Instrukcja Panasonic ER-GB40

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic ER-GB40. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Maszynki do brody
  • Model/nazwa: ER-GB40
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Węgierski, Chorwacki, Grecki

Spis treści

Strona: 89
90
Polski
Dziękujemy za wybranie maszynki firmy Panasonic. Przed
rozpoczęciem użytkowania prosimy przeczytać dokładnie niniejszą
instrukcję.
Ważne
Ta maszynka zawiera wbudowany akumulator. Nie należy wrzucać go do
ognia, podgrzewać, ani ładować, używać bądź pozostawiać w miejscu o
wysokiej temperaturze.
►	Przed użyciem
Ta maszynka może być używana do strzyżenia na mokro lub na sucho.
Z tej wodoszczelnej maszynki można korzystać pod prysznicem, a
także czyścić ją wodą. Poniższy symbol oznacza, że urządzenie jest
przystosowane do używania pod prysznicem lub w wannie.
►	Używanie maszynki
•	Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy ostrza nie są
uszkodzone lub odkształcone.
•	Przerwij używanie w przypadku nieprawidłowego działania lub
uszkodzenia.
•	Wyłącz urządzenie przed zmianą długości cięcia lub zdjęciem
końcówki do przycinania.
•	Przed i po każdym użyciu nałóż olej w miejscach oznaczonych
strzałkami. (Patrz strona 96.)
•	Nie używaj urządzenia do strzyżenia zwierząt.
•	Nie przyciskaj ostrza do skóry.
•	Nie używaj maszynki do innych celów niż strzyżenie.
•	To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej
lub nie posiadające wystarczającej wiedzy lub doświadczenia, chyba
że zostały one odpowiednio poinstruowane o sposobie użytkowania
urządzenia przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo lub
pozostają pod odpowiednią opieką. Dzieci muszą pozostawać pod
opieką, by nie bawiły się urządzeniem.
►	Ładowanie maszynki
•	Nigdy nie używaj zasilacza w łazience lub pomieszczeniu z
prysznicem.
•	Używaj tylko dedykowanego zasilacza (RE7‑69) (RE7‑74 dla Wielkiej
Brytanii). Nie używaj dedykowanego zasilacza do ładowania innych
urządzeń.
•	Urządzenie ładuj w miejscu, w którym nie będzie narażone na
działanie bezpośredniego światła słonecznego lub innych źródeł
ciepła, w temperaturze od 0 °C do 35 °C.
•	Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego z dala od wilgoci i suchymi
rękami.
•	Maszynka może się nagrzewać podczas użycia i ładowania. Nie
oznacza to jednak uszkodzenia.
•	Przytrzymaj wtyczkę podczas wyjmowania jej z gniazda sieciowego.
Pociąganie za kabel zasilania może spowodować jego uszkodzenie.
•	Nie używaj maszynki, kiedy kabel zasilania lub zasilacz są zużyte,
bądź jeśli wtyczka nie pasuje prawidłowo do gniazdka.
•	Uważaj by nie uszkodzić ani nie odkształcić przewodu zasilania. Nie
kładź na przewodzie zasilania żadnych ciężkich przedmiotów i
uważaj by nie zakleszczył sie między przedmiotami.
•	Przewodu zasilającego nie można wymienić. W przypadku
uszkodzenia przewodu zasilacz należy złomować.
►	Czyszczenie maszynki
Ostrzeżenie
Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę od gniazdka sieciowego,
aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
•	Obudowy nie należy rozmontowywać ponieważ mogłoby to naruszyć
wodoszczelną konstrukcję urządzenia.
ER-GB40_EU.indb 90 2012/06/14 13:21:33
Strona: 90
91

Polski
•	Maszynki nie należy czyścić słoną lub gorącą wodą. Maszynki nie
należy zanurzać w wodzie na dłuższy czas.
•	Obudowę należy czyścić tylko miękką ściereczką lekko zwilżoną
bieżącą wodą lub wodą z dodatkiem mydła. Nie używaj
rozpuszczalnika, benzyny, alkoholu ani innych środków chemicznych.
•	Nie myj zasilacza wodą.
•	Oczyszczaj wtyczkę zasilania regularnie, aby usunąć wszelkie
zabrudzenia lub kurz.
►	Przechowywanie maszynki
•	Po zakończeniu użytkowania maszynkę należy przechowywać w
miejscu o niskiej wilgotności.
•	Nie przechowuj maszynki w miejscu narażonym na bezpośrednie
działanie światła słonecznego lub innych źródeł ciepła.
•	Podczas przechowywania wyjmij maszynkę z zasilacza.
•	Nie zaginaj przewodu zasilającego, ani nie owijaj go dookoła
zasilacza.
•	Przechowuj zasilacz sieciowy w suchym miejscu, chroniony przed
uszkodzeniami.
•	Przechowuj olej z dala od dzieci.
Oznaczenie części


















A	Korpus
1	Wskaźnik wysokości
strzyżenia
2	Pokrętło (regulacja
wysokości)
3	Złącza boczne
4	Włącznik zasilania
5	Wlot wody
B	Zespół ostrza
6	Dźwignia czyszczenia
7	Ostrze ruchome
8	Nieruchome ostrze
9	Zaczep mocujący
C	Końcówka grzebieniowa
(1 mm do 10 mm)
D	Zasilacz (RE7‑69)
(RE7‑74 dla Wielkiej Brytanii)
	Złącza ładowania
	Kontrolka ładowania
akumulatora
	Przewód zasilający
E	Olej
F	Pędzelek do czyszczenia
ER-GB40_EU.indb 91 2012/06/14 13:21:33
Strona: 91
92
Polski
Ładowanie
Ładowanie maszynki
Wykonaj następujące czynności, aby naładować maszynkę, jeśli wydaje
się, że traci prędkość.
1
1 Wyłącz maszynkę i włóż ją do
zasilacza aż do usłyszenia
kliknięcia, jak pokazano na rysunku.
•	Maszynka nie będzie ładowana do momentu,
kiedy złącza boczne nie będą stykały się ze
złączami ładowania.
•	Zetrzyj krople wody ze złączy bocznych.
•	Jeśli maszynka jest ładowana z włączonym
włącznikiem zasilania, wyjęcie jej z zasilacza
spowoduje rozpoczęcie działania.
2
1
2
2 Podłącz wtyczkę do gniazdka sieciowego.
Wskaźnik ładowania zaczyna świecić na czerwono.
•	Czas ładowania różni się w zależności od napięcia znamionowego. 	
(Patrz strona 97.)
•	Kiedy maszynka jest ładowana po raz pierwszy lub jeśli nie była
używana przez ponad 6 miesięcy, kontrolka ładowania akumulatora
może nie świecić się przez kilka minut, lub czas pracy może ulec
skróceniu. W takich przypadkach należy ładować urządzenie przez
ponad 18 godzin.
3
3 Odłącz wtyczkę po zakończeniu ładowania.
•	Dalsze ładowanie akumulatora nie wpływa na jego wydajność.
•	Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania wynosi 0 – 35 °C.
W przypadku bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury wydajność
akumulatora może ulec obniżeniu lub akumulator może się nie ładować.
•	Wskaźnik ładowania zaczyna świecić i świeci się, dopóki wtyczka nie
zostanie odłączona od gniazdka sieciowego.
•	Całkowite naładowanie dostarcza energii na około 50 minut pracy.
Nie można używać maszynki podczas ładowania.
Używanie
Używanie końcówki grzebieniowej
Upewnij się, że maszynka jest wyłączona.
1
1 Obróć pokrętło do pozycji „1”.
2
2 Zamocuj końcówkę grzebieniową do
korpusu, aż do usłyszenia kliknięcia.
3
3 Obróć pokrętło, aby przesunąć końcówkę
grzebieniową do żądanej długości cięcia (od 1 mm
do 10 mm).
Długość przycinania (mm)
(przybliżona)
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
Wskaźnik 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Długość przycinania (mm)
(przybliżona)
6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Wskaźnik 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
•	Rzeczywista długość włosów po strzyżeniu będzie nieznacznie dłuższa
od ustawionej.
ER-GB40_EU.indb 92 2012/06/14 13:21:33
Strona: 92
93

Polski
Używanie
Używanie maszynki
Upewnij się, że ostrze nie jest uszkodzone.
Zalecamy używanie maszynki w temperaturze otoczenia w przedziale
0 - 35 °C. W przypadku stosowania poza tym przedziałem urządzenie
może przestać działać.
Przycinanie na sucho
►	
Przycinanie przy użyciu końcówki grzebieniowej
Nie należy używać maszynki po nałożeniu kremu do golenia lub kiedy
zarost jest wilgotny.
1
1 Naciśnij włącznik zasilania, aby wyłączyć maszynkę.
2
2 Zamocuj końcówkę i ustaw pokrętło.
(Patrz strona 92.)
3
3 Naciśnij włącznik zasilania, aby
włączyć maszynkę.
4
4 Przytrzymaj maszynkę z włącznikiem
zasilania skierowanym do dołu, a
następnie przytnij zarost, przesuwając
maszynką pod włos.
•	W przypadku przycinania obfitego zarostu, obcięte
włosy mogą gromadzić się wewnątrz końcówki,
dlatego należy usuwać je po każdym użyciu.
►	
Przycinanie bez użycia końcówki grzebieniowej
Modelowanie wąsów
■	 Powyżej ust
Ustaw maszynkę pod odpowiednim kątem do
skóry z włącznikiem zasilania skierowanym do
góry i przytnij włosy wokół wąsów.
Aby zaokrąglić kształt, przytnij włosy wokół
wąsów, przytrzymując korpus po bokach.
■	 Przycinanie krawędzi zarostu
Przycinaj stopniowo zarost z włącznikiem
zasilania skierowanym w stronę skóry,
zachowując ostrożność, aby nie przyciąć
nadmiernie włosów.
Kształtowanie baków
Ustaw maszynkę pod odpowiednim kątem do
skóry i przytnij baki.
ER-GB40_EU.indb 93 2012/06/14 13:21:34
Strona: 93
94
Polski
3
3 Naciśnij włącznik zasilania, aby
włączyć maszynkę.
4
4 Przycinaj powoli zarost, przesuwając
maszynkę od dołu do góry, z
włącznikiem zasilania skierowanym w
stronę skóry.
Uwagi
•	Nie używaj kremu do golenia, ponieważ może spowodować spadek
wydajności cięcia ze względu na zacinanie się ostrzy.
•	Po zakończeniu przycinania na mokro należy wypłukać korpus wodą i
nałożyć olej na ostrza.
Cieniowanie włosów wokół uszu
Przytnij włosy wokół uszu, przytrzymując korpus po
bokach.
Przycinanie meszku
Przycinaj powoli meszek, przesuwając maszynkę
od dołu do góry, z włącznikiem zasilania
skierowanym w stronę skóry.
•	Przycinanie zarostu i wąsów bez użycia końcówki spowoduje przycięcie
włosów do długości około 0,5 mm.
Przycinanie na mokro
►	
Przycinanie bez użycia końcówki grzebieniowej
Przycinaj zarost lub meszek po zwilżeniu twarzy wodą lub środkiem do
mycia twarzy.
Przycinanie na mokro spowoduje zmniejszenie tarcia, zapewniając gładki
dotyk.
Przycinanie na mokro jest zalecane w celu przycięcia bardziej obfitego
zarostu do długości 0,5 mm bez użycia końcówki.
1
1 Zdejmij końcówkę do przycinania.
2
2 Zwilż twarz wodą, nałóż mydło itp.
ER-GB40_EU.indb 94 2012/06/14 13:21:34
Strona: 94
95

Polski
Czyszczenie
Czyszczenie maszynki
Zaleca się czyszczenie po każdym użyciu.
1.	Wyjmij maszynkę z zasilacza.
▼ ▼
Aby usunąć lekkie zabrudzenie W przypadku dużego zabrudzenia
2.	Zdejmij końcówkę
grzebieniową i włącz
maszynkę.
3.	Wlej wodę przez wlot wody z
tyłu korpusu, płucz dokładnie
przez około 20 sekund, a
następnie wyłącz maszynkę.
•	Spłucz wodą i potrząśnij kilka
razy, aby usunąć wodę.
2.	Zdejmij końcówkę
grzebieniową i ostrze.
3.	Umyj maszynkę i ostrze pod
bieżącą wodą.
•	Spłucz wodą i potrząśnij kilka
razy, aby usunąć wodę.
▼ ▼
4.	Zetrzyj wodę ręcznikiem i pozostaw do
wyschnięcia.
•	Urządzenie wyschnie szybciej po wyjęciu
ostrza.
5.	Po wysuszeniu nałóż olej na ostrze.
6.	Zamocuj końcówkę grzebieniową i ostrze do
maszynki.
4
Czyszczenie szczoteczką
1.	Wyjmij maszynkę z zasilacza.
•	Upewnij się, że maszynka jest
wyłączona.
2.	Zdejmij końcówkę do przycinania.
3.	Trzymając za korpus maszynki,
oprzyj kciuk o ostrza od dołu i
wypchnij je z korpusu.
4.	Usuń pędzlem wszelkie resztki włosów z
korpusu i wokół ostrza.
5.	Usuń pędzlem wszelkie resztki włosów z
przestrzeni pomiędzy ostrzem ruchomym a
ostrzem nieruchomym naciskając na
dźwignię do czyszczenia w celu podniesienia
ostrza ruchomego.
6.	Nałóż olej na ostrze.
7.	Zamocuj końcówkę grzebieniową i ostrze do maszynki.
ER-GB40_EU.indb 95 2012/06/14 13:21:35
Strona: 95
96
Polski
Smarowanie
Smaruj maszynkę olejem przed i
po każdym użyciu.
Nanieś kroplę oleju na części
wskazane strzałkami.
Wkładanie ostrza na miejsce
Zamocuj hak ostrza w zaczepie
maszynki, a następnie naciśnij go
aż do usłyszenia kliknięcia.
►	
Trwałość ostrza
Trwałość ostrza zależy od częstotliwości i czasu korzystania z maszynki.
Na przykład, w przypadku stosowania maszynki przez 5 minut 10 razy w
miesiącu, trwałość ostrza wynosi około 3 lata. Wymień ostrza, jeśli
wydajność cięcia znacznie spadnie mimo przeprowadzania odpowiedniej
konserwacji.
►	
Żywotność akumulatora
Żywotność akumulatora będzie się różnić w zależności od częstotliwości i
długości użycia. Jeśli akumulator jest ładowany raz na 2 tygodnie, czas
eksploatacji wyniesie około 3 lat.
•	Zaleca się, aby maszynkę ładować co najmniej raz na 6 miesięcy, nawet
jeśli nie jest regularnie używana, ponieważ akumulator ulega
rozładowaniu, a czas eksploatacji może ulec skróceniu.
Wyjmowanie wbudowanego akumulatora
Przed zutylizowaniem maszynki należy wyjąć wbudowany akumulator.
Upewnij się, że akumulator wyrzucany jest w oficjalnie wyznaczonym
miejscu, jeżeli takie miejsce jest dostępne. Nie rozbieraj ani nie wymieniaj
akumulatora w celu ponownego użycia maszynki. Może to być przyczyną
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•	Wyjmij maszynkę z zasilacza przed wyjęciem akumulatora.
•	Postępuj zgodnie z opisem w punktach od 1 do ;, podnieś
akumulator i wyjmij go.
•	Zachowaj ostrożność, aby nie zewrzeć styków akumulatora.

 








Ochrona środowiska i recykling materiałów
Maszynka zawiera akumulator niklowo-metalowodorkowy.
Upewnij się, że akumulator wyrzucany jest w wyznaczonym punkcie
gromadzenia odpadów, jeżeli takie miejsce znajduje się w Twoim kraju.
ER-GB40_EU.indb 96 2012/06/14 13:21:35
Strona: 96
97

Polski
Dane techniczne
Źródło zasilania Patrz tabliczka znamionowa na zasilaczu.
Napięcie pracy silnika 1,2 V
Czas ładowania
RE7‑69 230 V Około 8 godz.
RE7‑74 dla
Wielkiej
Brytanii
240 V Około 8 godz.
230 V Około 10 godz.
Poziom hałasu 53 (dB (A) re 1 pW)
Ten produkt jest przeznaczony jedynie do użytku w gospodarstwach
domowych.
Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się
zużytych urządzeń i baterii
Niniejsze symbole umieszczane na produktach,
opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej
oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi
odpadami domowymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania,
utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów i baterii,
należy oddawać je do wyznaczonych punktów
gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa
krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE
i 2006/66/WE.	
Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów i baterii pomaga
oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu
negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska
naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami.	
Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych produktów i
baterii można otrzymać od władz lokalnych, miejscowego
przedsiębiorstwa oczyszczania lub w punkcie sprzedaży, w którym
użytkownik nabył przedmiotowe towary.	
Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić
kary przewidziane przepisami prawa krajowego.
Dotyczy użytkowników firmowych działających na terenie Unii
Europejskiej
Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń elektrycznych lub
elektronicznych, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub
dostawcą, który udzieli dalszych informacji.
[Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach
trzecich]
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
Chcąc pozbyć się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych,
należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w
sprawie właściwego sposobu pozbywania się tego rodzaju
przedmiotów.
ER-GB40_EU.indb 97 2012/06/14 13:21:35

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic ER-GB40

Zadaj pytanie o Panasonic ER-GB40

Masz pytanie dotyczące Panasonic ER-GB40, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic ER-GB40. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic ER-GB40 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.