Instrukcja Panasonic DMP-BDT500

Zobacz poniższy poradnik dla Panasonic DMP-BDT500. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Panasonic
  • Produkt: Odtwarzacz Blu-ray
  • Model/nazwa: DMP-BDT500
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Francuski, Finlandia, Duński, Czech, Słowacki, Chorwacki, Włoski, Szwedzki, Polski, Węgierski, Norweski, Grecki

Spis treści

Strona: 127
2 VQT3V94
Pierwsze kroki
Spis treści
Korzystanie z instrukcji obsługi (format PDF) . . . . . . . . 2
Zasady bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nośniki, które mogą być odtwarzane . . . . . . . . . . . . . . 4
Korzystanie z panelu dotykowego. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KROK 1 : Podłączenie do telewizora. . . . . . . . . . . . . . 8
KROK 2 : Podłączanie wzmacniacza/odbiornika. . . . . 8
KROK 3 : Podłączanie do sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KROK 4 : Konfiguracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wkładanie lub usuwanie nośników . . . . . . . . . . . . . . . 10
Menu HOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Środki ostrożności dotyczące połączenia sieci
bezprzewodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dziękujemy za nabycie tego produktu.
Aby optymalnie i bezpiecznie korzystać z tego
urządzenia, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
Dokładniejsze instrukcje dotyczące
obsługi urządzenia można znaleźć w
pliku “Instrukcja obsługi (format
PDF)” na załączonej płycie CD-ROM.
Zainstaluj instrukcję na komputerze, aby ją
przeczytać.
Korzystanie z instrukcji
obsługi
(format PDF)
∫ Windows
1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM zawierającą
instrukcję obsługi (w zestawie).
2 Wybierz żądany język i kliknij [Instrukcja obsługi], aby
zainstalować.
3 Dwukrotnie kliknij ikonę skrótu “BDT500EG Instrukcja
obsługi” na pulpicie.
Gdy instrukcja obsługi (format PDF) się nie otwiera
W celu przeglądania lub drukowania instrukcji obsługi (format
PDF) niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader 5.0 lub
nowszy bądź Adobe Reader 7.0 lub nowszy.
INależy włożyć płytę CD-ROM zawierającą instrukcję obsługi
(w zestawie), kliknąć [Adobe(R) Reader(R)], a następnie
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, aby zainstalować.
(Zgodne systemy operacyjne: Windows XP SP3/Windows
Vista SP2/Windows 7)
≥ Z podanej poniżej strony internetowej należy pobrać i
zainstalować wersję programu Adobe Reader, która jest
obsługiwana przez posiadany system operacyjny.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
Odinstalowanie instrukcji obsługi (format PDF)
Należy usunąć plik PDF z folderu
“Program Files\Panasonic\DMP\”.
≥ Jeżeli nie można wyświetlić zawartości folderu Program
Files, należy kliknąć [Show the contents of this folder], aby
ją wyświetlić.
∫ Macintosh
1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM zawierającą
instrukcję obsługi (w zestawie).
2 Otwórz folder “Manual” w “VFF0884”, a następnie
przekopiuj plik PDF w żądanym języku do folderu.
3 Dwukrotnie kliknij plik PDF, aby go otworzyć.
Instrukcja obsługi (format PDF) nie może zostać
odtworzona na odtwarzaczu.
Ograniczenie wykorzystania treści kopiowanych
bez zezwolenia (> 11)
(128)
DMP-BDT500EG-VQT3V94_pol.book 2 ページ 2012年4月18日 水曜日 午前11時50分
Strona: 128
Polski
VQT3V94
3
Pierwsze kroki
Akcesoria
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia sprawdź
załączone akcesoria.
≥ Nie należy używać zasilacza z innymi urządzeniami.
∫ Korzystanie z pilota
Włóż tak, aby bieguny (i i j) odpowiadały biegunom w
pilocie.
Zasady bezpieczeństwa
OSTRZEËENIE
Urządzenie
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia,
≥ Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu,
wilgoci, kapanie lub zachlapanie.
≥ Na urządzeniu nie należy ustawiać żadnych naczyń
zawierających płyny, takich jak wazony.
≥ Należy korzystać wyłącznie z zalecanych akcesoriów.
≥ Nie należy demontować obudowy urządzenia.
≥ Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy. Naprawę
urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
≥ Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się
metalowe przedmioty.
≥ Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.
Przewód zasilania
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia,
≥ Należy się upewnić, że napięcie źródła zasilania
odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
≥ Dokładnie podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda ściennego.
≥ Nie wolno ciągnąć za przewód, zginać go ani kłaść na nim
ciężkich przedmiotów.
≥ Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami.
≥ Przy odłączaniu przewodu należy chwycić za wtyczkę.
≥ Nie wolno podłączać urządzenia do uszkodzonego gniazda ściennego
oraz gdy wtyczka przewodu zasilającego jest uszkodzona.
Urządzenie należy zainstalować w takim miejscu, aby można
było natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazda w
przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.
Karta SD
Przechowywać Kartę pamięci poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przełknięcia.
UWAGA
Urządzenie
≥ W tym urządzeniu znajduje się laser. Wykonywanie regulacji innych
niż opisane lub postępowanie w sposób nieprzewidziany w instrukcji
obsługi grozi niebezpiecznym naświetleniem promieniami lasera.
≥ Nie należy umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego
ognia, takich jak zapalone świece.
≥ To urządzenie może odbierać zakłócenia wywołane użyciem telefonu
komórkowego. Jeżeli takie zakłócenia wystąpią, wskazane jest zwiększenie
odległości pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym.
≥ Urządzenie jest przeznaczone do używania w klimacie umiarkowanym.
Wybór miejsca
Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni.
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia,
≥ Niniejszego urządzenia nie należy instalować lub umieszczać w szafce na
książki, zabudowanej szafce lub innej ograniczonej przestrzeni, w celu
zapewnienia dobrej wentylacji.
≥ Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, obrusami, zasłonami i podobnymi przedmiotami.
≥ Nie umieszczaj urządzenia na wzmacniaczu/odbiorniku lub nagrzewających
się urządzeniach. Wysoka temperatura może uszkodzić to urządzenie.
≥ Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,
wysoką temperaturą, wysoką wilgotnością oraz nadmiernymi drganiami.
Baterie
Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może prowadzić
do wycieku elektrolitu i może być także przyczyną pożaru.
≥ Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku, gdy baterie
zostaną nieprawidłowo włożone. Baterie należy wymieniać
wyłącznie na baterie typu zalecanego przez producenta.
≥ W przypadku utylizacji baterii, należy się skontaktować z
lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania
informacji o prawidłowym sposobie postępowania.
≥ Nie wkładaj do pilota jednocześnie starych i nowych
baterii oraz baterii różnych typów.
≥ Nie ogrzewaj i nie wrzucaj do ognia.
≥ Nie należy pozostawiać baterii przez dłuższy czas w
samochodzie z zamkniętymi drzwiami i oknami wystawionym
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
≥ Nie demontuj i nie powoduj zwarcia.
≥ Baterii alkalicznych lub manganowych nie należy ładować
ponownie.
≥ Nie używaj baterii, z których usunięta została osłona.
Baterie należy wyjąć, jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy
czas. Należy je przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.
1 Pilot zdalnego sterowania
(N2QAYB000768)
2 Baterie do pilota
1 Przewód zasilania
1 CD-ROM
≥ Numery produktów podane w niniejszej instrukcji obsługi
według stanu na luty 2012. Mogą ulec zmianie.
Skieruj na czujnik odbioru sygnału pilota w urządzeniu.


LR6, AA
(baterie alkaliczne)
(129)
DMP-BDT500EG-VQT3V94_pol.book 3 ページ 2012年4月18日 水曜日 午前11時50分
Strona: 129
4 VQT3V94
Nośniki, które mogą być odtwarzane
Urządzenie Logo płyty Typ urządzenia Format zawartości
BD-Video Video
BD-RE Video, JPEG, MPO
BD-R Video, DivX®
, MKV
DVD-Video Video
DVD-R
Video, AVCHD, DivX®
,
MKV, JPEG, MPO, FLAC,
MP3, WAV
DVD-R DL
DVD-RW
Video, AVCHD
— +R/+RW/+R DL
Płyta CD z muzyką Muzyka [CD-DA]
—
CD-R
CD-RW
DivX®
, MKV, JPEG, MPO,
FLAC, MP3,
Muzyka [CD-DA], WAV
Karta pamięci SD (od 8 MB do 2 GB)
Karta pamięci SDHC (od 4 GB do 32 GB)
Karta pamięci SDXC (48 GB, 64 GB)
(zgodne z kartami mini i mikro)
AVCHD, AVCHD 3D,
MP4, MPEG2, JPEG,
MPO
—
Urządzenie USB
(do 2 TB)
DivX®, MKV, MP4,
MPEG2, JPEG, MPO,
FLAC, MP3, WAV
BD
DVD
CD
SD
USB
(130)
DMP-BDT500EG-VQT3V94_pol.book 4 ページ 2012年4月18日 水曜日 午前11時50分
Strona: 130
Polski
VQT3V94
5
∫ Płyty, których nie można użyć w tym
urządzeniu
∫ Informacja dotycząca regionów
∫ Finalizacja
Płyty DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL i CD-R/RW
nagrane przez nagrywarkę itp. należy zamknąć przez
nagrywarkę, aby odtworzyć na tym urządzeniu.
Przeczytaj instrukcję obsługi nagrywarki.
∫ BD-Video
Niniejsze urządzenie obsługuje dźwięk o wysokiej
szybkości transmisji (Dolby® Digital Plus, Dolby®
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD
Master Audio) stosowany w formacie BD-Video.
∫ 3D
≥ Filmy wideo i zdjęcia 3D mogą być odtwarzane po
podłączeniu urządzenia do telewizora zgodnego z 3D
przy użyciu kabla High Speed HDMI.
∫ Płyta CD z muzyką
Działanie i jakość dźwięku płyt CD nieodpowiadających
specyfikacjom CD-DA (CD z ochroną od kopiowania, itp.)
nie może być gwarantowana.
∫ Karta SD
≥ Można użyć kart miniSD, microSD,
microSDHC i microSDXC ale tylko z
adapterem. Adaptery są zazwyczaj
dołączane do takich kart.
≥ Aby chronić zawartość karty, przesuń
przełącznik zapisu (na karcie SD) na
położenie “LOCK”.
≥ Nieniejsze urządzenie jest zgodne z
kartami pamięci SD obsługującymi
formaty FAT12 i FAT16 kart SD, karty pamięci SDHC w
formacie FAT32 oraz karty pamięci SDXC w formacie
exFAT.
≥ Jeśli karta SD używana jest z niezgodnym
komputerem lub innym urządzeniem, zapisana
zawartość może zostać usunięta z powodu
sformatowania karty itp.
≥ Dostępna ilość miejsca na karcie może być nieco
mniejsza od jej pojemności.
∫ Urządzenie USB
≥ To urządzenie nie gwarantuje połączenia ze
wszystkimi urządzeniami USB.
≥ Niniejsze urządzenie nie obsługuje ładowania
urządzeń USB.
≥ Obsługiwane systemy plików to FAT12, FAT16, FAT32
i NTFS.
≥ Niniejsze urządzenie obsługuje specyfikację USB2.0
High Speed.
≥ Urządzenie obsługuje dyski twarde sformatowane w
systemie plików FAT32 i NTFS.
Dyski twarde niektórych typów mogą wymagać
zastosowania własnego zewnętrznego zasilacza.
≥ W niektórych przypadkach nie będzie można odtworzyć
powyższych nośników z powodu rodzaju nośnika, stanu
nagrania, metody nagrywania i sposobu utworzenia plików.
≥ Producent płyty może kontrolować sposób odtwarzania
płyt. Dlatego nie zawsze możliwe jest sterowanie
odtwarzaniem tak, jak opisano w niniejszej instrukcji
obsługi. Dokładnie przeczytaj instrukcje dotyczące płyty.
≥ DVD-RAM
≥ Super Audio CD
≥ Photo CD
≥ DVD-Audio
≥ Video CD i Super Video
CD
≥ Płyty WMA
≥ Płyty DivX Plus HD
≥ HD DVD
BD-Video
Urządzenie może odtwarzać płyty BD-Video
przeznaczone dla regionu “B”.
Przykład:
DVD-Video
Urządzenie może odtwarzać płyty DVD-Video
przeznaczone dla regionu “2” lub “ALL”.
Przykład:
≥ Filmy wideo 2D można odtwarzać wirtualnie jako 3D.
([OPTION] > “Ustawienia 3D” > “Typ wyjścia” > “2D
do 3D”)
2 ALL 3
5
2
∫ BD-RE, BD-R
Płyty nagrane w trybie DR przy użyciu nagrywarek
Blu-ray firmy Panasonic mogą nie odtwarzać we
właściwy sposób dźwięku itp.
(131)
DMP-BDT500EG-VQT3V94_pol.book 5 ページ 2012年4月18日 水曜日 午前11時50分
Strona: 131
6 VQT3V94
Korzystanie z panelu
dotykowego
Panel dotykowy na pilocie służy do wykonywania
różnych operacji, np. przesunięcia podświetlenia lub
kursora, zatwierdzenia wyboru, sterowania
odtwarzaniem, wprowadzania znaków itp.
Podstawowa obsługa panelu
dotykowego
∫ Przesuwanie podświetlenia lub
kursora
Po dotknięciu panelu dotykowego podświetlenie lub
kursor przesuwa się zgodnie z ruchem palca.
np.,
Możesz przesuwać podświetlenie w sposób ciągły w
górę, w dół, w lewo i w prawo, dotykając krawędzi
panelu dotykowego i ją przytrzymując.
≥ Funkcja nie działa na niektórych ekranach.
∫ Zatwierdzanie wyboru
W celu zatwierdzenia wyboru należy stuknąć palcem w
panel dotykowy.
Palec należy oderwać natychmiast po dotknięciu panelu
dotykowego.
Ustawienia odtwarzacza
Sieć
Język
3D
Dźwięk
Obraz
∫ Przełączanie ekranu
Niektóre ekrany można przełączać za pomocą lekkiego
przesunięcia palca w poziomie lub w pionie po panelu
dotykowym.
Należy szybko przesunąć palec i oderwać go od panelu
dotykowego.
np.,
Przykład niewłaściwego przesuwania
Palec zatrzymuje się na panelu dotykowym
Palec jest przesuwany zbyt wolno
≥ Panel dotykowy może nie działać prawidłowo w
następujących przypadkach:
– dotykania panelu paznokciami
– obsługi panelu w rękawiczkach
– obsługi panelu mokrymi rękami
≥ Nie należy naciskać panelu dotykowego szpiczastymi
przedmiotami, np. długopisem, ani wywierać zbytniego
nacisku na panel dotykowy.
(132)
DMP-BDT500EG-VQT3V94_pol.book 6 ページ 2012年4月18日 水曜日 午前11時50分
Strona: 132
Polski
VQT3V94
7
Korzystanie z ekranu KEYS
Ekran KEYS, umożliwiający wybieranie elementów,
sterowanie odtwarzaniem, wprowadzanie tekstu itp.,
zostaje wyświetlony na ekranie po naciśnięciu [KEYS].
Operacja na ekranie KEYS będzie miała pierwszeństwo
przed wszystkimi innymi operacjami na ekranie.
1 Wybierz ekran w celu wykonania operacji,
kilkukrotnie naciskając [KEYS].
(> poniżej, Rodzaje ekranu KEYS)
≥ Ekran można również przełączyć, przesuwając
palcem w poziomie.
2 Przesuń kursor na klawisz, aby wybrać.
3 Oderwij palec, a następnie stuknij w panel.
Aby ukryć ekran KEYS
Naciśnij [RETURN].
∫ Rodzaje ekranu KEYS
Po każdym naciśnięciu [KEYS] wyświetlane są kolejno
poniższe ekrany.
1 Wybór numerów tytułów itp./Wpisywanie cyfr lub
znaków
2 Wyświetlanie głównego menu
3 Wyświetlanie menu podręcznego
4 Wyświetlenie komunikatów statusu
5 [3, 4, 2, 1] : Przesunięcie podświetlenia wyboru
[OK] : Zatwierdzenie wyboru
6 Zmiana położenia wyświetlania ekranu KEYS.
Położenie zostaje zmienione po każdym wybraniu
klawisza.
7 Podstawowe przyciski sterowania odtwarzaniem
[∫] : Stop
[;] : Pauza
[6][5] : Wyszukiwanie/Przewijanie powolne
[:][9] : Przeskocz
[AUDIO] : Zmiana dźwięku
[-10s]: Cofanie o 10 sekund
≥ Wskazania [HOME], [KEYS], [OPTION] i [RETURN]
służą wyłącznie do orientacji. Nie można wybrać tych
klawiszy na ekranie KEYS.
2 3
4 5 6
7
1
Wprowadzanie znaków
1 Po wyświetleniu ekranu klawiatury:
Przesuń podświetlenie lub kursor na “Tryb”, a
następnie stuknij palcem.
Można wybrać jedną z dwóch metod wprowadzania
przedstawionych poniżej. Tryb zostaje zmieniony po
każdym wybraniu “Tryb”.
Tryb 1:
Podświetlenie przesuwa się w pionie lub w
poziomie, gdy palec jest przesuwany po panelu
dotykowym.
Tryb 2:
Kursor przesuwa się swobodnie zgodnie z ruchem
palca.
2 Przesuń podświetlenie lub kursor na klawisz, a
następnie stuknij palcem.
Symbole Alfanumeryczny Inne znaki
Wprowadź przydomek
Przesuwać
Tryb
Usuń
Zakończ
Użytkownik 2
L
Wprowadź przydomek
Przesuwać
Tryb
Usuń
Zakończ
Użytkownik 2
Symbole Alfanumeryczny Inne znaki
Służy do przesuwania kursora w polu tekstowym
(133)
DMP-BDT500EG-VQT3V94_pol.book 7 ページ 2012年4月18日 水曜日 午前11時50分
Strona: 133
8 VQT3V94
Podłączenies i ustawienies
KROK 1 : Podłączenie do telewizora
≥ Przed połączeniem urządzeń zalecamy tymczasowe odłączenie wszystkich urządzeń z gniazdka elektrycznego.
≥ Nie należy podłączać sygnału video przez nagrywarkę video. Z powodu zabezpieczenia przed kopiowaniem obraz
może być wyświetlany nieprawidłowo.
Zaleca się korzystanie z kabla HDMI marki Panasonic. W przypadku używania sygnału 1080p należy używać kabli
HDMI o długości maksimum 5,0 m.
≥ Użyj gniazda HDMI AV OUT MAIN.
KROK 2 : Podłączanie wzmacniacza/odbiornika
≥ W przypadku wzmacniacza/odbiornika niezgodnego z 3D, podłącz urządzenie do telewizora przez gniazdo HDMI
AV OUT, a następnie połącz telewizor i wzmacniacz/odbiornik. Zwróć jednak uwagę, że dźwięk może być
maksymalnie 5.1-kanałowy.
≥ Jeśli złącze HDMI telewizora lub wzmacniacza/odbiornika nie ma oznaczenia “(ARC)” (urządzenie nie jest zgodne z
ARC), w celu odtwarzania dźwięku z telewizora za pośrednictwem wzmacniacza/odbiornika, wymagane jest
połączenie wzmacniacza/odbiornika i telewizora przy użyciu cyfrowego kabla optycznego audio.
≥ Należy używać kabli High Speed HDMI. Nie można stosować kabli niezgodnych z HDMI.
Kabel HDMI
HDMI IN
Informacje na temat wyjścia VIDEO OUT
Ze względu na ochronę praw własności intelektualnej, nie można
wyświetlać następujących treści za pośrednictwem wyjścia
VIDEO OUT.
– Dostępnych na rynku wideo w formacie Blu-Ray
– Pewnych treści wyświetlanych z użyciem DLNA
Kabel HDMI Kabel HDMI
Wzmacniacz/odbiornik
HDMI IN
(ARC)
HDMI OUT
(ARC)
HDMI IN
≥ Ustaw “Cyfr. wyprow. dźwięku”. ([HOME] > “Ustawienia” > “Ustawienia odtwarzacza” > “Dźwięk”)
(134)
DMP-BDT500EG-VQT3V94_pol.book 8 ページ 2013年9月25日 水曜日 午後1時7分
Strona: 134
Polski
VQT3V94
9
KROK 3 : Podłączanie do sieci
Po podłączeniu urządzenia do sieci szerokopasmowej można używać następujących usług.
Aby uzyskać więcej informacji o metodzie połączenia, przeczytaj instrukcję obsługi podłączonego sprzętu.
≥ Najnowsze informacje na temat zgodności routera sieci bezprzewodowej znajdują się na adresie
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Witryna ta jest tylko w jęz. angielskim.)
≥ Informacje na temat środków bezpieczeństwa w odniesieniu do połączenia sieci bezprzewodowej można znaleźć
na stronie 12.
≥ Do podłączania urządzeń peryferyjnych należy używać prostych kabli sieciowych (STP) kategorii 5 lub wyższej.
≥ Włożenie do złącza LAN jakichkolwiek innych kabli, oprócz kabla LAN może uszkodzić urządzenie.
≥ Oprogramowanie układowe można aktualizować
≥ Można oglądać BD-Live
≥ Można oglądać VIERA Connect
≥ Można uzyskać dostęp do innego urządzenia (Sieć domowa)
≥ Urządzenie obsługuje funkcję Wi-Fi DirectTM
i można je podłączyć bezprzewodowo do innego urządzenia
bezprzewodowego bez konieczności stosowania routera. Można korzystać z tej funkcji w ramach sieci domowej itp.
W przypadku podłączenia za pośrednictwem Wi-Fi DirectTM nie ma dostępu do Internetu.
Połączenie sieci bezprzewodowej
Urządzenie można podłączyć bezprzewodowo do routera sieci bezprzewodowej.
Router bezprzewodowy, itp. Internet
≥ To urządzenie nie jest kompatybilne z publicznymi usługami sieci bezprzewodowej dostępnymi na lotniskach,
stacjach kolejowych, w kawiarniach itd.
Połączenie kabla sieciowego
Kabel LAN
Router sieci szerokopasmowej, itp. Internet
(135)
DMP-BDT500EG-VQT3V94_pol.book 9 ページ 2012年4月18日 水曜日 午前11時50分
Strona: 135
10 VQT3V94
Po podłączeniu nowego odtwarzacza po raz pierwszy i
po wciśnięciu [Í], pojawi się okno z podstawowymi
ustawieniami.
Przygotowanie
Włącz telewizor i wybierz odpowiednie źródło
odbioru sygnału w telewizorze.
1 Naciśnij [Í].
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji.
2 Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
dokonać ustawień.
≥ Informacje o funkcji “Analogowe wyjście dźwięku”:
Domyślnie opcja jest ustawiona na “2kan (Downmix) +
kan 5.1”. Aby korzystać z dźwięku 7.1, należy ustawić ją
na “kan 7.1”.
Odtwarzanie
Wkładanie lub usuwanie
nośników
Uwagi
≥ Wkładając nośnik, sprawdź, czy jest obrócony w
odpowiednią stronę.
≥ Wyjmując kartę SD należy nacisnąć środek karty i
wyciągnąć prosto na zewnątrz.
≥ W przypadku podłączenia produktu Panasonic przy
użyciu kabla połączenia USB, na podłączonym
urządzeniu może pojawić się ekran konfiguracji.
Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi
podłączanego sprzętu.
KROK 4 : Konfiguracja
Łatwe ustawienie
Przełącznik gotowości/włączania (Í/I)
Naciśnij, aby przełączyć urządzenie z trybu
gotowości na tryb pracy lub odwrotnie. W trybie
gotowości urządzenie nadal zużywa niewielką
ilość mocy.
≥ Można kiedykolwiek przeprowadzić tę konfigurację
wybierając “Łatwe ustawienie” w menu Ustawienia.
([HOME] > “Ustawienia” > “Ustawienia odtwarzacza” >
“System”)
≥ Jeśli urządzenie jest podłączone do telewizora marki
Panasonic (VIERA) obsługującego funkcję HDAVI Control
2 lub nowszą przy użyciu kabla HDMI, wtedy urządzenie
otrzymuje informacje o konfiguracji telewizora, np. “Język
ekranu”.
Łatwe ustawienie sieci
Po zakończeniu “Łatwe ustawienie”, można wykonać
“Łatwe ustawienie sieci”.
Wybierz “Przewodowy” lub “Bezprzewodowy”.
∫ Połączenie “Przewodowy”
Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
skonfigurować połączenie.
∫ Połączenie “Bezprzewodowy”
Wybierz “Wyszukiwanie sieci bezprzewodowej.” lub
“WPS (przycisk PUSH)”, a następnie wykonuj
instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zmienić
ustawienia.
≥ Do podłączenia pamięci USB lub dysku twardego USB
należy używać gniazda USB z przodu urządzenia.
Gniazdo USB na tylnym panelu służy wyłącznie do
podłączania kamery.
UWAGA
Nie umieszczaj przedmiotów przed urządzeniem. Tacka
na płytę może uderzyć w przedmiot podczas otwierania i
spowodować obrażenia ciała.
(136)
DMP-BDT500EG-VQT3V94_pol.book 10 ページ 2012年4月18日 水曜日 午前11時50分
Strona: 136
Polski
VQT3V94
11
Menu HOME
Można sterować ważniejszymi funkcjami tego
urządzenia przy użyciu menu HOME.
Przygotowanie
Włącz telewizor i wybierz odpowiednie wejście wideo w
telewizorze.
1 Wciśnij [Í] aby włączyć urządzenie.
≥ Jeśli są jakiekolwiek inne elementy, należy
powtórzyć ten krok.
Aby wyświetlić menu HOME
Naciśnij [HOME].
≥ Wyświetlane elementy różnią się w zależności od użytego
nośnika.
Odtwarzanie
1 Włóż nośnik.
Rozpoczyna się odtwarzanie, odpowiednio do
nośnika.
W razie potrzeby powtórz powyższe czynności.
≥ W celu oszczędności energii, zasilanie zostaje wyłączone
automatycznie po około 30 minutach bezczynności, jeżeli
urządzenie nie znajduje się w trybie odtwarzania (np. w
trybie pauzy, podczas wyświetlania menu, wyświetlania
zdjęć itp.).
2 Wybierz element za pośrednictwem panelu
dotykowego.
Stuknij, aby wybrać środkowy element.
Przeciągnij lub przesuń palec w górę, w dół, w
lewo lub w prawo, aby wybrać inne elementy.
Wideo
Muzyka
Zdjęcia Ustawienia
Sieć
HOME
Odtwarzacz Blu-ray Disc
Zarej. 1-szego
użytkownika
2 Wybierz odtwarzany element.
Operacje podczas odtwarzania
[∫STOP] : Stop
[;PAUSE]: Pauza
[SEARCH6][SEARCH5] : Wyszukiwanie/
Przewijanie powolne
[:][9] : Przeskocz
[AUDIO] : Zmiana dźwięku
Ograniczenie wykorzystania
treści kopiowanych bez
zezwolenia
Niniejsze urządzenie wykorzystuje następującą
technologię ochrony praw autorskich.
Powiadomienie o technologii Cinavia
W niniejszym produkcie zastosowano technologię
Cinavia w celu ograniczenia przypadków użycia
nieautoryzowanych kopii niektórych komercyjnych
produkcji filmowych i filmów oraz ich ścieżek
dźwiękowych. W razie wykrycia nielegalnego użycia
nieautoryzowanej kopii zostanie wyświetlony
komunikat, a odtwarzanie lub kopiowanie zostanie
przerwane.
Więcej informacji o technologii Cinavia znajduje się
w internetowym centrum informacji konsumenckich
Cinavia (Online Consumer Information Center) na
stronie http://www.cinavia.com. Aby otrzymać
dodatkowe informacje o technologii Cinavia za
pośrednictwem poczty, należy wysłać kartę
pocztową z adresem korespondencyjnym na adres:
Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
(137)
DMP-BDT500EG-VQT3V94_pol.book 11 ページ 2012年4月18日 水曜日 午前11時50分
Strona: 137
12 VQT3V94
Odnośniki
Dane techniczne
≥ Dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia.
≥ To urządzenie obsługuje funkcję “HDAVI Control 5”.
Środki ostrożności
dotyczące połączenia
sieci bezprzewodowej
System sygnału PAL/NTSC
Zakres temperatury
roboczej
i5 oC do i35 oC
Dopuszczalna
wilgotność podczas
pracy
10 % do 80 % RH (bez
kondensacji)
Wyjście wideo Poziom wyjścia: 1,0 Vp-p (75 ≠)
Złącze wyjścia: Wtyk jack
(1 system)
Wyjście audio Poziom wyjścia: 2 Vrms (1 kHz,
0 dB)
Złącze wyjścia: Wtyk jack
Liczba złącz:
7.1-kanałowe wyjście
dyskretne:1 system
(2 kanały + 5.1-kanałowe
wyjście dyskretne)
Cyfrowe wyjście audio Optyczne wyjście cyfrowe
(Gniazdo optyczne)
Cyfrowe wyjście koncentryczne
(Wtyk jack)
Wyjście HDMI AV Złącze wyjścia: Typ A (19 pin)
2 system
Gniazdo kart SD 1 system
Gniazdo USB USB2.0
2 system
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
1 system
Sieć bezprzewodowa
LAN
Zgodność z normami:
IEEE802.11 b/g/n
Zakres częstotliwości: Pasmo
2,4 GHz
Zabezpieczenia: WPATM
/
WPA2TM
(Szyfrowanie: TKIP/
AES, Uwierzytelnianie: PSK),
WEP (64 bitów/128 bitów)
Dane techniczne
LASERA
Produkt LASEROWY klasy 1
Długość fali: 790 nm (CDs)/
660 nm (DVDs)/405 nm (BDs)
Moc lasera: Brak szkodliwego
promieniowania przy
stosowanych zabezpieczeniach
Zasilanie AC 220 do 240 V, 50 Hz
Pobór mocy W przybliż. 12 W
Pobór mocy w trybie
gotowości
W przybliż. 0,2 W
Pobór mocy w trybie
gotowości z
przyspieszonym
uruchamianiem
W przybliż. 4,7 W
Rozmiary
(Szer.kWys.kGłęb.)
Włącznie z wystającymi
częściami
430 mmk59 mmk245 mm
Masa W przybliż. 2,6 kg
Poniższe ograniczenia dotyczą korzystania z niniejszego
urządzenia. Należy się z nimi zapoznać przed
rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za żadne
uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania tych
ograniczeń lub warunków użytkowania bądź
nieużywania urządzenia.
≥ Dane przesyłane za pośrednictwem fal radiowych
mogą być przechwytywane i monitorowane.
≥ Urządzenie zawiera delikatne podzespoły
elektroniczne.
Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem
oraz przestrzegać następujących wskazówek:
– Urządzenie należy chronić przed wysoką
temperaturą oraz bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych.
– Nie zginać ani nie narażać urządzenia na silne
uderzenia.
– Chronić urządzenie przed wilgocią.
– Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia w
żaden sposób.
Deklaracja Zgodności (DoC)
Niniejszym, “Panasonic Corporation” deklaruje, iż niniejszy
produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi
odnośnymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Klienci mogą skopiować oryginał Deklaracji Zgodności
(DoC) dla naszych produktów radiowych i końcowych
urządzeń teletransmisyjnych (R&TTE) z naszego serwera
DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakty w Unii Europejskiej: Panasonic Services Europe,
Oddział firmy Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Niemcy
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użycia w
poniższych krajach.
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czech, Dania,
Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy,
Islandia, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Królestwo
Niderlandów, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone
Królestwo, Szwajcaria.
Niniejszy produkt jest przeznaczony dla ogółu klientów.
(Kategoria 3)
Funkcja WLAN niniejszego produktu może być używana
wyłącznie wewnątrz budynków.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do podłączania do
punktu dostępu WLAN 2,4 GHz.
(138)
DMP-BDT500EG-VQT3V94_pol.book 12 ページ 2012年4月18日 水曜日 午前11時50分
Strona: 138
Polski
VQT3V94
13
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby i symbol z podwojnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
“AVCHD”, “AVCHD 3D”, “AVCHD Progressive” i “AVCHD 3D/Progressive” są znakami towarowymi Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
Java jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle oraz/lub jej spółek stowarzyszonych.
Wyprodukowano na licencji objętej patentami amerykańskimi o numerach: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 oraz innymi patentami amerykańskimi i międzynarodowymi wystawionymi oraz oczekującymi.
DTS-HD, Symbol oraz DTS-HD i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS-HD Master Audio | Essential jest
znakiem towarowym firmy DTS, Inc . Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszy produkt zawiera technikę zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona przez patenty USA i inne prawa
własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabronione jest odtwarzanie kodu źródłowego i demontaż.
HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Licencja na produkt jest udzielana w ramach portfolio patentów AVC i VC-1 w zakresie użytku prywatnego i niekomercyjnego w celu
(i) kodowania wideo zgodnie ze standardem AVC i VC-1 (“wideo AVC/VC-1”) oraz/lub (ii) dekodowania wideo AVC/VC-1
zakodowanego przez użytkownika w ramach użytku prywatnego i niekomercyjnego oraz/lub uzyskanego od dystrybutora wideo
posiadającego licencje na dystrybucje wideo AVC/VC-1. Nie udziela się licencji, w tym dorozumianej, w zakresie jakiegokolwiek
innego użytku. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, LLC.
Zobacz http://www.mpegla.com.
HDAVI Control™ jest znakiem handlowym Panasonic Corporation.
VIERA Connect jest znakiem handlowym Panasonic Corporation.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 na licencji firmy Fraunhofer IIS i Thomson.
Logo SDXC jest znakiem towarowym SD-3C, LLC.
Logo DVD jest znakiem towarowym DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem zgodności z normą Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Protected Setup jest znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi
Alliance.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “Wi-Fi Direct”, “WPA” i “WPA2” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
DivX®
, DivX Certified®
i powiązane logo są znakami towarowymi Rovi Corporation lub jej spółek zależnych i są używane na mocy
licencji.
DivX®
, DivX Certified®
and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
INFORMACJE O PLIKACH WIDEO DIVX:
DivX® to cyfrowy format wideo stworzony przez DivX, LLC, spółkę zależną Rovi Corporation. Jest to urządzenie z oficjalnym
certyfikatem DivX Certified®, które umożliwia odtwarzanie wideo DivX. Na stronie divx.com można znaleźć więcej informacji i
programów służących do konwersji plików na wideo DivX.
INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby umożliwić odtwarzanie zakupionych filmów DivX Video-on-Demand (VOD).
Aby uzyskać kod rejestracyjny, znajdź sekcję DivX VOD w menu ustawień urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat rejestracji znajdują się na stronie vod.divx.com.
(139)
DMP-BDT500EG-VQT3V94_pol.book 13 ページ 2012年4月18日 水曜日 午前11時50分
Strona: 139
14 VQT3V94
W produkcie zastosowano następujące oprogramowanie:
(1) oprogramowanie stworzone niezależnie przez firmę Panasonic Corporation lub na jej zlecenie,
(2) oprogramowanie, które należy do strony trzeciej, udostępnione firmie Panasonic Corporation na mocy licencji,
(3) oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
(4) oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) oraz/lub
(5) oprogramowanie z otwartym kodem źródłowym rozpowszechniane na licencjach innych niż GPL v2 oraz/lub LGPL v2.1
W przypadku oprogramowania należącego do kategorii (3) i (4), odnośne warunki licencji odpowiednio GPL v2 i LGPL v2.1 znajdują się
pod adresem
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html i
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
Ponadto, prawa autorskie do oprogramowania należącego do kategorii (3) i (4) są w posiadaniu określonych osób. Informacje
dotyczące praw autorskich tych osób znajdują się pod adresem
http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPP12.html
Oprogramowanie GPL/LGPL jest rozpowszechniane z nadzieją, że będzie przydatne, ale NIE JEST OBJĘTE ŻADNĄ GWARANCJĄ,
szczególnie dorozumianą gwarancją PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ i PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.
Przez co najmniej 3 (trzy) lata od momentu dostarczenia produktów, firma będzie dostarczała wszystkim stronom trzecim, które
skontaktują się z firmą Panasonic przy użyciu podanych poniżej informacji kontaktowych, za cenę nieprzekraczającą fizycznych
kosztów dystrybucji kodów źródłowych, pełną kopię odnośnych kodów źródłowych rozpowszechnianych na mocy GPL v2/LGPL v2.1 w
postaci przeznaczonej do odczytywania na komputerze.
Informacje kontaktowe
cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com
Kody źródłowe są też dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych osób w witrynie internetowej pod poniższym adresem.
http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPP12.html
Do oprogramowania należącego do kategorii (5) należą następujące pozycje.
1. Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone przez OpenSSL Project do celów wykorzystywania w zestawie narzędzi OpenSSL
Toolkit.
(http://www.openssl.org/)
2. Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone na University of California w Berkeley oraz przez współpracujące z nim osoby.
3. Kod FreeType.
4. Oprogramowanie JPEG Independent JPEG Group.
(1) MS/WMA
Ten produkt jest chroniony przez określone prawa własności intelektualnej należące do Microsoft Corporation oraz osób trzecich.
Wykorzystywanie lub dystrybucja tej technologii poza niniejszym produktem bez uzyskania licencji od firmy Microsoft lub
autoryzowanej spółki zależnej Microsoft są zabronione.
(2) Oznakowanie MS/PlayReady/produktu końcowego
Ten produkt zawiera technologię chronioną przez określone prawa własności intelektualnej należące do Microsoft. Wykorzystywanie
lub dystrybucja tej technologii poza niniejszym produktem bez uzyskania licencji od firmy Microsoft są zabronione.
(3) Informacje MS/PlayReady/dla użytkowników końcowych
Właściciele treści stosują technologię kontroli dostępu do treści Microsoft PlayReady™ w celu ochrony własności intelektualnej, w tym
treści chronionych prawami autorskimi. Niniejsze urządzenie wykorzystuje technologię PlayReady w celu uzyskania dostępu do treści
chronionych przez PlayReady oraz WMDRM. Jeśli urządzenie nie egzekwuje ograniczeń korzystania z treści, właściciele treści mogą
zażądać od firmy Microsoft cofnięcia możliwości odtwarzania przez urządzenie treści chronionych przez PlayReady. Takie wycofanie
nie powinno mieć wpływu na treści niechronione oraz treści chronione innymi technologiami kontroli dostępu. Właściciele treści mogą
zażądać od użytkownika aktualizacji PlayReady w celu uzyskania dostępu do ich treści. W przypadku niedokonania aktualizacji dostęp
do treści wymagających aktualizacji będzie niemożliwy.
(4) Vorbis, FLAC, WPA Supplicant
Licencje na oprogramowanie zostają wyświetlone po wybraniu “Licencja oprogramowania” w menu ustawień.*
* [HOME] > “Ustawienia” > “Ustawienia odtwarzacza” > “System” > “Informacje o systemie”
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network
Alliance.
Windows jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i w innych krajach.
Skype, powiązane znaki towarowe i logo oraz logo “ ” są znakami towarowymi firmy Skype Limited.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ jest znakiem towarowym firmy Verance. Produkt chroniony amerykańskim patentem nr
7,369,677 oraz przez ogólnoświatowe patenty wydane i oczekujące na wydanie na licencji Verance Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
(140)
DMP-BDT500EG-VQT3V94_pol.book 14 ページ 2012年4月18日 水曜日 午前11時50分
Strona: 140
Polski
VQT3V94
15
Pozbywanie się lub oddawanie urządzenia
W urządzeniu mogą być zachowane ustawienia użytkownika. W przypadku pozbywania się urządzenia należy wykonać
procedurę przywracania ustawień fabrycznych dla wszystkich funkcji.
≥ W pamięci urządzenia może być zachowana historia operacji.
Niniejsze symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji
towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami domowymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych
produktów i baterii, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia
odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw
2002/96/WE i 2006/66/WE.
Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów i baterii pomaga oszczędzać cenne
zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie
człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej
gospodarce odpadami.
Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych produktów i baterii można
otrzymać od władz lokalnych, miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w
punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył przedmiotowe towary.
Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić kary
przewidziane przepisami prawa krajowego.
Dotyczy użytkowników firmowych działających na terenie Unii Europejskiej
Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych,
należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych
informacji.
[Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach trzecich]
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć
się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się z
władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie właściwego sposobu wyrzucania tego
rodzaju przedmiotów.
Dotyczy symbolu baterii (symbole przykładowe):
Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim
przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka
chemicznego.
Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się zużytych urządzeń i baterii
Cd
(141)
DMP-BDT500EG-VQT3V94_pol.book 15 ページ 2012年4月18日 水曜日 午前11時50分

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Panasonic DMP-BDT500

Zadaj pytanie o Panasonic DMP-BDT500

Masz pytanie dotyczące Panasonic DMP-BDT500, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Panasonic DMP-BDT500. Upewnij się, że opisujesz trudności z Panasonic DMP-BDT500 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.