje do oglądania filmów w serwisie
YouTube, czytania gazety krajowej, wyświetlania
internetowego albumu zdjęć itp. Dostępne są
aplikacje do wypożyczania filmów z internetowego
sklepu wideo oraz aplikacje do oglądania
przegapionych programów. Jeśli App gallery (Galeria
aplikacji) nie zawiera szukanej aplikacji, możesz
poszukać jej w Internecie za pomocą telewizora.
13.4
Multi View
Podczas korzystania z aplikacji Smart TV lub Internetu
można oglądać bieżący kanał telewizyjny. W
widoku Multi view jest wyświetlany mały ekran
kanału telewizyjnego obok ekranu funkcji Smart TV.
Aby otworzyć widok Multi view…
1 - Naciśnij przycisk  SMART TV , aby otworzyć
ekran funkcji Smart TV.
2 - Uruchom aplikację na stronie Smart TV.
3 - Naciśnij przycisk  MULTI VIEW , aby otworzyć
mały ekran.
4 - Naciśnij przycisk  + lub  –, aby zmienić
46
Strona: 46
kanał telewizyjny na małym ekranie.
* Nie każdy telewizor Smart TV obsługuje funkcję
Multi View z kanałem telewizyjnym.
47
Strona: 47
14
Ambilight
14.1
Styl Ambilight
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight > Styl
Ambilight
Można ustawić sposób podążania systemu Ambilight
za kolorami obrazu.
Śledzenie wideo
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight > Styl
Ambilight > Śledzenie wideo
Wybierz jeden ze stylów, który dostosuje się do
dynamiki obrazu na ekranie.
• Standard — do codziennego oglądania telewizji.
• Naturalny — z dużą precyzją oddaje charakterystykę
dźwięku i obrazu.
• Wciągający — do filmów akcji.
• Jaskrawy — do oglądania przy świetle dziennym.
• Gra — idealne do gier
• Komfortowy — na spokojny wieczór.
• Odprężony — idealny podczas wypoczynku.
Śledzenie audio
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight > Styl
Ambilight > Śledzenie audio
Wybierz jeden ze stylów, który dostosuje się do
dynamiki dźwięku.
• Lumina — miksuje dynamikę dźwięku z użyciem
kolorów filmu
• Colora — oparty na dynamice dźwięku
• Retro — oparty na dynamice dźwięku
• Spektrum — oparty na dynamice dźwięku
• Skaner — oparty na dynamice dźwięku
• Rytm — oparty na dynamice dźwięku
• Impreza — miksuje wszystkie style opcji Śledzenie
audio, jeden po drugim
Śledzenie koloru
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight > Styl
Ambilight > Śledzenie koloru
Wybierz jeden z zaprogramowanych stylów koloru.
• Gorąca lawa — paleta czerwieni
• Głębiny — paleta błękitu
• Świeża natura — paleta zieleni
• Ciepła biel — paleta ciepłej bieli
• Chłodna biel — paleta zimnej bieli
Śledzenie aplikacji
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight > Styl
Ambilight > Śledzenie aplikacji
Ta funkcja jest dostępna w przypadku sterowania
funkcją Ambilight za pomocą aplikacji.
14.2
Jasność i nasycenie
podświetlenia Ambilight
Jasność
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight > Jasność
Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby
ustawić poziom jasności podświetlenia Ambilight.
Nasycenie
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight > Nasycenie
Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby
ustawić nasycenie podświetlenia Ambilight.
14.3
Ambilight+hue
Konfiguracja żarówek Hue
Krok 1. - Sieć
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight >
Ambilight+hue > Skonfiguruj żarówki Hue
Najpierw należy przygotować telewizor do
znalezienia mostka Philips hue Bridge. Telewizor i
mostek Philips hue Bridge muszą znajdować się w tej
samej sieci.
Instalacja…
1 - Podłącz mostek hue Bridge firmy Philips do
gniazdka elektrycznego.
2 - Podłącz mostek hue Bridge firmy Philips do tego
samego routera, którego używasz dla telewizora –
użyj do tego celu przewodu Ethernet.
3 - Włącz żarówki hue.
Aby rozpocząć konfigurację…
1 - Naciśnij przycisk  (Dom) >
Ustawienia > Ambilight >
Ambilight+hue > Skonfiguruj żarówki Hue.
2 - Wybierz opcję Start już i naciśnij przycisk OK.
Telewizor wyszuka mostek hue Bridge firmy
Philips. W przeciwnym razie telewizor rozpocznie
konfigurację sieci. Gdy funkcja Philips Hue Bridge
48
Strona: 48
pojawi się na liście.
Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania
telewizora do sieci domowej, w menu Pomocy,
naciśnij kolorowy przycisk  Słowa kluczowe i
wyszukaj temat Ustawienia sieci.
Krok 2. - Mostek hue Bridge
W kolejnym kroku należy połączyć telewizor
z mostkiem Philips hue Bridge.
Telewizor może być połączony tylko z jednym
mostkiem hue Bridge.
Aby podłączyć mostek hue Bridge…
1 - Kiedy telewizor połączy się z siecią domową,
wyświetli dostępne mostki hue Bridge. Jeśli telewizor
nie znalazł jeszcze mostka hue Bridge, możesz
wybrać opcję Powt.przeszuk. i nacisnąć
przycisk OK.
Jeśli telewizor wyszukał jedyny mostek hue Bridge,
który posiadasz, wybierz nazwę mostku hue Bridge i
naciśnij przycisk OK.
Jeśli dostępnych jest kilka mostków hue Bridge,
wybierz mostek, który ma być używany, a następnie
naciśnij przycisk OK.
2 - Wybierz opcję Rozpocznij i naciśnij
przycisk OK.
3 - Przejdź do mostka Philips hue Bridge i naciśnij
przycisk połączenia na środku urządzenia. Spowoduje
to połączenie mostka hue Bridge z
telewizorem. Wykonaj tę czynność w ciągu
30 sekund. Telewizor potwierdzi nawiązanie
połączenia z mostkiem.
4 - Wybierz opcję OK i naciśnij przycisk OK.
Po połączeniu mostka Philips hue Bridge z
telewizorem przejdź do strony Żarówki hue.
Krok 3. - Żarówki hue
W kolejnym kroku należ wybrać żarówki Philips hue,
które będą współpracować z funkcją Ambilight.
Można wybrać maksymalnie 9 żarówek Philips hue
dla funkcji Ambilight+hue.
Aby wybrać żarówki dla funkcji Ambilight+hue…
1 - Zaznacz na liście żarówki, które mają
współpracować z funkcją Ambilight. Aby oznaczyć
żarówkę, wybierz nazwę żarówki i naciśnij
przycisk OK. Gdy oznaczysz żarówkę, mignie ona
jeden raz.
2 - Gdy skończysz wprowadzać ustawienia, użyj
opcji OK i zatwierdź wybór przyciskiem OK.
Krok 4. - Konfiguracja żarówki
W kolejnym kroku należy skonfigurować
poszczególne żarówki Philips hue.
Aby skonfigurować poszczególne żarówki hue…
1 - Wybierz żarówkę do skonfigurowania i naciśnij
przycisk OK. Wybrana żarówka zacznie migać.
2 - Wybierz opcję Rozpocznij i naciśnij
przycisk OK.
3 - Zacznij od wskazania położenia żarówki
względem telewizora. Prawidłowe
ustawienie kąta spowoduje wysłanie
odpowiedniego koloru Ambilight do żarówki. Wybierz
suwak, aby dostosować pozycję.
4 - Po drugie, należy określić odległość między
żarówką a telewizorem. Im większa odległość od
telewizora, tym słabszy kolor Ambilight. Wybierz
suwak, aby dostosować odległość.
5 - Ostatnim krokiem jest
ustawienie jasności żarówki. Wybierz suwak, aby
dostosować jasność.
6 - Aby przerwać konfigurowanie tej żarówki,
wybierz opcję OK i naciśnij przycisk OK.
7 - W menu Skonfiguruj funkcję
Ambilight+hue można wybrać wszystkie żarówki i
powtórzyć tę procedurę.
8 - Po skonfigurowaniu wszystkich żarówek
Ambilight+hue wybierz opcję Zakończ i naciśnij
przycisk OK.
Po wykonaniu tych czynności możesz zacząć
korzystać z funkcji Ambilight+hue.
Ustawienia funkcji Ambilight+hue
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight >
Ambilight+hue > Wyłącz
Wyłączanie funkcji Ambilight+hue
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight >
Ambilight+hue > Otoczenie światłem
Naciśnij strzałkę  (w górę) lub  (w dół), aby
określić, z jaką dokładnością żarówki hue mają
reagować na funkcję Ambilight.
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight >
Ambilight+hue > Lounge light+hue
Jeśli zainstalowano funkcję Ambilight+hue, żarówki
hue mogą stosować ustawienie Lounge Light funkcji
Ambilight. Lampy Philips hue pozwalają uzyskać
efekt Lounge Light w całym pomieszczeniu.
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight >
49
Strona: 49
Ambilight+hue > Wyświetl konfigurację
Wyświetlanie bieżącej konfiguracji funkcji
Ambilight+hue, sieci, mostka i żarówek.
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight >
Ambilight+hue > Zresetuj konfigurację
Resetowanie bieżącej konfiguracji funkcji
Ambilight+hue.
14.4
Zaawansowane ustawienia
funkcji Ambilight
Kolor ściany
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight >
Zaawansowane > Kolor ściany
• Neutralizowanie wpływu kolorowej ściany na kolory
funkcji Ambilight
• Określ kolor ściany za telewizorem, a telewizor
dostosuje kolory funkcji Ambilight, aby były takie, jak
zamierzono.
Wyłączanie telewizora
 (Dom) > Ustawienia > Ambilight >
Zaawansowane > Wyłączanie telewizora
Pozwala ustawić oświetlenie Ambilight w taki sposób,
aby wyłączało się natychmiast lub stopniowo gasło
po wyłączeniu telewizora. Stopniowe wygaszanie
zapewnia czas na włączenie normalnego oświetlenia.
50
Strona: 50
15
Netflix
Jeżeli masz abonament w platformie Netflix, możesz
z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem.
Telewizor musi być połączony z Internetem.
Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk  i
uruchom aplikację. Możesz otworzyć aplikację Netflix
bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com
51

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Philips 6000 series 43PUS6262

Zadaj pytanie o Philips 6000 series 43PUS6262

Masz pytanie dotyczące Philips 6000 series 43PUS6262, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Philips 6000 series 43PUS6262. Upewnij się, że opisujesz trudności z Philips 6000 series 43PUS6262 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.