Instrukcja Panasonic ER-GC50

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic ER-GC50. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Maszynki do brody
  • Model/nazwa: ER-GC50
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Węgierski, Chorwacki, Grecki

Spis treści

Strona: 68

Polski
	 69
Dziękujemy za wybranie maszynki do włosów (zasilanie z sieci lub
akumulatora) firmy Panasonic. Przed rozpoczęciem korzystania
prosimy przeczytać wszystkie instrukcje.
Ważne
Ta maszynka zawiera wbudowany akumulator. Nie należy wrzucać jej do
ognia, podgrzewać, ani ładować, używać bądź pozostawiać w miejscu o
wysokiej temperaturze.
Używanie maszynki
Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy ostrza nie są
uszkodzone lub odkształcone.
Przerwij użycie w przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia.
Wyłącz urządzenie przed zmianą długości cięcia lub zdjęciem
końcówki do przycinania.
Przed każdym użyciem nałóż olej w miejscach oznaczonych
strzałkami. (Patrz strona 73.)
Nie używaj urządzenia do strzyżenia zwierząt.
Nie przyciskaj ostrza do skóry.
Nie używaj maszynki do strzyżenia do celów innych niż strzyżenie.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej
lub nie posiadające wystarczającej wiedzy lub doświadczenia, chyba
że zostały one odpowiednio poinstruowane o sposobie użytkowania
urządzenia przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo lub
pozostają pod odpowiednią opieką. Dzieci muszą pozostawać pod
opieką, tak aby dopilnować by nie bawiły się urządzeniem.
Ładowanie maszynki
Nigdy nie używaj zasilacza sieciowego w łazience lub pomieszczeniu
z prysznicem.
Nie używaj kabla zasilania lub zasilacza sieciowego innego niż ten
zasilacz sieciowy (RE9‑49/RE9‑52 w przypadku Wielkiej Brytanii).
Urządzenie ładuj w miejscu, w którym nie będzie narażone na
działanie bezpośredniego światła słonecznego lub innych źródeł
ciepła, w temperaturze od 5 °C do 35 °C.
►
•
•
•
•
•
•
•
•
►
•
•
•
Włącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego z dala od wilgoci i
suchymi rękami.
Przytrzymaj zasilacz sieciowy podczas odłączania go z gniazdka
elektrycznego. Pociąganie za kabel zasilania może spowodować
jego uszkodzenie.
Uważaj by nie uszkodzić ani nie odkształcić przewodu zasilania. Nie
kładź na przewodzie zasilania żadnych ciężkich przedmiotów i
uważaj by go nie przytrzasnąć.
Nie używaj maszynki, kiedy kabel zasilania lub zasilacz sieciowy jest
zużyty bądź jeśli zasilacz sieciowy nie pasuje prawidłowo do gniazdka.
Kabla zasilania nie można wymienić. W przypadku uszkodzenia
kabla zasilacz sieciowy należy wyrzucić.
Czyszczenie maszynki
Ostrzeżenie
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, kabel zasilania
należy odłączyć od maszynki przed wyczyszczeniem jej w
wodzie.
Obudowy nie należy rozmontowywać ponieważ mogłoby to naruszyć
wodoszczelną konstrukcję urządzenia.
Maszynki nie należy czyścić słoną lub gorącą wodą. Maszynki nie
należy zanurzać w wodzie na dłuższy czas.
Obudowę należy czyścić tylko miękką ściereczką lekko zwilżoną
wodą bieżącą lub wodą z dodatkiem mydła. Nie używaj
rozpuszczalnika, benzyny, alkoholu ani innych środków chemicznych.
Oczyszczaj wtyczkę zasilania regularnie, aby usunąć wszelkie
zabrudzenia lub kurz.
Przechowywanie maszynki
Po zakończeniu użycia należy przechowywać w miejscu o niskiej
wilgotności.
Nie przechowuj maszynki w miejscu narażonym na bezpośrednie
działanie światła słonecznego lub innych źródeł ciepła.
Przechowuj zasilacz sieciowy w suchym miejscu, chroniony przed
uszkodzeniami.
Przechowuj olej z dala od dzieci.
•
•
•
•
•
►
•
•
•
•
►
•
•
•
•
Strona: 69
70
Polski
Oznaczenie części



 




 
 

a
b



ER-GC70 ER-GC50

(RE9‑49) (RE9‑52 dla
Wielkiej
Brytanii)
A	Korpus
1	Pokrętło
a. Oznaczenia skali
b. Oznaczenia instrukcji
2	Kontrolka ładowania
akumulatora
3	Włącznik zasilania [0/1]
B	Blokada ostrza
4	Dźwignia czyszczenia
5	Ostrze ruchome
6	Nieruchome ostrze
7	Haczyk mocujący
C	Końcówka grzebieniowa [A]
(1 mm do 5 mm)
D	Końcówka grzebieniowa [B]
(6 mm do 25 mm)
E	Końcówka grzebieniowa [C]
(26 mm do 45 mm)
F	Zasilacz (RE9‑49/RE9‑52)
8	Kabel zasilania
9	Wtyczka
G	Olej
H	Pędzelek do czyszczenia
I	Pokrowiec
Akcesoria ER‑GC70 ER‑GC50
C	Końcówka grzebieniowa [A] (1 mm do
5 mm)
D	Końcówka grzebieniowa [B] (6 mm do
25 mm)
E	Końcówka grzebieniowa [C] (26 mm do
45 mm)
-
I	Pokrowiec -
Ładowanie maszynki
Jeśli prędkość maszynki zaczyna się obniżać, można ją naładować
całkowicie w ciągu 8 godzin.
Całkowite naładowanie dostarcza energii na około 40 minut pracy.
1.	Ustaw włącznik zasilania na korpusie w
pozycji “0”, aby wyłączyć maszynkę.
2.	Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka
ściennego.
3.	Wsuń wtyczkę końcówki do maszynki.
Kontrolka ładowania akumulatora świeci, aż
do wyjęcia zasilacza sieciowego z gniazdka.
4.	Odłącz zasilacz sieciowy od gniazdka
po zakończeniu ładowania.
2
3
1
Kiedy maszynka jest ładowana po raz pierwszy lub jeśli nie była używana
przez ponad 6 miesięcy, należy ładować ją przez 16 godzin, aby
uaktywnić akumulator. W przypadku, gdy ładowana jest maszynka z
całkowicie rozładowanym akumulatorem, kontrolka ładowania
akumulatora może nie zaświecić się natychmiast. Kontrolka będzie
jednak świecić normalnie po upływie kilku minut.
Praca z zasilaczem
Podczas ładowania można korzystać z maszynki, nawet jeśli poziom
naładowania akumulatora jest niski.
Jeśli maszynka nie działa, kontynuuj ładowanie przez około 1 minutę.
Strona: 70

Polski
	 71
Zakładanie końcówki grzebieniowej
Końcówka grzebieniowa [A] (1 mm do 5 mm)
1.	Ustaw znacznik
instrukcji “ ”
w pozycji “1”.
2.	Zamocuj
końcówkę
grzebieniową [A]
do korpusu.
3.	Ustaw znacznik
instrukcji “ ”
zgodnie z żądaną
długością cięcia.
Długość cięcia (mm)
(przybliżona)
1 2 3 4 5
Oznaczenia skali 1 2 3 4 5
Pokrętło przekręci się poza wskaźnik “6” nawet w przypadku użycia
końcówki grzebieniowej [A]. Maszynka nie będzie obcinała prawidłowo
powyżej 6 mm, dlatego nie należy próbować obcinać więcej niż 6 mm po
założeniu końcówki grzebieniowej [A].
Rzeczywista długość włosów po strzyżeniu będzie nieznacznie dłuższa
od ustawionej.
•
•
Użycie
Użycie końcówek grzebieniowych
1.	Ustaw włącznik zasilania na korpusie w pozycji
“0”, aby wyłączyć maszynkę.
2.	Upewnij się, że ostrze nie jest uszkodzone.
3.	Zamocuj końcówkę i ustaw pokrętło.
Patrz strony 71 i 72.
•
4.	Ustaw włącznik zasilania na korpusie
w pozycji “1”, aby włączyć
maszynkę.
Po ustawieniu długości przycinania
upewnij się, że końcówka jest
zamocowana z przełącznikiem w pozycji
“1”. Jeśli końcówka jest zamocowana
prawidłowo, pokrętło nie będzie się
obracać po ustawieniu przełącznika w
pozycji “1”.
5.	Strzyż włosy do odpowiedniej długości
przesuwając maszynkę pod włos.
Nie używaj maszynki w odwróconej pozycji.
Może to prowadzić do nadmiernego przycinania
włosów.
Przycinanie bez końcówek grzebieniowych
Przycinanie włosów bez użycia końcówki spowoduje przycięcie włosów
do długości około 0,5 mm.
1.	Przycinaj włosy umieszczając głowicę
maszynki bezpośrednio na skórze głowy.
►
Strona: 71
72
Polski
Końcówka grzebieniowa [B] (6 mm do 25 mm)
1.	Ustaw znacznik
instrukcji “ ”
w pozycji “6”.
2.	Zamocuj
końcówkę
grzebieniową [B]
do korpusu.
3.	Ustaw znacznik
instrukcji “ ”
zgodnie z żądaną
długością cięcia.
Długość cięcia (mm)
(przybliżona)
6 7 8 9 10 11 12
Oznaczenia skali 6 • • • 10 • •
Długość cięcia (mm)
(przybliżona)
13 14 15 16 17 18 19
Oznaczenia skali • 14 • • • 18 •
Długość cięcia (mm)
(przybliżona)
20 21 22 23 24 25
Oznaczenia skali • • 22 • • •
Rzeczywista długość włosów po strzyżeniu będzie nieznacznie dłuższa
od ustawionej.
•
Końcówka grzebieniowa [C] (26 mm do 45 mm)
ER‑GC70
1.	Ustaw znacznik
instrukcji “ ”
w pozycji “26”.
2.	Zamocuj
końcówkę
grzebieniową [C]
do korpusu.
3.	Ustaw znacznik
instrukcji “ ”
zgodnie z żądaną
długością cięcia.
Długość cięcia (mm)
(przybliżona)
26 27 28 29 30 31 32
Oznaczenia skali 26 • • • 30 • •
Długość cięcia (mm)
(przybliżona)
33 34 35 36 37 38 39
Oznaczenia skali • 34 • • • 38 •
Długość cięcia (mm)
(przybliżona)
40 41 42 43 44 45
Oznaczenia skali • • 42 • • 45
Rzeczywista długość włosów po strzyżeniu będzie nieznacznie dłuższa
od ustawionej.
•
Strona: 72

Polski
	 73
Czyszczenie
Czyszczenie pędzelkiem
1.	Odłącz kabel zasilania od maszynki.
Pamiętaj o ustawieniu przełącznika w
położenie “0” przed zdjęciem ostrza.
2.	Zdejmij końcówkę do przycinania.
3.	Trzymając za korpus maszynki, oprzyj
kciuk o ostrza od dołu i wypchnij je z
korpusu.
•
4.	Usuń pędzlem wszelkie resztki włosów z
korpusu i wokół ostrza.
5.	Usuń pędzlem wszelkie resztki włosów z
przestrzeni pomiędzy ostrzem ruchomym
a ostrzem nieruchomym naciskając na
dźwignię do czyszczenia w celu
podniesienia ostrza ruchomego.
Czyszczenie w wodzie
Symbol po lewej stronie oznacza, że urządzenie można
czyścić pod czystą wodą bieżącą.
Ostrzeżenie
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, kabel zasilania
należy odłączyć od maszynki przed wyczyszczeniem jej w wodzie.
1.	Odłącz kabel zasilania od maszynki.
2.	Zdejmij ostrze.
3.	Spłucz włosy przyklejone do ostrzy pod
bieżącą wodą.
4.	Spłucz wodą bieżącą pozostałe włosy
wewnątrz maszynki.
5.	Delikatnie potrząśnij maszynką 4 lub 5 razy, a następnie
zetrzyj pozostałe krople wody z maszynki i ostrza.
6.	Umieść maszynkę na ręczniku, włącznikiem zasilania na
korpusie skierowanym do dołu, aby maszynka wyschła.
Smarowanie
Smaruj maszynkę olejem przed i po każdym
użyciu.
Nanieś kroplę oleju na części wskazane
strzałkami.
Wkładanie ostrza na miejsce
Zamocuj hak mocujący na
mocowaniu ostrza maszynki, a
następnie naciśnij go aż do
usłyszenia kliknięcia.
Strona: 73
74
Polski Trwałość ostrza
Trwałość ostrza różni się w zależności od częstości i długości
użytkowania. Przewidywany okres trwałości ostrza wynosi około 2 lata
w przypadku używania maszynki dwa razy w miesiącu po 20 minut. Jeśli
skuteczność strzyżenia spadnie mimo przeprowadzania poprawnej
konserwacji, należy wymienić ostrza.
Żywotność akumulatora
Żywotność akumulatora będzie się różnić w zależności od częstotliwości i
długości użycia. Jeśli akumulator jest ładowany 3 razy w miesiącu, czas
eksploatacji wyniesie około 3 lat.
Zaleca się, aby maszynkę ładować co najmniej raz na 6 miesięcy, nawet
jeśli nie jest regularnie używana, ponieważ akumulator ulega
rozładowaniu, a czas eksploatacji może ulec skróceniu.
Utylizacja akumulatora maszynki
Przed zutylizowaniem maszynki należy wyjąć wbudowany akumulator.
Upewnij się, że akumulator wyrzucany jest w oficjalnie wyznaczonym
miejscu, jeżeli takie miejsce jest dostępne. Nie rozbieraj ani nie wymieniaj
akumulatora w celu ponownego użycia maszynki. Może to być przyczyną
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Akumulator należy wymieniać
w autoryzowanym centrum serwisowym.
Przed wyjęciem akumulatora odłącz kabel zasilania od maszynki.
Rozładuj całkowicie akumulator przed usunięciem.
Uważaj, aby nie spowodować spięcia styków + i – akumulatora przed
usunięciem.
Wykonaj kroki od 1 do 8, unieś akumulator, a następnie wyjmij go.
1.	Odłącz kabel zasilania od maszynki.
2.	Zdejmij ostrze z maszynki. Odkręć 2 śrubki (a).
3.	Wykręć śrubkę (b).
4.	Zdejmij pokrywę pokrętła (c), odkręć śrubkę (d) i odłącz pokrętło (e).
5.	Rozmontuj obudowę (f).
6.	Odkręć śrubki (g).
7.	Odłącz obudowę (h).
8.	Odłącz komorę akumulatora (i) i wyjmij akumulator (j).
►
►
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE
Nie próbuj wymieniać akumulatora w celu ponownego użycia
maszynki. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
Ważne informacje dotyczące ochrony środowiska
Wbudowany akumulator niklowo-wodorkowy zawiera substancje, które
mogą być szkodliwe dla środowiska. Przed oddaniem maszynki do
utylizacji należy usunąć akumulator.
Ochrona środowiska i recykling materiałów
Maszynka zawiera akumulator niklowo-metalowodorkowy. Upewnij się,
że akumulator wyrzucany jest w oficjalnie wyznaczonym miejscu, jeżeli
takie miejsce znajduje się w Twoim kraju.
Dane techniczne
Źródło zasilania
Patrz tabliczka znamionowa na zasilaczu sieciowym.
(automatyczna zmiana napięcia zasilania)
Napięcie pracy silnika 1,2 V DC
Czas ładowania Około 8 godz.
Ten produkt jest przeznaczony jedynie do użytku w gospodarstwach
domowych.
Poziom hałasu: 60 (dB (A) re 1 pW)
Proszę przeczytać “Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i
pozbywaniu się zużytych urządzeń i baterii” na stronie 114.
Strona: 113
114
Polski
Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się
zużytych urządzeń i baterii
Niniejsze symbole umieszczane na produktach,
opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej
oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi
odpadami domowymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania,
utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów i baterii,
należy oddawać je do wyznaczonych punktów
gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa
krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE
i 2006/66/WE.
Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów i baterii
pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i
zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego,
który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami.
Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych
produktów i baterii można otrzymać od władz lokalnych,
miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w
punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył
przedmiotowe towary.
Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów
mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa
krajowego.
Dotyczy użytkowników firmowych działających na
terenie Unii Europejskiej
Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować
się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych
informacji.
[Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w
państwach trzecich]
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii
Europejskiej. Chcąc pozbyć się w/w urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować
się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie
właściwego sposobu pozbywania się tego rodzaju
przedmiotów.
Dotyczy symbolu baterii (symbole przykładowe):
Ten symbol może występować wraz z symbolem
pierwiastka chemicznego. W takim przypadku spełnia
on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego
środka chemicznego.
Česky
Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z
elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z
domácností.
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní
dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a
elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného
domácího odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou
možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité
baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte
žádné poplatky, v souladu s platnými národnímu
předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit
cenné suroviny a předcházet možným negativním
účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které
jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s
odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých
přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní
úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic ER-GC50

Zadaj pytanie o Panasonic ER-GC50

Masz pytanie dotyczące Panasonic ER-GC50, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic ER-GC50. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic ER-GC50 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.