Chelsea 570 C

Instrukcja Outdoorchef Chelsea 570 C

Chelsea 570 C

Podręcznik dla Outdoorchef Chelsea 570 C w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 144 stron.

Strona: 1
OUTDOORCHEF.COM 94 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem użytkowania grilla kulistego na węgiel drzewny OUTDOORCHEF należy zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i konser- wacji. UWAGA: Grill kulisty na węgiel drzewny OUTDOORCHEF nie może być stosowany jako palenisko. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa i środków ostrożności może prowadzić do powstania groźnych urazów. Dlatego przed uruchomieniem grilla należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki, zawarte w tej instrukcji. • „Nie używać w pomieszczeniach zamkniętych!” • „UWAGA! Do podpalenia lub ponownego rozpalenia grilla nie stosować spirytusu ani benzyny! Stosować tylko podpałkę do grilla zgodną z normą EN 1860-3!” • „UWAGA! Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do grilla.” • „UWAGA! Grill bardzo się nagrzewa. Nie należy przenosić rozpalonego grilla.” • Nie zostawiać włączonego grilla bez nadzoru. • Przed włączeniem grilla, ustawić go w miejscu dobrze osłoniętym od wiatru. • Stosować wyłącznie standardowe podpałki do grilla i przestrzegać instrukcji zawartych na opakowaniu. • Nigdy nie dodawać cieczy palnej ani nie układać węgla nasączonego palną cieczą na gorącym lub ciepłym węglu. • Należy zachować 1,5 m odległości bezpieczeństwa od materiałów palnych. • Nie przestawiać urządzeń wyposażonych w obrotowe kółka na nierównych podłożach lub stopniach! • Wysypać popiół dopiero wówczas, kiedy całkowicie ostygnie. • Przy grillowaniu i przy nastawie otworów wentylacyjnych stale mieć założone rękawice grillowe. • Nosić odpowiednie ubranie. Długie swobodne rękawy mogą się łatwo zapalić. • OUTDOORCHEF zaleca, aby przed pierwszym użyciem rozgrzać grill i wyżarzać paliwo co najmniej przez 30 minut. WAŻNE: Na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi należy zanotować numer seryjny swojego egzemplarza grilla kulistego na węgiel drzewny. Numer ten znajduje się na podwoziu grilla i na opakowaniu. Numer seryjny jest ważny, aby bezproblemowo uzyskać odpowiedź na pytania, zamówić części zamienne lub przeprowadzić postępowanie gwarancyjne. Numer artykułu i oznaczenie grilla kulistego na węgiel drzewny znajdą Państwo na karcie powi- talnej Welcome Card, załączonej do teczki dokumentacyjnej. Numer seryjny i numer artykułu są ważne, aby bezproblemowo uzyskać odpowiedź na pytanie, zamówić części zamienne lub przeprowa- dzić postępowanie gwarancyjne. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. LOGIN CARD pl
Strona: 2
95 DZIAŁANIA PRZED ROZPALENIEM • Ustawić grill kulisty na węgiel drzewny OUTDOORCHEF na równym i bezpiecznym podło- żu. • Przed podpaleniem węgla upewnić się, że szuflada na popiół jest prawidłowo włożona, a wszystkie otwory wentylacyjne są otwarte. Położenie dolnych otworów wentylacyjnych jest widoczne poprzez wskaźnik na szufladzie na popiół. • Temperaturę można bez problemu regulować poprzez otwieranie i zamykanie otworów wentylacyjnych. Otwieranie zwiększa temperaturę, a zamykanie zmniejsza ją. • OUTDOORCHEF zaleca: Do rozpalenia grilla stosować podpałkę i papier. Nie używać palnych cieczy. • W celu uzyskania wysokiej i stałej temperatury zalecamy stosowanie wysokiej jakości węgla drzewnego lub brykietów OUTDOORCHEF. Należy go przechowywać w suchym miejscu. • W grillu kulistym na węgiel drzewny OUTDOORCHEF należy stosować następujące ilości początkowe: Odpowiedni węgiel drzewny lub brykiety dostępne są w punkcie sprzedaży OUTDOORCHEF. ROZPALANIE GRILLA NA WĘGIEL DRZEWNY Z RUSZTEM ZAPŁONOWYM 1. Przed rozpaleniem usunąć wszelkie elementy wewnętrzne grilla (ruszt, lej, pojemnik na sok, pojemnik na węgiel), by zagwarantować dopływ odpowiedniej ilości powietrza, a tym samym optymalną wydajność spalania. 2. Włożyć mały ruszt zapłonowy, ułożyć na nim podpałkę i podpalić ją. Nie stosować przy tym cieczy takich jak benzyna, spirytus lub porównywalnych cieczy. Nigdy nie nalewać palnej cieczy ani nie układać węgla nasączonego palną cieczą na gorącym lub ciepłym węglu. 3. Następnie zamontować pojemnik na węgiel i ułożyć w nim węgiel drzewny / brykiety (por. ilość początkową w części CZYNNOŚCI PRZED ROZPALENIEM). Upewnić się, że brykiet nie przylega do kuli grilla. 4. Pozostawić palący się węgiel i otwarty grill przez ok, 30-45 minut, aż będzie się równomiernie żarzyć i widoczna stanie się biała otoczka. Dopiero wówczas przystąpić do grillowania. 5. „Żywność przeznaczoną do grillowania kłaść na grilla dopiero wtedy, gdy paliwo pokryje się warstwą popiołu” 480 1‘000 gramów 570 1‘500 gramów
Strona: 3
OUTDOORCHEF.COM 96 DWA GRILLE W JEDNYM: DZIĘKI JEDYNEMU W SWOIM RODZAJU UKŁADOWI LEJA EASY SLIDE Sztuczka z węglem: Węgiel wsypuje się tylko z jednej strony. Dzięki temu jeden grill może być eksploatowany z różnymi strefami temperaturowymi. Przy wykorzystaniu systemu leja EASY SLIDE można jednym ruchem ręki przechodzić od podgrzewania bezpośredniego do pośredniego i na odwrót. Poprzez otwór wentylacyjny w pokrywie i w dolnej części kuli można optymalnie regulować temperaturę. Nakładany ruszt grilla umożliwia komfortowe dodanie węgla także podczas grillowania. INSTRUKCJA OBSŁUGI GRILLA KULISTEGO NA WĘGIEL DRZEWNY 1. Węgiel należy rozłożyć w taki sposób, by pokrywał tylko połowę pojemnika na węgiel i by można było zamontować na środku pojemnik na sok. Druga połowa pojemnika powinna zostać pusta, by podczas grillowania: a. osiągnąć optymalny dopływ powietrza, a tym samym maksymalne gorąco, b. szybko i bezproblemowo przechodzić między trybem grzania bezpośredniego i pośredniego poprzez obrót rusztu (patrz DWA GRILLE W JEDNYM: DZIĘKI JEDYNEMU W SWOIM RODZAJU UKŁADOWI LEJA EASY SLIDE) 2. Umieścić szufladę na środku rusztu węglowego i napełnić ją odpowiednią cieczą. 3. Następnie włożyć lej i ruszt grilla. Upewnić się, że nakładana część grilla znajduje się powyżej otworu leja, aby obie krzywki pod rusztem grilla można było bezproblemowo wprowadzać w przewidziane dla nich otwory w leju. 4. Obrócić otwór leja tak, by znalazł się nad palącym się węglem. Pozwoli to osiągnąć optymalną cyrkulację powietrza. Dopiero wówczas przystąpić do grillowania. 5. Stale obserwować rozgrzewanie się grilla i odpowiednio do tego dodawać dalszy węgiel. Ostrożne dozowanie jest konieczne, aby wzrost temperatury pozostał pod kontrolą. W celu zapewnienia ochrony grillowanych produktów i samego grilla temperatury nie powinny być wyższe niż 300 °C (626 °F). Wyższe temperatury mogą powodować odkształcenia części grilla. 6. Nakładany ruszt grilla ułatwia dodawanie węgla drzewnego podczas grillowania. Obrócić ruszt grilla tak, aby nakładana część znalazła się powyżej otworu leja. Dodać brykiet i poczekać ok. 5-10 minut przy otwartej pokrywie, aż będzie się on w całości żarzyć. Tryb grzania bezpośredniego Tryb grzania pośredniego Bezpośrednie grillowanie i gotowanie Przy grillowaniu, gotowaniu i pieczeniu w trybie grzania pośredniego lej EASY SLIDE ustawić w taki sposób, aby otwór znajdował się nad węglem. Rozłożyć grillowaną żywność bezpośrednio nad otworem. Odwrócić otwór leja EASY SLIDE od węgla i zamknąć pokrywę. Teraz cała powierzchnia grilla może być stosowana dla grillowania w trybie pośrednim.
Strona: 4
97 RADY I WSKAZÓWKI W trybie podgrzewania pośredniego • większe porcje pieczeni lub całe kurczaki: Dzięki lejowi EASY SLIDE podczas grillowania nie ma potrzeby obracania większych kawałków mięsa. Temperatura żarzącego się węgla podnosi się wewnątrz grilla kulistego do góry i rozkłada równomiernie w całej przestrzeni kuli. • Położyć produkty do grillowania na rozgrzanym ruszcie grilla powyżej zamkniętej części leja EASY SLIDE i zamknąć pokrywę. Pomiędzy poszczególnymi porcjami mięsa należy pozostawić odstępy. • Dzięki zamknięciu pokrywy, produkty są opiekane równomiernie z każdej strony, a pieczeń pozostaje soczysta. • W celu uzyskania znakomitych wyników i pełnej kontroli większych kawałków mięsa zalecamy stosowanie OUTDOORCHEF GOURMET CHECK – urządzenia do pomiaru temperatury wewnętrznej. W trybie podgrzewania bezpośredniego • Mniejsze porcje mięsa, takie jak steki, kotlety i kiełbasy: Ułożyć produkty na podgrzanym ruszcie grilla powyżej otwartego EASY SLIDE, a na- stępnie krótko przyrumienić przy otwartej pokrywie. Obrócić EASY SLIDE tak, aby grillowane produkty nie były położone bezpośrednio nad żarzącym się węglem i piec je przy zamkniętej pokrywie. • W celu uzyskania optymalnych wyników przy krótkim grillowaniu, polecamy DWUCZĘŚCIOWY RUSZT ŻELIWNY OUTDOORCHEF. • Nie odkładać gorącej pokrywy grilla na trawniku. W modelach bez zawiasu pokrywy lub bez uchwytu na pokrywę korzystać z haka, który znajduje się w wewnętrznej części pokrywy, w celu zawieszenia pokrywy na krawędzi dolnej kuli grilla. • Upewnić się, że w szufladzie na tłuszcz zawsze znajduje się ciecz. • WSKAZÓWKA: W celu zabezpieczenia mięsa przed wysuszeniem można dodać do szuflady wody, która podczas grillowania będzie parować. Zamiast wody można stosować także soki owocowe i aromatyczne gatunki drewna, np. z winorośli lub jabłoni itp., które nadadzą potrawom oryginalny posmak. • Położenie dolnych otworów wentylacyjnych jest widoczne poprzez wskaźnik na szufladzie na popiół. UWAGA: Zasuwa wentylacyjna przy pokrywie musi pozostawać otwarta podczas całego grillowania (patrz także INSTRUKCJA OBSŁUGI GRILLA KULISTEGO NA WĘGIEL DRZEWNY) • OUTDOORCHEF zaleca zamykanie pokrywy podczas grillowania. W wyniku cyrkulacji powietrza wewnątrz grilla czas grillowania zmniejsza się do jednej trzeciej. • Przy grillowaniu i przy nastawie otworów wentylacyjnych stale mieć założone rękawice grillowe. Do przewracania grillowanych produktów zamiast widelca stosować odpowiednie i wystarczająco długie szczypce do mięsa, aby mięso nie zostało przebite i pozostało soczyste. • Wybór odpowiedniego wyposażenia dodatkowego OUTDOORCHEF pozwala uzyskać więcej przyjemności z grillowania. Podczas grillowania, gotowania czy pieczenia – mogą Państwo dać ujście własnej kreatywności i przyjemności eksperymentowania! • Wszystkie akcesoria do grilla można znaleźć na stronie OUTDOORCHEF.COM CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE • W celu stłumienia palącego się węgla po grillowaniu podnieść pokrywę i zamknąć wszystkie otwory wentylacyjne. Nie stosować wody. • Przed kolejnym grillowaniem zawsze wyjmować wszystkie pozostałości popiołu. • Oczyścić różne ruszty szczotką do grilla z mosiężnym włosiem (nie włosiem stalowym). Nie stosować ostrych przedmiotów ani agresywnych środków czyszczących. Umyć szufladę na tłuszcz wodą z mydłem lub oczyścić ją środkiem OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. • Aby mogli Państwo długo cieszyć się niezawodnością grilla, zalecamy następujące czynności pielęgnacyjne: Ochrona grilla, po jego ostygnięciu, przed czynnikami zewnętrznymi za pomocą odpowiedniej pokrywy OUTDOORCHEF Po silnych opadach deszczu należy otworzyć pokrywę w celu zapobiegania zbieraniu się wilgoci. Pokrywę można nabyć w sklepach sprzedających grille. ZASTOSOWANIE ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER WAŻNE: Podczas stosowania środka czyszczącego OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER grill nie może być rozgrzany. Dbając o zdrowie dłoni, założyć rękawice, w miarę możliwości także okulary. Należy gruntownie spryskać jeszcze lekko ciepły grill i pozostawić na 15-30 minut. Zabrudzone miejsca ponownie spryskać, po czym gruntownie spłukać wodą i osuszyć. UWAGA: Środka OUTDOORCHEF Barbecue-Cleaner nie wolno używać na powierzchniach powlekanych proszkowo.
Strona: 5
OUTDOORCHEF.COM 98 GWARANCJA KONSUMENCKA 1. Gwarancja i stosunek do pozostałych praw nabywcy Wraz z nabyciem niniejszego produktu OUTDOORCHEF u autoryzowanego sprzedawcy, klient, jako nabywca końcowy (konsument), otrzymuje gwarancję producenta od DKB Household Switzerland AG („DKB”). Gwarancja producenta zapewnia nabywcy zaspokojenie roszczeń gwarancyjnych przeciwko gwarantowi stosownie do ustaleń niniejszego poro- zumienia. Roszczenia gwarancyjne utrzymane są przy tym w mocy obok pozostałych praw nabywcy wynikających z umowy lub obowiązującego prawa. Niniejsza gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza pozostałych praw. Nabywca może zatem dochodzić przeciwko danemu zobowiązanemu również pozostałych swoich praw, wynikających z umowy lub obowiązującego prawa. Niniejsza gwarancja nie narusza na przykład roszczeń wyni- kających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt. Klient jako nabywca ma w szczególności również możliwość wysuwania przeciwko sprzedawcy roszczeń umownych z tytułu rękojmi. Możliwe anulowanie umowy kupna-sprzedaży na przykład, może być realizowane wyłącznie wobec sprzedawcy, jednak nie w ramach niniejszej gwarancji wobec DKB. 2. Strony i warunki gwarancji Gwarantem jest DKB. Uprawnionym do korzystania z gwarancji jest każdy klient końcowy, nabywający dla celów prywatnych nowy produkt w handlu autoryzowanym. Nabycie należy przeprowadzić za wydaniem dowodu kupna. Nabycie dla celów prywatnych występuje wtedy, kiedy pro- dukt nabywa osoba fizyczna dla celów, które w większości nie mogą być przypisane jej działalności gospodarczej ani też samodzielnej działalności zawodowej. Roszczeń gwarancyjnych należy dochodzić u gwaranta w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia przypadku objętego gwarancją. W przeciwnym razie są one wykluczone. Dla wad jawnych okres wykluczenia zaczyna biec w momencie otrzymania produktu. DKB zaleca zatem zbadanie pro- duktu pod względem wad i usterek natychmiast po jego otrzymaniu. 3. Zakres Gwarancja obowiązuje od daty nabycia i udzielana jest w następujących przypadkach, o ile nie dojdzie do wykluczenia zgodnie z punktem 4: • 3 lata na rdzę emaliowanych części kuli (część spodnia i pokrywa) • 3 lata na rdzę lub przepalenie emaliowanego rusztu grilla • 3 lata na rdzę lub przepalenie wszystkich elementów ze stali nierdzewnej • wady emalii przed pierwszym użyciem • 2 lata na wszystkie pozostałe wady produkcyjne i materiałowe Wadami nie są przy tym nierówności, różnice w kolorze emalii lub mniejsze usterki, takie jak uwarunkowane produkcją punkty oparcia na dolnej krawędzi pokrywy lub zawieszeniach, które są bez znaczenia dla funkcjonowania i możliwe do przyjęcia dla klienta. W przypadku gwarancji DKB według własnego uznania wymieni i zastąpi uszkodzone lub wadliwe części albo cały produkt. Jeśli jest do przy- jęcia dla klienta, produkt może być również wymieniony na podobny model nowszego typu lub na kolejny model serii. O ile wada nie narusza funkcjonalności produktu i jeżeli jest to do przyjęcia dla klienta, zamiast naprawy nabywcy można zaoferować również stosowne odszkodowanie finansowe. W czasie realizacji roszczeń gwarancyjnych (badanie i ewentualna wymiana) nabywca nie ma prawa wymagać od DKB udostępnienia produktu zastępczego ani też żadnego innego odszkodowania. Udzielenie świadczeń gwarancyjnych nie wpływa na przedłużenie, bądź ustanowienie no- wego okresu gwarancji. Wymienione części produktów przechodzą na własność DKB. Okres gwarancji naliczany jest od nowa tylko w przypadku wymiany produktu. Niniejsza gwarancja nie uzasadnia dalej idących roszczeń względem gwaranta. Nie wyklucza to jednak ani nie ogranicza roszczeń nabywcy wyni- kających z innych podstaw prawnych (patrz również powyżej punkt 1). 4. Wykluczenie Wyklucza się gwarancję w następujących przypadkach: • typowe zużycie przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem, w szczególności występujące na częściach podlegających zużyciu takich jak lejek, daszki do płomieni, palnik, termometr, zapłon i bateria, elektroda, kabel zapłonu, przewód gazowy, regulator ciśnienia gazu, element grzewczy, reflektor, aluminiowa folia ochronna, ruszt grilla lub węglowy i pojemnik na węgiel, ruszt zapłonowy i pojemnik na tłuszcz. • wady emalii w przypadku urządzeń używanych, o ile nie można udowodnić, że wada istniała już przed pierwszym użyciem. • wady i/lub uszkodzenia na skutek użycia nieodpowiedniego lub niezgodnego z przeznaczeniem, szczególnie wskutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi, wskazówek dotyczących bezpieczeństwa lub wskazań dotyczących eksploatacji/konserwacji (na przykład użytkowanie urzą- dzeń przeznaczonych do używania na zewnątrz w pomieszczeniach zamkniętych, uszkodzenia powstałe wskutek błędnego montażu, nieodpo- wiedniego czyszczenia powierzchni emaliowanej lejka lub rusztu grilla, nieprzeprowadzenia testu szczelności, o ile zalecany jest on w instrukcji obsługi, wskutek używania szkodliwych chemikaliów, wykorzystania do innych celów itd.). • wady i/lub uszkodzenia powstałe wskutek ingerencji lub napraw przez osoby nieautoryzowane przez DKB. • wady i/lub uszkodzenia powstałe wskutek niszczącego oddziaływania warunków atmosferycznych (np. grad lub uderzenie pioruna).
Strona: 6
99 • wady i/lub uszkodzenia powstałe wskutek umyślnego uszkodzenia lub wskutek uszkodzenia zamierzonego albo spowodowanego nieuwagą, o ile odpowiedzialności za nie ponosi DKB. • wady i/lub uszkodzenia powstałe podczas transportu do klienta, o ile transport nie został zorganizowany przez gwaranta. • wady i/lub uszkodzenia powstałe na skutek działania siły wyższej. • wady i/lub uszkodzenia powstałe na skutek zużycia podczas profesjonalnego użytkowania w celach gospodarczych (np. użytkowanie w hote- larstwie lub gastronomii). 5. Realizacja roszczeń gwarancyjnych W przypadku objętym gwarancją prosimy zwrócić się możliwie natychmiast do nas lub jednego z naszych autoryzowanych punktów sprzedaży (wykaz punktów sprzedaży na www.outdoorchef.com) i podać obok swoich danych adresowych, jeśli to możliwe, również nazwę produktu/jego części, paragon kasowy, numer serii i numer artykułu (dane można znaleźć na opisie danych na grillu; patrz również pierwsza część instrukcji obsługi). Prosimy opisać wadę, zdjęcie mile widziane. Prosimy przekazać produkt do punktu sprzedaży lub bezpośrednio nam (gwarancja w przy- padku dostarczenia) dla zbadania przypadku gwarancji. W uzasadnionym przypadku gwarancji zwracamy konieczne i wymagane koszty transportu i wysyłki, w innym przypadku odeślemy produkt na koszt klienta. Zarejestrowana marka OUTDOORCHEF reprezentowana jest przez następujące przedsiębiorstwo: DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com * Lista naszych punktów sprzedaży znajduje się na naszej stronie internetowej OUTDOORCHEF.COM ** Numer seryjny oraz numer artykułu znajduje się na opisie danych zamieszczonym na grillu (patrz pierwsza część niniejszej INSTRUKCJI OBSŁUGI).

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Outdoorchef Chelsea 570 C, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Outdoorchef Chelsea 570 C. Upewnij się, że opisujesz trudności z Outdoorchef Chelsea 570 C tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Outdoorchef Chelsea 570 C

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Outdoorchef Chelsea 570 C. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Outdoorchef
  • Produkt: Piekarniki
  • Model/nazwa: Chelsea 570 C
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Holenderski, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Bułgarski