Instrukcja Panasonic HC-V210

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic HC-V210. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Kamera
  • Model/nazwa: HC-V210
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Holenderski, Polski, Włoski, Norweski, Grecki, Chorwacki, Szwedzki, Węgierski, Francuski, Rumuński, Czech, Słowacki, Francuski, Portugalski, Finlandia, Duński

Spis treści

Strona: 0
Instrukcja obsługi
Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)
Nr modelu HC-V210
HC-V210M
HC-V110
Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze
zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu.
until
2013/1/17
VQT4T77
Strona: 1
- 2 -
∫ Informacje na temat formatu
nagrywania filmów
W przypadku filmów nagrywanych za pomocą
kamery można wybrać format nagrywania
AVCHD*1, iFrame lub MP4. (l 49)
*1 /
Urządzenie jest zgodne z formatem
AVCHD Progressive (1080/50p).
AVCHD:
Nadaje się do oglądania na telewizorach o
rozdzielczości HD lub do zapisu na płytach*2.
*2 /
Aby zapisać obrazy nagrane w 1080/50p,
należy je skopiować na płytę przy użyciu
dołączonego oprogramowania HD Writer
LE 2.0.
iFrame:
Jest to format nagrywania odpowiedni do
odtwarzania i obróbki nagrań w komputerach
Mac (iMovie’11).
≥ Brak zgodności z filmami nagranymi w
formacie AVCHD.
MP4:
Jest to format nagrywania odpowiedni do
odtwarzania i obróbki nagrań na komputerze.
≥ Brak zgodności z filmami nagranymi w
formacie AVCHD.
∫ Odszkodowanie za zawartość
zapisów
Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za
szkody bezpośrednio lub pośrednio
spowodowane jakimikolwiek problemami
skutkującymi utratą nagranych lub
edytowanych materiałów, jak również nie
udziela gwarancji w odniesieniu do
jakichkolwiek materiałów, w przypadku
nieprawidłowego działania nagrywania lub
edycji. Analogicznie, powyższe zastrzeżenia
mają zastosowanie w przypadku dokonywania
jakichkolwiek napraw kamery (włącznie z
jakimikolwiek innymi elementami,
niezwiązanymi z pamięcią wewnętrzną).
∫ Postępowanie z pamięcią
wewnętrzną [HC-V210M]
Urządzenie jest wyposażone we wbudowaną
pamięć. Podczas użytkowania kamery należy
wziąć pod uwagę poniższe kwestie.
Należy regularnie sporządzać kopie
zapasowe danych.
Pamięć wewnętrzna służy do tymczasowego
przechowywania danych. Aby zapobiec utracie
danych na skutek działania elektryczności
statycznej, fal elektromagnetycznych, awarii i
usterek, należy sporządzać kopie zapasowe
danych na komputerze lub płycie. (l 90)
≥ Kontrolka dostępu [ACCESS] (l 7) świeci
się podczas wykonywania operacji na karcie
SD lub w pamięci wewnętrznej (inicjalizacja,
nagrywanie, odtwarzanie, usuwanie itp.). Nie
należy wykonywać poniższych czynności,
gdy kontrolka się świeci. Może to
spowodować uszkodzenie pamięci
wewnętrznej lub usterkę kamery.
j Wyłącz zasilanie (wyjmij akumulator)
j Podłączanie lub odłączanie kabla USB
j Narażanie kamery na drgania i wstrząsy
≥ Informacje dotyczące utylizacji i pozbywania
się kamery. (l 113)
Przeczytaj przede wszystkim
Strona: 2
- 3 -
∫ Informacje o kondensacji
(zaparowanie obiektywu lub
ekranu LCD)
Kondensacja występuje w sytuacji zmiany
temperatury lub wilgotności, gdy kamera
zostaje przyniesiona z zewnątrz lub zimnego
pomieszczenia do ciepłego pomieszczenia.
Należy uważać, gdyż może to spowodować
zabrudzenie, zagrzybienie lub uszkodzenie.
W razie wnoszenia kamery do pomieszczenia o
innej temperaturze, można uniknąć
kondensacji, gdy kamera zostanie
pozostawiona w temperaturze danego
pomieszczenia przez około 1 godziny. (W razie
dużej różnicy temperatur, umieść kamerę w
plastikowej torbie itp., usuń powietrze i zapakuj
próżniowo.)
Po wystąpieniu kondensacji, odłącz akumulator
i/lub zasilacz sieciowy i pozostaw kamerę na
około 1 godziny. Gdy temperatura kamery
wyrówna się z otoczeniem, zamglenie zniknie
samorzutnie.
∫ Karty, których można używać z
tą kamerą
Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC i
karta pamięci SDXC
≥ Karty pamięci o pojemności 4 GB lub
większej bez logo SDHC lub karty pamięci o
pojemności 48 GB lub większej bez logo
SDXC nie są zgodne ze specyfikacją
karty SD.
≥ Więcej informacji o kartach SD znajduje się
na stronie 16.
∫ W niniejszej instrukcji obsługi
≥ Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC oraz
karta pamięci SDXC są określane wspólnie
jako “karta SD”.
≥ W niniejszej instrukcji obsługi funkcje
stosowane do nagrywania/odtwarzania
filmów oznaczone zostały .
≥ W niniejszej instrukcji obsługi funkcje
stosowane do robienia/wyświetlania zdjęć
oznaczone zostały .
≥ Scena(-y) nagrana(-e) w formacie 1080/50p
lub 1080/50i: “scena(-y) AVCHD”
≥ Odnośne strony oznaczone zostały strzałką,
np. l 00
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modeli
, i .
Zdjęcia mogą się nieznacznie różnić od
oryginału.
≥ Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi
przedstawiają model , jednak
część objaśnień odnosi się do innych
modeli.
≥ Niektóre funkcje mogą być niedostępne, w
zależności od modelu.
≥ Cechy kamery mogą się różnić, w związku z
tym należy starannie zapoznać się z
instrukcją obsługi.
≥ Nie wszystkie modele mogą być dostępne w
zależności od miejsca zakupu.
Strona: 3
- 4 -
Przeczytaj przede wszystkim...................2
Przygotowanie
Nazwy i funkcje najważniejszych
części .........................................................6
Zasilanie ....................................................9
Wkładanie/wyjmowanie
akumulatora ...................................... 10
Ładowanie akumulatora.................... 11
Czas ładowania i czas nagrywania ... 14
Nagrywanie na karcie .............................16
Karty, których można używać z tą
kamerą .............................................. 16
Wkładanie/wyjmowanie karty SD...... 17
Włączanie/wyłączanie kamery ...............18
Wybieranie trybu.....................................19
Ustawianie daty i czasu..........................20
Podstawowe
Przed rozpoczęciem nagrywania...........21
Wybieranie nośnika do nagrywania
[HC-V210M]..............................................22
Nagrywanie filmów .................................23
Robienie zdjęć.........................................25
Tryb Intelligent Auto ...............................26
Odtwarzanie filmów/zdjęć ......................28
Korzystanie z ekranu menu ...................31
Korzystanie z menu ustawień................32
Zaawansowane
(Nagrywanie)
Korzystanie z zoomu ..............................41
Funkcja stabilizacji obrazu ....................42
Funkcje nagrywania ikon obsługi .........43
Ikony obsługi ..................................... 43
Funkcje nagrywania menu.....................47
Nagrywanie ręczne .................................53
Balans bieli........................................ 54
Ręczna regulacja czasu
naświetlania/przysłony ...................... 55
Nagrywanie z ręczną regulacją
ostrości.............................................. 56
Czynności zaawansowane
(odtwarzanie)
Funkcje odtwarzania .............................. 57
Odtwarzanie filmów za pomocą
ikony obsługi ..................................... 57
Wyodrębnianie zdjęć z filmów........... 58
Powtarzanie odtwarzania.................. 58
Kontynuowanie poprzedniego
odtwarzania ...................................... 58
Powiększanie odtwarzanego zdjęcia
(Odtwarzanie z powiększeniem)....... 59
Różne funkcje odtwarzania.................... 60
Odtwarzanie filmów/zdjęć zgodnie z
datą nagrania.................................... 60
Odtwarzanie najlepszych
fragmentów [HC-V210]/
[HC-V210M] ...................................... 61
Zmiana ustawień odtwarzania i
wyświetlenie pokazu slajdów ............ 63
Usuwanie scen/zdjęć.............................. 64
Dzielenie sceny (AVCHD)................. 66
Dzielenie sceny w celu częściowego
usunięcia (iFrame, MP4)................... 67
Zabezpieczanie scen/zdjęć............... 68
Łączenie przekazywanych scen
[HC-V210M] ............................................. 69
Odtwarzanie filmów/zdjęć na
telewizorze .............................................. 71
Podłączanie przy użyciu kabla Mini
HDMI................................................. 73
Odtwarzanie z VIERA Link ..................... 74
Kopiowanie
Kopiowanie z karty SD do pamięci
wewnętrznej i odwrotnie [HC-V210M]... 76
Kopiowanie/odtwarzanie przy użyciu
USB HDD [HC-V210]/[HC-V210M].......... 78
Przygotowanie do kopiowania/
odtwarzania ...................................... 78
Kopiowanie proste ............................ 80
Kopiowanie wybranych plików .......... 81
Odtwarzanie USB HDD .................... 82
Kopiowanie przy użyciu nagrywarki
Blu-ray, urządzeń wideo itp. .................. 83
Używanie karty Eye-Fi™ ........................ 87
Spis treści
Strona: 4
- 5 -
Praca z komputerem
Opis funkcji kamery po połączeniu z
komputerem ............................................90
Umowa licencyjna użytkownika
oprogramowania ............................... 92
Wymagania systemowe..........................94
Instalacja .................................................97
Podłączanie do komputera ....................98
Informacje dotyczące sposobu
wyświetlania na komputerze ........... 100
Uruchamianie programu
HD Writer LE 2.0....................................101
Czytanie instrukcji obsługi
programów ...................................... 101
Korzystanie z komputera Mac .............102
Inne
Symbole i wskaźniki .............................103
Komunikaty ...........................................105
O odzyskiwaniu............................... 106
Rozwiązywanie problemów..................107
Ostrzeżenia dotyczące
użytkowania........................................... 112
Informacje dotyczące praw
autorskich.............................................. 116
Tryby nagrywania/przybliżony czas
nagrywania ............................................ 118
Przybliżona liczba możliwych do
zapisania zdjęć...................................... 119
Strona: 5
- 6 -
/
1 Głośnik
2 Gniazdo USB [ ] (l 83, 98)
3 Przycisk Intelligent Auto/przycisk trybu
ręcznego [iA/MANUAL] (l 26, 53)
4 /
Przycisk optycznego stabilizatora
obrazu/usuwania [ O.I.S./ ]
(l 42, 64)
Przycisk usuwania[ ] (l 64)
5 Przycisk zasilania [ ] (l 18)
6 Złącze mini HDMI [HDMI] (l 71)
7 złącze A/V [A/V] (l 71, 86)
8 Suwak zwalniania akumulatora [BATT]
(l 10)
9 Przełącznik otwierania/zamykania
pokrywy obiektywu
Gdy kamera nie jest używana, zamknij pokrywę
obiektywu w celu ochrony obiektywu.
≥ Przesuń przełącznik otwierania/zamykania,
aby otworzyć/zamknąć pokrywę.
10 Pokrywa obiektywu
11 Obiektyw
12 Wbudowane mikrofony stereo
Przygotowanie
Nazwy i funkcje najważniejszych
części
A/V
1
3
4
5
8
6 7
2
A/V
1
3
4
5
8
6 7
2
9
11
12
10
Strona: 6
- 7 -
13 Przycisk menu [MENU] (l 31)
14 Przełącznik wyboru trybu (l 19)
15 Wskaźnik stanu (l 18)
16 Przycisk rozpoczynania/kończenia
nagrywania (l 23)
17 Przycisk kursora (l 28, 31, 43)
≥ Przy użyciu przycisku kursora można
wybierać funkcje nagrywania, czynności
związane z odtwarzaniem oraz obsługiwać
ekran menu.
≥ W tej instrukcji obsługi przycisk kursora jest
oznaczony jak na rysunku poniżej lub jako
3/4/2/1.
Przykład: Aby nacisnąć przycisk w dół
18 Przycisk akceptacji [ENTER]
(l 28, 31, 43)
19 Ekran LCD (l 21)
≥ Ekran można otworzyć do 90o.
≥ Ekran można obracać w zakresie 180o A w
kierunku obiektywu lub 90o B w kierunku
przeciwnym.
20 Komora akumulatora (l 10)
21 Pokrywa gniazda karty SD (l 17)
22 Gniazdo statywu
≥ Użycie statywu ze śrubą o długości
5,5 mm lub dłuższą może uszkodzić
urządzenie.
23 Kontrolka dostępu [ACCESS] (l 17)
24 Gniazdo karty (l 17)
lub
Naciśnij
przycisk 4
14
13 15 16
20
19
18
17
 
22
23
24
21
Strona: 7
- 8 -
/
25 Przycisk do nagrywania stopklatek
[ ] (l 25)
26 Dźwignia zoom [W/T] (w trybie
nagrywania) (l 41)
Przełącznik ekranu miniatur
[ / ]/Suwak regulacji głośności
[sVOLr] (w trybie odtwarzania) (l 29)
27 /
Gniazdo zasilania prądem stałym (DC)
[DC IN] (l 11)
≥ Należy używać wyłącznie zasilacza
sieciowego dołączonego do urządzenia.
28 Pasek na rękę
Wyreguluj pasek na rękę, tak aby pasował do
dłoni.
1 Odwróć pasek.
2 Wyreguluj długość.
3 Zamocuj pasek.
26
25
28
27
26
25
28



Strona: 8
- 9 -
∫ Informacje dotyczące akumulatorów, których można używać z tą
kamerą
/
Akumulator, którego można używać z kamerą, to VW-VBT190/VW-VBT380.
≥ Urządzenie jest wyposażone w funkcję wykrywania akumulatorów, których może używać.
Przeznaczony specjalnie dla kamery akumulator (VW-VBT190/VW-VBT380) obsługuje tę
funkcję. Jedyne akumulatory odpowiednie do użycia z tą kamerą to oryginalne produkty
Panasonic oraz akumulatory wyprodukowane przez inne firmy, które otrzymały certyfikaty
Panasonic. Panasonic nie może zagwarantować jakości, odpowiedniego działania ani
bezpieczeństwa akumulatorów, które zostały wyprodukowane przez inne firmy i nie są
oryginalnymi produktami Panasonic.
Akumulator, którego można używać z kamerą, to VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380.
Przygotowanie
Zasilanie
Stwierdzono, że na niektórych rynkach dostępne są podróbki akumulatorów zbliżone
wyglądem do oryginalnych produktów. Część z nich nie ma odpowiedniego
zabezpieczenia wewnętrznego i w związku z tym nie spełnia odnośnych norm
bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może grozić pożarem lub wybuchem. Nie ponosimy
odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub usterki powstałe na skutek używania
podróbek akumulatorów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy używać
oryginalnych akumulatorów Panasonic.
Strona: 9
- 10 -
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
≥ Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć kamerę. (l 18)
Zainstaluj akumulator, wkładając go w kierunku pokazanym na rysunku.
Wyjmowanie akumulatora
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż
zgaśnie wskaźnik stanu. Następnie wyjmij
akumulator, przytrzymując kamerę, aby jej nie
upuścić.
Przesuń suwak zwalniania akumulatora w
kierunku wskazywanym przez strzałkę i
wyjmij akumulator po zwolnieniu blokady.
ャモヵヵ
Wsuwaj akumulator do momentu,
gdy zatrzaśnie się on na miejscu.
Strona: 10
- 11 -
Ładowanie akumulatora
∫ Ładowanie przy użyciu zasilacza sieciowego
Po podłączeniu zasilacza sieciowego kamera znajduje się w trybie gotowości. Główny obwód jest
zawsze pod napięciem, gdy zasilacz jest podłączony do gniazda sieciowego.
Ważne:
≥ Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze od 10 oC do 30 oC.
(Temperatura akumulatora powinna być taka sama.)
/
≥ Należy używać zasilacza sieciowego dołączonego do urządzenia. Nie należy używać
zasilacza sieciowego innego urządzenia.
≥ Nie używaj kabla zasilania prądem przemiennym w innych urządzeniach, ponieważ jest on
przystosowany do pracy jedynie z tą kamerą. Do pracy z kamerą nie stosuj kabli zasilania
prądem przemiennym od innych urządzeń.
≥ Akumulator nie zostanie naładowany, gdy włączone jest zasilanie.
≥ Zasilacz sieciowy i kabel USB są przeznaczone do użytku wyłącznie z tym urządzeniem.
Nie należy ich używać z innym sprzętem. Analogicznie, nie należy używać zasilaczy
sieciowych i kabli USB od innego sprzętu z tym urządzeniem.
≥ Gdy zasilanie jest włączone, akumulator nie jest ładowany. Naciśnij przycisk zasilania, aby
wyłączyć zasilanie. (l 18)
/
A Gniazdo zasilania prądem stałym
≥ Wkładaj wtyczki do oporu.
1 Podłącz kabel zasilania do zasilacza sieciowego, a następnie do gniazdka
sieciowego.
2 Podłącz zasilacz sieciowy do złącza wejścia DC [DC IN].
≥ Należy uważać, aby nie przytrzasnąć pokrywy złącza wejścia DC.
≥ Kontrolka stanu będzie migała na czerwono w odstępach 2-sekundowych (włączona przez ok.
1 sekundy, wyłączona przez ok. 1 sekundy), wskazując, że rozpoczęło się ładowanie.
Wyłączy się po zakończeniu ładowania.
Akumulator dołączony do urządzenia nie jest naładowany. Przed pierwszym użyciem
kamery należy w pełni naładować akumulator.


Strona: 11
- 12 -
A Gniazdo USB
B Do gniazdka sieciowego
≥ Wkładaj wtyczki do oporu.
1 Otwórz ekran LCD.
2 Podłącz kabel USB do zasilacza sieciowego.
≥ Należy sprawdzić, czy wtyczka zasilacza sieciowego nie jest poluzowana lub źle dopasowana.
3 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.
4 Podłącz kabel USB do kamery.
≥ Kontrolka stanu C będzie migała na czerwono w odstępach około 2-sekundowych (wyłączona
przez ok. 1 sekundy, włączona przez ok. 1 sekundy), wskazując, że rozpoczęło się ładowanie.
Wyłączy się po zakończeniu ładowania.
∫ Podłączanie do gniazdka sieciowego
W przypadku włączenia kamery, gdy podłączony jest zasilacz sieciowy, można korzystać z
zasilania doprowadzanego z gniazda zasilania.
Używaj razem z akumulatorem podczas nagrywania przez długi czas z podłączonym zasilaczem
sieciowym.








Strona: 12
- 13 -
∫ Podłączanie do komputera i ładowanie
Można w ten sposób naładować urządzenie, nie mając zasilacza sieciowego pod ręką.
/
A Kabel USB (w zestawie)
≥ Wkładaj wtyczki do oporu.
≥ Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć kamerę. (l 18)
1 Włącz komputer.
2 Podłącz kabel USB.
≥ Kontrolka stanu B będzie migała na czerwono w odstępach około 2-sekundowych. (wyłączona
przez ok. 1 sekundy, włączona przez ok. 1 sekundy), wskazując, że rozpoczęło się ładowanie.
Wyłączy się po zakończeniu ładowania.
≥ Używaj tylko kabla USB, który jest dołączony do kamery (nie gwarantujemy prawidłowego
działania z innymi kablami USB.)
≥ Zawsze należy podłączać bezpośrednio do komputera.
≥ Nie można ładować, jeśli wskaźnik stanu miga szybko albo jeśli w ogóle się nie świeci. Do
ładowania używaj zasilacza sieciowego. (l 11)
≥ Ładowanie wydłuży się 2 lub 3 razy w porównaniu z ładowaniem za pomocą zasilacza
sieciowego.




Strona: 13
- 14 -
≥ Jeżeli wskaźnik pracy miga bardzo szybko lub bardzo wolno, patrz strona 114.
≥ Zalecamy stosowanie akumulatorów Panasonic (l 9).
≥ W przypadku użycia innych akumulatorów, nie gwarantujemy jakości działania kamery.
≥ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury lub ognia.
≥ Nie należy pozostawiać akumulatora w samochodzie z zamkniętymi drzwiami i oknami,
zaparkowanym w miejscu nasłonecznionym przez dłuższy czas.
≥ Jeżeli kamera nie będzie używana przez dłuższy czas, należy dla bezpieczeństwa odłączyć od
niej kabel USB.
≥ Ładowanie może nie być możliwe, w zależności od środowiska pracy używanego komputera (np.
komputery samodzielnie składane).
≥ Ładowanie zostanie przerwane w przypadku wyłączenia komputera lub przełączenia go w tryb
uśpienia. Ładowanie rozpocznie się ponownie po włączeniu komputera lub wybudzeniu z trybu
uśpienia.
≥ Po podłączeniu do komputera, na górze ekranu monitora może zostać wyświetlony komunikat
błędu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 110.
≥ Kamera będzie ładowana po podłączeniu do nagrywarki Blu-ray lub nagrywarki DVD Panasonic
za pomocą kabla USB, nawet po wyłączeniu zasilania.
Czas ładowania i czas nagrywania
∫ Czas ładowania/nagrywania
≥ Temperatura: 25 oC/wilgotność względna: 60%RH
/
≥ Czasy ładowania w nawiasach dotyczą ładowania przez gniazdo USB.
HC-V210/HC-V210M
Numer modelu
akumulatora
[Napięcie/pojemność
(minimum)]
Czas
ładowania
Format
nagrania
Tryb
nagrywania
Maksymalny
czas ciągłego
nagrywania
Faktyczny
czas
nagrywania
Dołączony akumulator/
VW-VBT190
(opcjonalny)
[3,6 V/1940 mAh]
2 h 20 min
(5 h 20 min)
AVCHD
[1080/50p] 2 h 20 min 1 h 10 min
[HA] 2 h 25 min
1 h 15 min
[HG], [HE] 2 h 30 min
iFrame - 2 h 55 min
1 h 30 min
MP4 - 3 h
VW-VBT380
(opcjonalny)
[3,6 V/3880 mAh]
3 h 45 min
(9 h 45 min)
AVCHD
[1080/50p] 4 h 40 min 2 h 25 min
[HA], [HG] 5 h
2 h 35 min
[HE] 5 h 5 min
iFrame - 5 h 50 min 3 h
MP4 - 6 h 3 h 5 min
Strona: 14
- 15 -
≥ Czas podany w nawiasach to czas ładowania po podłączeniu urządzenia do komputera,
nagrywarki Blu-ray disc lub nagrywarki DVD firmy Panasonic.
≥ Jest to czas przybliżony.
≥ Podany czas ładowania dotyczy całkowicie rozładowanego akumulatora. Czas ładowania i
czas nagrywania różnią się w zależności od warunków eksploatacji, np. wysokiej lub
niskiej temperatury.
≥ Faktyczny czas nagrywania oznacza czas nagrywania, podczas którego wielokrotnie przerywa
się i wznawia nagrywanie, włącza i wyłącza kamerę, przesuwa dźwignię zoom itp.
≥ Akumulatory nagrzewają się podczas pracy i ładowania. Nie oznacza to usterki.
HC-V110
Numer modelu
akumulatora
[Napięcie/pojemność
(minimum)]
Czas
ładowania
Format
nagrania
Tryb
nagrywania
Maksymalny
czas ciągłego
nagrywania
Faktyczny
czas
nagrywania
Dołączony akumulator/
VW-VBY100
(opcjonalny)
[3,6 V/970 mAh]
2 h 20 min
(3 h 10 min)
AVCHD
[HA], [HG],
[HE]
1 h 15 min 40 min
iFrame - 1 h 25 min
50 min
MP4 - 1 h 30 min
VW-VBT190
(opcjonalny)
[3,6 V/1940 mAh]
2 h 50 min
(5 h 20 min)
AVCHD
[HA], [HG] 2 h 30 min 1 h 15 min
[HE] 2 h 35 min 1 h 20 min
iFrame - 2 h 55 min 1 h 30 min
MP4 - 3 h 1 h 35 min
VW-VBT380
(opcjonalny)
[3,6 V/3880 mAh]
4 h 45 min
(9 h 45 min)
AVCHD
[HA]
5 h 5 min
2 h 35 min
[HG]
2 h 40 min
[HE] 5 h 10 min
iFrame - 6 h 3 h 5 min
MP4 - 6 h 10 min 3 h 10 min
Pozostały poziom zasilania
≥ Wraz ze zmniejszaniem się poziomu naładowania akumulatora, wyświetlany symbol będzie
się zmieniał. # # # #
Jeżeli akumulator jest rozładowany, wówczas mruga na czerwono.
Strona: 15
- 16 -
Kamera może zapisywać zdjęcia i filmy na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej. W celu
nagrywania na karcie SD, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Karty, których można używać z tą kamerą
Do nagrywania filmów należy stosować karty SD zgodne z Class 4 lub wyższą SD Speed
Class Rating*.
* SD Speed Class Rating to standard
szybkości ciągłego zapisu. Informacje mogą
być umieszczone na naklejce na karcie itp.
≥ Najnowsze informacje znaleźć można na poniższej stronie wsparcia.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Strona jest dostępna jedynie w języku angielskim.)
≥ W przypadku używania karty pamięci SDHC/karty pamięci SDXC w innym urządzeniu
należy się upewnić, że obsługuje ono takie karty.
≥ Aby móc korzystać z funkcji związanych ze standardem Eye-Fi wymagana jest karta SD Eye-Fi
X2. (l 87)
≥ Nie możemy zagwarantować prawidłowego działania kart SD innych niż wymienione powyżej.
Ponadto, do nagrywania filmów nie można używać kart SD o pojemności mniejszej niż 32 MB.
≥ Karty pamięci o pojemności 4 GB lub większej bez logo SDHC lub karty pamięci o pojemności
48 GB lub większej bez logo SDXC nie są zgodne ze specyfikacją karty SD.
≥ Po zablokowaniu blokady zapisu A w karcie SD, na karcie nie będzie można
nagrywać, usuwać z niej nagrań ani ich edytować.
≥ Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby
zapobiec jej połknięciu.
Przygotowanie
Nagrywanie na karcie
Typ karty Pojemność
Karta pamięci SD 512 MB/1 GB/2 GB
Karta pamięci SDHC 4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB
Karta pamięci SDXC 48 GB/64 GB
np.:
32
Strona: 16
- 17 -
Wkładanie/wyjmowanie karty SD
Uwaga:
Sprawdź, czy kontrolka dostępu zgasła.
1 Otwórz pokrywę gniazda karty SD i
włóż (wyjmij) kartę SD do (z)
gniazda B.
≥ Skieruj kartę stroną z naklejką C w kierunku
pokazanym na ilustracji i wciśnij ją prosto do
końca.
≥ Wciśnij środek karty SD, a następnie
wyciągnij ją.
2 Dobrze zamknij pokrywę gniazda
karty SD.
≥ Starannie zamknij pokrywę gniazda karty SD,
aby się zatrzasnęła.
≥ Nie dotykaj styków z tyłu karty SD.
≥ Nie należy poddawać karty SD silnym
wstrząsom, zginać jej ani upuszczać.
≥ Zakłócenia elektryczne, elektryczność
statyczna lub usterka kamery bądź karty SD
może uszkodzić albo usunąć dane zapisane
na karcie SD.
≥ Gdy świeci się kontrolka dostępu do karty, nie
wolno wykonywać następujących czynności:
j Wyjmowanie karty SD
j Wyłączanie kamery
j Podłączanie lub odłączanie kabla USB
j Narażanie kamery na drgania i wstrząsy
Wykonanie wspomnianych czynności przy
włączonej lampie może spowodować
uszkodzenie danych/karty pamięci SD lub
kamery.
≥ Nie wystawiaj końcówek karty SD na
działanie wody, brudu lub kurzu.
≥ Nie umieszczaj kart SD:
j W miejscu silnie nasłonecznionym
j W miejscu mocno zapylonym lub
wilgotnym
j W pobliżu grzejnika
j W miejscach narażonych na znaczne
zmiany temperatury (może dojść do
skroplenia pary wodnej.)
j W miejscu występowania elektryczności
statycznej lub fal elektromagnetycznych
≥ Aby chronić karty SD, kiedy z nich nie
korzystasz, przechowuj je w odpowiednich
pudełkach.
≥ Informacje dotyczące utylizacji i pozbywania
się karty pamięci SD. (l 115)
Jeżeli karta SD firmy innej niż Panasonic bądź wykorzystywana w innym urządzeniu będzie
używana po raz pierwszy w kamerze, należy ją sformatować. (l 38) Formatowanie karty SD
spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych. Ich przywrócenie nie będzie możliwe.



Kontrolka dostępu [ACCESS] A
≥ Kontrolka świeci się podczas
wykonywania operacji na karcie SD lub w
pamięci wewnętrznej.
Strona: 17
- 18 -
Można włączyć lub wyłączyć zasilanie przy użyciu przycisku zasilania bądź otwierając lub
zamykając ekran LCD.
Otwórz ekran LCD i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć kamerę.
A Wskaźnik stanu zapala się.
Otwarcie ekranu LCD powoduje włączenie zasilania, a jego zamknięcie – wyłączenie zasilania.
Podczas normalnej eksploatacji można w wygodny sposób włączać/wyłączać zasilanie,
otwierając i zamykając ekran LCD.
≥ Zasilanie się nie wyłączy, dopóki kamera nagrywa filmy, pomimo że ekran LCD będzie zamknięty.
≥ W następujących przypadkach otwarcie ekranu LCD nie powoduje włączenia zasilania. Naciśnij
przycisk zasilania, aby włączyć kamerę.
j Przy włączaniu kamery po raz pierwszy po jej zakupieniu
j Po wyłączeniu kamery przy użyciu przycisku zasilania
Przygotowanie
Włączanie/wyłączanie kamery
Włączanie i wyłączanie zasilania przy użyciu przycisku zasilania
Włączanie i wyłączanie urządzenia przy użyciu ekranu LCD
 Wyłączanie zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zgaśnie
wskaźnik stanu.
Strona: 18
- 19 -
Przełącznik trybu służy do zmiany trybu na lub .
Przygotowanie
Wybieranie trybu
Tryb nagrywania (l 23, 25)
Tryb odtwarzania (l 28, 57)
Strona: 19
- 20 -
Zegar nie jest ustawiony w momencie zakupu. Należy prawidłowo ustawić zegar.
¬ Zmień tryb na .
1 Wybierz menu. (l 31)
2 Wybierz datę lub godzinę przy użyciu 2/1 i ustaw pożądaną wartość za
pomocą 3/4.
A Wyświetlanie ustawienia czasu
światowego (l 32):
[DOM]/ [CEL PODRÓŻY]
≥ Można wybrać rok z przedziału od 2000 do
2039.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
≥ Wyświetlony może zostać komunikat dotyczący ustawiania czasu światowego. Ustaw czas
światowy, naciskając przycisk ENTER. (l 32)
≥ Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć ustawianie.
≥ Gdy kamera jest włączana po raz pierwszy, pojawi się komunikat o potrzebie wpisania daty i
godziny. Wybierz [TAK] i wykonaj czynności opisane w punktach 2 i 3 poniżej, aby ustawić datę i
czas.
≥ Funkcja daty i czasu jest zasilana z wbudowanej baterii litowej.
≥ Jeśli wyświetlacz czasu pokazuje [- -], oznacza to, że wbudowana bateria litowa jest
rozładowana. Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż akumulator do kamery, aby naładować baterię
litową. Pozostaw kamerę na około 24 godzin. Po naładowaniu bateria litowa pozwoli na działanie
funkcji godziny i daty przez około 4 miesięcy. (bateria będzie się ładowała, nawet jeżeli kamera
jest wyłączona.)
Przygotowanie
Ustawianie daty i czasu
: [USTAWIENIA] # [UST. ZEG.]
Strona: 20
- 21 -
∫ Podstawowe ustawienie kamery
1 Trzymaj kamerę obiema rękami.
2 Przełóż dłoń pod paskiem na rękę.
≥ Podczas nagrywania stój pewnie i uważaj, aby nie wpaść na inne osoby lub przedmioty.
≥ Kiedy jesteś na dworze, nagrywaj ze słońcem za plecami. Jeśli nagrywany obiekt jest oświetlony
od tyłu, na nagraniu będzie on zbyt ciemny.
≥ Trzymaj ręce blisko ciała. Rozstaw nogi w celu zapewnienia lepszej równowagi.
≥ Nie zakrywaj mikrofonu rękami itp.
∫ Podstawowe wskazówki dotyczące nagrywania filmów
≥ Podczas nagrywania kamerę należy zazwyczaj trzymać nieruchomo.
≥ W przypadku przesuwania kamery podczas nagrywania, należy to robić powoli ze stałą
prędkością.
≥ Funkcja zoomu jest użyteczna w przypadku obiektów, do których nie można się zbliżyć. Jednak
zbyt częste zbliżenia i oddalenia obniżają jakość filmu.
∫ Nagrywanie samego siebie
Obróć ekran LCD w kierunku obiektywu.
≥ Obraz jest obrócony w poziomie, tak jakby patrzyło się w lustro.
(Jednak obraz nagrywany jest normalnie, a nie odwrócony.)
≥ Na ekranie będą pojawiać się tylko niektóre oznaczenia. Kiedy na
ekranie pojawi się , ustaw ekran LCD w normalnym położeniu i
sprawdź ostrzeżenie/alarm. (l 105)
Podstawowe
Przed rozpoczęciem nagrywania
Strona: 21
- 22 -
Kartę oraz pamięć wewnętrzną można wybierać oddzielnie, aby rejestrować filmy lub zdjęcia.
1 Zmień tryb na .
2 Wybierz menu. (l 31)
3 Wybierz nośniki do nagrywania filmów i zdjęć używając 3/4/2/1, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
≥ Nośnik jest wybierany oddzielnie dla filmów lub zdjęć i jest podświetlony na żółto.
≥ Wybierz i naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić do poprzedniego ekranu. (ustawienia nie
zostaną zmienione)
4 Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć ustawianie.
Podstawowe
Wybieranie nośnika do nagrywania
[HC-V210M]
: [WYB. NOŚNIKA]
Strona: 22
- 23 -
≥ Przed włączeniem kamery otwórz pokrywę obiektywu. (l 6)
1 Zmień tryb na i otwórz
ekran LCD.
2 Aby rozpocząć nagrywanie,
naciśnij przycisk
rozpoczynania/kończenia
nagrywania.
A Po rozpoczęciu nagrywania, wskazanie ;
zmienia się na ¥.
3 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk rozpoczynania/
kończenia nagrywania.
∫ Informacje dotyczące oznaczeń na ekranie w trybie nagrywania
filmów
Podstawowe
Nagrywanie filmów
Tryb nagrywania/Tryb nagrywania
R 1h20m
Przybliżony pozostały czas nagrywania
≥ Kiedy pozostały czas to mniej niż minuta,
wskaźnik R 0h00m miga na czerwono.
0h00m00s
Czas nagrania (który upłynął)
≥ “h” to skrót od hour (godzina), “m” od
minuta, a “s” od sekunda.
≥ Po każdym włączeniu pauzy nagrywania
licznik zostanie wyzerowany i będzie
wyświetlać 0h00m00s.

0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s
R 1h20m
R 1h20m
R 1h20m
Strona: 23
- 24 -
≥ Aby zmienić format zapisu, zmień ustawienie [FORMAT ZAP.] lub [TRYB ZAP.]. (l 48, 49)
≥ Obrazy nagrane pomiędzy naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia nagrywania, a
ponownym naciśnięciem przycisku w celu włączenia pauzy nagrywania stają się jedną sceną.
Podczas nagrywania z funkcją [FORMAT ZAP.] ustawioną jako [iFrame] lub [MP4], sceny dłuższe
niż 20 minut zostaną automatycznie podzielone. (nagrywanie jest kontynuowane)
≥ (Maksymalna liczba scen możliwych do zapisania na jednej karcie SD lub w pamięci
wewnętrznej)
≥ Maksymalna liczba możliwych do nagrania scen oraz maksymalna liczba różnych dat będą
mniejsze niż podane w tabeli powyżej, jeśli na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej znajdują się
iFrame lub MP4 sceny i zdjęcia.
≥ Nagrywanie nie zostanie zatrzymane nawet w przypadku zamknięcia ekranu LCD.
≥ Informacje dotyczące przybliżonego czasu nagrywania można znaleźć na stronie 118.
Formaty nagrania [AVCHD] [iFrame]/[MP4]
Liczba możliwych do zapisania scen Około 3900 Około 89100
Różne daty (l 60) Około 900 Około 900
Strona: 24
- 25 -
≥ Przed włączeniem kamery otwórz pokrywę obiektywu. (l 6)
1 Zmień tryb na i otwórz ekran
LCD.
2 Naciśnij przycisk .
≥ Ekran robienia zdjęć ( ) zmieni kolor na
czerwony podczas rejestracji zdjęć.
∫ Informacje dotyczące oznaczeń na ekranie w trybie robienia zdjęć
≥ Podczas nagrywania filmu lub kiedy kamera jest ustawiona na PRE-REC, nie można robić zdjęć.
≥ Podczas robienia zdjęć w ciemnych miejscach czas otwarcia migawki się wydłuża, dlatego w
takim przypadku zaleca się używanie statywu.
≥ Podczas druku brzegi zdjęć nagranych za pomocą tej kamery w formacie 16:9 mogą zostać
ucięte. Sprawdź to przed drukowaniem.
≥ Maksymalna liczba możliwych do zapisania obrazów, jaka może być wyświetlona, to 9999. Jeśli
liczba możliwych do zapisania obrazów przekracza 9999, wyświetla się R 9999+. Po zrobieniu
zdjęcia ta liczba się nie zmieni, dopóki liczba możliwych do zapisania obrazów nie osiągnie 9999
lub mniej.
≥ Czas nagrywania może się różnić w zależności od warunków podczas nagrywania.
Podstawowe
Robienie zdjęć
Rozmiar zdjęć (l 52)
R3000
Pozostała liczba zdjęć
≥ Miga na czerwono, kiedy pojawi się [0].
Wskaźnik robienia zdjęć (l 104)
R3000
R3000
R3000
10M
10M
Strona: 25
- 26 -
Poniższe tryby, odpowiednie do warunków nagrywania, wybierane są po nakierowaniu kamery na
filmowany obiekt.
≥ W zależności od warunków nagrywania żądany tryb może nie zostać wybrany.
≥ W trybie portretu, oświetlenia punktowego lub słabego oświetlenia, wykryta twarz zostanie
otoczona białą ramką. W trybie portretu, obiekt większy i znajdujący się bliżej środka ekranu
zostanie otoczony pomarańczową ramką. (l 50)
≥ Twarze mogą nie zostać wykryte w zależności od warunków nagrywania, np. w przypadku twarzy
pewnych rozmiarów lub twarzy przechylonych bądź podczas używania zoomu cyfrowego.
Podstawowe
Tryb Intelligent Auto
Tryb Efekt
Portret Automatyczne wykrywanie twarzy i ustawianie ostrości oraz
regulacja jasności w celu zapewnienia wyraźnego obrazu.
Pejzaż Nagrywanie całego krajobrazu w żywych kolorach bez
wyblaknięcia nieba w tle, które może być bardzo jasne.
Oświetlenie
punktowe
Wyraźny obraz bardzo jasnych obiektów.
Słabe oświetlenie Nagrywanie wyraźnych obrazów, nawet w ciemnym
pomieszczeniu lub półmroku.
Normalny W trybach innych niż opisane powyżej kontrast jest regulowany,
aby zapewnić wyraźny obraz.
Przycisk Intelligent Auto/przycisk
trybu ręcznego
Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć tryb
Intelligent Auto/tryb ręczny (l 53).
/MANUAL
Strona: 26
- 27 -
∫ Tryb Intelligent Auto
Po włączeniu trybu Intelligent Auto, automatyczny balans bieli i automatyczna regulacja ostrości
automatycznie ustawiają balans kolorów i ostrość.
W zależności od jasności obiektu itp., apertura i szybkości migawki zostaną automatycznie
ustawione, aby osiągnąć najlepszą jasność.
≥ W zależności od źródeł światła i nagrywanych scen, balans koloru i ostrość mogą nie zostać
ustawione automatycznie. W tym przypadku ustaw je ręcznie. (l 54, 56)
Automatyczny balans bieli
Obrazek pokazuje zakres działania automatycznego balansu bieli.
1) Skuteczny zakres regulacji balansu bieli w kamerze
2) Niebieskie niebo
3) Zachmurzone niebo (deszcz)
4) Światło słoneczne
5) Białe światło świetlówki
6) Światło halogenowe
7) Światło żarówki
8) Wchód i zachód słońca
9) Światło świec
Jeżeli automatyczny balans bieli nie działa poprawnie, wyreguluj
go ręcznie. (l 54)
Automatyczna regulacja ostrości
Kamera ustawia ostrość automatycznie.
≥ Automatyczna regulacja ostrości nie działa poprawnie w niżej
opisanych sytuacjach. Zdjęcia rób, korzystając z ręcznej
regulacji ostrości. (l 56)
j Jednoczesne nagrywanie odległych i bliskich obiektów
j Nagrywanie obiektu za brudną lub zakurzoną szybą
j Nagrywanie obiektów otoczonych błyszczącymi obiektami lub obiektami silnie odbijającymi
światło
4)
5)
6)
7)
8)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
6 000K
5 000K
4 000K
3 000K
2 000K
2)
1)
3)
9)
Strona: 27
- 28 -
1 Zmień tryb na .
2 Wybierz ikonę wyboru trybu
odtwarzania A używając 3/4/2 i
naciśnij przycisk ENTER.
≥ Można to również ustawić w menu.
[KONF.WIDEO] lub [KONF.OBRAZU] # [NOŚNIK, WIDEO/ZDJĘCIA]
3 /
Wybierz zdjęcie B lub film C, które chcesz odtworzyć używając 3/4/2/1 i
naciśnij przycisk ENTER.
Wybierz nośnik i zdjęcie lub film, które chcesz odtworzyć używając
3/4/2/1 i naciśnij przycisk ENTER.
≥ Jeżeli naciśniesz przycisk MENU lub wybierzesz film/zdjęcie i naciśniesz przycisk ENTER,
konfiguracja ustawień zostanie zakończona.
≥ Po wybraniu elementu wideo, na ekranie miniatur pojawi się ikona. ( , *
, *
,
, )
≥ Ikona wyświetlona zostaje w oknie 1080/50p po wybraniu [ALL AVCHD].*
* Tylko /
4 Wybierz scenę lub zdjęcie, które
chcesz odtworzyć przy użyciu
3/4/2/1, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
≥ Po wybraniu / i naciśnięciu przycisku
ENTER, wyświetlona zostanie następna (poprzednia) strona.
Podstawowe
Odtwarzanie filmów/zdjęć
15.11.2013
0h00m15s
wyświetlane jest wyłącznie dla /





15.11.2013
0h00m15s
Strona: 28
- 29 -
5 Wybierz ikonę obsługi za pomocą
3/4/2/1.
D Ikona obsługi
≥ Aby wyświetlić/ukryć ikonę obsługi, naciśnij
przycisk ENTER.
* Po dwukrotnym naciśnięciu prędkość przewijania do przodu/ do tyłu zwiększa się. (Wyświetlany
ekran zmienia się / .)
∫ Zmiana ekranu miniatur
Podczas wyświetlania miniatur, jeśli obsługiwana jest dźwignia zoomu
w stronę lub w stronę , wyświetlanie miniatur zmienia się w
następującej kolejności.
20 scen () 9 scen () 1 scena
≥ Wyświetlanie 9 scen zostaje przywrócone po wyłączeniu zasilania
lub zmianie trybu.
∫ Regulacja głośności
Przesuń suwak głośności w celu regulacji
poziomu głośnika podczas odtwarzania filmu.
Odtwarzanie filmów Przeglądanie zdjęć
1/;: Odtwarzanie/pauza
6: Odtwarzanie wstecz*
5: Szybki przegląd nagrania do
przodu*
∫: Zatrzymuje odtwarzanie i
wyświetla miniatury.
1/;: Rozpocznij/zatrzymaj pokaz
slajdów (wyświetlanie zdjęć w
kolejności numerycznej).
2;: Wyświetla poprzednie zdjęcie.
;1: Wyświetla następne zdjęcie.
∫: Zatrzymuje odtwarzanie i
wyświetla miniatury.
W kierunku “r”: Głośność wzrasta
W kierunku “s”: Głośność spada
0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s

Strona: 29
- 30 -
≥ Z wyjątkiem normalnego odtwarzania, dźwięk nie jest odtwarzany.
≥ Jeśli pauza jest włączona przez 5 minut, ekran przełączy się do miniatur.
≥ Czas odtwarzania, który upłynął, zostanie ustawiony na 0h00m00s dla każdej sceny.
≥ /
Podczas odtwarzania przy wybranym [ALL AVCHD], w momencie przełączania sceny ekran
może na chwilę zrobić się czarny.
Kompatybilność filmów
≥ /
Urządzenie wykorzystuje format pliku AVCHD Progressive/AVCHD/MPEG-4 AVC.
≥
Urządzenie wykorzystuje format pliku AVCHD/MPEG-4 AVC.
≥ Odtwarzanie za pomocą kamery filmów, zapisanych przy użyciu innego urządzenia, może
nie być prawidłowe lub być niemożliwe, podobnie jak odtwarzanie za pomocą innego
urządzenia filmów zapisanych za pomocą tej kamery, nawet w przypadku jeśli urządzenia
wykorzystują kompatybilne standardy. ( wyświetlane jest dla filmów, których nie można
odtworzyć na tej kamerze)
Sprawdź kompatybilność w Instrukcji obsługi swojego urządzenia.
≥ Za pomocą kamery można odtwarzać tylko te filmy MP4, które zostały zapisane przy jej
użyciu.
Kompatybilność zdjęć
≥ Ta kamera jest zgodna ze zunifikowaną normą DCF (Design rule for Camera File system)
utworzoną przez JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
≥ Format plików zdjęć obsługiwanych przez kamerę to JPEG. (Nie wszystkie pliki w formacie
JPEG będą wyświetlane.)
≥ Ta kamera może obniżyć jakość lub nie odtworzyć danych nagranych lub utworzonych na
innym urządzeniu, a inne urządzenia mogą obniżyć jakość lub nie odtworzyć danych
nagranych tą kamerą.
Strona: 30
- 31 -
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Za pomocą 3/4/2/1 wybierz
menu główne A, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3 Wybierz podmenu B za pomocą
3/4 i naciśnij przycisk 1 lub
ENTER.
4 Wybierz żądany
element za pomocą
3/4/2/1, a następnie
naciśnij przycisk
ENTER, aby go ustawić.
Aby cofnąć się do poprzedniego
ekranu
Naciśnij przycisk kursora 2.
Aby wyjść z ekranu menu
Naciśnij przycisk MENU.
∫ Wyświetlanie informacji
Opisy wybranych podkategorii menu i
elementów menu wyświetlone są w krokach 3 i
wyświetlone są 4.
∫ Informacje o ikonach obsługi
/ :
Wybierz i naciśnij przycisk ENTER, aby
usunąć folder.
:
Wybierz i naciśnij przycisk ENTER, aby
powrócić do poprzedniego ekranu.
Podstawowe
Korzystanie z ekranu menu
ユワヵユン
ヮユワヶ
Strona: 31
- 32 -
Ustaw metodę wyświetlania informacji na ekranie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 72.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 20.
Możliwe jest wyświetlanie i nagrywanie czasu w miejscu podróży poprzez wybranie miejsca
zamieszkania i miejsca podróży.
≥ Zmień tryb na .
1 Wybierz menu.
≥ Jeżeli zegar nie jest ustawiony, ustaw aktualną godzinę. (l 20)
≥ Jeżeli opcja [DOM] (miejsce zamieszkania) nie jest ustawiona, wyświetli się komunikat. Naciśnij
przycisk ENTER, aby przejść do punktu 3.
2 (Tylko w przypadku ustawiania miejsca zamieszkania)
Wybierz [DOM] korzystając z 2/1 i naciśnij przycisk ENTER.
3 (Tylko w przypadku ustawiania
miejsca zamieszkania)
Wybierz miejsce zamieszkania
przy użyciu 2/1 i naciśnij
przycisk ENTER.
≥ Aby ustawić czas letni, naciśnij przycisk
3. Pojawi się i włączone
zostanie ustawienie czasu letniego;
czas zostanie przesunięty o godzinę do
przodu w stosunku do czasu
uniwersalnego. Ponowne naciśnięcie 3
powoduje przywrócenie normalnego
ustawienia czasu.
Podstawowe
Korzystanie z menu ustawień
[WYŚWIETL.]
: [USTAWIENIA] # [WYŚWIETL.] # żądane ustawienie
[WŁ.] (Wyświetl wszystkie informacje)/[WYŁ.] (Wyświetl część informacji)
[ZEWN. WYŚW.]
[UST. ZEG.]
[STREFA CZAS.]
: [USTAWIENIA] # [STREFA CZAS.]


A Aktualny czas
B Różnica czasu w porównaniu z
czasem uniwersalnym (GMT –
czas Greenwich)
Strona: 32
- 33 -
4 (Tylko w przypadku ustawiania miejsca podróży)
Wybierz [CEL PODRÓŻY] korzystając z 2/1 i naciśnij przycisk ENTER.
≥ W przypadku ustawiania miejsca zamieszkania po raz pierwszy, ekran wyboru miejsca
zamieszkania/podróży zostaje wyświetlony po ustawieniu miejsca zamieszkania. Jeżeli miejsce
zamieszkania było już ustawiane, wykonaj czynność opisaną w punkcie 1.
5 (Tylko w przypadku ustawiania
miejsca podróży)
Wybierz cel podróży używając
2/1 i naciśnij przycisk ENTER.
≥ Aby ustawić czas letni, naciśnij 3.
Pojawi się i włączone zostanie
ustawienie czasu letniego. Czas w
docelowym miejscu podróży i różnica
w stosunku do czasu miejsca
zamieszkania zostaną przesunięte o
godzinę do przodu. Aby przywrócić
normalne ustawienie czasu, dotknij 3
ponownie.
≥ Zakończ ustawianie, naciskając przycisk
MENU. Wyświetlony zostanie wskaźnik i czas w miejscu podróży.
Aby przywrócić wyświetlanie czasu w miejscu zamieszkania
Ustaw miejsce zamieszkania, wykonując czynności od 1 do 3, i zakończ ustawianie, naciskając
przycisk MENU.
≥ Jeżeli nie możesz znaleźć miejsca podróży na ekranie, ustaw je, korzystając z różnicy czasu w
porównaniu z miejscem zamieszkania.
Można zmienić tryb wyświetlania daty i czasu.
Można zmienić format daty.
[DATA/CZAS]
: [USTAWIENIA] # [DATA/CZAS] # żądane ustawienie
[DATA]/[CZAS]/[WYŁ.]
[FORMAT DATY]
: [USTAWIENIA] # [FORMAT DATY] # żądane ustawienie
[R/M/D]/[M/D/R]/[D/M/R]


C Czas lokalny w wybranym miejscu
podróży
D Różnica czasu w porównaniu z czasem
w miejscu zamieszkania
Strona: 33
- 34 -
Jeśli przez około pięć minut nie wykona się żadnego działania kamerą, wyłączy się ona
automatycznie, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
≥ Urządzenie nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli opcja [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] jest
ustawiona na [WŁ.], w następujących przypadkach:
j Gdy podłączony jest zasilacz sieciowy*
j do gniazda USB jest podłączony komputer itp.
j używana jest funkcja PRE-REC
j Trwa odtwarzanie pokazu slajdów
* Po włączeniu funkcji [OSZCZ.ENERG. (AC)] urządzenie automatycznie się wyłącza.
Jeśli przez około 30 minut nie zostanie uruchomiona żadna funkcja, a do urządzenia jest
podłączony zasilacz sieciowy, urządzenie automatycznie się wyłączy.
≥ Urządzenie nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli opcja [OSZCZ.ENERG. (AC)] jest
ustawiona na [WŁ.], w następujących przypadkach:
j /
Do gniazda USB jest podłączony komputer itp.
j używana jest funkcja PRE-REC
j Trwa odtwarzanie pokazu slajdów
[OSZCZ.ENERG.(AKUM.)]
: [USTAWIENIA] # [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] # [WŁ.]
[OSZCZ.ENERG. (AC)]
: [USTAWIENIA] # [OSZCZ.ENERG. (AC)] # [WŁ.]
Strona: 34
- 35 -
Kamera powróci do trybu pauzy nagrywania około 0,6 sekundy po otwarciu ekranu LCD.
≥ W trybie gotowości szybkiego uruchamiania, pobierane jest około 60% energii zużywanej
w trybie pauzy nagrywania, w związku z czym czas nagrywania będzie krótszy.
≥ /
Szybkie uruchamianie nie działa, jeżeli nie została włożona karta SD.
≥
Szybkie uruchamianie nie zadziała, jeśli w [KARTA SD] zostanie wybrana opcja [WYB.
NOŚNIKA], nawet jeśli karta SD nie jest włożona.
≥ Zmień tryb na .
1 Wybierz menu.
2 Zamknij ekran LCD.
Wskaźnik stanu A miga na zielono, a kamera przełącza się
na tryb gotowości szybkiego uruchamiania.
3 Otwórz ekran LCD.
Wskaźnik stanu A zapala się na czerwono i kamera
przełącza się na tryb pauzy nagrywania.
≥ Szybkie uruchamianie zostaje wyłączone
j po upływie 5 minut
j po wybraniu trybu
≥ Automatyczne ustawienie balansu bieli może trochę potrwać.
≥ W przypadku szybkiego uruchamiania kamery, wartość powiększenia zmienia się na 1k.
≥ Jeśli urządzenie automatycznie przeszło w tryb gotowości szybkiego uruchamiania z funkcją
[OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] (l 34)/[OSZCZ.ENERG. (AC)] (l 34), zamknij ekran LCD i otwórz
go znowu.
≥ Wyłącz kamerę przy użyciu przycisku zasilania.
[SZYBKI START]
: [USTAWIENIA] # [SZYBKI START] # [WŁ.]


Strona: 35
- 36 -
Rozpoczęcie i zakończenie nagrywania oraz włączenie/wyłączenie urządzenia może zostać
potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
Po wybraniu opcji [WYŁ.] sygnał dźwiękowy na początku i na końcu nagrywania nie jest emitowany.
2 sygnały dźwiękowe 4 razy
Kiedy wystąpił błąd. Sprawdź komunikat błędu wyświetlony na ekranie. (l 105)
Ułatwia to korzystanie z ekranu LCD w jasnych miejscach, również na zewnątrz pomieszczeń.
≥ Te ustawienia nie mają wpływu na nagrywane obrazy.
≥ Gdy kamera jest podłączona do zasilacza sieciowego, monitor LCD automatycznie przechodzi w
tryb .
≥ Gdy ekran LCD jest jasny, czas nagrywania w przypadku korzystania z akumulatora będzie
krótszy.
Regulacja jasności i nasycenia kolorów ekranu LCD.
≥ Te ustawienia nie mają wpływu na nagrywane obrazy.
1 Wybierz menu.
2 W celu wyregulowania, naciśnij 2/1, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
≥ Naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z ekranu menu.
[DŹW. BIP]
: [USTAWIENIA] # [DŹW. BIP] # żądane ustawienie
(Niski poziom głośności)/ (Wysoki poziom głośności)/[WYŁ.]
[JASNOŚĆ LCD]
: [USTAWIENIA] # [JASNOŚĆ LCD] # żądane ustawienie
(Ekran jeszcze jaśniejszy)/ (Ekran jaśniejszy)/ (Normalny)/ (Ekran ciemniejszy)
[USTAW LCD]
: [USTAWIENIA] # [USTAW LCD] # żądane ustawienie
[JASNOŚĆ]: Jasność ekranu LCD
[KOLOR]: Poziom kolorów ekranu LCD
+2 +1 0 -1
+1
Strona: 36
- 37 -
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 73.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 74.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 72.
Ustaw na [TAK], aby przywrócić ustawienia fabryczne funkcji w menu.
(Tylko gdy wybrany jest tryb )
≥ Ustawienia opcji [WYB. NOŚNIKA]*
, [UST. ZEG.] i [LANGUAGE] nie ulegną zmianie.
* W przypadku modelu / , to menu nie jest wyświetlane.
Ustaw numer pliku iFrame/MP4 i nagranego następnie zdjęcia na 0001.
≥ Numer folderu zostanie zaktualizowany i numeracja plików rozpocznie się od 0001. (l 100)
≥ Aby wyzerować numer folderu, sformatuj kartę SD i pamięć wewnętrzną, a następnie
przeprowadź [ZEROWANIE NUMERU].
[ROZDZ. HDMI]
[VIERA Link]
[FORMAT TV]
[UST.WST.]
: [USTAWIENIA] # [UST.WST.]
[ZEROWANIE NUMERU]
: [USTAWIENIA] # [ZEROWANIE NUMERU]
Strona: 37
- 38 -
Należy pamiętać, że podczas formatowania nośnika usuwane są wszystkie nagrane na nim dane i
nie będzie ich można przywrócić. Zalecamy zapisanie ważnych danych w komputerze, na płycie itp.
(l 90)
*1 Tylko
*2 /
Wyświetlane po podłączeniu USB HDD. (l 78)
≥
Nie jest podłączone ekran wyboru nośnika nie jest wyświetlany, kiedy USB HDD. Wybierz [TAK] i
naciśnij przycisk ENTER.
≥
Ekran wyboru nośnika nie jest wyświetlany. Wybierz [TAK] i naciśnij przycisk ENTER.
≥ Po zakończeniu formatowania, naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z ekranu komunikatu.
≥ Przed utylizacją lub pozbyciem się karty pamięci SD należy dokonać fizycznego formatowania
karty. (l 115)
≥
Przed utylizacją lub pozbyciem się kamery należy dokonać fizycznego formatowania pamięci
wewnętrznej. (l 113)
≥ Podczas formatowania nie wyłączaj kamery ani nie wyjmuj karty SD. Nie narażaj kamery na
drgania i wstrząsy.
[FORM.NOŚNIKA]
: [USTAWIENIA] # [FORM.NOŚNIKA] # żądane ustawienie
[PAMIĘĆ WEW.]*1
/[KARTA SD]/[DYSK TWARDY]*2
Do formatowania nośników należy używać tej kamery.
Formatowanie pamięci wewnętrznej możliwe jest wyłącznie przy użyciu kamery.
Nie formatuj karty SD w innych urządzeniach, takich jak komputer. Takiej karty nie można
stosować w tej kamerze.
Strona: 38
- 39 -
Można sprawdzić zajęte zasoby, pojemność karty SD i wbudowanej pamięci oraz dostępny
pozostały czas nagrywania.
≥
Naciśnięcie przycisku ENTER spowoduje przełączenie wyświetlania z karty SD na wyświetlanie z
pamięci wewnętrznej.
≥ Gdy przełącznik trybu jest ustawiony na , wyświetla się format nagrywania lub pozostały
czas nagrywania dla wybranego trybu nagrywania.
≥ Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć wskazanie.
≥ Część pojemności karty SD lub pamięci wewnętrznej jest wykorzystywana do zapisywania
informacji i zarządzania plikami systemowymi, w związku z czym faktyczna ilość użytecznego
miejsca może być mniejsza. Ilość użytecznego miejsca na karcie SD/w pamięci wewnętrznej jest
zazwyczaj obliczana jako 1 GB=1.000.000.000 bajtów. W przypadku kamery, komputerów
osobistych i oprogramowania pojemność jest wyrażana jako
1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 bajtów. W związku z tym podana pojemność wydaje
się mniejsza.
Wyświetlana jest wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia.
(Tylko gdy wybrany jest tryb )
Wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia można aktualizować.
(Tylko gdy wybrany jest tryb )
[STAN NOŚNIKA]
: [USTAWIENIA] # [STAN NOŚNIKA]
[Wyśw. wersji]
: [USTAWIENIA] # [Wyśw. wersji]
[Akt. wersji]
: [USTAWIENIA] # [Akt. wersji]
Najnowsze informacje na temat aktualizacji znaleźć można na poniższej stronie wsparcia.
(stan aktualny na grudzień 2012 r.)
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam (Serwis jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.)
Strona: 39
- 40 -
Ten element służy do uruchamiania trybu demonstracyjnego kamery.
(Tylko gdy wybrany jest tryb )
≥ Gdy [F-CJA DEMO] jest przełączony na [WŁ.], karta SD jest niewłożona, przycisk MENU
zostanie naciśnięty, a urządzenie jest podłączone do zasilacza, demonstracja rozpoczyna się
automatycznie.
Po wykonaniu dowolnej czynności tryb demonstracyjny zostaje wyłączony. Jednak jeśli przez
około 10 minut nie przeprowadzi się żadnego działania kamerą, tryb demonstracyjny
automatycznie rozpocznie się ponownie. Aby wyłączyć tryb demonstracyjny, ustaw [F-CJA
DEMO] na [WYŁ.] lub włóż kartę SD.
Ten element służy do uruchamiania trybu demonstracyjnego optycznego stabilizatora obrazu.
(Tylko gdy wybrany jest tryb )
≥ Wybierz [O.I.S. - DEMO] i naciśnij przycisk ENTER, aby automatycznie rozpocząć demonstrację.
Po dotknięciu przycisku MENU demonstracja zostanie wyłączona.
Można wybrać język komunikatów na ekranie i w menu.
Ten element jest wyświetlany tylko, gdy włożona jest karta Eye-Fi.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 87.
Ten element jest wyświetlany tylko, gdy włożona jest karta Eye-Fi.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 88.
[F-CJA DEMO]
: [USTAWIENIA] # [F-CJA DEMO] # [WŁ.]
/
[O.I.S. - DEMO]
: [USTAWIENIA] # [O.I.S. - DEMO]
[LANGUAGE]
: [USTAWIENIA] # [LANGUAGE] # żądane ustawienie
[PRZESYŁ. Eye-Fi]
[BEZPOŚR. Eye-Fi]
Strona: 40
- 41 -
¬ Zmień tryb na .
A Pasek zoomu
≥ Szybkość zoomu różni się w zależności od stopnia odchylenia dźwigni zoom.
≥ Maksymalną wartość zoomu można ustawić przy użyciu opcji [TRYB ZOOM]. (l 48)
∫ Informacje o pasku zoomu
Pasek zoomu jest wyświetlany podczas obsługi zoomu.
≥ Jeżeli zdejmiesz palec z dźwigni zoom podczas przybliżania lub oddalania, może zostać nagrany
odgłos zwolnienia dźwigni. Przywracając oryginalne ustawienie dźwigni należy ją przesuwać
bezgłośnie.
≥ /
Gdy wartość powiększenia wynosi 42k, ostrość jest ustawiana na obiektach w odległości około
1,6 m lub większej.
≥
Gdy wartość powiększenia wynosi 48k, ostrość jest ustawiana na obiektach w odległości około
1,6 m lub większej.
≥ Gdy powiększenie wynosi 1k, kamera może nastawić ostrość na obiekt oddalony o ok. 3 cm od
obiektywu.
Zaawansowane (Nagrywanie)
Korzystanie z zoomu
Dźwignia zoom
W kierunku T:
Nagrywanie w powiększeniu (zbliżenie)
W kierunku W:
Nagrywanie szerokokątne (oddalenie)
6 W
T
6 W
T

T
W
 
B Zoom optyczny
C i.Zoom/Zoom cyfrowy (niebieski)
Strona: 41
- 42 -
∫ Funkcja optycznego stabilizatora obrazu /
Optyczny stabilizator obrazu zapewnia stabilizację obrazu bez znacznego pogorszenia jakości
obrazu.
¬ Zmień tryb na .
≥ Gdy kamera jest silnie wstrząsana, stabilizacja może nie być możliwa.
∫ Funkcja stabilizacji obrazu
Podczas nagrywania używaj stabilizatora obrazu, aby zredukować efekty potrząsania.
¬ Zmień tryb na .
Wybierz menu
≥ Na ekranie pojawi się ikona .
≥ Zalecamy ustawienie [WYŁ.] podczas nagrywania z użyciem statywu.
≥ Podczas korzystania z funkcji nagrywania kolorów w ciemności lub gdy szybkość migawki jest
wolniejsza niż 1/50, zależnie od stopnia zaciemnienia otoczenia, funkcja elektrycznego
stabilizatora obrazu nie działa i miga wskaźnik .
≥ Gdy kamera jest silnie wstrząsana, stabilizacja może nie być możliwa.
Zaawansowane (Nagrywanie)
Funkcja stabilizacji obrazu
: [UST. NAGR.] # [E.I.S.] # [WŁ.]
Przycisk optycznego stabilizatora obrazu/
usuwania
Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć optyczny
stabilizator obrazu.
(Wł.) # ustawienie anulowane
≥ Jeśli zamierzasz nagrywać podczas chodzenia, zalecamy
włączenie funkcji optycznego stabilizatora obrazu.
≥ Podczas korzystania ze statywu należy wyłączyć funkcję
optycznego stabilizatora obrazu.
O.I.S./
Strona: 42
- 43 -
Wybierz ikony obsługi w celu dodania różnych efektów do nagrywanych obrazów.
¬ Zmień tryb na .
1 Aby wyświetlić ikony obsługi na
ekranie, naciśnij przycisk ENTER.
≥ Ikony zmieniają się po każdym naciśnięciu 4
przycisku kursora.
≥ Aby wyświetlić/ukryć ikonę obsługi, naciśnij
przycisk ENTER.
2 (np. Kompensacja oświetlenia tła)
Wybierz ikonę obsługi.
≥ Aby wyłączyć funkcję, wybierz ikonę obsługi
ponownie.
≥ Informacje dotyczące wyłączania poniższych
funkcji podane zostały na odnośnych
stronach.
j Tryb pomocy (l 44)
j Linie pomocy (l 45)
≥ Ikona jest wyświetlana po ustawieniu ikony
obsługi.
Ikony obsługi
*1 Nie jest wyświetlany w trakcie nagrywania.
*2 Element nie jest wyświetlany w trybie
Intelligent Auto.
*3 Tylko / .
≥ Po wyłączeniu kamery lub zmianie trybu na
, funkcje kompensacji tylnego światła,
Tele makro, PRE-REC i nagrywania kolorów
w ciemności zostają wyłączone.
≥ Jeśli wyłączysz zasilanie, funkcja
stopniowego pojawiania się zostanie
anulowana.
≥ Można ustawić przy użyciu menu.
(Z wyjątkiem Tryb pomocy)
Zaawansowane (Nagrywanie)
Funkcje nagrywania ikon obsługi
1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ 1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ
Zanikanie/pojawianie się
Kompensacja oświetlenia tła
Tryb pomocy*1
Linie pomocy
Tele makro*1,3
PRE-REC*1
Nagrywanie kolorów w ciemności*1,2
Inteligentna kontrola kontrastu*2
Strona: 43
- 44 -
Po rozpoczęciu nagrywania, obraz i dźwięk pojawiają się
stopniowo. (Pojawianie się)
Po włączeniu pauzy nagrywania, obraz i dźwięk zanikają
stopniowo. (Zanikanie)
≥ Ustawienie pojawiania się/zanikania zostanie wyłączone po
zatrzymaniu nagrywania.
∫ Aby wybrać kolor dla pojawiania się/zanikania
≥ Miniatury scen nagranych przy użyciu funkcji pojawiania się są czarne (lub białe).
Funkcja ta rozjaśnia obraz, zapobiegając ściemnieniu obiektu podświetlonego od tyłu.
Aby wyświetlić objaśnienie na ekranie,
wybierz żądaną ikonę za pomocą przycisku
kursora.
Wyjście z ekranu pomocy
Naciśnij przycisk MENU lub wybierz [END].
≥ Kiedy urządzenie pracuje w trybie pomocy nie można nagrywać ani ustawiać funkcji.
Zanikanie/pojawianie się
: [UST. NAGR.] # [WYGAŚ KOL.] # [BIAŁY] lub
[CZARNY]
Kompensacja oświetlenia tła
Tryb pomocy
(Pojawianie się)
(Zanikanie)
Strona: 44
- 45 -
Podczas nagrywania można sprawdzić, czy obraz jest poziomy. Funkcja ta służy również do
oceny rozplanowania kadru.
Funkcja ta będzie przełączana po każdym wybraniu ikony.
# # # ustawienie anulowane
≥ Linie pomocy nie pojawiają się na nagrywanym obrazie.
Ustawienie ostrości tylko na obiekcie w zbliżeniu i zacienienie tła umożliwia tworzenie
efektownych zdjęć.
≥ Kamera może ustawić ostrość na obiekcie odległym o ok. 70 cm.
≥ Podczas ustawiania funkcji tele makro przy ustawieniu zoomu poniżej wartości 42k, zoom
zostanie automatycznie dostosowany do poziomu 42k.
≥ Funkcja tele makro zostanie wyłączona, gdy powiększenie będzie miało wartość niższą niż 42k.
Funkcja ta umożliwia rozpoczęcie nagrywania obrazu i dźwięku około 3 sekund przed
naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia nagrywania.
≥ Na ekranie pojawi się ikona .
≥ Nakieruj wcześniej kamerę na obiekt.
≥ Nie ma sygnału dźwiękowego.
≥ PRE-REC zostaje wyłączone w następujących przypadkach.
j Po zmianie trybu
j /
Po wyjęciu karty SD
j
W przypadku wyjęcia karty SD, kiedy funkcja [WYB. NOŚNIKA] jest ustawiona na
[FILM/KARTA SD]
j Po naciśnięciu przycisku MENU
j Po wyłączeniu kamery
j Po rozpoczęciu nagrywania
j Po upłynięciu 3 godzin
≥ Po ustawieniu PRE-REC, jeżeli zapis rozpocznie się po upływie mniej niż 3 sekund, nie zostaną
nagrane filmy zapisane 3 sekundy przed naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia
nagrywania.
≥ Obrazy wyświetlane jako miniatury w trybie odtwarzania będą różnić się od filmów wyświetlanych
na początku odtwarzania.
Linie pomocy
/
Tele makro
PRE-REC
Funkcja ta umożliwia uchwycenie niepowtarzalnych ujęć.
PRE-REC
Strona: 45
- 46 -
Funkcja ta pozwala na nagrywanie kolorowych obrazów w ciemnych miejscach. (Minimalne
wymagane natężenie oświetlenia: około 1 lx)
≥ Nagrywana scena wygląda tak, jakby pominięto pewne klatki filmu.
≥ Jeśli funkcję włączy się w jasnym miejscu, ekran może przez chwilę świecić na biało.
≥ Mogą być widoczne zwykle niezauważalne jasne punkty, ale nie jest to usterka.
≥ Zaleca się używanie statywu.
≥ W ciemnych miejscach automatyczne ustawianie ostrości może zajmować więcej czasu. To
normalne.
Funkcja ta służy do rozjaśniania zacienionych fragmentów przy jednoczesnym ograniczaniu
nasycenia bieli zbyt jasnych fragmentów. Zarówno jasne, jak i ciemne fragmenty są wyraźnie
widoczne.
≥ Jeżeli występują fragmenty bardzo ciemne lub bardzo jasne bądź jasność jest niewystarczająca,
efekt może nie być wyraźny.
Nagrywanie kolorów w ciemności
Inteligentna kontrola kontrastu
Strona: 46
- 47 -
≥ Zmień tryb na .
Kiedy nagrywa się obrazy w różnych sytuacjach, ten tryb automatycznie ustawia optymalny czas
naświetlenia i przysłony.
≥ (Zachód słońca/Słabe oświetlenie)
j Czas naświetlania wynosi 1/25 lub więcej.
≥ (Zachód słońca/Pejzaż/Fajerwerki/Nocny pejzaż)
j Obraz może być niewyraźny w przypadku obiektów znajdujących się blisko kamery.
≥ (Sport)
j Podczas normalnego odtwarzania film może wydawać się mało płynny.
j Kolory i jasność ekranu mogą ulec zmianie w przypadku oświetlenia w pomieszczeniach.
j Jeśli jasność jest niewystarczająca, tryb sportowy nie działa. Symbol będzie migać.
≥ (Portret)
j Kolory i jasność ekranu mogą ulec zmianie w przypadku oświetlenia w pomieszczeniach.
≥ (Wygładzanie skóry)
j Jeśli tło lub coś innego w scenie ma kolor zbliżony do koloru skóry, ich obraz również zostanie
wygładzony.
j Jeśli jasność jest zbyt niska, efekt może nie być wyraźnie widoczny.
j Podczas filmowania osoby znajdującej się w większej odległości, twarz może nie być wyraźnie
widoczna. W takim przypadku należy wyłączyć tryb wygładzania skóry lub dokonać
powiększenia (zbliżenia) filmowanej twarzy.
Zaawansowane (Nagrywanie)
Funkcje nagrywania menu
[F-CJA SCENY]
: [UST. NAGR.] # [F-CJA SCENY] # żądane ustawienie
[WYŁ.]: Anuluj ustawienie
5Sport: Mniejsze drgania obrazu podczas odtwarzania ujęć szybko
poruszających się obiektów w zwolnionym tempie lub podczas
pauzy odtwarzania
Portret: Aby wyraźnie oddzielić nagrywane osoby od tła
Wygładzanie skóry: W tym trybie kolor skóry jest mniej intensywny, co poprawia
wygląd nagrywanych osób
Oświetlenie punktowe: Lepsza jakość przy jasno oświetlonym obiekcie.
Śnieg: Lepsza jakość obrazu podczas filmowania w miejscach ośnieżonych.
Plaża: Intensywniejszy błękit morza i nieba
Zachód słońca: Intensywniejsza czerwień wschodu i zachodu słońca
Pejzaż: Rozległy krajobraz
Fajerwerki: Piękne ujęcia fajerwerków na tle nocnego nieba
Nocny pejzaż: Piękne ujęcia krajobrazu wieczorem lub w nocy.
Słabe oświetlenie: Ciemne sceny, np. o zmierzchu
Strona: 47
- 48 -
≥ (Fajerwerki)
j Czas naświetlania wynosi 1/25.
j Obraz może być wyblakły w przypadku jasnego otoczenia.
≥ (Nocny pejzaż)
j Zaleca się używanie statywu.
Ustaw maksymalną wartość zoomu.
≥ Im większy poziom zoomu cyfrowego, tym gorsza jakość obrazu.
Przełącza tryb nagrywania filmów.
*1 [iFrame] jest formatem służącym do odtwarzania i obróbki na komputerach Mac (iMovie’11).
Jest on zalecany w przypadku korzystania z komputera Mac.
*2 [MP4] to format nagrywania odpowiedni do odtwarzania i obróbki nagrań na komputerze.
≥ Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na tryb [AVCHD].
[TRYB ZOOM]
: [UST. NAGR.] # [TRYB ZOOM] # żądane ustawienie
[i.Zoom WYŁ.]: /
Do 42k
Do 48k
[i.Zoom 72k]: Ta funkcja zoomu umożliwia nagrywanie obrazów o wysokiej
rozdzielczości. (Do 72k)
[D.Zoom 100k]: Zoom cyfrowy (Do 100k)
[D.Zoom 2500k]: Zoom cyfrowy (Do 2500k)
[FORMAT ZAP.]
: [UST. NAGR.] # [FORMAT ZAP.] # żądane ustawienie
[AVCHD]/[iFrame]*1/[MP4]*2
Strona: 48
- 49 -
Przełącz jakość obrazu i format nagrania nagrywanych filmów w AVCHD.
≥ Ustaw [FORMAT ZAP.] na [AVCHD].
/
*1 Opcja ta umożliwia zapis w trybie 1080/50p (1920k1080/50 progresywny). Jest to tryb
nagrywania z najwyższą jakością obrazu możliwą do uzyskania przez kamerę.
*2 Nagranie będzie miało wyższą jakość w następującej kolejności: [HA], [HG] i [HE].
≥ Czas nagrywania w przypadku korzystania z akumulatora (l 14)
≥ Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na tryb [HG].
≥ Informacje dotyczące przybliżonego czasu nagrywania można znaleźć na stronie 118.
≥ Gdy kamera była poruszana za często lub zbyt szybko bądź gdy został nagrany szybko
poruszający się obiekt (Szczególnie w przypadku nagrywania w formacie [MP4] lub trybie
nagrywania [HE]), mogą się pojawić mozaikowe zakłócenia podczas odtwarzania.
Możliwe jest kontynuowanie nagrywania filmu na karcie SD, gdy brak jest miejsca w pamięci
wewnętrznej. (Możliwe jest przekazywanie nagrywania wyłącznie z pamięci wewnętrznej na kartę
SD.)
≥ Ustaw [WYB. NOŚNIKA] na [PAMIĘĆ WEW.].
≥ Ustaw [FORMAT ZAP.] na [AVCHD].
≥ Włóż kartę SD.
≥ pojawia się na ekranie. zniknie, gdy zabraknie miejsca w pamięci wewnętrznej i
rozpocznie się nagrywanie na karcie SD.
≥ Przekazywanie nagrywania może być wykonane tylko raz.
≥ Łączenie scen zapisanych w trybie przekazywania nagrywania przy użyciu opcji [SCENY
NAGR.KONT.] na karcie SD. (l 69, 76)
≥ Po wykonaniu [SCENY NAGR.KONT.], można ponownie używać funkcji przekazywania
nagrywania. Jeśli [NAGR.KONT.] jest ustawione na [WŁ.] bez zastosowania opcji [SCENY
NAGR.KONT.], wyświetlony zostanie komunikat. Przekazywanie nagrywania będzie możliwe po
wybraniu [TAK], ale niemożliwe będzie późniejsze zastosowanie opcji [SCENY NAGR.KONT.].
[TRYB ZAP.]
: [UST. NAGR.] # [TRYB ZAP.] # żądane ustawienie
[1080/50p]*1
: Ustaw tryb nagrywania na 1080/50p.
[HA]/[HG]/[HE]*2
: Ustaw tryb nagrywania na 1080/50i.
[HA]/[HG]/[HE]*2: Ustaw tryb nagrywania na 1080/50i.
[NAGR.KONT.]
: [UST. NAGR.] # [NAGR.KONT.] # [WŁ.]
Strona: 49
- 50 -
≥ W przypadku przekazywania nagrywania zdjęcia są nagrywane na karcie SD.
≥ Wskazanie jest wyświetlane na ekranie miniatur podczas odtwarzania sceny zapisanej w
pamięci wewnętrznej w trybie przekazywania nagrywania.
Wykryte twarze zostaną otoczone ramkami.
≥ Istnieje możliwość wyświetlenia maksymalnie 15 ramek. Większe twarze i twarze bliżej środka
ekranu mają priorytet przed innymi.
∫ Priorytet wykrywania
Twarze z priorytetem wykrywania są otaczane pomarańczowymi ramkami. Ostrość i jasność
zostaną ustawione na twarzy z priorytetem wykrywania.
≥ Obramowanie najważniejszej twarzy zostaje wyświetlone tylko w trybie portretu trybu Intelligent
Auto.
≥ Biała ramka służy tylko do wykrywania twarzy.
Jeśli kamera będzie odwrócona do góry nogami podczas nagrywania filmów, automatycznie włączy
się pauza nagrywania.
≥ Funkcja SAMOWYŁĄCZ. może się włączyć, gdy nagrywasz obiekty znajdujące się nad tobą lub
pod tobą.
[OBRAMOW. TWARZY]
: [UST. NAGR.] # [OBRAMOW. TWARZY] # żądane ustawienie
[WYBR.]:
Wyświetlana jest tylko ramka dla twarzy z priorytetem
wykrywania.
[WSZYST.]:
Wyświetlane są wszystkie ramki wykrywania twarzy.
[WYŁ.]:
Anuluj ustawienie.
/
[SAMOWYŁĄCZ.]
: [UST. NAGR.] # [SAMOWYŁĄCZ.] # [WŁ.]

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic HC-V210

Zadaj pytanie o Panasonic HC-V210

Masz pytanie dotyczące Panasonic HC-V210, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic HC-V210. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic HC-V210 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.