Easy 480 C

Instrukcja Outdoorchef Easy 480 C

Easy 480 C

Podręcznik dla Outdoorchef Easy 480 C w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 104 stron.

Strona: 1
OUTDOORCHEF.COM 88 Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem użytkowania grilla kulistego na węgiel drzewny OUTDOORCHEF należy zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w dobrze dostępnym miejscu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. UWAGA: Grill kulisty na węgiel drzewny OUTDOORCHEF nie może być stosowany jako palenisko. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa i środków ostrożności może prowadzić do powstania groźnych urazów. Dlatego przed uruchomieniem grilla należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki, zawarte w tej instrukcji. • Nie używać w pomieszczeniach zamkniętych! • Nie zostawiać włączonego grilla bez nadzoru. • Przed włączeniem grilla ustawić go w miejscu dobrze osłoniętym od wiatru. • Stosować wyłącznie standardowe podpałki do grilla i przestrzegać instrukcji zawartych na opakowaniu. • UWAGA! Do podpalenia lub ponownego rozpalenia grilla nie stosować spirytusu ani benzyny! Stosować tylko podpałkę do grilla zgodną z EN 1860-3! • Nigdy nie dodawać cieczy palnej ani nie układać węgla nasączonego palną cieczą na gorącym lub ciepłym węglu. • Należy zachować 1,5 m odległości bezpieczeństwa od materiałów palnych. • UWAGA! Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do grilla. • UWAGA!Grill bardzo się nagrzewa. Nie należy przenosić rozpalonego grilla. • Nie przestawiać urządzeń wyposażonych w obrotowe kółka na nierównych podłożach lub stopniach! • Wysypać popiół dopiero wówczas, kiedy całkowicie ostygnie. • Przy grillowaniu i przy nastawie otworów wentylacyjnych stale mieć założone rękawice grillowe. • Nosić odpowiednie ubranie. Długie swobodne rękawy mogą się łatwo zapalić. WAŻNE: Najpierw prosimy o zanotowanie numeru seryjnego posiadanego grilla na węgiel drzewny, który znajduje się na odwrocie niniejszej inst- rukcji. Numer ten, umieszczony na spodzie grilla oraz na opakowaniu, będzie potrzebny w przypadku dodatkowych pytań, przy zamawianiu części zamiennych oraz w przypadku ew. roszczeń gwarancyjnych. Numer artykułu i oznaczenie gazowego grilla kulistego znajdą Państwo na karcie powitalnej, załączonej do teczki dokumentacyjnej. Numer seryjny i numer artykułu są ważne, aby bezproblemowo uzyskać odpowiedź na pytanie, zamówić części zamienne lub przeprowadzić postępowanie gwarancyjne. Instrukcję obsługi należy przechowywać w dobrze dostępnym miejscu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. LOGIN CARD PL
Strona: 2
89 DZIAŁANIA PRZED ROZPALENIEM • Ustawić grill kulisty na węgiel drzewny OUTDOORCHEF na równym i bezpiecznym podłożu. • Przed podpaleniem węgla upewnić się, że szuflada na popiół jest prawidłowo włożona, a wszystkie otwory wentylacyjne są otwarte. Położenie dolnych otworów wentylacyjnych jest widoczne poprzez wskaźnik na szufladzie na popiół. • Temperaturę można bez problemu regulować poprzez otwieranie i zamykanie otworów wentylacyjnych. Otwieranie zwiększa temperaturę, a zamykanie zmniejsza ją. • Rekomendacja OUTDOORCHEF: Do rozpalenia grilla stosować podpałkę i papier. Nie używać palnych cieczy. • W celu zapewnienia wysokiego i stałego ciepła OUTDOORCHEF zaleca używanie wysokiej jakości brykietu zamiast standardowego węgla drzewnego. Należy go przechowywać w suchym miejscu. • W grillu kulistym na węgiel drzewny OUTDOORCHEF należy stosować następujące ilości początkowe: ROZPALANIE GRILLA NA WĘGIEL DRZEWNY Z RUSZTEM ZAPŁONOWYM 1. Przed rozpaleniem wyjąć wszystkie elementy wewnętrzne grilla (ruszt, lej, szufladę, ruszt węglowy), aby było więcej powietrza, co sprzyja optymalnemu spalaniu. 2. Włożyć mały ruszt zapłonowy, ułożyć na nim podpałkę i podpalić ją . Nie stosować przy tym cieczy takich jak benzyna, spirytus lub porówny- walnych cieczy. Nigdy nie nalewać palnej cieczy ani nie układać węgla nasączonego palną cieczą na gorącym lub ciepłym węglu. 3. Włożyć ruszt węglowy i nasypać na niego brykietu (patrz początkowa ilość napełnienia w rozdziale DZIAŁANIA PRZED ROZPALENIEM) . Upewnić się, że brykiet nie przylega do kuli grilla. 4. Pozostawić palący się węgiel i otwarty grill przez ok, 30–45 minut, aż będzie się równomiernie żarzyć i widoczna stanie się biała otoczka. Dopiero wówczas przystąpić do grillowania. 420 250 gramów 480 500 gramów 570 850 gramów
Strona: 3
OUTDOORCHEF.COM 90 ROZPALANIE GRILLA NA WĘGIEL DRZEWNY BEZ RUSZTU ZAPŁONOWEGO 1. Przed rozpaleniem wyjąć wymienione elementy wewnętrzne grilla (ruszt, lej, szufladę, ruszt węglowy), aby było więcej powietrza, co sprzyja optymalnemu spalaniu. 2. Ułożyć na ruszcie węglowym podpałkę do grilla i podpalić ją . Nie stosować przy tym cieczy takich jak benzyna, spirytus lub porównywal- nych cieczy. Nigdy nie nalewać palnej cieczy ani nie układać węgla nasączonego palną cieczą na gorącym lub ciepłym węglu. 3. Optymalne jest obłożenie podpałki brykietem (patrz początkowa ilość napełnienia z rozdziału DZIAŁANIA PRZED ROZPALENIEM) . Upewnić się, że brykiet nie przylega do kuli grilla. 4. Pozostawić palący się węgiel i otwarty grill przez ok, 30–45 minut, aż będzie się równomiernie żarzyć i widoczna stanie się biała otoczka. Dopiero wówczas przystąpić do grillowania. DWAGRILLEWJEDNYM:DZIĘKIJEDYNEMUWSWOIMRODZAJUUKŁADOWILEJAEASYSLIDE Sztuczka z węglem: Węgiel wsypuje się tylko z jednej strony. Dzięki temu jeden grill może być eksploatowany z różnymi strefami temperaturowymi. Przy wykorzystaniu systemu leja EASY SLIDE można jednym ruchem ręki przechodzić od podgrzewania bezpośredniego do pośredniego i na odwrót. Poprzez otwór wentylacyjny w pokrywie i w dolnej części kuli można optymalnie regulować temperaturę. Nakładany ruszt grilla umożliwia komfortowe dodanie węgla także podczas grillowania. TRYB GRZANIA BEZPOŚREDNIEGO TRYB GRZANIA POŚREDNIEGO Bezpośrednie grillowanie i gotowanie: Grillowanie, gotowanie i pieczenie w trybie grzania pośredniego Umieścić lej EASY SLIDE w takiej pozycji, aby otwór znajdował się nad węglem. Umieścić grillowane przedmioty bezpośrednio nad otworem. Odsunąć otwór leja EASY SLIDE od węgla i zamknąć pokrywę. Cała powierzchnia grilla może być stosowana do grillowania pośredniego.
Strona: 4
91 INSTRUKCJA OBSŁUGI GRILLA KULISTEGO NA WĘGIEL DRZEWNY 1. Układać węgiel w taki sposób, aby tylko jedna połowa rusztu była zajęta i aby możliwe było włożenie szuflady na środku. Druga połowa rusztu powinna pozostać pusta, aby podczas grillowania: a. Osiągnąć optymalny dopływ powietrza, a tym samym maksymalne gorąco i b. Szybko i bezproblemowo przechodzić między trybem grzania bezpośredniego i pośredniego poprzez obrót rusztu (patrz DWA GRILLE W JEDNYM: DZIĘKI JEDYNEMU W SWOIM RODZAJU UKŁADOWI LEJA EASY SLIDE) 2. Umieścić szufladę na środku rusztu węglowego i napełnić ją odpowiednią cieczą. 3. Następnie włożyć lej i ruszt grilla. Upewnić się, że nakładana część grilla znajduje się powyżej otworu leja, aby obie krzywki pod rusztem grilla można było bezproblemowo wprowadzać w przewidziane dla nich otwory w leju. 4. Obrócić otwór leja tak, by znalazł się nad palącym się węglem. Pozwoli to osiągnąć optymalną cyrkulację powietrza. Dopiero wówczas przystąpić do grillowania. 5. Stale obserwować rozgrzewanie się grilla i odpowiednio do tego dodawać dalszy węgiel. Ostrożne dozowanie jest konieczne, aby wzrost temperatury pozostał pod kontrolą. W celu zapewnienia ochrony grillowanych produktów i samego grilla temperatury nie powinny być wyższe niż 300° C (626° F). Wyższe temperatury mogą powodować odkształcenia części grilla. 6. Nakładany ruszt grilla ułatwia dodawanie węgla drzewnego podczas grillowania. Obrócić ruszt grilla tak, aby nakładana część znalazła się powyżej otworu leja. Dodać brykiet i poczekać ok. 5–10 minut przy otwartej pokrywie, aż będzie się on w całości żarzyć.
Strona: 5
OUTDOORCHEF.COM 92 RADY I WSKAZÓWKI W trybie podgrzewania pośredniego • większe porcje pieczeni lub całe kurczaki: Dzięki lejowi EASY SLIDE podczas grillowania nie ma potrzeby obracania większych kawałków mięsa. Temperatura żarzącego się węgla podnosi się wewnątrz grilla kulistego do góry i rozkłada równomiernie w całej przestrzeni kuli. • Położyć produkty do grillowania na rozgrzanym ruszcie grilla powyżej zamkniętej części leja EASY SLIDE i zamknąć pokrywę. Pomiędzy poszczególnymi porcjami mięsa należy pozostawić odstępy. • Dzięki zamknięciu pokrywy, produkty są opiekane równomiernie z każdej strony, a pieczeń pozostaje soczysta. • W celu uzyskania znakomitych wyników i pełnej kontroli większych kawałków mięsa zalecamy stosowanie OUTDOORCHEF GOURMET CHECK – urządzenia do pomiaru temperatury wewnętrznej. W trybie podgrzewania bezpośredniego • Mniejsze porcje mięsa, takie jak steki, kotlety i kiełbasy: Ułożyć produkty na podgrzanym ruszcie grilla powyżej otwartego EASY SLIDE, a następnie krótko przyrumienić przy otwartej pokrywie. Obrócić EASY SLIDE tak, aby grillowane produkty nie były położone bezpośrednio nad żarzącym się węglem i piec je przy zamkniętej pokrywie. • W celu uzyskania optymalnych wyników przy krótkim grillowaniu, zalecamy DWUCZĘŚCIOWY RUSZT ŻELIWNY OUTDOORCHEF. • Nie odkładać gorącej pokrywy grilla na trawniku. W modelach bez zawiasu pokrywy lub bez uchwytu na pokrywę korzystać z haka, który znajduje się w wewnętrznej części pokrywy, w celu zawieszenia pokrywy na krawędzi dolnej połowy grilla. • Upewnić się, że w szufladzie na tłuszcz zawsze znajduje się ciecz. • WSKAZÓWKA: W celu zabezpieczenia mięsa przed wysuszeniem można dodać do szuflady wody, która podczas grillowania będzie parować. Zamiast wody można stosować także soki owocowe i aromatyczne gatunki drewna, np. z winorośli lub jabłoni itp., które nadadzą potrawom oryginalny posmak. • Położenie dolnych otworów wentylacyjnych jest widoczne poprzez wskaźnik na szufladzie na popiół. UWAGA: Zasuwa wentylacyjna przy pokrywie musi pozostawać otwarta podczas całego grillowania (patrz także INSTRUKCJA OBSŁUGI GRILLA KULISTEGO NA WĘGIEL DRZEWNY). • OUTDOORCHEF zaleca zamykanie pokrywy podczas grillowania. W wyniku cyrkulacji powietrza wewnątrz grilla czas grillowania zmniejsza się do jednej trzeciej. • Przy grillowaniu i przy nastawie otworów wentylacyjnych stale mieć założone rękawice grillowe. Do przewracania grillowanych produktów zamiast widelca stosować odpowiednie i wystarczająco długie szczypce do mięsa, aby mięso nie zostało przebite i pozostało soczyste. • Wybór odpowiedniego wyposażenia dodatkowego OUTDOORCHEF pozwala uzyskać więcej przyjemności z grillowania. Podczas grillowania, gotowania czy pieczenia – mogą Państwo dać ujście własnej kreatywności i przyjemności eksperymentowania! Wszystkie akcesoria do grilla można znaleźć na stronie www.OUTDOORCHEF.COM CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE • W celu stłumienia palącego się węgla po grillowaniu podnieść pokrywę i zamknąć wszystkie otwory wentylacyjne. Nie stosować wody. • Przed kolejnym grillowaniem zawsze wyjmować wszystkie pozostałości popiołu. • Oczyścić różne ruszty szczotką do grilla z mosiężnym włosiem (nie włosiem stalowym). Nie stosować ostrych przedmiotów ani agresywnych środków czyszczących. Umyć szufladę na tłuszcz wodą z mydłem lub oczyścić ją środkiem OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. • Aby mogli Państwo długo cieszyć się niezawodnością grilla, zalecamy następujące czynności pielęgnacyjne: • Coroczna konserwacja wszystkich części drewnianych przy pomocy oleju do drewna – przeciwdziała tworzeniu się spękań. • Ochrona grilla przed czynnikami zewnętrznymi odpowiednią pokrywą OUTDOORCHEF, gdy grill jest chłodny. • Po silnych opadach deszczu należy otworzyć pokrywę w celu zapobiegania zbieraniu się wilgoci. Pokrywę można nabyć w sklepach sprzedających grille. ZASTOSOWANIE OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER WAŻNE: W czasie stosowania OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER grill nie może być włączony. Dbając o zdrowie dłoni, założyć rękawice, w miarę możliwości także okulary. Należy gruntownie spryskać jeszcze lekko ciepły grill i pozostawić na 15–30 minut. Zabrudzone miejsca ponownie spryskać, po czym gruntownie spłukać wodą i osuszyć.
Strona: 6
93 WARUNKI GWARANCJI 1. Gwarancja Wraz z zakupem produktu OUTDOORCHEF w autoryzowanym punkcie sprzedaży, poza tym produktem, nabyli Państwo gwarancję producenta firmy DKB Household Switzerland AG („DKB“) na okres 3 lat zgodnie z aktualnymi postanowieniami Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę wad materiałowych i produkcyjnych, które zostały stwierdzone w ramach użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. 2. Procedura Prosimy o sprawdzenie produktu pod względem wad i działania bezpośrednio po jego otrzymaniu. W przypadku nieoczekiwanego stwierdzenia wad produktu, prosimy o postępowanie zgodnie z następującymi zasadami (gwarancja bring-in): • W terminie 30 dni od stwierdzenia wady, prosimy o kontakt z punktem sprzedaży* wraz z produktem / częścią produktu, paragonem, numerem serii i numerem artykułu** • Prosimy o opisanie stanu rzeczy okazując reklamowany produkt / część produktu lub zdjęcie • Po dokonaniu oceny wady poprzez punkt sprzedaży lub DKB, moc prawną uzyskuje bezpłatne świadczenie gwarancyjne zgodnie z punktem 3 (z zastrzeżeniem kosztów transportu i przesyłki do pierwszego kupca prywatnego) 3. Zakres gwarancji Gwarancja producenta DKB rozpoczyna się w dniu zakupu i jest ważna wobec pierwszego kupca prywatnego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest okazanie oryginalnego paragonu zakupu. Świadczenia gwarancyjne udzielane są według uznania DKB poprzez naprawę, wymianę wadliwych części, wymianę produktu lub poprzez obniżenie ceny zakupu, w przypadku, gdy nie stwierdzono wpływu na działanie produktu. Wyklucza się anulowanie umowy sprzedaży z powodu przypadków objętych gwarancją. W okresie prowadzenia napraw gwarancyjnych nie udziela się produktów zamiennych. Udzielenie świadczeń gwarancyjnych nie wpływa na przedłużenie, bądź ustanowienie nowego okresu gwarancji. Wymienione części produktów przechodzą na własność DKB. W przypadku wymiany produktu, okres gwarancji naliczany jest od nowa. Udziela się następujących okresów gwarancji: • 3 lata na rdzę emaliowanych części kuli (część spodnia i pokrywa) • 3 lata na rdzę lub spalenie emaliowanego rusztu grilla • 3 lata na rdzę lub spalenie wszystkich elementów ze stali nierdzewnej • 2 lata na wszystkie pozostałe wady produkcyjne i materiałowe • Gwarancja dla wad powłok emaliowanych udzielana jest wyłącznie w przypadku zgłoszeń w okresie 30 dni od daty zakupu. Dotyczy ona nowych, jeszcze nieużywanych urządzeń. 4. Wyłączenie z gwarancji Brak wad, to zgodnie z postanowieniami brak wad materiałowych lub produkcyjnych; nie udziela się gwarancji w następujących przypadkach: • Standardowe zużycie w czasie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek błędnego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, jak też na skutek niewłaściwej instalacji, montażu lub prób naprawy przez osoby nie posiadające autoryzacji. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub zasad użytkowania / konserwacji (jak na przykład uszkodzenia w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego czyszczenia powłok emaliowanych tuby lub rusztu grilla, nieprzeprowadzenia próby szczelności, etc.) • Nierówności, różnice kolorystyczne powłok emaliowanych oraz małe błędy (jak na przykład wynikające z produkcji punkty na powłoce dolnej krawędzi pokrywy lub na zawieszeniach). • Zabarwienia i uszkodzenia produktu (np. koloru powierzchni) wynikające z wpływu warunków pogodowych (włącznie z gradem), niewłaściwego przechowywania produktu (brak ochrony przed czynnikami atmosferycznymi) lub niewłaściwego stosowania środków chemicznych. • Tworzenie rdzy i nalotów na skutek wpływu czynników wietrzenia lub niewłaściwego stosowania środków chemicznych. • Wady, które nie wpływają znacząco na użytkowanie zgodne z przeznaczeniem lub korzystanie z produktu. • Ogólnie dla części eksploatacyjnych, takich jak ruszt grilla, tuba, palnik, termometr, zapalnik z baterią, elektroda, kabel zapłonu, wąż gazowy, regulator ciśnienia gazu, część grzewcza, reflektor, ochronna folia aluminiowa lub ruszt węglowy • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek zmian w celu niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania lub celowego uszkodzenia. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek niewłaściwych prac konserwacyjnych lub naprawczych. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek nieprzeprowadzenia rutynowych czynności konserwacyjnych. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek pierwotnego transportu. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek siły wyższej. • Uszkodzenia i/lub szkody powstałe na skutek zużycia w ramach profesjonalnego użytkowania (hotelarstwo, gastronomia, imprezy zorganizowane, etc). * Autoryzację dealera znajdą Państwo na naszej stronie internetowej OUTDOORCHEF.COM ** Numer serii oraz numer artykułu znajduje się na opisie danych zamieszczonym na grillu (patrz GRILL KULISTY NA WĘGIEL DRZEWNY)
Strona: 7
OUTDOORCHEF.COM 94 DKB wyklucza dalsze roszczenia klienta, wykraczające poza opisane przypadki, jeżeli nie wynikają one z obowiązków ustawowych lub odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewypełnienia, zamiany uszkodzeń powstałych w następstwie, utraty wartości na skutek szkód w czasie transportu, które nie zostały zgłoszone w punkcie sprzedaży w terminie do 30 dni od czasu otrzymania produktu. Produkty OUTDOORCHEF podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego zmiany produktów mogą następować bez wcześniejszego obowiązku powiadomienia. Zarejestrowana marka OUTDOORCHEF reprezentowana jest przez następujące przedsiębiorstwo: DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 Postfach 8052 Zürich – Szwajcaria www.dkbrands.com WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WSKAZAŃ TEMPERATURY Zakres błędu wskaźnika termometru wynosi +/– 10 %. STRONA INTERNETOWA Dalsze informacje, wskazówki i porady, przepisy i inne interesujące wiadomości na temat produktów OUTDOORCHEF znajdą Państwo na OUTDOORCHEF.COM Instrukcja obsługi WĘGIEL DRZEWNY 2014_Nr art. 19.100.20

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Outdoorchef Easy 480 C, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Outdoorchef Easy 480 C. Upewnij się, że opisujesz trudności z Outdoorchef Easy 480 C tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Outdoorchef Easy 480 C

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Outdoorchef Easy 480 C. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Outdoorchef
  • Produkt: Grille
  • Model/nazwa: Easy 480 C
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Rumuński