Instrukcja Parrot CK3100

Zobacz poniższy poradnik dla Parrot CK3100. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Parrot
  • Produkt: Zestaw samochodowy
  • Model/nazwa: CK3100
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Niemiecki, Polski, Rosyjski, Słowacki, Szwedzki, Duński, Norweski

Spis treści

Strona: 1
www.parrot.biz
www.parrot.biz
Strona: 24
Polski
Instrukcja użytkownika
PO
Strona: 25
CK3100 Advanced Car Kit
26
KSIĄŻKA TEL
Połącz. nieodebrane
Połącz. odebrane
Połącz. wychodzące
Książka tel
Słowa kluczowe
Wybór rozpoz. głosu
Telefon, Rozłączyć się, Dom, Praca, Komórka, Ogólny, Inny, Ulubiony
Pakiet Wolne ręce
Menu głosowe
Sygnał
Mikrofon
Telefon
Kontrast
Jasność
Zoom książki tel
Sortowanie
Łączenie z telefonem...
Object push
Akt. oprogramowania
trybie demo
Telefon
PRZEG POŁĄCZ
WYBIERZ NR
KOM. GŁOS.
UST.OSOBISTE
Język
Menu głosowe
Wyświetlenie
Głośność
Sortowanie
Informacje
Gorąca linia
Ust. zaawansowane
KARTA SIM
GPS
Telefony połączone
OUTLINE
Technologia Bluetooth umożliwia przesyłanie głosu i danych za
pośrednictwem łączności radiowej krótkiego zasięgu. Pozwala
przy tym na połączenie szerokiego wachlarza urządzeń elek-
tronicznych bez użycia kabli i na zwiększenie możliwości komu-
nikacji telefonów komórkowych.-
Mieszcząca się w Paryżu, firma Parrot S.A. została założona w
1994 roku przez Henri SEYDOUX. Jest prężnie rozwijającą się
spółką. Od chwili powstania, specjalizuje się w technologiach
związanych z rozpoznawaniem głosu i przetwarzaniem sygnału
dla telekomunikacji i sektora samochodowego.
Zestaw głośnomówiący Parrot CK3100 pozwala na używanie
telefonu w samochodzie w warunkach optymalnego komfortu i
bezpieczeństwa.
Rozmówcy są identyfikowani na wyświetlaczu. Książka telefon-
iczna jest dostępna z wyświetlacza kontrolnego.
Dzięki obsłudze głosowej i rozpoznawaniu głosu, można
korzystać z zestawu nie odrywając się od kierownicy. Rozmowa
odbywa się przez głośniki pojazdu.
Na wyświetlaczu masz dostęp do książki telefonicznej.
Identyfikacja dzwoniącego.
Rozpoznanie głosu.
Kontrola głośności.
Wyłączanie radioodbiornika
samochodowego.
Obsługa dwóch połączeń.
Odbieranie i kończenie połączeń
przy pomocy komunikatów głosowych.
WSTĘP
Funkcje
Strona: 26
CZ
Instrukcja użytkownika 27
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Kabel zasilający Jednostka sterująca
Mikrofon Kabel wyciszania mute
Instrukcja obsługi
Zawartość opakowania
MONTAŻ CK3100
Instalacja jednostki sterującej
System CK3100 wyposażony jest w 4 wyjścia
Radioodbiornik Zasilanie Wyświetlacz LCD Mikrofon
Zaleca się instalację wszystkich kabli przed zamocowaniem
jednostki sterującej. Każdy dostarczony kabel posiada różne
złącza w celu uniknięcia ryzyka złego podłączenia.
Nie instaluj jednostki sterującej w pobliżu ogrzewania lub
wylotu klimatyzacji.
Chroń ją przed bezpośrednim wystawieniem na działanie
promieni słonecznych. Unikaj zamykania jednostki sterującej
pomiędzy metalowymi ściankami, gdyż spowodowałoby to
pogorszenie jakości połączenia bluetooth.
Kabel mute wyposażony jest w złącza ISO koloru czarnego i w
wyjście “line out”.
Radioodbiornik z wejściami “line in”
Zaleca się zastosowanie tego typu połączeń, podłączając
przewód brązowy i zielony, oraz przewód żółty kabla “mute” z
tyłu radioodbiornika.
Radioodbiornik z gniazdami “ISO”
Odłącz wiązki audio i zasilania radioodbiornika samochodowe-
go. Podłącz złącza żeńskie kabla mute i kabla zasilającego do
radioodbiornika samochodowego.
Podłączenie kabla radioodbiornika
Podłącz wiązki audio i zasilania pojazdu do złączy męskich.
Jeśli radioodbiornik samochodowy wyposażony jest w wejście
Mute, podłącz żółty przewód kabla mute z jednym z wejść «
Mute in « 1, 2 lub 3.
Radioodbiornik samochodowy bez gniazda “ISO”
Dokonaj zakupu wiązki dopasowującej “ISO”.
Podłączenie kabla zasilającego
Czerwony przewód kabla zasilającego musi być
stale podłączony pod napięciem 12V, przewód
pomarańczowy pod napięciem 12V po zapłonie, zaś
czarny przewód musi być podłączony do masy.
Sprawdź schemat elektryczny wiązki zasilania ISO
radioodbiornika samochodowego.
W niektórych pojazdach, konieczna jest zmiana pozycji
przewodów czerwonego i pomarańczowego.
Operacja ta wykonywana jest w prosty sposób
zamieniając miejscami urządzenia na bezpieczniki.
Nie podłączaj pomarańczowego przewodu pod
stałym napięciem 12V, gdyż możesz spowodować
wyładowanie akumulatora pojazdu.
Strona: 27
CK3100 Advanced Car Kit
28
SCHEMAT OKABLOWANIA
Mikrofon :
Mikrofon musi być skierowany w
stronę kierowcy i może być
zamontowany : Pomiędzy osłoną
przeciwsłoneczną i lusterkiem wewnętrznym.
Na wyświetlaczu LCD.
Wyświetlacz LCD : Wyświetlacz może być zainstalo-
wany na różne sposoby :
Przyklejony do tablicy rozdzielczej
przy pomocy dostarczonej obustronnej taśmy
klejącej. Przyklej na czystą i płaską
powierzchnię tablicy rozdzielczej.
Montaż nogi
Po zamontowaniu nogi wyświetlacza LCD,
Przyklej nogę do tablicy rozdzielczej przy pomocy dwustronnej
taśmy klejącej. W ten sposób możesz przekręcać wyświetlacz
w różne strony.
Instrukcja montażu
- Przekręć “B” z lewej
na prawą w celu
przykręcenia “B” i “A”.
Stosuj wyłącznie śruby
“D”.
- Wprowadź kabel od “A”
poprzez “B”
- Przykręć “C” do “B”.
Stosuj wyłącznie śrubę
“E”. Nie zapomnij o
podkładce.
Montaż mikrofonu i konsoli
A :Wyświetlacz LCD
B : Noga
C : Podstawka tylna
E : Śruba metalowa
(10 mm)
D : Śruba plastikowa ( 10 mm )
Strona: 28
CZ
Instrukcja użytkownika 29
W przypadku niektórych aparatów, trze-
ba odwołać się do strony 12 „parowanie
telefonu”
W przypadku niektórych telefonów, nazwa
Twojego telefonu komórkowego, poziom
naładowania baterii i sieć są widoczne na wyświetlaczu.
Menu są obecnie dostępne, zaś ich nazwa podawana jest
przez zestaw „bez użycia rąk”. Odtąd jesteś podłączony do
zestawu „bez użycia rąk”. Możesz używać go do połączeń.
Odbieranie połączeń : Aby odebrać połączenie, naciśnij na
przycisk zielony zestawu „bez użycia rąk”.
Rozłączanie połączeń : Naciśnij na przycisk czerwony
CK3100.
Poczta głosowa : Z zestawu « bez
użycia rąk » masz dostęp do poczty
głosowej.
Naciśnij na pokrętło w trakcie komunikacji.
Pojawi się menu, które pozwoli Ci na
wybranie cyfry i zatwierdzenie. Powrót do ekranu komunikacyj-
nego dokonywany jest poprzez wybór strzałki.
Funkcja Bis : Długo naciskaj na przycisk zielony zestawu
« bez użycia rąk », aby połączyć się z ostatnio wybranym
numerem.
Głośność w trakcie połączenia :
w trakcie połączenia, ustawiaj głośność
obracając pokrętłem.
Podczas pierwszego umieszczenia pod napięciem, konieczne
jest sparowanie Twojego telefonu z zestawem „bez użycia
rąk”.
Uaktywnij Bluetooth na telefonie
komórkowym
Znajdź urządzenia peryferyjne :
Aby uzyskać więcej informacji,
zapoznaj się z instrukcją
Twojego telefonu (Rozdział
„Parowanie”)
lub wejdź na stronę
www.parrot.biz
Home / Support Client / Télécharger
Po wykryciu zestawu, napis „Parrot
CK3100” wyświetla się na Twoim tele-
fonie. Wybierz „Parrot CK3100”.
Wprowadź kod dostępu 1234 i zatwierdź.
Napis „Parowanie w toku” wyświetla się na CK3100.
Po prawidłowym wykonaniu parowania,
napis „Parowanie zakończone” pojawia się na wyświetlaczu.
CK3100 podłącza się do Twojego telefonu.
Z chwilą wykonania połączenia, logo Bluetooth widoczne jest
na wyświetlaczu (z wyjątkiem telefonów wyposażonych w profil
Headset).
PAROWANIE I UŻYCIE
ZESTAWU PO RAZ PIERWSZY
UWAGA
W niektórych telefonach techno-
logia Bluetooth ma szczególne
zastosowanie. Sprawdź w menu
„Preferencje” / „Preferencje
zaawansowane” / „Parowanie
telefonu”, czy model Twojego
telefonu jest zaznaczony.
Wybierz wówczas opcję w menu.
SAP
Jeżeli chcesz skorzystać z
serwisu Sim Access Profile
Twojego telefonu, przejdź do
działu GSM instrukcji.
Strona: 29
CK3100 Advanced Car Kit
30
Menu zestawu CK3100 składa się z następujących rubryk :
książka telefoniczna, ostatnie połączenia, wybieranie numeru,
polecenia głosowe, preferencje, karta SIM, GPS.
Synchronizacja książki telefonicznej z
zestawem CK3100 jest jedną z nowator-
skich funkcji zestawu « bez użycia rąk ».
Synchronizacja ta dokonuje się automaty-
cznie z wieloma telefonami.
Jeśli synchronizacja nie dokonuje się
automatycznie, masz możliwość przekazania swoich kontak-
tów telefonicznych przez Bluetooth do zestawu.
Odnieś się do rozdziału “Przesłanie kontaktów przez
Bluetooth” (lub “object push”) znajdującego się w
Instrukcji użytkownika Twojego telefonu.
Odbiór kontaktów przez Bluetooth jest dostępny dla telefonów
Sony Ericsson P800/P900 i smartphone jeśli parowanie odbyło
się w odpowiednim trybie (odnieś się do informacji w ramce
“UWAGA” rozdziału “Parowanie”). Po przesłaniu swoich kon-
taktów do zestawu, masz dostęp do funkcji rozpoznawania
głosu dostępnej w menu “Polecenia głosowe”.
Możesz zainicjować połączenie z menu
książki telefonicznej.
Wybierz książkę telefoniczną.
Wybierz literę przy pomocy pokrętła.
Zatwierdź naciskając na pokrętło.
Po wybraniu kontaktu :
Zielony przycisk wybiera numer domyślnie.
MENU Pokrętło pozwala na dokonanie wyboru spośród różnych
numerów kontaktu.
Naciśnij na zielony przycisk, aby połączyć się.
Ta rubryka wyświetla listę połączeń i dzieli
się na 3 szybkie menu :
połączenia nie odebrane / połączenia
odebrane / połączenia wychodzące.
Wybierz szukany kontakt.
Naciśnij na pokrętło lub na zielony przy-
cisk, aby zainicjować połączenie z nim.
Wybierz numer połączenia obracając
pokrętłem w prawo lub w lewo.
Kasowanie informacji :
Naciśnij na pokrętło, aby wybrać cyfrę.
Ikonka kosza pozwala wymazać ostatnią
cyfrę. Po wybraniu numeru, naciśnij na zielo-
ny przycisk, aby zainicjować połączenie.
To menu pozwala na zaprogramowanie rozpoznawania głosu w
zestawie « bez użycia rąk ».
Dzieli się ono na trzy menu : książka telefoniczna / słowa kluc-
zowe / wybór rozpoznawania głosu.
W celu przyznania próbki głosowej, wybierz literę :
Wybierz nazwisko naciskając na pokrętło.
Po wybraniu nazwiska, kliknij na pokrętło w celu przyznania
próbki głosowej.
Książka telefoniczna
Połączenie z książki telefonicznej
Ostatnie połączenia
Wybieranie numeru
Polecenia głosowe
Strona: 30
CZ
Instrukcja użytkownika 31
To menu pozwala na indywidualne
ustawienie CK3100.
Lista: Pozwala Ci na dostęp do listy
urządzeń peryferyjnych, które zostały
sparowane z CK3100.
Możesz podłączać się, rozłączać się
lub kasować z pamięci
Twojego telefonu.
Wybierz szukany język.
Zatwierdź klikając na pokrętło.
Jeżeli wybierzesz „automatyczny», zestaw
„bez użycia rąk» zsynchronizuje się z
językiem Twojej karty SIM
(opcja ta jest dostępna tylko dla niektórych
urządzeń).
Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na
wyświetlaczu. Po dodaniu próbki głosowej, po prawej stronie
nazwiska pojawi się ikona.
Słowami kluczowymi w CK3100 są : Telefon, Rozłączyć, Dom,
Praca, Telefon komórkowy, Ogólne, Inne i Ulubione.
Telefon : Pozwala na odbiór połączenia lub uruchomienie roz-
poznawania głosowego.
Rozłączyć : Pozwala na zakończenie połączenia.
Dom, Praca, Telefon komórkowy, Ogólne, Inne i Ulubione :
słowa kluczowe przypisane numerowi telefonu. Te słowa kluc-
zowe pozwalaja na wybór pożądanego numeru jeśli kontakt
zawiera ich kilka. Dodanie próbki jest takie samo jak dla kon-
taktów. Kluczowe słowa staną się aktywne po ich prawidłowym
zapisaniu.
Rozpoznawanie CK3100 jest bogatsze
niż telefoniczne, oraz działa w środowisku
hałaśliwym.
Rozp car-kit : próbki głosowe
zarejestrowane w pamięci zestawu « bez użycia rąk ».
Rozp telefon : próbki głosowe zarejestrowane w pamięci tele-
fonu.
.
Naciśnij zielony przycisk, lub powiedz “Telefon” jeśli słowo
kluczowe “Telefon” jest zarejestrowane.
Po sygnale dźwiękowym wypowiedz nazwisko kontaktu.
W przypadku udanej operacji CK3100 powtórzy nazwisko, w
przeciwnym razie powtórz czynności po usłyszeniu sygnału
dźwiękowego.
Słowa kluczowe
Uzyskać połączenie poprzez rozpoznawanie głosu
Wybór rodzaju rozpoznawania głosu
Jeśli kontakt posiada jeden numer telefonu, CK3100 łączy się
z nim.
Jeśli kontakt posiada kilka numerów, a słowa kluczowe
zarejestrowane są na numer telefonu, CK3100 proponuje po
sygnale dźwiękowym rozpoznanie słowa kluczowego przyzna-
nego danemu numerowi.
PREFERENCJE
Aparatos emparejados
UWAGA :
jeżeli skasujesz urządzenie,
wszystkie przypisane mu
próbki głosowe zostaną
wymazane.
Język
Strona: 31
CK3100 Advanced Car Kit
32
Powiększenie Książki telefonicznej :
Pozwala na wybór rozdzielczości
wyświetlonego tekstu
w menu «książka telefoniczna « i «ostatnie
połączenia». Wybierz tryb 2 linii lub 3 linii.
Zatwierdź naciskając pokrętło.
Aktywacja/dezaktywacja automatycznej odpowiedzi
Wersja oprogramowania :
Wersja oprogramowania wyświetlania /
Pamięć wolna.
Nasza hot-line jest do Twojej dyspozycji. Możesz połączyć się
z nią e-mailem lub telefonicznie. Aby uzyskać więcej informacji,
wejdź na naszą stronę internetową www.parrot.biz.
Menu komunikatów :
Opcja ta pozwala Ci na ustawinie
głośności komunikatów podawnych
przez zestaw „bez użycia rąk» i
zarejestrowanych przez Ciebie próbek
głosowych.
Dzwonki i mikrofon :
Dzięki tym opcjom, możesz ustawiać głośność dzwonka i mik-
rofonu.
Telefon :
Opcja ta pozwala Ci na regulację głośności połączenia.
Funkcja ta pozwala na aktywację lub dezaktywację przy
głosowej pomocy menu.
Menu są podane głosem operatorki w wybranym języku.
2 rubryki pozwolą Ci na dokonanie regulacji wyświetlacza :
Kontrast i oświetlenie :
Użyj pokrętła w celu ustawienia żądanego poziomu i zatwierdź
naciskając na pokrętło.
Głośność
Menu mówione
Wyświetlacz
Odpowiedź automatyczna
Informacje
Hot Line
Z tego menu masz dostęp do następujących rubryk :
parowanie telefonu, przesyłanie obiektów metodą push (object
push), aktualizacja oprogramowania przez Bluetooth, tryb demo.
Niektóre telefony wymagają specjalnej konfiguracji Twojego
zestawu „bez użycia rąk» przed sparowaniem. (na przykład
Sony, Ericsson P900, PDA w Windows CE). Wybierz wejście
odpowiednie dla Twojego telefonu. Następnie sparuj swój
aparat wtedy, kiedy CK3100 wyświetla napis „Sparuj Twój
telefon”.
PREFERENCJE ZAAWANSOWANE
Parowanie telefonu
Strona: 32
CZ
Instrukcja użytkownika 33
Jeśli dysponujesz aplikacją nawigacji w
Twoim PDA lub smartphone, wystarczy
abyś dołączył to urządzenie peryferyjne do
CK3X00, oraz otworzył połączenie seryjne z
portem GPS. Niektóre aplikacje nawigacyjne
pozwolą Ci na bezpośredni wybór źródła GPS Bluetooth.
Konfiguracją GPS, którą powinieneś ustawić na Twoim
urządzeniu jeśli taka informacja jest wymagana, jest NMEA
0183v2 9600. Po podłączeniu, na wyświetlaczu CK3X00 ukazuje
się ikona GPS.
CK3X00 wyposażone w moduł GPS pozwolą Ci na podłączenie
się do serwisu GPS i na wysłuchanie wska-
zówek dźwiękowych z oprogramowania
nawigacyjnego poprzez głośniki samo-
chodowe. Nawigacja odbywać się będzie
w ten sposób w optymalnych warunkach.
(Ta funkcja dostępna jest tylko z wybranym oprogramowaniem
nawigacyjnym). W tym celu należy otworzyć poprzez Twój PDA
lub smartphone opcję Słuchawka/Headset dostępnej w zestawie
samochodowym. Jeśli chcesz uzyskać połączenie lub odebrać
połączenie, serwis ten zostaje automatycznie zamknięty i otwarty
na nowo w celu umożliwienia Ci wygodnego korzystania z funkcji
telefonu.
W tej rubryce możesz całkowicie dezaktywować serwis GPS,
aby inny użytkownik nie podłączył się do serwisu.
Rozdział Informacje podaje konfigurację GPS i urządzenia
peryferyjnego aktualnie połączonego z serwisem, jeśli jest on
aktywny.
Przesyłanie obiektów metodą push (Object push)
Niektóre telefony mogą wymagać specjalnej konfiguracji
Twojego zestawu „bez użycia rąk» przed wysłaniem kontaktów.
(Jeżeli Twój telefon nie wyświetla Twojego zestawu na liście
urządzeń, do których można wysyłać kontakty, uaktywnij opcję
„Zawsze aktywne») .
Uwaga, ta konfiguracja Twojego zestawu może spowodować
złą współpracę z niektórymi telefonami. Zalecamy Ci powrót do
trybu «Automatyczny» po wysłaniu kontaktów.
Uaktywnij tę opcję, kiedy wykonujesz aktualizację przez
Bluetooth Twojego zestawu z komputera osobistego. Opcja ta
zostanie automatycznie zdezaktywowana przy zrestartowaniu
zestawu. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę www.
parrot.biz
Zainicjuj tryb demo zestawu „bez użycia rąk».
Aby zdezaktywowć ten tryb, konieczne jest zrestartowanie
zestawu.
Aktualizacja oprogramowania
Tryb demo
Zestawy CK3300 i CK3500 wyposażone są w moduł GPS
(Global Positioning System)
wskazujący aktualną pozycję pojazdu.
Informacja ta dostępna jest przez
Bluetooth na kanale
dostępnym w większości PDA i tele-
fonów smartphone.
GPS CK3300 – 3500
Połączenie z serwisem GPS
Wskazówki głosowe nawigacji
Menu GPS
Strona: 33
CK3100 Advanced Car Kit
34
CK3500 zawiera moduł GSM/GPRS
klasa 8/10. Jego obecność pozwala Ci na
korzystanie z SIM Access Profile (SAP)
Twojego telefonu lub na bezpośrednie
użycie Twojego CK3500 jako telefonu samochodowego, bez
telefonu Bluetooth, a jedynie z fizyczną kartą SIM. Moduł ten
możliwia Ci także korzystanie z Twojego zestawu jako z punk-
tu dostępu do Internetu z wykorzystaniem GPRS.
SIM Access Profile (SAP) pozwala na wykorzystywanie infor-
macji z Twojej karty indywidualnej SIM przez Bluetooth.
W ten sposób używasz anteny GSM CK3500 i oszczędzasz
baterię telefonu Bluetooth.
Ze względu na bezpieczeństwo, procedura
parowania telefonu SAP jest inna.
Musisz wybrać w menu sekcję SIM Access
Phone
„Preferencje” / „Preferencje zaawanso-
wane” / „Parowanie telefonu”.
16 cyfrowy kod pojawia się na wyświetlaczu CK3500. Jest to
kod dostępu, który należy wprowadzić do telefonu SAP.
Jeżeli CK3500 wymaga kodu PIN Twojej karty indywidualnej
SIM, poprosi Cię o jego wprowadzenie.
Tryb SIM Access jest aktywowany domyślnie, jeżeli Twój tele-
fon akceptuje to. CK3500 wykorzysta ten tryb z chwilą wykry-
cia Twojego telefonu utrzymując funkcjonowanie usługi.
Działanie interfejsu jest takie samo jak w przypadku telefonii
Bluetooth.
Z MODUŁEM GSM - CK3500
Parowanie
Funkcjonowanie
Rubryka ta służy do wprowadzania / modyfikowania kodu PIN
Twojej karty indywidualnej SIM lub do dezaktywacji trybu SIM
Access Profile.
Rubryka Karty SIM
Strona: 46
www.parrot.biz
www.parrot.biz

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Parrot CK3100

Zadaj pytanie o Parrot CK3100

Masz pytanie dotyczące Parrot CK3100, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Parrot CK3100. Upewnij się, że opisujesz trudności z Parrot CK3100 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.