Instrukcja Panasonic HC-V510

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic HC-V510. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Kamera
  • Model/nazwa: HC-V510
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Holenderski, Rumuński, Polski, Czech, Słowacki, Finlandia, Francuski, Duński, Norweski, Włoski, Grecki, Chorwacki, Węgierski

Spis treści

Strona: 0
Instrukcja obsługi
Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)
Nr modelu HC-V520
HC-V520M
HC-V510
Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze
zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu.
VQT4Q60
until
2013/1/25
Strona: 1
- 2 -
∫ Informacje na temat formatu
nagrywania filmów
Przy użyciu tego urządzenia można nagrywać
filmy w formacie AVCHD*1
lub iFrame. (l 63)
*1 Urządzenie jest zgodne z formatem
AVCHD Progressive (1080/50p).
AVCHD:
Nadaje się do oglądania na telewizorach o
rozdzielczości HD lub do zapisu na płytach*2.
*2 Aby zapisać obrazy nagrane w 1080/50p,
należy je skopiować na płytę przy użyciu
dołączonego oprogramowania HD Writer
AE 5.0.
iFrame:
Jest to format nagrywania odpowiedni do
wyświetlania i obróbki nagrań w komputerach
Mac (iMovie’11).
≥ Brak zgodności z filmami nagranymi w
formacie AVCHD.
∫ Odszkodowanie za zapisane
materiały
Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za
szkody bezpośrednio lub pośrednio
spowodowane jakimikolwiek problemami
skutkującymi utratą nagranych lub edytowanych
materiałów. Nie udziela też gwarancji w
odniesieniu do żadnych materiałów, w
przypadku nieprawidłowego działania
nagrywania lub edycji. Analogicznie, powyższe
zastrzeżenia mają zastosowanie w przypadku
dokonywania wszelkich napraw kamery
(włącznie ze wszystkimi innymi elementami,
niezwiązanymi z pamięcią wewnętrzną).
∫ Postępowanie z pamięcią
wewnętrzną [HC-V520M]
Urządzenie jest wyposażone w pamięć
wewnętrzną. Podczas użytkowania kamery
należy wziąć pod uwagę poniższe kwestie.
Należy regularnie sporządzać kopie
zapasowe danych.
Pamięć wewnętrzna służy do tymczasowego
przechowywania danych. Aby zapobiec utracie
danych na skutek działania elektryczności
statycznej, fal elektromagnetycznych, awarii i
usterek, należy sporządzać kopie zapasowe
danych na komputerze lub płycie DVD. (l 155)
≥ Kontrolka dostępu [ACCESS] (l 7) świeci się
podczas wykonywania operacji na karcie SD lub
w pamięci wewnętrznej (inicjalizacja, nagrywanie,
odtwarzanie, usuwanie itp.). Nie należy
wykonywać poniższych czynności, gdy kontrolka
się świeci. Może to spowodować uszkodzenie
pamięci wewnętrznej lub usterkę kamery.
j Wyłączanie zasilania (wyjęcie akumulatora)
j Podłączanie lub odłączanie kabla USB
j Narażanie kamery na drgania i wstrząsy
≥ Informacje dotyczące utylizacji i pozbywania
się kamery. (l 180)
∫ Informacje o kondensacji
(zaparowanie obiektywu lub
ekranu LCD)
Kondensacja występuje w sytuacji zmiany
temperatury lub wilgotności, gdy kamera
zostaje przyniesiona z zewnątrz lub zimnego
pomieszczenia do ciepłego pomieszczenia.
Należy uważać, gdyż może to spowodować
zabrudzenie, zagrzybienie lub uszkodzenie.
W razie wnoszenia kamery do pomieszczenia o
innej temperaturze, można uniknąć kondensacji,
gdy kamera zostanie pozostawiona w
temperaturze danego pomieszczenia przez
około 1 godziny. (W razie dużej różnicy
temperatur, umieść kamerę w plastikowej torbie
itp., usuń powietrze i zapakuj próżniowo).
Po wystąpieniu kondensacji, odłącz akumulator i/
lub zasilacz sieciowy i pozostaw kamerę na około
1 godziny. Gdy temperatura kamery wyrówna się
z otoczeniem, zamglenie zniknie samorzutnie.
Przeczytaj przede wszystkim
Strona: 2
- 3 -
∫ Karty, których można używać z
tą kamerą
Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC i
karta pamięci SDXC
≥ Karty pamięci o pojemności 4 GB lub
większej bez logo SDHC lub karty pamięci o
pojemności 48 GB lub większej bez logo
SDXC nie są zgodne ze specyfikacją
karty SD.
≥ Więcej informacji o kartach SD znajduje się
na stronie 13.
∫ W niniejszej instrukcji obsługi
≥ Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC oraz
karta pamięci SDXC są określane wspólnie
jako “karta SD”.
≥ Funkcje, których można używać w trybie
nagrywania filmów:
Funkcje, których można używać w trybie
robienia zdjęć:
≥ Funkcje, których można używać w trybie
odtwarzania:
Funkcje, których można używać w trybie
odtwarzania (tylko filmy):
Funkcje, których można używać w trybie
odtwarzania (tylko zdjęcia):
≥ Scena(-y) nagrana(-e) w formacie 1080/50p
lub 1080/50i: “scena(-y) AVCHD”
≥ Odnośne strony zostały oznaczone strzałką,
np. l 00
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modeli
, i .
Zdjęcia mogą się nieznacznie różnić od
oryginału.
≥ Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi
przedstawiają model , jednak
część objaśnień odnosi się do innych
modeli.
≥ Niektóre funkcje mogą być niedostępne, w
zależności od modelu.
≥ oraz odpowiadają
funkcjom Wi-Fi®
.
≥ Funkcje kamery mogą się różnić, w związku
z tym należy się starannie zapoznać z
instrukcją obsługi.
≥ Nie wszystkie modele mogą być dostępne w
zależności od miejsca zakupu.
HC-V520 HC-V520M HC-V510
HC-V520
HC-V520 HC-V520M
Strona: 3
- 4 -
Przeczytaj przede wszystkim........................2
Przygotowanie
Nazwy i funkcje najważniejszych części .....6
Zasilanie........................................................10
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora .... 10
Ładowanie akumulatora ........................ 11
Czas ładowania i czas nagrywania........ 12
Nagrywanie na karcie ..................................13
Karty, których można używać
z tą kamerą............................................ 13
Wkładanie/wyjmowanie karty SD .......... 14
Włączanie/wyłączanie kamery ....................15
Wybieranie trybu..........................................16
Jak używać ekranu dotykowego ................16
Informacje na temat menu
dotykowego ........................................... 17
Ustawianie daty i czasu...............................18
Podstawowe
Przed rozpoczęciem nagrywania................19
Wybieranie nośnika do nagrywania
[HC-V520M]...................................................20
Nagrywanie filmów ......................................21
Robienie zdjęć..............................................23
Robienie zdjęć w trybie
nagrywania filmów ................................. 24
Tryb Intelligent Auto ....................................25
Odtwarzanie filmów/zdjęć ...........................27
Korzystanie z ekranu menu ........................30
Korzystanie z menu ustawień.....................31
Zaawansowane
(Nagrywanie)
Korzystanie z zoomu ...................................40
Wartość zoomu w trybie
robienia zdjęć......................................... 40
Funkcja stabilizacji obrazu..........................41
Zmiana trybu zapisu ....................................43
Intelligent Auto Plus ............................... 44
Sterowanie kreatywne............................ 44
Tryb scen ............................................... 47
Nagrywanie ręczne.......................................49
Balans bieli............................................. 50
Ręczna regulacja czasu naświetlania/
przysłony................................................ 51
Ręczna regulacja ostrości...................... 52
Nagrywanie z funkcją dotyku......................53
Ikony funkcji dotykowych ....................... 53
Funkcje nagrywania ikon obsługi...............57
Ikony obsługi.......................................... 57
Funkcje nagrywania menu ..........................62
Spis treści
Strona: 4
- 5 -
Zaawansowane
(odtwarzanie)
Funkcje odtwarzania....................................76
Odtwarzanie filmów za
pomocą ikony obsługi ............................ 76
Wyodrębnianie zdjęć z filmów ............... 77
Indeks czasowy najlepszych
fragmentów............................................ 78
Powtarzanie odtwarzania ...................... 78
Kontynuowanie poprzedniego
odtwarzania ........................................... 79
Powiększanie odtwarzanego zdjęcia
(Odtwarzanie z powiększeniem)............ 79
Różne funkcje odtwarzania.........................80
Odtwarzanie filmów/zdjęć
zgodnie z datą nagrania ........................ 80
Odtwarzanie najlepszych
fragmentów............................................ 81
Zmiana ustawień odtwarzania
i wyświetlenie pokazu slajdów ............... 87
Usuwanie scen/zdjęć...................................89
Usuwanie fragmentu sceny
(AVCHD)................................................ 91
Dzielenie sceny (AVCHD)...................... 92
Dzielenie sceny w celu częściowego
usunięcia (iFrame/MP4) ........................ 93
Usuwanie informacji osobistych ............ 94
Zabezpieczanie scen/zdjęć ................... 94
Konwersja na MP4 .......................................95
Łączenie przekazywanych
scen [HC-V520M]..........................................96
Odtwarzanie filmów/
zdjęć na telewizorze.....................................98
Podłączanie przy użyciu
kabla mini HDMI .................................. 100
Odtwarzanie z VIERA Link ........................101
Konwersja i odtwarzanie
obrazów 2D jako 3D...................................103
Kopiowanie
Kopiowanie z karty SD do pamięci
wewnętrznej i odwrotnie [HC-V520M] ......104
Kopiowanie/odtwarzanie
przy użyciu USB HDD................................106
Przygotowanie do kopiowania/
odtwarzania ......................................... 106
Kopiowanie proste ............................... 109
Kopiowanie wybranych plików............. 109
Odtwarzanie USB HDD ....................... 110
Kopiowanie przy użyciu nagrywarki
Blu-ray, urządzeń wideo itp....................... 111
Używanie karty Eye-Fi™............................ 115
Wi-Fi [HC-V520]/[HC-V520M]
Funkcja Wi-Fi®............................................118
Możliwości funkcji Wi-Fi
i przygotowanie do jej użycia....................120
Podłączanie do Wi-Fi .................................126
Podłączanie do bezprzewodowego
punktu dostępowego............................ 126
Podłączanie do smartfona ................... 131
Zapis/odtwarzanie przy użyciu
urządzeń zdalnych .....................................135
Odtwarzanie na telewizorze ......................140
Transmisja na żywo ...................................141
Monitorowanie otoczenia ..........................144
Korzystanie z menu [Konfig.Wi-Fi]...........149
Praca z komputerem
Opis funkcji kamery po połączeniu z
komputerem................................................155
Umowa licencyjna użytkownika
oprogramowania .................................. 157
Wymagania systemowe.............................159
Instalacja.....................................................162
Podłączanie do komputera........................163
Informacje dotyczące sposobu
wyświetlania na komputerze................ 165
Uruchamianie programu
HD Writer AE 5.0.........................................166
Czytanie instrukcji
obsługi programów............................... 166
Korzystanie z komputera Mac...................167
Inne
Symbole i wskaźniki ..................................168
Komunikaty.................................................171
O odzyskiwaniu.................................... 172
Rozwiązywanie problemów.......................173
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania ........179
Informacje dotyczące praw autorskich ....184
Tryby nagrywania/przybliżony czas
nagrywania .................................................186
Przybliżona liczba możliwych
do zapisania zdjęć......................................187
Strona: 5
- 6 -
1 Głośnik
2 złącze A/V [A/V] (l 98, 114)
3 Przycisk Intelligent Auto [iA] (l 25)
4 Przycisk optycznego stabilizatora
obrazu [ O.I.S.] (l 41)
5 Suwak zwalniania akumulatora [BATT]
(l 10)
6 Przycisk zasilania [ ] (l 15)
7 Złącze mini HDMI [HDMI] (l 98)
8 Gniazdo USB [ ] (l 106, 111, 163)
9 Pokrywa obiektywu
≥ Pokrywa obiektywu otwiera się w trybie
nagrywania filmów lub w trybie robienia
zdjęć . (l 16)
10 Obiektyw
11 Wbudowane mikrofony stereo
Przygotowanie
Nazwy i funkcje najważniejszych
części
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Strona: 6
- 7 -
12 Przełącznik wyboru trybu (l 16)
13 Kontrolka stanu (l 15, 126)
14 Przycisk rozpoczynania/kończenia
nagrywania (l 21)
15 Komora akumulatora (l 10)
16 Ekran LCD (ekran dotykowy) (l 16)
≥ Ekran można otworzyć do 90o.
≥ Ekran można obracać w zakresie 180o A w
kierunku obiektywu lub 90o B w kierunku
przeciwnym.
17 Gniazdo statywu
≥ Użycie statywu ze śrubą o długości 5,5 mm
lub dłuższą może uszkodzić urządzenie.
18 Pokrywa gniazda karty SD (l 14)
19 Kontrolka dostępu [ACCESS] (l 14)
20 Gniazdo karty (l 14)
12 13 14
15
16
17
18
19
20
 
Strona: 7
- 8 -
21 Gniazdo zasilania prądem stałym
[DC IN] (l 11)
≥ Należy używać wyłącznie zasilacza
sieciowego dołączonego do urządzenia.
22 Przycisk do nagrywania stopklatek
[ ] (l 23)
23 Dźwignia zoomu [W/T] (w trybie
nagrywania filmów lub w trybie robienia
zdjęć) (l 40)
Przełącznik ekranu miniatur
[ / ]/Suwak regulacji głośności
[sVOLr] (w trybie odtwarzania) (l 28)
24 Pasek na rękę
Wyreguluj pasek na rękę, tak aby pasował do
dłoni.
1 Odchyl pasek.
2 Wyreguluj długość.
3 Złóż pasek z powrotem.
25 Zaczep na pasek na ramię
21
22
23
24
25



Strona: 8
- 9 -
/
26 Przycisk Wi-Fi [Wi-Fi]
(l 126, 131, 136, 140, 141, 145, 149)
27 Wi-Fi Nadajnik (l 119)
28 Element dotykowy NFC (l 135)
HC-V520 HC-V520M
26
27
28
Strona: 9
- 10 -
∫ Informacje dotyczące akumulatorów, których można używać z tą
kamerą
Akumulator, którego można używać z kamerą, to VW-VBT190/VW-VBT380.
≥ Urządzenie jest wyposażone w funkcję wykrywania akumulatorów, których może używać.
Przeznaczony specjalnie dla kamery akumulator (VW-VBT190/VW-VBT380) obsługuje tę
funkcję. Z kamerą mogą być używane wyłącznie oryginalne akumulatory firmy Panasonic
oraz akumulatory innych producentów zatwierdzone przez firmę Panasonic. Firma
Panasonic może gwarantować jakość, wydajność i bezpieczeństwo wyłącznie
oryginalnych akumulatorów firmy Panasonic, a nie akumulatorów innych producentów.
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
≥ Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć kamerę. (l 15)
Zainstaluj akumulator, wkładając go w kierunku pokazanym na rysunku.
Przygotowanie
Zasilanie
Stwierdzono, że na niektórych rynkach są dostępne podróbki akumulatorów zbliżone
wyglądem do oryginalnych produktów. Część z nich nie ma odpowiedniego
zabezpieczenia wewnętrznego i w związku z tym nie spełnia odnośnych norm
bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może grozić pożarem lub wybuchem. Nie ponosimy
odpowiedzialności za żadne wypadki ani usterki powstałe na skutek używania podróbek
akumulatorów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy używać oryginalnych
akumulatorów Panasonic.
Wyjmowanie akumulatora
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż
zgaśnie kontrolka stanu. Następnie wyjmij
akumulator, przytrzymując kamerę, aby jej nie
upuścić.
Przesuń suwak zwalniania akumulatora w
kierunku wskazywanym przez strzałkę i
wyjmij akumulator po zwolnieniu blokady.
ャモヵヵ
Wsuwaj akumulator do momentu, gdy
zatrzaśnie się on na miejscu.
Strona: 10
- 11 -
Ładowanie akumulatora
Po podłączeniu zasilacza sieciowego kamera znajduje się w trybie gotowości. Główny obwód jest
zawsze pod napięciem, gdy zasilacz jest podłączony do gniazda sieciowego.
Ważne:
≥ Należy używać zasilacza sieciowego dołączonego do urządzenia. Nie należy używać
zasilacza sieciowego od innego urządzenia.
≥ Nie używaj kabla zasilania prądem przemiennym w innych urządzeniach, ponieważ jest on
przystosowany do pracy jedynie z tą kamerą. Do pracy z kamerą nie stosuj kabli zasilania
prądem przemiennym od innych urządzeń.
≥ Akumulator nie będzie się ładował, gdy urządzenie jest włączone.
≥ Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze od 10 oC do 30 oC
(temperatura akumulatora powinna być taka sama).
A Gniazdo zasilania prądem stałym (DC)
1 Podłącz kabel zasilania do zasilacza sieciowego, a następnie do gniazda zasilania.
2 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania prądem stałym.
≥ Kontrolka stanu będzie migała na czerwono w odstępach 2-sekundowych (włączona przez ok.
1 sekundy, wyłączona przez ok. 1 sekundy), wskazując, że rozpoczęło się ładowanie.
Wyłączy się po zakończeniu ładowania.
∫ Podłączanie do gniazda zasilania
Można korzystać z kamery zasilanej z gniazdka sieciowego, włączając ją po uprzednim
podłączeniu zasilacza sieciowego.
Używaj razem z akumulatorem podczas nagrywania przez długi czas z podłączonym zasilaczem sieciowym.
∫ Ładowanie poprzez podłączenie do innego urządzenia
Akumulator można naładować, podłączając kamerę do innego urządzenia za pomocą kabla USB
(w zestawie).
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 164.
≥ Jeżeli kontrolka stanu miga bardzo szybko lub bardzo wolno, patrz strona 181.
≥ Zalecamy stosowanie akumulatorów Panasonic (l 12).
≥ W przypadku używania innych akumulatorów nie gwarantujemy jakości działania kamery.
≥ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury ani ognia.
≥ Nie należy pozostawiać akumulatora w samochodzie z zamkniętymi drzwiami i oknami,
zaparkowanym w miejscu nasłonecznionym przez dłuższy czas.
Akumulator dołączony do urządzenia nie jest naładowany. Przed rozpoczęciem
użytkowania urządzenia należy całkowicie naładować akumulator.


Strona: 11
- 12 -
Czas ładowania i czas nagrywania
∫ Czas ładowania/nagrywania
≥ Temperatura: 25 oC/wilgotność względna: 60%RH
≥ Czasy ładowania w nawiasach dotyczą ładowania przez gniazdo USB.
≥ Jest to czas przybliżony.
≥ Podany czas ładowania dotyczy całkowicie rozładowanego akumulatora. Czas ładowania i
czas nagrywania różnią się w zależności od warunków eksploatacji, np. wysokiej lub
niskiej temperatury.
≥ Faktyczny czas nagrywania oznacza czas nagrywania, podczas którego wielokrotnie przerywa
się i wznawia nagrywanie, włącza i wyłącza kamerę, przesuwa dźwignię zoomu itp.
≥ Akumulatory nagrzewają się podczas pracy i ładowania. Nie oznacza to usterki.
Numer modelu
akumulatora
[Napięcie/pojemność
(minimum)]
Czas
ładowania
Tryb
nagrywania
Maksymalny czas
ciągłego nagrywania
Faktyczny
czas
nagrywania
Dołączony akumulator/
VW-VBT190
(opcjonalny)
[3,6 V/1940 mAh]
2 h 20 min
(5 h 20 min)
[1080/50p] 2 h 5 min 1 h 5 min
[PH],[HA],
[HG]
2 h 15 min
1 h 10 min
[HE] 2 h 20 min
[iFrame] 2 h 30 min 1 h 15 min
VW-VBT380
(opcjonalny)
[3,6 V/3880 mAh]
3 h 45 min
(9 h 45 min)
[1080/50p] 4 h 30 min 2 h 20 min
[PH]
4 h 45 min
2 h 25 min
[HA]
2 h 30 min
[HG],[HE] 4 h 50 min
[iFrame] 5 h 20 min 2 h 45 min
Pozostały poziom zasilania
≥ Wraz ze zmniejszaniem się poziomu naładowania akumulatora, wyświetlany symbol będzie
się zmieniał. # # # #
Gdy pozostają mniej niż 3 minuty, staje się czerwony. Po rozładowaniu akumulatora
miga .
≥ Obraz wyświetlany na ekranie zniknie, gdy przez określony czas nie zostanie wykonana
żadna operacja dotykowa. Jeśli jednak pozostały czas akumulatora będzie krótszy niż
30 minut, wskazanie będzie wyświetlane bez przerwy.
≥ W przypadku korzystania z akumulatora Panasonic przeznaczonego do tej kamery
wyświetlany jest pozostały poziom zasilania. Wyświetlenie pozostałego poziomu zasilania
może trochę potrwać. Faktyczny czas może się różnić w zależności od zastosowania.
≥ W przypadku używania zasilacza sieciowego lub akumulatorów innych producentów
pozostały poziom zasilania nie będzie wyświetlany.
Strona: 12
- 13 -
Kamera może zapisywać zdjęcia i filmy na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej. W celu
nagrywania na karcie SD zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Karty, których można używać z tą kamerą
Do nagrywania filmów należy stosować karty SD zgodne z klasą szybkości SD Speed Class
Rating* Class 4 lub wyższą.
* SD Speed Class Rating to standard
szybkości ciągłego zapisu. Informacje mogą
być umieszczone na naklejce na karcie itp.
≥ Najnowsze informacje znaleźć można na poniższej stronie wsparcia.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(strona jest dostępna jedynie w języku angielskim.)
≥ W przypadku używania karty pamięci SDHC/karty pamięci SDXC w innym urządzeniu
należy się upewnić, że obsługuje ono takie karty.
≥ Aby móc korzystać z funkcji związanych ze standardem Eye-Fi wymagana jest karta SD Eye-Fi
X2. (l 115)
≥ Nie możemy zagwarantować prawidłowego działania kart SD innych niż wymienione powyżej.
Ponadto, do nagrywania filmów nie można używać kart SD o pojemności mniejszej niż 32 MB.
≥ Karty pamięci o pojemności 4 GB lub większej bez logo SDHC lub karty pamięci o pojemności
48 GB lub większej bez logo SDXC nie są zgodne ze specyfikacją karty SD.
≥ Po zablokowaniu blokady zapisu A w karcie SD, na karcie nie będzie można
nagrywać, usuwać z niej nagrań ani ich edytować.
≥ Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby
zapobiec jej połknięciu.
Przygotowanie
Nagrywanie na karcie
Typ karty Pojemność
Karta pamięci SD 512 MB/1 GB/2 GB
Karta pamięci SDHC 4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB
Karta pamięci SDXC 48 GB/64 GB
np.:
32
Strona: 13
- 14 -
Wkładanie/wyjmowanie karty SD
Uwaga:
Sprawdź, czy kontrolka dostępu zgasła.
1 Otwórz pokrywę gniazda karty SD i włóż (wyjmij) kartę SD do (z) gniazda B.
≥ Wciśnij kartę SD prosto do końca, skierowaną stroną ze złączami C w kierunku pokazanym na
ilustracji.
≥ Wciśnij środek karty SD, a następnie ją wyciągnij.
2 Dobrze zamknij pokrywę gniazda karty SD.
≥ Starannie zamknij pokrywę gniazda karty SD, aby się zatrzasnęła.
≥ Nie dotykaj styków z tyłu karty SD.
≥ Nie należy poddawać karty SD silnym
wstrząsom, zginać jej ani upuszczać.
≥ Zakłócenia elektryczne, elektryczność
statyczna lub usterka kamery bądź karty SD
mogą uszkodzić albo usunąć dane zapisane
na karcie SD.
≥ Gdy świeci się kontrolka dostępu do karty, nie
wolno wykonywać następujących czynności:
j Wyjmowanie karty SD
j Wyłączanie kamery
j Podłączanie lub odłączanie kabla USB
j Narażanie kamery na drgania i wstrząsy
Wykonanie wspomnianych czynności przy
włączonej kontrolce może spowodować
uszkodzenie danych/karty pamięci SD lub
kamery.
≥ Nie wystawiaj końcówek karty SD na
działanie wody, brudu lub kurzu.
≥ Nie umieszczaj kart SD:
j W miejscu silnie nasłonecznionym
j W miejscu mocno zapylonym lub
wilgotnym
j W pobliżu grzejnika
j W miejscach narażonych na znaczne
zmiany temperatury (może dojść do
skroplenia pary wodnej.)
j W miejscu występowania elektryczności
statycznej lub fal elektromagnetycznych
≥ Aby chronić karty SD, kiedy z nich nie
korzystasz, przechowuj je w odpowiednich
futerałach.
≥ Informacje dotyczące utylizacji i pozbywania
się karty pamięci SD. (l 182)
Jeżeli karta SD firmy innej niż Panasonic bądź wykorzystywana w innym urządzeniu będzie
używana po raz pierwszy w kamerze, należy ją sformatować. (l 37) Formatowanie karty SD
spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych. Ich przywrócenie nie będzie możliwe.
Kontrolka dostępu
[ACCESS] A
≥ Kontrolka dostępu świeci się
podczas wykonywania operacji
na karcie SD lub w pamięci
wewnętrznej.



Strona: 14
- 15 -
Można włączyć lub wyłączyć zasilanie przy użyciu przycisku zasilania bądź otwierając lub
zamykając ekran LCD.
Otwórz ekran LCD i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć kamerę.
A Kontrolka stanu się zapala.
Otwarcie ekranu LCD powoduje włączenie zasilania, a jego zamknięcie – wyłączenie zasilania.
Podczas normalnej eksploatacji można w wygodny sposób włączać/wyłączać zasilanie,
otwierając i zamykając ekran LCD.
≥ Zasilanie się nie wyłączy, dopóki kamera nagrywa filmy, pomimo że ekran LCD będzie zamknięty.
≥ W następujących przypadkach otwarcie ekranu LCD nie powoduje włączenia zasilania. Naciśnij
przycisk zasilania, aby włączyć kamerę.
j Przy włączaniu kamery po raz pierwszy po jej zakupieniu
j Po wyłączeniu kamery przy użyciu przycisku zasilania
Przygotowanie
Włączanie/wyłączanie kamery
Włączanie i wyłączanie zasilania przy użyciu przycisku zasilania
Włączanie i wyłączanie urządzenia przy użyciu ekranu LCD

Wyłączanie zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż
zgaśnie kontrolka stanu.
Strona: 15
- 16 -
Przełącznik trybu służy do zmiany trybu na , lub .
Można obsługiwać kamerę, bezpośrednio dotykając ekranu LCD (ekranu dotykowego) palcami.
∫ Dotykanie
Dotknięcie i odjęcie palca od ekranu dotykowego służy
do wybrania ikony lub zdjęcia.
≥ Należy dotknąć środka ikony.
≥ Dotknięcie ekranu nie przyniesie efektu, gdy dotykany
jest jednocześnie inny jego fragment.
∫ Przesuwanie palcem
Przesuwaj palec, naciskając ekran dotykowy.
Przygotowanie
Wybieranie trybu
Tryb nagrywania filmów (l 21)
Tryb robienia zdjęć (l 23)
Tryb odtwarzania (l 27, 76)
Przygotowanie
Jak używać ekranu dotykowego
Strona: 16
- 17 -
∫ Informacje o ikonach obsługi
/ / / :
Dotknij, aby zmienić ekran lub opcję ustawień.
:
Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Informacje na temat menu dotykowego
Dotknij (lewa strona)/ (prawa strona) w menu dotykowym, aby
przełączyć ikony obsługi.
≥ Można też przełączać ikony obsługi, przesuwając menu dotykowe w lewo lub w prawo za
pomocą dotknięć.
B Można zmienić wyświetlane ikony obsługi. (l 35)
C Wyświetlane tylko w trybie Intelligent Auto Plus (l 44) oraz w [Efekt miniatury]/[Film
8mm]/[Film niemy] trybu kreatywnego sterowania (l 44).
D Wyświetlane tylko w [Rej. poklatk.] trybu kreatywnego sterowania (l 44), trybu scen
(l 47) i trybu ręcznego (l 49).
E Wyświetlane wyłącznie po podłączeniu do telewizora. (l 103)
A Menu dotykowe
Tryb nagrywania Tryb odtwarzania
T
W

MENU
T
W
FOCUS
WB
SHTR
IRIS
 

MENU
ALL

Strona: 17
- 18 -
∫ Aby wyświetlić menu dotykowe
≥ Nie należy dotykać ekranu LCD twardymi, ostrymi końcówkami, np. długopisów.
Zegar nie jest ustawiony w momencie zakupu. Należy prawidłowo ustawić zegar.
1 Wybierz menu. (l 30)
2 Dotknij daty lub godziny do ustawienia i ustaw odpowiednią wartość przy
użyciu / .
A Wyświetlanie ustawienia czasu światowego (l 31):
[DOM]/ [CEL PODRÓŻY]
≥ Można wybrać rok z przedziału od 2000 do 2039.
3 Dotknij [ZATW.].
≥ Może się wyświetlić komunikat dotyczący ustawiania czasu
światowego. Ustaw czas światowy, dotykając ekranu.
(l 31)
≥ Dotknij [WYJ.], aby zakończyć ustawienie.
≥ /
W momencie zakupu, po ustawieniu czasu światowego wyświetlany jest ekran potwierdzenia dla
ustawień Wi-Fi. (l 126)
Wyjdź z tego ekranu jeśli nie jest konieczne wprowadzanie ustawień.
≥ Gdy kamera jest włączana po raz pierwszy, pojawi się komunikat o potrzebie wpisania daty i
godziny. Wybierz [TAK] i wykonaj czynności opisane w punktach od 2 do 3, aby ustawić datę i
czas.
≥ Funkcja daty i czasu jest zasilana z wbudowanej baterii litowej.
≥ Jeśli wyświetlacz czasu pokazuje [- -], oznacza to, że wbudowana bateria litowa jest
rozładowana. Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż akumulator do kamery, aby naładować baterię
litową. Bateria będzie się ładowała, nawet jeżeli kamera jest wyłączona. Pozostaw kamerę na
około 24 godziny. Po naładowaniu bateria litowa pozwoli na działanie funkcji godziny i daty przez
około 4 miesiące.
Menu dotykowe zniknie, gdy przez określony czas w
trakcie nagrywania filmu lub robienia zdjęcia nie
zostanie włączona żadna funkcja dotykowa. Aby
wyświetlić je ponownie, dotknij .
Przygotowanie
Ustawianie daty i czasu
: [USTAWIENIA] # [UST. ZEG.]
MENU
HC-V520 HC-V520M
Strona: 18
- 19 -
∫ Podstawowe ustawienie kamery
1 Trzymaj kamerę obiema rękami.
2 Przełóż dłoń pod paskiem na rękę.
3 Gdy kamera jest trzymana np. na wysokości pasa, wygodnie jest korzystać z ikony przycisku
nagrywania A.
≥ Podczas nagrywania stój pewnie i uważaj, aby nie wpaść na inne osoby lub przedmioty.
≥ Kiedy jesteś na otwartym powietrzu, nagrywaj ze słońcem za plecami. Jeśli nagrywany obiekt jest
oświetlony od tyłu, na nagraniu będzie on zbyt ciemny.
≥ Trzymaj ręce blisko ciała. Rozstaw nogi w celu zapewnienia lepszej równowagi.
≥ Nie zakrywaj mikrofonu rękami itp.
∫ Podstawowe wskazówki dotyczące nagrywania filmów
≥ Podczas nagrywania kamerę powinno się trzymać nieruchomo.
≥ W przypadku przesuwania kamery podczas nagrywania, należy to robić powoli ze stałą
prędkością.
≥ Funkcja zoomu jest użyteczna w przypadku obiektów, do których nie można się zbliżyć. Jednak
zbyt częste zbliżenia i oddalenia obniżają jakość filmu.
∫ Nagrywanie samego siebie
Obróć ekran LCD w kierunku obiektywu.
≥ Obraz jest obrócony w poziomie, tak jakby patrzyło się w lustro.
(jednak obraz jest nagrywany normalnie, a nie odwrócony.)
≥ Na ekranie będą się pojawiały tylko niektóre oznaczenia. Kiedy
na ekranie pojawi się , ustaw ekran LCD w normalnym
położeniu i sprawdź ostrzeżenie/alarm. (l 171)
Podstawowe
Przed rozpoczęciem nagrywania
  

Strona: 19
- 20 -
Kartę oraz pamięć wewnętrzną można wybierać oddzielnie, aby rejestrować filmy lub zdjęcia.
1 Zmień tryb na lub .
2 Wybierz menu. (l 30)
3 Dotknij nośnika, na którym mają być
zapisywane filmy lub zdjęcia.
≥ Nośnik jest wybierany oddzielnie dla filmów lub zdjęć i
jest podświetlony na żółto.
4 Dotknij [ZATW.].
Podstawowe
Wybieranie nośnika do nagrywania
[HC-V520M]
: [WYB. NOŚNIKA]
MENU
Strona: 20
- 21 -
1 Zmień tryb na .
2 Otwórz ekran LCD.
3 Aby rozpocząć nagrywanie,
naciśnij przycisk rozpoczynania/
kończenia nagrywania.
A Po rozpoczęciu nagrywania wskazanie ; zmienia się na ¥.
B Ikona przycisku nagrywania
4 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk rozpoczynania/
kończenia nagrywania.
≥ Nagrywanie można też rozpocząć/zatrzymać, dotykając ikony przycisku nagrywania.
∫ Oznaczenia na ekranie w trybie nagrywania filmów
≥ Obraz wyświetlany na ekranie zniknie, gdy przez określony czas nie zostanie wykonana żadna
operacja dotykowa. Dotknij ekranu, aby wyświetlić go ponownie. (l 31)
≥ Wskazanie będzie wyświetlane bez przerwy, gdy pozostały dostępny czas nagrywania będzie
krótszy niż 30 minut.
≥ Aby zmienić format zapisu, zmień ustawienie [TRYB ZAP.]. (l 63)
≥ Można robić zdjęcia podczas nagrywania filmu. (l 24)
≥ Obrazy nagrane pomiędzy naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia nagrywania a
ponownym naciśnięciem przycisku w celu zatrzymania nagrywania stają się jedną sceną.
W przypadku nagrywania z opcją [TRYB ZAP.] ustawioną na [iFrame], sceny dłuższe niż ok.
20 minut zostaną automatycznie podzielone. (nagrywanie jest kontynuowane.)
Podstawowe
Nagrywanie filmów
Tryb nagrywania
R 1h20m
Przybliżony pozostały czas nagrywania
≥ Kiedy pozostały czas to mniej niż
minuta, wskaźnik R 0h00m miga na
czerwono.
0h00m00s
Czas nagrania (który upłynął)
≥ “h” to skrót od hour (godzina), “m” od
minuta, a “s” od sekunda.
≥ Po każdym włączeniu pauzy
nagrywania licznik zostanie
wyzerowany i będzie wyświetlał
0h00m00s.
T
W


0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s
R 1h20m
R 1h20m
R 1h20m
Strona: 21
- 22 -
≥ (Maksymalna liczba scen możliwych do zapisania na jednej karcie SD lub w pamięci
wewnętrznej)
≥ Maksymalna liczba możliwych do nagrania scen oraz maksymalna liczba różnych dat będą
mniejsze niż podane w tabeli powyżej, jeśli na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej znajdują się
jednocześnie sceny iFrame i zdjęcia.
≥ Nagrywanie w toku nie zostanie zatrzymane nawet w przypadku zamknięcia ekranu LCD.
≥ Informacje dotyczące przybliżonego czasu nagrywania można znaleźć na stronie 186.
Formaty nagrania [1080/50p]/[PH]/[HA]/[HG]/[HE] [iFrame]
Liczba możliwych do
zapisania scen
Około 3900 Około 89100
Różne daty (l 80) Około 900 Około 900
Strona: 22
- 23 -
1 Zmień tryb na .
2 Otwórz ekran LCD.
3 Naciśnij przycisk do połowy.
(tylko dla automatycznej
regulacji ostrości)
Ikona ustawiania ostrości:
4 Naciśnij całkowicie przycisk .
≥ Jeśli ustawisz funkcję optycznego stabilizatora obrazu (l 41) na ([TRYB 1]), wtedy
funkcja stabilizatora obrazu będzie bardziej wydajna (pojawi się wskaźnik (Optyczny
stabilizator obrazu MEGA) po naciśnięciu do połowy przycisku ).
≥ Podczas robienia zdjęć w ciemnych miejscach czas otwarcia migawki się wydłuża, dlatego w
takim przypadku zaleca się używanie statywu.
≥ Można również zrobić zdjęcie, dotykając obiektu w celu ustawienia ostrości. (migawka dotykowa:
l 56)
≥ Czas robienia zdjęcia może się różnić w zależności od rozmiaru zdjęcia.
≥ W zależności od warunków zapisu oraz ustawień menu wskaźnik ustawiania ostrości oraz ramka
obszaru ostrości mogą nie być wyświetlane.
Podstawowe
Robienie zdjęć
A Ikona ustawiania ostrości:
± (Biała kontrolka miga.): Ustawianie ostrości
¥ (Zielona kontrolka się zapala.): Ustawiona
ostrość
Brak znaku: Ustawienie ostrości się nie udało.
B Obszar ustawiania ostrości (w ramce)


MEGA
Strona: 23
- 24 -
∫ Informacje dotyczące oznaczeń na ekranie w trybie robienia zdjęć
∫ Informacje dotyczące obszaru
ustawiania ostrości
Kamera może nie ustawić ostrości, gdy za lub przed obiektem znajdującym się w obszarze
ustawiania ostrości znajduje się przedmiot o dużym kontraście. W takim przypadku należy
przenieść przedmiot o dużym kontraście poza obszar ustawiania ostrości.
Robienie zdjęć w trybie nagrywania filmów
¬ Zmień tryb na .
Naciśnij całkowicie (do samego dołu) przycisk , aby zrobić zdjęcie.
≥ Można robić zdjęcia podczas nagrywania filmów. (nagrywanie równoczesne)
≥ Podczas zapisu zdjęć zmienia kolor na czerwony i wyświetlona zostaje
liczba możliwych do zapisania zdjęć.
≥ Podczas wykonywania zdjęć nie słychać odgłosu migawki.
≥ Samowyzwalacz (l 60) nie działa prawidłowo.
≥ Podczas nagrywania filmów oraz gdy używana jest funkcja PRE-REC, jakość obrazów różni się
od normalnych zdjęć, aby zapewnić priorytet nagrywania filmów w stosunku do robienia zdjęć.
≥ Gdy podczas nagrywania filmu jest używane jednoczesne nagrywanie, pozostały czas
nagrywania się skróci. Gdy urządzenie zostanie wyłączone albo zostanie użyty przełącznik
wyboru trybu, pozostały czas nagrywania może się wydłużyć.
≥ Czas robienia zdjęcia może się różnić w zależności od rozmiaru zdjęcia.
≥ Maksymalna liczba możliwych do zapisania obrazów, jaka może być wyświetlona, to 9999. Jeśli
liczba możliwych do zapisania obrazów przekracza 9999, wyświetla się R 9999+. Po zrobieniu
zdjęcia ta liczba się nie zmieni, dopóki liczba możliwych do zapisania obrazów nie osiągnie 9999
lub mniej.
≥ Czas nagrywania może się różnić w zależności od warunków podczas nagrywania.
Wskaźnik robienia zdjęć (l 168)
R3000
Pozostała liczba zdjęć
≥ Miga na czerwono, gdy pojawia się [0].
Rozmiar zdjęć (l 73)
Optyczny stabilizator obrazu MEGA (l 23)
Optyczny stabilizator obrazu (l 41)
MEGA
R3000
R3000
R3000
10M
≥ Obraz wyświetlany na ekranie
zniknie, gdy przez określony czas nie
zostanie wykonana żadna operacja
dotykowa. Dotknij ekranu, aby
wyświetlić go ponownie.
≥ Wskazanie będzie wyświetlane bez
przerwy, jeśli liczba możliwych do
zrobienia zdjęć osiągnie 200 lub
mniej.
10M
MEGA
Strona: 24
- 25 -
Poniższe tryby, odpowiednie do warunków nagrywania, są wybierane po nakierowaniu kamery na
filmowany obiekt.
*1 Tylko w trybie nagrywania filmów
*2 Tylko w trybie robienia zdjęć
≥ W zależności od warunków nagrywania żądany tryb może nie zostać wybrany.
≥ W trybie portretu, oświetlenia punktowego lub słabego oświetlenia, wykryta twarz zostanie
otoczona białą ramką. W trybie portretu, obiekt większy i znajdujący się bliżej środka ekranu
zostanie otoczony pomarańczową ramką. (l 67)
≥ Korzystanie ze statywu jest zalecane w trybie Nocnego pejzażu.
≥ Twarze mogą nie zostać wykryte w zależności od warunków nagrywania, np. w przypadku twarzy
pewnych rozmiarów lub twarzy przechylonych bądź podczas używania zoomu cyfrowego.
Podstawowe
Tryb Intelligent Auto
Tryb Efekt
Portret Automatyczne wykrywanie twarzy i ustawianie ostrości oraz regulacja
jasności w celu zapewnienia wyraźnego obrazu.
Pejzaż Nagrywanie całego krajobrazu w żywych kolorach bez wyblaknięcia
nieba w tle, które może być bardzo jasne.
*1 Oświetlenie
punktowe
Wyraźny obraz bardzo jasnych obiektów.
*1 Słabe
oświetlenie
Nagrywanie wyraźnych obrazów, nawet w ciemnym pomieszczeniu lub
półmroku.
*2 Nocny pejzaż Można nagrywać pejzaż nocny wyraźnie, ustawiając dłuższy czas
naświetlania.
*2 Makro Funkcja ta umożliwia nagrywanie obiektów z niewielkiej odległości.
*1
*2
Normalny
Normalny
W trybach innych niż opisane powyżej kontrast jest regulowany, aby
zapewnić wyraźny obraz.
≥ Naciśnięcie przycisku Intelligent Auto, kiedy
ustawiony jest inny tryb zapisu, spowoduje
przejście do trybu Intelligent Auto.
Przycisk Intelligent Auto
Można zmienić tryb zapisu poprzez naciśnięcie
przycisku Intelligent Auto. (l 43)
Strona: 25
- 26 -
∫ Tryb Intelligent Auto
Po włączeniu trybu Intelligent Auto, automatyczny balans bieli i automatyczna regulacja ostrości
automatycznie ustawiają balans kolorów i ostrość.
W zależności od jasności obiektu itp., apertura i szybkość migawki zostaną automatycznie
ustawione, aby osiągnąć najlepszą jasność.
≥ W zależności od źródeł światła i nagrywanych scen, balans koloru i ostrość mogą nie zostać
ustawione automatycznie. W takim przypadku ustaw je ręcznie. (l 50, 52)
Automatyczny balans bieli
Ilustracja pokazuje zakres działania automatycznego balansu bieli.
1) Skuteczny zakres regulacji balansu bieli w kamerze
2) Niebieskie niebo
3) Zachmurzone niebo (deszcz)
4) Światło słoneczne
5) Białe światło świetlówki
6) Światło halogenowe
7) Światło żarówki
8) Wchód i zachód słońca
9) Światło świec
Jeżeli automatyczny balans bieli nie działa poprawnie, wyreguluj
go ręcznie. (l 50)
Automatyczna regulacja ostrości
Kamera ustawia ostrość automatycznie.
≥ Automatyczna regulacja ostrości nie działa poprawnie w niżej
opisanych sytuacjach. Rób zdjęcia, korzystając z ręcznej
regulacji ostrości. (l 52)
j Jednoczesne nagrywanie odległych i bliskich obiektów
j Nagrywanie obiektu za brudną lub zakurzoną szybą
j Nagrywanie obiektów otoczonych błyszczącymi obiektami lub obiektami silnie odbijającymi
światło
4)
5)
6)
7)
8)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
6 000K
5 000K
4 000K
3 000K
2 000K
2)
1)
3)
9)
Strona: 26
- 27 -
1 Zmień tryb na .
2 Dotknij ikony wyboru trybu odtwarzania A
(l 17).
≥ Ustawienie można także wprowadzić dotykając i
wybierając [KONF.WIDEO] lub [KONF.OBRAZU] #
[NOŚNIK, WIDEO/ZDJĘCIA]. (l 30)
3 /
Wybierz zdjęcie B lub format nagrania filmu C ,
który chcesz odtworzyć.
Wybierz rodzaj nośnika D, a następnie wybierz
zdjęcie B lub format nagrania filmu C , który
chcesz odtworzyć.
≥ Dotknij [ZATW.].
≥ Po dotknięciu elementu dla filmów, na ekranie miniatur
wyświetla się ikona.
( , , , , )
≥ wyświetla się dla scen 1080/50p po dotknięciu [ALL AVCHD].
4 Dotknij sceny lub zdjęcia, które chcesz odtworzyć.
≥ Aby wyświetlić następną (poprzednią) stronę:
j Przesuń ekran miniatur w górę (w dół), dotykając go.
j Przełącz menu dotykowe, a następnie dotknij (w górę)/ (w dół) na pasku
przewijania ekranu miniatur.
Podstawowe
Odtwarzanie filmów/zdjęć
ALL

MENU


HC-V520 HC-V510



HC-V520M
1080/50p 1080/50i
50p
Strona: 27
- 28 -
5 Wybierz funkcję odtwarzania, dotykając ikony obsługi.
* Po dwukrotnym naciśnięciu prędkość przewijania do przodu/do tyłu zwiększa się. (Wyświetlany
ekran zmienia się na / .)
∫ Zmiana ekranu miniatur
Podczas wyświetlania miniatur, jeśli obsługiwana jest dźwignia zoomu w
stronę lub w stronę , wyświetlanie miniatur zmienia się w
następującej kolejności:
20 scen () 9 scen () 1 scena () Indeks czasowy najlepszych
fragmentów* (l 78)
* Indeks czasowy najlepszych fragmentów można ustawić tylko w trybie
odtwarzania filmów.
≥ Wyświetlanie 9 scen zostaje przywrócone po wyłączeniu zasilania lub zmianie trybu.
≥ W przypadku wyświetlania 1 sceny lub naciśnięcia i przytrzymania miniatury w wyświetlaniu
20 lub 9 scen, data i czas nagrania wyświetlają się podczas odtwarzania filmów, a data zrobienia
zdjęcia i numer pliku – podczas oglądania zdjęć.
∫ Regulacja głośności
Przesuń suwak głośności w celu regulacji
poziomu głośnika podczas odtwarzania filmu.
≥ Dźwięk jest odtwarzany tylko podczas normalnego odtwarzania.
≥ Jeśli pauza jest włączona przez 5 minut, ekran przełączy się do miniatur.
≥ Czas odtwarzania, który upłynął, zostanie ustawiony na 0h00m00s dla każdej sceny.
≥ Podczas odtwarzania przy wybranym [ALL AVCHD], w momencie przełączania sceny ekran
może na chwilę zrobić się czarny.
≥ Po podłączeniu do telewizora głośnik kamery nie wydaje dźwięków.
E Ikona obsługi
≥ Ikony obsługi i obraz wyświetlany na ekranie znikną, gdy
przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja
dotykowa. Aby wyświetlić je ponownie, dotknij ekranu.
Odtwarzanie filmów Przeglądanie zdjęć
1/;: Odtwarzanie/pauza
6: Szybki przegląd nagrania do tyłu*
5: Szybki przegląd nagrania do przodu*
∫: Zatrzymuje odtwarzanie i
wyświetla miniatury.
1/;: Rozpoczyna/zatrzymuje pokaz
slajdów (wyświetla zdjęcia w
kolejności numerycznej).
2;: Wyświetla poprzednie zdjęcie.
;1: Wyświetla następne zdjęcie.
∫: Zatrzymuje odtwarzanie i
wyświetla miniatury.
W kierunku “r”: Głośność wzrasta
W kierunku “s”: Głośność maleje
0h01m30s
0h01m30s
0h01m30s

Strona: 28
- 29 -
Kompatybilność filmów
≥ Urządzenie wykorzystuje format pliku AVCHD Progressive/AVCHD/MPEG-4 AVC.
≥ Odtwarzanie za pomocą kamery filmów, zapisanych przy użyciu innego urządzenia, może
nie być prawidłowe lub być niemożliwe, podobnie jak odtwarzanie za pomocą innego
urządzenia filmów zapisanych za pomocą tej kamery, nawet w przypadku jeśli urządzenia
wykorzystują kompatybilne standardy. (Kompatybilność sprawdzić można w instrukcji obsługi
urządzenia).
≥ Za pomocą kamery można odtwarzać tylko te filmy MP4, które zostały zapisane przy jej
użyciu.
Kompatybilność zdjęć
≥ Ta kamera jest zgodna ze zunifikowaną normą DCF (Design rule for Camera File system)
utworzoną przez JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
≥ Format plików zdjęć obsługiwanych przez kamerę to JPEG (nie wszystkie pliki w formacie
JPEG będą wyświetlane).
≥ Ta kamera może obniżyć jakość lub nie odtworzyć zdjęć zrobionych lub utworzonych na
innym urządzeniu, a inne urządzenia mogą obniżyć jakość lub nie odtworzyć zdjęć
zrobionych tą kamerą.
Strona: 29
- 30 -
≥ Dotknij (lewa strona)/ (prawa strona) w menu dotykowym, aby wyświetlić .
(l 17)
1 Dotknij .
2 Dotknij menu głównego A.
3 Dotknij menu niższego poziomu B.
≥ Dotknięcie / umożliwia wyświetlenie
poprzedniej (następnej) strony.
4 Dotknij żądanego elementu, aby
wprowadzić ustawienia.
5 Dotknij [WYJ.], aby wyjść z
ustawienia menu.
∫ Informacje dotyczące ekranu
pomocy
Po dotknięciu , dotknięcie menu niższego
poziomu oraz elementów spowoduje
wyświetlenie opisów funkcji i potwierdzeń
ustawień.
≥ Po wyświetleniu potwierdzeń, ekran pomocy
zostanie wyłączony.
Podstawowe
Korzystanie z ekranu menu
MENU
MENU
MENU
Strona: 30
- 31 -
Ustaw metodę wyświetlania informacji na ekranie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 18.
Możliwe jest wyświetlanie i nagrywanie czasu w miejscu podróży poprzez wybranie miejsca
zamieszkania i miejsca podróży.
1 Wybierz menu.
≥ Jeżeli zegar nie jest ustawiony, ustaw aktualną godzinę. (l 18)
≥ Jeżeli opcja [DOM] (miejsce zamieszkania) nie jest ustawiona, wyświetli się komunikat. Dotknij
[ZATW.] i przejdź do punktu 3.
2 (Tylko w przypadku ustawiania miejsca zamieszkania)
Dotknij [DOM].
≥ Dotknij [ZATW.].
3 (Tylko w przypadku ustawiania miejsca
zamieszkania)
Dotknij / , aby wybrać miejsce
zamieszkania, i dotknij [ZATW.].
≥ Dotknij [CZAS LETNI], aby ustawić czas letni.
Pojawi się i włączone zostanie ustawienie
czasu letniego; czas zostanie przesunięty o
godzinę do przodu w stosunku do czasu
uniwersalnego. Aby przywrócić normalne
ustawienie czasu, dotknij [CZAS LETNI] ponownie.
4 (Tylko w przypadku ustawiania miejsca
podróży)
Dotknij [CEL PODRÓŻY].
≥ Dotknij [ZATW.].
≥ W przypadku ustawiania miejsca zamieszkania po raz pierwszy, ekran wyboru miejsca
zamieszkania/podróży zostaje wyświetlony po ustawieniu miejsca zamieszkania. Jeżeli miejsce
zamieszkania było już ustawiane, wykonaj czynność opisaną w punkcie 1.
Podstawowe
Korzystanie z menu ustawień
[WYŚWIETL.]
: [USTAWIENIA] # [WYŚWIETL.] # żądane ustawienie
[5 SEK.]: Informacja jest wyświetlana na ekranie przez 5 sekund po uruchomieniu
trybu nagrywania filmów lub trybu robienia zdjęć, rozpoczęciu
odtwarzania lub dotknięciu ekranu.
[WŁ.]: Stałe wyświetlanie.
[UST. ZEG.]
[STREFA CZAS.]
: [USTAWIENIA] # [STREFA CZAS.]
MENU
MENU


A Aktualny czas
B Różnica czasu w porównaniu z
czasem uniwersalnym (GMT –
czas Greenwich)
Strona: 31
- 32 -
5 (Tylko w przypadku ustawiania miejsca
podróży)
Dotknij / , aby wybrać miejsce
podróży, i dotknij [ZATW.].
≥ Dotknij [CZAS LETNI], aby ustawić czas letni.
Pojawi się i włączone zostanie
ustawienie czasu letniego. Czas w docelowym
miejscu podróży i różnica w stosunku do czasu
miejsca zamieszkania zostaną przesunięte o
godzinę do przodu. Aby przywrócić normalne
ustawienie czasu, dotknij [CZAS LETNI]
ponownie.
≥ Zamknij ustawienie, dotykając [WYJ.].
Wyświetlony zostanie wskaźnik i czas w
miejscu podróży.
Aby przywrócić wyświetlanie czasu w miejscu zamieszkania
Ustaw miejsce zamieszkania, wykonując czynności od 1 do 3, i zakończ ustawianie, dotykając
[WYJ.].
≥ Jeżeli nie możesz znaleźć miejsca podróży na ekranie, ustaw je, korzystając z różnicy czasu w
porównaniu z miejscem zamieszkania.
Można zmienić tryb wyświetlania daty i czasu.
Można zmienić format daty.
Można ustawić sposób wyświetlania ikon przycisków zoomu ( / ) i ikony przycisku
nagrywania ( ).
[DATA/CZAS]
: [USTAWIENIA] # [DATA/CZAS] # wybrane wyświetlanie
[DATA]/[CZAS]/[WYŁ.]
[FORMAT DATY]
: [USTAWIENIA] # [FORMAT DATY] # żądane ustawienie
[R/M/D]/[M/D/R]/[D/M/R]
[WYŚW. ZOOM/NAGR.]
: [USTAWIENIA] # [WYŚW. ZOOM/NAGR.] # żądane ustawienie
[WŁ.]: Stałe wyświetlanie.
[WYŁ.]: Ikony znikną, jeśli przez 5 sekund nie zostanie uruchomiona żadna funkcja
dotykowa.


C Czas lokalny w wybranym
miejscu podróży
D Różnica czasu w porównaniu z
czasem w miejscu
zamieszkania
MENU
MENU
T W
MENU
Strona: 32
- 33 -
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 56.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 99.
Jeśli przez około pięć minut nie wykona się żadnego działania kamerą, wyłączy się ona
automatycznie, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
≥ Urządzenie nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli opcja [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] jest
ustawiona na [WŁ.], w następujących przypadkach:
j Podczas korzystania z zasilacza sieciowego.*
j do gniazda USB jest podłączony komputer itp.
j używana jest funkcja PRE-REC
j Podczas odtwarzania pokazu slajdów
j Funkcja Wi-Fi
* Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy włączony jest tryb [OSZCZ.ENERG. (AC)].
Jeśli przez około 30 minut nie zostanie uruchomiona żadna funkcja, a do urządzenia jest
podłączony zasilacz sieciowy, urządzenie automatycznie się wyłączy.
≥ Urządzenie nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli opcja [OSZCZ.ENERG. (AC)] jest
ustawiona na [WŁ.], w następujących przypadkach:
j do gniazda USB jest podłączony komputer itp.
j używana jest funkcja PRE-REC
j Podczas odtwarzania pokazu slajdów
j Funkcja Wi-Fi
Urządzenie zostanie uruchomione w trybie pauzy nagrywania ok. 1 sekunda po włączeniu i
ustawieniu trybu na lub .
≥ Zależnie od warunków nagrywania, czas uruchomienia może być dłuższy niż 1 sekunda.
≥ W przypadku szybkiego włączania kamery, wartość powiększenia zmienia się na 1k.
[WYŚW. "O.I.S. LOCK"]
[ZEWN. WYŚW.]
[OSZCZ.ENERG.(AKUM.)]
: [USTAWIENIA] # [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] # [WŁ.]
[OSZCZ.ENERG. (AC)]
: [USTAWIENIA] # [OSZCZ.ENERG. (AC)] # [WŁ.]
[SZYBK.URUCH.]
: [USTAWIENIA] # [SZYBK.URUCH.] # [WŁ.]
MENU
MENU
MENU
Strona: 33
- 34 -
Kamera powróci do trybu pauzy nagrywania około 0,6 sekundy po otwarciu ekranu LCD.
≥ W trybie gotowości szybkiego uruchamiania, pobierane jest około 70% energii zużywanej
w trybie pauzy nagrywania, w związku z czym czas nagrywania będzie krótszy.
≥ /
Szybkie uruchamianie nie działa, jeżeli nie została włożona karta SD.
≥
Szybkie uruchamianie nie zadziała, jeśli w [WYB. NOŚNIKA] zostanie wybrana opcja [KARTA
SD], nawet jeśli karta SD nie jest włożona.
1 Wybierz menu.
2 Zamknij ekran LCD.
Kontrolka stanu A miga na zielono, a kamera przełącza się na
tryb gotowości szybkiego uruchamiania.
≥ Pokrywa obiektywu się nie zamyka.
3 Otwórz ekran LCD.
Kontrolka stanu A zapala się na czerwono i kamera
przełącza się na tryb pauzy nagrywania.
≥ Szybkie uruchamianie zostaje wyłączone
j po upływie 5 minut
j po wybraniu trybu .
≥ W zależności od warunków nagrywania i ustawień menu, czas szybkiego uruchamiania może
być dłuższy niż 0,6 sekundy.
≥ Automatyczne ustawienie balansu bieli może trochę potrwać.
≥ W przypadku szybkiego uruchamiania kamery, wartość powiększenia zmienia się na 1k.
≥ Jeśli urządzenie automatycznie przeszło w tryb gotowości szybkiego uruchamiania z funkcją
[OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] (l 33)/[OSZCZ.ENERG. (AC)] (l 33), zamknij ekran LCD i otwórz
go znowu.
≥ Wyłącz kamerę przy użyciu przycisku zasilania.
Obsługa ekranu dotykowego, rozpoczęcie i zakończenie nagrywania oraz włączenie/wyłączenie
zasilania mogą zostać potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
Po wybraniu opcji [WYŁ.] sygnał dźwiękowy na początku i na końcu nagrywania nie jest emitowany.
2 sygnały dźwiękowe 4 razy
Kiedy wystąpił błąd. Sprawdź komunikat błędu wyświetlony na ekranie. (l 171)
[SZYBKI START]
: [USTAWIENIA] # [SZYBKI START] # [WŁ.]
[DŹW. BIP]
: [USTAWIENIA] # [DŹW. BIP] # żądane ustawienie
(Niski poziom głośności)/ (Wysoki poziom głośności)/[WYŁ.]
HC-V520 HC-V510
HC-V520M
MENU


MENU
Strona: 34
- 35 -
Można zmieniać ikony obsługi (l 57) wyświetlane w menu dotykowym.
Zarejestruj 3 najczęściej używane ikony obsługi.
≥ Domyślne ustawienia to (Zanikanie/pojawianie się), (PRE-REC) oraz
(Kompensacja oświetlenia tła) dla trybu nagrywania filmów oraz (Samowyzwalacz),
(Kompensacja oświetlenia tła) i (Tele makro) dla Trybu Robienia Zdjęć.
1 Wybierz menu.
2 Dotknij ikony obsługi, którą chcesz zmienić, aby anulować ustawienie.
3 Dotknij ustawianej ikony obsługi.
≥ Naciśnij i przytrzymaj ikonę obsługi, aby wyświetlić nazwę funkcji.
≥ Aby anulować, dotknij ikony obsługi jeszcze raz.
4 Dotknij [ZATW.].
Ułatwia to korzystanie z ekranu LCD w jasnych miejscach, również na zewnątrz pomieszczeń.
≥ Te ustawienia nie mają wpływu na nagrywane obrazy.
* Element nie jest wyświetlany w trybie ręcznym i w trybie odtwarzania.
≥ Gdy kamera jest podłączona do zasilacza sieciowego, monitor LCD automatycznie przechodzi w
tryb .
≥ Czas nagrywania w przypadku korzystania z akumulatora będzie krótszy po zwiększeniu jasności
ekranu LCD.
Regulacja jasności i nasycenia kolorów ekranu LCD.
≥ Te ustawienia nie mają wpływu na nagrywane obrazy.
1 Wybierz menu.
2 Dotknij / , aby wyregulować ustawienia.
3 Dotknij [ZATW.].
≥ Dotknij [WYJ.], aby wyjść z ekranu menu.
[WYBIERZ IKONY OBSŁ.]
: [USTAWIENIA] # [WYBIERZ IKONY OBSŁ.]
[JASNOŚĆ LCD]
: [USTAWIENIA] # [JASNOŚĆ LCD] # żądane ustawienie
(Ekran jeszcze jaśniejszy)/ (Ekran jaśniejszy)/ (Normalny)/ (Ekran ciemniejszy)/
*(Automatyczna regulacja)
[USTAW LCD]
: [USTAWIENIA] # [USTAW LCD] # żądane ustawienie
[JASNOŚĆ]: Jasność ekranu LCD
[KOLOR]: Poziom kolorów ekranu LCD
MENU
MENU
+2 +1 0 -1
A
+1
MENU
Strona: 35
- 36 -
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 100.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 101.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 99.
Ustaw na [TAK], aby przywrócić ustawienia fabryczne funkcji w menu.
≥ Ustawienia opcji [WYB. NOŚNIKA]*
, [UST. ZEG.] i [LANGUAGE] nie ulegną zmianie.
* W przypadku modelu / , to menu nie jest wyświetlane.
Ustaw na [TAK], aby przywrócić ustawienia fabryczne funkcji Wi-Fi.
≥ “LUMIX CLUB” login ID oraz Wi-Fi hasło zostaną również usunięte.
Wpisany znak jest przyjmowany po upływie około sekundy od jego wprowadzenia, a kursor
przesuwa się na prawo.
Ułatwia to wpisywanie bez potrzeby przesuwania kursora, gdy znaki na tym samym klawiszu trzeba
wpisać jeszcze raz.
≥ Ekran wprowadzania znaków wyświetla się w następujących sytuacjach:
j Podczas rejestracji [ROZPOZN. TWARZY]. (l 64)
j Podczas ustawiania [USTAW. TYTUŁÓW] dla odtwarzania najlepszych fragmentów. (l 85)
j Podczas konfigurowania funkcji Wi-Fi (l 129, 130, 150, 151, 153)
Ustaw numer pliku iFrame i nagranego następnie zdjęcia na 0001.
≥ Numer folderu zostanie zaktualizowany i numeracja plików rozpocznie się od 0001. (l 165)
≥ Aby wyzerować numer folderu, sformatuj kartę SD i pamięć wewnętrzną, a następnie
przeprowadź [ZEROWANIE NUMERU].
[ROZDZ. HDMI]
[VIERA Link]
[FORMAT TV]
[UST.WST.]
: [USTAWIENIA] # [UST.WST.]
/
[Zresetuj ust Wi-Fi]
: [USTAWIENIA] # [Zresetuj ust Wi-Fi]
[Autom. pozycja kursora.]
: [USTAWIENIA] # [Autom. pozycja kursora.] # [WŁ.]
[ZEROWANIE NUMERU]
: [USTAWIENIA] # [ZEROWANIE NUMERU]
MENU
HC-V520 HC-V510
HC-V520 HC-V520M
MENU
MENU
MENU
Strona: 36
- 37 -
Należy pamiętać, że podczas formatowania nośnika usuwane są wszystkie nagrane na nim dane i
nie będzie ich można przywrócić. Należy sporządzać kopie zapasowe ważnych danych na
komputerze, płycie DVD itp. (l 155)
*1 Tylko .
*2 Wyświetlane po podłączeniu USB HDD. (l 108)
≥ /
Nie jest podłączone ekran wyboru nośnika nie jest wyświetlany, kiedy USB HDD. Dotknij [TAK].
≥ Po zakończeniu formatowania dotknij [WYJ.], aby wyjść z ekranu komunikatu.
≥ Przed utylizacją lub pozbyciem się karty pamięci SD należy dokonać fizycznego formatowania
karty. (l 182)
≥
Przed utylizacją lub pozbyciem się kamery należy dokonać fizycznego formatowania pamięci
wewnętrznej. (l 180)
≥ Podczas formatowania nie wyłączaj kamery ani nie wyjmuj karty SD. Nie narażaj kamery na
drgania i wstrząsy.
Można sprawdzić zajęte zasoby oraz dostępny pozostały czas nagrywania na karcie SD i w pamięci
wewnętrznej.
≥
Dotknięcie [ZMIEŃ NOŚNIK] przełącza między ekranem karty pamięci SD a ekranem pamięci
wewnętrznej.
≥ Gdy przełącznik trybu jest ustawiony na , wyświetla się pozostały czas nagrywania dla
wybranego trybu nagrywania.
≥ Dotknij [WYJ.], aby zamknąć wskazanie.
≥ Część pojemności karty SD lub pamięci wewnętrznej jest wykorzystywana do zapisywania
informacji i zarządzania plikami systemowymi, w związku z czym faktyczna ilość użytecznego
miejsca może być mniejsza. Ilość użytecznego miejsca na karcie SD/w pamięci wewnętrznej jest
zazwyczaj obliczana jako 1 GB=1.000.000.000 bajtów.
W przypadku kamery, komputerów osobistych i oprogramowania pojemność jest wyrażana jako
1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 bajty. W związku z tym podana pojemność wydaje się
mniejsza.
[FORM.NOŚNIKA]
: [USTAWIENIA] # [FORM.NOŚNIKA] # żądane nośniki
[PAMIĘĆ WEW.]*1/[KARTA SD]/[DYSK TWARDY]*2
Do formatowania nośników należy używać tej kamery.
Formatowanie pamięci wewnętrznej jest możliwe wyłącznie przy użyciu kamery.
Karty SD nie należy formatować za pomocą innych urządzeń, np. komputera osobistego,
gdyż może to uniemożliwić dalsze korzystanie z niej w kamerze.
[STAN NOŚNIKA]
: [USTAWIENIA] # [STAN NOŚNIKA]
MENU
HC-V520M
HC-V520 HC-V510
HC-V520M
MENU
HC-V520M
Strona: 37
- 38 -
Wyświetlana jest wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia.
Wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia można aktualizować.
Ten element służy do uruchamiania trybu demonstracyjnego kamery.
≥ Gdy [F-CJA DEMO] jest przełączony na [WŁ.], karta SD jest niewłożona, przycisk [WYJ.]
zostanie dotknięty, a urządzenie jest podłączone do zasilacza, demonstracja rozpoczyna się
automatycznie.
Po wykonaniu dowolnej czynności tryb demonstracyjny zostaje wyłączony. Jednak jeśli przez
około 10 minut nie przeprowadzi się żadnego działania kamerą, tryb demonstracyjny
automatycznie rozpocznie się ponownie. Aby wyłączyć tryb demonstracyjny, ustaw [F-CJA
DEMO] na [WYŁ.] lub włóż kartę SD.
Ten element służy do uruchamiania trybu demonstracyjnego optycznego stabilizatora obrazu.
≥ Dotknij [O.I.S. - DEMO], kamera zostanie automatycznie przełączona na tryb demonstracyjny.
Po dotknięciu [WYJ.] demonstracja zostanie wyłączona.
[Wyśw. wersji]
: [USTAWIENIA] # [Wyśw. wersji]
[Akt. wersji]
: [USTAWIENIA] # [Akt. wersji]
Najnowsze informacje na temat aktualizacji znaleźć można na poniższej stronie wsparcia.
(stan aktualny na grudzień 2012 r.)
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/ (Serwis jest dostępny wyłącznie w
języku angielskim.)
MENU
MENU
[F-CJA DEMO]
: [USTAWIENIA] # [F-CJA DEMO] # [WŁ.]
[O.I.S. - DEMO]
: [USTAWIENIA] # [O.I.S. - DEMO]
MENU
MENU
Strona: 38
- 39 -
Ten element jest wyświetlany tylko, gdy włożona jest karta Eye-Fi.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 115.
Ten element jest wyświetlany tylko, gdy włożona jest karta Eye-Fi.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 116.
Można wybrać język komunikatów na ekranie i w menu.
[PRZESYŁ. Eye-Fi]
[BEZPOŚR. Eye-Fi]
[LANGUAGE]
: [USTAWIENIA] # [LANGUAGE] # żądany język
MENU
Strona: 39
- 40 -
A Pasek zoomu
≥ Maksymalną wartość zoomu dla trybu nagrywania filmu można ustawić przy użyciu opcji [TRYB
ZOOM]. (l 62)
∫ Informacje o pasku zoomu
Pasek zoomu jest wyświetlany podczas obsługi zoomu.
∫ Szybkość funkcji zoomu – informacje
≥ Szybkość zoomu różni się w zależności od stopnia odchylenia dźwigni zoomu.
≥ Podczas używania przycisków zoomu, zoom będzie działał ze stałą szybkością
Wartość zoomu w trybie robienia zdjęć
W trybie robienia zdjęć wartość zoomu można rozszerzyć do 100k, przy czym jakość zdjęcia nie
ulegnie pogorszeniu. (Rozszerzony zoom optyczny)
≥ Wartość rozszerzonego zoomu optycznego różni się w zależności od ustawienia opcji
[ROZM.OBR]. (l 73)
≥ Jeżeli zdejmiesz palec z dźwigni zoomu podczas przybliżania lub oddalania, może zostać
nagrany odgłos zwolnienia dźwigni. Przywracając oryginalne ustawienie dźwigni, przesuwaj ją
bezgłośnie.
≥ Gdy wartość powiększenia jest na maksymalnym poziomie, ostrość jest ustawiana na obiektach
w odległości około 2,2 m lub większej.
≥ Gdy powiększenie wynosi 1k, kamera może nastawić ostrość na obiekt oddalony o ok. 2 cm od
obiektywu.
Zaawansowane (Nagrywanie)
Korzystanie z zoomu
Dźwignia zoomu/ikona przycisku
zoomu
W kierunku T:
Nagrywanie w powiększeniu (zbliżenie)
W kierunku W:
Nagrywanie szerokokątne (oddalenie)
T
W
6 W
T
6 W
T
T
W

T
W
 
B Zoom optyczny
C Tryb nagrywania filmów: i.Zoom/Zoom cyfrowy (niebieski)
Tryb robienia zdjęć: Rozszerzony zoom optyczny (niebieski)
Strona: 40
- 41 -
Podczas nagrywania używaj stabilizatora obrazu, aby zredukować efekty potrząsania.
Urządzenie jest wyposażone w hybrydowy optyczny stabilizator obrazu.
Hybrydowy optyczny stabilizator obrazu stanowi hybrydę optycznego i elektrycznego stabilizatora
obrazu.
∫ Zmiana trybu stabilizatora obrazu
(Tryb nagrywania filmów)
Ustawienie [HYBRYDOWY O.I.S.]
Gdy jest ustawiony na [WŁ.], możesz wzmocnić stabilizację obrazu, jeśli zamierzasz nagrywać,
spacerując albo trzymając urządzenie w ręku i filmując odległy obiekt z użyciem zoomu.
≥ Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na [WŁ.].
Ustawienie [O.I.S.]
Zaawansowane (Nagrywanie)
Funkcja stabilizacji obrazu
: [UST. NAGR.] # [HYBRYDOWY O.I.S.] # [WŁ.] lub [WYŁ.]
: [UST. NAGR.] # [O.I.S.] # [Standard] lub [Aktywny]
[Standard]: Zmniejsza efekt rozmycia spowodowany potrząśnięciem dłoni
[Aktywny]: Zmniejsza efekt większego rozmycia spowodowany potrząśnięciem
dłoni
Przycisk optycznego stabilizatora obrazu
Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć optyczny
stabilizator obrazu.
(Tryb nagrywania filmów)
( / ), ( / ) # (ustawienie
anulowane)
≥ Gdy [O.I.S.] ustawione jest jako [Standard], wyświetlane
jest ; gdy [O.I.S.] ustawione jest jako [Aktywny],
wyświetlane jest .
≥ Gdy [HYBRYDOWY O.I.S.] ustawione jest jako [WŁ.] i [O.I.S.]
ustawione jest jako [Aktywny], wyświetlane jest ;
Gdy [HYBRYDOWY O.I.S.] ustawione jest jako [WŁ.] oraz
[O.I.S.] ustawione jest jako [Standard], wyświetlane jest
.
≥ Zalecamy wyłączenie stabilizatora obrazu podczas
nagrywania z użyciem statywu w trybie nagrywania filmów.
(Tryb robienia zdjęć)
/ # (ustawienie anulowane)
≥ Gdy [O.I.S.] jest ustawiony na [TRYB 1], wyświetla się
. Gdy [O.I.S.] jest ustawiony na [TRYB 2], wyświetla
się .
O.I.S.
MENU
MENU
Strona: 41
- 42 -
(Tryb robienia zdjęć)
≥ Szczegóły dotyczące blokady optycznego stabilizatora obrazu – zob. str. 56.
: [UST. NAGR.] # [O.I.S.] # [TRYB 1] lub [TRYB 2]
[TRYB 1]: Funkcja jest włączona przez cały czas.
[TRYB 2]: Funkcja jest włączona po naciśnięciu przycisku . Zalecana w
przypadku nagrywania samego siebie lub podczas używania statywu w
trybie robienia zdjęć.
MENU
Strona: 42
- 43 -
1 Dotknij ikony przycisku trybu zapisu.
2 Dotknij ikony przycisku żądanego trybu zapisu.
* Tylko w trybie nagrywania filmów.
≥ Można zmienić tryb zapisu poprzez naciśnięcie przycisku Intelligent Auto, również jeśli aktualnie
ustawiony tryb to Intelligent Auto. (l 25)
Zaawansowane (Nagrywanie)
Zmiana trybu zapisu
Tryb Efekt
Intelligent Auto
Możesz przełączyć tryb na Intelligent Auto, co pozwoli na
optymalizację ustawień dla aktualnego otoczenia. (l 25)
Intelligent Auto Plus
Pozwala na dodanie ręcznie dopasowanych ustawień
poziomu jasności i balansu kolorów do trybu Intelligent
Auto i zapis z ich użyciem. (l 44)
Sterowanie
kreatywne* Pozwala zapisywać filmy z dodanymi efektami. (l 44)
Tryb scen
Opcja ta umożliwia automatyczne dopasowanie
prędkości migawki i wartości przysłony kamery do
warunków zapisu. (l 47)
Ręczny
Pozwala ustawić prędkość migawki, ostrość, balans bieli i
jasność (przysłona/wzmocnienie). (l 49)
MENU
SCN
MNL
Strona: 43
- 44 -
Szczegóły dotyczące efektów każdego z trybów znaleźć można na stronie 25.
(Portret)/ (Pejzaż)/ (Oświetlenie punktowe)*1
/ (Słabe oświetlenie)*1
/
(Nocny pejzaż)*2
/ (Makro)*2
/ (Normalny)*1
/ (Normalny)*2
*1 Tylko w trybie nagrywania filmów
*2 Tylko w trybie robienia zdjęć
≥ Zmień tryb nagrywania na . (l 43)
1 (Podczas regulacji jasności)
Dotknij .
(Podczas regulacji balansu kolorów)
Dotknij .
≥ Strona R: Przestawia balans w stronę czerwonawego odcienia.
Strona B: Przestawia balans w stronę niebieskawego odcienia.
≥ Jeżeli przez 5 sekund nie zostanie wykonane żadne działanie, menu dotykowe znika. Po
dotknięciu menu dotykowe pojawi się ponownie.
2 Dotknij / , aby wyregulować ustawienia.
≥ Dotknij podczas zmieniania ustawień jasności lub dotknij podczas zmieniania balansu
kolorów, aby ukryć pasek regulacji.
3 Rozpocznij nagrywanie.
≥ Zmień tryb nagrywania na . (l 43)
Wybierz żądany tryb kreatywnego sterowania, a następnie dotknij [Zatw.].
≥ W tym trybie nie można robić zdjęć.
Intelligent Auto Plus
Sterowanie kreatywne
Tryb Efekt
[Efekt miniatury]
Możesz nagrywać filmy z efektem dioramy, jak np. nagrywanie
miniatur poprzez celowe ustawianie obszaru ostrości i obszaru
nieostrego bliżej krawędzi obrazu, oraz nagrywać filmy z
przedziałem czasowym. (l 45)
[Film 8mm]
Pozwala zapisywać filmy "retro" z dodanym efektem wyblaknięcia.
(l 46)
[Film niemy]
Poprzez zmniejszenie ilości wpadającego w obiektyw światła
pozwala zapisywać filmy przypominające czarno-białe filmy nieme.
(l 46)
[Rej. poklatk.]
Powolny ruch w długim okresie nagrywany jest klatka po klatce z
przedziałem czasowym jako krótki film. (l 46)
Strona: 44
- 45 -
1 Dotknij , aby ustawić płaszczyznę ostrego
obrazu.
≥ Dotknięcie ekranu pozwoli na korektę ustawienia
płaszczyzny ostrego obrazu.
≥ Jeżeli przez ok. 1 sekundę nie zostanie wykonane dotykowo
żadne działanie, wyświetlone zostaną ikony [Reset.],
[ROZM.] i [ZATW.]. Dotknięcie ekranu pozwoli na korektę
ustawienia płaszczyzny ostrego obrazu.
≥ Położenie obszaru ostrości zostanie przywrócone do oryginalnej lokalizacji po naciśnięciu
[Reset.].
2 Dotknij [ROZM.].
≥ Rozmiar ostrego obszaru zmienia się z każdym dotknięciem [ROZM.].
Rozmiar średni # Rozmiar duży # Rozmiar mały
≥ Dotknięcie ekranu pozwoli na korektę ustawienia płaszczyzny ostrego obrazu.
≥ Po dotknięciu [Reset.] obszar ostrego obrazu zostanie przywrócony do wyjściowego, a [ROZM.]
do średniego rozmiaru.
3 Dotknij [ZATW.].
4 (Podczas regulacji jasności)
Dotknij .
≥ Poziom jasności zmienia się z każdym dotknięciem ikony.
(Standard) # (Jasny) # (Ciemny)
5 (Podczas regulacji jaskrawości kolorów)
Dotknij .
≥ Poziom jaskrawości kolorów zmienia się z każdym dotknięciem ikony.
(Standard) # (Jaskrawe) # (Bardzo jaskrawe)
6 Rozpocznij nagrywanie.
≥ Spowoduje to nagranie w ustawionych przedziałach czasowych. 1 sekunda zostanie nagrana dla
mniej więcej każdych 6 sekund nagrania.
≥ Efekt miniatury jest łatwiej uzyskać, fotografując obiekty na tle odległego widoku, zapewniające
głębię lub zniekształconą perspektywę. Staraj się także używać statywu i unikać zbliżeń.
≥ Obraz może zawierać wiele zakłóceń w części, w której ustawiono pełną ostrość, podczas
nagrywania ciemnych obiektów, jak np. podczas nagrywania nocą.
≥ Nagrywanie dźwięku nie jest możliwe.
≥ [TRYB ZAP.] ustawiono na [HA].
≥ Maksymalny czas nagrywania wynosi 12 godzin.
≥ Filmy zapisane z użyciem tej funkcji sprawiają wrażenie nagranych z niską liczbą klatek na
sekundę.
≥
Wybranie efektu miniatury spowoduje ustawienie [NAGR.KONT.] na [WYŁ.]. (l 63)
[Efekt miniatury]
MINI
HC-V520M
Strona: 45
- 46 -
1 (Podczas regulacji jasności)
Dotknij .
≥ Poziom jasności zmienia się z każdym dotknięciem ikony.
(Standard) # (Jasny) # (Ciemny)
2 (Podczas regulacji balansu kolorów)
Dotknij .
≥ Poziom balansu kolorów zmienia się z każdym dotknięciem ikony.
(Niebieski) # (Czerwony) # (Żółty)
3 Rozpocznij nagrywanie.
≥ Odtwarzany dźwięk jest monofoniczny
1 (Podczas regulacji jasności)
Dotknij .
≥ Poziom jasności zmienia się z każdym dotknięciem ikony.
(Standard) # (Jasny) # (Ciemny)
2 Rozpocznij nagrywanie.
≥ Nagrywanie dźwięku nie jest możliwe.
Dotknij ikony wybranego ustawienia czasu.
≥ Dotknij [ZATW.].
≥ Klatka zostaje nagrana z ustawionym przedziałem czasowym. 25 klatek składa się na 1 sekundę
filmu.
≥ Maksymalny czas nagrywania wynosi 12 godzin.
≥ Nagrywanie dźwięku nie jest możliwe.
≥ [TRYB ZAP.] ustawiono na [HA].
≥ Najkrótszy czas nagrywania filmu to 1 sekunda.
≥ W zależności od źródeł światła i nagrywanych scen, balans koloru i ostrość mogą nie zostać
ustawione automatycznie. W takim przypadku ustaw je ręcznie. (l 50, 52)
≥
Wybranie efektu filmu poklatkowego spowoduje ustawienie [NAGR.KONT.] na [WYŁ.]. (l 63)
[Film 8mm]
[Film niemy]
8mm
SILN
[Rej. poklatk.]
[1 SEK.]/[10 SEK.]/[30 SEK.]/[1 MIN.]/[2 MIN.]
Przykładowe
ustawienie
Ustawiony czas
(przedział czasowy
nagrywania)
Czas nagrywania Czas nagrania
Zachód słońca 1 s Około 1 h Około 2 min
Kwitnienie 30 s Około 3 h Około 12 s
INTV
HC-V520M
Strona: 46
- 47 -
≥ Zmień tryb nagrywania na . (l 43)
Dotknij ikony żądanego trybu scen.
≥ Dotknij [ZATW.].
≥ (Sport/Portret/Wygładzanie skóry/Oświetlenie punktowe/Śnieg/Plaża/Zachód słońca/Pejzaż)
j Czas naświetlania wynosi 1/6 lub dłużej w trybie robienia zdjęć.
≥ (Zachód słońca/Słabe oświetlenie)
j Czas naświetlania wynosi 1/25 lub dłużej w trybie nagrywania filmów.
≥ (Zachód słońca/Pejzaż/Fajerwerki/Nocny pejzaż)
j Obraz może być niewyraźny w przypadku obiektów znajdujących się blisko kamery.
≥ (Sport)
j Podczas normalnego odtwarzania film może się wydawać mało płynny.
j Kolory i jasność ekranu mogą ulec zmianie w przypadku oświetlenia w pomieszczeniach.
j Jeśli jasność jest niewystarczająca, tryb sportowy nie działa. Symbol będzie migał.
≥ (Portret)
j Kolory i jasność ekranu mogą ulec zmianie w przypadku oświetlenia w pomieszczeniach.
≥ (Wygładzanie skóry)
j Jeśli tło lub coś innego w scenie ma kolor zbliżony do koloru skóry, ich obraz również zostanie
wygładzony.
j Jeśli jasność jest zbyt niska, efekt może nie być wyraźnie widoczny.
j Podczas filmowania osoby znajdującej się w większej odległości, twarz może nie być wyraźnie
widoczna. W takim przypadku należy wyłączyć tryb wygładzania skóry lub dokonać
powiększenia (zbliżenia) filmowanej twarzy.
≥ (Fajerwerki)
j Czas naświetlania wynosi 1/25.
j Obraz może być wyblakły w przypadku jasnego otoczenia.
Tryb scen
Tryb Efekt
5Sport: Mniejsze drgania obrazu podczas odtwarzania ujęć szybko
poruszających się obiektów w zwolnionym tempie lub podczas
wstrzymania odtwarzania
Portret: Aby wyraźnie oddzielić nagrywane osoby od tła
Wygładzanie skóry: W tym trybie kolor skóry jest mniej intensywny, co poprawia
wygląd nagrywanych osób
Oświetlenie punktowe: Lepsza jakość przy jasno oświetlonym obiekcie.
Śnieg: Lepsza jakość obrazu podczas filmowania w miejscach ośnieżonych.
Plaża: Intensywniejszy błękit morza i nieba
Zachód słońca: Intensywniejsza czerwień wschodu i zachodu słońca
Pejzaż: Rozległy krajobraz
Fajerwerki: Piękne ujęcia fajerwerków na tle nocnego nieba
Nocny pejzaż: Piękne ujęcia krajobrazu wieczorem lub w nocy
Słabe oświetlenie: Ciemne sceny, np. o zmierzchu
(tylko w trybie nagrywania filmów)
SCN
SCN
Strona: 47
- 48 -
≥ (Nocny pejzaż)
j Czas naświetlania wynosi 1/2 lub dłużej w trybie robienia zdjęć.
j Zaleca się używanie statywu.
Strona: 48
- 49 -
≥ Ustawienia ręcznego ustawiania ostrości, balansu bieli, szybkości migawki, jasności
(przysłona i wzmocnienie) zostają zachowane w przypadku zmiany trybu nagrywania
filmów na tryb robienia zdjęć i na odwrót.
Dotknij ikony aby przełączyć na tryb ręczny. (l 43)
Zaawansowane (Nagrywanie)
Nagrywanie ręczne
MNL
A Ikony trybu ręcznego
Ustawianie ostrości (l 52)
Balans bieli (l 50)
Ręczna regulacja czasu naświetlania
(l 51)
Regulacja przysłony (l 51)
FOCUS
WB
SHTR
IRIS
FOCUS
WB
SHTR
IRIS

MNL
Strona: 49
- 50 -
Balans bieli
Funkcja automatycznego balansu bieli może nie pozwalać na uzyskanie naturalnych kolorów z
uwagi na warunki oświetlenia lub rodzaj sceny. W takim wypadku można ustawić balans bieli
ręcznie.
≥ Przełącz do trybu ręcznego. (l 49)
1 Dotknij [WB].
2 Dotknij / , aby wybrać tryb balansu bieli.
≥ Dotknij [WB], aby wybrać tryb.
≥ Aby powrócić do ustawiania automatycznego, ustaw lub ponownie naciśnij przycisk
Intelligent Auto.
∫ Aby ręcznie ustawić balans bieli
1 Wybierz i skieruj obiektyw na biały obiekt.
2 Dotknij migającej ikony i ustaw ją.
≥ Gdy ekran stanie się czarny, a symbol przestanie migać i jest
wyświetlany przez cały czas, oznacza to, że ustawianie zostało
zakończone.
≥ Kiedy symbol nie przestaje migać, balansu bieli nie można
było ustawić. W takim przypadku należy użyć innych trybów
balansu bieli.
≥ Kiedy symbol miga, wcześniej ustawiony ręczny balans bieli zostaje zapisany. Po każdej
zmianie warunków nagrywania należy ponownie ustawić balans bieli.
≥ W przypadku ustawiania balansu bieli i przysłony/wzmocnienia, najpierw należy ustawić balans
bieli.
≥ nie pojawia się na ekranie podczas ustawiania .
Ikona Tryb/warunki nagrywania
Automatyczna regulacja balansu bieli
Słonecznie:
Na zewnątrz pomieszczeń przy czystym niebie
Pochmurno:
Na zewnątrz pomieszczeń przy zachmurzonym niebie
Pomieszczenie 1:
Oświetlenie żarówkami, lampami wideo jak w studio itp.
Pomieszczenie 2:
Oświetlenie kolorowymi świetlówkami, lampami sodowymi w sali gimnastycznej itp.
Tryb ręcznej regulacji:
≥ Lampy rtęciowe, lampy sodowe, niektóre świetlówki
≥ Światła służące do oświetlania wesel w hotelach, światła punktowe w teatrach
≥ Wschód i zachód słońca itp.
FOCUS
WB
SHTR
IRIS
AWB
MNL
AWB
AWB
FOCUS
WB
SHTR
IRIS
MNL
AWB AWB

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic HC-V510

Zadaj pytanie o Panasonic HC-V510

Masz pytanie dotyczące Panasonic HC-V510, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic HC-V510. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic HC-V510 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.