Instrukcja Panasonic ER221

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic ER221. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Maszynki do brody
  • Model/nazwa: ER221
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spis treści

Strona: 36
%
wszystkich kierunkach, w celu
uzyskania równej długości włosów
(patrz rys. 5).
W przypadku kręconych włosów,
zastosowanie nasadki nie
gwarantuje przycięcia wszystkich
włosów.
Wówczas zdejmij nasadkę i przy
pomocy zwykłego grzebienia
podnoś pozostałe, nie obcięte włosy
(patrz rys. 6).
W przypadku kształtowania brody,
zdejmij nasadkę. Przyłóż ukośną
krawędź do skóry i wyrównaj brzegi
brody.
Wykańczanie brzegów (patrz rys.
8) i przycinanie wąsów (patrz rys.
9)
Użyj ostrza wykańczającego
maszynki mini trimmer.
Przesuń prowadnicę do góry, a
następnie włącz maszynkę (patrz
rys. 7).
W celu wygładzenia powierzchni
brody, delikatnie przeciągnij nad nią
ostrze.
Przycinanie włosów
Przytnij włosy na odpowiednią
długość, przesuwając maszynkę
pod włos.
Przycinanie włosów wokół uszu
Lekko przytnij, a następnie delikatnie
odsuń maszynkę od włosów (patrz
rys. 10).
Przycinanie włosów na karku
Wykończ, lekko odsuwając
maszynkę od włosów (patrz rys. 11).
(Nie trzymaj maszynki do góry
nogami. Możesz w ten sposób
nadmierne przyciąć włosy.)
Przed zmianą długości przycinania
lub zdjęciem nasadki, wyłącz
maszynkę (przełącznik w pozycji
“0•charge”).
Konserwacja
Przytrzymaj maszynkę napisem
Panasonic do góry, oprzyj kciuk na
ostrzach i wypchnij je z obudowy
(patrz rys. 12).
• Mycie w wodzie
1. Spłucz włosy przyklejone do
ostrza pod bieżącą wodą (patrz
rys. 13).
2. Spłucz włosy, które dostały się
do wnętrza maszynki pod
bieżącą wodą (patrz rys. 14).
3. Delikatnie potrząśnij maszynką
4-5 razy, wytrzyj wodę z
maszynki i ostrza, a następnie
umieść maszynkę na ręczniku
napisem “Washable” do dołu i
pozostaw do całkowitego
wyschnięcia (patrz rys. 15).
4. Nałóż kilka kropli oleju w
miejscach wskazanych
strzałkami (patrz rys. 16).
5. Zamocuj ponownie ostrza w
obudowie maszynki.
OSTRZEŻENIE: Przed
przystąpieniem do mycia maszynki
w wodzie odłącz zasilacz.
• Czyszczenie przy pomocy
pędzelka
73
%
włosów, które dostały się
pomiędzy ostrze stałe i ruchome.
K Zespół ostrza
Zwolnij zespół ostrza, aby wyjąć
go z obudowy w celu
wyczyszczenia lub wymiany
ostrza (patrz rys. 12).
L Ostrze wykańczające
maszynki Mini Trimmer
Służy do wykańczania brzegów
(patrz rys. 8) i przycinania
wąsów.
M Prowadnica maszynki Mini
Trimmer
Przesuń do góry, gdy używasz
ostrza wykańczającego.
N Zasilacz
Służy do podłączania maszynki
do źródła prądu zmiennego w
celu naładowania lub zasilania.
O Olej
Co jakiś czas po użyciu
maszynki nasmaruj przestrzeń
pomiędzy ostrzem stałym i
ruchomym 2 lub 3 kroplami oleju
(patrz rys. 16).
P Pędzelek do czyszczenia
PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYTKOWANIA ZAPOZNAJ SIĘ Z
INSTRUKCJĄ.
Sposób użytkowania
Ładowanie akumulatora i
zasilanie akumulatorowe
W przypadku ładowania maszynki
po raz pierwszy lub gdy nie była ona
używana przez ponad 6 miesięcy,
przed rozpoczęciem użytkowania
ładuj ją przez co najmniej 16 godzin
w celu uaktywnienia akumulatora.
Podłącz przewód zasilający do
maszynki i włóż wtyczkę zasilacza
do gniazdka sieciowego.
W niektórych krajach niezbędne
może być zastosowanie
przejściówki.
Wskaźnik poziomu ładowania świeci
podczas ładowania maszynki.
Po zakończeniu ładowania zacznie
on migać (patrz rys. 4).
Jeżeli maszynka traci moc, można
ją całkowicie naładować w ciągu 1
godziny.
Pełne naładowanie zapewnia
zasilanie maszynki na około 10
strzyżeń (5 minut na jedno
podstrzyżenie w przypadku
normalnej brody).
Zasilanie sieciowe
Podłącz zasilacz do maszynki, jak
w przypadku ładowania i ustaw
włącznik w pozycji “1”, aby
rozpocząć użytkowanie.
Jeżeli po wykonaniu czynności
opisanych powyżej występują
problemy z włączeniem urządzenia,
ustaw włącznik w pozycji “0•charge”
i pozostaw maszynkę na 1 minutę,
a następnie ponownie przesuń
włącznik w położenie “1”.
Przycinanie brody
Przyłóż ukośną powierzchnię
nasadki do skóry i przycinaj brodę
przesuwając maszynkę we
72
Strona: 37
%"
5. Zdejmij obudowę (g), panel
przedni (h) i boczny (i), a
następnie wyjmij bolec
napędowy maszynki (j) (patrz
rys. 20).
6. Wykręć dwa wkręty (k).
7. Wykręć dwa wkręty (l) i odłącz
gumowy zgarniak (m) (patrz rys.
21).
8. Wykręć wkręty (n) i odłącz
obudowę (o).
9. Odłącz komorę akumulatora (p)
i wyjmij akumulator (q) (patrz rys.
22).
Uwaga
• Nie ładuj maszynki w temperaturze
poniżej 0°C (32°F) lub powyżej
40°C (104°F) ani w miejscu
wystawionym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub
w pobliżu źródeł ciepła.
• Nie ładuj maszynki dłużej niż przez
48 godzin. Grozi to uszkodzeniem
akumulatora.
• Czyść obudowę wyłącznie przy
użyciu miękkiej ściereczki lekko
zwilżonej w wodzie lub wodzie z
mydłem. W żadnym wypadku nie
stosuj substancji żrących, jak np.
benzen lub wybielacz.
• W trakcie użytkowania i ładowania
maszynka może się rozgrzewać.
Jest to zjawisko normalne.
Przestroga
1. Przechowuj maszynkę w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
2. Pod żadnym pozorem nie
manipuluj przy częściach
ruchomych.
3. Nie podnoś maszynki za
przewód zasilający. Może to
spowodować jego odłączenie i
zniszczenie mienia lub
uszkodzenie ciała.
4. Nie używaj maszynki do
przycinania sierści zwierząt.
5. W żadnym wypadku nie
demontuj maszynki. Jeżeli
maszynka nie działa prawidłowo,
zleć jej przegląd lub naprawę
w y k w a l i f i k o w a n e m u
pracownikowi serwisu.
6. Nie próbuj używać przewodu
zasilającego lub zasilacza
innego niż przeznaczony dla
danego modelu. Korzystaj
wyłącznie z zasilacza
wchodzącego w skład zestawu.
7. Nie ciągnij, nie skręcaj ani nie
zaginaj mocno przewodu
zasilającego.
8. Nie owijaj przewodu zasilającego
ściśle wokół maszynki.
9. Przed rozpoczęciem ładowania
dokładnie osusz maszynkę.
10.Chroń zasilacz przed
zamoczeniem i nie dotykaj go
wilgotnymi rękami.
11. Przechowuj zasilacz w suchym
miejscu, gdzie nie będzie
narażony na uszkodzenia.
12.Myj maszynkę wodą z kranu. Nie
stosuj wody słonej lub
przegotowanej. Nie używaj
również środków
przeznaczonych do czyszczenia
sanitariatów i urządzeń
kuchennych. Nie zanurzaj
maszynki przez dłuższy czas w
wodzie.
75
%!
1. Zdejmij ostrze i usuń włosy z
jego powierzchni.
2. Przy pomocy pędzelka usuń
także obcięte włosy z obudowy
maszynki i okolicy wokół ostrza
(patrz rys. 17).
3. Usuń włosy spomiędzy ostrza
stałego i ruchomego. Naciśnij
dźwignię do czyszczenia, aby
podnieść ostrze ruchome i
usunąć resztki włosów
spomiędzy ostrzy (patrz rys. 18).
4. Nałóż kilka kropli oleju w
miejscach wskazanych
strzałkami (patrz rys. 16).
5. Zamocuj ponownie ostrza w
obudowie maszynki.
Żywotn ość ostrza
Żywotność ostrza uzależniona jest
od intensywności użytkowania.
Przykładowo, w przypadku
korzystania z maszynki przez 10
minut co 3 dni wynosi ona około 3
lata. Jeżeli mimo właściwej
konserwacji wydajność przycinania
pogorszyła się znacząco, oznacza
to, że okres eksploatacyjny ostrzy
dobiegł końca i należy je wymienić.
Nr części zamiennej to WER9602.
Żywotność akumulatora
Żywotność akumulatora uzależniona
jest od intensywności użytkowania.
W przypadku ładowania 3 razy w
miesiącu wynosi ona około 6 lat.
Jeżeli maszynka nie jest ładowana
przez ponad 6 miesięcy, akumulator
ulegnie rozładowaniu i jego
żywotność może ulec skróceniu.
Nawet gdy nie korzystasz regularnie
z maszynki, ładuj ją przynajmniej co
6 sześć miesięcy.
Ochrona środowiska i
powtórne wykorzystanie
materiałów
Maszynka wyposażona jest w
hybrydowy akumulator niklowo-
wodorkowy.
Dopilnuj, aby zużyty akumulator trafił
do oficjalnie wyznaczonego punktu
składowania, jeżeli jest taki w twoim
kraju.
Wyjmowanie wbudowanego
akumulatora przed utylizacją
maszynki
Użytkownik nie powinien
samodzielnie wymieniać
akumulatora. Istnieje jednak
możliwość wymiany akumulatora w
autoryzowanym punkcie
serwisowym. Podany poniżej
sposób postępowania dotyczy
wyłącznie wyjmowania akumulatora
w celu prawidłowej utylizacji.
Pamiętaj o wyjęciu akumulatora
przed wyrzuceniem maszynki.
1. Odłącz zasilacz od źródła prądu
i przewód zasilający od
maszynki.
2. Wyjmij ostrze.
Wykręć wkręt (a) i zdejmij dolną
pokrywę (b).
3. Zdejmij pokrywę pokrętła (c),
wykręć wkręt (d) i odłącz pokrętło
(e).
4. Wykręć dwa wkręty (f).
74

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic ER221

Zadaj pytanie o Panasonic ER221

Masz pytanie dotyczące Panasonic ER221, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic ER221. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic ER221 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.