Instrukcja Panasonic Lumix DC-GX880

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic Lumix DC-GX880. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Aparat cyfrowy
  • Model/nazwa: Lumix DC-GX880
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Niemiecki, Włoski, Angielski, Polski, Francuski, Holenderski, Finlandia, Duński, Szwedzki, Słoweński, Chorwacki, Słowacki, Węgierski, Czech, Rumuński

Spis treści

Strona: 0
Instrukcja obsługi
funkcje zaawansowane
Cyfrowy aparat fotograficzny
Model DC-GX880
Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy
dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować instrukcję
obsługi do wglądu.
DVQP2010ZA
F0619MS0
until
2017/2/13
Komunikaty na wyświetlaczu P309
Rozwiązywanie problemów P312
Znajdowanie potrzebnych informacji P2
Spis Treści P4
Zawartość wg funkcji P9
Lista menu P182
Strona: 1




2
Znajdowanie potrzebnych informacji
Poszukiwane informacje można odnaleźć w niniejszej “Instrukcja obsługi funkcje
zaawansowane” na poniższych stronach.
Kliknięcie na numer strony pozwala wyświetlić tę stronę i szybko odnaleźć żądaną
informację.
Wyszukaj w “Spis Treści”
Kliknij tę ikonę, aby przejść do “Spis Treści”.
P4
Wyszukaj na liście nazw funkcji P9
Wyszukaj na liście przycisków i pokręteł P14
Wyszukaj na liście ekranów i ikon P302
Wyszukaj w “Komunikaty na wyświetlaczu” P309
Wyszukaj w “Lista menu”
Kliknij tę ikonę, aby przejść do “Lista menu”.
P182
Wyszukaj w “Rozwiązywanie problemów” P312
Kliknij tę ikonę, aby przejść do “Znajdowanie potrzebnych informacji”.
Kliknij tę ikonę, aby powrócić do poprzednio wyświetlanej strony.
Szczegółowe informacje na temat posługiwania się niniejszą
instrukcją przedstawiono na kolejnej stronie.
P3
Funkcja Wi-Fi®
P245




Strona: 2
3
Jak korzystać z tej instrukcji
∫ Informacje o symbolach w tekście
• Kliknij odsyłacz w tekście, aby przejść do powiązanej strony.
• Opis w tej instrukcji oparty jest na wymiennym obiektywie (H-FS12032).
O wskazaniach właściwych trybów
Tryby:
Ikona ta oznacza tryby dostępne dla danej funkcji.
• Czarne ikony: Właściwe tryby
• Szare ikony: Niedostępne tryby
: Wskazuje, że menu można skonfigurować poprzez przyciśnięcie przycisku
[MENU/SET].
: Wskazuje, że ustawienie Wi-Fi można skonfigurować poprzez przyciśnięcie
przycisku [Wi-Fi].
: Wskazówki dotyczące efektywnego korzystania z programu i nagrywania.
: Sytuacje, w których określone funkcje nie są dostępne.
: Ciąg dalszy na następnej stronie.
W niniejszej instrukcji obsługi kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować menu są
opisane w następujący sposób.
Przykład: W menu [Nagr.] zmień [Jakość] z [A] na [›]
> [Nagr.] > [Jakość] > [›]
MENU
Wi-Fi
MENU
Strona: 3
4
Spis Treści
Znajdowanie potrzebnych informacji.........................................................................2
Jak korzystać z tej instrukcji......................................................................................3
Zawartość wg funkcji.................................................................................................9
1. Przed rozpoczęciem użytkowania
Obchodzenie się z aparatem ..................................................................................12
Standardowe wyposażenie .....................................................................................13
Nazwy i funkcje elementów.....................................................................................14
Informacje na temat obiektywu ...............................................................................17
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
Mocowanie paska na ramię ....................................................................................18
Ładowanie akumulatora..........................................................................................19
• Wkładanie akumulatora..................................................................................20
• Ładowanie ......................................................................................................21
• Przybliony czas dziaania i liczba zdj, które mona zrobi..................................24
Wkładanie i wyjmowanie karty (wyposażenie opcjonalne)......................................27
Informacje o kartach................................................................................................28
• Formatowanie karty (inicjalizacja) ..................................................................29
• Dostępny czas nagrywania i przybliżona liczba zdjęć, które można zrobić....30
Zakładanie/zdejmowanie obiektywu........................................................................32
Ustawianie daty i godziny (ustawianie zegara) .......................................................36
• Regulacja zegara ...........................................................................................37
Podstawowe działania.............................................................................................38
• Wskazówki pomagające w robieniu dobrych zdjęć ........................................38
• Wysuwanie/cofanie tubusu obiektywu [po zamocowaniu wymiennego
obiektywu (H-FS12032/H-FS35100)].............................................................39
• Dostosuj kąt nachylenia wyświetlacza ...........................................................40
• Przycisk migawki (robienie zdjęć) ..................................................................41
• Przycisk nagrywania filmów (nagrywanie filmów) ..........................................41
• Pokrętło wyboru trybu (wybieranie trybu nagrywania)....................................42
• Pokrętło sterujące...........................................................................................43
• Przyciski kursora/przycisk [MENU/SET].........................................................43
• Przycisk [DISP.] (przełączanie wyświetlanych informacji) ..............................44
• Panel dotykowy (operacje dotykowe).............................................................46
• Robienie zdjęć przy użyciu funkcji dotykowej.................................................47
• Przycisk [REC. SETTING RESET] (Resetowanie ustawień nagrywania) ......49
Ustawienia elementów menu ..................................................................................50
Szybkie wywoływanie często używanych menu (Quick Menu)...............................52
• Personalizacja ustawień szybkiego menu......................................................53
Przypisywanie często używanych funkcji do przycisków
(przycisków funkcyjnych) ........................................................................................54
Wprowadzanie tekstu..............................................................................................57
Strona: 4
5
3. Tryby nagrywania
Robienie zdjęć przy użyciu trybu automatycznego (Tryb Intelligent Auto)..............58
• Wykonywanie zdjęć nocnych z ręki ([i.Zdj.nocne z ręki]) ...............................61
• Łączenie kilku zdjęć w celu otrzymania jednego obrazu o dużej rozpiętości
tonalnej ([iHDR]).............................................................................................62
• Wykonywanie zdjęć z dostosowanymi ustawieniami koloru, kontrolowanym
rozmyciem tła oraz ustawieniami jasności .....................................................63
Wykonywanie autoportretów ([Autoportret])............................................................65
• Zmienia sposób wyzwalania migawki.............................................................74
Wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją przysłony i szybkością migawki
(Programowany tryb AE).........................................................................................76
Robienie zdjęć z określeniem wartości przysłony/prędkości migawki.....................78
• Tryb AE z priorytetem przysłony.....................................................................79
• Tryb AE z priorytetem migawki.......................................................................79
• Tryb ręcznej ekspozycji ..................................................................................80
• Potwierdź efekty przysłony i szybkości migawki (Tryb podglądu) ..................82
• Z łatwością ustawiaj przysłonę/szybkość migawki w celu uzyskania
odpowiedniej ekspozycji (Jedno przyciskowe AE) .........................................83
Wykonywanie zdjęć panoramicznych
(Tryb zdjęć panoramicznych) ..................................................................................84
Robienie zdjęć odpowiednich do danego otoczenia
(Tryb przewodnika po scenach) ..............................................................................87
Wykonywanie zdjęć dzieci lub portretów przy optymalnych ustawieniach..............90
• Tryb Dzieci......................................................................................................90
• Tryb portret.....................................................................................................91
Robienie zdjęć z różnymi efektami obrazu
(Tryb kreatywnego sterowania)...............................................................................92
4. Ustawienia ostrości, jasności (ekspozycji) oraz tonu barwy
Automatyczna regulacja ostrości ............................................................................98
• Tryb ustawiania ostrości (AFS/AFF/AFC).....................................................100
• Tryb Auto Focus ...........................................................................................102
• Ustawianie położenia ramki AF/zmiana rozmiaru ramki AF .........................107
• Optymalizacja ostrości i jasności dla dotkniętej pozycji ...............................109
Ręczna regulacja ostrości.....................................................................................110
Ustawienie ostrości i ekspozycji (Blokada AF/AE) ................................................113
Kompensacja ekspozycji.......................................................................................114
Ustawianie światłoczułości....................................................................................116
Regulacja balansu bieli .........................................................................................118
5. Zdjęcia 4K i ustawienia trybu pracy
Podczas rejestracji zdjęć 4K .................................................................................122
Wybieranie zdjęć z pliku 4K w trybie zdjęć seryjnych (Burst) i zapisywanie.........126
• Uwagi dotyczące funkcji 4K Photo ...............................................................129
Strona: 5
6
Regulacja ostrości po nagrywaniu
(Post Focus/Focus Stacking) ................................................................................132
• Rejestracja z wykorzystaniem [Ostrość po]..................................................132
• Wybieranie obszaru ostrości i zapisywanie obrazu......................................135
• Łączenie w jedno wielu zdjęć w celu poszerzenia zakresu ostrości (funkcja
Focus Stacking)............................................................................................136
Wybierz tryb operacji.............................................................................................138
• Tryb zdjęć seryjnych.....................................................................................139
• Samowyzwalacz...........................................................................................141
Wykonywanie zdjęć z automatyczną zmianą ustawień (bracketing).....................142
• Bracketing ekspozycji...................................................................................143
Automatyczne robienie zdjęć w określonych odstępach czasu
([Zdjęcia poklatkowe]) ...........................................................................................144
Robienie zdjęć w trybie poklatkowym
([Animacja poklatkowa])........................................................................................147
6. Stabilizator, zoom i lampa błyskowa
Stabilizator obrazu.................................................................................................150
Robienie zdjęć z zoomem.....................................................................................152
• Zwiększanie efektu “Tele”.............................................................................153
• Powiększanie za pomocą obsługi dotykowej (dotykowy zoom) ...................157
Robienie zdjęć przy użyciu lampy błyskowej ........................................................158
• Zmiana trybu lampy błyskowej .....................................................................160
• Ustawienie synchronizacji z drugą kurtyną...................................................162
• Regulacja mocy lampy błyskowej.................................................................163
• Synchronizacja mocy błysku lampy błyskowej z kompensacją ekspozycji.....163
7. Nagrywanie filmów
Nagrywanie filmów/filmów 4K ...............................................................................164
• Ustawianie formatu, rozmiaru oraz liczby klatek na sekundę.......................166
• Jak ustawić ostrość przy nagrywaniu filmu ([AF ciągły]) ..............................168
Robienie zdjęć podczas nagrywania filmów..........................................................169
Nagrywanie krótkich filmów (funkcja Snap Movies)..............................................171
8. Odtwarzanie i edytowanie obrazów
Wyświetlanie zdjęć................................................................................................174
Odtwarzanie filmów...............................................................................................175
• Wyodrębnianie zdjęć z filmów ......................................................................176
Przełączenie trybu odtwarzania ............................................................................177
• Korzystanie z funkcji odtwarzania z powiększeniem ....................................177
• Wyświetlanie miniatur (wyświetlanie wielu zdjęć).........................................177
• Wyświetlanie zdjęć według daty zrobienia (odtwarzanie wg kalendarza) ....178
Wyświetlanie grup zdjęć........................................................................................179
Usuwanie zdjęć.....................................................................................................181
Strona: 6
7
9. Funkcje menu
Lista menu.............................................................................................................182
• Menu [Nagr.].................................................................................................182
• Menu [Film]...................................................................................................202
• Menu [Własne] .............................................................................................204
• Menu [Konfig.] ..............................................................................................213
• Menu [Odtwarzanie] .....................................................................................221
10. Używanie funkcji Wi-Fi
Możliwości funkcji połączenia bezprzewodowego Wi-Fi®
.....................................245
Funkcja Wi-Fi ........................................................................................................246
Sterowanie urządzeniem z pomocą Smartfona/Tabletu........................................248
• Instalacja aplikacji “Image App” na smartfonie/tablecie ..............................248
• Podłączanie do smartfona/tabletu ................................................................249
• Robienie zdjęć przy użyciu smartfona/tabletu (zdalny zapis) .......................253
• Odtwarzanie obrazów zapisanych w aparacie .............................................254
• Zapisywanie obrazów zapisanych w aparacie..............................................254
• Przesyłanie obrazów do serwisów społecznościowych................................255
• Dodawanie za pomocą smartfona/tabletu informacji o położeniu do obrazów
zapisanych w aparacie.................................................................................255
• Łączenie filmów nagranych w ramach funkcji krótkich filmów Snap Movie,
zgodnie z życzeniami, na smartfonie/tablecie..............................................257
Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora..............................................................258
Przesyłanie obrazów.............................................................................................259
Przesyłanie obrazów do smartfona/tabletu ...........................................................263
Drukowanie bezprzewodowe ................................................................................264
Przesyłanie obrazów do urządzeń AV...................................................................265
Przesyłanie obrazów do komputera......................................................................266
Korzystanie z usług sieciowych.............................................................................268
• Przy wysyłaniu obrazów do usługi sieciowej ................................................268
• Przy wysyłaniu obrazów do [Usługa synchr. w chmurze] .............................271
Rejestracja w “LUMIX CLUB”................................................................................272
• Informacje o [LUMIX CLUB] .........................................................................272
Informacje o połączeniach ....................................................................................276
• Podłączenie poprzez bezprzewodowy punkt dostępowy (przez sieć)..........277
• Bezpośrednie połączenie aparatu z innym urządzeniem (połączenie
bezpośrednie) ..............................................................................................279
• Szybie podłączanie z użyciem ustawień wykorzystanych poprzednio ([Wybierz
miejsce docelowe z Historii]/[Wybierz miejsce docelowe z Ulubionych]).....280
Menu [Konfiguracja Wi-Fi].....................................................................................282
11. Podłączanie do innych urządzeń
Oglądanie filmów 4K na telewizorze/Zapisywanie filmów 4K na komputerze PC lub
nagrywarce ...........................................................................................................284
Strona: 7
8
• Oglądanie filmów w rozmiarze 4K ................................................................284
• Przechowywanie filmów 4K..........................................................................285
Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora..............................................................286
• Korzystanie z VIERA Link (HDMI)................................................................288
Zapisywanie zdjęć i filmów na komputerze PC.....................................................289
• Pobieranie oprogramowania ........................................................................290
• Przesyłanie obrazów do komputera .............................................................292
Zapisywanie zdjęć i filmów na nagrywarce ...........................................................294
Drukowanie zdjęć..................................................................................................295
Radość ze zdjęć 3D ..............................................................................................298
12. Inne
Wyposażenie opcjonalne ......................................................................................301
Wyświetlacz ..........................................................................................................302
Komunikaty na wyświetlaczu ................................................................................309
Rozwiązywanie problemów...................................................................................312
Wskazówki dotyczące użytkowania ......................................................................321
Strona: 8
9
Zawartość wg funkcji
Nagrywanie
Tryb nagrywania..............................P42
Trybie Autoportretu..........................P65
[Podgląd] .........................................P82
Tryb zdjęć panoramicznych.............P84
[ZDJĘCIE 4K] ................................P122
[Ostrość po] ...................................P132
[Zdjęcia poklatkowe]......................P144
[Animacja poklatkowa]...................P147
[Wielokr. eksp.]..............................P192
[Tryb cichy] ....................................P204
Nagrywanie w formacie 3D ...........P298
Ustawienie ostrości (AF/MF)
[Tryb ostrości]................................P100
[Tryb AF]........................................P102
Ustawianie obszaru ustawiania
ostrości AF ....................................P107
Ręczne ustawianie ostrości...........P110
[Blokada AF/AE] ............................P113
Napęd
[Wybór Operacji]............................P138
[Samowyzwalacz]..........................P141
Jakość obrazu i odcienie kolorów
[Czułość]........................................P116
[Balans bieli] ..................................P118
[Styl. zdj.].......................................P183
[Ustawienia filtra] ...........................P185
[Rozmiar obrazu] ...........................P187
[Jakość] .........................................P188
[i.Dynamika]...................................P190
[i.Rozdzielczość]............................P190
[HDR].............................................P191
[Red. Szumów] ..............................P196
[Komp.zacien.]...............................P196
[Kompensacja dyfrakcji] ................P197
[Przestrz. kol.]................................P197
Ekspozycja
[Dotykowy AE] .................................P48
[Jednoprz. AE] .................................P83
[Blokada AF/AE] ............................P113
Kompensacja ekspozycji ...............P114
Bracketing ekspozycji ....................P143
[Tryb pomiaru]................................P189
Lampa błyskowa
[Tryb lampy błyskowej] ..................P160
Synchronizacja z drugą
kurtyną ...........................................P162
[Reg. flesza]...................................P163
Nagrywanie
Strona: 9
10
Film
[Format zapisu]..............................P166
[Jakość nagr.] ................................P166
Filmy w 4K.....................................P164
Robienie zdjęć podczas
nagrywania filmów.........................P169
[Film Snap] ....................................P171
Audio
[Reg. poz. mikr.].............................P202
[Funkcja elim. szumu wiatru] .........P203
Ustawienia ekranu
[Wsk. poz. mikr.] ............................P202
[Znacznik obsz. central.] ................P208
[Wzór zebry]...................................P209
[Live View monochrom.] ................P210
Ustawienia podstawowe
[Format] ...........................................P29
[Ust. zegara] ....................................P36
Przełączanie wyświetlania...............P44
Ustawienia elementów menu ..........P50
[Q.MENU] ........................................P52
[Sygnał dźw.] .................................P214
[Oszczędzanie]..............................P216
[Zerowanie] (inicjalizacja) ..............P219
[Czyszcz. przetw.]..........................P220
Wprowadzanie ustawień własnych
[CUSTOM] w szybkim menu............P53
Przyciski funkcyjne ..........................P54
[Własne] Menu...............................P204
Odtwarzanie
Odtwarzanie obrazów....................P174
Odtwarzanie filmu..........................P175
Odtwarzanie z powiększeniem......P177
Odtwarzanie wielu zdjęć................P177
Usuń ..............................................P181
[Autopodgląd] ................................P211
Ustawienia odtwarzania/wyświetlania
[Pokaz slajdów] .............................P223
[Obróć]/[Obróć wyśw.] ...................P241
Edycja
Zwiększanie głębi ostrości
(Focus Stacking)............................P136
[Retusz upiększaj.].........................P226
[Przetwarzanie RAW].....................P229
[Masowy zapis ZDJĘĆ 4K] ............P231
[Kompozycja światła] .....................P232
[Retusz usuwający]........................P234
[Zm.rozm.]......................................P239
[Przycięcie] ....................................P240
Dodawanie informacji
[Rejestracja lokalizacji] ..................P225
[Edycja tyt.] ....................................P235
[Wpis. tekstu] .................................P236
Ustawienia obrazów
[Ulubione].......................................P242
[Ust. druku] ....................................P243
[Zabezpiecz] ..................................P244
Film
Konfiguracja/ustawienia własne
Odtwarzanie
Strona: 10
11
Podłączanie
“Image App” ..................................P248
[WPS (Przycisk)] ...................P277, 279
Połączenie bezpośrednie ..............P279
Image App
Zdalne nagrywanie ........................P253
Zapisywanie obrazów....................P254
Przesyłanie obrazów .............P255, 263
Przesyłanie i dodawanie
informacji o lokalizacji....................P255
Odtwarzanie filmów
zarejestrowanych za pomocą
[Film Snap] ....................................P257
Praca w połączeniu z innymi
urządzeniami
Odtwarzanie obrazów na
ekranie telewizora..........................P258
Drukowanie obrazów .....................P264
Przesyłanie obrazów do
urządzeń AV ..................................P265
Przesyłanie obrazów do
komputera......................................P266
Przesyłanie obrazów do
serwisu w sieci...............................P268
Korzystanie z programu
[Usługa synchr. w chmurze]...........P271
Komputer
“PHOTOfunSTUDIO” ....................P290
“SILKYPIX Developer Studio” .......P291
Przesyłanie obrazów do
komputera .....................................P266
TV
Odtwarzanie zdjęć na ekranie
telewizora ......................................P286
[VIERA link] ...................................P288
Nagrywarka
Powielanie .....................................P294
Drukarka
PictBridge ......................................P295
Łączność bezprzewodowa Wi-Fi
Połączenia z innymi urządzeniami
Strona: 11
12
1. Przed rozpoczęciem użytkowania
Obchodzenie się z aparatem
Nie narażać na silne wibracje, uderzenia ani nacisk.
• W poniższych przypadkach obiektyw, wyświetlacz lub obudowa mogą ulec uszkodzeniu.
Aparat może nie działać poprawnie lub nie robić zdjęć, jeżeli nastąpi:
– Upuszczenie lub uderzenie aparatu.
– Silny nacisk na obiektyw lub wyświetlacz.
Aparat nie jest wodoszczelny, bryzgoszczelny ani pyłoszczelny.
Unikaj używania aparatu w miejscach, w których jest dużo pyłu, wody, piasku itp.
• Płyn, piasek i inne ciała obce mogą się dostać do przestrzeni wokół obiektywu, przycisków itp.
Należy na to zwracać szczególną uwagę, ponieważ może to doprowadzić do niewłaściwego
działania aparatu, a nawet powstania uszkodzeń, których nie da się naprawić.
– Miejsca, w których znajduje się dużo piasku lub pyłu.
– Miejsca, w których aparat może się stykać z wodą, np. podczas deszczu lub na plaży.
Jeśli piasek, kurz lub wilgoć osiądą na wyświetlaczu, należy je zetrzeć miękką, suchą
ściereczką.
– W przeciwnym wypadku wyświetlacz może niewłaściwie reagować na dotyk.
Nie wkładaj rąk do wnętrza mocowania obiektywu na korpusie cyfrowego aparatu
fotograficznego. Czujnik to urządzenie precyzyjne i takie działania mogą
spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.
∫ Informacje o skraplającej się parze (zaparowanie obiektywu lub wyświetlacza)
• Kondensacja pary wodnej następuje, gdy zmienia się temperatura otoczenia lub wilgotność.
Należy zwracać uwagę na skraplającą się parę wodną, ponieważ może ona powodować
zaplamienie obiektywu i wyświetlacza a także przyczyniać się do powstawania grzybów i
nieprawidłowego funkcjonowania aparatu.
• Gdy doszło do skroplenia pary wodnej, należy wyłączyć aparat i pozostawić go na około
2 godziny. Zaparowanie ustąpi w sposób naturalny, gdy temperatura aparatu zrówna się z
temperaturą otoczenia.
Strona: 12
13
1. Przed rozpoczęciem użytkowania
Standardowe wyposażenie
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu, należy sprawdzić, czy dołączono do
niego całe wyposażenie.
• Elementy wyposażenia i ich wygląd różnią się w zależności od kraju lub regionu zakupu
aparatu.
Szczegółowe informacje o akcesoriach można znaleźć w rozdziale “Skrócona instrukcja
obsługi”.
• Termin pakiet akumulatorów lub akumulator w tekście instrukcji odnosi się do pakietu
akumulatorów.
• Termin karta w tekście instrukcji odnosi się do kart pamięci microSD, microSDHC i
microSDXC.
• Karta jest opcjonalna.
Strona: 13
1. Przed rozpoczęciem użytkowania
14
Nazwy i funkcje elementów
∫ Korpus aparatu
1 4 5 7
6 6
3
2 8 9
15 16
12 14
13 17
11
10
1 Pokrętło wyboru trybu (P42)
2 Spust migawki (P41)
3 Włącznik aparatu ON/OFF (P36)
4
Kontrolka samowyzwalacza (P141)/
Lampa wspomagająca dla trybu AF (P205)
5
Przycisk [ ] (Tryb zdjęcia 4K) (P122)/
Przycisk [Fn1] (P54)
6
Mikrofon stereo (P202)
• Nie przykrywaj mikrofonu palcami. Może to
utrudnić nagrywanie dźwięku.
7 Lampa błyskowa (P158)
8
Znacznik odniesienia dla odległości ostrzenia
(P112)
9
Przycisk [ ] (Post Focus) (P132)/
Przycisk [Fn3] (P54)
10 Uchwyt na pasek na ramię (P18)
11
Kontrolka ładowania (P22)/
Kontrolka połączenia bezprzewodowego Wi-Fi®
(P246)
12 Znacznik mocowania obiektywu (P32)
13 Czujnik
14 Mocowanie
15 Sworzeń blokowania obiektywu
16 Przycisk zwalniający obiektyw (P32)
17 Głośnik (P214)
Strona: 14
15
1. Przed rozpoczęciem użytkowania
∫ Przyciski funkcyjne ([Fn4] do [Fn8])
• Przyciski funkcyjne od ([Fn4] do [Fn8]) (P54)
są ikonami dotykowymi. Dotknąć zakładki [ ]
na ekranie nagrywania, aby je wyświetlić.
27
24
26
18
31 33
19
28
20 21
32
30
29
22
23
25
18 Ekran dotykowy (P46)/wyświetlacz (P302)
19 Dźwignia otwarcia lampy błyskowej (P158)
20 Przycisk filmowania (P164)
21 Przycisk [(] (Odtwarzanie) (P174)
22 Gniazdo [HDMI] (P286)
23 Gniazdo [USB/CHARGE] (P19, 292, 295)
24
Przyciski kursora (P43)
3/[È] (Kompensacja ekspozycji) (P114)
1/[ ] (Balans bieli) (P118)
2/[ ] (Tryb automatycznego ustawiania
ostrości) (P102)
4/[ ] (Tryb pracy) (P138)
25 Pokrętło sterujące (P43)
26 Przycisk [MENU/SET] (P43, 50)
27 Przycisk [DISP.] (P44, 45)
28
Przycisk [ ] (Usuń) (P181)/
[ ] (Szybkie menu/Powrót) (P52)/
Przycisk [Fn2] (P54)
29
Przycisk [REC. SETTING RESET] (P49)
• Przycisk ten umożliwia przywrócenie
domyślnych ustawień nagrywania.
30
Gniazdo statywu (P327)
• Nie ma możliwości podłączenia i
zamocowania statywu o długości śruby
5,5 mm lub większą mocniej do aparatu.
Próba mocniejszego dokręcenia może
uszkodzić aparat.
31
Pokrywa kabla prądu stałego (P301)
• W przypadku korzystania z zasilacza
sieciowego, należy stosować złącze DC
(wyposażenie opcjonalne) i zasilacz sieciowy
(wyposażenie opcjonalne) firmy Panasonic.
• Nie można korzystać z opcjonalnego złącza
DC (DMW-DCC15).
32 Dźwignia zwalniania blokady (P20, 27)
33 Pokrywa komory karty/akumulatora (P20, 27)
Strona: 15
1. Przed rozpoczęciem użytkowania
16
∫ Obiektyw
• Obiektyw wymienny (H-FS12032) nie jest wyposażony w pierścień ustawiania ostrości; ostrość
można ustawiać ręcznie za pomocą aparatu. (P110)
H-FS12032 H-FS35100
H-PS14042
1 Soczewka obiektywu
2 Pierścień zoomu (P152)
3 Punkt styku
4 Znacznik mocowania obiektywu
(P32)
5 Pierścień ostrzenia (P111)
6 Dźwignia zoomu (P152)
7 Dźwignia ostrzenia (P111)
2 3 4
1
5
1 2 3 4
4
7
1 6 3
Strona: 16
17
1. Przed rozpoczęciem użytkowania
Informacje na temat obiektywu
Aparat współpracuje z obiektywami przeznaczonymi do
stosowania z mocowaniem w standardzie Micro Four
ThirdsTM
System (mocowanie Micro Four Thirds).
Istnieje również możliwość zastosowania obiektywu
dowolnego z poniższych standardów po zamontowaniu
adaptera mocowania.
• Przy stosowaniu adaptera obiektywu dla mocowania Leica należy dla opcji [Zdj. bez obiekt.]
(P212) wybrać ustawienie [ON].
W zależności od używanego obiektywu, pewne funkcje, takie jak Auto Focus, stabilizator
obrazu oraz funkcje sterowania zoomem mogą zostać wyłączone lub działać inaczej.
Szczegółowe informacje o użytym obiektywie znajdują się na stronie internetowej.
Zaleca się aktualizację oprogramowania firmware do najnowszej wersji w celu
zapewnienia optymalnej pracy urządzenia.
• Najnowsze informacje na temat oprogramowania firmware oraz oprogramowanie do
pobrania można znaleźć na poniższej stronie pomocy technicznej:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Serwis jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.)
• Aby sprawdzić wersję oprogramowania firmware obiektywu wymiennego, należy założyć
obiektyw na aparat i wybrać [Wyśw. wersji] w menu [Konfig.].
Obiektyw Adapter mocowania
Obiektyw z mocowaniem zgodnym ze
standardem Four Thirds™
Adapter mocowania (DMW-MA1: opcjonalny)
Obiektyw wymienny z mocowaniem Leica M
Adapter mocowania M obiektywu
(DMW-MA2M: opcjonalny)
Obiektyw wymienny z mocowaniem Leica R
Adapter mocowania R obiektywu
(DMW-MA3R: opcjonalny)
Informacje o obiektywie i funkcjach
Najświeższe informacje dotyczące kompatybilnych obiektywów można znaleźć w
katalogach/na stronach internetowych.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Serwis jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.)
• Długość ogniskowej na obiektywie zostaje podwojona względem aparatu na klisze 35 mm.
(Przy zastosowaniu obiektywu 50 mm będzie wynosiła 100 mm.)
Informacje na temat oprogramowania firmware obiektywu wymiennego
Strona: 17
18
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
Mocowanie paska na ramię
• Zaleca się zamocowanie paska na ramię w celu zapobiegania upuszczeniu aparatu
podczas użytkowania.
1 Przełóż pasek na ramię przez otwór w
uchwycie na pasek na obudowie kamery.
A:Uchwyt na pasek na ramię
2 Przełóż koniec paska na ramię
przez pierścień w kierunku wskazywanym
przez strzałkę, a następnie przełóż pasek
przez blokadę.
3 Przełóż koniec paska na ramię
przez otwór z drugiej strony blokady.
4 Pociągnij za pasek na
ramię, a następnie
sprawdź, czy się on nie
wysuwa.
• Wykonaj czynności 1 do 4, a
następnie zamocuj drugi koniec
paska na ramię.
• Pasek na ramię zakładaj wyłącznie na ramię.
– Nie zakładaj go na szyję.
Może to być przyczyną obrażeń lub wypadku.
• Nie pozostawiaj paska na ramię w miejscu dostępnym dla dzieci.
– Może to być przyczyną wypadku, gdy przypadkowo okręci się on wokół szyi dziecka.
Strona: 18
19
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
Ładowanie akumulatora
Używaj specjalnego zasilacza sieciowego (w zestawie), kabla połączeniowego USB (w
zestawie) i akumulatora.
• Akumulator dostarczony wraz z aparatem nie jest naładowany. Należy naładować go
przed rozpoczęciem użytkowania aparatu.
• Akumulator ładuj tylko wtedy, gdy jest włożony do aparatu.
∫ Akumulatory, których można używać z tym aparatem
Stany aparatu Ładowanie
Wyłączone ±
Włączone —
Stwierdzono, że na niektórych rynkach dostępne są podróbki akumulatorów
zbliżone wyglądem do oryginalnych produktów. Część z nich nie ma
odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznego i w związku z tym nie spełnia
odnośnych norm bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może grozić pożarem lub
wybuchem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub usterki
powstałe na skutek używania podróbek akumulatorów. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa należy używać oryginalnych akumulatorów Panasonic.
Strona: 19
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
20
1 1: Przesuń dźwignię zwalniania
blokady w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
2: Otwórz pokrywę komory karty/
akumulatora.
• Należy zawsze korzystać z oryginalnego akumulatora firmy Panasonic.
• W przypadku użycia innych akumulatorów, nie gwarantuje się jakości działania
aparatu.
2 Zwróć uwagę na ułożenie
akumulatora. Wsuń go do oporu, a
następnie sprawdź, czy jest
zablokowany przez suwak A.
Aby wyjąć akumulator, przesuń
suwak A w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
3 1: Zamknij pokrywę komory
karty/akumulatora.
2: Przesuń dźwignię zwalniania
blokady w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
Wkładanie akumulatora
• Zanim wyjmiesz akumulator, wyłącz aparat i poczekaj, aż z wyświetlacza zniknie komunikat
„LUMIX”.
(W przeciwnym razie aparat może nie działać prawidłowo, karta może ulec uszkodzeniu, a
zapisane na niej dane mogą zostać utracone.)
Strona: 20
21
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
• Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia, od 10 oC do 30 oC (temperatura
akumulatora powinna być taka sama).
(Ładowanie z gniazdka zasilania)
Połącz zasilacz sieciowy (w zestawie) z aparatem za pomocą kabla połączeniowego
USB (w zestawie), a następnie włóż zasilacz sieciowy (w zestawie) do gniazdka
zasilania.
(Ładowanie z komputera)
Połącz komputer z aparatem za pomocą kabla połączeniowego USB (w zestawie).
• Jeśli w trakcie ładowania akumulatora komputer przejdzie w stan uśpienia, ładowanie się
zatrzyma.
• Jeśli podłączysz aparat do notebooka, który nie jest podłączony do gniazdka zasilania,
spowoduje to szybsze wyczerpanie akumulatora w netbooku. Nie pozostawiaj aparatu
podłączonego przez dłuższy czas.
• Aparat podłączaj zawsze do złącza USB w komputerze.
Nie podłączaj aparatu do złącza USB monitora, klawiatury ani drukarki ani do koncentratora
USB.
Ładowanie
Włóż akumulator do urządzenia.
Należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.
A Podłącz kabel USB (w zestawie) do
gniazda [USB/CHARGE].
• Ułóż aparat w pozycji pionowej. Gniazdo
znajduje się na spodzie aparatu.
B Kontrolka ładowania
C Zasilacz sieciowy (w zestawie)
D Do gniazdka zasilania
E Komputer (włączony)
F Kabel połączeniowy USB (w zestawie)
• Sprawdź kierunek gniazd i podłącz
wejścia/wyjścia, wkładając wtyczkę
prosto, jednocześnie ją przytrzymując.
(Nierówne lub nieprawidłowe podłączenie
może spowodować błędne działanie z
powodu odkształcenia gniazda.)
Nie należy podłączać urządzeń do
niewłaściwych gniazd. Może to
spowodować błędne działanie.
Strona: 21
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
22
∫ Informacje o kontrolce ładowania
∫ Czas ładowania
Podczas korzystania z zasilacza sieciowego (w zestawie)
• Podany czas ładowania dotyczy sytuacji, gdy akumulator został rozładowany całkowicie.
Czas ładowania może się różnić w zależności od stopnia zużycia akumulatora.
Czas ładowania akumulatora w wysokich/niskich temperaturach lub akumulatora
nieużywanego przez pewien czas może się wydłużyć.
• W przypadku zasilania z komputera czas ładowania zależy od wydajności zasilania komputera.
∫ Wskaźnik akumulatora
• Kolor wskaźnika zmienia się na czerwony i wskaźnik miga, gdy akumulator jest rozładowany.
Należy naładować akumulator lub wymienić go na w pełni naładowany.
Świeci na
czerwono: Ładowanie.
Wyłączona: Ładowanie zakończone.
(Po zakończeniu ładowania odłącz aparat od źródła zasilania lub
komputera).
Miga na
czerwono: Błąd ładowania. (P312)
Czas ładowania Około 130 min
AFS
AFS
L
4:3
Strona: 22
23
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
• Nie należy pozostawiać metalowych przedmiotów (np. spinek) w pobliżu styków
akumulatora.
Może to powodować zwarcia lub wydzielanie ciepła, a co za tym idzie
niebezpieczeństwo, pożaru i/lub porażenia prądem.
• Nie należy używać kabla USB innego niż dołączony do aparatu.
Może to spowodować awarię.
• Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego do aparatu.
• Nie używaj przedłużacza USB.
• Zasilacz sieciowy (w zestawie) i kabel połączeniowy USB (w zestawie) są przeznaczone tylko
do tego aparatu. Nie używaj ich wraz z innymi urządzeniami.
• Zawsze wyjmuj akumulator po zakończeniu użytkowania aparatu.
(Naładowany akumulator, pozostawiony przez dłuższy czas, ulegnie wyczerpaniu.)
• W czasie użytkowania akumulator rozgrzewa się. Aparat rozgrzewa się również
podczas pracy i ładowania. Jest to normalne zjawisko.
• Akumulator można ładować, nawet jeśli nie rozładował się całkowicie. Nie zaleca się jednak
częstego doładowywania, gdy akumulator jest naładowany całkowicie.
(Akumulator może w charakterystyczny sposób “spuchnąć”.)
• Jeśli wystąpi problem z gniazdkiem zasilania, taki jak zanik zasilania, ładowanie może się nie
zakończyć poprawnie. W takim przypadku odłącz kabel połączeniowy USB (w zestawie) i
spróbuj jeszcze raz.
• Jeśli kontrolka ładowania się nie świeci, nawet gdy urządzenie jest podłączone do zasilacza
sieciowego (w zestawie) lub do komputera PC, należy sprawdzić, czy urządzenia podłączone
są prawidłowo.
Strona: 23
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
24
Zgodnie z normą CIPA (Camera & Imaging Products Association)
Gdy wykorzystywane są karta pamięci microSDHC Panasonic oraz dostarczony w
zestawie akumulator
∫ Fotografowanie
Przybliony czas dziaania i liczba zdj, które mona zrobi
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12032)
Liczba możliwych do zapisania zdjęć Około 210 zdjęć
Czas nagrywania Około 105 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS35100)
Liczba możliwych do zapisania zdjęć Około 210 zdjęć
Czas nagrywania Około 105 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-PS14042)
Liczba możliwych do zapisania zdjęć Około 200 zdjęć
Czas nagrywania Około 100 min
Strona: 24
25
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
∫ Filmowanie
[AVCHD] (Nagrywanie z jakością obrazu ustawioną na [FHD/17M/50i])
[MP4] (Nagrywanie z jakością obrazu ustawioną na [FHD/28M/50p])
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12032)
Czas możliwy do nagrania Około 60 min
Faktyczny czas nagrywania Około 30 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS35100)
Czas możliwy do nagrania Około 60 min
Faktyczny czas nagrywania Około 30 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-PS14042)
Czas możliwy do nagrania Około 60 min
Faktyczny czas nagrywania Około 30 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12032)
Czas możliwy do nagrania Około 60 min
Faktyczny czas nagrywania Około 30 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS35100)
Czas możliwy do nagrania Około 60 min
Faktyczny czas nagrywania Około 30 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-PS14042)
Czas możliwy do nagrania Około 60 min
Faktyczny czas nagrywania Około 30 min
Strona: 25
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
26
[MP4] (Nagrywanie z jakością obrazu ustawioną na [4K/100M/25p])
• Faktyczny czas nagrywania oznacza dostępny czas nagrywania, podczas którego wielokrotnie
włącza i wyłącza się aparat, przerywa i wznawia nagrywanie itp.
∫ Odtwarzanie
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12032)
Czas możliwy do nagrania Około 40 min
Faktyczny czas nagrywania Około 20 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS35100)
Czas możliwy do nagrania Około 40 min
Faktyczny czas nagrywania Około 20 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-PS14042)
Czas możliwy do nagrania Około 40 min
Faktyczny czas nagrywania Około 20 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12032)
Czas odtwarzania Około 130 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-FS35100)
Czas odtwarzania Około 130 min
Przy zastosowaniu wymiennego obiektywu (H-PS14042)
Czas odtwarzania Około 120 min
• Czasy działania i liczba zdjęć, które można zrobić, zależą od warunków otoczenia i
pracy.
Np. w następujących przypadkach czasy pracy się skracają, a liczba zdjęć się zmniejsza.
– W niskich temperaturach, takich jak na stoku narciarskim.
– Gdy lampa błyskowa wykorzystywana jest wielokrotnie.
• Jeśli czas pracy aparatu jest zbyt krótki, nawet po właściwym naładowaniu, okres eksploatacji
akumulatora dobiegł końca. Należy kupić nowy akumulator.
Strona: 26
27
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
Wkładanie i wyjmowanie karty (wyposażenie
opcjonalne)
• Należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.
1 1: Przesuń dźwignię zwalniania
blokady w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
2: Otwórz pokrywę komory karty/
akumulatora.
• Należy zawsze korzystać z oryginalnego akumulatora firmy Panasonic.
• W przypadku użycia innych akumulatorów, nie gwarantuje się jakości działania
aparatu.
2 Wsuń ją do oporu, aż rozlegnie
się “kliknięcie”, zwracając uwagę
na kierunek wsuwania.
Aby wyjąć kartę, popchnij ją, a
kiedy usłyszysz kliknięcie,
wyciągnij kartę, nie zginając jej i
nie przechylając.
A:Nie należy dotykać styków karty.
3 1: Zamknij pokrywę komory
karty/akumulatora.
2: Przesuń dźwignię zwalniania
blokady w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
• Zanim wyjmiesz kartę, wyłącz aparat i poczekaj, aż z wyświetlacza zniknie komunikat
“LUMIX”.
(W przeciwnym razie aparat może nie działać prawidłowo, karta może ulec uszkodzeniu, a
zapisane na niej dane mogą zostać utracone.)
Strona: 27
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
28
Informacje o kartach
W aparacie można używać następujących kart zgodnych ze standardem SD.
(W tekście instrukcji używany jest termin karta.)
∫ Informacje o rejestracji filmów /zdjęć 4K i klasach prędkości kart
Wymagany rodzaj karty różni się w zależności od ustawień [Format zapisu] (P166) oraz
[Jakość nagr.] (P166) nagrywanych filmów. Aby rejestrować zdjęcia 4K, należy stosować
karty o takiej klasie prędkości, która obsługuje rejestrację zdjęć 4K. Używaj karty, która
spełnia poniższe wymagania klasy szybkości SD lub UHS.
• SD Speed Class i UHS Speed Class to standardy prędkości dotyczące zapisu ciągłego. Klasa
prędkości oznaczona jest na etykiecie karty.
• Najnowsze informacje można uzyskać na stronie podanej poniżej.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Serwis jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.)
Karta pamięci microSD
(2 GB)
• Aparat ten jest kompatybilny z kartami pamięci microSDHC/
microSDXC standardu UHS-I UHS, klasa prędkości 3.
• Działanie kart przedstawionych po lewej stronie
potwierdzono stosując karty Panasonic.
Karta pamięci microSDHC
(4 GB do 32 GB)
Karta pamięci microSDXC
(64 GB)
[Format zapisu] [Jakość nagr.] Klasa prędkości Przykładowa etykieta karty
[AVCHD] Wszystkie
Klasa 4 lub wyższa
[MP4] FHD/HD
[MP4] 4K Klasa szybkości UHS 3
Rejestracja zdjęć 4K /
[Ostrość po]
Klasa szybkości UHS 3
Strona: 28
29
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
Dostęp do karty
Wskaźnik dostępu świeci się na czerwono podczas zapisywania obrazów
na karcie.
• Podczas dostępu do karty (zapis, odczyt, kasowanie obrazów,
formatowanie itp.) nie należy wyłączać aparatu, wyjmować baterii lub
karty, ani odłączać zasilacza sieciowego (wyposażenie opcjonalne). Nie narażaj aparatu
na wstrząsy, uderzenia ani wyładowania elektrostatyczne.
Karta lub zapisane na niej dane mogą ulec uszkodzeniu, a aparat może nie działać
prawidłowo.
Jeśli aparat nie wykona jakiegoś działania wskutek wstrząsu, uderzenia albo
wyładowania elektrostatycznego, wykonaj to działanie ponownie.
Przed rozpoczęciem zapisu zdjęć w tym aparacie, należy sformatować kartę pamięci.
Nie ma możliwości przywrócenia danych po sformatowaniu karty, upewnij się więc,
że wszystkie potrzebne dane zostały wcześniej skopiowane w bezpieczne miejsce.
Wybierz menu. (P50)
• Dane zapisane na karcie mogą zostać uszkodzone lub utracone na skutek działania fal
elektromagnetycznych, ładunków statycznych lub uszkodzenia aparatu bądź karty. Zaleca się
zapisywanie ważnych danych w komputerze osobistym itp.
• Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec jej
połknięciu.
Formatowanie karty (inicjalizacja)
> [Konfig.] > [Format]
• Podczas formatowania należy korzystać z odpowiednio naładowanego akumulatora lub
zasilacza sieciowego (wyposażenie opcjonalne). Nie należy wyłączać aparatu podczas
formatowania.
• W przypadku sformatowania karty w komputerze osobistym lub innym urządzeniu należy ją
sformatować ponownie w aparacie.
MENU
Strona: 29
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
30
∫ Liczba możliwych do zapisania zdjęć
• Współczynnik proporcji [4:3], Jakość [A]
• Współczynnik proporcji [4:3], Jakość [ ]
∫ Dostępny czas nagrywania (w przypadku zapisywania filmów)
• “h” to skrót oznaczający godzinę, “m” minutę, a “s” sekundę.
• Czas możliwy do nagrania to łączny czas wszystkich nagranych filmów.
• [AVCHD]
• [MP4]
Dostępny czas nagrywania i przybliżona liczba zdjęć, które można
zrobić
[Rozmiar obrazu] 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
L (16M) 900 1810 3630 7190
M (8M) 1650 3320 6660 12880
S (4M) 2820 5670 11380 21280
[Rozmiar obrazu] 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
L (16M) 270 550 1110 2210
M (8M) 320 640 1290 2560
S (4M) 340 700 1410 2780
[Jakość nagr.] 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
[FHD/28M/50p] 36m00s 1h10m 2h25m 4h55m
[FHD/17M/50i] 59m00s 2h00m 4h05m 8h10m
[FHD/24M/25p]
[FHD/24M/24p] 42m00s 1h25m 2h50m 5h45m
[Jakość nagr.] 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
[4K/100M/24p]
9m00s 20m00s 41m00s 1h20m
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
35m00s 1h10m 2h25m 4h55m
[FHD/20M/30p]
[FHD/20M/25p]
46m00s 1h35m 3h15m 6h35m
[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p]
1h25m 3h05m 6h15m 12h40m
Strona: 30
31
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
• Liczba możliwych do wykonania zdjęć i dostępny czas nagrywania filmów są zależne od
warunków zapisu i rodzaju karty pamięci.
• Filmy MP4 z rozdzielczością [Jakość nagr.] ustawioną na [4K]:
Nagrywanie zostanie przerwane, gdy czas ciągłego nagrywania przekroczy 5 minut.
W przypadku korzystania z karty pamięci microSDHC pliki filmów dzielone są na mniejsze
części do nagrywania i odtwarzania, jeśli rozmiar pliku przekracza 4 GB. (Można nagrywać
filmy bez przerwy.)
W przypadku korzystania z karty pamięci microSDXC można zapisać film w pojedynczym
pliku, nawet jeśli przekracza 4 GB.
• Filmy AVCHD:
Pliki filmów dzielone są na mniejsze części do nagrywania, jeśli rozmiar pliku przekracza
4 GB.
– Filmy z [Jakość nagr.] ustawionym na [FHD/28M/50p] lub [FHD/17M/50i]:
Nagrywanie zostanie przerwane, gdy czas ciągłego nagrywania przekroczy 20 minut.
– Filmy z [Jakość nagr.] ustawionym na [FHD/24M/25p] lub [FHD/24M/24p]:
Nagrywanie zostanie przerwane, gdy czas ciągłego nagrywania przekroczy 29 minut i
59 sekund.
• Filmy z rozmiarem pliku ustawionym na [FHD] lub [HD] wformacie [MP4]:
Pliki filmów dzielone są na mniejsze części do nagrywania i odtwarzania, jeśli rozmiar pliku
przekracza 4 GB. (Można nagrywać filmy bez przerwy.)
– Filmy z [Jakość nagr.] ustawionym na [FHD/28M/60p] lub [FHD/28M/50p]:
Nagrywanie zostanie przerwane, gdy czas ciągłego nagrywania przekroczy 20 minut.
– Filmy z [Jakość nagr.] ustawionym na [FHD/20M/30p], [FHD/20M/25p], [HD/10M/30p] lub
[HD/10M/25p]:
Nagrywanie zostanie przerwane, gdy czas ciągłego nagrywania przekroczy 29 minut i
59 sekund.
• Jeśli temperatura aparatu wzrasta np. ze względu na wysoką temperaturę otoczenia lub
ciągłe nagrywanie filmów, maksymalny dostępny czas ciągłego nagrywania może być
krótszy.
• Maksymalny dostępny czas ciągłego nagrywania jest wyświetlany na ekranie.
Strona: 31
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
32
Zakładanie/zdejmowanie obiektywu
Poprzez zmianę obiektywu możliwe jest zwiększenie ilości opcji robienia zdjęć i
zwiększenie funkcjonalności aparatu.
• Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
• Przy zakładaniu lub zdejmowaniu wymiennego obiektywu (H-FS12032/H-FS35100) wsuń
tubus obiektywu.
• Należy zmieniać obiektyw w miejscach, gdzie nie ma dużo kurzu lub pyłu. Patrz P322, by
dowiedzieć się jak postępować w przypadku dostania się kurzu lub pyłu do obiektywu.
• Załóż pokrywę obiektywu.
Naciskając przycisk zwolnienia obiektywu A,
obracaj obiektyw w kierunku wskazanym
przez strzałkę aż dojdzie do zatrzymania, a
następnie zdejmij go.
• Przytrzymaj część wokół podstawy obiektywu, aby go
obrócić.
• Po zdjęciu obiektywu z korpusu aparatu należy pamiętać o założeniu pokrywy korpusu oraz
tylnej pokrywy obiektywu.
• Jeżeli na obiektyw założona jest tylna pokrywa obiektywu, należy ją zdjąć.
• Jeżeli na aparat założona jest pokrywa korpusu, należy również ją zdjąć.
Ustaw w jednym położeniu znaczniki mocowania obiektywu B, a następnie obróć
obiektyw w kierunku wskazanym przez strzałkę aż do usłyszenia kliknięcia.
• Nie wciskaj przycisku zwolnienia obiektywu C podczas zakładania obiektywu.
• Nie próbuj zamocować obiektywu, trzymając go pod kątem względem korpusu aparatu,
ponieważ może dojść do zarysowania mocowania.
Zdejmowanie obiektywu
Zakładanie obiektywu
Strona: 32
33
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
Gdy używany jest obiektyw wymienny (H-FS12032/
H-FS35100)
Obróć pierścień regulacji przybliżenia (zoom)
obiektywu.
Gdy używany jest obiektyw wymienny (H-PS14042)
Obróć dźwignię zoomu obiektywu.
Praca z zoomem
Bok T: Powiększa odległe obiekty
Bok W: Poszerza kąt widzenia
T
W
T
W
Strona: 33
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
34
Podczas rejestracji obrazu pod silne światło może dojść do nieregularnych odbić światła
wewnątrz obiektywu. Ochrona przeciwsłoneczna obiektywu zmniejsza ilość
niepożądanego światła w rejestrowanych obrazach i zmniejsza stratę kontrastu. Osłona
przeciwsłoneczna obiektywu zapobiega przedostawaniu się nadmiaru światła i poprawia
jakość obrazu.
• Wymienny obiektyw (H-FS12032/H-PS14042) nie posiada osłony przeciwsłonecznej
obiektywu.
Zakładanie osłony przeciwsłonecznej obiektywu
Strona: 34
35
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
Założenie osłony przeciwsłonecznej obiektywu (typu tulipan) dostarczonej z
wymiennymi obiektywami (H-FS35100)
Trzymając osłonę przeciwsłoneczną, ułóż palce tak,
jak pokazano na ilustracji (A).
• Nie trzymaj osłony przeciwsłonecznej tak, aby się zginała
albo skręcała. (B)
1 Ustaw w jednym położeniu znacznik C ( )
znajdujący się na osłonie przeciwsłonecznej
obiektywu i znacznik znajdujący się na końcu
obiektywu.
2 Przekręć osłonę przeciwsłoneczną obiektywu
w kierunku strzałki aż do zatrzaśnięcia, a
następnie ustaw w jednym położeniu znacznik
D ( ) znajdujący się na osłonie
przeciwsłonecznej obiektywu i znacznik
znajdujący się na końcu obiektywu.
Tymczasowe przechowywanie osłony przeciwsłonecznej
1 Obróć osłonę przeciwsłoneczną w kierunku strzałki w celu jej odłączenia.
2 Ustaw w jednym położeniu znacznik E ( ) znajdujący się na osłonie
przeciwsłonecznej obiektywu i znacznik znajdujący się na końcu obiektywu.
3 Obróć osłonę przeciwsłoneczną obiektywu w kierunku strzałki aż następuje jej
zablokowanie na miejscu.
 



Strona: 35
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
36
Ustawianie daty i godziny (ustawianie zegara)
• W momencie zakupu aparatu zegar nie jest ustawiony.
1 Włącz aparat.
• Jeśli ekran wyboru języka nie jest wyświetlany, przejdź
do punktu 4.
2 Naciśnij przycisk [MENU/SET].
3 Za pomocą przycisków 3/4 wybierz język, a
następnie naciśnij przycisk [MENU/SET].
4 Naciśnij przycisk [MENU/SET].
5 Za pomocą przycisków 2/1 wybierz elementy
(rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta), a
następnie ustaw przyciskami 3/4.
A:Godzina w miejscu zamieszkania
B:Godzina w docelowym miejscu podróży
Ustawianie sekwencji wyświetlania i formatu
wyświetlania czasu.
• Aby wyświetlić ekran ustawień sekwencji wyświetlania/
formatu wyświetlania czasu wybierz [Styl] a następnie
naciśnij [MENU/SET].
6 Naciśnij przycisk [MENU/SET], aby
zastosować.
Strona: 36
37
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
7 Gdy wyświetlony zostanie [Ustawienie zegara zostało zakończone],
naciśnij przycisk [MENU/SET].
8 Gdy wyświetlony zostanie [Ustaw obszar domowy], naciśnij przycisk
[MENU/SET].
9 Za pomocą przycisków 2/1 wybierz miejsce
zamieszkania, a następnie naciśnij przycisk
[MENU/SET].
• Nagrywanie nie jest możliwe (pojawi się komunikat)
kiedy zastosowany jest wymienny obiektyw (H-FS12032/
H-FS35100) a tubus obiektywu jest wsunięty. Obróć pierścień zoom, aby wysunąć
obiektyw. (P39)
Należy wybrać opcję [Ust. zegara] w menu [Konfig.]. (P50)
• Zegar można wyzerować tak, jak pokazano w punktach 5 i 6 na P36.
• Ustawienie zegara zostaje zapamiętane przez 3 miesiące, nawet w przypadku wyjęcia
akumulatora, dzięki wbudowanej baterii zegara.
(W celu naładowania wbudowanej baterii, należy włożyć do aparatu w pełni naładowany
akumulator na 24 godziny.)
Regulacja zegara
• Jeżeli zegar nie zostanie ustawiony, nie będzie można wydrukować prawidłowej daty w
przypadku jej nałożenia przy użyciu funkcji [Wpis. tekstu] lub drukowania zdjęć w zakładzie
fotograficznym.
Strona: 37
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
38
Podstawowe działania
Trzymaj aparat delikatnie obiema rękami, nie poruszając nimi i stojąc w
lekkim rozkroku.
• Nie należy zasłaniać lampy błyskowej, lampy wspomagającej dla trybu AF A, mikrofonu
B lub głośnika C palcami ani innymi przedmiotami.
∫ Wykrywa orientację aparatu (Funkcja wykrywania orientacji)
Funkcja wykrywa pionową orientację w przypadku
nagrywania z aparatem w pozycji pionowej.
Przy odtwarzaniu nagrania jest ono automatycznie
wyświetlane w pozycji pionowej.
(Dostępne tylko, gdy funkcja [Obróć wyśw.] (P241) ustawiona
jest na [ON].)
• Podczas trzymania aparatu pionowo i nachylania go w górę i w dół w celu nagrywania, funkcja
wykrywania orientacji może nie działać poprawnie.
• Filmy, pliki seryjne 4K oraz zdjęcia zrobione z wykorzystaniem [Ostrość po] nie mogą być
wyświetlane w pionie.
Wskazówki pomagające w robieniu dobrych zdjęć
 

Strona: 38
39
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
Wysuwanie/cofanie tubusu obiektywu [po zamocowaniu wymiennego
obiektywu (H-FS12032/H-FS35100)]
∫ Jak wysuwać obiektyw
Obróć pierścień zoomu w kierunku strzałki 1 z położenia A
(obiektyw wsunięty) do położenia B [12 mm do 32 mm
(H-FS12032), 35 mm do 100 mm (H-FS35100)] w celu
wysunięcia obiektywu.
• Przy wsuniętym obiektywie nie można nagrywać obrazów.
C Obiektyw jest wsunięty
∫ Jak wsuwać obiektyw
Obróć pierścień zoomu w kierunku strzałki 2 z położenia B
[12 mm do 32 mm (H-FS12032), 35 mm do 100 mm
(H-FS35100)] do położenia A w celu wsunięcia obiektywu.
• Pierścień zoomu wygląda na zablokowany na 12 mm pozycji
(H-FS12032) lub 35 mm pozycji (H-FS35100), należy jednak
obracać go dalej aż osiągnie pozycję A.
• Zalecamy wsunąć obiektyw kiedy nie nagrywasz.
D Obiektyw jest wysunięty
Przykład: H-FS12032


Strona: 39
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
40
• Uważaj, aby nie przyciąć palca np. poruszanym wyświetlaczem.
• Podczas obracania wyświetlacza uważaj, aby nie robić tego zbyt mocno. Może to
spowodować powstanie zarysowań i niepoprawne działanie.
• Jeżeli urządzenie nie jest w danym momencie używane, złóż całkowicie wyświetlacz do jego
wyjściowej pozycji.
∫ Rejestracja pod różnymi kątami
• Nie należy zasłaniać lampy wspomagającej dla trybu AF palcami lub jakimikolwiek
przedmiotami.
Dostosuj kąt nachylenia wyświetlacza
Autoportret Robienie zdjęć z dołu
• Kiedy wyświetlacz jest obracany, jak pokazano na
rysunku, włączony zostanie tryb Autoportret. (P65)
Strona: 40
41
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
Przycisk migawki jest dwustopniowy. Należy go wcisnąć, aby zrobić zdjęcie.
Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić
ostrość.
A Wartość przysłony
B Prędkość migawki
C Ikona ustawiania ostrości
• Wartość przysłony i szybkość migawki są wyświetlane.
(Będą migały na czerwono, jeśli nie osiągnięto właściwej
ekspozycji, chyba że używana jest lampa błyskowa.)
• Po ustawieniu ostrości na obiekcie wyświetlona zostaje ikona
ustawienia ostrości. (Jeśli obiekt jest nieostry, ikona miga.)
Naciśnij do końca spust migawki (dociśnij), aby
zrobić zdjęcie.
Rozpocznij nagrywanie poprzez naciśnięcie
przycisku filmowania.
• Zwolnij przycisk filmowania zaraz po naciśnięciu.
Zakończ nagrywanie poprzez ponowne naciśnięcie
przycisku filmowania.
Przycisk migawki (robienie zdjęć)
• Po uzyskaniu obrazu z odpowiednio ustawioną ostrością, zdjęcie zostanie zrobione,
jako że [Priorytet ostr./zwol.] (P206) jest wstępnie ustawiony na [FOCUS].
• Również podczas obsługi menu lub odtwarzania obrazów, naciśnięcie przycisku migawki do
połowy spowoduje przejście aparatu do stanu gotowości do zapisu.
Przycisk nagrywania filmów (nagrywanie filmów)
60
60
60
3.5
3.5
3.5
Strona: 41
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
42
Wybierz tryb poprzez obrócenie pokrętła wyboru
trybu.
• Powoli obróć pokrętło wyboru trybu, aż do uzyskania
pożądanego trybu.
Pokrętło wyboru trybu (wybieranie trybu nagrywania)
Tryb Intelligent Auto (P58)
Tryb Intelligent Auto Plus (P59)
Programowany tryb AE (P76)
Tryb AE z priorytetem przysłony (P79)
Tryb AE z priorytetem migawki (P79)
Tryb ręcznej ekspozycji (P80)
Tryb zdjęć panoramicznych (P84)
Tryb przewodnika po scenach (P87)
Tryb Dzieci (P90)
Tryb portret (P91)
Tryb kreatywnego sterowania (P92)
Strona: 42
43
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
Obrót pokrętła sterującego:
Wybiera elementy lub ustawia wartości itp.
W niniejszej instrukcji obsługi, obracanie pokrętła wskazane jest w następujący sposób.
Naciśnięcie przycisku kursora:
Wybiera elementy lub ustawia wartości itp.
Naciśnięcie przycisku [MENU/SET]:
Potwierdza wybrane ustawienia itp.
• W tej instrukcji obsługi przyciski kursora w górę, w dół, w lewo i
w prawo są pokazane jako 3/4/2/1.
Pokrętło sterujące
Przyciski kursora/przycisk [MENU/SET]
• Przypisanie [Blokada przyc. kursora] do przycisku funkcyjnego pozwala wyłączyć funkcje
przycisków kursora, przycisku [MENU/SET] oraz pokrętła sterującego. (P54)
Strona: 43
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
44
Naciśnij przycisk [DISP.], aby przełączać informacje
wyświetlane na wyświetlaczu.
• Jeśli informacje na ekranie nie są już wyświetlane, ponieważ
przez pewien czas nie wykonano żadnej operacji, należy
nacisnąć przycisk [DISP.] lub dotknąć ekranu, aby wyświetlić je
ponownie.
∫ Informacje o wyświetlaniu danych z czujnika wychylenia
Wyświetlanie czujnika wychylenia pozwala na łatwe korygowanie wychylenia aparatu itp.
• W przypadku nieznacznego wychylenia aparatu, wskaźnik zmienia kolor na zielony.
Przycisk [DISP.] (przełączanie wyświetlanych informacji)
W trybie nagrywania
Z informacjami Bez informacji
Z informacjami
(wyświetlanie
danych z czujnika
wychylenia)
Bez informacji
(wyúwietlanie
danych z czujnika
wychylenia)
A W poziomie: Korygowanie wychylenia w lewo
B W pionie: Korygowanie wychylenia w dół
• Nawet po skorygowaniu wychylenia może występować błąd o maksymalnej wartości n1°.
• Przy znacznym wychyleniu w górę lub w dół podczas nagrywania wyświetlanie danych z
czujnika wychylenia może nie działać poprawnie, tak samo funkcja wykrywania orientacji
(P38).
50p
98
98
98
AFS
AFS
L
4:3
0
50p
98
98
98
AFS
AFS
L
4:3
0
 
Strona: 44
45
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
¢ Jest wyświetlane, gdy funkcja [Wsk. prześw.] (P209) w menu [Własne] ustawiona jest na
[ON].
• Niektórych ekranów nie można wyświetlać dla określonych odtwarzanych plików, takich jak
filmy i zdjęcia seryjne 4K.
W trybie odtwarzania
Z informacjami
Wyświetlanie
informacji
szczegółowych
Wyświetlanie
histogramu
Bez informacji
(prześwietlenia)¢
Bez informacji
60
F3.5 0 AWB
AWB
1/98
98
1/98
200
L
4:3
100-0001
F3.5 60
P
s
RGB
AFS
200
0
WB
WB
ISO
ISO
AWB
STD.
STD.
STD.
L
4:3
10:00 1.GRU.2018
F3.5 60
1/98
ISO200
0
100-0001
Strona: 45
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
46
Wyświetlacz aparatu jest pojemnościowym ekranem dotykowym. Należy go obsługiwać
poprzez dotyk gołym palcem.
∫ Dotknij
Aby dotknąć i puścić ekran dotykowy.
∫ Przeciąganie
Ruch bez odsuwania palca od ekranu dotykowego.
∫ Powiększanie/zmniejszanie
Dotykając dwoma palcami ekranu rozsuń je, aby
powiększyć obraz, albo złącz, żeby go zmniejszyć.
Panel dotykowy (operacje dotykowe)
• Panel dotykowy należy obsługiwać czystymi, suchymi palcami.
• W przypadku stosowania dostępnej na rynku folii ochronnej, należy przestrzegać
dołączonych do niej instrukcji.
(Część folii ochronnych może pogarszać widoczność lub ograniczać obsługę.)
Nie jest dostępny w następujących przypadkach:
• Panel dotykowy ekranu może nie działać prawidłowo w następujących przypadkach.
– Dotknięty przez palec w rękawiczce
– Kiedy panel dotykowy jest mokry
Fn4
Fn6
Fn5
Fn7
SNAP
Fn8
A
A B
B
B
2.0X
2.0X
2.0X
2.0X
Strona: 46
47
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
Tryby:
Wystarczy dotknąć obiektu, aby automatycznie ustawić na nim ostrość i zrobić zdjęcie.
∫ Wyłączanie funkcji migawki dotykowej
Dotknij [ ].
Robienie zdjęć przy użyciu funkcji dotykowej
Robienie zdjęć przy użyciu funkcji migawki dotykowej
1 Dotknij [ ].
2 Dotknij [ ].
• Ikona zmieni się na [ ] i będzie można robić zdjęcia z
funkcją migawki dotykowej.
3 Dotknij obiektu, na którym chcesz ustawić
ostrość, a następnie zrób zdjęcie.
• Zdjęcie zostanie zrobione po ustawieniu ostrości.
• Jeżeli nie uda się wykonać zdjęcia przy użyciu migawki dotykowej, obszar AF zostaje
podświetlony na czerwono a następnie znika.
×
AE
AE
Strona: 47
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
48
Tryby:
Można łatwo zoptymalizować jasność dotkniętej pozycji. Jeżeli twarz osoby na zdjęciu
wydaje się ciemna, możesz rozjaśnić ekran w oparciu o wybraną jasność twarzy.
∫ Wyłączanie funkcji Dotknij AE
Dotknij [ ].
• [Tryb pomiaru] powoduje powrót do ustawienia początkowego i anulowanie pozycji
optymalizacji jasności.
Łatwa optymalizacja jasności wybranego obszaru (Dotknij AE)
1 Dotknij [ ].
2 Dotknij [ ].
• Wyświetla się ekran ustawień dla optymalizacji jasności
pozycji.
• [Tryb pomiaru] ustawione jest jako [ ], które
wykorzystywane jest wyłącznie dla funkcji Dotknij AE.
3 Dotknij obiekt, którego jasność chcesz
zoptymalizować.
• Dotknięcie [Zerow.] przywróci pozycję optymalizacji
jasności z powrotem do środka.
4 Dotknij [Ustaw].
Nie jest dostępny w następujących przypadkach:
• Funkcja ta nie jest dostępna w następujących przypadkach:
– W trybie Autoportretu
– Podczas korzystania z zoomu cyfrowego
– Gdy opcja [Dotykowy AF] w [Ustaw.dotyk.] z menu [Własne] została ustawiona na [AF+AE]
(P109)
AE
AE
AE
ュリヴヱハ =HURZ 8VWDZ
Strona: 48
49
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień nagrywania.
Spróbuj nacisnąć ten przycisk, gdy używana funkcja przestanie działać lub nie działa tak,
jak powinna.
Gdy wyświetlany jest ekran nagrywania:
Naciśnij przycisk [REC. SETTING RESET].
• Po zresetowaniu ustawień nagrywania, poniższe
ustawienie również zostanie zresetowane.
– Tryb pracy
• Ustawienia [Rozp. twarzy] i [Ustawianie profilu] nie
zostały zresetowane.
• Aby zresetować konfigurację / ustawienia niestandardowe i inne oraz ustawiane nagrywania,
należy użyć [Zerowanie] w menu [Konfig.]. (P219)
Przycisk [REC. SETTING RESET] (Resetowanie ustawień nagrywania)
ンユヤハチヴユヵヵリワヨチンユヴユヵ
Strona: 49
2. Wprowadzenie/Podstawowe działania
50
Ustawienia elementów menu
Pozycje menu ustawiać można za pomocą przycisków lub dotykowego wyświetlacza.
1 Naciśnij przycisk [MENU/SET].
• Menu [Konfig.] zawiera istotne ustawienia dotyczące zegara i zasilania aparatu.
Sprawdź ustawienia tego menu przed rozpoczęciem obsługi aparatu.
[Nagr.] (P182)
Menu to umożliwia ustawienie współczynnika proporcji obrazu,
liczby pikseli, funkcji 4K Photo i innych parametrów rejestrowanych
zdjęć.
[Film] (P202)
Niniejsze menu umożliwia ustawienie [Format zapisu], [Jakość
nagr.] oraz innych aspektów trybu filmowania.
[Własne] (P204)
Funkcjonowanie aparatu, czyli na przykład wyświetlanie ekranu i
działanie przycisków, możesz ustawić zgodnie ze swoimi
upodobaniami.
[Konfig.] (P213)
W tym menu można ustawić zegar, wybrać sygnały dźwiękowe
różnych funkcji aparatu oraz dokonać innych ustawień, które
ułatwiają jego obsługę.
Możliwe jest także skonfigurowanie ustawień funkcji związanych z Wi-Fi.
[Odtwarzanie] (P221)
Menu to umożliwia zabezpieczanie, kadrowanie oraz dokonywanie
ustawień drukowania itp. zapisanych zdjęć.
2 Za pomocą przycisków 3/4 kursora
wybierz element menu, a następnie
naciśnij przycisk [MENU/SET].
• Można też dokonywać wyboru elementu menu,
obracając pokrętło sterujące.
• Można również przejść do następnego ekranu
naciskając przycisk [DISP.].
(Obsługa dotykowa)
Dotknij elementu menu.
• Stronę można zmienić, dotykając [ ]/[ ].

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic Lumix DC-GX880

Zadaj pytanie o Panasonic Lumix DC-GX880

Masz pytanie dotyczące Panasonic Lumix DC-GX880, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic Lumix DC-GX880. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic Lumix DC-GX880 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.