Instrukcja Panasonic HX-WA30

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic HX-WA30. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Kamera
  • Model/nazwa: HX-WA30
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 0
Przewodnik podłączania do
sieci Wi-Fi
Podwójna kamera
Nr modelu HX-WA30
Aby można było podłączyć to urządzenie do smartfona, należy zainstalować aplikację “Image App” na smartfonie.
1 [Android™]: Wybierz “Google Play™ Store”.
[iOS]: Wybierz “App StoreSM
”.
2 Wprowadź “Panasonic Image App” do okna
wyszukiwarki.
3 Wybierz “Image App” i zainstaluj program.
Kamera nie może być wykorzystywana do podłączania do
publicznych sieci bezprzewodowych LAN.
Punkt 1 Zainstaluj “Image App”
Punkt 2 Sprawdzanie metody podłączania Wi-Fi®
Punkt 3 Podłączanie do Wi-Fi
POLSKI
Aby używać funkcji Wi-Fi®, podłącz kamerę do bezprzewodowego punktu dostępowego lub smartfona przez
Wi-Fi.
≥ W tym przewodniku opisano połączenie z siecią Wi-Fi, które pozwala korzystać z [ZDALNE STEROW.].
A [ZDALNE STEROW.]
B [ODTWARZ. DLNA]
C [KONFIG. Wi-Fi]
≥ Więcej informacji o konfiguracji i obsłudze tego urządzenia można
znaleźć w instrukcji obsługi (format PDF).
≥ Więcej informacji o konfiguracji i obsłudze bezprzewodowego punktu
dostępowego lub smartfona można znaleźć w instrukcji obsługi.
Punkt 1 Zainstaluj “Image App”
Wymagane jest środowisko umożliwiające połączenie z siecią.



Punkt 2 Sprawdzanie metody podłączania Wi-Fi®
Sprawdź używane bezprzewodowy punkt dostępowy i smartfon.
Podczas podłączania do
bezprzewodowego punktu dostępowego
(bezprzewodowy router sieci LAN)
Podczas podłączania do smartfona
1 Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy jest
zgodny ze standardem IEEE802.11b/g/n.
≥ Przejdź do 2 po potwierdzeniu zgodności.
2 Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy jest
zgodny ze standardem WPS*.
Zgodny ze standardem WPS:
Przejdź do A [Łatwe połączenie (WPS)] w punkcie 3
Niezgodny z technologią WPS:
Przejdź do B [Połączenie manualne] w punkcie 3
* WPS to skrót od Wi-Fi Protected Setup™.
Przejdź do C [Połączenie bezpośrednie] w punkcie 3
Działanie nie może zostać zagwarantowane na wszystkich urządzeniach. Informacje na temat kompatybilnych urządzeń znajdują się na
stronach pomocy technicznej podanych poniżej.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/index.html (Serwis jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.)
≥ Android oraz Google Play są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google Inc.
≥ App Store jest znakiem towarowym usługi firmy Apple Inc.
≥ Znaki “Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” oraz “WPA2” są znakami lub zarejestrowanymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
A [Łatwe połączenie (WPS)]
1 Naciśnij przycisk Wi-Fi na tym urządzeniu i skonfiguruj
sieć Wi-Fi.
2 Wybierz obszar, w którym nie
ma bezprzewodowego punktu
dostępowego, korzystając z
przycisku SET, a następnie
naciśnij przycisk SET.
3 Wybierz [KONFIGURACJA] za pomocą przycisku SET i
naciśnij przycisk SET.
4 Wybierz [Łatwe połączenie (WPS)] za pomocą
przycisku SET i naciśnij przycisk SET.
5 Ustaw ikonę bezprzewodowego punktu dostępowego
na oczekiwanie na WPS.
≥ Po uzyskaniu połączenia na ekranie urządzenia wyświetlony
zostanie komunikat.
≥ Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU.
6 Wybierz [ZDALNE STEROW.] za pomocą
przycisku SET i naciśnij przycisk SET.
7 Uruchom na smartfonie aplikację “Image App”.
≥ Po uruchomieniu połączenia, obrazy zapisane w kamerze są wyświetlane
na ekranie smartfona.
B [Połączenie manualne]
≥ Więcej informacji o konfiguracji i wyświetlaniu ustawień bezprzewodowego
punktu dostępowego można znaleźć w instrukcji obsługi.
1 Naciśnij przycisk Wi-Fi na tym urządzeniu i skonfiguruj
sieć Wi-Fi.
2 Wybierz obszar, w którym nie
ma bezprzewodowego punktu
dostępowego, korzystając z
przycisku SET, a następnie
naciśnij przycisk SET.
3 Wybierz [KONFIGURACJA] za pomocą przycisku SET i
naciśnij przycisk SET.
4 Wybierz [Połączenie manualne] za pomocą przycisku
SET i naciśnij przycisk SET.
5 Wybierz [Wyszukiwanie] za pomocą przycisku SET i
naciśnij przycisk SET.
≥ Więcej informacji o konfiguracji tego urządzenia, gdy wybrano [Manualne
ustaw.] można znaleźć w instrukcji obsługi (format PDF).
6 Wybierz bezprzewodowy punkt dostępowy, z którym
połączenie ma być nawiązane, korzystając z przycisku
SET, a następnie naciśnij przycisk SET.
≥ Jeśli nie jest ustawiony klucz szyfrujący (hasło), połączenie zostaje
nawiązane i zostaje wyświetlony komunikat.
7 (Gdy istnieje klucz szyfrowania (Hasło) )
Wybierz [WPROW.] za pomocą przycisku SET i naciśnij
przycisk SET.
8 Wprowadź hasło za pomocą przycisku SET.
≥ Szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków można znaleźć w
instrukcji obsługi (format PDF).
≥ Po zakończeniu wprowadzania wybierz [ZATW.] za pomocą przycisku
SET, a następnie naciśnij przycisk SET.
9 (Gdy istnieje klucz szyfrowania (Hasło) )
Wybierz [NAST.] za pomocą przycisku SET, a
następnie naciśnij przycisk SET.
≥ Po uzyskaniu połączenia wyświetlony zostanie komunikat.
≥ Naciśnij dwukrotnie przycisk MENU.
10 Wybierz [ZDALNE STEROW.] za pomocą przycisku
SET i naciśnij przycisk SET.
11 Uruchom na smartfonie aplikację “Image App”.
≥ Po uruchomieniu połączenia, obrazy zapisane w kamerze są wyświetlane
na ekranie smartfona.
C [Połączenie bezpośrednie]
1 Naciśnij przycisk Wi-Fi na tym urządzeniu i skonfiguruj
sieć Wi-Fi.
2 Wybierz SSID wyświetlone na kamerze w ustawieniach
Wi-Fi na swoim smartfonie.
3 Wprowadź hasło wyświetlone na kamerze do swojego
smartfona.
4 Uruchom na smartfonie aplikację “Image App”.
≥ Po uruchomieniu połączenia, obrazy zapisane w kamerze są wyświetlane
na ekranie smartfona.
Punkt 3 Podłączanie do Wi-Fi
Ekran ustawień bezprzewodowego punktu dostępowego jest wyświetlany kiedy przycisk Wi-Fi jest naciśnięty po raz pierwszy.
Podczas podłączania do
bezprzewodowego punktu dostępowego
(bezprzewodowy router sieci LAN)
[KONFIG. Wi-Fi] # [Ustaw. pkt dost.bezprzew.]
[KONFIG. Wi-Fi] # [Ustaw. pkt dost.bezprzew.]
Podczas podłączania do smartfona
[KONFIG. Wi-Fi] # [Połączenie bezpośrednie]
VQC9446~Wi-FiGuide_pol.fm 1 ページ 2013年1月25日 金曜日 午後6時42分

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic HX-WA30

Zadaj pytanie o Panasonic HX-WA30

Masz pytanie dotyczące Panasonic HX-WA30, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic HX-WA30. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic HX-WA30 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.